Серия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БК 2021/17 Кн 1
ЛИНДЛИ, Дейвид, 1956-
        Илюзорната вселена : как фундаменталната физика изгуби пътя си / Дейвид Линдли ; прев. от англ. Елена Филипова. - София : Изток-Запад, 2020. - 224 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The dream universe. How fundamental physics lost its way / David Lindley. - За автора: с. 223. - Библиогр.: с. 219-221.

ISBN 978-619-01-0695-1 : 15.90 лв.
1. Наука - история 2. Физика - история 3. Космология
001.2(091)
524.8
530(091)
COBISS.BG-ID 45713928

БК 2021/17 Кн 2
ЛИНДЛИ, Дейвид, 1956-
        Илюзорната вселена : как фундаменталната физика изгуби пътя си / Дейвид Линдли ; прев. от англ. Елена Филипова. - София : Изток-Запад, 2020. - 224 с. : с ил. ; 23 см

Ориг. загл.: The dream universe. How fundamental physics lost its way / David Lindley. - За автора: с. 223. - Библиогр.: с. 219-221.

ISBN 978-619-01-0715-6 (подв.) : 19.90 лв.
1. Наука - история 2. Физика - история 3. Космология
001.2(091)
524.8
530(091)  
COBISS.BG-ID 43921160

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/17 Кн 3
БОСАКОВА-Арденска, Атанаска Димитрова
        Паралелно програмиране с нишки и процеси / Атанаска Димитрова Босакова-Арденска. - Пловдив : Макрос, 2021. - 96 с. : със сх. ; 23 см

Рец. Стойчо Димитров Стойчев. - Библиогр.: с. 96.

ISBN 978-954-561-531-3
1. Програмиране - лабораторни ръководства за ВУЗ
004.42(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45708552

БК 2021/17 Кн 4
ГРЕГ, Майкъл
        Сертифициран етичен хакер (CEH) версия 10 : ръководство за сертификация / Майкъл Грег, Омар Сантос ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xxix, 732 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Certified Ethical Hacker (CEH) version 10 / Michael Gregg, Omar Santos, погрешно отпеч. Certified Etical Hacker (CEH) version 10. - Загл. на гърба на кор.: CEH Сертифициран етичен хакер версия 10. - За авторите: с. xviii. - Речник: с. 661-689.

44.99 лв.
ISBN 978-954-656-393-4 !
1. Информационна сигурност - ръководства
004.056(035)
COBISS.BG-ID 45839112

БК 2021/17 Кн 5
КЕНТ, Питър
        SEO for dummies / Питър Кент ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс софт, [2020] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 520 с. : с ил., сх. ; 24 см

За автора: с. 517.

25 лв.
ISBN 978-954-656-396-5 !
1. Уебсайтове - проектиране - наръчници
004.738.1(035)
COBISS.BG-ID 45754120

БК 2021/17 Кн 6
ЛОМБАРД, Мат
        SolidWorks: овладяване. Т. 1 / Мат Ломбард ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс софт, [2020] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - XXVII, 596 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Mastering SolidWorks / Matt Lombard. - За автора: с. IX.

33 лв.
ISBN 978-954-656-404-7 !
1. Компютърна графика - ръководства 2. Приложни програми - ръководства
004.92(035)
004.42(035)
COBISS.BG-ID 45840392

БК 2021/17 Кн 7
МАКПИЙК, Джеръми, 1979-
        Програмиране с JavaScript. Т. 1 / Джереми МакПийк, Пол Уилтън ; прев. [от англ.] Теофана Петкова. - [София] : Алекс-софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xix, 508 с. : с ил., табл. ; 24 см

Oриг. загл.: Beginning JavaScript ; Прев. по 5 амер. изд. - Възприетата форма на името на авт. Джереми МакПийк е Джеръми Макпийк. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рез. на бълг. ез.

24.99 лв.
ISBN 978-954-656-376-7 !
1. Програмиране 2. Езици за програмиране
004.42
004.43
COBISS.BG-ID 45773064

БК 2021/17 Кн 8
МАКПИЙК, Джеръми, 1979-
        Програмиране с JavaScript. Т. 2 / Джереми МакПийк, Пол Уилтън ; прев. [от англ.] Теофана Петкова. - [София] : Алекс-софт, [2021] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xi, 428 с. : с ил., табл. ; 24 см

Oриг. загл.: Beginning JavaScript ; Прев. по 5 амер. изд. - Възприетата форма на името на авт. Джереми МакПийк е Джеръми Макпийк. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рез. на бълг. ез.

24.99 лв.
ISBN 978-954-656-378-1 !
1. Програмиране 2. Езици за програмиране
004.42
004.43
COBISS.BG-ID 45774088

БК 2021/17 Кн 9
ОДОМ, Уендел, 1962-
        CCNA 200-301 : официално ръководство за сертификация. Т. 1 / Уендел Одом, Дейвид Хъкаби ; прев. [от англ.] Теофана Петкова. - [София] : Алекс-софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 1124 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: CCNA 200-301: official cert guide / Wendell Odom. - За авт., съавт.: с. iii-iv.

59 лв.
ISBN 978-954-656-409-2 !
1. Компютърни мрежи - ръководства
004.7(035)
COBISS.BG-ID 45803272

БК 2021/17 Кн 10
ОМУРА, Джордж, 1952-
        AutoCAD 2019 и AutoCAD 2019 LT: овладяване. Т. 2 / Джордж Омура, Брайън С. Бентън ; прев. [от англ.] Теофана Петкова. - [София] : Алекс-софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - XVI, 712 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Mastering AutoCAD 2019 and AutoCAD LT 2019 / George Omura, Brian C. Benton. - Загл. на гърба на кн.: AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

34.99 лв.
ISBN 978-954-656-388-0 !
1. Компютърна графика - наръчници 2. Приложни програми - наръчници
004.92(035)
004.42(035)
COBISS.BG-ID 45798408

БК 2021/17 Кн 11
ПАНЕК, Уилиам, 1970-
        MCSA Windows server 2016 : пълно учебно ръководство: exam 70-740, 70-741, 70-742. Т. 1 / Уилиам Панек ; прев. Теофана Петкова. - София : Алекс-софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - lxx, 514 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: MCSA Windows server 2016 / William Panek. - За автора: с. vii. - Рез. на бълг. ез.

34.99 лв.
ISBN 978-954-656-368-2 !
1. Операционни системи - ръководства
004.451(035)
COBISS.BG-ID 1560977876

БК 2021/17 Кн 12
ПАНЕК, Уилиам, 1970-
        MCSA Windows server 2016 : пълно учебно ръководство: exam 70-740, 70-741, 70-742. Т. 2 / Уилиам Панек ; прев. Теофана Петкова. - София : Алекс-софт, [2019] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - lxx, 641 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: MCSA Windows server 2016 / William Panek. - За автора: с. vii. - Рез. на бълг. ез.

44.99 лв.
ISBN 978-954-656-371-2 !
1. Операционни системи - ръководства
004.451(035)
COBISS.BG-ID 1560978388

ПЕНРОУЗ, Роджър, 1931-
        Сенките на ума : в търсене на липсващата наука за съзнанието Вж Кн 22

БК 2021/17 Кн 13
ФРАЙ, Къртис Д., 1968-
        Microsoft Excel 2019 : стъпка по стъпка / Къртис Фрай ; прев. Ирена Райчева. - София : Алекс софт, 2019 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xxi, 530 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл.: Microsoft Excel 2019 step by step / Curtis D. Frye. - За автора: с. xiv. - Речник: с. 523-529.

29 лв.
ISBN 978-954-656-385-9 !
1. Приложни програми - ръководства
004.42(035)
COBISS.BG-ID 45831432

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/17 Кн 14
ЙОРДАНОВА, Зорница Борисова, 1984-
        Интегрирано управление на иновациите в бизнес организацията чрез информационни системи за управление на бизнеса / Зорница Йорданова. - София : УНСС, 2020. - 248 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Иван Георгиев, Димитър Благоев, Петя Славова. - Библиогр.: с. 224-240.

ISBN 978-619-232-308-0 : 13.90 лв.
1. Стопански предприятия - нови технологии - управление и организация 2. Иновации - управление и организация - автоматизация 3. Информационни системи
005.591:004.65
COBISS.BG-ID 45715208

БК 2021/17 Кн 15
JORDANOVA, Zornica Borisova, 1984-
        The business innovation book : the most important that you need to know about innovations being part of the innovation era / Zornitsa Yordanova. - [София] : Zornitsa Yordanova, 2018. - 338 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 303-330.

ISBN 978-619-91152-3-7 (подв.)
1. Стопански предприятия - управление и организация 2. Иновации
005.342
COBISS.BG-ID 45770760

008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС

БК 2021/17 Кн 16
МИЛКОВА, Румяна Борисова, 1952-
        Измерения на културата / Румяна Милкова, Лучиян Милков ; науч. ред. Ивайло Петров. - София [т.е. Смядово] : Антос, 2021. - 231 с. ; 21 см

Пълната форма на името на ред. Ивайло Петров е Ивайло Петров Иванов. - Рец.: Ирина Колева, Любомир Попов. - Библиогр.: с. 217-230.

ISBN 978-619-7364-21-7
1. Култура
008
316.7
COBISS.BG-ID 45722632

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Виж и 002; 01; 37.091

БК 2021/17 Кн 17
ВАСИЛЕВА, Деспина Миролюбова, 1983-
        Развиване на когнитивни и метакогнитивни умения за четене в обучението по български език : [монография] / Деспина Василева ; науч. ред. Мая Йовкова Падешка. - [София] : Авлига, 2021 ([София] : Булгед). - 203 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Ангел Маринов Петров, Татяна Гаврилова Ангелова. - Библиогр.: с. 199-202.

ISBN 978-619-7245-24-0 : 14 лв.
1. Четене - методика на преподаването
028:37.091.3
COBISS.BG-ID 45719816

050 ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ
Виж и 070

BRATANOVA, Kalina Filipova, 1962-
        The multimodal construction of euroscepticism in The Economist Вж Кн 43

07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА
Виж и 007; 655.4

БК 2021/17 Кн 18
СТОЯНОВА, Даниела Велкова
        Обществените медии БНТ и БНР и социалният капитал на обществото : монография / Даниела Стоянова. - [София] : Тип-топ прес, 2020. - 200 с. : с табл., цв. диагр. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Петко Тодоров, Цветан Кулевски. - Библиогр.: с. 166-178.

ISBN 978-954-723-238-9
1. Българска национална телевизия - социални проблеми 2. Българско национално радио - социални проблеми 3. Радио- и телевизионна журналистика, българска - влияние 4. Младеж - България 5. България - журналистика
075(497.2)
316.774:654.19(497.2)
316.64-053.6(497.2)
COBISS.BG-ID 45722376

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

        КОТАРАКЪТ в чизми : панорамна книжка Вж Кн 119

        МАЛКАТА русалка : панорамна книжка Вж Кн 120

        ПЕПЕЛЯШКА : панорамна книжка Вж Кн 121

        СПЯЩАТА красавица : панорамна книжка Вж Кн 122

        ТРИТЕ прасенца : панорамна книжка Вж Кн 123


1 ФИЛОСОФИЯ

111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

ВОНАВИ, Лиахим, 1970-
        Вълшебството : силата на вярата е безгранична : наръчник Вж Кн 29

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

ГОЦЛЪР, Макс
        Биохакинг : или за триковете как с малко да постигнеш повече Вж Кн 78

БК 2021/17 Кн 19
КРЪСТЕВА-Иванова, Миглена Кръстева
        Първичното интервю в индивидуалната психологична практика / Миглена Кръстева-Иванова. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 124 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (Пропедевтика на психологичното консултиране на деца и юноши)

Рецензии / Р. Шишков, Павлина Петкова: с. 119-123. - Библиогр.: с.95-100.

ISBN 978-954-715-707-1 : 15 лв.
1. Консултативна психология
159.98
COBISS.BG-ID 45737992

БК 2021/17 Кн 20
МИЛАНОВА, Дина Георгиева, 1946-
        Мисленето е енергия, която прави чудеса : спасението е вътре в нас / Дина Миланова. - [София] : Тип-топ прес, 2020. - 48 с. ; 24 см

Загл. на кор.: Мисълта е енергия, която прави чудеса. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-723-232-7 : 7 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Мислене
159.922
159.955
COBISS.BG-ID 45741320

БК 2021/17 Кн 21
НЕДЯЛКОВА, Йоанна Михайлова
        Агресията: теоретични и емпирични измерения. Стратегии за справяне / Йоанна Недялкова. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 132 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Рец. Петър Нешев. - Библиогр.: с. 111-116.

ISBN 978-954-715-705-7 : 15 лв.
1. Агресия - психологични проблеми
159.923
316.647
COBISS.BG-ID 45707528

БК 2021/17 Кн 22
ПЕНРОУЗ, Роджър, 1931-
        Сенките на ума : в търсене на липсващата наука за съзнанието / Роджър Пенроуз ; прев. от англ. Росен Люцканов. - София : Изток-Запад, 2020. - 470 с. : с ил., черт. ; 25 см

Ориг. загл.: Shadows of the mind / Roger Penrose. - За автора: с. 469. - Библиогр.: с. 449-462. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0726-2 (подв.) : 39 лв.
ISBN 619-01-0726-5 !
1. Мислене 2. Изкуствен интелект 3. Квантова теория 4. Символна и математическа логика
159.955
004.81
530.145
510.6
COBISS.BG-ID 43923976

СИБОНИ, Оливие, 1967-
        На път сте да допуснете голяма грешка : как нашите предубеждения определят изборите ни Вж Кн 44

БК 2021/17 Кн 23
ТИТЯНОВА, Антоанета Антонова, 1962-
        Божидар Караджов - отвъд зоната на здрача : пророчества за 2014 г. / Антоанета Титянова. - [София] : [Титан], 2014 ([София] : Алианс принт). - 110 с. : с цв. ил. ; 21 см

За автора: с. 105-107.

ISBN 978-619-7030-06-8
1. Караджов, Божидар 2. Ясновидство - България 3. България - психология
159.961(497.2)(092)
929 Караджов, Божидар
COBISS.BG-ID 45788424


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

2-1 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА. СЪЩНОСТ НА РЕЛИГИЯТА. ЯВЛЕНИЕТО РЕЛИГИЯ

БК 2021/17 Кн 24
НИКОЛАЙ Велимирович, свети, 1880-1956
        Над Изтока и Запада : осем философски размисъла за православните Балкани / Епископ Николай (Велимирович). - 2. изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 46 с. : с ил., портр. ; 20 см

Прев. по: Изнад Истока и Запада / Епископ Николаj. - Прев. от сръб. ез. - Николай 
- духовно име на Никола Велимирович. - 1. изд. 2004. - Накратко за епископ Николай (Велимирович): с. 5-6.

ISBN 978-619-7248-32-6
1. Религия - философия 2. Християнство - философия 3. Бог
2-1
27-14
COBISS.BG-ID 45783048

22 РЕЛИГИИ НА ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК

БК 2021/17 Кн 25
ХУАН Дъхай, 1977-
        Илюстровани митове и легенди на Китай : епоха на хаос и герои / Хуан Дъхай, Сян Дзин, Джан Динхао ; прев. от англ. Евелина Хайн. - София : Изток-Запад, 2020. - 176 с. : с цв. ил. ; 27 см

Прев. по: Illustrated myths and legends of China / Huang Dehai, Xiang Jing, Zhang Dinghao. - За авторите: с. 175.

ISBN 978-619-01-0727-9 : 29.90 лв.
1. Митология, китайска 2. Китай - религия
221-264
COBISS.BG-ID 45846024

23 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ

БК 2021/17 Кн 26
АЙЕНГАР, Беллур Кришнамачар Сундарараджа, 1918-2014
        Светлина върху живота : пътуване към цялостност, вътрешен мир и истинската свобода / Б. К. С. Айенгар, Джон Дж. Еванс, Дъглас Ейбрамс ; прев. от англ. Севдана Уест. - София : Изток-Запад, 2020. - 304 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Light on life / B. K. S. Iyengar, John J. Evans, Douglas Abrams. - За автора и съавторите: с. 302. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0703-3 : 19 лв.
1. Йога 2. Самоусъвършенстване 3. Индия - религия
233-85
COBISS.BG-ID 45712904

БК 2021/17 Кн 27
АЙЕНГАР, Беллур Кришнамачар Сундарараджа, 1918-2014
        Светлина върху живота : пътуване към цялостност, вътрешен мир и истинската свобода / Б. К. С. Айенгар, Джон Дж. Еванс, Дъглас Ейбрамс ; прев. от англ. Севдана Уест. - София : Изток-Запад, 2020. - 304 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Light on life / B. K. S. Iyengar, John J. Evans, Douglas Abrams. - За автора и съавторите: с. 302. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0714-9 (подв.) : 25 лв.
1. Йога 2. Самоусъвършенстване 3. Индия - религия
233-85
COBISS.BG-ID 45714184

25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ

БК 2021/17 Кн 28
ПАРАПУНСКИ, Йордан Панайотов, 1930-
        9 000 години древно македонски легенди и митове / Йордан Парапунски. - Свищов [т.е. Благоевград] : Инфодизайн, 2020. - 242 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на кор.: 9 000 години древно-македонски легенди и митове. - Загл. в изд. каре: 9 000 години древномакедонски легенди и митове.

ISBN 978-954-9438-49-9

255-264
COBISS.BG-ID 45795848

27 ХРИСТИЯНСТВО

БК 2021/17 Кн 29
ВОНАВИ, Лиахим, 1970-
        Вълшебството : силата на вярата е безгранична : наръчник / Лиахим Вонави. - Видин [т.е. с. Покрайна, Видинско] : Михаил Тодоров Иванов, 2020 (Видин : Компакт принт). - 80 с. ; 21 см

Лиахим Вонави - псевд. на авт. Михаил Тодоров Иванов.

ISBN 978-619-91589-3-7
1. Исихазъм
271.2-184
271.2-87
111.8
COBISS.BG-ID 45758984

БК 2021/17 Кн 30
ИСИХИЙ Йерусалимски, ?-450?
        За трезвението и молитвата / преподобни Исихий, презвитер Йерусалимски. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 150 с. : с ил. ; 17 см

Прев. по: Добротолюбие. - Загл. в изд. каре: Слово за трезвението и молитвата. - Прев. от рус. ез. - Кратки сведения за преподобни Исихий, презвитер Йерусалимски: с. 7-10. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7248-07-4
1. Християнство - проповеди 2. Християнство - молитви
27-475
27-534.3
COBISS.BG-ID 45812232

БК 2021/17 Кн 31
НИКОЛАЙ Велимирович, свети, 1880-1956
        Вярвам в един Бог... : тълкование на Символа на православната вяра / Епископ Николай (Велимирович). - 2. изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 104 с. : с ил., портр. ; 20 см

Без сведение за ориг. загл. - Прев. от сръб. ез. - Николай - духовно име на Никола Велимирович. - 1. изд. 2005. - Да се нахранят душите ви с истина: с. 5-8.

ISBN 978-619-7248-31-9
1. Символ на вярата
271.2-284
COBISS.BG-ID 45759240

НИКОЛАЙ Велимирович, свети, 1880-1956
        Над Изтока и Запада : осем философски размисъла за православните Балкани Вж Кн 24

БК 2021/17 Кн 32
НИКОН, 1894-1963
        За нас е оставено покаянието : писма / Игумен Никон (Варабьов). - 3. изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 536 с. ; 20 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Нам оставлено покаяние / Игумен Никон (Воробьев). - Никон - духовно име на Николай Николаевич Воробьов. - 1. изд. 2004. - Винаги искрено съм се стремял към Бога: животопис на игумен Никон (Воробьов): с. 11-43.

ISBN 978-619-7248-35-7
1. Никон, 1894-1963 - кореспонденция 2. Монаси, руски - кореспонденция 3. Християнска етика 4. Русия - религия
271.2-788(470)(092)(044)
27-42
929 Никон
COBISS.BG-ID 45755400

БК 2021/17 Кн 33
СЕРАФИМ, архимандрит, 1912-1993
        За Господнята молитва / архимандрит Серафим (Алексиев). - 2. изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 270 с. ; 20 см

Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - 1. изд. 1998 на изд. Снежана Иванова. - Накратко за автора: с. 270.

ISBN 978-619-7248-34-0
1. Християнство - молитви
27-534.3
COBISS.BG-ID 45786120

БК 2021/17 Кн 34
СЕРАФИМ, архимандрит, 1912-1993
        Нашата молитва / архимандрит Серафим (Алексиев). - [2.] изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 296 с. : с ил., портр. ; 20 см

Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - 1. изд. 2004 ; В кн. означено 3. изд. - Накратко за автора: с. 296. - Библиогр. под линия.

ISBN 978-619-7248-33-3
1. Християнство - молитви 2. Християнска етика
271.2-534.3
271.2-42
COBISS.BG-ID 45781000

БК 2021/17 Кн 35
СЕРАФИМ, архимандрит, 1912-1993
        Самозваните съдници / архимандрит Серафим. - [3.] изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2020 ([София] : [Пулсио принт]). - 104 с. : с ил. ; 20 см

Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - 1. изд. 2001 ; В кн. означено 4. изд.

ISBN 978-619-7248-36-4
1. Християнска етика
27-426
COBISS.BG-ID 45721352

БК 2021/17 Кн 36
СЕРАФИМ, архимандрит, 1912-1993
        Състоянието на човека до и след грехопадението от православно, римокатолическо и протестантско гледище / архимандрит Серафим (Алексиев). - 3. изд. - София : Православно изд. "Св. апостол и евангелист Лука", 2021 ([София] : [Пулсио принт]). - 64 с. : с портр. ; 20 см

Серафим - духовно име на Стоян Георгиев Алексиев. - 1. изд. 1963, изд. в Годишник на Духовната акад. Св. Климент Охридски, т. 12 (36), 10 (1962-1963), установено от доп. източник.  - Библиогр.: с. 62-63.

ISBN 978-619-7248-37-1
1. Добро и зло 2. Християнска етика
27-423
27-185.3
COBISS.BG-ID 45724680

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

БК 2021/17 Кн 37
        ЖИВОТ за цялото : 150 години от рождението на Георги Куртев и 100 години от създаването на Братската градина край град Айтос : юбилеен сборник / състав. и ред. Мария Анастасова ; фотогр. Ангел Запрянов. - София : Житен клас, 2020 (София : Симолини). - 224 с. : с ноти, факс., [68] л. : ил. ; 24 см

1. Куртев, Георги Вълчев, 1870-1961 - юбилеи и чествания - сборници 2. Здравни работници - България - юбилеи и чествания - сборници 3. Дъновизъм - сборници 4. България - религия
299.7(497.2)(092)(062)
929 Куртев, Георги Вълчев
COBISS.BG-ID 45804552


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ.

БК 2021/17 Кн 38
ГОДСИ, Кристен, 1970-
        Вторият свят, вторият пол : социалистическият женски активизъм и международната солидарност по време на Студената война / Кристен Годси ; прев. от англ. Валентина Миткова, Наталия Афеян. - София : Изток-Запад : Колектив за общ. интервенции, 2020. - 382 с. : с ил., портр. ; 22 см

Ориг. загл.: Second world, second sex / Kristen Ghodsee. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 359-375. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0709-5 (Изток-Запад) : 15 лв.
1. Женско движение - история 2. Международна солидарност на трудещите се - история
305-055.2(091)
327.32(091)
COBISS.BG-ID 45793800

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/17 Кн 39
ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        История на лидерството / Димитър Иванов ; худож. Моника Манова ; предисл. Васил Проданов ; послесл. Иван Гранитски. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2021 ([София] : ИД принт). - 398 с. : с портр. ; 24 см. - (Библиотека Лидер)

Иван Гранитски - псевд. на авт. на послесл. Иван Йорданов Димитров. - Библиогр. след отд. части.

ISBN 978-619-185-453-0
1. Лидерство - история
316.46(091)
COBISS.BG-ID 45741576

БК 2021/17 Кн 40
ИВАНОВ, Димитър Христов, 1951-
        Теория на лидерството / Димитър Иванов ; предисл. Стоян Денчев ; послесл. Маргарита Попова. - София : Акад. изд. За буквите - О писменехь, 2021 ([София] : ИД принт). - 408 с. : с ил. ; 24 см. - (Библиотека Лидер)

Библиогр. след отд. части.

ISBN 978-619-185-452-3
1. Лидерство - теория
316.46
COBISS.BG-ID 45746952

МИЛКОВА, Румяна Борисова, 1952-
        Измерения на културата Вж Кн 16

НЕДЯЛКОВА, Йоанна Михайлова
        Агресията: теоретични и емпирични измерения. Стратегии за справяне Вж Кн 21

СТОЯНОВА, Даниела Велкова
        Обществените медии БНТ и БНР и социалният капитал на обществото : монография Вж Кн 18

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

ГОДСИ, Кристен, 1970-
        Вторият свят, вторият пол : социалистическият женски активизъм и международната солидарност по време на Студената война Вж Кн 38

МАЛИНОВ, Николай Симеонов, 1968-
        Пътят продължава : статии и интервюта Вж Кн 179, Кн 180

БК 2021/17 Кн 41
ЧУКОВ, Боян Стефанов, 1952-
        Матрицата отвътре : старият световен ред рухна, какво ни готви новия / Боян Чуков. - София : Изток-Запад, 2020. - 518 с. ; 25 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 516-517.

 ISBN 978-619-01-0746-0 : 29 лв.
1. Геополитика - 21 век 2. Международни отношения - 21 век 3. Международна сигурност - 21 век
327:911.3
COBISS.BG-ID 45745672

БК 2021/17 Кн 42
ЧУКОВ, Боян Стефанов, 1952-
        Матрицата отвътре : старият световен ред рухна, какво ни готви новият / Боян Чуков. - София : Изток-Запад, 2020. - 518 с. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 516-517.

ISBN 978-619-01-0747-7 (подв.) : 35 лв.
1. Геополитика - 21 век 2. Международни отношения - 21 век 3. Международна сигурност - 21 век
327:911.3
COBISS.BG-ID 44701704

БК 2021/17 Кн 43
BRATANOVA, Kalina Filipova, 1962-
        The multimodal construction of euroscepticism in The Economist / Kalina Bratanova. - София : Univ. of Nat. and World Economy, 2021. - 176 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Daniela Koch-Kozhuharova, Plamen Ralchev. - Библиогр.: с. 163-175.

ISBN 978-619-232-453-7
1. Европейски съюз - политика - в средствата за масова информация 2. Списания, английски 3. Европа - международни политически отношения 4. Великобритания - периодичен печат
327.7:061.1ЕС
050(410)
COBISS.BG-ID 45772296

330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2021/17 Кн 44
СИБОНИ, Оливие, 1967-
        На път сте да допуснете голяма грешка : как нашите предубеждения определят изборите ни / Оливие Сибони ; прев. от англ. Детелина Иванова. - София : Изток-Запад, 2020. - 320 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: You're about to make a terrible mistake! / Olivier Sibony. - За автора: с. 317. - Библиогр.: с. 291-315.

ISBN 978-619-01-0725-5 : 19 лв.
1. Икономическо поведение 2. Икономическа психология 3. Вземане на решения, теория
330.16
159.922
COBISS.BG-ID 45715720

БК 2021/17 Кн 45
ХОРТЪН, Саймън
        Наръчник на лидера за водене на преговори : как да използвате меки умения, за да постигнете твърди резултати / Саймън Хортън ; прев. от англ. Ирена Райчева. - [София] : Алекс софт, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - xi, 268 с. : с ил., табл. ; 21 см

Ориг. загл.: The leader's guide to negotiation / Simon Horton. - За автора: с. ix.

19.99 лв.
ISBN 978-954-656-412-2 !
1. Стопански преговори - наръчници 2. Икономическо поведение - наръчници
330.16(035)
COBISS.BG-ID 45814792

331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ
Виж и -057.1; 005.95

МИЛКОВ, Лучиян Ангелов, 1948-
        Изграждане на готовност за административен труд в университета Вж Кн 70

332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ

БК 2021/17 Кн 46
ПЕТРОВ, Камен Димитров, 1973-
        Регионалната политика в България и Европейския съюз : монография / Камен Петров. - София : УНСС, 2020. - 272 с. : с табл., диагр., к. ; 24 см

Рец.: Стела Тодорова, Георги Николов. - Библиогр.: с. 264-271 и под линия.

ISBN 978-619-232-369-1 : 15.90 лв.
1. Европейски съюз - регионална политика 2. Регионална политика - България 3. Европа - икономика 4. България - икономика
332.1(4-6ЕС)
332.1(497.2)
COBISS.BG-ID 45746184

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/17 Кн 47
НЕЦЕВА-Порчева, Татяна Нейчева, 1973-
        Ценообразуване в България : маркетингов подход / Татяна Нецева-Порчева. - София : УНСС, 2021. - 200 с. : с табл., сх., диагр. ; 21 см

Рец.: Христо Катранджиев, Християн Танушев. - Библиогр.: с. 170-176.

ISBN 978-619-232-439-1
1. Цена - образуване - България 2. Маркетинг 3. България - стопанство
338.5(497.2)
339.138
COBISS.BG-ID 45812488

БК 2021/17 Кн 48
СЪЙКОВ, Валентин Георгиев, 1956-
        2050 година е фатално близо : ще я има ли България и след това? / Валентин Съйков. - София : Тип-топ прес, 2020. - 128 с. ; 21 см

ISBN 978-954-723-240-2
1. Стопанство - България - социални проблеми 2. България - стопанство
338(497.2)
COBISS.BG-ID 45734920

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

НЕЦЕВА-Порчева, Татяна Нейчева, 1973-
        Ценообразуване в България : маркетингов подход Вж Кн 47

351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

БК 2021/17 Кн 49
ПЕТКОВА, Аспасия Методиева, 1949-
        Правилно деклариране на данни съгласно Наредба No Н-13 : практическо ръководство / Аспасия Петкова, Красимира Гергева. - [Шумен] : РС изд. и бизнес консултации, 2021. - 275 с. ; 21 см

Съдържа и: Наредба No Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.

ISBN 978-619-7028-94-2
1. Обществено осигуряване - България - ръководства 2. България - обществено управление
351.83:364(497.2)(035)
364(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 45718280

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/17 Кн 50
        ПРОБЛЕМИ на националната сигурност : научна конференция, проведена в рамките на Лятната научна сесия на Юридическия факултет във Варненския свободен университет "Черноризец Храбър", катедра "Сигурност и безопасност", 18-19 септември 2020 г. : сборник с доклади / ред. екип Петър Христов ... [и др.]. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2020 ([Варна] : [Колор принт]). - 160 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см. - (Научен алманах на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър". Юридически науки и обществена сигурност, ISSN 1313-7263 ; кн. 37, 2020)

Други ред.: Стефан Симеонов, Анелия Ненова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

1. Национална сигурност - конференции
355.02(06)
COBISS.BG-ID 45772808

36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ
Виж и 351.84

БК 2021/17 Кн 51
НЕГРОВА, Йоана Красимирова, 1992-
        Комплексен подход при работа с деца и младежи с психични увреждания - оценка и контрол на резултатите : монография / Йоана Негрова ; предг. Данаил Врачовски ; науч. ред. Павел Витлииемов. - Русе : Примакс, 2021 (Русе : Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 102 с. : с ил. ; 23 см

Рец.: Данаил Врачовски, Кирил Панайотов. - Библиогр.: с.98-101.

ISBN 978-619-7242-84-3
1. Умствено изостанали и бавноразвиващи се деца - социална работа 2. Психични болести - младежи - социална работа
364-78-056.34
COBISS.BG-ID 45697544

ПЕТКОВА, Аспасия Методиева, 1949-
        Правилно деклариране на данни съгласно Наредба No Н-13 : практическо ръководство Вж Кн 49

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

БК 2021/17 Кн 52
КЪНЕВА, Офелия Иванова, 1978-
        Децата в процеса на вземане на решения / Офелия Кънева ; ил. Стефани Модева. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 196 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Галин Цоков, Пламен Радев. - Библиогр.: с. 180-195.

ISBN 978-954-715-706-4 : 18 лв.
1. Вземане на решения, теория 2. Самоуправление - ученици 3. Учебно-възпитателна работа
37.014.53
COBISS.BG-ID 45765896

БК 2021/17 Кн 53
КЪНЕВА, Офелия Иванова, 1978-
        Публично-частното партньорство в училищното образование : възможности, проблеми и решения / Офелия Кънева ; худож. Олга Паскалева. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2021 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 180 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Галин Цоков, Румен Стаматов. - Библиогр.: с. 169-179.

ISBN 978-954-715-708-8 : 18 лв.
1. Образователна политика - България - управление и организация 2. България - образование
37.014.5(497.2)
COBISS.BG-ID 45764616

        ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИ ракурси Вж Кн 104

БК 2021/17 Кн 54
МИЛКОВ, Чавдар Лучиянов
        Образователна система. Същност и управление / Чавдар Милков ; науч. ред. Любомир Н. Попов. - София [т.е. Смядово] : Антос, 2021. - 198 с. ; 21 см

Загл. и на англ.: Education system. Essence and governance. - Рец.: Ирина Колева, Петър Петров. - Библиогр.: с.185-197.

ISBN 978-619-7364-20-0
1. Образование и просвета - България - управление и организация 2. България - образование
37.014.5(497.2)
COBISS.BG-ID 45767944

373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН

БК 2021/17 Кн 55
        ЕВРОПЕЙСКО кенгуру 2020 : задачи и методически решения / Сава Гроздев ... [и др.]. - София [т.е. Асеновград] : [Сдружение Европ. кенгуру], 2020 (София : M&BM). - 96 с. : с ил., табл. ; 30 см. - (Математическа библиотека)

Други авт.: Мария Лилкова, Таня Стоева, Пенка Иванова, Росица Петрова, Галя Пенчева, Снежинка Матакиева, Диана Стефанова, Елиза Петрова, Катя Чалъкова, Елена Маринова, Добри Данков, Мариана Кьосева, Мирослава Костадинова, Теодоси Витанов, Ридван Исуфов, Ирина Шаркова, Николай Райков, Стефчо Наков, Росен Николаев, Радан Мирянов, Танка Милкова, Веселин Ненков, Татяна Маджарова, Илиана Раева. - Възприетата форма на името на авт. Пенка Иванова е Пенка Божкова Нинкова. - Името на авт. Илияна Петрова Раева отпеч. на гърба на загл. с. Илиана Раева.

ISBN 978-619-91721-0-0 : 14.90 лв.
1. Математика - задачи за средни училища
373.3.016:51(076)
51(076)
COBISS.BG-ID 45706248

БК 2021/17 Кн 56
КЕНДЕРОВ, Петър Стоянов, 1943-
        Използване на помощните файлове в онлайн състезанието "Viva математика с компютър" / Петър Кендеров, Тони Чехларова. - Пловдив : Макрос, 2020. - 128 с. : с ил., диагр., сх. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: The use of auxiliary files in the online competition Viva mathematics with computer.

ISBN 978-954-561-517-7
1. Математика - задачи 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в образованието и просветата
373.3.016:51(076)
51:37.091.3:004(076)
COBISS.BG-ID 45748744

БК 2021/17 Кн 57
        ENGLISH in motion for the 7th grade / Robert Campbell ... [и др.]. - Sofia : Educational Centre, 2018 (с. Марикостиново, Петричко [т.е. София] : Ай принт). - 125 с. : с цв. ил. ; 30 см

Други авт.: Gill Holley, Rob Metcalf, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva, Siyana Harizanova. - Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Svetlana Georgieva Dimitrova.

ISBN 978-619-7417-18-0 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-718-0 !
1. Английски език - учебници за основни училища
373.3.016:811.111(075.2)
COBISS.BG-ID 45809416

БК 2021/17 Кн 58
HEATH, Jennifer
        Hopscotch : student's book for the 2nd grade / Jennifer Heath, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Sofia : Educational Centre, 2019 (с. Марикостиново, Петричко [т.е. София] : Ай принт). - 120 с. : с цв. ил. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Svetlana Georgieva Dimitrova. - Комплект с кн. за учителя, работна тетрадка.

ISBN 978-619-7417-14-2 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-714-2 !
1. Английски език - учебници за основни училища
373.3.016:811.111(075.2)
COBISS.BG-ID 45784072

БК 2021/17 Кн 59
HEATH, Jennifer
        Hopscotch : student's book for the 3rd grade / Jennifer Heath, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Sofia : Educational Centre, 2018 (с. Марикостиново, Петричко [т.е. София] : Ай принт). - 120 с. : с цв. ил. ; 30 см

Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е 
Svetlana Georgieva Dimitrova. - Името на авт. Дженифър Хийт погрешно отпеч. в изд. каре - Дженифър Нийт. - Комплект с уч. тетрадка, кн. за учителя.

ISBN 978-619-7417-16-6
ISBN 978-619-741-716-6 !
1. Английски език - учебници за основни училища
373.3.016:811.111(075.2)
COBISS.BG-ID 45739016

БК 2021/17 Кн 60
HEATH, Jennifer
        Hopscotch : student's book for the 4th grade / Jennifer Heath, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Sofia : Educational Centre, 2019 (с. Марикостиново, Петричко [т.е. София] : Ай принт). - 128 с. : с цв. ил. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Svetlana Georgieva Dimitrova. - Комплект с работна тетрадка, кн. за учителя.

ISBN 978-619-7417-39-5 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-739-5 !
1. Английски език - учебници за основни училища
373.3.016:811.111(075.2)
COBISS.BG-ID 45778952

БК 2021/17 Кн 61
HILL, David A., 1952-
        Hopscotch : teacher's book for the 3rd grade / David A. Hill, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Sofia : Educational Centre, 2018. - 152 с. : с цв. ил. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е 
Svetlana Georgieva Dimitrova. - Комплект с учебник, работна тетрадка.

ISBN 978-619-7417-34-0
ISBN 978-619-741-734-0 !
1. Английски език - методика на преподаването за основни училища
373.3.016:811.111(072)
COBISS.BG-ID 45732616

БК 2021/17 Кн 62
JAMES, Philip, 19??-
        Hopscotch : workbook for the 2nd grade / Philip James, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Sofia : Educational Centre, 2017 (с. Марикостиново, Петричко [т.е. София] : Ай принт). - 76 с. : с цв. ил., [4] л. : цв. стикери ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Svetlana Georgieva Dimitrova. - Комплект с учебник, кн. за учителя.

ISBN 978-619-7417-00-5 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-700-5 !
1. Английски език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.111(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 45783816

БК 2021/17 Кн 63
JAMES, Philip, 19??-
        Hopscotch : workbook for the 3rd grade / Philip James, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Sofia : Educational Centre, 2018 (с. Марикостиново, Петричко [т.е. София] : Ай принт). - 77 с. : с цв. ил., [10] л. : цв. стикери ; 30 см

Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е 
Svetlana Georgieva Dimitrova. - Комплект с учебник, кн. за учителя.

ISBN 978-619-7417-17-3
ISBN 978-619-741-717-3 !
1. Английски език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.111(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 45735432

БК 2021/17 Кн 64
JAMES, Philip, 19??-
        Hopscotch : workbook for the 4th grade / Philip James, Siyana Harizanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Sofia : Educational Centre, 2019 (с. Марикостиново, Петричко [т.е. София] : Ай принт). - 88 с. : с цв. ил. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Svetlana Georgieva Dimitrova. - Комплект с учебник, кн. за учителя.

ISBN 978-619-741-738-8
1. Английски език - учебни помагала за основни училища
373.3.016:811.111(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 45777672

БК 2021/17 Кн 65
MACELMURAY, Phillip
        Hopscotch : teacher's book for the 7th grade / Phillip McElmuray, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Sofia : Educational Centre, 2018. - 200 с. : с ил. ; 29 см

Загл. на гърба на кн.: Hopscotch 7. - Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е 
Svetlana Georgieva Dimitrova. - Името на авт. Phillip McElmuray погрешно отпеч. на кор. Montse Watkin. - Комплект с учебник, уч. тетрадка

ISBN 978-619-7417-35-7 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-735-7 !
1. Английски език - методика на преподаването за основни училища
373.3.016:811.111(072)
COBISS.BG-ID 45844744

БК 2021/17 Кн 66
MENDO, Susana
        Mochila ELE 5. grado : libro del alumno : gramática, pronunciación / Susana Mendo, Felipe Bermejo ; ed. Aurora Martín de Santa Olalla. - [София] : [Educational Centre], [2021]. - 146 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. в изд. каре: Mochila ELE: учебник по испански език за 5. клас.

ISBN 978-619-7417-33-3 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-733-3 !
1. Испански език - учебници за основни училища
373.3.016:811.134.2(075.2)
COBISS.BG-ID 45813000

БК 2021/17 Кн 67
MENDO, Susana
        Mochila ELE 7. grado : libro del alumno : gramática, pronunciación / Susana Mendo, Felipe Bermejo ; ed. Aurora Martín de Santa Olalla. - [София] : [Educational Centre], [2021]. - 154 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. в изд. каре: Mochila ELE: учебник по испански език за 7. клас.

ISBN 978-619-7417-32-6 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-732-6 !
1. Испански език - учебници за основни училища
373.3.016:811.134.2(075.2)
COBISS.BG-ID 45813512

БК 2021/17 Кн 68
WATKIN, Montse
        Hopscotch : student's book for the 7th grade / Montse Watkin, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva, Siyana Harizanova. - Sofia : Educational Centre, 2018 (Марикостиново [т.е. София] : Ай принт). - 199 с. : с цв. ил. ; 30 см

Загл. на гърба на кн.: Hopscotch 7. - Загл. и на бълг. ез.: Учебник по английски език за 7. клас. - Името на авт. Монтси Уоткин погрешно отпеч. в изд. каре - Монси Уоткин. - Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Svetlana Georgieva Dimitrova. - Коплект с кн. за учителя, уч. тетрадка.

ISBN 978-619-7417-20-3 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-720-3 !
1. Английски език - учебници за основни училища
373.3.016:811.111(075.2)
COBISS.BG-ID 45845512

376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА
Виж и 364

БК 2021/17 Кн 69
ШАПКОВА-Танева, Пенка Тодорова, 1974-
        Как да работим с деца с аутизъм / Пенка Шапкова-Танева. - София : РААБЕ България, 2012 ([София] : Симолини 94). - 130 с. : с ил. ; 21 см. - (Малки книжки в помощ на детския учител)

Аутизмът - проблеми и възможни подходи / Златко Добрев: с. 7-8. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Златко Добрев, Нели Василева. - Библиогр.: с. 129-130.

ISBN 978-954-9619-55-3
1. Деца с увреждания - образование и просвета - наръчници 2. Аутизъм - при децата - наръчници
376-056.36-053.2(035)
616.896-053.2
COBISS.BG-ID 45783560

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/17 Кн 70
МИЛКОВ, Лучиян Ангелов, 1948-
        Изграждане на готовност за административен труд в университета / Лучиян Милков ; науч. ред. Любомир Попов, Петър Р. Петров. - София [т.е. Смядово] : Антос, 2021. - 249 с. : с табл., диагр. ; 25 см

Рец.: Ирина Колева, Петър Д. Петров. - Библиогр.: с. 227-248.

ISBN 978-619-7364-19-4
1. Висше образование - България 2. Администрация - образование и просвета 3. Професионално ориентиране 4. България - висше образование
378(497.2)
331.54
COBISS.BG-ID 45724168

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/17 Кн 71
НИКОВ, Николай Тодоров, 1953-
        Фолклорът в моминските игри / Николай Ников. - София : Тип-топ прес, 2020. - 288 с. : с цв. ил., ноти ; 24 см

Речник на редки, остарели и диалектни думи и изрази: с. 257-275. - Библиогр.: с. 282-287.

ISBN 978-954-723-236-5 : 20 лв.
1. Народни игри, български 2. Народни обичаи и обреди, български 3. България - етнография
394.3(497.2)
COBISS.BG-ID 45759752

БК 2021/17 Кн 72
НИКОВ, Николай Тодоров, 1953-
        Фолклорът на сцена / Николай Ников. - София : Тип-топ прес, 2020. - 336 с. : с табл. ; 24 см

Речник на диалектни и остарели думи: 332-333. - Библиогр.: с. 334-335.

ISBN 978-954-723-228-0 : 30 лв.
1. Народни обичаи и обреди, български 2. България - фолклористика
398.3(497.2)
COBISS.BG-ID 41057800


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

МОМЧИЛОВ, Георги Янчев
        Отчетност на устойчивото развитие на фирмата Вж Кн 91

51 МАТЕМАТИКА

        ЕВРОПЕЙСКО кенгуру 2020 : задачи и методически решения Вж Кн 55

КЕНДЕРОВ, Петър Стоянов, 1943-
        Използване на помощните файлове в онлайн състезанието "Viva математика с компютър" Вж Кн 56

510 ОСНОВНИ И ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА МАТЕМАТИКАТА

ПЕНРОУЗ, Роджър, 1931-
        Сенките на ума : в търсене на липсващата наука за съзнанието Вж Кн 22

52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ГЕОДЕЗИЯ

БК 2021/17 Кн 73
РУБЛАК, Улинка, 1967-
        Астрономът и вещицата : битката на Кеплер за спасяване на майка му от кладата / Улинка Рублак ; прев. от англ. Иван Ланджев. - София : Изток-Запад, 2021. - 352 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The astronomer and the witch / Ulinka Rublack. - Именен показалец.

ISBN 978-619-01-0773-6 : 19.90 лв.
1. Кеплер, Йоханес, 1571-1630 - семейство 2. Астрономи, немски - семейство 3. Магия - Германия - история 4. Наука и окултизъм 5. Германия - астрономия
52(430)(092)
94(430)
929 Кеплер, Йоханес
COBISS.BG-ID 45733128

521/524 АСТРОНОМИЯ

ЛИНДЛИ, Дейвид, 1956-
        Илюзорната вселена : как фундаменталната физика изгуби пътя си Вж Кн 1, Кн 2

53 ФИЗИКА

ЛИНДЛИ, Дейвид, 1956-
        Илюзорната вселена : как фундаменталната физика изгуби пътя си Вж Вж Кн 1, Кн 2

ПЕНРОУЗ, Роджър, 1931-
        Сенките на ума : в търсене на липсващата наука за съзнанието Вж Кн 22

556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОЛОГИЯ
Виж и 502.51; 532; 551.4; 551.57; 553.7; 626/627

БК 2021/17 Кн 74
КРЪСТАНОВ, Атанас Цветанов, 1958-
        Усещане за вода / Атанас Кръстанов. - София : Тита консулт, 2020 ([София] : Булгед). - 160 с. : с ил. ; 21 см

За автора: с. 159. - Библиогр.: с. 145-152.

ISBN 978-954-9381-34-4
1. Вода в природата
556
COBISS.BG-ID 45843976

577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА

БК 2021/17 Кн 75
ДОБРЕВ, Георги Тодоров, 1976-
        Ензимни методи : ръководство за практически упражнения / Георги Тодоров Добрев, Христина Никола Панайотова, Валентина Цветанова Добрева ; под общата ред. на Георги Добрев. - Пловдив : Макрос, 2021. - 82 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Рец. Боряна Жекова.

ISBN 978-954-561-529-0
1. Ензими - биохимия - учебни помагала за ВУЗ 2. Биотехнология - приложение - в хранителната промишленост - учебни помагала за ВУЗ
577.15(076)(075.8)
606:664(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 45721096

БК 2021/17 Кн 76
ДОБРЕВ, Георги Тодоров, 1976-
        Ензимни методи за анализ на храни / Георги Тодоров Добрев, Валентина Цветанова Добрева ; под общ. ред. на Георги Добрев. - Пловдив : Макрос, 2021. - 84 с. : със сх. ; 20 см

Рец. Боряна Жекова. - Библиогр.: с.82-84.

ISBN 978-954-561-528-3
1. Ензими - биохимия - учебници за ВУЗ 2. Биотехнология - приложение - в хранителната промишленост - учебници за ВУЗ
577.15(075.8)
606:664(075.8)
COBISS.BG-ID 45766920

БК 2021/17 Кн 77
КРЪСТЕВА, Николина Георгиева, 1940-
        Биологичното окисление : помагало по биохимия / Николина Кръстева. - София : Тип-топ прес, 2020. - 144 с. : с ил. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с.137-138.

ISBN 978-954-723-237-2
1. Биохимия - учебни помагала
577.1(076)
COBISS.BG-ID 45732104


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

60 БИОТЕХНОЛОГИЯ

ДОБРЕВ, Георги Тодоров, 1976-
        Ензимни методи : ръководство за практически упражнения Вж Кн 75

ДОБРЕВ, Георги Тодоров, 1976-
        Ензимни методи за анализ на храни Вж Кн 76

613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА
Виж и 614; 616-083

БК 2021/17 Кн 78
ГОЦЛЪР, Макс
        Биохакинг : или за триковете как с малко да постигнеш повече / Макс Гоцлър ; прев. от нем. Светослав К. Коев. - София : Zамония, 2020 ([София] : [Диопринт]). - 195 с. : с ил., сх. ; 24 см

Ориг. загл.: Biohacking - Optimiere dich selbst / Max Gotzler. - Библиогр.: с. 189-194.

ISBN 978-619-90877-9-4 : 15 лв.
ISBN 978-619-90877-6-4 !
1. Хигиена 2. Самоусъвършенстване
613
159.922
COBISS.BG-ID 45799944

615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Виж и 616-085; 661.12

БК 2021/17 Кн 79
БЕНИШЕВА, Татяна Велкова, 1958-
        Разрешителни режими на лекарства в Европейския съюз 2005-2019 г. : монография / Татяна Бенишева-Димитрова. - София : Алфа стар, 2020 ([София] : Принтинг хаус). - 142 с. : с ил., табл. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Татяна Бенишева-Димитрова е Татяна Велкова Бенишева. - Рецензии / Добриана Сиджимова, Асена Сербезова, Кънчо Чамов: с. 9-16. - Възприетата форма на името на авт. на рец. Добриана Сиджимова е Добриана Александрова Спасова-Сиджимова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 135-141. - Рез. на бълг. ез. 

ISBN 978-619-7582-11-6
1. Лекарства - Европа - анализ и контрол - правни проблеми 2. Европа - фармация
615.07:34(4)
COBISS.BG-ID 45756936

БК 2021/17 Кн 80
ТИТЯНОВА, Антоанета Антонова, 1962-
        София - от 7 извора вода = Sofia - from seven springs mineral water / Антоанета Титянова ; състав. Антоанета Титянова ; снимки Виктория Михайлова ; прев. на англ. Л. Митева. - [София] : [Титан], [2018] ([София] : Алианс принт). - 96 с. : с цв. ил., факс., к. ; 21 см

Възприетата форма на имeто на ил. Виктория Михайлова е Виктория Михайлова Милчева.

ISBN 978-619-7030-21-1 : 6 лв.
1. Минерални води - София - история 2. София - обща терапия
615.838(497.2-25)(091)
908(497.2-25)
COBISS.BG-ID 45744904

616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА

БК 2021/17 Кн 81
КИРЧЕВ, Борислав Кирилов, 1946-
        Сбогом, целулит! : естетична медицина за всички / Борислав Кирчев. - [София] : Борислав Кирчев, 2018 ([София] : [Скала принт]). - 192 с. : с ил., факс. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91172-0-0 : 10 лв.
1. Целулит - терапия
616-056-085
COBISS.BG-ID 45786376

БК 2021/17 Кн 82
        ОБЩА и клинична онкология 2021. Т. 1 / Радостина Александрова ... [и др.] ; под ред. на Панайот Куртев ... [и др.]. - [София] : Фердикс консултантска компания, 2021 ([София] : [Алсоко адвъртайзинг]). - 631 с. : с ил. ; 31 см

Други авт.: Ана Балабанова-Йосифова, Борислав Борисов, Здравка Валерианова, Николай Кълвачев, Борислав Владимиров, Йордан Генов, Камелия Генова, Иво Гергов, Пламен Гецов, Нели Гешева-Атанасова, Теодора Гогова, Жанет Грудева-Попова, Васко Гръкланов, Данаил Дамянов, Антоанета Дечева, Лъчезар Джонгов, Николай Йорданов, Мариана Карамитева, Спиро Константинов, Петя Костова, Панайот Куртев, Галина Куртева, Златко Кълвачев, Силвия Лалова, Димо Манов, Иван Миланов, Ангел Милев, Анита Милушева, Милчо Минчев, Румяна Митова, Иглика Михайлова, Георги Момеков, Манаси Николов, Радослав Петков, Елена Петкова, Елена Пиперкова, Веселин Попов, Веселина Първанова, Емилия Райчева, Добрин Свинаров, Павел Ставрев, Драга Тончева, Николета Трайкова, Емил Филипов, Теодора Харалампиева, Красимир Цветков, Лидия Чавдарова, Галина Чакалова, Александър Шахов, Владислав Янков, Евгени Алдев, Добромира Дечкова, Светлана Иванова, Габриела Игнева, Красимира Крумова, Галина Милчева, Петя Найденова, Марияна Христова. - Други ред.: В. Първанова, Г. Куртева, З. Валерианова. - Възприетата форма на името на авт. Ана Балабанова-Йосифова е Анна Йохан Балабанова-Йосифова, на Здравка Валерианова - Здравка Гърдева Василева-Валерианова, на Нели Гешева - Атанасова е Нели Цонева Гешева, на Марияна Христова - Мариана Христова. - Името на авт.
Милчо Станев Минчев погрешно отпеч. на с. 6 - Минчо Минчев, на Анелия Христова Дечева - Антоанета Дечева. - Пълната форма на името на авт. Галина Милчева е Галина Милчева Богданова. - Библиогр. след отд. части.

ISBN 978-619-91794-0-6
1. Онкология
616-006
COBISS.BG-ID 45706504

БК 2021/17 Кн 83
РЕШКОВА, Валентина Симеонова
        Новости при фибромиалгията : монография / Валентина Симеонова Решкова. - София : Алфа стар, 2020 ([София] : [Принтинг хаус]). - 208 с. : с ил., табл., диагр. ; 25 см

Рецензии / Иван Господинов Миланов, Рашо Колев Рашков: с. 4-8. - Възприетата форма на името на авт. на рец. Рашо Колев Рашков е Рашко Колев Рашков. - Автобиографични данни: с. 3. - Библиогр.: с. 193-207.

ISBN 978-619-7582-02-4 (подв.)
1. Болка 2. Мускули - болести
616-009
616.74
COBISS.BG-ID 45743624

616.5 КОЖА. КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ

БК 2021/17 Кн 84
СОКОЛОВ, Цветан Венелинов
        Алгоритми и методи за диагностика и лечение на проблемни кожни рани чрез приложение на обогатена тромбоцитна плазма : монография / Цветан Венелинов Соколов, Анелия Владимирова Манукова-Маринова. - Русе : Акад. изд. Русенски унив., 2021. - 201 с. : с цв. ил. ; 23 см

Възприетата форма на името на авт. Анелия Владимирова Манукова-Маринова е Анелия Владимирова Манукова. - Изд. на УМБАЛ Канев - Русе, Русенски унив. Ангел Кънчев. - Рец.: Иваничка Сербезова, Севдалин Ангелов. - Библиогр.: с. 180-200.

ISBN 978-954-712-829-3
1. Кожа - рани и травми
616.5-001
COBISS.BG-ID 45781512

616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА

БК 2021/17 Кн 85
ПЕТРОВА, Наталия Петрова, 1974-
        Ревматоиден артрит : комплексен диагностичен и терапевтичен подход / Наталия Петрова Петрова. - София : Симолини, 2020. - 211 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Рецензия / Иван Топузов: с. 3-4. - Рец.: Румен Стоилов, Иван Топузов. - Библиогр.: с. 190-210.

ISBN 978-619-7265-76-7
1. Ревматоидни артрити
616.72
COBISS.BG-ID 45700616

РЕШКОВА, Валентина Симеонова
        Новости при фибромиалгията : монография Вж Кн 83

616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА

ШАПКОВА-Танева, Пенка Тодорова, 1974-
        Как да работим с деца с аутизъм Вж Кн 69

629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Виж и 625; 656

БК 2021/17 Кн 86
ŽIVKOV, Venelin Stojanov, 1940-
        Kinetic energy storage systems - possibilities and applications : hybrid propulsion systems with KES systems in vehicles / V. Jivkov, V. Draganov. - Sofia : Softtrade, 2021. - 252 с. : с цв. ил., диагр., сх. ; 22 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-334-243-3
1. Автомобили - двигатели
629.331-23
COBISS.BG-ID 45783304

635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО
Виж и 630*27; 634; 712

БК 2021/17 Кн 87
БАБРИКОВ, Тодор Димитров, 1964-
        Едногодишно отглеждане на лук (Allium cepa L) - тенденции, насоки и агротехника : монография / Тодор Бабриков. - Пловдив : Акад. изд. на Аграр. унив., 2021. - 150 с. : с табл. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Едногодишно отглеждане на лук (Allium cepa) - тенденции, насоки и агротехника. - Рец.: Хриска Ботева, Александър Матев. - Библиогр.: с. 137-150.

ISBN 978-954-517-303-5
1. Лук - агротехника
635.25:631.5
COBISS.BG-ID 45774600

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/17 Кн 88
МИЛЪР, Брайън, 19??-
        Готварство for dummies / Брайън Милър, Мари Рейма, Ив Адамсън ; прев. от англ. Теофана Петкова. - [София] : Алекс софт, [2019] ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 453, viii с. : с ил., [8] с. : цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Cooking basics for Dummies / Bryan Miller, Marie Rama, Eve Adamson. - За авторите: с. 3.

24.99 лв.
ISBN 978-954-656-380-4 !
1. Готварство - наръчници
641.55(035)
COBISS.BG-ID 45750536

656.2 РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ. ЖЕЛЕЗОПЪТНО ДВИЖЕНИЕ
Виж и 656.1/.5

БК 2021/17 Кн 89
ТОДОРОВА, Мирена Миронова, 1960-
        Технологично проектиране на пътнически железопътен комплекс : монография / Мирена Тодорова. - София : [Раум-Немигенчев], 2020. - 115 с. : с ил. ; 23 см

Рец.: Кирил Ст. Карагьозов, Димитър Ж. Димитров. - Библиогр.: с. 110-113. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-619-91163-2-6
1. Железопътни гари, станции и възли - експлоатация 2. Железопътен транспорт - организация на движението - моделиране
656.21/.22
COBISS.BG-ID 45730824

657 СЧЕТОВОДСТВО
Виж и 005.521

БК 2021/17 Кн 90
КАМБУРОВА, Лиляна Костадинова, 1984-
        Репутацията на предприятието като обект на счетоводството - проблеми на признаване, отчитане и оповестяване / Лиляна Камбурова. - София : УНСС, 2019. - 144 с. : с диагр., табл., сх. ; 21 см

Рец.: Михаил Динев, Румяна Пожаревска. - Библиогр.: с. 137-143.

ISBN 978-619-232-228-1
1. Стопански предприятия - счетоводство 2. Финанси - управление и организация
657:658
COBISS.BG-ID 45724936

658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА
Виж и 005.71; 33; 347.7

БК 2021/17 Кн 91
МОМЧИЛОВ, Георги Янчев
        Отчетност на устойчивото развитие на фирмата / Георги Момчилов. - София : SBB Media, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 52 с. : с цв. ил., сх. ; 21 см

Communication on progress: с. 44-51. - Биогр. данни за автора отбелязани на гърба на кор. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-399-359-8 : 10.90 лв.
1. Стопански предприятия - екологични проблеми 2. Устойчиво развитие
658:502.13
502.13
COBISS.BG-ID 45832968

БК 2021/17 Кн 92
ПАВЛОВ, Пламен Маринов, 1969-
        Иновации в българските индустриални предприятия (на база Варненски регион) / Пламен Маринов Павлов. - Варна : Ико-консулт, 2021 ([Варна] : Макс креатив). - 150 с. : с табл., диагр., сх. ; 30 см. - (Библиотека PhD : защитени докторски дисертации)

Библиогр.: с. 143-150.

ISBN 978-954-8235-13-6
1. Промишлени предприятия - Варна (област) - управление и организация 2. Иновации 3. Варна (област) - стопански обединения
658:005.591.6(497.21-35)
COBISS.BG-ID 45753608


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА
Виж и 911.37

БК 2021/17 Кн 93
ПЕТРОВ, Камен Димитров, 1973-
        Геоурбанистика и градско управление / Камен Петров. - Пловдив : FastPrintBooks, 2018. - 226 с. : с ил., к. ; 24 см

Рец.: Нено Димов, Васил Копривленски. - Библиогр.: с. 218-226 и под линия.

ISBN 978-619-236-010-8
1. Градоустройство - учебници
711.4(075)
COBISS.BG-ID 45748232

БК 2021/17 Кн 94
ПЕТРОВ, Камен Димитров, 1973-
        Геоурбанистични системи и развитие на градовете / Камен Петров. - София : УНСС, 2021. - 235 с. : с ил., к. ; 24 см

Рец.: Пламен Патарчанов, Петър Борисов. - Библиогр.: с. 217-223.

ISBN 978-619-232-410-0 : 14.50 лв.
1. Градоустройство
711.4
COBISS.BG-ID 45751816

792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Виж и 782; 82-2

БК 2021/17 Кн 95
ДИМИТРОВ, Симеон, 1942-
        Преобразяването или Играта да бъдеш друг/а : апология на актьорското изкуство : граматика на актьора, нова светлина върху процеса / Симеон Димитров. - София : Изток-Запад, 2020. - 318 с. ; 22 см

Загл. на гърба на кн.: Преобразяването. - Пълната форма на името на авт. Симеон Димитров е Симеон Димитров Иванов. - Сътворяване на живот / Георги Каприев: с. 5-9. - Епилог към Федър / Йован Христич: с. 310. - Фрагменти от творческата биография на автора: с. 311-312.

ISBN 978-619-01-0698-2 : 18 лв.
1. Актьорско майсторство - философски проблеми
792.028.01
COBISS.BG-ID 45702408

793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ)
Виж и 394.23; 394.25; 688.74

БК 2021/17 Кн 96
КУКОВ, Велислав Христов
        Богомил Андонов : международен майстор : 51 избрани партии / Велислав Куков. - София : Тип-топ прес, 2020. - 80 с. : с ил., портр. ; 21 см

Биографични бележки: с. 5-6.

ISBN 978-954-723-229-7
1. Андонов, Богомил Димитров, 1959- 2010 2. Шахматисти, български 3. Шахмат - етюди и задачи 4. България - развлечения
794.1(497.2)(092)
929 Андонов, Богомил Димитров
COBISS.BG-ID 45766408

БК 2021/17 Кн 97
        МАГИЯТА "Минута е много" : 4040 въпроса + томбола от едноименното телевизионно състезание на Българската национална телевизия / състав. Лилия Райчева. - София : Тип-топ прес, 2019. - 512 с., [16] л. : цв. ил. ; 22 см

Пълната форма на името на състав. Лилия Райчева е Лилия Райчева Тодорова.

ISBN 978-954-723-223-5
1. Викторини
794.092
COBISS.BG-ID 45774344

БК 2021/17 Кн 98
СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов, 1947-
        Иван Радулов - четвъртият български гросмайстор : избрани партии и комбинации / Стефан Сергиев. - София : Тип-топ прес, 2019. - 504 с. : с ил., портр., табл. ; 25 см

Биографични бележки: с. 9-12. - Показалец на партиите по противници, показалец на партиите по дебюти.

ISBN 978-954-723-227-3 (подв.)
1. Радулов, Иван Георгиев, 1939- 2. Шахматисти, български 3. Шахмат - етюди и задачи 4. България - развлечения
794.1(497.2)(092)
929 Радулов, Иван Георгиев
COBISS.BG-ID 45744136

796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ

ДИМИТРОВА, Николина Георгиева, 1962-
        Информационни технологии за анализ на движенията в джудо спорта : монография Вж Кн 102

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/17 Кн 99
ДИМИТРОВ, Юлиян, 1961-
        С "Интер" в сърцето / Юлиян Димитров ; снимки Юлиян Димитров. - [София] : Тип-топ прес, 2020. - 208 с. : с ил. ; 24 см

Биографични данни: с. 180-183.

ISBN 978-954-723-242-6
1. ФК "Интер" - история 2. Италия - физическа култура и спорт
796.332.085(450)(091)
COBISS.BG-ID 45713160

БК 2021/17 Кн 100
ПАЙТАШЕВ, Румен Маринов, 1956-
        Един живот под знака на ръгби : Георги Маринкин е историята на този спорт в България / Румен Пайташев. - София : Тип-топ прес, 2021. - 96 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-723-241-9
ISBN 978-954-723-241-5 !
1. Маринкин, Георги Янев - дейност 2. Спортисти, български - дейност 3. Ръгби - България - история 4. България - физическа култура и спорт
796.333(497.2)(092)
929 Маринкин, Георги Янев
COBISS.BG-ID 45731848

796.4 ГИМНАСТИКА. АКРОБАТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА
Виж и 613.71; 615.825; 796.8

БК 2021/17 Кн 101
INTERNATIONAL Online Conference & Seminar in Rhythmic Gymnastics (1 ; Sofia ; 2020)
        First International Online Conference & Seminar in Rhythmic Gymnastics, organized by the National Sports Academy "Vassil Levski", Sofia, Bulgaria & Bulgarian Rhythmic Gymnastic Federation, 6-7 November 2020, Sofia, Bulgaria : proceeding book / ed. Maria Gateva ... [и др.]. - Sofia : NSA Press, 2020 ([София] : ES print). - 96 с. : с ил., табл. ; 30 см

Други ред.: Liliya Doncheva, Milena Kuleva. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-718-660-6
1. Художествена гимнастика - тренировка - конференции 2. Спортисти - физически качества и подготовка - конференции
796.412.015(06)
COBISS.BG-ID 45806088

796.8 СПОРТНА БОРБА. СПОРТОВЕ ЗА САМОЗАЩИТА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БК 2021/17 Кн 102
ДИМИТРОВА, Николина Георгиева, 1962-
        Информационни технологии за анализ на движенията в джудо спорта : монография / Николина Димитрова. - Казанлък : Лукс принт, 2021. - 128 с. : с ил. ; 24 см

Изд. на НСА Васил Левски. - Речник на японските термини с.124-126. - Рец.: Анжелика Георгиева Янева, Галина Петрова Дякова. - Библиогр.: с.113-123.

ISBN 978-619-7487-14-5
1. Джудо - тренировка 2. Спортисти - физически качества и подготовка 3. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в спорта
796.85.015
796.01:004
COBISS.BG-ID 45747208

БК 2021/17 Кн 103
УЗУНОВ, Димитър Георгиев, 1958-
        Приложни аспекти на бойните изкуства при физическа самозащита : теория и практика : монография / Димитър Узунов. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 124 с. : с ил. ; 22 см

Речник на употребяваните термини: с. 117. - За авт.: с. 120-123. - Рец. Малчо Малчев. - Библиогр.: с. 118-119.

ISBN 978-954-715-702-6 : 18 лв.
1. Източни бойни изкуства 2. Самозащита
796.85
COBISS.BG-ID 45698056


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ

БК 2021/17 Кн 104
        ЛИНГВОДИДАКТИЧЕСКИ ракурси / състав. Димитър Веселинов, Милена Йорданова ; ред. съвет Димитър Веселинов - предс. ... [и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2020. - 710 с. : с диагр., табл. ; 24 см

Загл. и на англ. ез.: Linguodidactic perspectives. - Други ред.: Михаил Виденов, Сурен Золян, Бауыржан Ердембеков, Морис Нивез, Милена Йорданова. - Пълната форма на името на състав. Димитър Веселинов е Димитър Веселинов Димитров. - Текст и на рус., англ., итал., фр., нем. ез. - Биогр. данни за авт. отбелязани под линия. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-07-4982-2
1. Езикознание - методика на преподаването - сборници
81:37.091.3(062)
37.02(062)
COBISS.BG-ID 45425928

811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/17 Кн 105
        CLOSE-up B1.1 : student's book / Angela Healan ... [и др.]. - София : Educational Centre, 2020 (с. Марикостиново, Петричко [т.е. София] : Ай принт). - 215 с. : с цв. ил., табл. ; 29 см

Други авт.: Katrina Gormley, Karen Ludlow, Liliana Grozdanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Svetlana Georgieva Dimitrova. - Комплект с уч. тетрадка, кн. за учителя.

ISBN 978-619-7417-42-5 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-742-5 !
1. Английски език - учебници
811.111(075)
COBISS.BG-ID 45785096

БК 2021/17 Кн 106
DUMMETT, Paul
        Life B2.1 : workbook / Paul Dummett. - Sofia : Educational Centre, 2020 (с. Марикостиново, Петричко [т.е. София] : Ай принт). - 152 с. : с ил., табл. ; 29 см

Комплект с учебник.

ISBN 978-619-7417-45-6 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-745-6 !
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)
COBISS.BG-ID 45757192

БК 2021/17 Кн 107
HEALAN, Angela
        Close-up B1.1 : workbook / Angela Healan, Diana Shotton. - Sofia : Educational Centre, 2018. - 88 с. : с ил. ; 29 см

Комплект с учебник, кн. за учителя.

ISBN 978-619-7417-41-8 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-741-8 !
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)
COBISS.BG-ID 45713672

БК 2021/17 Кн 108
        LIFE B1.[2] : student's book / Helen Stephenson ... [и др.]. - Sofia : Educational Centre, 2018. - 224 с. : с цв. ил., табл. ; 30 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебник по английски език за постигане на ниво B1 по ОЕЕР. - Други авт.: Paul Dummett, John Hughes, Amelia Mareva, Andrey Andreev. - Комплект с уч. тетрадка.

ISBN 978-619-7417-22-7 (не е отпеч.)
ISBN 978-6-197-41722-7 !
1. Английски език - учебници
811.111(075)
COBISS.BG-ID 45826568

БК 2021/17 Кн 109
        LIFE B2.1 : student's book / Paul Dummett ... [и др.]. - Sofia : Educational Centre, 2020 (с. Марикостиново, Петричко [т.е София] : Ай принт). - 207 с. : с цв. ил. ; 30 см

Други авт.: John Hughes, Helen Stephenson, Amelia Mareva. - Комплект с работна тетрадка.

ISBN 978-619-7417-46-3 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-746-3 !
1. Английски език - учебници
811.111(075)
COBISS.BG-ID 45760008

БК 2021/17 Кн 110
MACELMURAY, Phillip
        Close-up A1 : teacher's book / Phillip McElmuray, Liliana Grozdanova, Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva. - Sofia : Educational Centre, 2018. - 206 с. : с ил., табл. ; 29 см

Възприетата форма на името на авт. Svetlana Dimitrova-Gyuzeleva е Svetlana Georgieva Dimitrova. - Комплект с учебник, работна тетрадка.

ISBN 978-619-7417-36-4 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-736-4 !
1. Английски език - методика на преподаването
811.111(072)
COBISS.BG-ID 45711368

БК 2021/17 Кн 111
MACELMURAY, Phillip
        Close-up A1 : workbook / Phillip McElmuray. - Sofia : Educational Centre, 2018. - 88 с. : с ил. ; 29 см

Комплект с учебник, кн. за учителя.

ISBN 978-619-7417-25-8 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-725-8 !
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)
COBISS.BG-ID 45714952

БК 2021/17 Кн 112
STEPHENSON, Helen
        Life B1.[2] : workbook / Helen Stephenson. - Sofia : Educational Centre, [2018]. - 128 с. : с ил., табл. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебна тетрадка по английски език на ниво B1 по ОЕЕР. - Комплект с учебник.

ISBN 978-619-7417-23-4 (не е отпеч.)
ISBN 978-6-197-41723-4 !
1. Английски език - учебни помагала
811.111(076)
COBISS.BG-ID 45828616

811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК)

БК 2021/17 Кн 113
BRAUN-Podeschwa, Julia
        Menschen B1 : Deutsch als Fremdsprache : Kursbuch / Julia Braun-Podeschwa, Charlotte Habersack, Angela Pude. - Sofia : Educational Centre, [2017]. - 118 с. : с цв. ил., табл. ; 28 см

Anhang für bulgarische SchülerInnen / Peter Stoyanov: с. 107-118. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7417-28-9 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-728-9 !
1. Немски език - учебници
811.112.2(075)
COBISS.BG-ID 45829384

БК 2021/17 Кн 114
BREITSAMETER, Anna
        Menschen A2 : Deutsch als Fremdsprache : Arbeitsbuch / Anna Breitsameter, Sabine Glas-Peters, Angela Pude. - Sofia : Educational Centre, [2017]. - 213 с. : с цв. ил., табл. ; 28 см

Комплект с учебник.

ISBN 978-619-7417-13-5 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-713-5 !
1. Немски език - учебни помагала
811.112.2(076)
COBISS.BG-ID 45828360

811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК

БК 2021/17 Кн 115
        GENIAL! A1 : cuaderno de actividades / Cristina Herrero Fernández ... [и др.]. - София : Educational Centre, 2018. - 60 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебна тетрадка по испански език за постигане на ниво A1 по ОЕЕР. - Други авт.: María Martínez-Delgado Veiga, Margarita Planelles Almeida, Pablo Torrado Solo de Zaldívar.

ISBN 978-619-7417-31-9
ISBN 978-6-197-41731-9 !
1. Испански език - учебни помагала
811.134.2(076)
COBISS.BG-ID 45816072

БК 2021/17 Кн 116
        GENIAL! A1 : libro del alumno / Cristina Herrero Fernández ... [и др.]. - София : Educational Centre, 2018. - 146 с. : с цв. ил. ; 29 см

Загл. и на бълг. ез.: Учебник по испански език за постигане на ниво A1 по ОЕЕР. - Други авт.: María Martínez-Delgado Veiga, Margarita Planelles Almeida, Pablo Torrado Solo de Zaldívar, Венета Сиракова, Станимир Мичев.

ISBN 978-619-7417-30-2
ISBN 978-6-197-41730-2 !
1. Испански език - учебници
811.134.2(075)
COBISS.BG-ID 45815816

БК 2021/17 Кн 117
MENDO, Susana
        Mochila ELE 6 : libro del alumno : gramática, pronunciación / Susana Mendo, Felipe Bermejo ; ed. Aurora Martín de Santa Olalla. - София : Educational Centre, 2017. - 141 с. : с цв. ил. ; 29 см

ISBN 978-619-7417-12-8 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-741-712-8 !
1. Испански език - учебници
811.134.2(075)
COBISS.BG-ID 45811976

811.521 ЯПОНСКИ ЕЗИК

БК 2021/17 Кн 118
ТРАЙКОВА, Иванка Стоянова, 1944-2019
        България за Япония : кратко методическо ръководство за студенти японисти / Иванка Петрова, Гергана Петкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2016. - 32 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Иванка Петрова е Иванка Стоянова Трайкова.

ISBN 978-954-07-4086-7
1. Японски език - методика на преподаването - ръководства за ВУЗ
811.521:37.091.3(075.8)
COBISS.BG-ID 45815560

821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/17 Кн 119
        КОТАРАКЪТ в чизми : панорамна книжка / ил. Хавиер Инарая. - София : Пан, [2019] ([Индия]). - [10] с. : с цв. ил. ; 14 x 18 см. - (За най-малките)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл.

ISBN 978-619-240-034-7 (подв.) : 6.90 лв.

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 45757704

БК 2021/17 Кн 120
        МАЛКАТА русалка : панорамна книжка / ил. Хавиер Инарая. - София : Пан, [2019] ([Индия]). - [10] с. : с цв. ил. ; 14 x 18 см. - (За най-малките)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл.

ISBN 978-619-240-035-4 (подв.) : 6.90 лв.

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 45717256

БК 2021/17 Кн 121
        ПЕПЕЛЯШКА : панорамна книжка / ил. Хавиер Инарая. - София : Пан, [2019] (Индия). - [10] с. : с цв. ил. ; 14 x 18 см. - (За най-малките)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл.

ISBN 978-619-240-033-0 (подв.) : 6.90 лв.

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 45769224

БК 2021/17 Кн 122
        СПЯЩАТА красавица : панорамна книжка / ил. Хавиер Инарая. - София : Пан, [2019] ([Индия]). - [10] с. : с цв. ил. ; 14 x 18 см. - (За най-малките)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл.

ISBN 978-619-240-032-3 (подв.) : 6.90 лв.

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 45779976

БК 2021/17 Кн 123
        ТРИТЕ прасенца : панорамна книжка / ил. Хавиер Инарая. - София : Пан, [2019] ([Индия]). - [10] с. : с цв. ил. ; 14 x 18 см. - (За най-малките)

Кор. опис. - Без сведение за ориг. загл.

ISBN 978-619-240-036-1 (подв.) : 6.90 лв.

821-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 45747720

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/17 Кн 124
МАНАУАТУ, Беки, 1982-
        Болезнен вик : роман / Беки Манауату ; прев. от англ. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 328 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Aue / Becky Manawatu. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-41-5 : 28 лв.

821.111(931)-31
COBISS.BG-ID 45735176

БК 2021/17 Кн 125
ФРИЙГАРД, Джанис, 1963-
        Годината на падането : роман / Джанис Фрийгард ; прев. от англ. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021. - 264 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The year of falling / Janis Freegard. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-40-8 : 26 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 45735944

821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2021/17 Кн 126
ДОЙЛ, Роб
        Това е ритуалът / Роб Дойл ; прев. от англ. Мирела Христова. - София : Амат-АХ, 2020 ([София] : Скала принт). - 160 с. ; 20 см. - (Съвременна ирландска литература)

Ориг. загл.: This is the ritual / Rob Doyle. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9877-44-1 : 14.60 лв.

821.111(417)-32
COBISS.BG-ID 45753096

БК 2021/17 Кн 127
ЛАНИГАН, Сюзан
        Бели пера : роман / Сюзан Ланиган ; прев. от англ. ез. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021 ([София] : AV Design Group). - 376 с. ; 21 см

Ориг. загл.: White feathers / Susan Lanigan. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-38-5 : 30 лв.

821.111(417)-31
COBISS.BG-ID 45736968

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/17 Кн 128
БАЙБИ, Катрин, 1968-
        Годеница до петък / Катрин Байби ; прев. от англ. Диана Райкова. - София : Ергон, 2020. - 304 с. ; 20 см. - (Библиотека Любов и съдба)

Ориг. загл.: Fiance by friday / Catherine Bybee.

ISBN 978-619-165-104-7 : 16.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45712648

БК 2021/17 Кн 129
БАЙБИ, Катрин, 1968-
        Женени до понеделник / Катрин Байби ; прев. от англ. Диана Райкова. - София : Ергон, 2020. - 304 с. ; 20 см. - (Библиотека Любов и съдба)

Ориг. загл.: Married by Monday / Catherine Bybee.

ISBN 978-619-165-099-6 : 16.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45780744

БК 2021/17 Кн 130
БАЙБИ, Катрин, 1968-
        Не точно моя / Катрин Байби ; прев. от англ. Мирела Стефанова. - София : Ергон, 2019. - 317 с. ; 20 см. - (Библиотека Любов и съдба)

Ориг. загл.: Not quite mine / Catherine Bybee.

ISBN 978-619-165-098-9 : 16.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45736200

БК 2021/17 Кн 131
БАЙБИ, Катрин, 1968-
        Не точно среща / Катрин Байби ; прев. от англ. Мирела Стефанова. - София : Ергон, 2019. - 294 с. ; 20 см. - (Библиотека Любов и съдба)

Ориг. загл.: Not quite dating / Catherine Bybee.

ISBN 978-619-165-096-5 : 16.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45766664

БК 2021/17 Кн 132
БРАУН, Каролин, 1948-
        И стените имат уши : роман / Каролин Браун ; прев. от англ. Диана Райкова. - София : Ергон, 2019. - 248 с. ; 20 см. - (Библиотека Любов и съдба)

Ориг. загл.: The ladies' room / Carolyn Brown.

ISBN 978-619-165-102-3 : 16.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45736456

БК 2021/17 Кн 133
БРАУН, Сандра, 1948-
        Буря : роман / Сандра Браун ; прев. от англ. Мария Неделева. - 2. изд. - София : Ергон, 2017 ([София] : [Инвестпрес]). - 367 с. ; 20 см. - (Библиотека Любов и съдба)

Ориг. загл.: Chill factor / Sandra Brown. - 1. изд. 2006 на изд. Коала.

ISBN 978-619-165-081-1 : 16 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45768456

БК 2021/17 Кн 134
КЛЕЙПАС, Лайза, 1964-
        Дъщерята на дявола / Лайза Клейпас ; прев. от англ. Мирела Стефанова. - София : Ергон, 2020. - 315 с. ; 20 см. - (Библиотека Любов и съдба)

Ориг. загл.: Devil's daughter / Lisa Kleypas.

ISBN 978-619-165-103-0 : 16.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45696520

БК 2021/17 Кн 135
КЛЕЙПАС, Лайза, 1964-
        Преследването на Касандра / Лайза Клейпас ; прев. от англ. Диана Райкова. - София : Ергон, 2020. - 319 с. ; 20 см. - (Библиотека Любов и съдба)

Ориг. загл.: Chasing Cassandra / Lisa Kleypas.

ISBN 978-619-165-105-4 : 16.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45696264

БК 2021/17 Кн 136
ПО, Едгар Алан, 1809-1849
        Дневникът на Джулиъс Родман и други неиздавани творби / Едгар Алан По ; подб., състав., [послесл.] Иван Атанасов ; прев. от англ. Весела Прошкова, Весела Еленкова. - София : Изток-Запад, 2021. - 160 с. : с ил. ; 22 см. - (Плеяди)

Ориг. загл.: The journal of Julius Rodman / Edgar Allan Poe. - Кн. е ил. с рис. на Джон Чапман, Херман Фогел, Хари Кларк, Артър Ракам. - Съдържа и: Утро край Уисахикън ; Инстинкт срещу разум: една черна котка ; Нестройни бележки върху котките ; За такситата ; Глава на колела ; Глава на колела - продължение ; Философията на мебелите ; Автографи ; Решителна загуба ; Меценгерщайн ; Беренис ; Живот в смъртта.

ISBN 978-619-01-0767-5 : 15 лв.

821.111(73)-311.3
821.111(73)-4
821.111(73)-32
COBISS.BG-ID 45752328

БК 2021/17 Кн 137
ТВЕН, Марк, 1835-1910
        Лични спомени за Жана д'Арк / Марк Твен ; прев. от англ. Аглика Маркова. - София : Изток-Запад, 2020. - 432 с. ; 22 см. - (Плеяди)

Ориг. загл.: Personal recollections of Joan of Arc / Mark Twain. - Марк Твен - псевд. на авт. Самюъл Лангхорн Клемънс. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-01-0716-3 : 19.90 лв.
ISBN 619-01-0716-8 !
1. Жана д'Арк, света, 1412?-1431 - художествена литература
821.111(73)-311.6
COBISS.BG-ID 45740808

821.113.6-93 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/17 Кн 138
УЛСОН, Кристина, 1979-
       Зомби треска / Кристина Улсон ; прев. от швед. Диана Райкова. - София : Ергон, 2019. - 176 с. ; 21 см. - (Библиотека Малък свят)

Ориг. загл.: Zombiefeber / Kristina Ohlsson. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-165-101-6 : 14.99 лв.

821.113.6-93-31
COBISS.BG-ID 45778440

БК 2021/17 Кн 139
УЛСОН, Кристина, 1979-
        Каменните ангели / Кристина Улсон ; прев. от швед. Диана Райкова. - София : Ергон, 2018. - 192 с. ; 21 см. - (Библиотека Малък свят)

Ориг. загл.: Stenänglar / Kristina Ohlsson.

ISBN 978-619-165-092-7 : 14.99 лв.

821.113.6-93-31
COBISS.BG-ID 45777928

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/17 Кн 140
ЛАФОНТЕН, Жан дьо, 1621-1695
        Басни / Жан дьо Лафонтен ; прев. от фр. Атанас Сугарев ... [и др.] ; ил. Франсоа Шово. - [Ново изд.]. - София : Изток-Запад, 2020. - 583 с. : с ил. ; 25 см. - (Колекция Върхове ; 39)

Ориг. загл.: Oeuvres complètes / Jean de La Fontaine. - Други прев.: Паисий Христов, Стоян Атанасов. - Баснописецът Лафонтен / Стоян Атанасов: с. 5-13.

ISBN 978-619-01-0705-7 (подв.) : 29.90 лв.

821.133.1-191
COBISS.BG-ID 45739528

БК 2021/17 Кн 141
РОНИ старши, Ж. А., 1856-1940
        Пещерният лъв : роман за свирепите времена / Ж. А. Рони-старши ; ил. Фердинанд Рафен ; прев. от фр. Недка Капралова. - София : Изток-Запад, 2021. - 160 с. : с ил. ; 22 см. - (Magica)

Ориг. загл.: Le félin géant / J.-H. Rosny aîné. - Ж. А. Рони-старши - псевд. на авт. Жозеф Анри Оноре Бьокс. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. 

ISBN 978-619-01-0766-8 : 14 лв.

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 45706760

821.133.1(71) КАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2021/17 Кн 142
ЖОБИДОН, Жил, 1950-
        Спокойният уязвен / Жил Жобидон ; прев. от фр. Илияна Очкова. - София : Изток-Запад, 2020. - 168 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Le tranquille affligé / Gilles Jobidon.

ISBN 978-619-01-0717-0 : 12 лв.
ISBN 619-01-0717-6 !

821.133.1(71)-311.6
COBISS.BG-ID 45751560

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/17 Кн 143
МОМЧИЛОВ, Кирил, 1939-
        Любими руски писатели и България : от Александър Пушкин до Александър Руденко / Кирил Момчилов. - София : Wini 1837, 2021. - 190 с. : с портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Кирил Момчилов е Киро Момчилов Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9437-83-6
1. Писатели, руски - биографии 2. Русия - литературознание
821.161.1(092)
929(470)
COBISS.BG-ID 45807112

БК 2021/17 Кн 144
ШЧЕРБИНА, Татяна Георгиевна, 1954-
        Множествена личност / Татяна Шчербина ; прев. от рус. Добромира Кирова. - Бургас : Авиана, 2021. - 156 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Размножение личности / Татяна Шчербина. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7278-39-2 : 20 лв.

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 45710856

821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/17 Кн 145
ШОПОВ, Драгомир Георгиев, 1938-
        Един живот за всичко : литературна анкета с поета и публициста Драгомир Шопов / Ангелина Шопова. - София : Wini 1837, 2020 ([София] : [Булгед]). - 260 с., [4] л. : ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-9437-82-9 : 15 лв.
1. Шопов, Драгомир Георгиев, 1938- - интервюта 2. Публицисти, български - интервюта 3. България - литературознание
821.163.2(092)(047.53)
929 Шопов, Драгомир Георгиев
COBISS.BG-ID 45803784

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2021/17 Кн 146
БЕНЧЕВА, Сияна, 2004-
        Съзвездие / Сияна Бенчева ; ил. Сияна Бенчева. - [Варна] : Думите, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 56 с. : с ил. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7438-04-8 : 9.90 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45782536

БК 2021/17 Кн 147
БОРИСОВА, Виолета Златкова, 1944-
        Неочаквано / Виолета Борисова ; ил. Михаил Стойков. - [София] : Тип-топ прес, 2020. - 32 с. : с ил. ; 17 x 17 см

ISBN 978-954-723-234-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45717000

БК 2021/17 Кн 148
БОРИСОВА, Виолета Златкова, 1944-
        Чакай ме / Виолета Борисова ; ил. Михаил Стойков. - София : Тип-топ прес, 2020. - 128 с. : с ил. ; 16 x 17 см

ISBN 978-954-723-239-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45738248

БК 2021/17 Кн 149
ГАНЕВ, Неделчо, 1944-
        Бинарен код / Неделчо Ганев. - София : Wini 1837, 2020 ([София] : [Булгед]). - 184 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Неделчо Ганев е Неделчо Ганев Георгиев.

ISBN 978-954-9437-78-2 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45765640

БК 2021/17 Кн 150
ГЕОРГИЕВА, Янка Костадинова, 1956-
        Гатанки и басни / Възкресияна Донева. - София : Wini 1837, 2020. - 59 с. : с ил. ; 21 см

Възкресияна Донева - псевд. на авт. Янка Костадинова Георгиева.

ISBN 978-954-9437-79-9 : 8 лв.

821.163.2-193
821.163.2-191
COBISS.BG-ID 45811208

БК 2021/17 Кн 151
ДОБРЕВА, Добромира Руменова, 1980-
        Поезия от Бога - всичко е любов. Кн. 1 / Добромира Добрева. - София : Добромира Добрева, 2020 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 104 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

ISBN 978-619-91694-0-7 : 23 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45699848

БК 2021/17 Кн 152
ДОБРЕВА, Зефира Димитрова, 1948-
        Пеперудени мечти... : размисли и откровения... 3 / Зефира Добрева ; худож. Йорданка Чапърова. - Варна : Колор принт, 2018. - 104 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-760-460-5

821.163.2-1
821.163.2-92
COBISS.BG-ID 45705736

БК 2021/17 Кн 153
ИВАНОВА, Никол Орлинова, 2002-
        Като кой? / Никол Орлинова Иванова. - Перник : Дворец на културата, 2020 ([София] : [Булгед]). - [72] с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8944-98-4 : 15 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45771528

БК 2021/17 Кн 154
КАБЗИМАЛСКА, Зорница Йорданова
        3 метра в душата / Зорница Кабзималска. - Благоевград : Инфодизайн, 2020. - 19 л. ; 20 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-9438-50-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45717512

БК 2021/17 Кн 155
КИРИЛОВ, Кирил Асенов, 1954-
        И дишам родопската песен : лирика / Кирил Кирилов ; худож. Асен Трампов. - София : Wini 1837, 2020. - 75 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-9437-80-5 : 8 лв.
ISBN 978-954-9437-65-2 !

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45805064

БК 2021/17 Кн 156
КОЕВА, Донка Стефанова
        Адажио' 9 : новите мои настроения / Донка Ст. Коева. - София : Zамония, 2020 ([София] : [Диопринт]). - 102 с. ; 20 см

ISBN 978-619-91665-0-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45782792

БК 2021/17 Кн 157
НИКОЛОВА, Таня Петкова, 1968-
        Еквилибриум : лирика / Таня Николова. - 3. изд. - [София] : Фон. "Емили", 2020 ([София] : [Булгед ООД]). - 88 с. ; 20 см. - (Библиотека Емили ; 2)

1. изд. 2012, изд. на авт. - Пристанище за поезия / Маргарит Жеков: с. 80-83
. - За авт.: с.87.

ISBN 978-619-7425-11-6 : 5 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45772040

БК 2021/17 Кн 158
ОРЛОЕВ, Никола Атанасов, 1938-
        (Ъ Ъ Ъ)7. Как да не настинем при 37°С : холографски интелект : сентенциална ритмика : епиграми, каламбури, парадокси / Никола Орлоев. - Русе : Примакс, 2020 (Русе :  Русенски унив. "Ангел Кънчев"). - 120 с. ; 23 см

ISBN 978-619-7242-70-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45733640

БК 2021/17 Кн 159
ПОПОВА, Ивета, 1965-
        Белият сетер с кафяви петна : лирика / Ивета Попова. - Разград : Добрев прес, 2020. - 32 с. ; 21 см

Ивета Попова - псевд. на авт. Ивета Димитрова Стоянова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8548-25-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45741064

БК 2021/17 Кн 160
ПОПОВА, Ивета, 1965-
        Мое небесно упование : лирика / Ивета Попова. - Разград : Добрев прес, 2020. - 32 с. ; 21 см

Ивета Попова - псевд. на авт. Ивета Димитрова Стоянова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8548-29-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45742856

БК 2021/17 Кн 161
ПОПОВА, Ивета, 1965-
        Планински легенди : лирика / Ивета Попова. - Разград : Добрев прес, 2020. - 32 с. ; 21 см

Ивета Попова - псевд. на авт. Ивета Димитрова Стоянова.

ISBN 978-954-8548-28-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45742344

БК 2021/17 Кн 162
ПОПОВА, Ивета, 1965-
        Уханието на една любов : лирика / Ивета Попова. - Разград : Добрев прес, 2020. - 32 с. ; 21 см

Ивета Попова - псевд. на авт. Ивета Димитрова Стоянова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-8548-30-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45743112

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/17 Кн 163
БОНЕВ, Димитър Красимиров, 1991-
        Ключ отвъд видимото / Димитър Бонев. - [Пловдив] : [Димитър Бонев], 2020 ([София] : Ропринт). - 342 с. ; 21 см

Загл. на предзагл. с.: Ключ. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-91231-1-9 : 19.99 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45739272

БК 2021/17 Кн 164
ВЪЛКАНОВ, Ангел, 1973-
        Ариниил / Ангел Вълканов ; ил. Ангел Вълканов. - 3. изд. - [София] : Благодатъ, [2019] ([София] : [ИД принт]). - 120 с. : с ил. ; 21 см

Ангел Вълканов - псевд. на авт. Ангел Йосифов Иванов. - 1. изд. 2015 със загл. Ариниил или Вярвате ли в ангели хранители, на изд. Gaiana - Русе.

ISBN 978-619-91046-6-8

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45710088

БК 2021/17 Кн 165
ГЕОРГИЕВ, Продан Кънчев, 1949-
        Истината / Продан Георгиев. - [Варна] : Думите, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 192 с. ; 21 см

Продълж. на кн. За корабите, котките и още нещо.

ISBN 978-619-7438-03-1 : 16 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45782280

БК 2021/17 Кн 166
ЖЕЛЕВ, Мариан Цветанов, 1974-
        Спете спокойно : подбрани истории / Мариан Желев. - Варна : Мариан Желев, 2020 ([Варна] : Рекламна агенция Танграм). - 209 с. ; 18 см

ISBN 978-619-90410-2-4 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45749512

БК 2021/17 Кн 167
КОЖУХАРОВ, Кънчо Иванов, 1950-
        Жив до поискване / Кънчо Кожухаров ; ил. Юри Гранитски. - София : Изток-Запад, 2020. - 432 с. : с ил. ; 22 см

Юри Гранитски - псевд. на ил. Юрий Йорданов Димитров, с възприета форма на името Юрий Гранитски.  

ISBN 978-619-01-0694-4 : 24 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45717768

БК 2021/17 Кн 168
ЛУНГОВ, Георги Жеков, 1939?-1998
        Камбаната на Света Петка : художествен роман / Георги Лунгов - дядо. - Шумен [т.е. Смядово] : Антос, 2021 ([Шумен] : [Антос полиграф]). - 237 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7364-22-4

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45777416

БК 2021/17 Кн 169
МИТЕВ, Ивайло Владимиров, 1974-
        Гобленът на живота ; Единствен / Ивайло Митев ; худож. Валентина Германова. - [София] : Ивайло Митев, 2020 ([София] : Артграф). - 160, 192 с. : с ил. ; 17 см

Загл. на кор.: Гобленът на живота и Единствен. - Загл. и на англ. ез.: The tapestry of life and One and only. 

ISBN 978-619-90969-6-3 (подв.) : 10 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45836808

БК 2021/17 Кн 170
НЕРЕЗОВ, Тотю Стефанов, 1950-
        Съчки върху жарава : разкази / Тотю Нерезов. - София : Wini 1837, 2020. - 231 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-9437-81-2 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45780488

БК 2021/17 Кн 171
НИКОЛОВ, Венцеслав Михайлов, 1943-
        Пазачът от Клапхолтал / Венцеслав Николов. - София : Изток-Запад, 2020. - 151 с. ; 20 см

ISBN 978-619-01-0763-7 : 12 лв.
ISBN 619-01-1763-X !

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45756424

БК 2021/17 Кн 172
СИМЕОНОВ, Милен Михайлов, 1976-
        Фрас, прас и чао! : роман / Милен Симеонов, Ивайло Гогов ; худож. Павел Павлов. - София : Арт лайн груп, 2020 ([София] : [Симолини 94]). - 288 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91035-9-3

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45805320

БК 2021/17 Кн 173
СТОИЧКОВ, Лъчезар Ангелов
        Галеникът на съдбата или Изповедта на едно куче / Лъчезар Стоичков ; худож. Тодор Ангелиев. - София : [Изд. авт.], 2020 ([София] : Спектър). - 87 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-188-444-5

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45810184

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/17 Кн 174
АБАДЖИЕВА, Екатерина Йорданова, 1955-
        Пътешествия на мисълта : разсъждения за живота, смъртта и безкрайността / Лилиан Джордан. - [София] : Англинк, 2020 ([София] : Верен). - 110 с. : с ил. ; 20 см

Лилиан Джордан - псевд. на авт. Екатерина Йорданова Абаджиева.

ISBN 978-619-91171-2-5

821.163.2-97
COBISS.BG-ID 45801992

БК 2021/17 Кн 175
БОРИСОВА, Виолета Златкова, 1944-
        Дъхът и бодлите на спомена / Виолета Борисова ; худож. Наталия Стойкова. - [София] : Тип-топ прес, 2019. - 224 с. : с ил., портр. ; 16 x 17 см

Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-954-723-225-9

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45719304

БК 2021/17 Кн 176
БОРИСОВА, Виолета Златкова, 1944-
        Дъхът на есента / Виолета Борисова ; худож. Наталия Стойкова. - София : Тип-топ прес, 2019. - 224 с. : с ил., факс. ; 16 x 17 см

ISBN 978-954-723-224-2

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45740040

        ДА будет начало : сборник документални и художествени материали за въстанието в Северозападна България през 1850 г. Вж Кн 193

ДОБРЕВА, Зефира Димитрова, 1948-
        Пеперудени мечти... : размисли и откровения... 3 Вж Кн 152

БК 2021/17 Кн 177
КУРВОАЗИЕ, Иванка
        Vsichki shte omreme / Иванка Курвоазие. - София : Краденето на булката, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 248 с. ; 21 см

Иванка Курвоазие - псевд. на авт. Ваня Николова.

ISBN 978-619-91453-0-2

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 45754632

БК 2021/17 Кн 178
ЛЪВИНСКИ, Христо Георгиев, 1929-1974
        Мое любимо Лудогорие : очерци, репортажи, пътеписи, разкази, фейлетони / Христо Лъвински. - Шумен : Регион. библ. "Стилиян Чилингиров", 2019 (В. Търново : Фабер). - 239 с. : с ил., портр. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-2936-53-4

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 45757960

БК 2021/17 Кн 179
МАЛИНОВ, Николай Симеонов, 1968-
        Пътят продължава : статии и интервюта / Николай Малинов ; [интервютата взеха] Лидия Спириева ... [и др.]. - София : Нац. движение Русофили, 2020 ([София] : Булгарресурс). - 240 с. : с цв. ил. ; 20 см

Други интервюиращи лица: Александър Симов, Николай Михов, Диана Янкулова, Олга Гурска, Антон Хекимян, Елизавета Антонова, Цветанка Ризова. - За опасния път на един български русофил / Леонид Решетников: с. 11-15. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90910-4-3 : 8 лв.
1. Русия - външна политика 2. България - външна политика
821.163.2-92
327(470+497.2)(0:82-92)
COBISS.BG-ID 45847304

БК 2021/17 Кн 180
МАЛИНОВ, Николай Симеонов, 1968-
        Пътят продължава : статии и интервюта / Николай Малинов ; [интервютата взеха] Лидия Спириева ... [и др.]. - София : Нац. движение Русофили, 2020 ([София] : Булгарресурс). - 240 с. : с цв. ил. ; 21 см

Други интервюиращи лица: Александър Симов, Николай Михов, Диана Янкулова, Олга Гурска, Антон Хекимян, Елизавета Антонова, Цветанка Ризова. - За опасния път на един български русофил / Леонид Решетников: с. 11-15. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-90910-5-0 (подв.) : 10 лв.
1. Русия - външна политика 2. България - външна политика
821.163.2-92
327(470+497.2)(0:82-92)
COBISS.BG-ID 45847816

БК 2021/17 Кн 181
ПОПОВ, Константин Георгиев, 1923-2015
        Камбаната на сърцето / Константин Попов. - София : Титан, 2012 ([София] : [Скала принт]). - 360 с. : с ил., портр. ; 20 см

Съкровена книга / Михаил Виденов: с. 5-7. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-92536-6-5 : 20 лв.

821.163.2-94
COBISS.BG-ID 45709832

БК 2021/17 Кн 182
ТУРТУРИКОВ, Георги Гаврилов, 1963-
        Да живееш по български : краткосмешна и почти сериозна импресия (и в никакъв случай тъжно самоосмиване) / Георги Туртуриков - баща. - Ст. Загора : Дъга плюс, 2020. - 109 с. ; 13 x 18 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на 2-ра кор. - Кратък речник на Homo Bulgaricus: с. 96-109.

ISBN 978-619-7251-27-2 : 9.99 лв.

821.163.2-7
COBISS.BG-ID 45781768

БК 2021/17 Кн 183
ШУЩАРКОВА, Маргарита Илиянова, 1987-
        Палецът на свободата / Маргарита и Цветин Шущаркови ; ил. Матея Аркова. - София : [Маргарита Шущаркова], 2020 ([София] : Симолини 94). - 375 с. : с цв. ил. ; 21 см

Възприетата форма на името на ил. Матея Аркова е Матея Светлозарова, с пълно име Матея Светлозарова Аркова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра кор. - Кн. 1 от поредицата на Вълшебния керван.

ISBN 978-619-91654-0-9 : 20 лв.

821.163.2-992
COBISS.BG-ID 45816584

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/17 Кн 184
БОРИСОВА, Яна Емилова
        Дакел : семейната история на едно куче / Яна Борисова ; ил. Елица Парушева. - [Варна] : Думите, 2020 ([София] : Дайрект сървисиз). - 36 с. : с цв. ил. ; 25 см

ISBN 978-619-7438-05-5 : 19 лв.

821.163.2-93-32
COBISS.BG-ID 45756680

БК 2021/17 Кн 185
ПОПОВА, Ивета, 1965-
        Мило коте : лирика / Ивета Попова. - Разград : Добрев прес, 2020. - 32 с. ; 21 см

Ивета Попова - псевд. на авт. Ивета Димитрова Стоянова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.  

ISBN 978-954-8548-26-7

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45742088

821.163.42 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/17 Кн 186
ЩИКС, Игор, 1977-
        W / Игор Щикс ; прев. от хърв. Жела Георгиева. - София : Изток-Запад, 2021. - 288 с. ; 22 см

Ориг. загл.: W / Igor Štiks. - Пълната форма на името на прев. Жела Георгиева е Жела Георгиева Владимирова. - За автора: с. 287.

ISBN 978-619-01-0760-6 : 16 лв.
ISBN 619-01-0760-5 !

821.163.42-31
COBISS.BG-ID 45722120


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/17 Кн 187
БЕЛЕЗИ на времето : документален сборник с поглед отляво / състав. Благовеста Стаменова ; предг. Минчо Найденов. - [София] : Тип-топ прес, 2020. - 200 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см


Кн. 7 от краеведска поредица за с. Раковица, община Макреш Многолика обич. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-723-233-4
1. История - Видински край 2. Видински край - краезнание
908(497.21-35)
COBISS.BG-ID 45778184

ТИТЯНОВА, Антоанета Антонова, 1962-
        София - от 7 извора вода Вж Кн 80

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        ВЕКЪТ на диктаторите : Ленин, Сталин, Мусолини, Хитлер, Франко, Мао, Пиночет, Пол Пот, Саддам, Кадафи, Ким Ир Сен, Кастро, Тито, Асад и др. Вж Кн 188, Кн 189       

        ЖИВОТ за цялото : 150 години от рождението на Георги Куртев и 100 години от създаването на Братската градина край град Айтос : юбилеен сборник Вж Кн 37

КУКОВ, Велислав Христов
        Богомил Андонов : международен майстор : 51 избрани партии Вж Кн 96

МОМЧИЛОВ, Кирил, 1939-
        Любими руски писатели и България : от Александър Пушкин до Александър Руденко Вж Кн 143

НИКОН, 1894-1963
        За нас е оставено покаянието : писма Вж Кн 32

ПАЙТАШЕВ, Румен Маринов, 1956-
        Един живот под знака на ръгби : Георги Маринкин е историята на този спорт в България Вж Кн 100

РУБЛАК, Улинка, 1967-
        Астрономът и вещицата : битката на Кеплер за спасяване на майка му от кладата Вж Кн 73

СЕРГИЕВ, Стефан Аспарухов, 1947-
        Иван Радулов - четвъртият български гросмайстор : избрани партии и комбинации Вж Кн 98

ТИТЯНОВА, Антоанета Антонова, 1962-
        Божидар Караджов - отвъд зоната на здрача : пророчества за 2014 г. Вж Кн 23

ШОПОВ, Драгомир Георгиев, 1938-
        Един живот за всичко : литературна анкета с поета и публициста Драгомир Шопов Вж Кн 145

94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

БК 2021/17 Кн 188
        ВЕКЪТ на диктаторите : [сборник] : Ленин, Сталин, Мусолини, Хитлер, Франко, Мао, Пиночет, Пол Пот, Саддам, Кадафи, Ким Ир Сен, Кастро, Тито, Асад и др. / предг., под ред. на Оливие Гез ; прев. от фр. Недка Капралова. - София : Изток-Запад, 2020. - 400 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Ориг. загл.: Le siècle des dictateurs. - Представяне на авторите: с. 395-399. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-01-0728-6 : 25 лв.
1. Тоталитаризъм - 20 век - биографии
94(100)"19"(092)
929(100)
COBISS.BG-ID 45703944

БК 2021/17 Кн 189
        ВЕКЪТ на диктаторите : [сборник] : Ленин, Сталин, Мусолини, Хитлер, Франко, Мао, Пиночет, Пол Пот, Саддам, Кадафи, Ким Ир Сен, Кастро, Тито, Асад и др. / предг., под ред. на Оливие Гез ; прев. от фр. Недка Капралова. - София : Изток-Запад, 2020. - 400 с. : с ил., портр., факс. ; 25 см

Ориг. загл.: Le siècle des dictateurs. - Представяне на авторите: с. 395-399. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-619-01-0729-3 (подв.) : 29 лв.
1. Тоталитаризъм - 20 век - биографии
94(100)"19"(092)
929(100)
COBISS.BG-ID 45703176

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/17 Кн 190
БИЙВЪР, Антъни, 1946-
        Битката за Испания : Испанската гражданска война 1936-1939 / Антъни Бийвър ; прев. от англ. Мария Кондакова. - София : Изток-Запад, 2020. - 542 с. : с ил., к. ; 24 см

Ориг. загл.: The battle for Spain / Antony Beevor. - Библиогр.: с. 489-502. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-01-0711-8 : 34.90 лв.
1. Гражданска война в Испания 1936-1939 2. Испания - история
94(460)
COBISS.BG-ID 45701640

БК 2021/17 Кн 191
БИЙВЪР, Антъни, 1946-
        Битката за Испания : Испанската гражданска война 1936-1939 / Антъни Бийвър ; прев. от англ. Мария Кондакова. - София : Изток-Запад, 2020. - 542 с. : с ил., к. ; 25 см

Ориг. загл.: The battle for Spain / Antony Beevor. - Библиогр.: с. 489-502. - Азб. показалец

ISBN 978-619-01-0712-5 (подв.) : 39.90 лв.
1. Гражданска война в Испания 1936-1939 2. Испания - история
94(460)
COBISS.BG-ID 45701128

РУБЛАК, Улинка, 1967-
        Астрономът и вещицата : битката на Кеплер за спасяване на майка му от кладата Вж Кн 73

БК 2021/17 Кн 192
ТОДОРОВ, Николай Иванов, 1982-
        Честни и верни хора : българската общност в Тулча през Възраждането / Николай Тодоров. - Ямбол [т.е. София] : Тендрил, 2021. - 334 с. ; 25 см + 1 пл.

Речник: с. 273-278. - Рец.: Милко Палангурски, Иван Русев, Гергана Георгиева. - Библиогр.: с. 279-302. - Именен показалец, геогр. показалец, тематичен показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-91496-3-8 (подв.) : 25 лв.
1. Българи в чужбина - Тулча - история 2. Възраждане - България 3. Тулча - история 4. България - история
94(=163.2)(498-21)
94(497.2)"17/18"
COBISS.BG-ID 45813768

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/17 Кн 193
        ДА будет начало : сборник документални и художествени материали за въстанието в Северозападна България през 1850 г. / състав. Благовеста Стаменова. - [София] : Тип-топ прес, 2020. - 168 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Кн. 8 от краеведска поредица за с. Раковица, 
община Макреш Многолика обич. - Художествено произведение върху историческа тъкан / Благовеста Стаменова: с. 51-54. - Съдържа и: По-силни от бурята : сценарий / Иван Попов, Дани Чакалова: с. 55-166. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-954-723-235-8
1. Въстания - Северозападна България - 1850 - сборници 2. България - история
94(497.2)"18"(062)
821.163-82
COBISS.BG-ID 45784328

ТОДОРОВ, Николай Иванов, 1982-
        Честни и верни хора : българската общност в Тулча през Възраждането Вж Кн 192

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/17 Кн 194
        КОЙ уби ястребинчетата : сборник от спомени на живи свидетели и архивни документи / състав., анкети и ред. Надежда Любенова. - Пловдив : Макрос, 2021. - 244 с. : с ил. ; 24 см

Пълната форма на името на състав. Надежда Любенова е Надежда Любенова Петрова.

ISBN 978-954-561-527-6 : 10 лв.
1. Борба против фашизма - България - извори 2. Втора световна война - жестокости - България - извори 3. България - история
94(497.2)"1939/1945"(093)
COBISS.BG-ID 45760520


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Виж и 681.8; 778.534.4; 792

БК 2021/17 Н 1
СТАЙНОВ, Петко Груев, 1896-1977
        Хорови песни [Нотирана музика] : сборник / Петко Стайнов ; състав., предг. Теодора Павлович ; ред. Елисавета Вълчанова-Чендова, Михаил Луканов = Choral songs : collection / by Petko Staynov ; comp., introd. Theodora Pavlovich ; ed. Elisaveta Valchanova-Chendova, Mihail Lukanov ; Engl. transl. Daniela Yordanova, Aglika Markova. - София : Фонд. "Петко Груев Стайнов", 2010 (София : Лито Балкан). - 125 с. : с ил. ; 28 см

Съдържа: Изгреяло ясно слънце : за смесен хор / текст нар. Валс : за смесен хор ; 
Сън сънувах : за смесен хор и соло тенор / текст Пею К. Яворов. Ръченица : из симфонична сюита Тракийски танци : за смесен хор / аранжимент Надя Тончева. Хайде бре, Яно : за смесен хор / текст нар. Де бре, Димо ; Пусти Димо : за смесен хор ; Петлите пеят : за женски хор / текст Кирил Христов. Ела се вие, превива : за смесен хор и соло сопран ; за женски хор / текст Трифон Кунев. Що ми е мило и драго : за мъжки хор / хармонизация на нар. песен. Израсла е трепетлика : коледарско хоро ; Грейнала ясна звездица : за женски или детски хор / текст нар. Христос воскресе : за смесен хор / текст църковен. - Пею К. Яворов - псевд. на авт. на текст Пейо Тотев Крачолов, с възприета форма Пейо Крачолов Яворов. - Пълната форма на името на авт. на текст Кирил Христов е Кирил Христов Генчев, на Трифон Кунев - Трифон Кунев Бояджиев.

ISMN 979-0-9016658-0-4 : 28 лв.

78.087.68(497.2)
784.089(497.2)
821.163.2-192
COBISS.BG-ID 45838344

780.635 УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ

ЦАНКОВ, Петър Асенов, 1943-
        Технически упражнения за комплект барабани Вж Н 4

784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ

СТАЙНОВ, Петко Груев, 1896-1977
        Хорови песни : сборник Вж Н 1

785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА

БК 2021/17 Н 2
СТАЙНОВ, Петко Груев, 1896-1977
        Пайдушко [Нотирана музика] : из симфоничната сюита "Тракийски танци" / Петко Стайнов ; аранжимент за пиано, цигулка и виолончело Артин Потурлян = Paidoushko : from the symphonic suite "Thracian dances" / Petko Staynov ; arrangement for piano, violin and violoncello Artin Potourlian. - Партитура. - [София] : Фонд. "Петко Груев Стайнов", 2019. - 1 партитура (16 с.) ; 30 см, в папка + 2 щима (8 с.)

ISMN 979-0-9021212-3-1 (в папка)

785.11.089(497.2)
COBISS.BG-ID 45844488

БК 2021/17 Н 3
СТАЙНОВ, Петко Груев, 1896-1977
        Хоро [Нотирана музика] : из симфоничната сюита "Тракийски танци" / Петко Стайнов ; аранжимент за пиано, цигулка и виолончело Артин Потурлян = Horo : from the symphonic suite "Thracian dances" / Petko Staynov ; arrangement for piano, violin and violoncello Artin Potourlian. - Партитура. - [София] : Фонд. "Петко Груев Стайнов", 2019. - 1 партитура (23 с.) ; 30 см, в папка + 2 щима (10 с.)


ISMN 979-0-9021212-2-4 (в папка)

785.11.089(497.2)
COBISS.BG-ID 45843464

БК 2021/17 Н 4
ЦАНКОВ, Петър Асенов, 1943-
        Технически упражнения за комплект барабани [Нотирана музика] / Петър Цанков ; [предг.] Христо Йоцов = Drum kit technique exercices / Peter Tzankov ; [pref.] Hristo Yotsov ; Engl. transl. Milena Lilova = Exercices techniques pour batterie / Peter Tzankov ; [préf.] Hristo Yotsov. - София : [Нац. муз. акад. "Проф. Панчо Владигеров"], 2020 ([София] : Алекс 999). - 44 с. : с ноти ; 30 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. -
В кн. означено 3. изд.

ISMN 979-0-7076-7030-9

785.089(497.2)
780.635.02.089(497.2)
COBISS.BG-ID 45734152


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

СТАЙНОВ, Петко Груев, 1896-1977
        Хорови песни : сборник Вж Н 1


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/17 Г 1
ВАСИЛЕВ, Васил Добромиров, 1996-
        Носии от Ченге и Дългопол / [текст, състав.] Васил Василев ; фотогр. Койно Койнов. - Варна : Хеликс прес, 2020. - 1 албум (80 с.) : с цв. ил. ; 31 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7147-41-4 (подв.)
1. Народни носии, български - Северна България - албуми 2. Аспарухово (област Варна) - етнография 3. Дългопол - етнография
391(497.21-22)(084)
391(497.21-21)(084)
COBISS.BG-ID 45752072


7 ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/17 Г 2
БЕШКОВ, Илия, 1901-1958
        Не се наказва вината, а куражът : албум карикатури / худож. Илия Бешков ; състав. Александър Бешков, Савка Чолакова. - София : Изток-Запад, 2021. - 1 албум (248 с.) : с ил., факс. ; 31 см

Пълната форма на името на худож. Илия Бешков е Илия Бешков Дунов. - Илия Бешков така е изпреварил света, че трудно някога ще бъде истински оценен и разбран какъв човек и художник е... / Тодор Цонев: с. 23-25. - 23 януари 1958 г.: последният ден на Илия Бешков / Александър Гетман: с. 246-247. - Александър Гетман - псевд. на авт. на доп. материал Александър Панов Гетов. - Другите за Бешков: с. 224-231. - Автобиография: с. 232. - Илия Бешков в дати: с. 234-243.

ISBN 978-619-01-0754-5 (подв.) : 29.90 лв.
1. Бешков, Илия, 1901-1958 - творчество - албуми 2. Карикатуристи, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
741.5.071.1(497.2)(092)(084)
929 Бешков, Илия
COBISS.BG-ID 45759496

БК 2021/17 Г 3
КАСАНАВЕ, Даниел, 1963-
        Sapiens: история в картинки : [комикс]. Т. 1, Раждането на човечеството / худож. Даниел Касанаве ; адапт. Даниел Касанаве, Давид Вандермюлен ; идея и текст Ювал Ноа Харари ; цвят Клер Шампион ; прев. от англ. Ина Димитрова, Росен Люцканов. - София : Изток-Запад, 2020. - 247 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Sapiens: a graphic history.

ISBN 978-619-01-0738-5 (подв.) : 29.90 лв.
1. Франция - изобразителни изкуства
741.52(44)(084)
821.133.1-91-32
COBISS.BG-ID 45837064

75 ЖИВОПИС
Виж и 535.6

БК 2021/17 Г 4
ВАСИЛЕВА, Здравка Павлова, 1977-
        Ре-конструкция на времето в живописната картина : албум / худож., текст Здравка Василева. - София : НХА, 2021 ([Пловдив] : Жанет 45). - 1 албум (60 с.) : с цв. ил. ; 21 x 25 см

Автобиография: с. 3. - Списък на творческите изяви, публикации и други форми на художествено-творческа или научна проява: с. 10-12.

ISBN 978-954-2988-60-1
1. Василева, Здравка Павлова, 1977- - творчество - албуми 2. Художници, български - творчество - албуми 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(084)
929 Василева, Здравка Павлова
COBISS.BG-ID 45849352

БК 2021/17 Г 5
ЧЕРКЕЛОВ, Хубен Райчев, 1970-
        Защо така сериозно? : каталог от изложба, ноември 2020 - март 2021, Габрово / худож. Хубен Черкелов ; състав., [предг.] Маргарита Доровска ; прев. на бълг. Галина Бонева = Why so serious? : catalog from exhibition, November 2020 - March 2021, Gabrovo / paniter Houben Tcherkelov ; comp., [forew.] Margarita Dorovska ; transl. into Engl. Traci Speed. - Габрово : Музей Дом на хумора и сатирата, 2020 ([София] : Алианс принт). - 80 с. : с цв. ил. ; 24 см

Биографии: с. 74-77. - Възприетата форма на името на прев. Traci Speed e Traci Lindsey, с пълно име Traci Speed Lindsey. - Може ли изкуството да спре света да се върти? / Нада Нешева: с. 12-17. - Капиталистическият реализъм на Хубен Черкелов / Георги Тенев: с. 18-26. - Хубен не е бояджия / Деян Кюранов: с. 28-32. - Пари в ръце в изкуството на Хубен Черкелов / Димитър Камбуров: с. 34-40. - Интервю с Хубен Черкелов / Маргарита Доровска: с. 70-73.

ISBN 978-954-8714-51-8
1. Черкелов, Хубен Райчев, 1970- - творчество - изложби - каталози 2. Художници, български - творчество - изложби - каталози 3. България - изобразителни изкуства
75.071.1(497.2)(092)(083.82)
929 Черкелов, Хубен Райчев
COBISS.BG-ID 45778696


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

КАСАНАВЕ, Даниел, 1963-
        Sapiens: история в картинки : [комикс]. Т. 1, Раждането на човечеството Вж Г 3


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

БЕШКОВ, Илия, 1901-1958
        Не се наказва вината, а куражът : албум карикатури Вж Г 2

ВАСИЛЕВА, Здравка Павлова, 1977-
        Ре-конструкция на времето в живописната картина : албум Вж Г 4

ЧЕРКЕЛОВ, Хубен Райчев, 1970-
        Защо така сериозно? : каталог от изложба, ноември 2020 - март 2021, Габрово Вж Г 5


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ

БК 2021/17 К 1
        АЗИЯ - климат и води [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:11 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 150 см

ISBN 978-954-2945-39-0
1. Азия - климатология
551.58(5)(084.3)
556(5)(084.3)
COBISS.BG-ID 45709064

БК 2021/17 К 2
СТОЯНОВА, Йоана Василева, 1981-
        Южна Америка - климат и води [Картографски ресурс] : стенна карта / картограф Йоана Стоянова ; глав. ред. Антоанета Манева. - М 1:7 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 150 x 110 см

Доп. материали: Климатограми ; Хидрограми. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-49-9
1. Южна Америка - климатология
551.58(8)(084.3)
556(8)(084.3)
COBISS.BG-ID 45678856

556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОЛОГИЯ
Виж и 502.51; 532; 551.4; 551.57; 553.7; 626/627

        АЗИЯ - климат и води : стенна карта Вж К 1

БК 2021/17 К 3
        СВЕТОВЕН океан. Води на сушата [Картографски ресурс] : учебна карта : стенна карта. - М 1:20 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 175 см

Доп. материали: Хидрограми на реки в Северна Америка, Европа, Азия. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-076-2

556(084.3)
COBISS.BG-ID 45683464

СТОЯНОВА, Йоана Василева, 1981-
        Южна Америка - климат и води : стенна карта Вж К 2


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/17 К 4
        БЪЛГАРСКИТЕ земи в древността [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1: 475 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв. отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

В изд. каре отбелязано No 1. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-001-4
1. България - паметници на културата
904(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 45680392

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

БК 2021/17 К 5
        ВЕЛИКИ географски открития (XV-XVI век) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:25 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-056-4

910.4(100)"14/15"(084.3)
COBISS.BG-ID 45697032

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/17 К 6
        БЪЛГАРСКАТА култура през втората половина на XX век 1944-1989 [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:380 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Загл. в изд. каре: Българската култура през втората половина на XX в.

ISBN 978-619-238-035-9
1. България
930.85(497.2)"19"(084.3)
COBISS.BG-ID 45694472

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

БК 2021/17 К 7
        СВЕТЪТ в навечерието на Първата световна война [Картографски ресурс] : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:21 000 000. - София : Атласи, 2020 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 175 см

1. изд. 2019. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-148-6

94(100)"1914/1918"(084.3)
COBISS.BG-ID 45681672

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/17 К 8
        ТРАКИТЕ под римска власт [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:665 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-003-8
1. Рим (държава) 2. Древна Тракия
94(37)(084.3)
94(398)(084.3)
COBISS.BG-ID 45676808

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/17 К 9
        ОСМАНСКАТА експанзия в Европа (XIV-XVI век) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1: 3 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-054-0
1. Европа 2. Турция
94(4)"13/15"(084.3)
94(560)(084.3)
COBISS.BG-ID 45683976

БК 2021/17 К 10
        ЮГОИЗТОЧНА Европа през XIV в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:1 150 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностраннo, с ил. ; 180 x 110 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-053-3
1. Югоизточна Европа
94(4-12)"13"(084.3)
COBISS.BG-ID 45688328

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2021/17 К 11
        ВИЗАНТИЯ и нейните съседи през XI - XII в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:2 250 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностраннo, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-046-5
1. Византия
94(495)"10/11"(084.3)
COBISS.BG-ID 45688840

БК 2021/17 К 12
        ГРАЖДАНСКАТА война в Испания (1936-1939) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:1 150 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-069-4
1. Испания
94(460)"1936/1939"(084.3)
COBISS.BG-ID 45685000

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/17 К 13
        ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ на българската държава (1185-1197 г.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:650 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Загл. в изд. каре: Възстановяване на българската държава (1185-1197).

ISBN 978-619-238-011-3
1. България
94(497.2)"11"(084.3)
COBISS.BG-ID 45708808

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/17 К 14
        БЪЛГАРСКОТО общество през XVIII-XIX век [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:630 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Загл. в изд. каре: Българското общество през XVIII-XIX в.

ISBN 978-619-238-018-2
1. България
94(497.2)"17/18"(084.3)
COBISS.BG-ID 45707272

94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ

        ОСМАНСКАТА експанзия в Европа (XIV-XVI век) : стенна карта Вж К 9

94(7) ИСТОРИЯ НА СЕВЕРНА И ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА

БК 2021/17 К 15
        АМЕРИКАНСКА революция и Гражданска война в САЩ (XVIII - XIX в.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:3 500 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностраннo, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-061-8
1. САЩ
94(73)"17/18"(084.3)
COBISS.BG-ID 45687816


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА

БК 2021/17 Е 1
ДОБРЕВ, Георги Тодоров, 1976-
        Микробни ксиланази: получаване, изолиране, характеристика и приложение [Електронен ресурс] / Георги Тодоров Добрев. - Текстови данни. - Пловдив : Макрос, 2021. - 1 оптичен диск (CD-ROM) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Рец. Боряна Жекова. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-954-561-530-6
1. Ензими - биохимия 2. Биотехнология - приложение - в хранителната промишленост
577.15(0.034)
606:664(0.034)
COBISS.BG-ID 45766152


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

60 БИОТЕХНОЛОГИЯ

ДОБРЕВ, Георги Тодоров, 1976-
        Микробни ксиланази: получаване, изолиране, характеристика и приложение Вж Е 1


ПРОДЪЛЖАВАЩИ ИЗДАНИЯ РЕГИСТРИРАНИ И КАТО КНИГИ


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БК 2021/17 Пи 1
        IN memoriam Ivani Venedikov : по случай 100-годишнината от рождението му / под ред. на Бистра Божкова, Евгения Генчева. - София : Нац. археол. институт и музей - БАН, 2020 ([София] : Булгед). - XXVIII, 495 с. : с ил., портр., к. ; 29 см. - (Годишник на Националния археологически музей = Annual of the National Archeological Museum, ISSN 1310-7933 ; Т. 14, 2020)

За учителя / Иван Маразов: с. VII-VIII. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез. / прев. Катя Меламед. - Съдържа и: Библиография на трудовете на проф. Иван Венедиков: с. XVII-XXVIII.

ISBN 978-954-9472-95-0
1. Венедиков, Иван Йорданов, 1916-1997 - юбилеи и чествания - сборници 2. Археолози, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Археологични находки - България - сборници 4. България - археология
902(497.2)(092)(062)
904(497.2)(062)
929 Венедиков, Иван Йорданов
COBISS.BG-ID 46228232

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

        IN memoriam Ivani Venedikov : по случай 100-годишнината от рождението му Вж Пи 1

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        IN memoriam Ivani Venedikov : по случай 100-годишнината от рождението му Вж Пи 1


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Абаджиева, Екатерина Йорданова, 1955- (автор) Кн 174
Адамсън, Ив (автор) Кн 88
Айенгар, Беллур Кришнамачар Сундарараджа, 1918-2014 (автор) Кн 26, Кн 27
Алдев, Евгени Алексиев (автор) Кн 82
Александрова, Радостина Ивайлова, 1966- (автор) Кн 82
Алексиев, Стоян Георгиев вж Серафим, архимандрит, 1912-1993
Анастасова, Мария Димитрова (съставител) Кн 37, (редактор) Кн 37
Ангелиев, Тодор Иванов, 1969- (илюстратор) Кн 173
Андреев, Андрей Андреев, 1965- вж Andreev, Andrej Andreev, 1965-
Антонова, Елизавета (интервюиращ) Кн 179, Кн 180
Арденска, Атанаска Димитрова Босакова- вж Босакова-Арденска, Атанаска Димитрова
Аркова, Матея Светлозарова вж Светлозарова, Матея, 1989-
Атанасов, Иван Димитров, 1979- (съставител) Кн 136, (послеслов) Кн 136
Атанасов, Стоян Илиев, 1946- (преводач) Кн 140, (предговор) Кн 140
Атанасова, Нели Цонева Гешева- вж Гешева, Нели Цонева, 1964-
Афеян, Наталия Бохос, 1956- (преводач) Кн 38


Бабриков, Тодор Димитров, 1964- (автор) Кн 87
Байби, Катрин, 1968- (автор) Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131
Балабанова-Йосифова, Ана Йохан вж Балабанова-Йосифова, Анна Йохан
Балабанова-Йосифова, Анна Йохан (автор) Кн 82
Бенишева, Татяна Велкова, 1958- (автор) Кн 79
Бенишева-Димитрова, Татяна Велкова вж Бенишева, Татяна Велкова, 1958-  
Бентън, Брайън С. (автор) Кн 10
Бенчева, Сияна, 2004- (автор) Кн 146, (илюстратор) Кн 146
Бермехо, Фелипе вж Bermejo, Felipe
Бешков, Александър Илиев, 1937-2013 (съставител) Г 2
Бешков, Илия, 1901-1958 (художник) Г 2, (доп. материал) Г 2
Бийвър, Антъни, 1946- (автор) Кн 190, Кн 191
Богданова, Галина Милчева вж Милчева, Галина
Божкова, Бистра Кирилова, 1952- (редактор) Пи 1
Бонев, Димитър Красимиров, 1991- (автор) Кн 163
Бонева, Галина Цончева, 1956- (преводач) Г 5
Бонева, Галина Цончева, 1956- вж Boneva, Galina Cončeva, 1956-
Борисов, Борислав Николаев (автор) Кн 82
Борисова, Виолета Златкова, 1944- (автор) Кн 147, Кн 148, Кн 175, Кн 176
Борисова, Яна Емилова (автор) Кн 184
Босакова-Арденска, Атанаска Димитрова (автор) Кн 3
Бояджиев, Трифон Кунев вж Кунев, Трифон, 1880-1954
Брайтзаметер, Анна вж Breitsameter, Anna
Братанова, Калина Филипова, 1962- вж Bratanova, Kalina Filipova, 1962-
Браун, Каролин, 1948- (автор) Кн 132
Браун, Сандра, 1948- (автор) Кн 133
Браун-Подешва, Юлия вж Braun-Podeschwa, Julia
България. Министерство на финансите Кн 49
Бьокс, Жозеф Анри Оноре вж Рони старши, Ж. А., 1856-1940  


Валерианова, Здравка Гърдева вж Василева-Валерианова, Здравка Гърдева, 1957-
Вандермюлен, Давид, 1968- (адаптатор) Г 3
Варабьов вж Никон, 1894-1963
Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Юридически факултет. Лятна научна сесия (Варна ; 2020) Кн 50
Василев, Васил Добромиров, 1996- (съставител) Г 1, (текст) Г 1
Василева, Деспина Миролюбова, 1983- (автор) Кн 17
Василева, Здравка Павлова, 1977- (художник) Г 4, (текст) Г 4
Василева-Валерианова, Здравка Гърдева, 1957- (автор) Кн 82, (редактор) Кн 82
Веселинов, Димитър, 1962- (съставител) Кн 104, (редактор) Кн 104
Велимирович, Никола вж Николай Велимирович, свети, 1880-1956
Виденов, Михаил Георгиев, 1940- (редактор) Кн 104, (предговор) Кн 181
Витанов, Теодоси Асенов, 1949- (автор) Кн 55
Витлиемов, Павел Владимиров, 1968- (редактор) Кн 51
Владимиров, Борислав Георгиев, 1952- (автор) Кн 82
Владимирова, Жела Георгиева вж Георгиева, Жела, 1943-
Вонави, Лиахим, 1970- (автор) Кн 29
Воробьов, Николай Николаевич вж Никон, 1894-1963
Врачовски, Данаил Георгиев, 1948- (предговор) Кн 51
Вълканов, Ангел, 1973- (автор) Кн 164, (илюстратор) Кн 164
Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова, 1954- (редактор) Н 1
Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова, 1954- вж Vǎlčinova-Čendova, Elisaveta Borisova, 1954-


Ганев, Неделчо, 1944- (автор) Кн 149
Гатева, Мария Ганчева, 1979- вж Gateva, Marija Gančeva, 1979-
Гез, Оливие, 1974- (редактор) Кн 188, Кн 189, (предговор) Кн 188, Кн 189
Генов, Йордан Георгиев, 1965- (автор) Кн 82
Генова, Камелия Захариева, 1966- (автор) Кн 82
Генчев, Кирил Христов вж Христов, Кирил, 1875-1944
Генчева, Евгения Николова, 1954- (редактор) Пи 1
Георгиев, Неделчо Ганев вж Ганев, Неделчо, 1944-
Георгиев, Продан Кънчев, 1949- (автор) Кн 165
Георгиева, Жела, 1943- (преводач) Кн 186
Георгиева, Янка Костадинова, 1956- (автор) Кн 150
Гергева, Красимира Росенова, 1987- (автор) Кн 49
Гергов, Иво Людмилов, 1966- (автор) Кн 82
Германова, Валентина Панайотова (илюстратор) Кн 169
Гетман, Александър, 1915-1975 (доп. материал) Г 2
Гетов, Александър Панов вж Гетман, Александър, 1915-1975  
Гецов, Пламен Георгиев (автор) Кн 82
Гешева, Нели Цонева, 1964- (автор) Кн 82
Гешева-Атанасова, Нели Цонева вж Гешева, Нели Цонева, 1964-
Глас-Петерс, Забине вж Glas-Peters, Sabine
Гогов, Ивайло Свиленов, 1973- (автор) Кн 172
Гогова, Теодора Теодорова (автор) Кн 82
Годси, Кристен, 1970- (автор) Кн 38
Гормли, Катрина вж Gormley, Katrina
Гоцлър, Макс (автор) Кн 78
Гранитски, Иван, 1953- (послеслов) Кн 39
Гранитски, Юри вж Гранитски, Юрий, 1961-
Гранитски, Юрий, 1961- (илюстратор) Кн 167
Грег, Майкъл (автор) Кн 4
Грозданова, Лиляна Александрова, 1942- вж Grozdanova, Liljana Aleksandrova, 1942-
Гроздев, Сава Иванов, 1950- (автор) Кн 55
Грудева-Попова, Жанет Грудева, 1958- (автор) Кн 82
Гръкланов, Васко, 1984- (автор) Кн 82
Гурска, Олга Симеонова (интервюиращ) Кн 179, Кн 180
Гурская, Ольга Семëновна вж Гурска, Олга Симеонова


Дамянов, Данаил Янков (автор) Кн 82
Данков, Добри Йорданов, 1969- (автор) Кн 55
Денчев, Стоян Георгиев, 1953- (предговор) Кн 40
Дечева, Анелия Христова (автор) Кн 82
Дечкова, Добромира Йорданова (автор) Кн 82
Джан Динхао, 1976 (автор) Кн 25
Джеймс, Филип, 19??- вж James, Philip, 19??-
Джонгов, Лъчезар Цветков, 1960- (автор) Кн 82
Джордан, Лилиан вж Абаджиева, Екатерина Йорданова, 1955-
Димитров, Димитър Веселинов вж Веселинов, Димитър, 1962-
Димитров, Иван Йорданов вж Гранитски, Иван, 1953-
Димитров, Симеон, 1942- (автор) Кн 95
Димитров, Юлиян, 1961- (автор) Кн 99, (илюстратор) Кн 99
Димитров, Юрий Йорданов вж Гранитски, Юрий, 1961-
Димитрова, Ина Димитрова, 1979- (преводач) Г 3
Димитрова, Николина Георгиева, 1962- (автор) Кн 102
Димитрова, Светлана Георгиева, 1967- вж Dimitrova, Svetlana Georgieva, 1967-
Димитрова, Татяна Велкова Бенишева- вж Бенишева, Татяна Велкова, 1958-
Добрев, Георги Тодоров, 1976- (автор) Е 1, Кн 75, Кн 76, (редактор) Кн 75, Кн 76
Добрев, Златко Иванов, 1942- (предговор) Кн 69
Добрева, Валентина Цветанова, 1986- (автор) Кн 75, Кн 76
Добрева, Добромира Руменова, 1980- (автор) Кн 151
Добрева, Зефира Димитрова, 1948- (автор) Кн 152
Дойл, Роб (автор) Кн 126
Донева, Възкресияна вж Георгиева, Янка Костадинова, 1956-
Дончева, Лилия Крумова, 1976- вж Dončeva, Lilija Krumova, 1976-
Доровска, Маргарита Валериева, 1983- (съставител) Г 5, (предговор) Г 5, (интервюиращ) Г 5
Доровска, Маргарита Валериева, 1983- вж Dorovska, Margarita Valerieva, 1983-
Драганов, Вътко Александров, 1961- вж Draganov, Vǎtko Aleksandrov, 1961-
Дунов, Илия Бешков вж Бешков, Илия, 1901-1958
Дъмет, Пол вж Dummett, Paul


Еванс, Джон Дж. (автор) Кн 26, Кн 27
Ейбрамс, Дъглас Карлтън, 1967- (автор) Кн 26, Кн 27
Еленкова, Весела Данчова, 1975- (преводач) Кн 136
Ердембеков, Бауиржан, 1974- (редактор) Кн 104
Ердембеков, Бауыржан, 1974- вж Ердембеков, Бауиржан, 1974-
Ереро Фернандес, Кристина вж Herrero Fernández, Cristina


Жеков, Маргарит Иванов, 1963- (послеслов) Кн 157
Желев, Мариан Цветанов, 1974- (автор) Кн 166
Живков, Венелин Стоянов, 1940- вж Živkov, Venelin Stojanov, 1940-
Жобидон, Жил, 1950- (автор) Кн 142


Запрянов, Ангел (илюстратор) Кн 37
Защо така сериозно?. Изложба (Габрово ; 2020-2021) Г 5
Золян, Сурен Тигранович, 1955- (редактор) Кн 104


Иванов, Ангел Йосифов вж Вълканов, Ангел, 1973-
Иванов, Димитър Христов, 1951- (автор) Кн 39, Кн 40
Иванов, Ивайло Петров вж Петров, Ивайло, 1948-
Иванов, Киро Момчилов вж Момчилов, Кирил, 1939-
Иванов, Михаил Тодоров вж Вонави, Лиахим, 1970-
Иванов, Симеон Димитров вж Димитров, Симеон, 1942-
Иванова, Детелина Иванова (преводач) Кн 44
Иванова, Миглена Кръстева Кръстева- вж Кръстева-Иванова, Миглена Кръстева
Иванова, Никол Орлинова, 2002- (автор) Кн 153
Иванова, Пенка Божкова вж Нинкова, Пенка Божкова, 1953-
Иванова, Светлана, лаборант (автор) Кн 82
Игнева, Габриела Борисова (автор) Кн 82
Инарая, Хавиер (илюстратор) Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123
Исихий Йерусалимски, ?-450? (автор) Кн 30
Исуфов, Ридван Мустафов, 1973- (автор) Кн 55


Йорданов, Николай Радев, 1959- (автор) Кн 82
Йорданова, Даниела Славова (преводач) Н 1
Йорданова, Даниела Славова вж Jordanova, Daniela Slavova
Йорданова, Зорница Борисова, 1984- (автор) Кн 14
Йорданова, Зорница Борисова, 1984- вж Jordanova, Zornica Borisova, 1984-
Йорданова, Милена Петрова, 1981- (съставител) Кн 104, (редактор) Кн 104
Йосифова, Анна  Йохан Балабанова- вж Балабанова-Йосифова, Анна Йохан
Йоцов, Христо Георгиев, 1960- (предговор) Н 4
Йоцов, Христо Георгиев, 1960- вж Jocov, Hristo Georgiev, 1960-Кабзималска, Зорница Йорданова (автор) Кн 154
Камбуров, Димитър Костадинов, 1962- (текст) Г 5
Камбуров, Димитър Костадинов, 1962- вж Kamburov, Dimitǎr Kostadinov, 1962-
Камбурова, Лиляна Костадинова, 1984- (автор) Кн 90
Капралова, Недка Неделчева, 1961- (преводач) Кн 141, Кн 188, Кн 189
Каприев, Георги Теологов, 1960- (предговор) Кн 95
Карамитева, Мариана (автор) Кн 82
Касанаве, Даниел, 1963- (адаптатор) Г 3, (художник) Г 3
Кембъл, Робърт вж Campbell, Robert
Кендеров, Петър Стоянов, 1943- (автор) Кн 56
Кент, Питър (автор) Кн 5
Кирилов, Кирил Асенов, 1954- (автор) Кн 155
Кирова, Добромира Стойкова, 1976- (преводач) Кн 124, Кн 125, Кн 127, Кн 144
Кирчев, Борислав Кирилов, 1946- (автор) Кн 81
Клейпас, Лайза, 1964- (автор) Кн 134, Кн 135
Клемънс, Самюъл Лангхорн вж Твен, Марк, 1835-1910  
Коев, Светослав К. (преводач) Кн 78
Коева, Донка Стефанова (автор) Кн 156
Кожухаров, Кънчо Иванов, 1950- (автор) Кн 167
Койнов, Койно Йонков, 1962- (илюстратор) Г 1
Кондакова, Мария Атанасова, 1969- (преводач) Кн 190, Кн 191
Константинов, Спиро Михайлов, 1963- (автор) Кн 82
Костадинова, Мирослава (автор) Кн 55
Костова, Петя Георгиева, 1959- (автор) Кн 82
Крачолов, Пейо Тотев вж Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914
Крумова, Красимира (автор) Кн 82
Кръстанов, Атанас Цветанов, 1958- (автор) Кн 74
Кръстева, Миглена Кръстева вж Кръстева-Иванова, Миглена Кръстева
Кръстева, Николина Георгиева, 1940- (автор) Кн 77
Кръстева-Иванова, Миглена Кръстева (автор) Кн 19
Куков, Велислав Христов (автор) Кн 96
Кулева, Милена Станимирова, 1983- вж Kuleva, Milena Stanimirova, 1983-
Кунев, Трифон, 1880-1954 (текст) Н 1
Кунев, Трифон, 1880-195 вж Kunev, Trifon, 1880-1954
Курвоазие, Иванка (автор) Кн 177
Куртев, Панайот Фотев, 1953- (автор) Кн 82, (редактор) Кн 82
Куртева, Галина Петрова, 1956- (автор) Кн 82, (редактор) Кн 82
Кълвачев, Златко Николов, 1954- (автор) Кн 82
Кълвачев, Николай Златков (автор) Кн 82
Кънева, Офелия Иванова, 1978- (автор) Кн 52, Кн 53
Кьосева, Мариана Димитрова, 1960- (автор) Кн 55
Кюранов, Деян Чавдаров, 1951- (текст) Г 5
Кюранов, Деян Чавдаров, 1951- вж Kjuranov, Dejan Čavdarov, 1951-


Лалова, Силвия Атанасова (автор) Кн 82
Ланджев, Иван Николов, 1960- (преводач) Кн 73
Ланиган, Сюзан (автор) Кн 127
Лафонтен, Жан дьо, 1621-1695 (автор) Кн 140
Лилкова, Мария Танева, 1948- (автор) Кн 55
Лилова, Милена Цветкова, 1958- (преводач) Н 4
Лилова, Милена Цветкова, 1958- вж Lilova, Milena Cvetkova, 1958-
Линдзи, Трейси Спийд (преводач) Г 5
Линдзи, Трейси Спиид вж Lindsey, Traci Speed
Линдли, Дейвид, 1956- (автор) Кн 1, Кн 2
Ломбард, Мат (автор) Кн 6
Луканов, Михаил Тодоров, 1967- (редактор) Н 1
Луканов, Михаил Тодоров, 1967- вж Lukanov, Mihail Todorov, 1967-
Лунгов, Георги, дядо вж Лунгов, Георги Жеков, 1939?-1998
Лунгов, Георги Жеков, 1939?-1998 (автор) Кн 168
Лъвински, Христо Георгиев, 1929-1974 (автор) Кн 178
Лъдлоу, Карън вж Ludlow, Karen
Любенова, Надежда, 1943- (съставител) Кн 194, (редактор) Кн 194
Люцканов, Росен Любомиров, 1979- (преводач) Г 3, Кн 22


Маджарова, Татяна Стефанова, 1961- (автор) Кн 55
Макелмъри, Филип вж MacElmuray, Phillip
Макпийк, Джереми вж Макпийк, Джеръми, 1979-  
Макпийк, Джеръми, 1979- (автор) Кн 7, Кн 8
Малинов, Николай Симеонов, 1968- (автор) Кн 179, Кн 180, (интервюиран) Кн 179, Кн 180
Манауату, Беки, 1982- (автор) Кн 124
Манева, Антоанета Николова, 1952- (редактор) К 2
Манов, Димо (автор) Кн 82
Манова, Моника Илиянова, 2003- (илюстратор) Кн 39
Манукова, Анелия Владимирова, 1964- (автор) Кн 84
Манукова-Маринова, Анелия Владимирова вж Манукова, Анелия Владимирова, 1964-
Маразов, Иван Русев, 1942- (предговор) Пи 1
Марева, Амелия Петкова, 1958- вж Mareva, Amelija Petkova, 1958-
Маринова, Анелия Владимирова Манукова- вж Манукова, Анелия Владимирова, 1964-
Маринова, Елена Павлова (автор) Кн 55
Маркова, Аглика Йосифова, 1942- (преводач) Кн 137, Н 1
Маркова, Аглика Йосифова, 1942- вж Markova, Aglika Josifova, 1942-
Мартин де Санта Олаля, Аурора вж Martín de Santa Olalla, Aurora
Мартинес-Делгадо Виега, Мария вж Martínez-Delgado Veiga, María
Матакиева, Снежинка Димитрова, 1954- (автор) Кн 55
Международна онлайн конференция и семинар по художествена гимнастика (1 ; София ; 2020) вж International Online Conference and Seminar in Rhythmic Gymnastics (1 ; Sofia ; 2020)
Меламед, Катя Христова, 1953- (преводач) Пи 1
Мендо, Сузана вж Mendo, Susana
Меткалф, Роб вж Metcalf, Rob
Миланов, Иван Господинов, 1954- (автор) Кн 82, (рецензия) Кн 83
Миланова, Дина Георгиева, 1946- (автор) Кн 20
Милев, Ангел Димитров, 1946- (автор) Кн 82
Милков, Лучиян Ангелов, 1948- (автор) Кн 16, Кн 70
Милков, Чавдар Лучиянов (автор) Кн 54
Милкова, Румяна Борисова, 1952- (автор) Кн 16
Милкова, Танка Василева, 1978- (автор) Кн 55
Милушева, Анита Георгиева, 1976- (автор) Кн 82
Милчева, Виктория Михайлова, 1985- (илюстратор) Кн 80
Милчева, Виктория Михайлова, 1985- вж Milčeva, Viktorija Mihajlova, 1985-
Милчева, Галина (автор) Кн 82
Милър, Брайън, 19??- (автор) Кн 88
Минчев, Милчо Станев (автор) Кн 82
Мирянов, Радан Василев, 1970- (автор) Кн 55
Митев, Ивайло Владимиров, 1974- (автор) Кн 169
Митева, Лидия Огнянова, 1969- (преводач) Кн 80
Митева, Лидия Огнянова, 1969- вж Miteva, Lidija Ognjanova, 1969-
Миткова, Валентина Милчова (преводач) Кн 38
Митова, Румяна Гергова (автор) Кн 82
Михайлова, Виктория вж Милчева, Виктория Михайлова, 1985-  
Михайлова, Иглика Спасова (автор) Кн 82
Михов, Николай Емилов, 1990- (интервюиращ) Кн 179, Кн 180
Мичев, Станимир Минков, 1958- вж Mičev, Stanimir Minkov, 1958-
Модева, Стефани (илюстратор) Кн 52
Момеков, Георги Цветанов, 1976- (автор) Кн 82
Момчилов, Георги Янчев (автор) Кн 91
Момчилов, Кирил, 1939- (автор) Кн 143


Найденов, Минчо Христов, 1941- (предговор) Кн 187
Найденова, Петя Венциславова (автор) Кн 82
Наков, Стефчо Горчов (автор) Кн 55
Научна конференция Проблеми на националната сигурност (Варна ; 2020) Кн 50
Негрова, Йоана Красимирова, 1992- (автор) Кн 51
Неделева, Мария Неделева (преводач) Кн 133
Недялкова, Йоанна Михайлова (автор) Кн 21
Ненков, Веселин Ненков, 1964- (автор) Кн 55
Ненова, Анелия Тодорова, 1972- (редактор) Кн 50
Нерезов, Тотю Стефанов, 1950- (автор) Кн 170
Нецева-Порчева, Татяна Нейчева, 1973- (автор) Кн 47
Нешева, Нада (текст) Г 5
Нешева, Нада вж Neševa, Nada
Нивез, Морис (редактор) Кн 104
Ников, Николай Тодоров, 1953- (автор) Кн 71, Кн 72
Николаев, Росен Николаев, 1963- (автор) Кн 55
Николаj Велимировиђ, свети, 1880-1956 вж Николай Велимирович, свети, 1880-1956
Николай Велимирович, епископ, 1880-1956 вж Николай Велимирович, свети, 1880-1956
Николай Велимирович, свети, 1880-1956 (автор) Кн 24, Кн 31
Николов, Венцеслав Михайлов, 1943- (автор) Кн 171
Николов, Манаси Добринов, 1962- (автор) Кн 82
Николова, Ваня вж Курвоазие, Иванка
Николова, Таня Петкова, 1968- (автор) Кн 157
Никон, 1894-1963 (автор) Кн 32
Нинкова, Пенка Божкова, 1953- (автор) Кн 55


Одом, Уендел, 1962- (автор) Кн 9
Омура, Джордж, 1952- (автор) Кн 10
Орлоев, Никола Атанасов, 1938- (автор) Кн 158
Очкова, Илияна Огнянова, 1971- (преводач) Кн 142


Павлов, Павел Кирилов, 1974- (илюстратор) Кн 172
Павлов, Пламен Маринов, 1969- (автор) Кн 92
Павлович, Теодора Валентинова (съставител) Н 1, (предговор) Н 1
Павлович, Теодора Валентинова вж Pavlovič, Teodora Valentinova
Падешка, Мая Йовкова, 1973- (редактор) Кн 17
Пайташев, Румен Маринов, 1956- (автор) Кн 100
Панайотова, Христина Никола (автор) Кн 75
Панек, Уилиам, 1970- (автор) Кн 11, Кн 12
Парапунски, Йордан Панайотов, 1930- (автор) Кн 28
Парушева, Елица Живкова (илюстратор) Кн 184
Паскалева, Олга Венелинова, 1954- (илюстратор) Кн 53
Пенроуз, Роджър, 1931- (автор) Кн 22
Пенчева, Галя Божидарова, 1984- (автор) Кн 55
Петков, Радослав Димитров, 1966- (автор) Кн 82
Петкова, Аспасия Методиева, 1949- (автор) Кн 49
Петкова, Гергана Руменова, 1975- (автор) Кн 118
Петкова, Елена Петкова, 1952- (автор) Кн 82
Петкова, Павлина Петкова, 1950- (рецензия) Кн 19
Петкова, Теофана, 1958- (преводач) Кн 4, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 88
Петров, Ивайло, 1948- (редактор) Кн 16
Петров, Камен Димитров, 1973- (автор) Кн 46, Кн 93, Кн 94
Петров, Петър Райков (редактор) Кн 70
Петрова, Елиза Михран, 1963- (автор) Кн 55
Петрова, Иванка Стоянова вж Трайкова, Иванка Стоянова, 1944-2019
Петрова, Надежда Любенова вж Любенова, Надежда, 1943-
Петрова, Наталия Петрова, 1974- (автор) Кн 85
Петрова, Росица Василева, 1959- (автор) Кн 55
Пиперкова, Елена Николова, 1955- (автор) Кн 82
Планелес Алмейда, Маргарита вж Planelles Almeida, Margarita
По, Едгар Алан, 1809-1849 (автор) Кн 136
Попов, Веселин Георгиев, 1991- (автор) Кн 82
Попов, Иван Василев, 1927-1981 (автор) Кн 193
Попов, Константин Георгиев, 1923-2015 (автор) Кн 181
Попов, Любомир Ников, 1950- (редактор) Кн 54, Кн 70
Попова, Жанет Грудева Грудева- вж Грудева-Попова, Жанет Грудева, 1958-  
Попова, Ивета, 1965- (автор) Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 185
Попова, Маргарита Стефанова, 1956- (послеслов) Кн 40
Порчева, Татяна Нейчева Нецева- вж Нецева-Порчева, Татяна Нейчева, 1973-
Потурлян, Артин Бедрос, 1943- (аранжимент) Н 2, Н 3
Потурлян, Артин Бедрос, 1943- вж Poturljan, Artin Bedros, 1943-
Проданов, Васил Костадинов, 1946- (предговор) Кн 39
Прошкова, Весела Богомилова, 1950- (преводач) Кн 136
Пуде, Ангела, 1967- вж Pude, Angela, 1967-
Първанова, Веселина Методиева, 1956- (автор) Кн 82, (редактор) Кн 82


Раева, Илиана Петрова вж Раева, Илияна Петрова
Раева, Илияна Петрова (автор) Кн 55
Райков, Николай Владимиров, 1945- (автор) Кн 55
Райкова, Диана Христова, 1954- (преводач) Кн 128, Кн 129, Кн 132, Кн 135, Кн 138, Кн 139
Райчева, Емилия Петрова, 1957- (автор) Кн 82
Райчева, Ирена Андреева, 1988- (преводач) Кн 5, Кн 13, Кн 45
Райчева, Лилия, 1950- (съставител) Кн 97
Рафен, Фердинанд, 1877-1954 (илюстратор) Кн 141
Рашков, Рашо Колев вж Рашков, Рашко Колев, 1954-
Рашков, Рашко Колев, 1954- (рецензия) Кн 83
Рейма, Мари (автор) Кн 88
Решетников, Леонид Петрович, 1947- (предговор) Кн 179, Кн 180
Решкова, Валентина Симеонова (автор) Кн 83
Ризова, Цветанка Ангелова, 1965- (интервюиращ) Кн 179, Кн 180
Рони старши, Ж. А., 1856-1940 (автор) Кн 141
Рублак, Улинка, 1967- (автор) Кн 73


Сантос, Омар (автор) Кн 4
Светлозарова, Матея, 1989- (илюстратор) Кн 183
Свинаров, Добрин Аврамов, 1954- (автор) Кн 82
Серафим, архимандрит, 1912-1993 (автор) Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36
Серафим Алексиев, архимандрит вж Серафим, архимандрит, 1912-1993
Сербезова, Асена Христова, 1973- (рецензия) Кн 79
Сергиев, Стефан Аспарухов, 1947- (автор) Кн 98
Сибони, Оливие, 1967- (автор) Кн 44
Сиджимова, Добриана Александрова вж Спасова-Сиджимова, Добриана Александрова, 1975-  
Симеонов, Милен Михайлов, 1976- (автор) Кн 172
Симеонов, Стефан Ангелов, 1954- (редактор) Кн 50
Симов, Александър Тихомиров, 1977- (интервюиращ) Кн 179, Кн 180
Сиракова, Венета Атанасова, 1961- вж Sirakova, Veneta Atanasova, 1961-
Соколов, Цветан Венелинов (автор) Кн 84
Спасова-Сиджимова, Добриана Александрова, 1975- (рецензия) Кн 79
Спийд, Трейси вж Линдзи, Трейси Спийд
Спириева, Лидия (интервюиращ) Кн 179, Кн 180
Ставрев, Павел Василев, 1957- (автор) Кн 82
Стайнов, Петко Груев, 1896-1977 (композитор) Н 1, Н 2, Н 3
Стайнов, Петко Груев, 1896-1977 вж Stajnov, Petko Gruev, 1896-1977
Стаменова, Благовеста Петкова, 1941- (съставител) Кн 187Кн 193, (послеслов) Кн 193
Стефанова, Диана Руменова, 1971- (автор) Кн 55
Стефанова, Мирела Стефанова, 1970- (преводач) Кн 130, Кн 131, Кн 134
Стивънсън, Хелън вж Stephenson, Helen
Стоева, Таня Иванова, 1959- (автор) Кн 55
Стоичков, Лъчезар Ангелов (автор) Кн 173
Стойков, Михаил (илюстратор) Кн 147, Кн 148
Стойкова, Наталия Кирилова, 1943- (илюстратор) Кн 175, Кн 176
Стоянов, Петър Симов, 1981- вж Stojanov, Petǎr Simov, 1981-
Стоянова, Даниела Велкова (автор) Кн 18
Стоянова, Ивета Димитрова вж Попова, Ивета, 1965-
Стоянова, Йоана Василева, 1981- (картограф) К 2
Сугарев, Атанас Димитров, 1953- (преводач) Кн 140
Съйков, Валентин Георгиев, 1956- (автор) Кн 48
Сян Дзин, 1981- (автор) Кн 25


Танева, Пенка Тодорова Шапкова- вж Шапкова-Танева, Пенка Тодорова, 1974-
Твен, Марк, 1835-1910 (автор) Кн 137
Тенев, Георги Тенев, 1969- (текст) Г 5
Тенев, Георги Тенев, 1969- вж Tenev, Georgi Tenev, 1969-
Титянова, Антоанета Антонова, 1962- (автор)  Кн 23Кн 80, (съставител) Кн 80
Титянова, Антоанета Антонова, 1962- вж Titjanova, Antoaneta Antonova, 1962-
Тодоров, Николай Иванов, 1982- (автор) Кн 192
Тодорова, Лилия Райчева вж Райчева, Лилия, 1950-
Тодорова, Мирена Миронова, 1960- (автор) Кн 89
Тончева, Драга Иванова, 1950- (автор) Кн 82
Тончева, Надя Стефанова, 1961- (аранжимент) Н 1
Тончева, Надя Стефанова, 1961- вж Tončeva, Nadja Stefanova, 1961-
Топузов, Иван Петров, 1947- (рецензия) Кн 85
Торадо Соло де Салдивар, Пабло вж Torrado Solo de Zaldívar, Pablo
Трайкова, Иванка Стоянова, 1944-2019 (автор) Кн 118
Трайкова, Николета Иванова, 1969- (автор) Кн 82
Трампов, Асен Карамфилов, 1948- (илюстратор) Кн 155
Туртуриков, Георги, баща вж Туртуриков, Георги Гаврилов, 1963-
Туртуриков, Георги Гаврилов, 1963- (автор) Кн 182


Уест, Севдана, 1967- (преводач) Кн 26, Кн 27
Узунов, Димитър Георгиев, 1958- (автор) Кн 103
Уилтън, Пол, 1969- (автор) Кн 7, Кн 8
Улсон, Кристина, 1979- (автор) Кн 138, Кн 139
Уоткин, Монтси вж Watkin, Montse


Филипов, Емил (автор) Кн 82
Филипова, Елена Иванова, 1968- (преводач) Кн 1, Кн 2
Фрай, Къртис Д., 1968- (автор) Кн 13
Фрийгард, Джанис, 1963- (автор) Кн 125


Хаберзак, Шарлоте, 1966- вж Habersack, Charlotte, 1966-
Хайн, Евелина Валентинова, 1971- (преводач) Кн 25
Харалампиева, Теодора Георгиева (автор) Кн 82
Харари, Ювал Ноа, 1976- (библиогр. предшественик) Г 3
Харизанова, Сияна Душева, 1963- вж Harizanova, Sijana Duševa, 1963-
Хекимян, Антон, 1984- (интервюиращ) Кн 179, Кн 180
Хийлън, Анджела вж Healan, Angela
Хийт, Дженифър вж Heath, Jennifer
Хил, Дейвид А., 1952- вж Hill, David A., 1952-
Холи, Джил вж Holley, Gill
Хортън, Саймън (автор) Кн 45
Христић, Јован, 1933-2002 вж Христич, Йован, 1933-2002
Христич, Йован, 1933-2002 (послеслов) Кн 95
Христов, Кирил, 1875-1944 (текст) Н 1
Христов, Кирил, 1875-1944 вж Hristov, Kiril, 1875-1944
Христов, Паисий Димитров, 1942- (преводач) Кн 140
Христов, Петър Георгиев, 1956- (редактор) Кн 50
Христова, Мариана (автор) Кн 82
Христова, Марияна вж Христова, Мариана 
Христова, Мирела Асенова, 1969- (преводач) Кн 126
Хуан Дъхай, 1977- (автор) Кн 25
Хъкаби, Дейвид (автор) Кн 9
Хюз, Джон, 1966- вж Hughes, John, 1966-


Цанков, Петър Асенов, 1943- (композитор) Н 4
Цанков, Петър Асенов, 1943- вж Cankov, Petǎr Asenov, 1943-
Цветков, Красимир Драгойчев (автор) Кн 82
Цонев, Тодор Добрев, 1934-2004 (доп. материал) Г 2


Чавдарова, Лидия Иванова, 1980- (автор) Кн 82
Чакалова, Галина Борисова (автор) Кн 82
Чакалова, Дани вж Чакалова, Йорданка Димитрова, 1926-2017
Чакалова, Йорданка Димитрова, 1926-2017 (автор) Кн 193
Чалъкова, Катя Ангелова, 1965- (автор) Кн 55
Чамов, Кънчо Трифонов, 1944- (рецензия) Кн 79
Чапърова, Йорданка (илюстратор) Кн 152
Чендова, Елисавета Борисова Вълчинова- вж Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова, 1954-
Черкелов, Хубен Райчев, 1970- (художник) Г 5, (интервюиран) Г 5
Черкелов, Хубен Райчев, 1970- вж Čerkelov, Huben Rajčev, 1970-
Чехларова, Тони Кондева, 1963- (автор) Кн 56
Чолакова, Савка Стефанова, 1944- (съставител) Г 2
Чуков, Боян Стефанов, 1952- (автор) Кн 41, Кн 42


Шампион, Клер (илюстратор) Г 3
Шапкова-Танева, Пенка Тодорова, 1974- (автор) Кн 69
Шаркова, Ирина Петрова, 1962- (автор) Кн 55
Шахов, Александър Климентов (автор) Кн 82
Шишков, Риналдо Савов, 1953- (рецензия) Кн 19
Шово, Франсоа, 1613-1676 (илюстратор) Кн 140
Шопов, Драгомир Георгиев, 1938- (интервюиран) Кн 145
Шопова, Ангелина Николова, 1942- (интервюиращ) Кн 145
Шотън, Даяна вж Shotton, Diana
Шущарков, Цветин Стоянов, 1972- (автор) Кн 183
Шущаркова, Маргарита Илиянова, 1987- (автор) Кн 183
Шчербина, Татяна Георгиевна, 1954- (автор) Кн 144


Щербина, Татьяна Георгиевна, 1954- вж Шчербина, Татяна Георгиевна, 1954-
Щикс, Игор, 1977- (автор) Кн 186


Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 (текст) Н 1
Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 вж Javorov, Pejo Kračolov, 1878-1914
Яворов, Пею Крачолов, 1878-1914 вж Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914
Янков, Владислав Александров, 1974- (автор) Кн 82
Янкулова, Диана Тошева, 1969- (интервюиращ) Кн 179, Кн 180


Abadžieva, Ekaterina Jordanova, 1955- вж Абаджиева, Екатерина Йорданова, 1955-
Abrams, Douglas Carlton, 1967- вж Ейбрамс, Дъглас Карлтън, 1967-
Adamson, Eve вж Адамсън, Ив
Afejan, Natalija Bohos, 1956- вж Афеян, Наталия Бохос, 1956-
Aldev, Evgeni Aleksiev вж Алдев, Евгени Алексиев
Aleksandrova, Radostina Ivajlova, 1966- вж Александрова, Радостина Ивайлова, 1966-
Almeida, Margarita Planelles вж Planelles Almeida, Margarita
Anastasova, Marija Dimitrova вж Анастасова, Мария Димитрова
Andreev, Andrej Andreev, 1965- (автор) Кн 108
Andreev, Andrey Andreev вж Andreev, Andrej Andreev, 1965-
Angeliev, Todor Ivanov, 1969- вж Ангелиев, Тодор Иванов, 1969-
Antonova, Elizaveta вж Антонова, Елизавета
Atanasov, Ivan Dimitrov, 1979- вж Атанасов, Иван Димитров, 1979-
Atanasov, Stojan Iliev, 1946- вж Атанасов, Стоян Илиев, 1946-


Babrikov, Todor Dimitrov, 1964- вж Бабриков, Тодор Димитров, 1964-
Balabanova-Josifova, Anna Johan вж Балабанова-Йосифова, Анна Йохан
Bǎlgarija. Ministerstvo na finansite вж България. Министерство на финансите
Beevor, Antony, 1946- вж Бийвър, Антъни, 1946-
Benčeva, Sijana, 2004- вж Бенчева, Сияна, 2004-
Beniševa, Tatjana Velkova, 1958- вж Бенишева, Татяна Велкова, 1958-
Benton, Brian C. вж Бентън, Брайън С.
Bermejo, Felipe (автор) Кн 66, Кн 67, Кн 117
Beškov, Aleksandǎr Iliev, 1937-2013 вж Бешков, Александър Илиев, 1937-2013
Beškov, Ilija, 1901-1958 вж Бешков, Илия, 1901-1958
Bojadžiev, Trifon Kunev вж Kunev, Trifon, 1880-1954
Bonev, Dimitǎr Krasimirov, 1991- вж Бонев, Димитър Красимиров, 1991-
Boneva, Galina Cončeva, 1956- (преводач) Г 5
Boneva, Galina Cončeva, 1956- вж Бонева, Галина Цончева, 1956-
Borisov, Borislav Nikolaev вж Борисов, Борислав Николаев
Borisova, Jana Emilova вж Борисова, Яна Емилова
Borisova, Violeta Zlatkova, 1944- вж Борисова, Виолета Златкова, 1944-
Bosakova-Ardenska, Atanaska Dimitrova вж Босакова-Арденска, Атанаска Димитрова
Božkova, Bistra Kirilova, 1952- вж Божкова, Бистра Кирилова, 1952-
Bratanova, Kalina Filipova, 1962- (автор) Кн 43
Braun-Podeschwa, Julia (автор) Кн 113
Breitsameter, Anna (автор) Кн 114
Brown, Carolyn, 1948- вж Браун, Каролин, 1948-
Brown, Sandra, 1948- вж Браун, Сандра, 1948-
Bybee, Catherine, 1968- вж Байби, Катрин, 1968-


Campbell, Robert (автор) Кн 57
Cankov, Petǎr Asenov, 1943- (композитор) Н 4
Cankov, Petǎr Asenov, 1943- вж Цанков, Петър Асенов, 1943-
Casanave, Daniel, 1963- вж Касанаве, Даниел, 1963-
Champion, Claire вж Шампион, Клер
Chauveau, Francois, 1613-1676 вж Шово, Франсоа, 1613-1676
Conev, Todor Dobrev, 1934-2004 вж Цонев, Тодор Добрев, 1934-2004
Cvetkov, Krasimir Dragojčev вж Цветков, Красимир Драгойчев


Čakalova, Galina Borisova вж Чакалова, Галина Борисова
Čakalova, Jordanka Dimitrova, 1926-2017 вж Чакалова, Йорданка Димитрова, 1926-2017
Čalǎkova, Katja Angelova, 1965- вж Чалъкова, Катя Ангелова, 1965-
Čamov, Kǎnčo Trifonov, 1944- вж Чамов, Кънчо Трифонов, 1944-
Čapǎrova, Jordanka вж Чапърова, Йорданка
Čavdarova, Lidija Ivanova, 1980- вж Чавдарова, Лидия Иванова, 1980-
Čehlarova, Toni Kondeva, 1963- вж Чехларова, Тони Кондева, 1963-
Čendova, Elisaveta Borisova Vǎlčinova- вж Vǎlčinova-Čendova, Elisaveta Borisova, 1954-
Čerkelov, Huben Rajčev, 1970- (художник) Г 5, (интервюиран) Г 5
Čerkelov, Huben Rajčev, 1970- вж Черкелов, Хубен Райчев, 1970-
Čolakova, Savka Stefanova, 1944- вж Чолакова, Савка Стефанова, 1944-
Čukov, Bojan Stefanov, 1952- вж Чуков, Боян Стефанов, 1952-


Damjanov, Danail Jankov вж Дамянов, Данаил Янков
Dankov, Dobri Jordanov, 1969- вж Данков, Добри Йорданов, 1969-
Daskalova, Krasimira Petrova, 1957- вж Даскалова, Красимира Петрова, 1957-
Dečeva, Anelija Hristova вж Дечева, Анелия Христова
Dečkova, Dobromira Jordanova вж Дечкова, Добромира Йорданова
Delgado Veiga, María Martínez- вж Martínez-Delgado Veiga, María
Denčev, Stojan Georgiev, 1953- вж Денчев, Стоян Георгиев, 1953-
Dimitrov, Julijan, 1961- вж Димитров, Юлиян, 1961-
Dimitrov, Simeon, 1942- вж Димитров, Симеон, 1942-
Dimitrova, Ina Dimitrova, 1979- вж Димитрова, Ина Димитрова, 1979-
Dimitrova, Nikolina Georgieva, 1962- вж Димитрова, Николина Георгиева, 1962-
Dimitrova, Svetlana Georgieva, 1967- (автор) Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 68, Кн 105, Кн 110
Dimitrova-Gyuzeleva, Svetlana Georgieva вж Dimitrova, Svetlana Georgieva, 1967-
Dobrev, Georgi Todorov, 1976- вж Добрев, Георги Тодоров, 1976-
Dobrev, Zlatko Ivanov, 1942- вж Добрев, Златко Иванов, 1942-
Dobreva, Dobromira Rumenova, 1980- вж Добрева, Добромира Руменова, 1980-
Dobreva, Valentina Cvetanova, 1986- вж Добрева, Валентина Цветанова, 1986-
Dobreva, Zefira Dimitrova, 1948- вж Добрева, Зефира Димитрова, 1948-
Dončeva, Lilija Krumova, 1976- (редактор) Кн 101
Doncheva, Liliya вж Dončeva, Lilija Krumova, 1976-
Dorovska, Margarita Valerieva, 1983-  (съставител) Г 5, (предговор) Г 5, (интервюиращ) Г 5
Dorovska, Margarita Valerieva, 1983- вж Доровска, Маргарита Валериева, 1983-
Doyle, Rob вж Дойл, Роб
Draganov, Vǎtko Aleksandrov, 1961- (автор) Кн 86
Dummett, Paul (автор) Кн 106, Кн 108, Кн 109
Džongov, Lǎčezar Cvetkov, 1960- вж Джонгов, Лъчезар Цветков, 1960-


Elenkova, Vesela Dančova, 1975- вж Еленкова, Весела Данчова, 1975-
Erdembekov, Bauyržan, 1974- вж Ердембеков, Бауиржан, 1974-
Evans, John J. вж Еванс, Джон Дж.


Fernández, Cristina Herrero вж Herrero Fernández, Cristina
Filipov, Emil вж Филипов, Емил
Filipova, Elena Ivanova, 1968- вж Филипова, Елена Иванова, 1968-
Freegard, Janis, 1963- вж Фрийгард, Джанис, 1963-
Frye, Curtis D., 1968- вж Фрай, Къртис Д., 1968-


Ganev, Nedelčo, 1944- вж Ганев, Неделчо, 1944-
Gateva, Maria вж Gateva, Marija Gančeva, 1979-
Gateva, Marija Gančeva, 1979- (редактор) Кн 101
Gecov, Plamen Georgiev вж Гецов, Пламен Георгиев
Genčev, Kiril Hristov вж Hristov, Kiril, 1875-1944
Genčeva, Evgenija Nikolova, 1954- вж Генчева, Евгения Николова, 1954-
Genov, Jordan Georgiev, 1965- вж Генов, Йордан Георгиев, 1965-
Genova, Kamelija Zaharieva, 1966- вж Генова, Камелия Захариева, 1966-
Georgiev, Prodan Kǎnčev, 1949- вж Георгиев, Продан Кънчев, 1949-
Georgieva, Janka Kostadinova, 1956- вж Георгиева, Янка Костадинова, 1956-
Georgieva, Žela, 1943- вж Георгиева, Жела, 1943-
Gergeva, Krasimira Rosenova, 1987- вж Гергева, Красимира Росенова, 1987-
Gergov, Ivo Ljudmilov, 1966- вж Гергов, Иво Людмилов, 1966-
Germanova, Valentina Panajotova вж Германова, Валентина Панайотова
Geševa, Neli Coneva, 1964- вж Гешева, Нели Цонева, 1964-
Getman, Aleksandǎr, 1915-1975 вж Гетман, Александър, 1915-1975
Ghodsee, Kristen, 1970- вж Годси, Кристен, 1970-
Glas-Peters, Sabine (автор) Кн 114
Gogov, Ivajlo Svilenov, 1973- вж Гогов, Ивайло Свиленов, 1973-
Gogova, Teodora Teodorova вж Гогова, Теодора Теодорова
Gormley, Katrina (автор) Кн 105
Gotzler, Max вж Гоцлър, Макс
Grǎklanov, Vasko, 1984- вж Гръкланов, Васко, 1984-
Granitski, Ivan, 1953- вж Гранитски, Иван, 1953-
Granitski, Jurij, 1961- вж Гранитски, Юрий, 1961-
Gregg, Michael вж Грег, Майкъл
Grozdanova, Liliana вж Grozdanova, Liljana Aleksandrova, 1942-
Grozdanova, Liljana Aleksandrova, 1942- (автор) Кн 105, Кн 110
Grozdev, Sava Ivanov, 1950- вж Гроздев, Сава Иванов, 1950-
Grudeva-Popova, Žanet Grudeva, 1958- вж Грудева-Попова, Жанет Грудева, 1958-
Guez, Olivier, 1974- вж Гез, Оливие, 1974-
Gurskaja, Ol´ga Semenovna вж Гурска, Олга Симеонова
Gyuzeleva, Svetlana Georgieva Dimitrova- вж Dimitrova, Svetlana Georgieva, 1967-


Habersack, Charlotte, 1966- (автор) Кн 113
Haralampieva, Teodora Georgieva вж Харалампиева, Теодора Георгиева
Harari, Yuval Noah, 1976- вж Харари, Ювал Ноа, 1976-
Harizanova, Siyana вж Harizanova, Sijana Duševa, 1963-
Harizanova, Sijana Duševa, 1963- (автор) Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 68
Healan, Angela (автор) Кн 105, Кн 107
Heath, Jennifer (автор) Кн 58, Кн 59, Кн 60
Hein, Evelina Valentinova, 1971- вж Хайн, Евелина Валентинова, 1971-
Hekimjan, Anton, 1984- вж Хекимян, Антон, 1984-
Herrero Fernández, Cristina (автор) Кн 115, Кн 116
Hesyhios Hierosolymon, ?-450? вж Исихий Йерусалимски, ?-450?
Hill, David A., 1952- (автор) Кн 61
Holley, Gill (автор) Кн 57
Horton, Simon вж Хортън, Саймън
Hristić, Jovan, 1933-2002 вж Христич, Йован, 1933-2002
Hristov, Kiril, 1875-1944 (текст) Н 1
Hristov, Kiril, 1875-1944 вж Христов, Кирил, 1875-1944
Hristov, Paisij Dimitrov, 1942- вж Христов, Паисий Димитров, 1942-
Hristov, Petǎr Georgiev, 1956- вж Христов, Петър Георгиев, 1956-
Hristova, Mariana вж Христова, Мариана
Hristova, Mirela Asenova, 1969- вж Христова, Мирела Асенова, 1969-
Huang Dehai, 1977- вж Хуан Дъхай, 1977-
Hucaby, David вж Хъкаби, Дейвид
Hughes, John, 1966- (автор) Кн 108, Кн 109


Igneva, Gabriela Borisova вж Игнева, Габриела Борисова
Inaraja, Javier вж Инарая, Хавиер
International Online Conference and Seminar in Rhythmic Gymnastics (1 ; Sofia ; 2020) Кн 101
Isufov, Ridvan Mustafov, 1973- вж Исуфов, Ридван Мустафов, 1973-
Ivanov, Dimitǎr Hristov, 1951- вж Иванов, Димитър Христов, 1951-
Ivanova, Detelina Ivanova вж Иванова, Детелина Иванова
Ivanova, Nikol Orlinova, 2002- вж Иванова, Никол Орлинова, 2002-
Ivanova, Svetlana, лаборант вж Иванова, Светлана, лаборант
Iyengar, Bellur Krishnamachar Sundararaja, 1918-2014 вж Айенгар, Беллур Кришнамачар Сундарараджа, 1918-2014


James, Philip, 19??- (автор) Кн 62, Кн 63, Кн 64
Jankov, Vladislav Aleksandrov, 1974- вж Янков, Владислав Александров, 1974-
Jankulova, Diana Toševa, 1969- вж Янкулова, Диана Тошева, 1969-
Javorov, Pejo Kračolov, 1878-1914 (текст) Н 1
Javorov, Pejo Kračolov, 1878-1914 вж Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914
Javorov, Peju Kračolov вж Javorov, Pejo Kračolov, 1878-1914
Jivkov, Venelin, 1940- вж Živkov, Venelin Stojanov, 1940-
Jobidon, Gilles, 1950- вж Жобидон, Жил, 1950-
Jocov, Hristo Georgiev, 1960- (предговор) Н 4
Jocov, Hristo Georgiev, 1960- вж Йоцов, Христо Георгиев, 1960-
Jordanov, Nikolaj Radev, 1959- вж Йорданов, Николай Радев, 1959-
Jordanova, Daniela Slavova (преводач) Н 1
Jordanova, Daniela Slavova вж Йорданова, Даниела Славова
Jordanova, Milena Petrova, 1981- вж Йорданова, Милена Петрова, 1981-
Jordanova, Zornica Borisova, 1984- (автор) Кн 15
Jordanova, Zornica Borisova, 1984- вж Йорданова, Зорница Борисова, 1984-


K´oseva, Mariana Dimitrova, 1960- вж Кьосева, Мариана Димитрова, 1960-
Kabzimalska, Zornica Jordanova вж Кабзималска, Зорница Йорданова
Kǎlvačev, Nikolaj Zlatkov вж Кълвачев, Николай Златков
Kǎlvačev, Zlatko Nikolov, 1954- вж Кълвачев, Златко Николов, 1954-
Kamburov, Dimitǎr Kostadinov, 1962- (текст) Г 5
Kamburov, Dimitǎr Kostadinov, 1962- вж Камбуров, Димитър Костадинов, 1962-
Kamburova, Liljana Kostadinova, 1984- вж Камбурова, Лиляна Костадинова, 1984-
Kǎneva, Ofelija Ivanova, 1978- вж Кънева, Офелия Иванова, 1978-
Kapralova, Nedka Nedelčeva, 1961- вж Капралова, Недка Неделчева, 1961-
Kapriev, Georgi Teologov, 1960- вж Каприев, Георги Теологов, 1960-
Karamiteva, Mariana вж Карамитева, Мариана
Kenderov, Petǎr Stojanov, 1943- вж Кендеров, Петър Стоянов, 1943-
Kent, Peter вж Кент, Питър
Kirčev, Borislav Kirilov, 1946 вж Кирчев, Борислав Кирилов, 1946-
Kirilov, Kiril Asenov, 1954- вж Кирилов, Кирил Асенов, 1954-
Kirova, Dobromira Stojkova, 1976- вж Кирова, Добромира Стойкова, 1976-
Kjuranov, Dejan Čavdarov, 1951- (текст) Г 5
Kjuranov, Dejan Čavdarov, 1951- вж Кюранов, Деян Чавдаров, 1951-
Kleypas, Lisa, 1964- вж Клейпас, Лайза, 1964-
Koev, Svetoslav K. вж Коев, Светослав К.
Koeva, Donka Stefanova вж Коева, Донка Стефанова
Kojnov, Kojno Jonkov, 1962- вж Койнов, Койно Йонков, 1962-
Kondakova, Marija Atanasova, 1969- вж Кондакова, Мария Атанасова, 1969-
Konstantinov, Spiro Mihajlov, 1963- вж Константинов, Спиро Михайлов, 1963-
Kostadinova, Miroslava вж Костадинова, Мирослава
Kostova, Petja Georgieva, 1959- вж Костова, Петя Георгиева, 1959-
Kožuharov, Kǎnčo Ivanov, 1950- вж Кожухаров, Кънчо Иванов, 1950-
Kračolov, Pejo Totev вж Javorov, Pejo Kračolov, 1878-1914
Krǎstanov, Atanas Cvetanov, 1958- вж Кръстанов, Атанас Цветанов, 1958-
Krǎsteva, Nikolina Georgieva, 1940- вж Кръстева, Николина Георгиева, 1940-
Krǎsteva-Ivanova, Miglena Krǎsteva вж Кръстева-Иванова, Миглена Кръстева
Krumova, Krasimira вж Крумова, Красимира
Kukov, Velislav Hristov вж Куков, Велислав Христов
Kuleva, Milena Stanimirova, 1983- (редактор) Кн 101
Kunev, Trifon, 1880-1954 (текст) Н 1
Kunev, Trifon, 1880-1954 вж Кунев, Трифон, 1880-1954
Kurtev, Panajot Fotev, 1953- вж Куртев, Панайот Фотев, 1953-
Kurteva, Galina Petrova, 1956- вж Куртева, Галина Петрова, 1956-
Kurvoazie, Ivanka вж Курвоазие, Иванка


La Fontaine, Jean de, 1621-1695 вж Лафонтен, Жан дьо, 1621-1695
Lalova, Silvija Atanasova вж Лалова, Силвия Атанасова
Landžev, Ivan Nikolov, 1960- вж Ланджев, Иван Николов, 1960-
Lanigan, Susan вж Ланиган, Сюзан
Lǎvinski, Hristo Georgiev, 1929-1974 вж Лъвински, Христо Георгиев, 1929-1974
Lilkova, Marija Taneva, 1948- вж Лилкова, Мария Танева, 1948-
Lilova, Milena Cvetkova, 1958- (преводач) Н 4
Lilova, Milena Cvetkova, 1958- вж Лилова, Милена Цветкова, 1958-
Lindley, David, 1956- вж Линдли, Дейвид, 1956-
Lindsey, Traci Speed (преводач) Г 5
Lindsey, Traci Speed вж Линдзи, Трейси Спийд
Ljubenova, Nadežda, 1943- вж Любенова, Надежда, 1943-
Ljuckanov, Rosen Ljubomirov, 1979- вж Люцканов, Росен Любомиров, 1979-
Lombard, Matt вж Ломбард, Мат
Ludlow, Karen (автор) Кн 105
Lukanov, Mihail Todorov, 1967- (редактор) Н 1
Lukanov, Mihail Todorov, 1967- вж Луканов, Михаил Тодоров, 1967-
Lungov, Georgi Žekov, 1939?-1998 вж Лунгов, Георги Жеков, 1939?-1998


MacElmuray, Phillip (автор) Кн 65, Кн 110, Кн 111
Macpeak, Jeremy, 1979- вж Макпийк, Джеръми, 1979-
Madžarova, Tatjana Stefanova, 1961- вж Маджарова, Татяна Стефанова, 1961-
Malinov, Nikolaj Simeonov, 1968- вж Малинов, Николай Симеонов, 1968-
Manawatu, Becky, 1982- вж Манауату, Беки, 1982-
Maneva, Antoaneta Nikolova, 1952- вж Манева, Антоанета Николова, 1952-
Manov, Dimo вж Манов, Димо
Manova, Monika Ilijanova, 2003- вж Манова, Моника Илиянова, 2003-
Manukova, Anelija Vladimirova, 1964- вж Манукова, Анелия Владимирова, 1964-
Marazov, Ivan Rusev, 1942- вж Маразов, Иван Русев, 1942-
Mareva, Amelia Petkova вж Mareva, Amelija Petkova, 1958-
Mareva, Amelija Petkova, 1958- (автор) Кн 108, Кн 109
Marinova, Elena Pavlova вж Маринова, Елена Павлова
Markova, Aglika Josifova, 1942- (преводач) Н 1
Markova, Aglika Josifova, 1942- вж Маркова, Аглика Йосифова, 1942-
Martín de Santa Olalla, Aurora (редактор) Кн 66, Кн 67, Кн 117
Martínez-Delgado Veiga, María (автор) Кн 115, Кн 116
Matakieva, Snežinka Dimitrova, 1954- вж Матакиева, Снежинка Димитрова, 1954-
Melamed, Katja Hristova, 1953- вж Меламед, Катя Христова, 1953-
Mendo, Susana (автор) Кн 66, Кн 67, Кн 117
Metcalf, Rob (автор) Кн 57
Mičev, Stanimir Minkov, 1958- (автор) Кн 116
Mihajlova, Iglika Spasova вж Михайлова, Иглика Спасова
Mihajlova, Viktorija вж Milčeva, Viktorija Mihajlova, 1985-
Mihov, Nikolaj Emilov, 1990- вж Михов, Николай Емилов, 1990-
Milanov, Ivan Gospodinov, 1954- вж Миланов, Иван Господинов, 1954-
Milanova, Dina Georgieva, 1946- вж Миланова, Дина Георгиева, 1946-
Milčeva, Galina вж Милчева, Галина
Milčeva, Viktorija Mihajlova, 1985- (илюстратор) Кн 80
Milčeva, Viktorija Mihajlova, 1985- вж Милчева, Виктория Михайлова, 1985-
Milev, Angel Dimitrov, 1946- вж Милев, Ангел Димитров, 1946-
Milkov, Čavdar Lučijanov вж Милков, Чавдар Лучиянов
Milkov, Lučijan Angelov, 1948- вж Милков, Лучиян Ангелов, 1948-
Milkova, Rumjana Borisova, 1952- вж Милкова, Румяна Борисова, 1952-
Milkova, Tanka Vasileva, 1978- вж Милкова, Танка Василева, 1978-
Miller, Bryan, 19??- вж Милър, Брайън, 19??-
Miluševa, Anita Georgieva, 1976- вж Милушева, Анита Георгиева, 1976-
Minčev, Milčo Stanev вж Минчев, Милчо Станев
Mirjanov, Radan Vasilev, 1970- вж Мирянов, Радан Василев, 1970-
Mitev, Ivajlo Vladimirov, 1974- вж Митев, Ивайло Владимиров, 1974-
Miteva, Lidija Ognjanova, 1969- (преводач) Кн 80
Miteva, Lidija Ognjanova, 1969- вж Митева, Лидия Огнянова, 1969-
Mitkova, Valentina Milčova вж Миткова, Валентина Милчова
Mitova, Rumjana Gergova вж Митова, Румяна Гергова
Modeva, Stefani вж Модева, Стефани
Momčilov, Georgi Jančev вж Момчилов, Георги Янчев
Momčilov, Kiril, 1939- вж Момчилов, Кирил, 1939-
Momekov, Georgi Cvetanov, 1976- вж Момеков, Георги Цветанов, 1976-


Najdenov, Minčo Hristov, 1941- вж Найденов, Минчо Христов, 1941-
Najdenova, Petja Vencislavova вж Найденова, Петя Венциславова
Nakov, Stefčo Gorčov вж Наков, Стефчо Горчов
Naučna konferencija Problemi na nacionalnata sigurnost (Varna ; 2020) вж Научна конференция Проблеми на националната сигурност (Варна ; 2020)
Neceva-Porčeva, Tatjana Nejčeva, 1973- вж Нецева-Порчева, Татяна Нейчева, 1973-
Nedeleva, Marija Nedeleva вж Неделева, Мария Неделева
Nedjalkova, Joanna Mihajlova вж Недялкова, Йоанна Михайлова
Negrova, Joana Krasimirova, 1992- вж Негрова, Йоана Красимирова, 1992-
Nenkov, Veselin Nenkov, 1964- вж Ненков, Веселин Ненков, 1964-
Nenova, Anelija Todorova, 1972- вж Ненова, Анелия Тодорова, 1972-
Nerezov, Totju Stefanov, 1950- вж Нерезов, Тотю Стефанов, 1950-
Neševa, Nada (текст) Г 5
Neševa, Nada вж Нешева, Нада
Nikolaev, Rosen Nikolaev, 1963- вж Николаев, Росен Николаев, 1963-
Nikolaj Velimirović, свети, 1880-1956 вж Николай Велимирович, свети, 1880-1956
Nikolov, Manasi Dobrinov, 1962- вж Николов, Манаси Добринов, 1962-
Nikolov, Venceslav Mihajlov, 1943- вж Николов, Венцеслав Михайлов, 1943-
Nikolova, Tanja Petkova, 1968- вж Николова, Таня Петкова, 1968-
Nikon, 1894-1963 вж Никон, 1894-1963
Nikov, Nikolaj Todorov, 1953- вж Ников, Николай Тодоров, 1953-
Ninkova, Penka Božkova, 1953- вж Нинкова, Пенка Божкова, 1953-
Niwese, Maurice вж Нивез, Морис


Očkova, Ilijana Ognjanova, 1971- вж Очкова, Илияна Огнянова, 1971-
Odom, Wendell, 1962- вж Одом, Уендел, 1962-
Ohlsson, Kristina, 1979- вж Улсон, Кристина, 1979-
Olalla, Aurora Martín de Santa вж Martín de Santa Olalla, Aurora
Omura, George, 1952- вж Омура, Джордж, 1952-
Orloev, Nikola Atanasov, 1938- вж Орлоев, Никола Атанасов, 1938-


Padeška, Maja Jovkova, 1973- вж Падешка, Мая Йовкова, 1973-
Pajtašev, Rumen Marinov, 1956- вж Пайташев, Румен Маринов, 1956-
Panajotova, Hristina Nikola вж Панайотова, Христина Никола
Panek, William, 1970- вж Панек, Уилиам, 1970-
Parapunski, Jordan Panajotov, 1930- вж Парапунски, Йордан Панайотов, 1930-
Paruševa, Elica Živkova вж Парушева, Елица Живкова
Pǎrvanova, Veselina Metodieva, 1956- вж Първанова, Веселина Методиева, 1956-
Paskaleva, Olga Venelinova, 1954- вж Паскалева, Олга Венелинова, 1954-
Pavlov, Pavel Kirilov, 1974- вж Павлов, Павел Кирилов, 1974-
Pavlov, Plamen Marinov, 1969- вж Павлов, Пламен Маринов, 1969-
Pavlovič, Teodora Valentinova (съставител) Н 1, (предговор) Н 1
Pavlovič, Teodora Valentinova вж Павлович, Теодора Валентинова
Pavlovich, Theodora вж Pavlovič, Teodora Valentinova
Penčeva, Galja Božidarova, 1984- вж Пенчева, Галя Божидарова, 1984-
Penrose, Roger, 1931- вж Пенроуз, Роджър, 1931-
Peters, Sabine Glas- вж Glas-Peters, Sabine
Petkov, Radoslav Dimitrov, 1966- вж Петков, Радослав Димитров, 1966-
Petkova, Aspasija Metodieva, 1949- вж Петкова, Аспасия Методиева, 1949-
Petkova, Elena Petkova, 1952- вж Петкова, Елена Петкова, 1952-
Petkova, Gergana Rumenova, 1975- вж Петкова, Гергана Руменова, 1975-
Petkova, Pavlina Petkova, 1950- вж Петкова, Павлина Петкова, 1950-
Petkova, Teofana, 1958- вж Петкова, Теофана, 1958-
Petrov, Ivajlo, 1948- вж Петров, Ивайло, 1948-
Petrov, Kamen Dimitrov, 1973- вж Петров, Камен Димитров, 1973-
Petrov, Petǎr Rajkov вж Петров, Петър Райков
Petrova, Eliza Mihran, 1963- вж Петрова, Елиза Михран, 1963-
Petrova, Natalija Petrova, 1974- вж Петрова, Наталия Петрова, 1974-
Petrova, Rosica Vasileva, 1959- вж Петрова, Росица Василева, 1959-
Piperkova, Elena Nikolova, 1955- вж Пиперкова, Елена Николова, 1955-
Planelles Almeida, Margarita (автор) Кн 115, Кн 116
Podeschwa, Julia Braun- вж Braun-Podeschwa, Julia
Poe, Edgar Allan, 1809-1849 вж По, Едгар Алан, 1809-1849
Popov, Ivan Vasilev, 1927-1981 вж Попов, Иван Василев, 1927-1981
Popov, Konstantin Georgiev, 1923-2015 вж Попов, Константин Георгиев, 1923-2015
Popov, Ljubomir Nikov, 1950- вж Попов, Любомир Ников, 1950-
Popov, Veselin Georgiev, 1991- вж Попов, Веселин Георгиев, 1991-
Popova, Iveta, 1965- вж Попова, Ивета, 1965-
Popova, Margarita Stefanova, 1956- вж Попова, Маргарита Стефанова, 1956-
Potourlian, Artin, 1943- вж Poturljan, Artin Bedros, 1943-
Poturljan, Artin Bedros, 1943- (аранжимент) Н 2, Н 3
Poturljan, Artin Bedros, 1943- вж Потурлян, Артин Бедрос, 1943-
Prodanov, Vasil Kostadinov, 1946- вж Проданов, Васил Костадинов, 1946-
Proškova, Vesela Bogomilova, 1950- вж Прошкова, Весела Богомилова, 1950-
Pude, Angela, 1967- (автор) Кн 113, Кн 114


Raeva, Ilijana Petrova вж Раева, Илияна Петрова
Raffin, Ferdinand, 1877-1954 вж Рафен, Фердинанд, 1877-1954
Rajčeva, Emilija Petrova, 1957- вж Райчева, Емилия Петрова, 1957-
Rajčeva, Irena Andreeva, 1988- вж Райчева, Ирена Андреева, 1988-
Rajčeva, Lilija, 1950- вж Райчева, Лилия, 1950-
Rajkov, Nikolaj Vladimirov, 1945- вж Райков, Николай Владимиров, 1945-
Rajkova, Diana Hristova, 1954- вж Райкова, Диана Христова, 1954-
Rama, Marie вж Рейма, Мари
Raškov, Raško Kolev, 1954- вж Рашков, Рашко Колев, 1954-
Rešetnikov, Leonid Petrovič, 1947- вж Решетников, Леонид Петрович, 1947-
Reškova, Valentina Simeonova вж Решкова, Валентина Симеонова
Rizova, Cvetanka Angelova, 1965- вж Ризова, Цветанка Ангелова, 1965-
Rosny aîné, J.-H., 1856-1940 вж Рони старши, Ж. А., 1856-1940
Rublack, Ulinka, 1967- вж Рублак, Улинка, 1967-


Sǎjkov, Valentin Georgiev, 1956- вж Съйков, Валентин Георгиев, 1956-
Santa Olalla, Aurora Martín de вж Martín de Santa Olalla, Aurora
Santos, Omar вж Сантос, Омар
Serafim, архимандрит, 1912-1993 вж Серафим, архимандрит, 1912-1993
Serbezova, Asena Hristova, 1973- вж  Сербезова, Асена Христова, 1973-
Sergiev, Stefan Asparuhov, 1947- вж Сергиев, Стефан Аспарухов, 1947-
Shotton, Diana (автор) Кн 107
Sibony, Olivier, 1967- вж Сибони, Оливие, 1967-
Simeonov, Milen Mihajlov, 1976- вж Симеонов, Милен Михайлов, 1976-
Simeonov, Stefan Angelov, 1954- вж Симеонов, Стефан Ангелов, 1954-
Simov, Aleksandǎr Tihomirov, 1977- вж Симов, Александър Тихомиров, 1977-
Sirakova, Veneta Atanasova, 1961- (автор) Кн 116
Sokolov, Cvetan Venelinov вж Соколов, Цветан Венелинов
Solo de Zaldívar, Pablo Torrado вж Torrado Solo de Zaldívar, Pablo
Spasova-Sidžimova, Dobriana Aleksandrova, 1975- вж Спасова-Сиджимова, Добриана Александрова, 1975-
Speed, Traci вж Lindsey, Traci Speed
Spirieva, Lidija вж Спириева, Лидия
Stajnov, Petko Gruev, 1896-1977 (композитор) Н 1, Н 2, Н 3
Stajnov, Petko Gruev, 1896-1977 вж Стайнов, Петко Груев, 1896-1977
Staynov, Petko вж Stajnov, Petko Gruev, 1896-1977
Stamenova, Blagovesta Petkova, 1941- вж Стаменова, Благовеста Петкова, 1941-
Stavrev, Pavel Vasilev, 1957- вж Ставрев, Павел Василев, 1957-
Stefanova, Diana Rumenova, 1971- вж Стефанова, Диана Руменова, 1971-
Stefanova, Mirela Stefanova, 1970- вж Стефанова, Мирела Стефанова, 1970-
Stephenson, Helen (автор) Кн 108, Кн 109, Кн 112
Stoeva, Tanja Ivanova, 1959- вж Стоева, Таня Иванова, 1959-
Stoičkov, Lǎčezar Angelov вж Стоичков, Лъчезар Ангелов
Stojanov, Petǎr Simov, 1981- (доп. материал) Кн 113
Stojanova, Daniela Velkova вж Стоянова, Даниела Велкова
Stojanova, Joana Vasileva, 1981- вж Стоянова, Йоана Василева, 1981-
Stojkov, Mihail вж Стойков, Михаил
Stojkova, Natalija Kirilova, 1943- вж Стойкова, Наталия Кирилова, 1943-
Stoyanov, Peter вж Stojanov, Petǎr Simov, 1981-
Sugarev, Atanas Dimitrov, 1953- вж Сугарев, Атанас Димитров, 1953-
Svetlozarova, Mateja, 1989- вж Светлозарова, Матея, 1989-
Svinarov, Dobrin Avramov, 1954- вж Свинаров, Добрин Аврамов, 1954-


Šahov, Aleksandǎr Klimentov вж Шахов, Александър Климентов
Šapkova-Taneva, Penka Todorova, 1974- вж Шапкова-Танева, Пенка Тодорова, 1974-
Šarkova, Irina Petrova, 1962- вж Шаркова, Ирина Петрова, 1962-
Ščerbina, Tat´jana Georgievna, 1954- вж Шчербина, Татяна Георгиевна, 1954-
Šiškov, Rinaldo Savov, 1953- вж Шишков, Риналдо Савов, 1953-
Šopov, Dragomir Georgiev, 1938- вж Шопов, Драгомир Георгиев, 1938-
Šopova, Angelina Nikolova, 1942- вж Шопова, Ангелина Николова, 1942-
Štiks, Igor, 1977- вж Щикс, Игор, 1977-
Šuštarkov, Cvetin Stojanov, 1972- вж Шущарков, Цветин Стоянов, 1972-
Šuštarkova, Margarita Ilijanova, 1987- вж Шущаркова, Маргарита Илиянова, 1987-


Tcherkelov, Houben вж Čerkelov, Huben Rajčev, 1970-
Tenev, Georgi Tenev, 1969- (текст) Г 5
Tenev, Georgi Tenev, 1969- вж Тенев, Георги Тенев, 1969-
Titjanova, Antoaneta Antonova, 1962- (автор) Кн 80, (съставител) Кн 80
Titjanova, Antoaneta Antonova, 1962- вж Титянова, Антоанета Антонова, 1962-
Todorov, Nikolaj Ivanov, 1982- вж Тодоров, Николай Иванов, 1982-
Todorova, Mirena Mironova, 1960- вж Тодорова, Мирена Миронова, 1960-
Tončeva, Draga Ivanova, 1950- вж Тончева, Драга Иванова, 1950-
Tončeva, Nadja Stefanova, 1961- (аранжимент) Н 1
Tončeva, Nadja Stefanova, 1961- вж Тончева, Надя Стефанова, 1961-
Topuzov, Ivan Petrov, 1947- вж Топузов, Иван Петров, 1947-
Torrado Solo de Zaldívar, Pablo (автор) Кн 115, Кн 116
Trajkova, Ivanka Stojanova, 1944-2019 вж Трайкова, Иванка Стоянова, 1944-2019
Trajkova, Nikoleta Ivanova, 1969- вж Трайкова, Николета Иванова, 1969-
Trampov, Asen Karamfilov, 1948- вж Трампов, Асен Карамфилов, 1948-
Turturikov, Georgi Gavrilov, 1963- вж Туртуриков, Георги Гаврилов, 1963-
Twain, Mark, 1835-1910 вж Твен, Марк, 1835-1910
Tzankov, Peter вж Cankov, Petǎr Asenov, 1943-


Uzunov, Dimitǎr Georgiev, 1958- вж Узунов, Димитър Георгиев, 1958-


Valchinova-Chendova, Elisaveta вж Vǎlčinova-Čendova, Elisaveta Borisova, 1954
Vǎlčinova-Čendova, Elisaveta Borisova, 1954 (редактор) Н 1
Vǎlčinova-Čendova, Elisaveta Borisova, 1954- вж Вълчинова-Чендова, Елисавета Борисова, 1954-
Vǎlkanov, Angel, 1973- вж Вълканов, Ангел, 1973-
Vandermeulen, David, 1968- вж Вандермюлен, Давид, 1968-
Varnenski svoboden universitet Černorizec Hrabǎr. Juridičeski fakultet. Ljatna naučna sesija (Varna ; 2020) вж Варненски свободен университет Черноризец Храбър. Юридически факултет. Лятна научна сесия (Варна ; 2020)
Vasilev, Vasil Dobromirov, 1996- вж Василев, Васил Добромиров, 1996-
Vasileva, Despina Miroljubova, 1983- вж Василева, Деспина Миролюбова, 1983-
Vasileva, Zdravka Pavlova, 1977- вж Василева, Здравка Павлова, 1977-
Vasileva-Valerianova, Zdravka Gǎrdeva, 1957- вж Василева-Валерианова, Здравка Гърдева, 1957-
Veiga, María Martínez-Delgado вж Martínez-Delgado Veiga, María
Veselinov, Dimitǎr, 1962- вж Веселинов, Димитър, 1962-
Videnov, Mihail Georgiev, 1940- вж Виденов, Михаил Георгиев, 1940-
Vitanov, Teodosi Asenov, 1949- вж Витанов, Теодоси Асенов, 1949-
Vitliemov, Pavel Vladimirov, 1968- вж Витлиемов, Павел Владимиров, 1968-
Vladimirov, Borislav Georgiev, 1952- вж Владимиров, Борислав Георгиев, 1952-
Vonavi, Liahim, 1970- вж Вонави, Лиахим, 1970-
Vračovski, Danail Georgiev, 1948- вж Врачовски, Данаил Георгиев, 1948-


Watkin, Montse (автор) Кн 68
West, Sevdana, 1967- вж Уест, Севдана, 1967-
Why so serious?. Еxhibition (Gabrovo ; 2020-2021) вж Zašto taka seriozno?. Izložba (Gabrovo ; 2020-2021)
Wilton, Paul, 1969- вж Уилтън, Пол, 1969-


Xiang Jing, 1981- вж Сян Дзин, 1981-


Yordanova, Daniela вж Jordanova, Daniela Slavova
Yordanova, Zornitsa вж Jordanova, Zornica Borisova, 1984-
Yotsov, Hristo вж Jocov, Hristo Georgiev, 1960-
Zaldívar, Pablo Torrado Solo de вж Torrado Solo de Zaldívar, Pablo
Zaprjanov, Angel вж Запрянов, Ангел
Zašto taka seriozno?. Izložba (Gabrovo ; 2020-2021)  Г 5
Zašto taka seriozno?. Izložba (Gabrovo ; 2020-2021) вж Защо така сериозно?. Изложба (Габрово ; 2020-2021)
Zhang Dinghao, 1976- вж Джан Динхао, 1976
Zoljan, Suren Tigranovič, 1955- вж Золян, Сурен Тигранович, 1955-


Žekov, Margarit Ivanov, 1963- вж Жеков, Маргарит Иванов, 1963-
Želev, Marian Cvetanov, 1974- вж Желев, Мариан Цветанов, 1974-
Živkov, Venelin Stojanov, 1940- (автор) Кн 86


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


Автографи Кн 136
Агресията: теоретични и емпирични измерения. Стратегии за справяне Кн 21
Адажио' 9 Кн 156
Азия - климат и води [Картографски ресурс] К 1
Алгоритми и методи за диагностика и лечение на проблемни кожни рани чрез приложение на обогатена тромбоцитна плазма Кн 84
Американска революция и Гражданска война в САЩ (XVIII - XIX в.) [Картографски ресурс] К 15
Богомил Андонов Кн 96
Ариниил Кн 164
Астрономът и вещицата Кн 73


Басни Кн 140
Белези на времето Кн 187
Бели пера Кн 127
Белият сетер с кафяви петна Кн 159
Беренис Кн 136
Бинарен код Кн 149
Биологичното окисление Кн 77
Биохакинг Кн 78
Битката за Испания Кн 190, Кн 191
Болезнен вик Кн 124
Буря Кн 133
България за Япония Кн 118
Българската култура през втората половина на XX в. К 6
Българската култура през втората половина на XX век 1944-1989 [Картографски ресурс] К 6
Българските земи в древността [Картографски ресурс] К 4
Българското общество през XVIII-XIX в. К 14
Българското общество през XVIII-XIX век [Картографски ресурс] К 14


Валс Н 1
Векът на диктаторите Кн 188, Кн 189
Велики географски открития (XV-XVI век) [Картографски ресурс] К 5
Византия и нейните съседи през XI-XII в. [Картографски ресурс] К 11
Вторият свят, вторият пол Кн 38
Възстановяване на българската държава (1185-1197К 13
Възстановяване на българската държава (1185-1197 г.) [Картографски ресурс] К 13
Вълшебството Кн 29
Вярвам в един Бог... Кн 31


Галеникът на съдбата или Изповедта на едно куче Кн 173
Гатанки и басни Кн 150
Геоурбанистика и градско управление Кн 93
Геоурбанистични системи и развитие на градовете Кн 94
Глава на колела Кн 136
Глава на колела - продължение Кн 136
Гобленът на живота Кн 169
Гобленът на живота и Единствен Кн 169
Годеница до петък Кн 128
Годината на падането Кн 125
Готварство for dummies Кн 88
Гражданската война в Испания (1936-1939) [Картографски ресурс] К 12
Грейнала ясна звездица Н 1


Да будет начало Кн 193
Да живееш по български Кн 182
Дакел Кн 184
[Две хиляди и петдесета] 2050 година е фатално близо Кн 48
Де бре, Димо Н 1
[Девет хиляди] 9 000 години древно македонски легенди и митове Кн 28
[Девет хиляди] 9 000 години древно-македонски легенди и митове Кн 28
[Девет хиляди] 9 000 години древномакедонски легенди и митове Кн 28
Децата в процеса на вземане на решения Кн 52
Дневникът на Джулиъс Родман и други неиздавани творби Кн 136
Дъхът и бодлите на спомена Кн 175
Дъхът на есента Кн 176
Дъщерята на дявола Кн 134


Европейско кенгуру 2020 Кн 55
Един живот за всичко Кн 145
Един живот под знака на ръгби Кн 100
Единствен Кн 169
Едногодишно отглеждане на лук (Allium cepa) - тенденции, насоки и агротехника Кн 87
Едногодишно отглеждане на лук (Allium cepa L) - тенденции, насоки и агротехника Кн 87
Еквилибриум Кн 157
Ела се вие, превива Н 1
Ензимни методи Кн 75
Ензимни методи за анализ на храни Кн 76


Женени до понеделник Кн 129
Жив до поискване Кн 167
Живот в смъртта Кн 136
Живот за цялото Кн 37


За Господнята молитва Кн 33
За нас е оставено покаянието Кн 32
За такситата Кн 136
За трезвението и молитвата Кн 30
Защо така сериозно? Г 5
Зомби треска Кн 138


И дишам родопската песен Кн 155
И стените имат уши Кн 132
Изграждане на готовност за административен труд в университета Кн 70
Изгреяло ясно слънце Н 1
Измерения на културата Кн 16
Използване на помощните файлове в онлайн състезанието "Viva математика с компютър" Кн 56
Израсла е трепетлика Н 1
Илюзорната вселена Кн 1, Кн 2
Илюстровани митове и легенди на Китай Кн 25
Иновации в българските индустриални предприятия (на база Варненски регион) Кн 92
Инстинкт срещу разум: една черна котка Кн 136
Интегрирано управление на иновациите в бизнес организацията чрез информационни системи за управление на бизнеса Кн 14
Информационни технологии за анализ на движенията в джудо спорта Кн 102
Истината Кн 165
История на лидерството Кн 39


Как да работим с деца с аутизъм Кн 69
Камбаната на Света Петка Кн 168
Камбаната на сърцето Кн 181
Каменните ангели Кн 139
Божидар Караджов - отвъд зоната на здрача Кн 23
Като кой? Кн 153
Ключ Кн 163
Ключ отвъд видимото Кн 163
Кой уби ястребинчетата Кн 194
Комплексен подход при работа с деца и младежи с психични увреждания - оценка и контрол на резултатите Кн 51
Котаракът в чизми Кн 119


Лингводидактически ракурси Кн 104
Лични спомени за Жана д'Арк Кн 137
Любими руски писатели и България Кн 143


Магията "Минута е много" Кн 97
Малката русалка Кн 120
Матрицата отвътре Кн 41, Кн 42
Меценгерщайн Кн 136
Микробни ксиланази: получаване, изолиране, характеристика и приложение [Електронен ресурс] Е 1
Мило коте Кн 185
Мисленето е енергия, която прави чудеса Кн 20
Мисълта е енергия, която прави чудеса Кн 20
Множествена личност Кн 144
Мое любимо Лудогорие Кн 178
Мое небесно упование Кн 160


На път сте да допуснете голяма грешка Кн 44
Над Изтока и Запада Кн 24
Наредба No Н-13 от 17.12.2019 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица Кн 49
Наръчник на лидера за водене на преговори Кн 45
Нашата молитва Кн 34
Не се наказва вината, а куражът Г 2
Не точно моя Кн 130
Не точно среща Кн 131
Неочаквано Кн 147
Нестройни бележки върху котките Кн 136
Новости при фибромиалгията Кн 83
Носии от Ченге и Дългопол Г 1


Образователна система. Същност и управление Кн 54
Обща и клинична онкология 2021. Т. 1 Кн 82
Обществените медии БНТ и БНР и социалният капитал на обществото Кн 18
Османската експанзия в Европа (XIV-XVI век) [Картографски ресурс] К 9
Отчетност на устойчивото развитие на фирмата Кн 91


Пазачът от Клапхолтал Кн 171
Пайдушко [Нотирана музика] Н 2
Палецът на свободата Кн 183
Паралелно програмиране с нишки и процеси Кн 3
Пепеляшка Кн 121
Пеперудени мечти... Кн 152
Петлите пеят Н 1
Пещерният лъв Кн 141
Планински легенди Кн 161
По-силни от бурята Кн 193
Поезия от Бога - всичко е любов. Кн. 1 Кн 151
Правилно деклариране на данни съгласно Наредба No Н-13 Кн 49
Преобразяването Кн 95
Преобразяването или Играта да бъдеш друг/а Кн 95
Преследването на Касандра Кн 135
Приложни аспекти на бойните изкуства при физическа самозащита Кн 103
Проблеми на националната сигурност Кн 50
Програмиране с JavaScript. Т. 1 Кн 7
Програмиране с JavaScript. Т. 2 Кн 8
Публично-частното партньорство в училищното образование Кн 53
Пусти Димо Н 1
Първичното интервю в индивидуалната психологична практика Кн 19
Пътешествия на мисълта Кн 174
Пътят продължава Кн 179, Кн 180


Иван Радулов - четвъртият български гросмайстор Кн 98
Раждането на човечеството Г 3
Развиване на когнитивни и метакогнитивни умения за четене в обучението по български език Кн 17
Разрешителни режими на лекарства в Европейския съюз 2005-2019 г. Кн 79
Ре-конструкция на времето в живописната картина Г 4
Ревматоиден артрит Кн 85
Регионалната политика в България и Европейския съюз Кн 46
Репутацията на предприятието като обект на счетоводството - проблеми на признаване, отчитане и оповестяване Кн 90
Решителна загуба Кн 136
Ръченица Н 1


С "Интер" в сърцето Кн 99
Самозваните съдници Кн 35
Сбогом, целулит! Кн 81
Светлина върху живота Кн 26, Кн 27
Световен океан. Води на сушата [Картографски ресурс] К 3
Светът в навечерието на Първата световна война [Картографски ресурс] К 7
CEH Сертифициран етичен хакер версия 10 Кн 4
Сенките на ума Кн 22
Сертифициран етичен хакер (CEH) версия 10 Кн 4
Слово за трезвението и молитвата Кн 30
София - от 7 извора вода Кн 80
Спете спокойно Кн 166
Спокойният уязвен Кн 142
Спящата красавица Кн 122
Съзвездие Кн 146
Сън сънувах Н 1
Състоянието на човека до и след грехопадението от православно, римокатолическо и протестантско гледище Кн 36
Съчки върху жарава Кн 170


Теория на лидерството Кн 40
Технически упражнения за комплект барабани [Нотирана музика] Н 4
Технологично проектиране на пътнически железопътен комплекс Кн 89
Това е ритуалът Кн 126
Траките под римска власт [Картографски ресурс] К 8
[Три] 3 метра в душата Кн 154
Трите прасенца Кн 123


Усещане за вода Кн 74
Утро край Уисахикън Кн 136
Уханието на една любов Кн 162
Учебна тетрадка по английски език на ниво B1 по ОЕЕР Кн 112
Учебна тетрадка по испански език за постигане на ниво A1 по ОЕЕР Кн 115
Учебник по английски език за постигане на ниво B1 по ОЕЕР Кн 108
Учебник по английски език за 7. клас Кн 68
Учебник по испански език за постигане на ниво A1 по ОЕЕР Кн 116Философията на мебелите Кн 136
Фолклорът в моминските игри Кн 71
Фолклорът на сцена Кн 72
Фрас, прас и чао! Кн 172


Хайде бре, Яно Н 1
Хоро [Нотирана музика] Н 3
Хорови песни [Нотирана музика] Н 1
Христос Воскресе Н 1


Ценообразуване в България Кн 47


Чакай ме Кн 148
Честни и верни хора Кн 192


Що ми е мило и драго Н 1


(Ъ Ъ Ъ)7. Как да не настинем при 37°С Кн 158


Югоизточна Европа през XIV в. [Картографски ресурс] К 10
Южна Америка - климат и води [Картографски ресурс] К 2


AutoCAD 2019 и AutoCAD LT 2019 Кн 10
AutoCAD 2019 и AutoCAD 2019 LT: овладяване. Т. 2 Кн 10


The business innovation book Кн 15


Choral songs Н 1
[Cisco Certified Network Associate] CCNA 200-301. Т. 1 Кн 9
Close-up A1 Кн 110, Кн 111
Close-up B1.1 Кн 105, Кн 107


Drum kit technique exercices Н 4
Education system. Essence and governance Кн 54
English in motion for the 7th grade Кн 57
Exercices techniques pour batterie Н 4


First International Online Conference & Seminar in Rhythmic Gymnastics, organized by the National Sports Academy "Vassil Levski", Sofia, Bulgaria & Bulgarian Rhythmic Gymnastic Federation, 6-7 November 2020, Sofia, Bulgaria Кн 101


Genial! A1 Кн 115, Кн 116


Hopscotch Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 68
Hopscotch 7 Кн 65, Кн 68 
Horo Н 3In memoriam Ivani Venedikov Пи 1


Kinetic energy storage systems - possibilities and applications Кн 86


Life B1.[2] Кн 108, Кн 112
Life B2.1 Кн 106, Кн 109
Linguodidactic perspectives Кн 104Menschen B1 Кн 113
Menschen A2 Кн 114
[Microsoft Certified Solutions Associate] MCSA Windows server 2016. Т. 1 Кн 11
[Microsoft Certified Solutions Associate] MCSA Windows server 2016. Т. 2 Кн 12
Microsoft Excel 2019 Кн 13
Mochila ELE: учебник по испански език за 5. клас Кн 66
Mochila ELE: учебник по испански език за 7. клас Кн 67
Mochila ELE 5. grado Кн 66
Mochila ELE 6 Кн 117
Mochila ELE 7. grado Кн 67
The multimodal construction of euroscepticism in The Economist Кн 43


Paidoushko Н 2
Sapiens: история в картинки. Т. 1, Раждането на човечеството Г 3
[Search Engine Optimization] SEO for dummies Кн 5
Sofia - from seven springs mineral water Кн 80
SolidWorks: овладяване. Т. 1 Кн 6


The tapestry of life and One and only Кн 169
The use of auxiliary files in the online competition "Viva mathematics with computer" Кн 56
Vsichki shte omreme Кн 177
W Кн 186
Why so serious? Г 5
ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


Библиотека Емили. - София : Фонд. Емили, 2020- . ISSN C634-8122 Кн 157
Библиотека Лидер. - София : За буквите - о писменехь, 2017- . ISSN C634-5921 Кн 39, Кн 40
Библиотека Любов и съдба. - София : Ергон, 2008- . ISSN C625-4802 Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135
Библиотека Малък свят. - София : Ергон, 2010- . ISSN C633-847X Кн 138, Кн 139
Библиотека PhD. - Варна : Ико-консулт, 2021- . ISSN C623-8017 Кн 92


За най-малките. - София : Пан, 2008- . ISSN C633-4024 Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123


Колекция Върхове. - София : Изток-Запад, 2014- . ISSN C634-1144 Кн 140


Малки книжки в помощ на детския учител. - София : РААБЕ България, 2011- . ISSN C633-9816 Кн 69
Математическа библиотека. - София : Съюз на математиците в България, 2002- . ISSN C624-6877 Кн 55


Научен aлманах на Варненския свободен университет Черноризец Храбър. Юридически науки и обществена сигурност. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2017- . ISSN 1313-7263 Кн 50


Плеяди. - София : Изток-Запад, 2019- . ISSN C634-7649 Кн 136, Кн 137
Пропедевтика на психологичното консултиране на деца и юноши. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2020- . ISSN C623-8025 Кн 19


Съвременна ирландска литература. - София : Амат-АХ, 2020- . ISSN C634-7835 Кн 126


Magica. - София : Изток-Запад, 2011- . ISSN C633-8631 Кн 141


УДК


001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 1, Кн 2
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Кн 3, Кн 4, Кн 5, Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13, Кн 22
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 14, Кн 15
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС Кн 16
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 17
050 ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ Кн 43
07 СРЕДСТВА ЗА ИНФОРМАЦИЯ. МЕДИИ. СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ. МАСОВА КОМУНИКАЦИЯ. ИЗСЛЕДВАНИЯ НА МЕДИИТЕ И КОМУНИКАЦИЯТА Кн 18
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123


111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ Кн 29
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 19, Кн 20, Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 44, Кн 78


2-1 ТЕОРИЯ И ФИЛОСОФИЯ НА РЕЛИГИЯТА. СЪЩНОСТ НА РЕЛИГИЯТА. ЯВЛЕНИЕТО РЕЛИГИЯ Кн 24
22 РЕЛИГИИ НА ДАЛЕЧНИЯ ИЗТОК Кн 25
23 РЕЛИГИИ НА ИНДИЙСКИЯ СУБКОНТИНЕНТ. ХИНДУИСТКА РЕЛИГИЯ В ШИРОК СМИСЪЛ Кн 26, Кн 27
25 РЕЛИГИИ НА АНТИЧНОСТТА. КУЛТОВЕ И РЕЛИГИИ С ПО-ОГРАНИЧЕНО РАЗПРОСТРАНЕНИЕ Кн 28
27 ХРИСТИЯНСТВО Кн 24, Кн 29, Кн 30, Кн 31, Кн 32, Кн 33, Кн 34, Кн 35, Кн 36
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 37


30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. Кн 38
316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 16, Кн 18, Кн 21, Кн 39, Кн 40
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 38, Кн 41, Кн 42, Кн 43, Кн 179, Кн 180
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Кн 44, Кн 45
331.5 ПАЗАР НА ТРУДА. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ Кн 70
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. ИКОНОМИКА НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ Кн 46
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Кн 47, Кн 48
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 47
351 ОТДЕЛНИ ДЕЙНОСТИ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ Кн 49
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Кн 50
36 ОСИГУРЯВАНЕ НА ДУХОВНИ И МАТЕРИАЛНИ ЖИЗНЕНИ ПОТРЕБНОСТИ Кн 49, Кн 51
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 104
373.3.016 СЪДЪРЖАНИЕ, ПРОГРАМА, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ В ОСНОВНАТА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 67, Кн 68
376 ОБРАЗОВАНИЕ, ПРЕПОДАВАНЕ И ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ЛИЦА. СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА Кн 69
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Кн 70
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Г 1, Кн 71, Кн 72


502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 91
51 МАТЕМАТИКА Кн 55, Кн 56
510 ОСНОВНИ И ОБЩИ ПРОБЛЕМИ НА МАТЕМАТИКАТА Кн 22
52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ. ГЕОДЕЗИЯ Кн 73
521/524 АСТРОНОМИЯ Кн 1, Кн 2
53 ФИЗИКА Кн 1, Кн 22
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ К 1, К 2
556 ХИДРОСФЕРА. ВОДА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ХИДРОЛОГИЯ К 1, К 2, К 3, Кн 74
577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ И БИОФИЗИКА Е 1, Кн 75, Кн 76, Кн 77


60 БИОТЕХНОЛОГИЯ Е 1, Кн 75, Кн 76
613 ХИГИЕНА (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ЛИЧНО ЗДРАВЕ И ХИГИЕНА Кн 78
615 ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Кн 79, Кн 80
616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА Кн 81, Кн 82, Кн 83
616.5 КОЖА. КЛИНИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ. КОЖНИ БОЛЕСТИ Кн 84
616.7 ПАТОЛОГИЯ НА ДВИГАТЕЛНИТЕ ОРГАНИ. СКЕЛЕТНА И ДВИГАТЕЛНА СИСТЕМА Кн 83, Кн 85
616.8 НЕВРОЛОГИЯ. НЕВРОПАТОЛОГИЯ. НЕРВНА СИСТЕМА Кн 69
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Кн 86
635 ЗЕЛЕНЧУКОПРОИЗВОДСТВО И ДЕКОРАТИВНО ГРАДИНАРСТВО Кн 87
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 88
656.2 РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ. ЖЕЛЕЗОПЪТНО ДВИЖЕНИЕ Кн 89
657 СЧЕТОВОДСТВО Кн 90
658 УПРАВЛЕНИЕ И АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТЪРГОВИЯТА Кн 91, Кн 92


71 ТЕРИТОРИАЛНО ПЛАНИРАНЕ. РЕГИОНАЛНО И ГРАДСКО ПЛАНИРАНЕ. ЛАНДШАФТНА, ГРАДИНСКА И ПАРКОВА АРХИТЕКТУРА Кн 93, Кн 94
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 2, Г 3
75 ЖИВОПИС Г 4, Г 5
78 МУЗИКА Н 1
780.635 УДАРНИ ИНСТРУМЕНТИ Н 4
784 ВОКАЛНА МУЗИКА. ПЕЕНЕ Н 1
785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА. СИМФОНИЧНА МУЗИКА. ИНСТРУМЕНТАЛНИ СЪСТАВИ. АНСАМБЛОВА МУЗИКА Н 2, Н 3, Н 4
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО. ДРАМАТИЧНИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Кн 95
793/794 ОБЩЕСТВЕНИ УВЕСЕЛЕНИЯ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИЗКУСТВО НА ДВИЖЕНИЕТО. ТАНЦ. ИГРИ НА МАСА (КОИТО ИЗИСКВАТ СЪОБРАЗИТЕЛНОСТ, УМЕНИЯ И КЪСМЕТ) Кн 96, Кн 97, Кн 98
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ. ТЕОРИЯ. ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. МЕТОДИКА. ЕТИКА. ЕСТЕТИКА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНО ДВИЖЕНИЕ. СПОРТНИ ПРОФЕСИИ И ДЕЙНОСТИ. СЪСТЕЗАНИЯ. РЕКОРДИ Кн 102
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 99, Кн 100
796.4 ГИМНАСТИКА. АКРОБАТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА Кн 101
796.8 СПОРТНА БОРБА. СПОРТОВЕ ЗА САМОЗАЩИТА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА Кн 102, Кн 103


81 ЕЗИКОЗНАНИЕ И ЕЗИЦИ Кн 104
811.111 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 105, Кн 106, Кн 107, Кн 108, Кн 109, Кн 110, Кн 111, Кн 112
811.112.2 НЕМСКИ ЕЗИК (ВИСОКОНЕМСКИ, СТАНДАРТЕН ПИСМЕН НЕМСКИ ЕЗИК) Кн 113, Кн 114
811.134.2 ИСПАНСКИ ЕЗИК Кн 115, Кн 116, Кн 117
811.521 ЯПОНСКИ ЕЗИК Кн 118
821-93 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 124, Кн 125
821.111(417) ИРЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК Кн 126, Кн 127
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 128, Кн 129, Кн 130Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137
821.113.6-93 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ  Кн 138, Кн 139
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Г 3, Кн 140, Кн 141
821.133.1(71) КАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФРЕНСКИ ЕЗИК Кн 142
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 143, Кн 144
821.163.2 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 145
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Н 1
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 152, Кн 174, Кн 175, Кн 176, Кн 177, Кн 178, Кн 179, Кн 180, Кн 181, Кн 182, Кн 183, Кн 193
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 184, Кн 185
821.163.42 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 186


902 АРХЕОЛОГИЯ Пи 1
904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ К 4, Пи 1
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 80, Кн 187
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ К 5
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Г 2, Г 4, Г 5, Кн 23, Кн 32, Кн 37, Кн 73, Кн 96, Кн 98, Кн 100, Кн 143, Кн 145, Кн 188, Кн 189, Пи 1
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ К 6
94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) К 7
94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ Кн 188, Кн 189
94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ К 8
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА К 9, К 10
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ К 11, К 12, Кн 73, Кн 190, Кн 191, Кн 192
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 13
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) К 14, Кн 192, Кн 193
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 194
94(5) ИСТОРИЯ НА АЗИЯ К 9
94(7) ИСТОРИЯ НА СЕВЕРНА И ЦЕНТРАЛНА АМЕРИКА К 15


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Андонов, Богомил Димитров (1959- 2010) Кн 96


Бешков, Илия (1901-1958)
- творчество
- - албуми Г 2
Българска национална телевизия
- социални проблеми Кн 18
Българско национално радио
- социални проблеми Кн 18


Василева, Здравка Павлова (1977-)
- творчество
- - албуми Г 4
Венедиков, Иван Йорданов (1916-1997)
- юбилеи и чествания
- - сборници Пи 1
Воробьов, Николай Николаевич (1894-1963) вж Никон (1894-1963)


Европейски съюз
- политика
- - в средствата за масова информация Кн 43
- регионална политика Кн 46


Жана д'Арк, света (1412?-1431)
- художествена литература Кн 137


Караджов, Божидар Кн 23
Кеплер, Йоханес (1571-1630)
- семейство Кн 73
Куртев, Георги Вълчев (1870-1961)
- юбилеи и чествания
- - сборници Кн 37


Маринкин, Георги Янев
- дейност Кн 100


Никон (1894-1963)
- кореспонденция Кн 32


Радулов, Иван Георгиев (1939-) Кн 98


ФК "Интер"
- история Кн 99


Черкелов, Хубен Райчев (1970-)
- творчество
- - изложби
- - - каталози Г 5


Шопов, Драгомир Георгиев (1938-)
- интервюта Кн 145


FC Internazionale Milano вж ФК "Интер"


Jeanne d'Arc, света (1412?-1431) вж Жана д'Арк, света (1412?-1431)


Kepler, Johannes (1571-1630) вж Кеплер, Йоханес (1571-1630)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Автомобили
- двигатели Кн 86
Агресия
- психологични проблеми Кн 21
Администрация
- образование и просвета Кн 70
Актьорско майсторство
- философски проблеми Кн 95
Английски език
- методика на преподаването Кн 110
- методика на преподаването за основни училища Кн 61, Кн 65
- учебни помагала Кн 106, Кн 107, Кн 111, Кн 112
- учебни помагала за основни училища Кн 62, Кн 63, Кн 64
- учебници Кн 105, Кн 108, Кн 109
- учебници за основни училища Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 68
Археологични находки
- България
- - сборници Пи 1
Археолози, български
- юбилеи и чествания
- - сборници Пи 1
Астрономи, немски
- семейство Кн 73
Аутизъм
- при децата
- - наръчници Кн 69


Биотехнология
- приложение
- - в хранителната промишленост Е 1
- - - учебни помагала за ВУЗ Кн 75
- - - учебници за ВУЗ Кн 76
Биохимия
- учебни помагала Кн 77
Бог Кн 24
Болка Кн 83
Борба против фашизма
- България
- - извори Кн 194
Българи в чужбина
- Тулча
- - история Кн 192


Вземане на решения, теория Кн 44, Кн 52
Викторини Кн 97
Висше образование
- България Кн 70
Вода в природата Кн 74
Втора световна война
- жестокости
- - България
- - - извори Кн 194
Възраждане
- България Кн 192
Въстания
- Северозападна България
- - 1850
- - - сборници Кн 193


Геополитика
- 21 век Кн 41, Кн 42
Готварство
- наръчници Кн 88
Градоустройство Кн 94
- учебници Кн 93
Гражданска война в Испания 1936-1939 Кн 190, Кн 191


Деца с увреждания
- образование и просвета
- - наръчници Кн 69
Джудо
- тренировка Кн 102
Добро и зло Кн 36
Дъновизъм
- сборници Кн 37


Езикознание
- методика на преподаването
- - сборници Кн 104
Езици за програмиране Кн 7, Кн 8
Ензими
- биохимия Е 1
- - учебни помагала за ВУЗ Кн 75
- - учебници за ВУЗ Кн 76


Железопътен транспорт
- организация на движението
- - моделиране Кн 89
Железопътни гари, станции и възли
- експлоатация Кн 89
Женско движение
- история Кн 38


Здравни работници
- България
- - юбилеи и чествания
- - - сборници Кн 37


Изкуствен интелект Кн 22
Източни бойни изкуства Кн 103
Икономическа психология Кн 44
Икономическо поведение Кн 44
- наръчници Кн 45
Иновации Кн 15, Кн 92
- управление и организация
- - автоматизация Кн 14
Информационна сигурност
- ръководства Кн 4
Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - в образованието и просветата Кн 56
- - в спорта Кн 102
Информационни системи Кн 14
Исихазъм Кн 29
Испански език
- учебни помагала Кн 115
- учебници Кн 116, Кн 117
- учебници за основни училища Кн 66, Кн 67
История
- Видински край Кн 187


Йога Кн 26, Кн 27


Карикатуристи, български
- творчество
- - албуми Г 2
Квантова теория Кн 22
Кожа
- рани и травми Кн 84
Компютърна графика
- наръчници Кн 10
- ръководства Кн 6
Компютърни мрежи
- ръководства Кн 9
Консултативна психология Кн 19
Космология Кн 1, Кн 2
Култура Кн 16


Лекарства
- Европа
- - анализ и контрол
- - - правни проблеми Кн 79
Лидерство
- история Кн 39
- теория Кн 40
Лук
- агротехника Кн 87


Магия
- Германия
- - история Кн 73
Маркетинг Кн 47
Математика
- задачи Кн 56
- задачи за средни училища Кн 55
Международна сигурност
- 21 век Кн 41, Кн 42
Международна солидарност на трудещите се
- история Кн 38
Международни отношения
- 21 век Кн 41, Кн 42
Минерални води
- София
- - история Кн 80
Мислене Кн 20, Кн 22
Митология, китайска Кн 25
Младеж
- България Кн 18
Монаси, руски
- кореспонденция Кн 32
Мускули
- болести Кн 83


Народни игри, български Кн 71
Народни носии, български
- Северна България
- - албуми Г 1
Народни обичаи и обреди, български Кн 71, Кн 72
Наука
- история Кн 1, Кн 2
Наука и окултизъм Кн 73
Национална сигурност
- конференции Кн 50
Немски език
- учебни помагала Кн 114
- учебници Кн 113


Образование и просвета
- България
- - управление и организация Кн 54
Образователна политика
- България
- - управление и организация Кн 53
Обществено осигуряване
- България
- - ръководства Кн 49
Онкология Кн 82
Операционни системи
- ръководства Кн 11, Кн 12


Писатели, руски
- биографии Кн 143
Приложни програми
- наръчници Кн 10
- ръководства Кн 6, Кн 13
Програмиране Кн 7, Кн 8
- лабораторни ръководства за ВУЗ Кн 3
Промишлени предприятия
- Варна (област)
- - управление и организация Кн 92
Професионално ориентиране Кн 70
Психични болести
- младежи
- - социална работа Кн 51
Публицисти, български
- интервюта Кн 145


Радио- и телевизионна журналистика, българска
- влияние Кн 18
Ревматоидни артрити Кн 85
Регионална политика
- България Кн 46
Религия
- философия Кн 24
Ръгби
- България
- - история Кн 100


Самозащита Кн 103
Самоуправление
- ученици Кн 52
Самоусъвършенстване Кн 20, Кн 26, Кн 27, Кн 78
Символ на вярата Кн 31
Символна и математическа логика Кн 22
Списания, английски Кн 43
Спортисти
- физически качества и подготовка Кн 102
- - конференции Кн 101
Спортисти, български
- дейност Кн 100
Стопански преговори
- наръчници Кн 45
Стопански предприятия
- екологични проблеми Кн 91
- нови технологии
- - управление и организация Кн 14
- счетоводство Кн 90
- управление и организация Кн 15
Стопанство
- България
- - социални проблеми Кн 48


Тоталитаризъм
- 20 век
- - биографии Кн 188, Кн 189


Уебсайтове
- проектиране
- - наръчници Кн 5
Умствено изостанали и бавноразвиващи се деца
- социална работа Кн 51
Устойчиво развитие Кн 91
Учебно-възпитателна работа Кн 52


Физика
- история Кн 1, Кн 2
Финанси
- управление и организация Кн 90


Хигиена Кн 78
Християнска етика Кн 32, Кн 34, Кн 35, Кн 36
Християнство
- молитви Кн 30, Кн 33, Кн 34
- проповеди Кн 30
- философия Кн 24
Художествена гимнастика
- тренировка
- - конференции Кн 101
Художници, български
- творчество
- - албуми Г 4
- - изложби
- - - каталози Г 5


Целулит
- терапия Кн 81
Цена
- образуване
- - България Кн 47


Четене
- методика на преподаването Кн 17


Шахмат
- етюди и задачи Кн 96, Кн 98
Шахматисти, български Кн 96, Кн 98


Японски език
- методика на преподаването
- - ръководства за ВУЗ Кн 118
Ясновидство
- България Кн 23ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


Азия
- климатология К 1
Аспарухово (област Варна)
- етнография Г 1


България К 6, К 13, К 14
- археология Пи 1
- висше образование Кн 70
- външна политика Кн 179, Кн 180
- етнография Кн 71
- журналистика Кн 18
- изобразителни изкуства Г 2, Г 4, Г 5
- икономика Кн 46
- история Кн 192, Кн 193, Кн 194
- литературознание Кн 145
- образование Кн 53, Кн 54
- обществено управление Кн 49
- паметници на културата К 4
- психология Кн 23
- развлечения Кн 96, Кн 98
- религия Кн 37
- стопанство Кн 47, Кн 48
- физическа култура и спорт Кн 100
- фолклористика Кн 72


Варна (област)
- стопански обединения Кн 92
Великобритания
- периодичен печат Кн 43
Видински край
- краезнание Кн 187
Византия К 11


Германия
- астрономия Кн 73


Древна Тракия К 8
Дългопол
- етнография Г 1


Европа К 9
- икономика Кн 46
- международни политически отношения Кн 43
- фармация Кн 79


Индия
- религия Кн 26, Кн 27
Испания К 12
- история Кн 190, Кн 191
Италия
- физическа култура и спорт Кн 99


Китай
- религия Кн 25


Рим (държава) К 8
Русия
- външна политика Кн 179, Кн 180
- литературознание Кн 143
- религия Кн 32


САЩ К 15
София
- обща терапия Кн 80


Тулча
- история Кн 192
Турция К 9


Франция
- изобразителни изкуства Г 3


Югоизточна Европа К 10
Южна Америка
- климатология К 2


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


619-01-0716-8 ! Кн 137
619-01-0717-6 ! Кн 142
619-01-0726-5 ! Кн 22
619-01-0760-5 ! Кн 186
619-01-1763-X ! Кн 171


978-6-197-41722-7 ! Кн 108
978-6-197-41723-4 ! Кн 112
978-6-197-41730-2 ! Кн 116
978-6-197-41731-9 ! Кн 115
978-619-01-0694-4 Кн 167
978-619-01-0695-1 Кн 1
978-619-01-0698-2 Кн 95
978-619-01-0703-3 Кн 26
978-619-01-0705-7 Кн 140
978-619-01-0709-5 Кн 38
978-619-01-0711-8 Кн 190
978-619-01-0712-5 Кн 191
978-619-01-0714-9 Кн 27
978-619-01-0715-6 Кн 2
978-619-01-0716-3 Кн 137
978-619-01-0717-0 Кн 142
978-619-01-0725-5 Кн 44
978-619-01-0726-2 Кн 22
978-619-01-0727-9 Кн 25
978-619-01-0728-6 Кн 188
978-619-01-0729-3 Кн 189
978-619-01-0738-5 Г 3
978-619-01-0746-0 Кн 41
978-619-01-0747-7 Кн 42
978-619-01-0754-5 Г 2
978-619-01-0760-6 Кн 186
978-619-01-0763-7 Кн 171
978-619-01-0766-8 Кн 141
978-619-01-0767-5 Кн 136
978-619-01-0773-6 Кн 73
978-619-165-081-1 Кн 133
978-619-165-092-7 Кн 139
978-619-165-096-5 Кн 131
978-619-165-098-9 Кн 130
978-619-165-099-6 Кн 129
978-619-165-101-6 Кн 138
978-619-165-102-3 Кн 132
978-619-165-103-0 Кн 134
978-619-165-104-7 Кн 128
978-619-165-105-4 Кн 135
978-619-185-452-3 Кн 40
978-619-185-453-0 Кн 39
978-619-188-444-5 Кн 173
978-619-232-228-1 Кн 90
978-619-232-308-0 Кн 14
978-619-232-369-1 Кн 46
978-619-232-410-0 Кн 94
978-619-232-439-1 Кн 47
978-619-232-453-7 Кн 43
978-619-236-010-8 Кн 93
978-619-238-001-4 К 4
978-619-238-003-8 К 8
978-619-238-011-3 К 13
978-619-238-018-2 К 14
978-619-238-035-9 К 6
978-619-238-046-5 К 11
978-619-238-053-3 К 10
978-619-238-054-0 К 9
978-619-238-056-4 К 5
978-619-238-061-8 К 15
978-619-238-069-4 К 12
978-619-238-076-2 К 3
978-619-238-148-6 К 7
978-619-240-032-3 Кн 122
978-619-240-033-0 Кн 121
978-619-240-034-7 Кн 119
978-619-240-035-4 Кн 120
978-619-240-036-1 Кн 123
978-619-7028-94-2 Кн 49
978-619-7030-06-8 Кн 23
978-619-7030-21-1 Кн 80
978-619-7147-41-4 Г 1
978-619-7242-70-6 Кн 158
978-619-7242-84-3 Кн 51
978-619-7245-24-0 Кн 17
978-619-7248-07-4 Кн 30
978-619-7248-31-9 Кн 31
978-619-7248-32-6 Кн 24
978-619-7248-33-3 Кн 34
978-619-7248-34-0 Кн 33
978-619-7248-35-7 Кн 32
978-619-7248-36-4 Кн 35
978-619-7248-37-1 Кн 36
978-619-7251-27-2 Кн 182
978-619-7265-76-7 Кн 85
978-619-7278-38-5 Кн 127
978-619-7278-39-2 Кн 144
978-619-7278-40-8 Кн 125
978-619-7278-41-5 Кн 124
978-619-7364-19-4 Кн 70
978-619-7364-20-0 Кн 54
978-619-7364-21-7 Кн 16
978-619-7364-22-4 Кн 168
978-619-741-700-5 ! Кн 62
978-619-741-712-8 ! Кн 117
978-619-741-713-5 ! Кн 114
978-619-741-714-2 ! Кн 58
978-619-741-716-6 ! Кн 59
978-619-741-717-3 ! Кн 63
978-619-741-718-0 ! Кн 57
978-619-741-720-3 ! Кн 68
978-619-741-725-8 ! Кн 111
978-619-741-728-9 ! Кн 113
978-619-741-732-6 ! Кн 67
978-619-741-733-3 ! Кн 66
978-619-741-734-0 ! Кн 61
978-619-741-735-7 ! Кн 65
978-619-741-736-4 ! Кн 110
978-619-741-738-8 Кн 64
978-619-741-739-5 ! Кн 60
978-619-741-741-8 ! Кн 107
978-619-741-742-5 ! Кн 105
978-619-741-745-6 ! Кн 106
978-619-741-746-3 ! Кн 109
978-619-7417-00-5 Кн 62
978-619-7417-12-8 Кн 117
978-619-7417-13-5 Кн 114
978-619-7417-14-2 Кн 58
978-619-7417-16-6 Кн 59
978-619-7417-17-3 Кн 63
978-619-7417-18-0 Кн 57
978-619-7417-20-3 Кн 68
978-619-7417-22-7 Кн 108
978-619-7417-23-4 Кн 112
978-619-7417-25-8 Кн 111
978-619-7417-28-9 Кн 113
978-619-7417-30-2 Кн 116
978-619-7417-31-9 Кн 115
978-619-7417-32-6 Кн 67
978-619-7417-33-3 Кн 66
978-619-7417-34-0 Кн 61
978-619-7417-35-7 Кн 65
978-619-7417-36-4 Кн 110
978-619-7417-39-5 Кн 60
978-619-7417-41-8 Кн 107
978-619-7417-42-5 Кн 105
978-619-7417-45-6 Кн 106
978-619-7417-46-3 Кн 109
978-619-7425-11-6 Кн 157
978-619-7438-03-1 Кн 165
978-619-7438-04-8 Кн 146
978-619-7438-05-5 Кн 184
978-619-7487-14-5 Кн 102
978-619-7582-02-4 Кн 83
978-619-7582-11-6 Кн 79
978-619-90410-2-4 Кн 166
978-619-90877-6-4 ! Кн 78
978-619-90877-9-4 Кн 78
978-619-90910-4-3 Кн 179
978-619-90910-5-0 Кн 180
978-619-90969-6-3 Кн 169
978-619-91035-9-3 Кн 172
978-619-91046-6-8 Кн 164
978-619-91152-3-7 Кн 15
978-619-91163-2-6 Кн 89
978-619-91171-2-5 Кн 174
978-619-91172-0-0 Кн 81
978-619-91231-1-9 Кн 163
978-619-91453-0-2 Кн 177
978-619-91496-3-8 Кн 192
978-619-91589-3-7 Кн 29
978-619-91654-0-9 Кн 183
978-619-91665-0-5 Кн 156
978-619-91694-0-7 Кн 151
978-619-91721-0-0 Кн 55
978-619-91794-0-6 Кн 82
978-954-07-4086-7 Кн 118
978-954-07-4982-2 Кн 104
978-954-2936-53-4 Кн 178
978-954-2945-39-0 К 1
978-954-2945-49-9 К 2
978-954-2988-60-1 Г 4
978-954-334-243-3 Кн 86
978-954-399-359-8 Кн 91
978-954-517-303-5 Кн 87
978-954-561-517-7 Кн 56
978-954-561-527-6 Кн 194
978-954-561-528-3 Кн 76
978-954-561-529-0 Кн 75
978-954-561-530-6 Е 1
978-954-561-531-3 Кн 3
978-954-656-368-2 ! Кн 11
978-954-656-371-2 ! Кн 12
978-954-656-376-7 ! Кн 7
978-954-656-378-1 ! Кн 8
978-954-656-380-4 ! Кн 88
978-954-656-385-9 ! Кн 13
978-954-656-388-0 ! Кн 10
978-954-656-393-4 ! Кн 4
978-954-656-396-5 ! Кн 5
978-954-656-404-7 ! Кн 6
978-954-656-409-2 ! Кн 9
978-954-656-412-2 ! Кн 45
978-954-712-829-3 Кн 84
978-954-715-702-6 Кн 103
978-954-715-705-7 Кн 21
978-954-715-706-4 Кн 52
978-954-715-707-1 Кн 19
978-954-715-708-8 Кн 53
978-954-718-660-6 Кн 101
978-954-723-223-5 Кн 97
978-954-723-224-2 Кн 176
978-954-723-225-9 Кн 175
978-954-723-227-3 Кн 98
978-954-723-228-0 Кн 72
978-954-723-229-7 Кн 96
978-954-723-232-7 Кн 20
978-954-723-233-4 Кн 187
978-954-723-234-1 Кн 147
978-954-723-235-8 Кн 193
978-954-723-236-5 Кн 71
978-954-723-237-2 Кн 77
978-954-723-238-9 Кн 18
978-954-723-239-6 Кн 148
978-954-723-240-2 Кн 48
978-954-723-241-5 ! Кн 100
978-954-723-241-9 Кн 100
978-954-723-242-6 Кн 99
978-954-760-460-5 Кн 152
978-954-8235-13-6 Кн 92
978-954-8548-25-0 Кн 159
978-954-8548-26-7 Кн 185
978-954-8548-28-1 Кн 161
978-954-8548-29-8 Кн 160
978-954-8548-30-4 Кн 162
978-954-8714-51-8 Г 5
978-954-8944-98-4 Кн 153
978-954-92536-6-5 Кн 181
978-954-9381-34-4 Кн 74
978-954-9437-65-2 ! Кн 155
978-954-9437-78-2 Кн 149
978-954-9437-79-9 Кн 150
978-954-9437-80-5 Кн 155
978-954-9437-81-2 Кн 170
978-954-9437-82-9 Кн 145
978-954-9437-83-6 Кн 143
978-954-9438-49-9 Кн 28
978-954-9438-50-5 Кн 154
978-954-9472-95-0 Пи 1
978-954-9619-55-3 Кн 69
978-954-9877-44-1 Кн 126


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISMN


979-0-7076-7030-9 Н 4
979-0-9016658-0-4 Н 1
979-0-9021212-2-4 Н 3
979-0-9021212-3-1 Н 2