Книги в камера „Аноксия“
17 декември 2021 г.
Веселин Праматаров
Веселин Праматаров : гражданското чувство е „скритият“ герой в комикса, „червената му нишка“
20 декември 2021 г.

Празнично работно време

Уважаеми читатели,
Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ Ви честити светлите коледни и новогодишни празници!

Празнично работно време:

На 23 декември 2021 г. Библиотеката ще работи от 9.00 до 12.00 ч.
Поръчки ще се изпълняват до 11.30 ч.

На 29 и 30 декември 2021 г. Библиотеката ще работи от 8.30 до 20.30 ч.
На 31 декември 2021 г. Библиотеката ще работи от 9.00 до 12.00 ч.
Поръчки ще се изпълняват до 11.30 ч.

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ Ви пожелава здрава и успешна нова 2022 г.!
Заповядайте на 4 януари 2022 г.

Оразмеряване на шрифта