COBISS Кооперативна онлайн библиографска система и услуги COBISSСерия 1. БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Седмичен бюлетинКНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

КОУЛМАН, Джон, 1935-
        Комитетът 300 : йерархия на конспирацията Вж Кн 5

002 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КНИГИ. ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ. АВТОРСТВО
Виж и 003; 005.92; 01; 02; 37.091; 659.2 37.091; 659.2

БК 2021/18 Кн 1
ЦВЕТКОВА, Милена Иванова, 1970-
        Наука за книгата / Милена Цветкова. - София : Enthusiast, 2018 (София : Business Printing Services). - 700 с. : с ил., табл., сх. ; 25 см

Загл. и на англ. ез.: Book science. - Нова теория интегрира науката за книгата и науката за четенето / Мария Младенова: с. 11-14. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг. - Рец.: Христо Кафтанджиев, Орлин Спасов. - Библиогр.: с. 609-640. - Показалци. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-164-267-0 (подв.) : 30 лв.
1. Книга - теория 2. Четене - теория
002
028
COBISS.BG-ID 45848584

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

БК 2021/18 Кн 2
ВАСИЛЕВ, Алексей Николаевич, 1974-
        Java за всички / Алексей Василев ; прев. от рус. Влади Владев. - [София] : Асеневци, 2020. - 668 с. : с ил., табл. ; 24 см

Ориг. загл., установено от доп. източник: Java для всех. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7356-92-2 : 33 лв.
1. Езици за програмиране
004.43
COBISS.BG-ID 45960200

ЛЮБЕНОВА, Марияна Иванова, 1955-
        SP-PAM приложение, версия 2.0 : ръководство за потребителя Вж Кн 34

БК 2021/18 Кн 3
        R - основи на езика в примери / прев. от рус. Румяна Каранджулова. - [София] : Асеневци, 2020. - 380 с. : с ил., табл., диагр. ; 24 см

Без сведение за ориг. загл. - Изд. на D. K. Academy.

ISBN 978-619-7356-89-2 : 27.95 лв.
1. Езици за програмиране
004.43
COBISS.BG-ID 44060168

005 УПРАВЛЕНИЕ
Виж и 37.091

БК 2021/18 Кн 4
СТАВРОВА, Елена Велкова, 1958-
        Финансова етика : монография / Елена Велкова Ставрова. - Благоевград [т.е. София] : Жаккомерс, 2021. - 131 с. : с табл. ; 21 см

Рец.: Татяна Андреева Василева, Камелия Савова-Симеонова. - Библиогр.: с. 119-130.

ISBN 978-619-7253-07-8
1. Стопанска етика
005.73
COBISS.BG-ID 45912328

02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Виж и 002; 01; 37.091

ЦВЕТКОВА, Милена Иванова, 1970-
        Наука за книгата Вж Кн 1

06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ
Виж и 001.32; 005.71; 347.19; 347.41

БК 2021/18 Кн 5
КОУЛМАН, Джон, 1935-
        Комитетът 300 : йерархия на конспирацията / Джон Коулман ; прев. Юлия Чернева. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 328 с. : със сх. ; 21 см

Ориг. загл.: The committee of 300 / John Coleman.

ISBN 978-954-389-591-5 : 16.99 лв.
1. Тайни общества 2. Конспиративни теории
061.25
001.9
COBISS.BG-ID 45897224

08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ
Виж и (08); 82-82

НИКОЛОВА, Анна Николаева, 1984-
        Пазителите на гората Вж Кн 196

 
        [ШЕСТНАДЕСЕТ] 16 вълшебни приказки Вж Кн 197


1 ФИЛОСОФИЯ

13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2021/18 Кн 6
БРАУН, Тоня А., 1972-
        Вещерство : портал към магията : история, основи на магията и полезни заклинания / Тоня А. Браун ; прев. от англ. Бистра Георгиева. - [София] : Асеневци, 2020. - 202 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The door to witchcraft / Tonya Brown. - За авт.: с. 201. - Библиогр.: с. 198-199.

ISBN 978-619-7586-15-2 : 19.95 лв.
1. Магия
133.4
COBISS.BG-ID 45841160

БК 2021/18 Кн 7
КРОУЛИ, Алистър, 1875-1947
        Книгата на закона - Liber AL vel legis / Алистър Кроули ; нови графики Ash Bowie ; [прев. от англ. Антоний Николов Тотев, Неда Орлинова Анастасова]. - [София] : Телема, 2020 ([София] : [Novis Design]). - 198 с. : с ил., факс. ; 19 см

Ориг. загл.: Liber AL vel legis - The book of the law. - Загл. на гърба на кн.: Книгата на закона. - Алистър Кроули - псевд. на авт. Едуард Александър Кроули. - Възприетата форма на името на ил. Ash Bowie е John Ash Bowie. - Имената на прев. установени от доп. източник. - Текст и на англ. ез. - Съдържа и: AL (liber legis) - The book of the law sub figura XXXI : ръкопис: с. 103-169 ; Референции: с. 181-187.

ISBN 978-619-91185-1-1 (подв.) : 44 лв.
1. Окултизъм
133.4
COBISS.BG-ID 46037768

БК 2021/18 Кн 8
МЛАДЕНОВА, Вилма Асенова
        Вълшебната сила на името : значение на името, гадаене с буквите / Вилма Младенова. - [София] : Асеневци, 2019. - 176 с. : с табл., [1] л. : цв. стикери ; 22 см

ISBN 978-619-7356-83-0 : 14.95 лв.
1. Лични имена 2. Нумерология 3. Астрология
133.5
COBISS.BG-ID 45948936

БК 2021/18 Кн 9
ФРАНГОВ, Трайчо Христов, 1960-
        Кармата като необходимост и свобода : 12 лекции, изнесени през 2017, 2018, 2019 г. / Трайчо Франгов. - София : Изд. ателие Аб, 2019 ([София] : zape4at.com). - 196 с. ; 20 см

ISBN 978-619-228-057-4
1. Карма 2. Антропософия
133
141.33
COBISS.BG-ID 45849608

14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БК 2021/18 Кн 10
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Дънов : пророчества от словото на учителя Петър Дънов / състав., [увод] Ваньо Тодоров. - [Видин] : [Изд. състав.], 2020 ([Варна] : [Макс креатив]). - 72 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 65-68.

1. Дъновизъм 2. Предсказания
141.33
299.7
159.961
COBISS.BG-ID 45992456

БК 2021/18 Кн 11
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Примери из живота : из словото на учителя Петър Дънов / състав. Ваньо Тодоров. - [Видин] : [Изд. състав.], 2020 ([Варна] : [Макс креатив]). - 96 с. ; 15 см

1. Дъновизъм
141.33
299.7
COBISS.BG-ID 45995784

ФРАНГОВ, Трайчо Христов, 1960-
        Кармата като необходимост и свобода : 12 лекции, изнесени през 2017, 2018, 2019 г. Вж Кн 9

БК 2021/18 Кн 12
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        За мистерийните драми, Портата на посвещението и Изпитанието на душата : три лекции, изнесени в Базел на 17-ти септември 1910, в Берлин на 31-ви октомври 1910 и на 19-ти септември 1911 / Рудолф Щайнер ; прев. от нем. Христо Маринов. - София : Изд. ателие Аб, 2005 ([София] : [Ango boy]). - 110 с. ; 20 см. - (Поредица Просветление)

Ориг. загл.: Еinzelausgabe / Rudolf Steiner. - Загл. на гърба на кн.: За мистерийните драми. - Рудолф Щайнер - живот и творчество: с. 107-109.

ISBN 954-737-499-0
1. Розенкройцери 2. Антропософия
141.33
COBISS.BG-ID 45875976

БК 2021/18 Кн 13
ЩАЙНЕР, Рудолф, 1861-1925
        Подготвителни етапи на мистерията на Голгота : десет лекции, изнесени през 1913 и 1914 г. в различни градове / Рудолф Щайнер ; прев. от нем. Мария Пашова. - София : Изд. ателие Аб, 2017 ([София] : Zape4at.com). - 180 с. ; 21 см. - (Поредица Просветление)

Ориг. загл.: Vorstufen zum Mysterium von Golgatha / Rudolf Steiner. - Рудолф Щайнер - живот и творчество: с. 178-179. - Именен показалец.

ISBN 978-954-737-998-5
1. Антропософия
141.33
COBISS.BG-ID 45873160

159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Виж и 316.6; 591.51; 616.89

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Дънов : пророчества от словото на учителя Петър Дънов Вж Кн 10

БК 2021/18 Кн 14
КОЛМАН, Джон Кристофър, 1940-
        Защо тийнейджърът не ми говори : кратък наръчник за намиране на общ език с тийнейджъра / Джон Коулман ; прев. от англ. Десислава Чешмеджиева-Стойчева. - [София] : Асеневци, 2020. - 262 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Why won't my teenager talk to me? / John Coleman. - Възприетата форма на името на авт. Джон Коулман е Джон Колман, на прев. Десислава Чешмеджиева-Стойчева - Десислава Стоянова Чешмеджиева. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7586-08-4 : 19.95 лв.
1. Юноши - психология - наръчници 2. Семейно възпитание - наръчници
159.922.8(035)
COBISS.BG-ID 41056264


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ  

Виж и 124; 125; 322; 348

28 ИСЛЯМ

БК 2021/18 Кн 15
ЕМИН, Халил ибн Ибрахим, 1958-
        Пазете се от огъня на джехеннема! / Халил ибн Ибрахим Емин ; прев. Джемал Хатип. - София : Мюсюлманско изповедание. Глав. мюфтийство, 2021 ([София] : [Дружба]). - 47 с. ; 17 см. - (Поредица Достойнствата на благонравието ; кн. 7)

Ориг. загл. на араб. ез.

ISBN 978-619-7406-43-6 : 1.50 лв.
1. Ислям
28
COBISS.BG-ID 45900296

29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Дънов : пророчества от словото на учителя Петър Дънов Вж Кн 10

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Примери из живота : из словото на Учителя Петър Дънов Вж Кн 11


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

316 СОЦИОЛОГИЯ
Виж и 355.01; 591.55

БК 2021/18 Кн 16
ЛЮБЕНОВА, Деница Иванова
        Наръчник за жертви на престъпления от омраза на основа сексуална ориентация и/или полова идентичност / Деница Любенова, Глория Филипова. - София : Младежка ЛГБТ орг. Действие, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 14 с. ; 15 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-92974-9-2
1. Хомосексуализъм - социални проблеми - наръчници 2. Престъпления против личността - наръчници 3. Престъпност - противодействие - наръчници
316.647.5-055.34(035)
343.43(035)
COBISS.BG-ID 45891592

        СМЕЛОСТТА да бъдеш. Ч. 2, Единадесет вдъхновяващи истории, които ще променят България Вж Кн 22

        The COURAGE to be. Pt. 2, Eleven inspiring stories, that will change Bulgaria Вж Кн 24

БК 2021/18 Кн 17
        НАЛИ знаеш как е ... : нормализирана неравнопоставеност в опитността на студентки в Софийския университет / Бояна Желева ... [и др.]. - София : Младежка ЛГБТ орг. Действие, 2019 ([София] : Vox). - 62 с. : с табл. ; 21 см

Други авт.: Галина Безлова, Глория Филипова, Доротея Стефанова, Нели Кацарова, Станка Георгиева, Владислав Петков, Стойо Тетевенски.

ISBN 978-954-92974-5-4
1. Студенти - България - дискриминация 2. България - социология
316.647.82-057.875(497.2)
COBISS.BG-ID 45902344

323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Виж и 329; 342.71

БК 2021/18 Кн 18
        [TWENTY-five] 25 years freedom in Bulgaria. - [София] : [Фонд. Соф. платформа], [2021] ([София] : [Миг принт]). - 120 с. : с цв. ил., портр. ; 20 x 21 см

1. Преход от тоталитаризъм към демокрация - България - сборници 2. България - вътрешна политика
323(497.2)(062)
COBISS.BG-ID 45977096

327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА
Виж и 172.4; 341

БК 2021/18 Кн 19
РУСИНОВА, Зорка Димкова
        Код "Леванта" : дипломатически отношения на България с Ливан и държавата Палестина в края на XX и началото на XXI век : монография / Зорка Русинова. - В. Търново : Ай анд Би, 2021. - 212 с. : с табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Владимир Чуков, Карим Наама. - Библиогр.: с. 201-210.

(978-619-7281-72-9) : 18 лв.
1. Външна политика - Близък и Среден изток - история 2. Външна политика - България - история 3. Близък и Среден изток - външна политика 4. България - външна политика
327(497.2)(091)
327(5/6-011)(091)
COBISS.BG-ID 45941256

339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2021/18 Кн 20
ЗЛАТЕВА, Динка Атанасова, 1972-
        Дигитализация на маркетинговите комуникации / Динка Златева. - Благоевград : Унив. изд. "Неофит Рилски", 2019 (Благоевград : Бон). - 149 с. : с табл., диагр. ; 20 см

Рец.: Рая Мадгерова, Цветана Стоянова, Вяра Кюрова. - Библиогр.: с. 119-135.

ISBN 978-954-00-0205-7
1. Маркетинг - автоматизация 2. Информационни и комуникационни технологии - приложение - в маркетинга
339.138:004
COBISS.BG-ID 45905928

342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Виж и 321; 35

ЛЮБЕНОВА, Деница Иванова
        Анализ на съдебната практика, касаеща правата на ЛГБТИ лицата в Република България Вж Кн 27

БК 2021/18 Кн 21
ЛЮБЕНОВА, Деница Иванова
        Неизпълнение от страна на Република България на задълженията по директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления / Деница Любенова. - София : Младежка ЛГБТ орг. Действие, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 46 с. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-92974-7-8 !
1. Права на човека - Европа 2. Престъпления против личността - България 3. Насилие - България - правни проблеми 4. Европа - право 5. България - право
342.7(4-6ЕС)
343.6(497.2)
COBISS.BG-ID 45867528

БК 2021/18 Кн 22
        СМЕЛОСТТА да бъдеш. Ч. 2, Единадесет вдъхновяващи истории, които ще променят България / интервюиращи лица, [състав.] Теодор Иванов, Дарина Коилова ; фотогр. Жасмина Пеева ... [и др.]. - София : Младежка ЛГБТ орг. Действие, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 187 с. : с ил. ; 24 см

Други ил.: Христо Иванов - Графа, Диана Георгиева, Петя Ненчева.

ISBN 978-619-91572-7-5 : 15 лв.
1. Сексуалност - правни проблеми - България - интервюта 2. Дискриминация - България - интервюта
342.726-055.34(497.2)(047.53)
316.647.82(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 45873416

БК 2021/18 Кн 23
ХРИСТЕВ, Христо Илков, 1979-
        Свободно движение на гражданите на Европейския съюз - права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България / Христо Христев, Деница Любенова, Лилия Драгоева. - София : Младежка ЛГБТ орг. Действие, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 135 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 129-135.

ISBN 978-954-929-742-3 !
1. Гражданство - Европа - правни проблеми 2. Хомосексуализъм - Европа - правни проблеми 3. Европа - право
342.7-055.34(4-6ЕС)
COBISS.BG-ID 45871368

БК 2021/18 Кн 24
        The COURAGE to be. Pt. 2, Eleven inspiring stories, that will change Bulgaria / auth. of the interviews, [comp.] Teodor Ivanov, Darina Koilova ; transl. from Bulg. Martin Petrov, Ana Blagova ; phot. Jasmine Peeva ... [и др.]. - Sofia : Deystvie, 2020. - 173 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Смелостта да бъдеш / Теодор Иванов, Дарина Коилова. - Други ил.: Hristo Ivanov - Grafa, Diana Georgieva, Petya Nencheva. - Името на ил. Petya Nencheva погрешно отпеч. в кн. - Petya Nacheva.

ISBN 978-619-91572-8-2 : 15 лв.
1. Сексуалност - правни проблеми - България - интервюта 2. Дискриминация - България - интервюта 3. България - право
342.726-055.34(497.2)(047.53)
316.647.82(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 45876744

БК 2021/18 Кн 25
HRISTEV, Hristo Ilkov, 1979-
        Free movement of European Union citizens - rights and challenges to same-sex families in the Republic of Bulgaria / Hristo Hristev, Denitsa Lyubenova, Liliya Dragoeva. - Sofia : Youth LGBT Organization Deystvie, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 123 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Свободно движение на гражданите на Европейския съюз - права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България. - Библиогр.: с. 117-123.

ISBN 978-954-92974-3-0
ISBN 978-954-929-743-0 !
1. Гражданство - Европа - правни проблеми 2. Хомосексуализъм - Европа - правни проблеми 3. Европа - право
342.7-055.34(4-6ЕС)
COBISS.BG-ID 45872392

343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
Виж и 2-428; 2-74; 341.4; 344

БК 2021/18 Кн 26
ДИМИТРОВ, Борислав Светлинов
        Престъпления от омраза по хомофобски и трансфобски подбуди : наръчник за разследващи органи / Борислав Димитров (Пенков). - София : Младежка ЛГБТ орг. Действие, 2019 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 51 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-92974-4-7 (не е отпеч.)
ISBN 978-954-929-744-7 !
1. Престъпления против личността - противодействие - наръчници 2. Хомосексуализъм - правни проблеми - наръчници
343.62-052-055.34(035)
COBISS.BG-ID 45898248

ЛЮБЕНОВА, Деница Иванова
        Наръчник за жертви на престъпления от омраза на основа сексуална ориентация и/или полова идентичност Вж Кн 16

ЛЮБЕНОВА, Деница Иванова
        Неизпълнение от страна на Република България на задълженията по директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления Вж Кн 21

347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БК 2021/18 Кн 27
ЛЮБЕНОВА, Деница Иванова
        Анализ на съдебната практика, касаеща правата на ЛГБТИ лицата в Република България / Деница Любенова, Тодор Стоянов. - София : Младежка ЛГБТ орг. Действие, 2020 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 127 с. ; 21 см

ISBN 978-954-91572-9-9 !
1. Съдебна практика - България 2. Права на човека - България 3. Пол - България - правни проблеми 4. Хомосексуализъм - България - правни проблеми 5. България - право
347.9(497.2)
342.7-055.3(497.2)
COBISS.BG-ID 45869320

37 ОБРАЗОВАНИЕ
Виж и (07); 364.67

ДИМИТРОВА, Йорданка Стефкова
        Ценностни ориентири на обучението по физическо възпитание : монография Вж Кн 42

373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2021/18 Кн 28
        КРАТКА история на учебно-просветното дело в Севлиево и Севлиевска община / състав. Васко Василев. - Севлиево [т.е. София] : [Многоточие - М], 2020 ([София] : [Ковачев прес]). - 130 с. : с ил. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 129-130.

ISBN 978-619-7542-27-1
1. Училища - Севлиево (община) - история 2. Севлиево (община) - образование
373(497.21-37)(091)
908(497.21-37)
COBISS.BG-ID 45939720

39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР
Виж и 159.922.4; 2-18; 903; 904

БК 2021/18 Кн 29
БАРО, Доминик, 1962-
        Радостта от живота по френски / Доминик Баро, Люк Милар ; прев. от фр. Радка Митова. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 198 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Le bonheur à la française / Dominique Barreau et Luc Millar. - Името на авт. Luc Millar погрешно отпеч. на гърба на загл. с. - Lue Millar.

ISBN 978-954-389-568-7 : 15.99 лв.
1. Французи - бит 2. Франция - етнография
392(44)
COBISS.BG-ID 45969672


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

БК 2021/18 Кн 30
САВИДЖ, Джен, 1972-
        Грийн тийн : имаш силата да помогнеш на природата / Джен Савидж ; прев. от англ. Ани Младенова. - София : Enthusiast, 2018 ([София] : Ропринт). - 198 с. : с табл., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: The green teen / Jenn Savedge. - Загл. в изд. каре: Грийн тийн. Имаш силата да помогнеш на природата. - Enthusiast - търг. марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг. - За автора: с. 197.

ISBN 978-619-164-285-4
1. Околна среда - опазване
502.17
COBISS.BG-ID 45995272


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ
Виж и 351.77; 613; 616-084

БК 2021/18 Кн 31
ГРОЗДАНОВ, Камен Цветанов, 1965-
        Пожароизвестителни системи / Камен Грозданов. - [София] : Ес принт, 2021. - 204 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец. Светлин Антонов.

ISBN 978-619-7121-38-4
1. Пожари - профилактика 2. Технически системи
614.843
COBISS.BG-ID 45896712

БК 2021/18 Кн 32
МИЛАНОВА, Надка Кирилова
        Швейцарският Червен кръст отблизо (150 години ШЧК) / Надка К. Миланова. - София : Дигит.  услуги 3, 2016 (София : [Сиела принт]). - 171 с. : с ил., портр. ; 22 см

Швейцарският Червен кръст отблизо / Красимир Гигов: с. 7. - Библиогр.: с. 113, 122-124.

1. Червен кръст - Швейцария - история 2. Швейцария - здравеопазване
614.885(494)
COBISS.BG-ID 46041096

618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Виж и 612.6

БК 2021/18 Кн 33
ДЖИГАНСКА, Цветанка Николова, 1968-
        Холистичният подход - резултатна линия в здравните грижи при жени с гинекологични онкологични заболявания / Цветанка Джиганска. - Враца : [Медиа груп - Иво Йорданов], 2020 (Враца : ЛГ график). - 120 с. : с табл., диагр., портр. ; 21 см

Рецензии / Ралица Златанова-Великова, Павлинка Добрилова: с. 3-7. - За автора: с. 120. - Библиогр.: с. 109-119.

ISBN 978-954-2955-66-5
1. Женски полови органи - тумори - грижи за болните
618.1-006-082
COBISS.BG-ID 45897736

630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО

БК 2021/18 Кн 34
ЛЮБЕНОВА, Марияна Иванова, 1955-
        SP-PAM приложение, версия 2.0 : ръководство за потребителя / М. Любенова, А. Шикаланов. - [София] : Страшен вълк, 2015 ([София] : [Миг принт]). - 54 с. : с ил., табл., диагр. ; 29 см

Рец. Румен Николов. - Библиогр.: с. 53-54.

ISBN 978-954-9653-16-8
1. Дървесни видове - систематика - ръководства 2. Приложни програми - ръководства
630*17(035)
004.42(035)
COBISS.BG-ID 45975560

638.1 ПЧЕЛАРСТВО. АПИКУЛТУРА

БК 2021/18 Кн 35
        ИЗКУСТВОТО да си пчелар / състав. Румяна Емануилиду. - София : Изд. ателие Аб, 2002. - 104 с. : с факс., [12] л. : цв. ил. ; 20 см

Пчеларя, общественика и човека Кирил Киров / Симеон Мартинов: с. 95-97. - Човекът Кирил Киров - приятел другар / Валентин Ватев: с. 98-99. - Човекът-движение / Марин Господинов: с. 101. - Биогр. данни за Кирил Киров отбелязани на гърба на кор. - Съдържа: Интервюта и статии за Кирил Киров и пчеларството ; Статии, коментари, съвети и рецепти от Кирил Киров.

ISBN 954-737-297-1
1. Киров, Кирил Николов, 1933- - биографии 2. Пчеларство - биографии 3. България - пчеларство
638.1(497.2)(092)
929 Киров, Кирил Николов
COBISS.BG-ID 45857032

641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ
Виж и 612.39; 613.2; 614.31; 63; 663; 664

БК 2021/18 Кн 36
ЦВЕТКОВА, Ивелина Димчева, 1976-
        Вкусна книга : първата поетично-кулинарна книга за делници и празници / Ивелина Цветкова. - [София] : Многоточие-М, 2021 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 144 с. : с цв. ил. ; 15 x 21 см

Визитка: с. 138-139.

ISBN 978-619-7542-54-7 : 13 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55(083.12)
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45961480

656.6 ВОДЕН ТРАНСПОРТ
Виж и 347.79; 626/627

БК 2021/18 Кн 37
ДИМИТРОВ, Валентин Любомиров, 1946-
        Трудни орбити. Морски "Космос" : 25 години "Космос Шипинг" / Валентин Димитров ; предисл. Пламен Проданов. - Варна : [Моореа], 2018 (Варна : Хеликс прес). - 240 с. : с цв. ил. ; 25 см

Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8576-46-8 (подв.)
1. "Космос Шипинг" ЕООД (Варна) - история 2. Варна - воден транспорт
656.61(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 45890824

659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

БК 2021/18 Кн 38
БЕХАР, Максим Мончо, 1955-
        Световната PR революция : как умните лидери успяват в света на променящия се PR / Максим Бехар ; прев. от англ. Иван Маринов. - София : Enthusiast, 2019 ([София] : Ню принт къмпани). - 352 с. : с диагр. ; 21 см

Ориг. загл.: The Global PR revolution / Maxim Behar. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Enthusiast - запазена марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-311-0 : 25 лв.
1. Връзки с обществеността
659.4
COBISS.BG-ID 42174472


ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

791 КИНО. КИНОФИЛМИ

БК 2021/18 Кн 39
ЧЕРНЕВ, Григор, 1934-2015
        Един българин в Прага : книга за Рангел Вълчанов / Григор Чернев. - София : Изд. ателие Аб, 2003 ([София] : Ango Boy). - 108 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Григор Чернев е Григор Чернев Григоров. - Рез. на англ., чеш. ез. - Съдържа и: Филмография: с. 87-100.

ISBN 954-737-335-8
1. Вълчанов, Рангел Петров, 1928-2013 - биографии 2. Кинорежисьори, български - биографии 3. България - кино
791.633-051(497.2)(092)
929 Вълчанов, Рангел Петров
COBISS.BG-ID 45864968

795 ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ

БК 2021/18 Кн 40
КАТАРИНО, Нуно
        Among us : основно ръководство за играта / Nuno Catarino ; прев. от англ. Иванка Владимирова. - София : Егмонт България, 2021 (София : Лито Балкан). - 32 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: The essential guide to Among us. - Възприетата форма на името на прев. Иванка Владимирова е Иванка Ангелова, с пълно име - Иванка Ангелова Георгиева-Владимирова.

ISBN 978-954-27-2516-9 : 6.99 лв.
1. Електронни игри - ръководства
795(035)
COBISS.BG-ID 45964040

796.3 ИГРИ С ТОПКА
Виж и 797.25

БК 2021/18 Кн 41
ПУНТИ, Жорди, 1967-
        Меси. Уроци по стил / Жорди Пунти ; прев. Гриша Атанасов ; послесл. към бълг. изд. Румен Пайташев. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 183 с., [8] с. : цв. ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Tot Messi. Exercicis d'estil / Jordi Puntí.

ISBN 978-954-389-593-9 : 15.99 лв.
ISBN 978-954-389-592-2 !
1. Меси, Лионел, 1987- - биографии 2. Футболисти, аржентински - биографии 3. Аржентина - физическа култура и спорт
796.332.071(82)(092)
929 Меси, Лионел
COBISS.BG-ID 45917704

796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ
Виж и 338.48

БК 2021/18 Кн 42
ДИМИТРОВА, Йорданка Стефкова
        Ценностни ориентири на обучението по физическо възпитание : монография / Йорданка Стефкова Димитрова. - Варна : Моореа, 2017 ([София] : [Козирог]). - 161 с. : с табл. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Рец.: Вяра Гюрова, Сийка Чавдарова-Костова, Елеонора Милева. - Библиогр.: с. 126-142.

ISBN 978-954-8576-44-4
1. Физическо възпитание - методика на преподаването 2. Нравствено възпитание - ученици
796.015
37.035-057.87
COBISS.BG-ID 45872648


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА

БК 2021/18 Кн 43
        АЛЬМАНАХ поэзии : сборник стихов, конкурс Славянское слово, 2019, г. Варна, Болгария : финалисты. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2019 ([Варна] : Бино печат). - 207 с. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Загл. на кор.: Альманах Поэзия.

ISBN 978-619-7499-18-6

821-1(082)
COBISS.BG-ID 45904904

БК 2021/18 Кн 44
        ЗА англичаните като англичани или Изкуството да бъдеш островитятин / състав., прев. Станимир Йотов, Силвия Николаева. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : Симолини). - 140 с. ; 21 см

Загл. на гърба на кор.: За англичаните като англичани. - Пълната форма на името на състав. Силвия Николаева е Силвия Николаева Йотова.

ISBN 978-954-641-133-4 : 9.95 лв.

821-84(082.2)
COBISS.BG-ID 45991176

БК 2021/18 Кн 45
        МАЙСТОРИ на краткия разказ : сборник / прев. Марин Загорчев ... [и др.]. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Mултипринт ООД). - 240 с. ; 20 см

Други прев.: Гриша Атанасов, Мария Райчева, Александра Велева, Румен Стоянов, Георги Мицков, Ася Къдрева, Никола Иванов, Невяна Розева. - Биогр. данни за авт. отбелязани в текста. - Съдържа разкази от: Антоан дьо Екзюпери, Хенри Джеймс, Херман Мелвил, Хърбърт Уелс, Уошингтън Ървинг, Брам Стокър, Машаду ди Асис, Итало Калвино, Оноре дьо Балзак, Андре Мороа, Виктор Юго.

ISBN 978-954-389-573-1 : 16.99 лв.

821-32(082)
COBISS.BG-ID 45959432

БК 2021/18 Кн 46
        ТАЙНАТА на малките неща : мисли, съвети и идеи за по-прост и хармоничен живот / състав.,  прев. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : Симолини). - 159 с. ; 20 см

ISBN 978-954-641-128-0 : 9.95 лв.

821-84
COBISS.BG-ID 45899784

821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/18 Кн 47
БИТЪЛ, Шон, 1970-
        Дневникът на един книжар / Шон Битъл ; прев. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 430 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The diary of a bookseller / Shaun Bythell.

ISBN 978-954-365-220-4 : 19.90 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 45934600

БК 2021/18 Кн 48
        ВЕЧНИТЕ образи на Англия / под ред. на Бил Брайсън ; предг. Чарлс, принц на Уелс ; прев. от англ. Златка Миронова. - София : Еднорог, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 368 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Icons of England. - Възприетата форма на името на прев. Златка Миронова е Златка Паскалева Паскалева.

ISBN 978-954-365-246-4 : 19.90 лв.

821.111-4(082)
COBISS.BG-ID 45935112

БК 2021/18 Кн 49
ДЖОУНС, Филип Гуин, 1966-
        Изгубеният Монтеверди / Филип Гуин Джоунс ; прев. Адриана Момчилова. - София : Ера, 2020 ([София] : Експертпринт). - 360 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The Venetian masquerade / Philip Gwynne Jones. - Кн. от поредицата Венециански загадки : мистерии с Нейтън Съдърланд.

ISBN 978-954-389-577-9 : 17 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 45894152

БК 2021/18 Кн 50
ЕЙТКЕН, Бен
        Риба и пържени картофки - моята невероятна година в Полша / Бен Ейткен ; прев. Красимира Абаджиева. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 246 с. ; 20 см

Ориг. загл.: A chip shop in Poznań / Ben Aitken.

ISBN 978-954-389-587-8 : 15.99 лв.
1. Полша - краезнание
821.111-992
908(438)(0:82-992)
COBISS.BG-ID 45948424

БК 2021/18 Кн 51
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Аферата в Стайлс / Агата Кристи ; прев. от англ. Васил Антонов. - [2. изд.]. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 239 с ; 20 см

Ориг. загл.: The misterious affair at Styles / Agatha Christie. - Агата Кристи - псевд. на авт. Агата Мари Клариса Милър. - Пълната форма на името на прев. Васил Антонов е Васил Антонов Василев. - 1. изд. 1991 на изд. Мултитрак - Бургас.

ISBN 978-954-389-589-2 : 12.99 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 45848840

БК 2021/18 Кн 52
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Завесата : последният случай на Поаро / Агата Кристи ; прев от англ. ез. Ленко Костов. - [2. изд.]. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 220 с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 85)

Ориг. загл.: Curtain: Poirot's last case / Agatha Christie. - Агата Кристи - псевд. на авт. Агата Мари Клариса Милър.
- 1. изд. 1994 на изд. Абагар холдинг в сер. Абагар крими ; 32.

ISBN 978-954-389-569-4 : 12.99 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 45966600

БК 2021/18 Кн 53
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Последните случаи на госпожица Марпъл / Агата Кристи ; прев от англ. ез. Борис Миндов, Юлия Чернева. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 191 с. ; 20 см. - (Агата Кристи ; 84)

Ориг. загл.: Miss Marple's final cases / Agatha Christie. - Агата Кристи - псевд. на авт. Агата Мари Клариса Милър.

ISBN 978-954-389-570-0 : 12.99 лв.

821.111-32
COBISS.BG-ID 45877256

БК 2021/18 Кн 54
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Последният сеанс : сборник / Агата Кристи. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 260 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The last seance. Tales of the supernatural / Agatha Christie. - Агата Кристи - псевд. на авт. Агата Мари Клариса Милър.
- Прев. от англ. ез.

ISBN 978-954-389-590-8 : 12.99 лв.

821.111-32
COBISS.BG-ID 45874440

БК 2021/18 Кн 55
КРИСТИ, Агата, 1890-1976
        Смърт край Нил / Агата Кристи ; [прев. Огнян Дъскарев]. - [5. изд.]. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 310 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Death on the Nile / Agatha Christie. - Агата Кристи - псевд. на авт. Агата Мари Клариса Милър. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - 1. изд. 1983 на изд. Нар. култура в сер. Библиотека Лъч : разузнавачески и приключенски романи и повести ; 67

ISBN 978-954-389-592-2 : 14 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 45874696

БК 2021/18 Кн 56
ЛЬО Сюр, Алек, 1963-
        Тост за непознатата Белгия : аферата на един чужденец с бирената столица на света / Алек льо Сюр ; прев. от англ. ез. Антоанета Дончева-Стаматова. - София : Ера, 2020 ([София] : Експертпринт). - 328 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bottom up in Belgium / Alec le Sueur. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-579-3 : 17 лв.
1. Белгия - краезнание
821.111-992
908(493)(0:82-992)
COBISS.BG-ID 45926664

БК 2021/18 Кн 57
МАККОЛ Смит, Алегзандър, 1948-
        За благодарността като изгубено умение / Алегзандър Маккол Смит ; прев. от англ. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 284 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The lost art of gratitude / Alexander McCall Smith.

ISBN 978-954-365-213-6 : 15.90 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 45959176

БК 2021/18 Кн 58
МАККОЛ Смит, Алегзандър, 1948-
        Очарователните странности на другите / Алегзандър Маккол Смит ; прев. от англ. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 286 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The charming quirks of others / Alexander McCall Smith.

ISBN 978-954-365-219-8 : 15.90 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 45959944

БК 2021/18 Кн 59
        ОЩЕ мистерии по Коледа : сборник / прев. Юлия Чернева. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 262 с. ; 20 см

Съдържа произведения на: Елис Питърс, Агата Кристи, Джулиан Саймънс, Майкъл Инес, Иън Ранкин, Джон Диксън Кар, Вал Макдърмид, Г. К. Честъртън, Марджъри Боуен, Лорънс Блок, Марджъри Алингам.

ISBN 978-954-389-594-6 : 15.99 лв.

821.111-322.4(082)
821.111(73)-322.4(082)
COBISS.BG-ID 45936136

БК 2021/18 Кн 60
ПОЛАРД, Хелън
        Сватба в Прованс / Хелън Полард ; прев. от англ. Цветана Тодорова Генчева. - София : SBB Media, 2020 ([София] : Ропринт). - 302 с. ; 20 см. - (Световни бестселъри)

Ориг. загл.: Summer at the little french guest house / Hellen Pollard.

ISBN 978-954-399-343-7

821.111-31
COBISS.BG-ID 45900808

БК 2021/18 Кн 61
СЕЙЪРС, Дороти Л., 1893-1957
        Облак от свидетели / Дороти Сейърс ; прев. Мариана Христова. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : Симолини). - 320 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Clouds of witness / Dorothy L. Sayers. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. 2 от поредицата Мистериите на лорд Питър.

ISBN 978-954-641-132-7 : 13.95 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 45878280

БК 2021/18 Кн 62
СЕЙЪРС, Дороти Л., 1893-1957
        Чие е тялото? / Дороти Сейърс ; прев. Мариана Христова. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : Симолини). - 263 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Whose body? / Dorothy L. Sayers. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. 1 от поредицата "Мистериите на лорд Питър"

ISBN 978-954-641-129-7 : 12.95 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 45878792

БК 2021/18 Кн 63
ТОМАС, Джо
        Четири шепи любов / Джо Томас ; прев. от англ. ез. Анелия Петрунова. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 327 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The olive branch / Jo Thomas. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-578-6 : 15.99 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 45894664

БК 2021/18 Кн 64
ТЪРТЪН, Стюарт
        Седемте смърти на Ивлин Хардкасъл / Стюарт Търтън ; прев. Стефан Аврамов. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 495 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The seven deaths of Evelyn Hardcastle / Stuart Turton

ISBN 978-954-365-237-2 : 21.90 лв.

821.111-31
COBISS.BG-ID 45947144

БК 2021/18 Кн 65
ФРАЙ, Стивън, 1957-
        Герои / Стивън Фрай ; прев. Боряна Джанабетска. - София : Еднорог, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 576, [16] с. : цв. ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Heroes / Stephen Fry.

ISBN 978-954-365-245-7 : 25 лв.

821.111-312.9
COBISS.BG-ID 45889288

БК 2021/18 Кн 66
ХАНА, Софи, 1971-
        Убийства в Кингфишър Хил : [по] Агата Кристи / Софи Хана ; прев. от англ. ез. Росица Тодорова. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 294 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The killings at Kingfisher Hill. - Пълната форма на името на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова.

ISBN 978-954-389-588-5 : 15.99 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 45912584

БК 2021/18 Кн 67
ХЕЙ, Мейвис Дориъл, 1894-1979
        Убийство в метрото / Мейвис Дориъл Хей ; предг. Стивън Бут ; прев. от англ. Златка Миронова. - София : Еднорог, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 351 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Murder underground / Mavis Doriel Hay. - Възприетата форма на името на прев. Златка Миронова е Златка Паскалева Паскалева.

ISBN 978-954-365-240-2 : 15.90 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 45994760

БК 2021/18 Кн 68
ХОРОВИЦ, Антъни, 1956-
        Присъдата е смърт / Антъни Хоровиц ; прев. Зорница Русева. - София : Еднорог, 2019 ([София] : [Алианс принт]). - 351 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The sentence is death / Anthony Horowitz.

ISBN 978-954-365-235-8 : 21.90 лв.

821.111-312.4
COBISS.BG-ID 45888776

821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/18 Кн 69
ДИВЪР, Джефри, 1950-
        Сбогом и до скоро / Джефри Дивър ; прев. от англ. ез. Красимира Абаджиева. - София : Ера, 2020 ([София] : Експертпринт). - 279 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: The goodbye man / Jeffery Deaver.

ISBN 978-954-389-582-3 : 17 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 45913608

БК 2021/18 Кн 70
ЛИГЕТ, Ким, 1970-
        Страстната година / Ким Лигет ; прев. от англ. ез. Йоана Гацова. - София : Егмонт, 2021 (София : Алианс принт). - 496 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Grace year / Kim Liggett.

ISBN 978-954-27-2518-3 : 19.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45903880

БК 2021/18 Кн 71
ЛОНДОН, Джек, 1876-1916
        Дивото зове / Джек Лондон ; прев. от англ. Станимир Йотов, Яна Йотова. - [Ново изд.]. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : Симолини 94). - 136 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The call of the wild / Jack London. - Джек Лондон - псевд. на авт. Джон Грифит Чейни. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-641-130-3 : 9.95 лв.

821.111(73)-311.3
COBISS.BG-ID 45913096

БК 2021/18 Кн 72
МАЙЪР, Стефани, 1973-
        Среднощно слънце / Стефани Майър ; прев. Десислава Недялкова. - София : Егмонт България, 2021 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 886 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Midnight Sun / Stephenie Meyer. - За авт.: с. 886. - Ч. 5 от поредицата Здрач.

ISBN 978-954-27-2508-4 (Подв.) : 29.90 лв.

821.111(73)-312.9
COBISS.BG-ID 45962248

БК 2021/18 Кн 73
МАКМЕНЪС, Карън, 1969-
        Братовчедите / Карън Макменъс ; прев. от англ. ез. Йоана Гацова. - София : Егмонт България, 2021 (София : Алианс принт). - 384 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: The cousins / Karen M. McManus.

ISBN 978-954-27-2505-3 : 14.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45888008

БК 2021/18 Кн 74
МАРТИНИ, Стив, 1946-
        Класацията / Стив Мартини ; прев. Владимир Германов. - [3.] изд. - София : СББ Медиа, 2020 ([София] : Ропринт). - 304 с. ; 20 см. - (Криминални шедьоври)

Ориг. загл.: The list / Steve Martini. - 1. изд. 1998 на изд. Обсидиан ; 
В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-954-399-337-6

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 45939208

БК 2021/18 Кн 75
МЕТОС, Виктор
        Съпруга на убиец / Виктор Метос ; прев. от англ. Юлия Чернева. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 335 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: A killer's wife / Victor Methos. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-574-8 : 16.99 лв.

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 45891336

        ОЩЕ мистерии по Коледа : сборник Вж Кн 59

БК 2021/18 Кн 76
ПЕРИ, Девни
        Кралят на номадите / Девни Пери ; прев. от англ. Милена Илиева. - София : Уо, 2021 (София : Инвестпрес). - 479 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Gypsy king / Devney Perry. - Уо - търг. марка на Егмонт България. - Кн. 1 от поредицата Тенекиени номади.

ISBN 978-954-27-2514-5 (Егмонт България) : 17.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45907976

БК 2021/18 Кн 77
РОБЪРТС, Нора, 1950-
        Точно по пладне / Нора Робъртс ; прев. от англ. Ивайла Русева Божанова. - [2. изд.]. - София : СББ Медиа, 2020 ([София] : Ропринт). - 424 с. ; 21 см. - (Световни бестселъри)

Ориг. загл.: High noon / Nora Roberts. - Нора Робъртс - псевд. на авт. Елинор Мари Робъртсън. - 1. изд. 2007 на ИК Бард.

ISBN 978-954-399-323-9

821.111(73)-312.4
COBISS.BG-ID 45940488

БК 2021/18 Кн 78
РЪСЕЛ, Кейт Елизабет, 1984-
        Моя мрачна Ванеса / Кейт Елизабет Ръсел ; прев. от англ. ез. Анелия Янева. - София : Анишър, 2020 (София : Ропринт). - 432 с. ; 21 см

Ориг. загл.: My dark Vanessa / Kate Elizabeth Russell. - 
Анишър - търг. марка на Егмонт България. - За авт.: с. 432.

ISBN 978-954-27-2433-9 (Егмонт България) : 19.90 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45966344

БК 2021/18 Кн 79
ФРИЙМАН, Брайън, 1963-
        Нощна птица / Браян Фрийман ; прев. от англ. Марин Загорчев. - София : Ера, 2020 ([София] : Експертпринт). - 374 с. ; 20 см. - (Ератрилър)

Ориг. загл.: The night bird / Brian Freeman. - Възприетата форма на името на авт. Браян Фрийман е Брайън Фрийман.

ISBN 978-954-389-585-4 : 17 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45936904

БК 2021/18 Кн 80
ХЕНРИ, Емили
        Когато Януари срещна Август / Емили Хенри ; прев. от англ. ез. Росица Тодорова. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 336 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Beach read / Emily Henry. - Пълната форма на името на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова.

ISBN 978-954-389-586-1 : 16.99 лв.

821.111(73)-31
COBISS.BG-ID 45945608

БК 2021/18 Кн 81
CRANE, Stephen, 1871-1900
    The red badge of courage : adapted books / Stephen Crane. - [София] : Pergament Press, 2020 ([София] : Симолини). - 134 с. ; 17 см

Glossary: с. 128-133.

ISBN 978-954-641-131-0 : 5.95 лв.

821.111(73)-91-31  
COBISS.BG-ID 45909256

821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/18 Кн 82
СПРИНГЪР, Нанси, 1948-
        Случаят с изчезналия маркиз / Нанси Спрингър ; прев. от англ. ез. Красимира Абаджиева. - София : Егмонт България, 2021 (София : Инвестпрес). - 143 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The case of the missing marquess / Nancy Springer. - Кн. 1 от поредицата Загадките на Енола Холмс.

ISBN 978-954-27-2517-6 : 9.90 лв.

821.111(73)-93-312.4
COBISS.BG-ID 45901320

БК 2021/18 Кн 83
ЧОН, Джесика, 1989-
        Блясък / Джесика Чон ; прев. от англ. ез. Николина Тенекеджиева. - София : Егмонт, 2021 (София : Ропринт). - 287 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Shine / Jessica Jung. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-27-2511-4 : 12.90 лв.

821.111(73)-93-31
COBISS.BG-ID 45906696

821.113.3 ИСЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/18 Кн 84
РАГНАР Йонасон, 1976-
        Снежна слепота / Рагнар Йонасон ; прев. Росица Тодорова. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 256 с. : с к. ; 20 см. - (Серия Северно сияние)

Ориг. загл.: Snjóblinda / Ragnar Jónasson. - Пълната форма на името на прев. Росица Тодорова е Росица Тодорова Иванова.

ISBN 978-954-389-581-6 : 15.99 лв.

821.113.3-312.4
COBISS.BG-ID 45966856

821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/18 Кн 85
МАРТЕН-Люган, Анес, 1979-
        Животът и всичко в него / Анес Мартен-Люган ; прев. от фр. Нина Рашкова. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Nos résiliences / Agnès Martin-Lugand. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-583-0 : 15.99 лв.

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 45945096

БК 2021/18 Кн 86
МОРО, Фабиен, 1967-
        Кралицата на шампанското / Фабиен Моро ; прев. от фр. ез. Радка Митова. - София : Ера, 2020 ([Костинброд] : Мултипринт ООД). - 248 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Dans les secrets de madame Clicquot / Fabienne Moreau. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-389-580-9 : 15.99 лв.

821.133.1-31
COBISS.BG-ID 45938696

821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/18 Кн 87
ПЕРЕС-Реверте, Артуро, 1951-
        Морската карта / Артуро Перес-Реверте ; прев. от исп. Светлана Плашокова, Мариана Александрова. - 2. изд. - София : Еднорог, 2018 ([София] : [Алианс принт]). - 590 с. ; 20 см

Ориг. загл.: La carta esferica / Arturo Perez-Reverte. - Възприетата форма на името на прев. Мариана Александрова е Мариана Александрова Димитрова. - 1. изд. 2002. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-215-0 : 21.90 лв.

821.134.2-31
COBISS.BG-ID 45968136

БК 2021/18 Кн 88
ПЕРЕС-Реверте, Артуро, 1951-
        Сиди / Артуро Перес-Реверте ; прев. от исп. Веселка Ненкова ; предг. Петър Моллов. - София : Еднорог, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 384 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Sidi / Arturo Perez-Reverte. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-365-247-1 : 21.90 лв.

821.134.2-31
COBISS.BG-ID 45943048

821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/18 Кн 89
        АЛЬМАНАХ поэзии : сборник стихов конкурс "Славянское слово", 2020, Варна, Болгария : финалисты. Ч. 1. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2020 ([Варна] : Бино печат). - 196 с. : с портр. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-619-7499-27-8

821.161.1-1(082)
821.161.3-1(082)
821.163.2-1(082)
COBISS.BG-ID 46038280

БК 2021/18 Кн 90
        АЛЬМАНАХ поэзии : сборник стихов конкурс "Славянское слово", 2020, Варна, Болгария : финалисты. Ч. 2. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2020 ([Варна] : Бино печат). - 190 с. : с портр. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-619-7499-28-5

821.161.1-1(082)
821.163.2-1(082)
COBISS.BG-ID 46040072

БК 2021/18 Кн 91
        АЛЬМАНАХ прозы : сборник рассказов, конкурс "Славянское слово", 2019, г. Варна, Болгария : финалисты. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2019 ([Варна] : Бино печат). - 165 с. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Загл. на кор.: Альманах.

ISBN 978-619-7499-19-3

821.161.1-32(082)
COBISS.BG-ID 45907464

БК 2021/18 Кн 92
        АЛЬМАНАХ прозы : сборник рассказов, конкурс "Славянское слово", 2020, г. Варна, Болгария : финалисты. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2020 ([Варна] : Бино печат). - 209 с. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

ISBN 978-619-7499-26-1

821.161.1-32(082)
COBISS.BG-ID 45906184

БК 2021/18 Кн 93
ВАЛЕНТА, Александър, 1941-
        Лето солнечного берега : поэзия / Александр Валента, Валентина Валента. - [Бургас] : Libra Scorp, 2021 ([София] : [М&БМ]). - 120 с. ; 20 см

Александр Валента - псевд. на авт. Александр Михайлович Афонин, Валентина Валента - на Валентина Евгеньевна Афонина.

ISBN 978-954-471-702-5 : 9 лв.

821.161.1-1
COBISS.BG-ID 45940744

БК 2021/18 Кн 94
ВАЛЕНТА, Александър, 1941-
        Солнечный берег здоровья : сборник афоризмов и анекдотов / Александр Валента, Валентина Валента. - [Бургас] : Либра скорп, 2021 ([София] : [М&BM]). - 176 с. ; 20 см

Александр Валента - псевд. на авт. Александр Михайлович Афонин, Валентина Валента - псевд. на авт. Валентина Евгеньевна Афонина. - Библиогр.: с. 175.

ISBN 978-954-471-703-2 : 12 лв.

821.161.1-8
COBISS.BG-ID 45839368

БК 2021/18 Кн 95
ЕРШОВА, Онега Александровна, 1964-
        Всполохи : сборник поэзии конкурс "Славянское слово" 2020, г. Варна, Болгария / Онега Ершова. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2020 ([Варна] : Бино печат). - 102 с. ; 15 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Аннотация к сборнику поэзии Онеги Ершовой "Всполохи" / Виктория Левина: с. 3-7. - Името на авт. на доп. материал Виктория Левина погрешно отпеч. на с. 7 - Виктория Левин
. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7499-22-3
ISBN 978-619-7479-22-3 !

821.161.1-1
COBISS.BG-ID 46188040

БК 2021/18 Кн 96
ЗИГЕР, Юлия
        Трели души : сборник стихов конкурс "Славянское слово" , 2019, Варна, Болгария / Юлия Зигер. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2019 ([Варна] : Бино печат). - 80 с. ; 15 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

ISBN 978-619-7499-15 !

821.161.1-1
COBISS.BG-ID 46032648

БК 2021/18 Кн 97
ИСАЕВ, Игор Вениаминович, 1955-
        Жëлтый дрок : конкурс "Славянское слово", 2020, Варна, Болгарии / Игорь Исаев. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2020 ([Варна] : Бино печат). - 47 с. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Трудно вечности в мире... / Иосиф Гальперин: с. 3-4.

ISBN 978-619-7499-24-7

821.161.1-1
COBISS.BG-ID 46020872

БК 2021/18 Кн 98
ИСТОМИНА, Алиса, 1987-
         Джабъл Дай : гештальт-роман : конкурс "Славянское слово" 2019 г., Варна, Болгария / Алиса Истомина. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. "Св. св. Кирилла и Мефодия", 2019 ([Варна] : Бино печат). - 106 с. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

ISBN 978-619-7499-11-7

821.161.1-31
COBISS.BG-ID 45978888

БК 2021/18 Кн 99
КУЗНЕЦОВА, Нина Вячеславовна
        Музыка деревьев : сборник новелл, конкурс "Славянское слово", 2019, г. Варна, Болгария / Нина Кузнецова. - [Шумен] : Междунар. союза писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2019 ([Варна] : Бино печат). - 165 с. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7499-15-5 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-7499-1 !

821.161.1-32
COBISS.BG-ID 45928456

БК 2021/18 Кн 100
МОСКВИНА, Марина Лвовна, 1954-
        Пътят към Анапурна : лична история от впечатляващия Непал / Марина Москвина ; прев. от рус. Ива Николова. - София : Ера, 2020 ([София] : Експертпринт). - 248 с. ; 20 см

ISBN 978-954-389-572-4 : 15.99 лв.
1. Непал - краезнание
821.161.1-992
908(541.35)(0:82-992)
COBISS.BG-ID 45929224

БК 2021/18 Кн 101
МУЛЯР, Карина Ефимовна, 1966-
        Учитель танцев : сборник рассказов конкурс "Славянское слово" / Карина Муляр - Масюта. - Варна, [т.е. Шумен] : Междунар. союз писателей имени Св. св. Кирилла и Мефодия, 2020 ([Варна] : Бино печат). - 113 с. : с ил. ; 30 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

ISBN 978-619-7479-23-0 !

821.161.1-32
COBISS.BG-ID 46006024

БК 2021/18 Кн 102
НАЗАРОВ, Александър Василиевич, 1968-
        Избранное 1994-2011 : сборник стихов / Александр Назаров. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2019 ([Варна] : Бино печат). - 257 с. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7499-09-4

821.161.1-1
COBISS.BG-ID 46016520

БК 2021/18 Кн 103
        НОВЫЕ имена нового века : альманах. - Варна [т.е. Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2019 ([Варна] : Бино печат). - 130 с. ; 21 см

Загл. на гърба на загл. с.: Альманах Новые имена нового века.

ISBN 978-619-7499-12-4

821.161.1-1(082)
821.161.1-32(082)
COBISS.BG-ID 45991944

БК 2021/18 Кн 104
ПРОН, Елена Николаевна
        Жизнь для счастья лишь даëтся... : сборник стихов / Елена Пронь. - Варна, [т.е. Шумен] : Междунар. союза писателей имени Св. св. Кирилла и Мефодия, 2019 ([Варна] : Бино печат). - 69 с. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7499-14-8

821.161.1-1
COBISS.BG-ID 45994248

БК 2021/18 Кн 105
ШЧЕРБИНИНА, Галина Валериевна, 1963-
        Страна моей мечты : сборник стихов конкурс "Славянское слово", 2019, Варна, Болгария / Галина Щербинина. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2019 ([Варна] : Бино печат). - 109 с. : с ил., портр. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7499-13-1

821.161.1-1
COBISS.BG-ID 46035208

821.161.1-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/18 Кн 106
ГРАДНИЦИН, Анатолий Анатолиевич
        Азбука для малышей : сборник стихотворений, конкурс "Славянское слово", 2019, г. Варна, Болгария / Анатолий Градницын. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2019 ([Варна] : Бино печат). - 42 с. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

ISBN 978-619-7499-10-0

821.161.1-93-1
COBISS.BG-ID 45930248

БК 2021/18 Кн 107
ДРУЖИНИНА, Марина Владимировна, 1953-
        Приказки за животни / М. Дружинина ; худож. Вера Зайцева ; прев. П. Иванов. - София : Кипо прес, 2020 ([София] : [Дедракс]). - 64 с. : с цв. ил. ; 21 см. - (Поредица Образователни приказки)

Ориг. загл.: Сказки о животных. - Пълната форма на името на прев. П. Иванов е Павлин Иванов Николчев.

ISBN 978-619-91697-0-4 : 13.95 лв.

821.161.1-93-34
COBISS.BG-ID 45968392

БК 2021/18 Кн 108
ЛЕБЕДЕВА, Маргарита Александровна
        Стихи и скороговорки для детей / Маргарита Лебедева. - Варна [т.е. Шумен] : Междунар. союз писателей им. Св. св. Кирилла и Мефодия, 2020 ([Варна] : Бино печат). - 19 с. ; 15 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7499-21-6

821.161.1-93-1
COBISS.BG-ID 45899272

821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/18 Кн 109
МАЛЦЕВ, Владимир, 1955-
        Повести / Владимир Мальцев. - [Шумен] : Междунар. союз писателей им. "Св. св. Кирилла и Мефодия", 2020 ([Варна] : Бино печат). - 94 с. ; 21 см. - (Книжная конкурсная серия Славянское слово)

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7499-25-4
ISBN 978-619-7499-24-4 !

821.161.2-32
COBISS.BG-ID 46022152

821.161.3 БЕЛАРУСКА ЛИТЕРАТУРА

        АЛЬМАНАХ поэзии : сборник стихов конкурс "Славянское слово", 2020, Варна, Болгария : финалисты. Ч. 1 Вж Кн 89

821.163.2-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2021/18 Кн 110
ДИЛОВ, Любен, 1927-2008
        Събрани съчинения. Т. 7, Парадоксът на огледалото / Любен Дилов. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Voodoo Print). - 400 с. ; 21 см

Пълната форма на името на Любен Дилов е Любен Дилов Иванов. - В кн. погрешно отпеч. 3. изд. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-164-391-2 : 22 лв.

821.163.2(081)
821.163.2-311.9
COBISS.BG-ID 46001928

821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

       АЛЬМАНАХ поэзии : сборник стихов конкурс "Славянское слово", 2020, Варна, Болгария : финалисты. Ч. 1 Вж Кн 89

        АЛЬМАНАХ поэзии : сборник стихов конкурс "Славянское слово", 2020, Варна, Болгария : финалисты. Ч. 2 Вж Кн 90

БК 2021/18 Кн 111
АНАНИЕВА, Недка Стойкова, 1989-
        Памукови сънища / Недка Ананиева. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 124 с. ; 21 см

Карта на любовта... / Ивелина Цветкова: с. 3.

ISBN 978-619-7542-47-9 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46017288

БК 2021/18 Кн 112
АСЬОВА, Виолета Стоянова, 1954-
        Бяла магия до синя вода : стихотворения / Виолета Асьова. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 38 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-471-691-2 : 7 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45886984

БК 2021/18 Кн 113
БУХЧЕВ, Борис Димов, 1935-
        Безкраен празник : поетичен маратон 01.08.2019 - 31.07.2020 г. / Борис Бухчев. - [Бургас] : Либра скорп, 2020. - 284 с. ; 20 см

ISBN 978-954-471-664-6 : 19.90 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45933320

БК 2021/18 Кн 114
ВАКЛЕВ, Кирил, 1938-2005
        Нощни стъпки / Кирил Ваклев ; худож. Луиза Станева = Steps in the night / Kiril Vaklev ; прев. [от англ.] Владимир Филипов. - София : Изд. ателие Аб, 2004 ([София] : Ango boy). - 108 с. : с ил. ; 22 см

Пълната форма на името на прев. Владимир Филипов е Владимир Филипов Стоянов.

ISBN 954-737-424-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45866248

БК 2021/18 Кн 115
ВАСИЛЕВА, Тодорка, 1965-
        Пробуждане : 50 стихотворения / Тодорка Василева. - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2021 ([Враца] : [ЛГ график]). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-954-2955-68-9

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45879048

БК 2021/18 Кн 116
ВАСИН, Димитър, 1944-
        Димитровчета : 333 тристишия / Димитър Васин. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 123 с. : с портр. ; 18 см

Димитър Васин - псевд. на авт. Димитър Василев Димитров.

ISBN 978-619-7542-43-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45894920

БК 2021/18 Кн 117
ВЕЛЕВА, Велислава Галинова, 1992-
        Крадци на време : стихове / Велислава Велева. - Русе : Лени Ан, 2020. - 56 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7058-91-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45923080

БК 2021/18 Кн 118
ГАБРОВСКИ, Александър Тодоров, 2002-
        И скакалците сънуват / Александър Габровски. - Пловдив : Жанет 45, 2021. - 64 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-624-3 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45923336

БК 2021/18 Кн 119
ДАМЯНОВ, Дамян Петров, 1935-1999
        Българийо! : избрани стихове / Дамян П. Дамянов. - София : Изд. ателие Аб, 2002 ([София] : Ango boy). - 79 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 954-737-278-5

821.163.2-1(081)
COBISS.BG-ID 45868296

БК 2021/18 Кн 120
ДАМЯНОВСКА, Светла Стефанова, 1967-
        Слънчевата птица : 220 тристишия / Светла Дамяновска ; ил. Светла Дамяновска. - Враца : Медиа груп - Иво Йорданов, 2020 ([Враца] : [ЛГ график]). - 68 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-2955-65-8

821.163.2-193
COBISS.BG-ID 45935880

БК 2021/18 Кн 121
ДЖОНОВА, Лилия, 1960-
        Кралица на звездите : стихотворения / Лилия Джонова ; ил. Лилия Джонова. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 86 с. : с ил. ; 21 см

Лилия Джонова - псевд. на авт. Лилия Маринова Ангелова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7542-52-3 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45902088

БК 2021/18 Кн 122
ДИНЕВА, Деница Иванова, 1986-
        Между два свята : връзка със сърцето : стихотворения и разкази / Деница Динева. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 58 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-45-5 : 10 лв.

821.163.2-1
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45982472

БК 2021/18 Кн 123
ДОНЕВА, Мария, 1974-
        Книга за нас : стихотворения / Мария Донева. - Пловдив : Жанет 45, 2020 (Пловдив : Студио Стандарт). - 88 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Мария Донева е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-616-8 : 13 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45924360

БК 2021/18 Кн 124
ЕРМЕНКОВ, Страхил Методиев, 1955-
        Повярвай на птиците : стихотворения / Страхил Ерменков. - Видин : Паралел 44, 2020 (Видин : Компакт принт). - 88 с. : с ил. ; 21 см

Калейдоскоп на нашето време / Диана Сиракова: с. 3-4. - Диана Сиракова - псевд. на авт. на предг. Диана Тодорова Николова.

ISBN 978-954-8257-40-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45925128

БК 2021/18 Кн 125
ЗАХАРИЕВА, Надежда Григорова, 1944-
        Ти и аз / Надежда Захариева. Ти и аз / Дамян П. Дамянов. - София : Изд. ателие Аб, 2001. - 40, 46 с. ; 20 см

Втората кн. отпеч. на обратната страна на изд. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 954-737-241-6

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45859592

БК 2021/18 Кн 126
ИВАНОВА, Виктория, 1960-
        Кодирана памет за обичане : поезия / Виктория Иванова. - Враца : Медиа груп 2014, 2021 (Враца : ЛГ график). - 80 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Виктория Иванова е Виктория Иванова Димитрова. - Кодът е един... / Ивелина Цветкова: с. 3.

ISBN 978-954-2955-67-2

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45948168

БК 2021/18 Кн 127
ИВАНОВА, Деспина, 1944-
        Под ледената стряха на живота : избрани стихове / Деспина Иванова. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 96 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Деспина Иванова е Деспина Иванова Димова.

ISBN 978-954-471-687-5 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45891080

БК 2021/18 Кн 128
ЙОВНОВА, Лилия Иванова, 1999-
        Кураж, сърце : стихотворения / Лилия Йовнова. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 67 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-615-1 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45896200

БК 2021/18 Кн 129
ЙОТОВА, Ангелина Георгиева, 1939-
        Библията - поетична поредица / Ангелина Йотова. - Видин : Паралел 44, 2020 (Видин : Компакт принт). - 62 с. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Поетична поредица Библията.

ISBN 978-954-8257-39-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45944584

БК 2021/18 Кн 130
КАЛУДОВ, Кирил Петров, 1992-
        Вдъхновение : стихотворения / Кирил Калудов. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 96 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-46-2 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45926408

КАРАМИТЕВ, Емил Красимиров
        Написана картина : стихове и импресии Вж Кн 159

БК 2021/18 Кн 131
КОСТОВА, Мария Красимирова, 2000-
        Почеркът на сърцето / Мария Костова. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-39-4 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46017800

БК 2021/18 Кн 132
ЛАНДЖЕВ, Иван Лука, 1986-
        Ти, непрестанна новина : стихотворения / Иван Ланджев. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 56 с. ; 19 см

1. изд. 2018.

ISBN 978-619-186-550-5 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45946632

БК 2021/18 Кн 133
МЕКУШИНА, Памела Маринова, 1999-
        Буря, наречена любов : поезия / Памела Мекушина. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 76 с. : с ил. ; 21 см

Как се стига през любовта до Бялча? / Румяна Пелова: с. 3-4.

ISBN 978-619-7542-37-0 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45976840

БК 2021/18 Кн 134
МИЛЧЕВ, Христо Илиев, 1989-
        Фирмата създател на чуден приятел : повест [в стихове] / Бодри Богонов. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 100 с. : с ил. ; 21 см

Бодри Богонов - псевд. на авт. Христо Илиев Милчев. - Повест с чудни римни двойки за младежи и девойки / Румяна Пелова: с. 4-6.

ISBN 978-619-7542-33-2 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45897480

БК 2021/18 Кн 135
МИРЧЕВА, Христина Запрянова, 1962-
        Риф : стихотворения / Христина Мирчева. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 60 с. ; 19 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-607-6 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45929480

БК 2021/18 Кн 136
МОМНЕВА, Величка, 1956-
        Зелени пътеки : поезия / Величка Момнева - Дарена ; предг. Ивелина Цветкова. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 80 с. ; 21 см

За авт.: с. 4.

ISBN 978-619-7542-30-1

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45906952

БК 2021/18 Кн 137
ПЕПЕЛАНОВА, Веселина Мариева, 2002-
        Думите, които не казах на глас : поезия / Веселина Пепеланова. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 76 с. ; 21 см

Думите, изречени на хартия остават да звучат в пространството / Румяна Пелова: с. 3-4.

ISBN 978-619-7542-36-3 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45972488

ПЕРФАНОВ, Явор Симеонов, 1976-
        Берачът на кестени : разкази Вж Кн 170

БК 2021/18 Кн 138
ПЕТРОВ, Милчо, 1954-
        Утринна сълза : любовна лирика / Милчо Петров. - София : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 106 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7542-28-8 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45964808

БК 2021/18 Кн 139
СПАСОВА, Мара Панайотова
        Жива вода : стихове и послания / Мара Спасова (Изида). - [Бургас] : Либра скорп, 2021. - 96 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-954-471-697-4 : 15 лв.

821.163.2-1
821.163.2-34
COBISS.BG-ID 45945352

БК 2021/18 Кн 140
СТОЯНОВ, Емил П., 1953-
        Път за рая / Емил П. Стоянов. - София : Изд. ателие Аб, 2003. - 68 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 954-737-318-8

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45847048

БК 2021/18 Кн 141
ТОТЕВ, Антоний Николов, 1962-
        Мигове коприна / Антоний Тотев. - [София] : Антоний Тотев, 2020. - 136 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа: Ч. 1: Мигове коприна ; Ч. 2: Дрезгавини.

ISBN 978-619-91650-1-0

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45876488

БК 2021/18 Кн 142
ТОТЕВ, Антоний Николов, 1962-
        Песните на Заратустра / Антоний Тотев. - [София] : Антоний Тотев, 2020. - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91650-2-7

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45875720

БК 2021/18 Кн 143
ТОТЕВ, Антоний Николов, 1962-
        Самодивски извори / Антоний Тотев. - [София] : Антоний Тотев, 2020. - 40 с. ; 21 см

ISBN 978-619-91650-3-4

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45905160

БК 2021/18 Кн 144
ТОТЕВ, Антоний Николов, 1962-
        Стъпките на Еднорога / Антоний Тотев. - [София] : Антоний Тотев, 2020. - 248 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-91650-0-3

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45874952

БК 2021/18 Кн 145
ХРИСТОВА, Лилия, 1993-
        Ти, в сърцето ми : лирика и есета / Лилия Христова. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 80 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7542-25-7 : 10 лв.

821.163.2-1
821.163.2-4
COBISS.BG-ID 45877512

ЦВЕТКОВА, Ивелина Димчева, 1976-
        Вкусна книга : първата поетично-кулинарна книга за делници и празници Вж Кн 36

БК 2021/18 Кн 146
ЦОНЕВ, Недялко, 1948-
        Лунен часовник : стихотворения / Недялко Цонев. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 54 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Недялко Цонев е Недялко Цонев Недялков.

ISBN 978-619-7542-51-6 : 8 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45909512

БК 2021/18 Кн 147
ЧЕРНИКОВА, Маргарита, 1972-
        Думи на кръст : поезия / Маргарита Черникова ; худож. Kali Kol - Калинка Колева. - Русе : Лени Ан, 2020. - 176 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Маргарита Черникова е Маргарита Черникова Русева.

ISBN 978-619-7058-92-5

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45917192

БК 2021/18 Кн 148
ЯНЕВА, София Тодорова, 1976-
        Да си отгледаш небе : стихотворения / София Янева ; предг. Ивелина Цветкова. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 108 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-34-9 : 10 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45979656

БК 2021/18 Кн 149
ЯНКОВА, Юлияна Дончева, 1970-2021
        Зеница на времето : стихотворения / Юлияна Янкова. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 100 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-49-3 : 12 лв.

821.163.2-1
COBISS.BG-ID 46011400

821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2021/18 Кн 150
        АЗ съм един от тях - българските праведници на света : национален младежки литературен конкурс "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена" : сборник разкази / състав. Елка Василева. - [Бургас] : Център за евр.-бълг. сътрудничество Алеф, 2020 ([София] : Printbook.bg). - 234 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Гласът на паметта / Алберта Алкалай: с. 4-5. - България трябва да се гордее с таланта, който показва младото поколение / Йорам Елрон: с. 6-7. - Моя мисия е да обединя наследниците на българските евреи в Израел, за да поддържаме жива паметта за България сред тях / Румяна Бъчварова: с. 8-9. - Конкурсът на "Алеф" дава безгранична вечност / Димитър Николов: с. 10-11. - Журито за конкурса / Радостина Николова, Румен Леонидов, Асен Йорданов: с. 12-15.

ISBN 978-619-91364-3-0

821.163.2-32(082)
COBISS.BG-ID 46016776

БК 2021/18 Кн 151
АСИОВА, Бойка Петрова, 1945-
        Роден на Великден : роман / Бойка Асиова. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 390 с. ; 20 см

ISBN 978-619-186-593-2 : 20 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45990408

БК 2021/18 Кн 152
ВЛАДИМИРОВ, Кръстан, 1947-
        Разкази от вчера и днес : разкази / Кръстан Владимиров. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 186 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Кръстан Владимиров е Кръстан Владимиров Кръстев.

ISBN 978-619-7542-32-5 : 10 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45937672

БК 2021/18 Кн 153
ГАЧЕВ, Димитър Рангелов, 1967-
        Уудсток в градината : разкази / Димитър Гачев. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 181 с. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-186-608-3 : 15 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45916680

БК 2021/18 Кн 154
ГЕОРГИЕВА, Михаела Георгиева, 2001-
        Ненужна подметка : разкази / Михаела Георгиева. - Русе : Лени Ан, 2020. - 62 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7058-94-9

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45925896

БК 2021/18 Кн 155
        ДА обичаш, въпреки... : шести национален младежки литературен конкурс "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена" 2019 : 20 разказа за невъзможната любов / състав. Евгения Джорджева ; предг. Алберта Алкалай. - Бургас : Център за евр.-бълг. сътрудничество Алеф, 2020 ([София] : Printbook.bg). - 220 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Шести национален младежки литературен конкурс "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена" 2019, да обичаш, въпреки.... - В кн. погрешно отпеч. 2. изд.

ISBN 978-619-91364-1-6

821.163.2-32(082)
COBISS.BG-ID 46043656

ДИЛОВ, Любен, 1927-2008
        Събрани съчинения. Т. 7, Парадоксът на огледалото Вж Кн 110

ДИНЕВА, Деница Иванова, 1986-
        Между два свята : връзка със сърцето : стихотворения и разкази Вж Кн 122

БК 2021/18 Кн 156
ЖУЛИЕНОВА, Теодора, 1995-
        Да се влюбиш преди Коледа : повест / Теодора Жулиенова. - [Бургас] : Либра скорп, 2020 ([София] : [M&BM]). - 84 с. ; 20 см 

Пълната форма на името на авт. Теодора Жулиенова е Теодора Жулиенова Николова.


ISBN 978-954-471-683-7 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45838600

БК 2021/18 Кн 157
ЗАХАРИЕВА, Надежда Григорова, 1944-
        Тя и тримата : роман / Надежда Захариева. - София : Изд. ателие Аб, 2003 ([София] : Ango Boy). - 132 с. ; 20 см

ISBN 954-737-349-8

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45871624

БК 2021/18 Кн 158
КАБАНОВА, Анна, 1962-
        Игдош-даха синът на Бога : научнофантастичен роман / Анна Кабанова. - [Бургас] : Либра скорп, 2021 ([София] : [M&BM]). - 362 с. ; 20 см

Загл. в изд. каре: Игдош-даха - синът на Бога. - Анна Кабанова - псевд. на авт. Анна Владимирова Йорданова. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е продълж. на Перлата на Елирия.

ISBN 978-954-471-701-8 : 17 лв.

821.163.2-311.9
COBISS.BG-ID 45916168

БК 2021/18 Кн 159
КАРАМИТЕВ, Емил Красимиров
        Написана картина : стихове и импресии / Емил Карамитев ; предг. Ивелина Цветкова, Димитър Милов. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 74 с. ; 21 см

За неговия избор... / Павлина Павлова: с. 3.

ISBN 978-619-7542-26-4 : 12 лв.

821.163.2-3
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45932808

БК 2021/18 Кн 160
КАРИМА, Ана, 1870-1949
        Колекция разкази / Анна Карима ; състав. Кристина Петрова. - [София] : Асеневци, 2020. - 166 с. ; 20 см

Възприетата форма на името на авт. Анна Карима е Ана Карима. - Ана Карима - псевд. на авт. Ана Тодорова Велкова. - Анна Карима - първообраз на новата българка / Кристина Петрова: с. 9-11. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. 

ISBN 978-619-7356-90-8 : 14 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45992200

БК 2021/18 Кн 161
КАТАЛИЕВ, Драгой, 1957-
        Стогодишната любов : разкази / Драгой Каталиев. - [Бургас] : Libra Scorp, 2021 ([София] : M&BM). - 167 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Драгой Каталиев е Драгой Каталиев Георгиев.

ISBN 978-954-471-698-1 : 13 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45932552

БК 2021/18 Кн 162
КОСТАДИНОВА, Славея Николова, 1948-
        Отвъд измерението : роман / Славея Костадинова. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 176 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-35-6

821.163.2-312.9
COBISS.BG-ID 45899528

БК 2021/18 Кн 163
КРЕНЬОВ, Павел, 1950-
        Деветият / Павел Креньов ; прев. от рус. ез. Ивайло Петров. - [Шумен] : Междунар. съюз на писателите "Св. св. Кирил и Методий", 2019 ([Варна] : [Бино печат]). - 100 с. ; 20 см

Павел Креньов - псевд. на авт. Павел Григориевич Поздеев. - Пълната форма на името на прев. Ивайло Петров е Ивайло Петров Иванов. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7499-00-1 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-7499-0-1 !

821.161.1-32
COBISS.BG-ID 45993992

БК 2021/18 Кн 164
КРУМОВА, Божидара Златкова, 1995-
        Избраница на съдбата : роман / Божидара Крумова ; послесл. Румяна Пелова. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 140 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-40-0 : 12 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 46006280

БК 2021/18 Кн 165
ЛЕВИ, Ирен, 1973-
        Ангелски данък / Ирен Леви. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Ропринт). - 239 с. ; 20 см

Enthusiast - търг. марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-394-3 : 16 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45903624

БК 2021/18 Кн 166
МАЧИКЯН, Христина Благоева, 1967-
        Обратната страна на хаоса : разкази / Христина Мачикян. - [София] : Многоточие-М, 2021 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 210 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-57-8 : 15 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45873672

БК 2021/18 Кн 167
МИЗИЙСКА, Валентина Илиева, 1975-
        Трети шанс / Валентина Мизийска. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Ропринт). - 336 с. ; 21 см

Enthusiast - търг. марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг.

ISBN 978-619-164-386-8 : 18 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45941768

БК 2021/18 Кн 168
МУШКАРОВ, Кръстю Гошев, 1970-
        Перо от акула : разкази / Кръстю Мушкаров. - София : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 226 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7542-31-8 : 14 лв.

821.163.2-322.9
COBISS.BG-ID 45924872

БК 2021/18 Кн 169
        ОТВЪД : разкази / предг. Даниел Меразчиев. - [София] : Многоточие-М, 2021 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 316 с. ; 21 см

Изд. на Лит. клуб Многоточие.

ISBN 978-619-7542-60-8 : 15 лв.

821.163.2-32(082)
COBISS.BG-ID 45926920

БК 2021/18 Кн 170
ПЕРФАНОВ, Явор Симеонов, 1976-
        Берачът на кестени : разкази / Явор Перфанов ; предг. Ивелина Цветкова. - [София] : Многоточие-М, 2021 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 60 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-58-5 : 10 лв.

821.163.2-32
821.163.2-1
COBISS.BG-ID 45915144

БК 2021/18 Кн 171
ПЛАМЕНОВА, Милена, 1989-
        Дилър на рози : роман / Милена Пламенова. - [Бургас] : Libra scorp, 2020 ([София] : [M&BM]). - 263 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Милена Пламенова е Милена Пламенова Ковачева.

ISBN 978-954-471-684-4 : 19.90 лв.

821.163.2-31
COBISS.BG-ID 45934088

БК 2021/18 Кн 172
ПОПОВА, Анелия Емилова, 1985-
        Кибрит : импресии / Анелия Попова. - София : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 252 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7542-53-0 : 15 лв.

821.163.2-3
COBISS.BG-ID 45923848

БК 2021/18 Кн 173
РУМИН, Румен, 1948-
        Ловецът с ледено сърце : приказки / Румен Румин ; ил. Огнян Балканджиев. - Русе : Лени Ан, 2021. - 82 с. : с цв. ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Румен Румин е Румен Румин Пеев.

ISBN 978-619-7616-00-2

821.163.2-34
COBISS.BG-ID 46007560

БК 2021/18 Кн 174
СИРАКОВА, Диана, 1954-
        Селфи : весели разкази / Диана Сиракова. - Видин : Паралел 44, 2020 (Видин : Компакт принт). - 132 с. ; 21 см

Диана Сиракова - псевд. на авт. Диана Тодорова Николова.

ISBN 978-954-8257-38-1

821.163.2-323.1
COBISS.BG-ID 45923592

БК 2021/18 Кн 175
СОКОЛОВА-Домусчиева, Светослава Рангелова, 1988-
        Чуй сърцето, докосни небето : разкази / Светослава Соколова-Домусчиева. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([София] : [Ковачев прес]). - 106 с. ; 21 см

Добротата ще спаси света / Румяна Пелова: с. 5-6. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7542-38-7 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45904136

СПАСОВА, Мара Панайотова
        Жива вода : стихове и послания Вж Кн 139

БК 2021/18 Кн 176
СТОИЦОВ, Емил Борисов
        Записки из губернския град Филипопол 1878-1879 година / Емил Стоицов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 313 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-619-186-609-0 : 18.00 лв.

821.163.2-311.6
COBISS.BG-ID 46002696

БК 2021/18 Кн 177
СТОЯНОВА, Нина Димитрова
        Изплакани разкази / Нина Стоянова. - [София] : Многоточие-М, 2021 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 140 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-59-2 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 46016264

ТОДОРОВ, Ваньо Ванков, 1949-
        Гръчански предания и легенди Вж Кн 208

БК 2021/18 Кн 178
ТУШЕВА, Светлана Валериева, 1989-
        5051 : повест / Светлана Тушева. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 139 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-48-6 : 12 лв.

821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45927432

БК 2021/18 Кн 179
ЦВЕТКОВА, Ивелина Димчева, 1976-
        Дневник с диагноза : разкази и импресии / Ивелина Цветкова. - [София] : Многоточие-М, 2021 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-56-1 : 10 лв.

821.163.2-3
821.163.2-32
COBISS.BG-ID 45911560

821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2021/18 Кн 180
ДЖАГАРОВ, Георги Георгиев, 1925-1995
        Георги Джагаров. Поетът и непоетът / състав. Цвета Джагарова. - [София] : [Арс МММ студио], 2020 ([София] : Мултипринт ЕООД). - 552 с. : с ил. ; 21 см

Интервю на Люба Кулезич с Георги Джагаров, ВМА, 6-ти ноември, 1995 г.: с. 506-520.

ISBN 978-954-2950-47-9

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 45970184

БК 2021/18 Кн 181
ЖИШЕВ, Илчо Ангелов, 1933-
        Предизвикателства за България : и да се знае какво е било : публицистика / Илчо Жишев. - [Бургас] : Либра скорп, 2021 ([София] : M&BM). - 346 с. ; 22 см

ISBN 978-954-471-706-3 : 15 лв.

821.163.2-92
COBISS.BG-ID 45914888

БК 2021/18 Кн 182
        ИЗПИСАНИ слова по Дунава : поезия, проза, сатира / състав. Крум Гергицов, Иглика Пеева. - Русе : Лени Ан, 2020. - 112 с. : с портр. ; 20 см

Изд. на Възрожденско ч-ще Зора-1866 - Русе. Лит. клуб Любен Каравелов. Клуб по творческо писане Слово. - Незатихващи във времето поетични изповеди... / Крум Гергицов: с. 7-9. - Биогр. данни за авт. в текста.

ISBN 978-619-7058-95-6

821.163.2-8(082)
COBISS.BG-ID 46036488

БК 2021/18 Кн 183
        КОЙТО спаси един човешки живот, спасява цяла вселена : национален литературен ученически конкурс : сборник есета. - Бургас : Център за евр.-бълг. сътрудничество Алеф, 2019 ([София] : Printbook.bg). - 204 с. : с ил., факс. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Национален литературен ученически конкурс "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена". - Създадохме конкурса като нематериален паметник на благодарността / Алберта Алкалай: с. 4-5. - Конкурс като урок по човеколюбие / Димитър Николов: с. 6. - Журито за конкурса / Михайлина Павлова, Асен Йорданов, Румен Леонидов: с. 8-10.

ISBN 978-619-91364-0-9

821.163.2-4(082)
COBISS.BG-ID 45970440

БК 2021/18 Кн 184
КОЛАРОВ, Златимир Господинов, 1954-
        Откровения. Кн. 1, За книгите и литературата / Златимир Коларов. - София : КЛМН, 2020 ([София] : ИК Виделина). - 292 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-2916-31-4 : 10 лв.

821.163.2-4
COBISS.BG-ID 45925640

БК 2021/18 Кн 185
КОНДОВ, Йордан Владимиров, 1984-
        Есеистичен синдром : будни размисли в заспало време / Йордан Кондов. - Варна, [т.е. Шумен] : Междунар. съюз на писателите "Св. св. Кирил и Методий", 2020 ([Варна] : Бино печат). - 107 с. ; 21 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-619-7499-20-9 (не е отпеч.)
ISBN 978-619-7479-20-9 !

821.163.2-4
COBISS.BG-ID 45910024

БК 2021/18 Кн 186
ПЛАМЕНОВА, Милена, 1989-
        Дилър на любов : цитати и стихове / Милена Пламенова. - [Бургас] : Libra Scorp, 2020 ([София] : [M&BM]). - 96 с. ; 15 x 15 см

Пълната форма на името на авт. Милена Пламенова е Милена Пламенова Ковачева.

ISBN 978-954-471-685-1 : 11.90 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 45893640

ХРИСТОВА, Лилия, 1993-
        Ти, в сърцето ми : лирика и есета Вж Кн 145

БК 2021/18 Кн 187
ЦВЕТКОВА, Дияна Цветкова, 1967-
        Оцелелите страници : проза и стихотворения / Дияна Цветкова ; предг. Д. К. - Бургас : Либра Скорп, 2021 ([София] : M&BM). - 171 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. на доп. материал Д. К. е Драгой Каталиев Георгиев, с възприета форма на името Драгой Каталиев

ISBN 978-954-471-700-1 : 13 лв.

821.163.2-8
COBISS.BG-ID 45938440

821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2021/18 Кн 188
ВЪЛЧЕВ, Ваньо Маринов, 1937-
        Кога ще порасна? / Ваньо Вълчев ; нарис. Мария Вълчева. - [Бургас] : Либра Скорп, 2021 ([Бургас] : [Информа принт]). - 35 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Кор. опис. - Изд. на Лит. клуб Фар

ISBN 978-954-471-682-0 : 10 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45936648

БК 2021/18 Кн 189
ГЕОРГИЕВ, Патрик Тихомир, 2009-
        Дневникът на Джордж / Патрик Георгиев ; ил. Стоян Атанасов. - София : Егмонт, 2021 (София : Лито Балкан). - 112 с. : с цв. ил. ; 23 см

За автора: с. 111.

ISBN 978-954-27-2512-1 : 14.90 лв.

821.163.2-93-31
COBISS.BG-ID 45942024

БК 2021/18 Кн 190
ДОНЕВА, Мария, 1974-
        Книга за първолаците : стихотворения / Мария Донева ; ил. Елица Сърбинова. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 16 с. : с цв. ил. ; 21 см

Кор. опис. - Пълната форма на името на авт. Мария Донева е Мария Донева Петрова.

ISBN 978-619-186-597-0

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45961992

БК 2021/18 Кн 191
КОЖУХАРОВА, Веселина Георгиева, 1952-
        Жених за царкинята : приказка / Веселина Кожухарова ; худож. Христо Милчев. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 20 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-41-7

821.163.2-93-34
COBISS.BG-ID 45982728

БК 2021/18 Кн 192
КОКУДЕВА, Петя Димитрова, 1982-
        Малки същества : детски стихотворения за възрастни / Петя Кокудева ; рис. Ромина Беневенти. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 80 с. : с цв. ил. ; 19 x 19 см

1. изд. 2014.

ISBN 978-619-186-612-0 : 15 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45963528

БК 2021/18 Кн 193
КОКУДЕВА, Петя Димитрова, 1982-
        Питанки : детски стихотворения / Петя Кокудева ; рис. Ромина Беневенти. - 2. изд. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 79 с. : с цв. ил. ; 19 x 19 см

1. изд. 2016.

ISBN 978-619-186-611-3 : 15 лв.

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45963272

БК 2021/18 Кн 194
КОСТОДИНОВ, Георги, 1962-
        Детска радост : стихотворения / Георги Костодинов. - [София] : Многоточие-М, 2021 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 38 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Георги Костодинов е Георги Костодинов Иванов.

ISBN 978-619-7542-55-4

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45909000

БК 2021/18 Кн 195
КУРТАКОВА, Гергана Анастасиева, 1992-
        Шарени бонбони : стихотворения / Гергана Куртакова ; ил. Кремена Събева. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 20 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-619-7542-29-5

821.163.2-93-1
COBISS.BG-ID 45900552

БК 2021/18 Кн 196
НИКОЛОВА, Анна Николаева, 1984-
        Пазителите на гората / Анна Николова ; ил. Ваня Панова. - София : Сън скай, 2020 ([София] : [Диджитал принт експрес]). - 24 с. : с цв. ил. ; 25 x 28 см

Кор. опис. - Пълната форма на името на авт. Анна Николова е Анна Мария Николаева Николова. - Кн. от поредицата Мечокът и заекът.

ISBN 978-619-91675-0-2

821.163.2-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 45974792

БК 2021/18 Кн 197 
        [ШЕСТНАДЕСЕТ] 16 вълшебни приказки. - [София] : Многоточие-М, 2020 ([Силистра] : [Ковачев прес]). - 80 с. : с ил. ; 29 см

Изд. на Лит. клуб Многоточие.

ISBN 978-619-7542-50-9 : 12 лв.

821.163.2-93-1(082)
821.163.2-93-34(082)
087.5
COBISS.BG-ID 45997064

821.214.32 ЛИТЕРАТУРА НА БЕНГАЛИ

БК 2021/18 Кн 198
ТАГОР, Рабиндранат, 1861-1941
        Духът на Япония ; Изгубени птици / Рабиндранат Тагор ; прев. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : Симолини). - 104 с. : с ил. ; 20 см

Прев. по.: The spirit of Japan ; Stray birds / Rabindranath Tagore ; Ориг. загл. на бенгали. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Кн. е ил. с рис. на: Жанет Ланг, Алфонс дьо Ньовил, Емил Байар, Лусиен Крепон, Емил Терон, Д. А. Ланселот, Едуард Гренет.

ISBN 978-954-641-127-3 : 9.95 лв.

821.214.32-4
821.214.32-84
COBISS.BG-ID 46004744

821.411.16 ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ (БИБЛЕЙСКИ, СРЕДНОВЕКОВЕН И КЛАСИЧЕСКИ)

БК 2021/18 Кн 199
КЕРЕТ, Етгар, 1967-
        Авария на края на галактиката : разкази / Етгар Керет ; прев. от иврит Жозеф Бенатов. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 176 с. ; 21 см. - (Кратки разкази завинаги)

Ориг. загл. на иврит. - Загл. на гърба на кн.: Авария в края на галактиката. - За авт., прев.: с. 1.

ISBN 978-619-186-621-2 : 14 лв.

821.411.16-323.1
COBISS.BG-ID 45979144

821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2021/18 Кн 200
ВАККСОГЛУ, Вехби, 1947-
        Дневникът на учителя. [Т.] 2 / Вехби Вакксоглу ; прев. Зюлейха Хаджи. - София : Глав. мюфтийство Мюсюлманско изповедание, 2020 ([София] : [Алианс принт]). - 212 с. : с ил. ; 17 см

Ориг. загл.: Öğretmenin not defteri / Vehbi Vakkasoğlu.

ISBN 978-619-7406-42-9 : 5 лв.

821.512.161-97
COBISS.BG-ID 45860872

БК 2021/18 Кн 201
ТОПБАШ, Осман Нури, 1942-
        101 стъпки в образованието и възпитанието / Осман Нури Топбаш ; прев. Айдън Умер, Сурай Мустафа. - София : Глав. мюфтийство, 2020. - 108 с. ; 13 x 15 см

ISBN 978-619-7406-03-0

821.512.161-84
COBISS.BG-ID 45949192


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/18 Кн 202
ТОДОРОВ, Ваньо Ванков, 1949-
        Алботински скален манастир / Ваньо Тодоров ; предг. Красимир Клисарски. - 2. изд. - Видин : Витоника - Ванко Иванов, 2010 ([София] : [Принтер]). - 68 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2009.

ISBN 978-954-92356-4-7
1. Манастири - Видин (област) 2. Видин (област) - паметници на културата
904:271.22-788(497.21-35)
COBISS.BG-ID 45959688

БК 2021/18 Кн 203
        ЧУДОТО Цари Мали град / състав. Веселин Хаджиангелов ; предг. Симеон Пешов. - [София] : [ИК ЗИП], 2013 ([София] : [Скала принт]). - 270 с. : с цв. ил., к., факс. ; 24 см

Изд. на Фонд. Възраждане на Белчин. - Библиогр. след отд. студии.

ISBN 978-954-9369-24-3 : 9 лв.
1. Археологични находки - Западна България - сборници 2. Села - Западна България - история - сборници 3. Западна България - паметници на културата
904(497.22)(062)
908(497.22-22)(062)
COBISS.BG-ID 45868552

908 КРАЕЗНАНИЕ

БК 2021/18 Кн 204
ГЕОРГИЕВА, Валя Тодорова, 1953-
        Поморие - град с хилядолетна история : летопис / Валя Георгиева. - Бургас : Libra scorp, 2020 ([София] : [M&BM]). - 67 с. : с ил. ; 20 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 3-та кор.

ISBN 978-954-471-690-5 : 12 лв.
1. История - Поморие 2. Поморие - краезнание
908(497.23-21)
COBISS.BG-ID 45908744

ЕЙТКЕН, Бен
        Риба и пържени картофки - моята невероятна година в Полша Вж Кн 50

БК 2021/18 Кн 205
ЗЛАТЕВ, Любомир Златанов, 1952-
        Исторически изследвания за Дунавската столица на България и за Българското подунавие : от Освобождението до средата на ХХ век / Любомир Златев. - Русе : Лени Ан, 2020. - 458 с. : с табл. ; 24 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр. след отд. теми. - Рец.: Веска Николова, Росица Стоянова.

ISBN 978-619-7058-96-3
1. История - Русе 2. Русе - краезнание
908(497.215)
COBISS.BG-ID 45943816

БК 2021/18 Кн 206
КАТАЛИЕВ, Драгой, 1957-
        История на село Горица [община Бяла] плюс кратка история на Поморие и Гърция : летопис / Драгой Каталиев. - Бургас : Libra Scorp, 2021 ([София] : M&BM). - 168 с. : с ил., к. ; 22 см 

Пълната форма на името на авт. Драгой Каталиев е Драгой Каталиев Георгиев.

ISBN 978-954-471-699-8 : 13 лв.
1. История - Балкански полуостров 2. Села - Югоизточна България - история 3. Горица (област Варна) - краезнание 4. Балкански полуостров - история
908(497.23-22)
94(497)
COBISS.BG-ID 45933576

БК 2021/18 Кн 207
КРАЛЕВ, Статул Кралев, 1945-
        Село Факия [община Средец] : летопис / Статул Кралев, Севдалина Кралева ; предг. Стефан Апостолов. - Бургас : Либра скорп, 2021 ([София] : M&BM). - 200 с. : с ил., табл., портр. ; 22 см

Биогр. данни за авт. отбелязани на 2-ра и 3-та кор. - Речник на чужди и остарели думи: с. 189-192. - Библиогр.: с. 193-195.

ISBN 978-954-471-696-7 : 15 лв.
1. Села - Югоизточна България - история 2. Факия (област Бургас) - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 45929736

        КРАТКА история на учебно-просветното дело в Севлиево и Севлиевска община Вж Кн 28

ЛЬО Сюр, Алек, 1963-
        Тост за непознатата Белгия : аферата на един чужденец с бирената столица на света Вж Кн 56

МОСКВИНА, Марина Лвовна, 1954-
        Пътят към Анапурна : лична история от впечатляващия Непал Вж Кн 100

БК 2021/18 Кн 208
ТОДОРОВ, Ваньо Ванков, 1949-
        Гръчански предания и легенди / Ваньо Тодоров. - 2. прераб. и доп. изд. - [Видин] : [Изд. авт.], 2020 ([Варна] : [Макс креатив]). - 88 с. : с ил. ; 21 см

Без сведение за 1. изд.

1. Села - Северозападна България - история 2. Градец (област Видин) - краезнание
908(497.22-22)
821.163.2-34
COBISS.BG-ID 45960712

        ЧУДОТО Цари Мали град Вж Кн 203

910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ

МОРАТО, Кристина, 1961-
        Кралиците на Африка Вж Кн 209

929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Виж и (092); 012; 82-312.6; 82-9

        ИЗКУСТВОТО да си пчелар Вж Кн 35

БК 2021/18 Кн 209
МОРАТО, Кристина, 1961-
        Кралиците на Африка / Кристина Морато ; прев. от исп. ез. Светослава Славчева-Бонева. - София : Enthusiast, 2021 ([София] : Алианс принт). - 384 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Las reinas de Africa. Viajeras y exploradoras por el continente negro / Cristina Morató. - Възприетата форма на името на прев. Светослава Славчева-Бонева е Светослава Василева Славчева. - Enthusiast - търг. марка на Алто комюникейшънс енд пъблишинг. - Библиогр.: с. 377-381.

ISBN 978-619-164-392-9 : 22 лв.
1. Прочути жени - биографии 2. Африка - география
929(100)
910.4(6)
COBISS.BG-ID 46013192

ПУНТИ, Жорди, 1967-
        Меси. Уроци по стил Вж Кн 41

ЦВЕТКОВ, Светослав Цветанов, 1940-
        Великата забавачница : хроники за (не)познатите нам първозвани държавници Вж Кн 212

ЧЕРНЕВ, Григор, 1934-2015
        Един българин в Прага : книга за Рангел Вълчанов Вж Кн 39

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

БК 2021/18 Кн 210
ДЮРАНТ, Уил, 1885-1981
        Великите умове и идеи в историята / Уил Дюрант ; под ред. на Джон Литъл ; прев. от англ. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2020 ([София] : [Симолини]). - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The greatest minds and ideas of all time / Will Durant. - За автора: с. 174.

ISBN 978-954-641-134-1 : 11.95 лв.
1. Култура - история 2. Прочути личности
930.85
COBISS.BG-ID 43859720

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

КАТАЛИЕВ, Драгой, 1957-
        История на село Горица [община Бяла] плюс кратка история на Поморие и Гърция : летопис Вж Кн 206

94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2021/18 Кн 211
ал-АМРАНИ, Абдурразак Мохамед, 1965-
        България през погледа на Изтока / Абд ар-Разак Мухамад Исмаил ал-Амрани. - [София] : [Глав. мюфтийство], [2021]. - [246] с. : с ил., факс. ; 21 см

Загл. и текст на араб. ез. - Възприетата форма на името на авт. Абд ар-Разак Мухамад Исмаил ал-Амрани е Абдурразак Мохамед Ал-Амрани. - Текст отпеч. отдясно наляво.

ISBN 978-619-7406-48-1
1. История - България - извори 2. България - история
94(497.2)(093)
COBISS.BG-ID 45981192

94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/18 Кн 212
ЦВЕТКОВ, Светослав Цветанов, 1940-
        Великата забавачница : хроники за (не)познатите нам първозвани държавници / Светослав Цветков. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 448 с. ; 21 см

ISBN 978-619-186-610-6 : 18 лв.
1. Общественици, български - 19-20 век - биографии 2. България - история
94(497.2)"18/19"(092)
929(497.2)
COBISS.BG-ID 44607752


ГРАФИЧНИ ИЗДАНИЯ


Албуми

ИЗКУСТВО. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ЗАБАВЛЕНИЯ. СПОРТ

73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА

БК 2021/18 Г 1
ВЕЗЬОВ, Костадин Иванов. Колекция Български книжни пари
        Каталог на българските книжни пари / състав. Костадин Везьов = Bulgarian paper money catalog / comp. Kostadin Vezyov. - 2. доп. изд. - Русе : Лени-Ан, 2020. - 344 с. : с цв. ил. ; 22 x 22 см

1. изд. 2018.

ISBN 978-619-7058-97-0 (подв.)
1. Книжни пари, български - каталози 2. България - нумизматика
737.1(497.2)(083.82)
COBISS.BG-ID 45911304

741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ

БК 2021/18 Г 2
ДЖИПИ, 1963-
        Една история : [комикс] / текст, ил. Джипи ; прев. от итал. Нева Мичева. - Пловдив : Жанет 45, 2020. - 127 с. : с цв. ил. ; 30 см

Ориг. загл.: Unastoria / Gipi. - Джипи - псевд. на авт., ил. Джан Алфонсо Пачиноти.

ISBN 978-619-186-527-7 (подв.) : 38 лв.

741.52(450)
821.131.1-311.6:741.52
COBISS.BG-ID 45941000

БК 2021/18 Г 3
ФАЛК, Малин, 1993-
        Викингите и оракулът : [комикс] / Малин Фалк ; прев. от норв. Велислава Вълканова. - София : Егмонт България, 2021 (Добрич : Фолиарт). - 152 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Nordlys - Vikingene og Orakelet / Malin Falch. - Кн. 2 от поредицата Северно сияние.

ISBN 978-954-27-2502-2 : 14.90 лв.

741.52(481)
821.113.5-93-31:741.52
COBISS.BG-ID 45937160

БК 2021/18 Г 4
ФАЛК, Малин, 1993-
        Пътуване до долината на йотуните : [комикс] / Малин Фалк ; прев. от норв. Велислава Вълканова. - София : Егмонт България, 2021 (Добрич : Фолиарт). - 168 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Nordlys - Reisen til Jotundalen / Malin Falch. - Кн. 1 от поредицата Северно сияние.

ISBN 978-954-27-2501-5 : 14.90 лв.

741.52(481)
821.113.5-93-31:741.52
COBISS.BG-ID 45935624


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

821.113.5-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

ФАЛК, Малин, 1993-
        Викингите и оракулът : [комикс] Вж Г 3

ФАЛК, Малин, 1993-
        Пътуване до долината на йотуните : [комикс] Вж Г 4

821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

ДЖИПИ, 1963-
        Една история : [комикс] Вж Г 2


КАРТОГРАФСКИ ИЗДАНИЯ


Карти

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2021/18 К 1
        БЪЛГАРСКОТО стопанство под османска власт [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:665 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-017-5
1. България - стопанство
338(497.2)(091)(084.3)
94(497.2)"1396/1878"(084.3)
COBISS.BG-ID 45887240

355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Виж и 623

БК 2021/18 К 2
        БЪЛГАРИЯ в подкрепа на Антихитлеристката коалиция (септември 1944 - май 1945 г.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:870 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см


Доп. к.: Дравска отбранителна операция (6-19 март 1945 г.). - Доп. материал: Данни от участието на България във войната срещу Германия. - Условни знаци.

ISBN 978-619-238-034-2
1. България - военно дело
355.48(497.2)"1941/1945"(084.3)
94(100)"1939/1945"(084.3)
COBISS.BG-ID 45891848

БК 2021/18 К 3
        ВОЙНАТА в Тихоокеанския регион (1941-1945) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:10 500 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-072-4
1. Тихоокеански регион - военно дело
355.48(265)"1941/1945"(084.3)
94(100)"1939/1945"(084.3)
COBISS.BG-ID 45875464

БК 2021/18 К 4
        ЕВРОПА и Наполеон в началото на XIX век [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:3 250 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-062-5
1. Европа - военно дело
355.48(4)"18"(084.3)
94(4)(084.3)
COBISS.BG-ID 45856008


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

656.1/.5 СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ

БК 2021/18 К 5
        BULGARIA [Картографски ресурс] : road map. - М 1:400 000. - Sofia : Atlasi, 2019 ([Sofia] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 107 x 153 см

Доп. к.: Railway network ; Paneuropean transport corridors in Bulgaria. - Доп. материал: Diatances in kilometers. - Условни знаци.

ISBN 978-954-2945-75-8
1. България - транспорт
656.1/.5(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 45895688


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ
Виж и 7.031

БК 2021/18 К 6
        ТРАКИЙСКИ съкровища по нашите земи [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:665 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-004-5
1. България
904(497.2)(=29)(084.3)
COBISS.BG-ID 45907208

911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ

БК 2021/18 К 7
        БАЛКАНСКИ полуостров [Картографски ресурс] : учебна природногеографска карта : стенна карта. - [2. изд.]. - М 1:1 375 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно ; 150 x 107 см

Загл. в изд. каре: Балкански полуостров - учебна природногеографска карта
. - 1. изд. 2007 на изд. Датамап - Европа. - Доп. материали: климатограми, хидрограми.

ISBN 978-954-2945-72-7
1. Балкански полуостров
911.2(497)(084.3)
COBISS.BG-ID 45867016

БК 2021/18 К 8
        РАВДА, Несебър и Стария Несебър [Картографски ресурс] : панорамна туристическа карта = Ravda, Nessebar, Ancient Nessebar : 3D map. - София : Давгео, 2013. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 48 x 57 см, сгъната до 24 x 12 см

Без мащаб. - Условни знаци.

ISBN 978-954-363-011-0
1. Равда (област Бургас) 2. Несебър
911.372(497.23)(084.3)
COBISS.BG-ID 46019336

912 НЕТЕКСТОВИ ГЕОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ. ВКЛЮЧВА: ИЗОБРАЖЕНИЯ. ГРАФИКИ. ДИАГРАМИ. ПРОФИЛИ. КАРТОГРАМИ. КАРТИ. АТЛАСИ. ГЛОБУСИ (КАТО ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА НА ГЕОГРАФСКОТО ПОЗНАНИЕ)
Виж и (08); 528

БК 2021/18 К 9
        ЗАПАДЕН Балкан - маршрути за активна почивка [Картографски ресурс] : Белоградчик, Чипровци, Берковица, Вършец, Годеч, Бов, Лакатник, ПП Врачански Балкан : туристическа карта = Western Balkans : Belogradchik, Chiprovtsi, Berkovitsa, Varshets, Godech, Bov, Lakatnik, Vrachanski Balkan Nature Park : tourist map. - М 1:60 000. - София : Давгео, [2015]. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно ; 68 x 98 см, сгъната до 23 x 13 см

Условни знаци.

ISBN 978-954-363-013-4
1. Стара планина
912.43(234:497.2Стара планина)
COBISS.BG-ID 45870088

БК 2021/18 К 10
        НАЦИОНАЛЕН парк Централен Балкан [Картографски ресурс] : маршрути за активна почивка от Рибарица до Узана : Тъжа, Калофер, Карлово, Сопот, Пирдоп : европейски маршрут за пешеходен туризъм Е3 : туристическа карта / снимки Нанко Минков ... [и др.] = Central Balkan national park : active holiday routes from Ribaritsa to Uzana : Tazha, Kalofer, Karlovo, Sopot, Pirdop : European long-distance path E3 : tourist map / photos Nanko Minkov ... [и др.]. - [3. изд.]. - М 1:50 000. - София : ДавГео, 2019. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно, с цв. ил. ; 68 x 98 см, сгъната до 23 x 13 см. - (Планините в България)

Други ил.: Милко Минков, Ангел Испирев, Асен Игнатов, Градимир Йовчев, Сергей Александров, Спас Какарчев. - 1. изд. 2012, установено от доп. източник. - Доп. материал: Пътешествие из удивителния див свят на Централен Балкан. - Условни знаци. 

ISBN 978-954-363-014-1
1. Стара планина
912.43(234:497.2Стара планина)
COBISS.BG-ID 46047752

БК 2021/18 К 11
        TRANSRHODOPI [Картографски ресурс] : long distance hiking and biking trail from Trigrad to Ivaylovgrad : tourist map / text Mihaela Kircheva. - М 1:85 000. - [София] : DavGeo, 2013. - 1 карта : цв., отпеч. двустранно, с цв. ил., табл. ; 68 x 98 см, сгъната до 23 x 13 см

Загл. и на бълг. ез.: ТрансРодопи. - Текст и на бълг. ез. - Условни знаци.

ISBN 978-954-363-012-7
1. Родопи
912(234:497.2Родопи)
COBISS.BG-ID 46019848

930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ
Виж и 008; 130.2

        ВЪЗРОЖДЕНСКАТА просвета и култура XVIII и XIX в. : стенна карта Вж К 23

94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ)

        БЪЛГАРИЯ в подкрепа на Антихитлеристката коалиция (септември 1944 - май 1945 г.) : стенна карта Вж К 2

        ВОЙНАТА в Тихоокеанския регион (1941-1945) : стенна карта Вж К 3

94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ

БК 2021/18 К 12
        РАЗСЕЛВАНЕ на българи и славяни (VI-VII век) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:1 850 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., едностранна, с ил. ; 110 x 180 см

ISBN 978-619-238-041-0

94(=16)"05/06"(084.3)
94(=163.2)"05/06"(084.3)
COBISS.BG-ID 45865224

94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ

БК 2021/18 К 13
        ДРЕВНА Месопотамия (ІІІ-І хил. пр. Хр.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:2 090 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранна, с ил. ; 110 x 180 см

ISBN 978-954-2945-79-6
1. Древна Месопотамия
94(358)(084.3)
COBISS.BG-ID 45866760

БК 2021/18 К 14
        РАЗПАДАНЕ на Римската империя (IV век) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:3 400 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-039-7
1. Рим (държава)
94(37)(084.3)
COBISS.BG-ID 45904648

94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА
Виж и 94(37); 94(38)

БК 2021/18 К 15
        ЕВРОПА в средата на XVI век [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:3 600 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци. - Доп. к.: Карта на Османската империя от Ю. Жайо, XVII в.

ISBN 978-619-238-055-7
1. Европа
94(4)"15"(084.3)
COBISS.BG-ID 45911048

        ЕВРОПА и Наполеон в началото на XIX век : стенна карта Вж К 4

БК 2021/18 К 16
        ЕВРОПА през XVII-XVIII век [Картографски ресурс]. - М 1:3 000 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с цв. ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-059-5
1. Европа
94(4)"16/17"(084.3)
COBISS.BG-ID 45874184

БК 2021/18 К 17
        ЕВРОПА след Втората световна война (1945-1989) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:2 850 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-073-1
1. Европа
94(4)"19"(084.3)
COBISS.BG-ID 45877768

94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

        БЪЛГАРИЯ и Византия през IX-X век : стенна карта Вж К 21

БК 2021/18 К 18
        ОБЕДИНЕНИЕ на Германия. Обединение на Италия (1870-1871) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:1 900 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 180 x 110 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-063-2
1. Германия 2. Италия
94(430)"18"(084.3)
94(450)"18"(084.3)
COBISS.BG-ID 45878024

БК 2021/18 К 19
        РУСКАТА империя през XVII-XVIII век [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:10 500 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 107 x 175 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-060-1
1. Русия
94(470+571)"16/17"(084.3)
COBISS.BG-ID 45908488

94(497.2)"-12/06" ТРАКИ (12 ВЕК ПР.Н.Е.-1 ВЕК). РИМСКА И ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ (1-7 ВЕК)

БК 2021/18 К 20
        БОРБАТА срещу византийското владичество (1018-1185 г.) [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:650 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци. - Загл. в изд. каре.: Борбата срещу византийското владичество (1018-1185)

ISBN 978-619-238-010-6
1. България
94(497.2)"1018/1185"(084.3)
COBISS.BG-ID 45845256

94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА

БК 2021/18 К 21
        БЪЛГАРИЯ и Византия през IX-X век [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:950 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно , с ил. ; 180 x 110 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-044-1
1. България 2. Византия
94(497.2)"08/09"(084.3)
94(495)"08/09"(084.3)
COBISS.BG-ID 45892360

БК 2021/18 К 22
        БЪЛГАРИЯ в края на XIII и началото на XIV в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:650 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци

ISBN 978-619-238-013-7
1. България
94(497.2)"12/13"(084.3)
COBISS.BG-ID 45859080

        БЪЛГАРСКОТО стопанство под османска власт : стенна карта Вж К 1

94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.)

БК 2021/18 К 23
        ВЪЗРОЖДЕНСКАТА просвета и култура XVIII и XIX в. [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:630 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

Условни знаци.

ISBN 978-619-238-020-5
1. България
94(497.2)"17/18"(084.3)
930.85(497.2)(084.3)
COBISS.BG-ID 45857800

БК 2021/18 К 24
        ДВИЖЕНИЕ за независима българска църква [Картографски ресурс] : стенна карта. - М 1:630 000. - София : Атласи, 2019 ([София] : 99%). - 1 карта : цв., отпеч. едностранно, с ил. ; 110 x 180 см

ISBN 978-619-238-021-2
1. България
94(497.2)"18"(084.3)
COBISS.BG-ID 45865992


ИЗДАНИЯ НА НЕКНИЖНИ МАТЕРИАЛИ И НА ЕЛЕКТРОННИ НОСИТЕЛИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ

004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ
Виж и 621.39

ПЕХЛИВАНОВА, Таня Иванова, 1965-
        Оценяване с електронни тестове по техническите дисциплини : монография Вж Е 1


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ

БК 2021/18 Е 1
ПЕХЛИВАНОВА, Таня Иванова, 1965-
        Оценяване с електронни тестове по техническите дисциплини [Електронен ресурс] : монография / Таня Пехливанова-Гочева. - Текстови данни. - Ямбол : Фак. Техника и технологии - Ямбол при Тракийски унив. - Ст. Загора, 2021. - 1 оптичен диск (DVD) ; 12 см

Системни изисквания: 1 дисково устройство ; Acrobat Reader. - Източник: Загл. екран. - Възприетата форма на името на авт. Таня Пехливанова-Гочева е Таня Иванова Пехливанова. - Рец.: Веселина Иванова Недева, Ваня Димитрова Стойкова. - Библиогр. в края на текста.

ISBN 978-619-7340-03-7
1. Техника - тестове за ВУЗ - автоматизация 2. Студенти - проверка и оценка на знанията - автоматизация 3. Електронно обучение
378.6.091.27:004(0.034)
004.67(0.034)
COBISS.BG-ID 46014728


ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Абаджиева, Красимира Светославова, 1950- (преводач) Кн 50, Кн 69, Кн 82
Аврамов, Стефан Иванов, 1978- (преводач) Кн 64
Александров, Сергей Сергеев, 1986- (илюстратор) К 10
Александров, Сергей Сергеев, 1986- вж Aleksandrov, Sergej Sergeev, 1986-
Александрова, Мариана вж Димитрова, Мариана Александрова, 1960-
Алкалай, Алберта Леон, 1973- (предговор) Кн 150, Кн 155, Кн 183
ал-Амрани, Абд ар-Разак Мухамад Исмаил вж ал-Амрани, Абдурразак Мохамед, 1965-
ал-Амрани, Абдурразак Мохамед, 1965- (автор) Кн 211
Ананиева, Недка Стойкова, 1989- (автор) Кн 111
Анастасова, Неда Орлинова, 1988- (преводач) Кн 7
Ангелова, Иванка, 1956- (преводач) Кн 40
Ангелова, Лилия Маринова вж Джонова, Лилия, 1960-
Антонов, Васил, 1953- (преводач) Кн 51
Апостолов, Стефан Стоянов, 1952- (предговор) Кн 207
Асиова, Бойка Петрова, 1945- (автор) Кн 151
Асьова, Виолета Стоянова, 1954- (автор) Кн 112
Атанасов, Гриша Александров, 1957- (преводач) Кн 41, Кн 45
Атанасов, Стоян Георгиев (илюстратор) Кн 189
Афонин, Александр Михайлович, 1941- вж Валента, Александър, 1941-
Афонина, Валентина Евгеньевна, 1942- вж Валента, Валентина, 1942-
Балканджиев, Огнян Георгиев, 1957- (илюстратор) Кн 173
Баро, Доминик, 1962- (автор) Кн 29
Безлова, Галина (автор) Кн 17
Бенатов, Жозеф Леон, 1976- (преводач) Кн 199
Беневенти, Ромина, 1980- (илюстратор) Кн 192, Кн 193
Бехар, Максим Мончо, 1955- (автор) Кн 38
Битъл, Шон, 1970- (автор) Кн 47
Благова, Ана Крумова, 1984- вж Blagova, Ana Krumova, 1984-
Богонов, Бодри вж Милчев, Христо Илиев, 1989-
Божанова, Ивайла Русева, 1952- (преводач) Кн 77
Бонева, Светослава Василева Славчева- вж Славчева, Светослава Василева, 1980-
Боуи, Аш вж Боуи, Джон Аш
Боуи, Джон Аш (илюстратор) Кн 7
Брайсън, Бил, 1951- (редактор) Кн 48
Браун, Тоня А., 1972- (автор) Кн 6
Бут, Стивън, 1952- (предговор) Кн 67
Бухчев, Борис Димов, 1935- (автор) Кн 113
Бъчварова, Румяна Генчева, 1959- (предговор) Кн 150


Вакксоглу, Вехби, 1947- (автор) Кн 200
Ваклев, Кирил, 1938-2005 (автор) Кн 114
Ваклев, Кирил, 1938-2005 вж Vaklev, Kiril, 1938-2005
Валента, Александр, 1941- вж Валента, Александър, 1941-
Валента, Александър, 1941- (автор) Кн 93, Кн 94
Валента, Валентина, 1942- (автор) Кн 93, Кн 94
Василев, Алексей Николаевич, 1974- (автор) Кн 2
Василев, Васил Антонов вж Антонов, Васил, 1953-
Василев, Васко Христов, 1961- (съставител) Кн 28
Василева, Елка Тодорова, 1951- (съставител) Кн 150
Василева, Тодорка, 1965- (автор) Кн 115
Васильєв, Олексій Миколайович, 1974- вж Василев, Алексей Николаевич, 1974-
Васин, Димитър, 1944- (автор) Кн 116
Ватев, Валентин (послеслов) Кн 35
Везьов, Костадин Иванов. Колекция Български книжни пари Г 1
Везьов, Костадин Иванов. Колекция Български книжни пари вж Vez´ov, Kostadin Ivanov. Kolekcija Bǎlgarski knižni pari
Везьов, Костадин Иванов, 1971- (съставител) Г 1
Везьов, Костадин Иванов, 1971- вж Vez´ov, Kostadin Ivanov, 1971-
Велева, Александра Александрова, 1953- (преводач) Кн 45
Велева, Велислава Галинова, 1992- (автор) Кн 117
Великова, Ралица Златанова Златанова- вж Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976-
Велкова, Ана Тодорова вж Карима, Ана, 1870-1949 
Владев, Влади Железов, 1977- (преводач) Кн 2
Владимиров, Кръстан, 1947- (автор) Кн 152
Владимирова, Иванка Ангелова вж Ангелова, Иванка, 1956-
Вълканова, Велислава Славеева, 1981- (преводач) Г 3, Г 4
Вълчев, Ваньо Маринов, 1937- (автор) Кн 188
Вълчева, Мария, 1972- (илюстратор) Кн 188


Габровски, Александър Тодоров, 2002- (автор) Кн 118
Галперин, Йосиф Давидович, 1950- (предговор) Кн 97
Гальперин, Иосиф Давидович, 1950- вж Галперин, Йосиф Давидович, 1950-
Гацова, Йоана Пламенова (преводач) Кн 70Кн 73
Гачев, Димитър Рангелов, 1967- (автор) Кн 153
Генчева, Цветана Тодорова, 1964- (преводач) Кн 60
Георгиев, Драгой Каталиев вж Каталиев, Драгой, 1957-
Георгиев, Патрик Тихомир, 2009- (автор) Кн 189
Георгиева, Бистра Стоянова, 1987- (преводач) Кн 6
Георгиева, Валя Тодорова, 1953- (автор) Кн 204
Георгиева, Диана, 19??- (илюстратор) Кн 22
Георгиева, Диана, 19??- вж Georgieva, Diana, 19??-
Георгиева, Михаела Георгиева, 2001- (автор) Кн 154
Георгиева, Станка Веселинова (автор) Кн 17
Георгиева-Владимирова, Иванка Ангелова вж Ангелова, Иванка, 1956-
Гергицов, Крум Евлогиев, 1949- (съставител) Кн 182, (предговорКн 182
Германов, Владимир Милчев, 1958- (преводач) Кн 74
Гигов, Красимир Борисов, 1943- (предговор) Кн 32
Господинов, Марин, 1947- (послеслов) Кн 35
Гочева, Таня Иванова Пехливанова- вж Пехливанова, Таня Иванова, 1965-
Градницин, Анатолий Анатолиевич (автор) Кн 106
Градницын, Анатолий Анатольевич вж Градницин, Анатолий Анатолиевич
Графа вж Иванов, Христо Иванов
Григоров, Григор Чернев вж Чернев, Григор, 1934-2015
Грозданов, Камен Цветанов, 1965- (автор) Кн 31


Д. К. вж Каталиев, Драгой, 1957-
Дамянов, Дамян Петров, 1935-1999 (автор) Кн 119, Кн 125
Дамяновска, Светла Стефанова, 1967- (автор) Кн 120, (илюстратор) Кн 120
Дарена вж Момнева, Величка, 1956-
Джагаров, Георги Георгиев, 1925-1995 (автор) Кн 180, (интервюиран) Кн 180
Джагарова, Цвета Петкова вж Джагарова, Цветана Петкова, 1935-
Джагарова, Цветана Петкова, 1935- (съставител) Кн 180
Джанабетска, Боряна Ангелова, 1957- (преводач) Кн 47, Кн 57, Кн 58Кн 65
Джиганска, Цветанка Николова, 1968- (автор) Кн 33
Джипи, 1963- (художник) Г 2, (текст) Г 2
Джонова, Лилия, 1960- (автор) Кн 121, (илюстратор) Кн 121
Джорджева, Евгения Костадинова, 1955- (съставител) Кн 155
Джоунс, Филип Гуин, 1966- (автор) Кн 49
Дивър, Джефри, 1950- (автор) Кн 69
Дилов, Любен, 1927-2008 (автор) Кн 110
Димитров, Борислав Светлинов (автор) Кн 26
Димитров, Валентин Любомиров, 1946- (автор) Кн 37
Димитров, Димитър Василев вж Васин, Димитър, 1944-
Димитрова, Виктория Иванова вж Иванова, Виктория, 1960-
Димитрова, Йорданка Стефкова (автор) Кн 42
Димитрова, Мариана Александрова, 1960- (преводач) Кн 87
Димова, Деспина Иванова вж Иванова, Деспина, 1944-
Динева, Деница Иванова, 1986- (автор) Кн 122
Добрилова, Павлинка Петкова, 1973- (рецензия) Кн 33
Домусчиева, Светослава Рангелова Соколова- вж Соколова-Домусчиева, Светослава Рангелова, 1988-
Донева, Мария, 1974- (автор) Кн 123, Кн 190
Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова, 1964- (преводач) Кн 56
Драгоева, Лилия Пейчева (автор) Кн 23
Драгоева, Лилия Пейчева вж Dragoeva, Lilija Pejčeva
Дружинина, Марина Владимировна, 1953- (автор) Кн 107
Дънов, Петър Константинов, 1864-1944 (автор) Кн 10, Кн 11
Дъскарев, Огнян Любомиров, 1954- (преводач) Кн 55
Дюрант, Уил, 1885-1981 (автор) Кн 210


Ейткен, Бен (автор) Кн 50
Елрон, Йорам (предговор) Кн 150
Емануилиду, Румяна Любенова, 1955- (съставител) Кн 35
Емин, Халил ибн Ибрахим, 1958- (автор) Кн 15
Ерменков, Страхил Методиев, 1955- (автор) Кн 124
Ершова, Онега Александровна, 1964- (автор) Кн 95


Желева, Бояна (автор) Кн 17
Жишев, Илчо Ангелов, 1933- (автор) Кн 181
Жулиенова, Теодора, 1995- (автор) Кн 156


Загорчев, Марин Иванов, 1972- (преводач) Кн 45Кн 79
Зайцева, Вера В. (илюстратор) Кн 107
Захариева, Надежда Григорова, 1944- (автор) Кн 125, Кн 157
Зигер, Юлия (автор) Кн 96
Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976- (рецензия) Кн 33
Златев, Любомир Златанов, 1952- (автор) Кн 205
Златева, Динка Атанасова, 1972- (автор) Кн 20


Иванов, Георги Костодинов вж Костодинов, Георги, 1962-
Иванов, Ивайло Петров вж Петров, Ивайло, 1948-
Иванов, Любен Дилов вж Дилов, Любен, 1927-2008
Иванов, Никола Стойков, 1924-2006 (преводач) Кн 45
Иванов, Павлин (преводач) Кн 107
Иванов, Теодор Иванов, 1988- (съставител) Кн 22, (интервюиращ) Кн 22
Иванов, Теодор Иванов, 1988- вж Ivanov, Teodor Ivanov, 1988-
Иванов, Христо Иванов (илюстратор) Кн 22
Иванов, Христо Иванов вж Ivanov, Hristo Ivanov
Иванова, Виктория, 1960- (автор) Кн 126
Иванова, Деспина, 1944- (автор) Кн 127
Иванова, Росица Тодорова вж Тодорова , Росица, 1949-
Игнатов, Асен Любомиров, 1968- (илюстратор) К 10
Игнатов, Асен Любомиров, 1968- вж Ignatov, Asen Ljubomirov, 1968- 
Изида вж Спасова, Мара Панайотова
Илиева, Милена Мичева, 1970- (преводач) Кн 76
Исаев, Игор Вениаминович, 1955- (автор) Кн 97
Исаев, Игорь Вениаминович, 1955- вж Исаев, Игор Вениаминович, 1955-
Испирев, Ангел Димитров, 1979- (илюстратор) К 10
Испирев, Ангел Димитров, 1979- вж Ispirev, Angel Dimitrov, 1979-
Истомина, Алиса, 1987- (автор) Кн 98


Йовнова, Лилия Иванова, 1999- (автор) Кн 128
Йовчев, Градимир Дойчев (илюстратор) К 10
Йовчев, Градимир Дойчев вж Jovčev, Gradimir Dojčev
Йорданов, Асен Недялков, 1964- (предговор) Кн 150, Кн 183
Йорданова, Анна Владимирова вж Кабанова, Анна, 1962-
Йотов, Станимир Ботев, 1964- (съставител) Кн 44, Кн 46, (преводач) Кн 44, Кн 46, Кн 71, Кн 198, Кн 210
Йотова, Ангелина Георгиева, 1939- (автор) Кн 129
Йотова, Силвия Николаева вж Николаева, Силвия, 1965-
Йотова, Яна Станимирова, 1992- (преводач) Кн 71


Кабанова, Анна, 1962- (автор) Кн 158
Какарчев, Спас Петков, 1992- (илюстратор) К 10
Какарчев, Спас Петков, 1992- вж Kakarčev, Spas Petkov, 1992-
Кали Кол, 1956- (илюстратор) Кн 147
Калудов, Кирил Петров, 1992- (автор) Кн 130
Карамитев, Емил Красимиров (автор) Кн 159
Каранджулова, Румяна (преводач) Кн 3
Карима, Ана, 1870-1949 (автор) Кн 160
Карима, Анна вж Карима, Ана, 1870-1949
Каталиев, Драгой, 1957- (автор) Кн 161, Кн 206, (предговор) Кн 187
Катарино, Нуно (автор) Кн 40
Кацарова, Нели (автор) Кн 17
Керет, Етгар, 1967- (автор) Кн 199
Киров, Кирил Николов, 1933- (автор) Кн 35
Кирчева, Михаела, 1978- вж Kirčeva, Mihaela, 1978-
Клисарски, Красимир Рилчев, 1957- (предговор) Кн 202
Ковачева, Милена Пламенова вж Пламенова, Милена, 1989-
Кожухарова, Веселина Георгиева, 1952- (автор) Кн 191
Коилова, Дарина Николаева (съставител) Кн 22, (интервюиращ) Кн 22
Коилова, Дарина Николаева вж Koilova, Darina Nikolaeva
Кокудева, Петя Димитрова, 1982- (автор) Кн 192, Кн 193
Коларов, Златимир Господинов, 1954- (автор) Кн 184
Колева, Калинка Ангелова вж Кали Кол, 1956-
Колман, Джон Кристофър, 1940- (автор) Кн 14
Кондов, Йордан Владимиров, 1984- (автор) Кн 185
Конкурс Славянско слово (Варна ; 2019) Кн 43, Кн 91, Кн 96, Кн 98, Кн 99, Кн 102, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 108
Конкурс Славянско слово (Варна ; 2020) Кн 89, Кн 90, Кн 92, Кн 97, Кн 109
Конкурс Славянское слово (Варна ; 2019) вж Конкурс Славянско слово (Варна ; 2019)
Конкурс Славянское слово (Варна ; 2020) вж Конкурс Славянско слово (Варна ; 2020)
Костадинова, Славея Николова, 1948- (автор) Кн 162
Костов, Ленко (преводач) Кн 52
Костова, Мария Красимирова, 2000- (автор) Кн 131
Костодинов, Георги, 1962- (автор) Кн 194
Коулман, Джон, 1935- (автор) Кн 5
Коулман, Джон Кристофър вж Колман, Джон Кристофър, 1940-
Кралев, Статул Кралев, 1945- (автор) Кн 207
Кралева, Севдалина Статулова (автор) Кн 207
Крейн, Стивън, 1871-1900 вж Crane, Stephen, 1871-1900
Креньов, Павел, 1950- (автор) Кн 163
Кренëв, Павел, 1950- вж Креньов, Павел, 1950-
Кристи, Агата, 1890-1976 (автор) Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, (библиогр. предшественик) Кн 66
Кроули, Алистър, 1875-1947 (автор) Кн 7
Кроули, Едуард Александър вж Кроули, Алистър, 1875-1947
Крумова, Божидара Златкова, 1995- (автор) Кн 164
Кръстев, Кръстан Владимиров вж Владимиров, Кръстан, 1947-
Кузнецова, Нина Вячеславовна (автор) Кн 99
Кулезич, Люба, 1956- (интервюиращ) Кн 180
Куртакова, Гергана Анастасиева, 1992- (автор) Кн 195
Къдрева, Ася (преводач) Кн 45


Ланджев, Иван Лука, 1986- (автор) Кн 132
Лебедева, Маргарита Александровна (автор) Кн 108
Леви, Ирен, 1973- (автор) Кн 165
Левина, Виктория Яновна (доп. материал) Кн 95
Леонидов, Румен Александров, 1953- (предговор) Кн 150, Кн 183
Лигет, Ким, 1970- (автор) Кн 70
Литъл, Джон (редактор) Кн 210
Лондон, Джек, 1876-1916 (автор) Кн 71
Льо Сюр, Алек, 1963- (автор) Кн 56
Любенова, Деница Иванова (автор) Кн 16, Кн 21, Кн 23, Кн 27
Любенова, Деница Иванова вж Ljubenova, Denica Ivanova
Любенова, Марияна Иванова, 1955- (автор) Кн 34
Люган, Анес Мартен- вж Мартен-Люган, Анес, 1979-
Майър, Стефани, 1973- (автор) Кн 72
Маккол Смит, Алегзандър, 1948- (автор) Кн 57Кн 58
Макменъс, Карън, 1969- (автор) Кн 73
Малцев, Владимир, 1955- (автор) Кн 109
Мальцев, Владимир, 1955- вж Малцев, Владимир, 1955-
Маринов, Иван Диков, 1984- (преводач) Кн 38
Маринов, Христо Христов, 1971- (преводач) Кн 12
Мартен-Люган, Анес, 1979- (автор) Кн 85
Мартини, Стив, 1946- (автор) Кн 74
Мартинов, Симеон Николов (послеслов) Кн 35
Масюта вж Муляр, Карина Ефимовна, 1966-
Мачикян, Христина Благоева, 1967- (автор) Кн 166
Мекушина, Памела Маринова, 1999- (автор) Кн 133
Меразчиев, Даниел Георгиев, 1975- (предговор) Кн 169
Метос, Виктор (автор) Кн 75
Мизийска, Валентина Илиева, 1975- (автор) Кн 167
Миланова, Надка Кирилова (автор) Кн 32
Милар, Люк (автор) Кн 29
Милов, Димитър Михайлов, 1953- (предговор) Кн 159
Милчев, Христо Илиев, 1989- (автор) Кн 134, (илюстратор) Кн 191
Милър, Агата Мари Клариса вж Кристи, Агата, 1890-1976
Миндов, Борис Иванов, 1925-2000 (преводач) Кн 53
Минков, Милко Петков, 1964- (илюстратор) К 10
Минков, Нанко Минков, 1972-2020 (илюстратор) К 10
Минков, Нанко Минков, 1972- вж Minkov, Nanko Minkov, 1972-2020
Миронова, Златка Паскалева вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Мирчева, Христина Запрянова, 1962- (автор) Кн 135
Митова, Радка Димитрова, 1944- (преводач) Кн 29, Кн 86
Мицков, Георги Христов, 1921-2002 (преводач) Кн 45
Мичева, Нева Георгиева, 1973- (преводач) Г 2
Младенова, Ани Младенова, 1977- (преводач) Кн 30
Младенова, Вилма Асенова (автор) Кн 8
Младенова, Мария Вутова, 1945-2020 (предговор) Кн 1
Моллов, Петър Иванов, 1972- (предговор) Кн 88
Момнева, Величка, 1956- (автор) Кн 136
Момнева, Дарена вж Момнева, Величка, 1956-
Момчилова, Адриана Николова, 1961- (преводач) Кн 49
Морато, Кристина, 1961- (автор) Кн 209
Моро, Фабиен, 1967- (автор) Кн 86
Москвина, Марина Лвовна, 1954- (автор) Кн 100
Москвина, Марина Львовна, 1954- вж Москвина, Марина Лвовна, 1954-
Муляр, Карина Ефимовна, 1966- (автор) Кн 101
Мустафа, Сурай (преводач) Кн 201
Мушкаров, Кръстю Гошев, 1970- (автор) Кн 168


Назаров, Александр Васильевич, 1968- вж Назаров, Александър Василиевич, 1968-
Назаров, Александър Василиевич, 1968- (автор) Кн 102
Национален литературен ученически конкурс Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена (5 ; Бургас ; 2018) Кн 183
Национален литературен ученически конкурс Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена (6 ; Бургас ; 2019) Кн 155
Национален литературен ученически конкурс Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена (7 ; Бургас ; 2020) Кн 150
Национален младежки литературен конкурс Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена 2019 (6 ; Бургас ; 2019) вж Национален литературен ученически конкурс Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена (6 ; Бургас ; 2019)
Национален младежки литературен конкурс Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена 2019 (7 ; Бургас ; 2020) вж Национален литературен ученически конкурс Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена (7 ; Бургас ; 2020)
Недялков, Недялко Цонев вж Цонев, Недялко, 1948-
Недялкова, Десислава Благоева, 1973- (преводач) Кн 72
Ненкова, Веселка Ангелова, 1972- (преводач) Кн 88
Ненчева, Петя (илюстратор) Кн 22
Ненчева, Петя вж Nenčeva, Petja
Николаева, Силвия, 1965- (съставител) Кн 44, (преводач) Кн 44
Николов, Димитър Николов, 1967- (предговор) Кн 150, Кн 183
Николова, Анна Николаева, 1984- (автор) Кн 196
Николова, Анна Мария Николаева вж Николова, Анна Николаева, 1984-
Николова, Диана Тодорова вж Сиракова, Диана, 1954-
Николова, Ива Николова, 1958- (преводач) Кн 100
Николова, Радостина Атанасова (предговор) Кн 150
Николова, Теодора Жулиенова вж Жулиенова, Теодора, 1995-
Николчев, Павлин Иванов вж Иванов, Павлин
Павлова, Михайлина (предговор) Кн 183
Павлова, Павлина Петрова, 1959- (предговор) Кн 159
Пайташев, Румен Маринов, 1956- (послеслов) Кн 41
Панова, Ваня Георгиева, 1988- (илюстратор) Кн 196
Паскалева, Златка Паскалева, 1981- (преводач) Кн 48Кн 67
Пачиноти, Джан Алфонсо вж Джипи, 1963-
Пашова, Мария (преводач) Кн 13
Пеев, Румен Румин вж Румин, Румен, 1948-
Пеева, Жасмина Александрова, 1981- (илюстратор) Кн 22
Пеева, Жасмина Александрова, 1981- вж Peeva, Žasmina Aleksandrova, 1981-
Пеева, Иглика Стефанова, 1956- (съставител) Кн 182
Пелова, Румяна Любенова, 1967- (предговор) Кн 133, Кн 134, Кн 137 Кн 175, (послеслов) Кн 164
Пенков, Борислав Светлинов вж Димитров, Борислав Светлинов
Пепеланова, Веселина Мариева, 2002- (автор) Кн 137
Перес-Реверте, Артуро, 1951- (автор) Кн 87, Кн 88
Пери, Девни (автор) Кн 76
Перфанов, Явор Симеонов, 1976- (автор) Кн 170
Петков, Владислав Весков, 1987- (автор) Кн 17
Петров, Ивайло, 1948- (преводач) Кн 163
Петров, Мартин Константинов, 1982- вж Petrov, Martin Konstantinov, 1982-
Петров, Милчо, 1954- (автор) Кн 138
Петрова, Кристина Емилова, 1996- (съставител) Кн 160, (предговор) Кн 160
Петрова, Мария Донева вж Донева, Мария, 1974-
Петрунова, Анелия Георгиева, 1977- (преводач) Кн 63
Пехливанова, Таня Иванова, 1965- (автор) Е 1
Пехливанова-Гочева, Таня Иванова вж Пехливанова, Таня Иванова, 1965-
Пешов, Симеон, 1941-2020 (предговор) Кн 203
Пламенова, Милена, 1989- (автор) Кн 171, Кн 186
Плашокова, Светлана Пантелеева, 1963-2012 (преводач) Кн 87
Поздеев, Павел Григориевич вж Креньов, Павел, 1950-
Полард, Хелън (автор) Кн 60
Попова, Анелия Емилова, 1985- (автор) Кн 172
Проданов, Пламен Иванов, 1949- (предговор) Кн 37
Прон, Елена Николаевна (автор) Кн 104
Пронь, Елена Николаевна вж Прон, Елена Николаевна
Пунти, Жорди, 1967- (автор) Кн 41


Рагнар Йонасон, 1976- (автор) Кн 84
Райчева, Мария Василева, 1937- (преводач) Кн 45
Рашкова, Нина Николаева, 1947- (преводач) Кн 85
Реверте, Артуро Перес- вж Перес-Реверте, Артуро, 1951-
Робъртс, Нора, 1950- (автор) Кн 77
Робъртсън, Елинор Мари вж Робъртс, Нора, 1950-
Розева, Невяна Любенова, 1900-1970 (преводач) Кн 45
Румин, Румен, 1948- (автор) Кн 173
Русева, Зорница (преводач) Кн 68
Русева, Маргарита Черникова вж Черникова, Маргарита, 1972-
Русинова, Зорка Димкова (автор) Кн 19
Ръсел, Кейт Елизабет, 1984- (автор) Кн 78


Савидж, Джен, 1972- (автор) Кн 30
Сейърс, Дороти Л., 1893-1957 (автор) Кн 61Кн 62
Сиракова, Диана, 1954- (автор) Кн 174, (предговор) Кн 124
Славчева, Светослава Василева, 1980- (преводач) Кн 209
Славчева-Бонева, Светослава Василева вж Славчева, Светослава Василева, 1980-
Смит, Алегзандър Маккол вж Маккол Смит, Алегзандър, 1948-
Соколова-Домусчиева, Светослава Рангелова, 1988- (автор) Кн 175
Спасова, Мара Панайотова (автор) Кн 139
Спрингър, Нанси, 1948- (автор) Кн 82
Ставрова, Елена Велкова, 1958- (автор) Кн 4
Стаматова, Антоанета Антонова Дончева- вж Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова, 1964-
Станева, Луиза Иванова, 1960- (илюстратор) Кн 114
Станева, Луиза Иванова, 1960- вж Staneva, Luiza Ivanova, 1960-
Стефанова, Доротея (автор) Кн 17
Стоицов, Емил Борисов (автор) Кн 176
Стойчева, Десислава Стоянова Чешмеджиева- вж Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979-
Стоянов, Владимир Филипов вж Филипов, Владимир, 1925-2004
Стоянов, Емил П., 1953- (автор) Кн 140
Стоянов, Румен Бориславов, 1941- (преводач) Кн 45
Стоянов, Тодор Георгиев (автор) Кн 27
Стоянова, Нина Димитрова (автор) Кн 177
Събева, Кремена (илюстратор) Кн 195
Сърбинова, Елица (илюстратор) Кн 190


Тагор, Рабиндранат, 1861-1941 (автор) Кн 198
Тенекеджиева, Николина Лукова, 1987- (преводач) Кн 83
Тетевенски, Стойо Ясенов, 1995- (автор) Кн 17
Тодоров, Ваньо Ванков, 1949- (автор) Кн 202, Кн 208, (съставител) Кн 10Кн 11, (предговор) Кн 10
Тодорова, Росица, 1949- (преводач) Кн 66, Кн 80, Кн 84
Томас, Джо (автор) Кн 63
Топбаш, Осман Нури, 1942- (автор) Кн 201
Тотев, Антоний Николов, 1962- (автор) Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, (преводач) Кн 7
Тушева, Светлана Валериева, 1989- (автор) Кн 178
Търтън, Стюарт (автор) Кн 64


Умер, Айдън (преводач) Кн 201
Учителя вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944


Фалк, Малин, 1993- (художник) Г 3, Г 4
Филипов, Владимир, 1925-2004 (преводач) Кн 114
Филипов, Владимир, 1925-2004 вж Filipov, Vladimir, 1925-2004
Филипова, Глория Владиславова, 1992- (автор) Кн 16, Кн 17
Фрай, Стивън, 1957- (автор) Кн 65
Франгов, Трайчо Христов, 1960- (автор) Кн 9
Фрийман, Брайън, 1963- (автор) Кн 79
Фрийман, Браян вж Фрийман, Брайън, 1963-
Хаджи, Зюлейха (преводач) Кн 200
Хаджиангелов, Веселин Александров (съставител) Кн 203
Хана, Софи, 1971- (автор) Кн 66
Хатип, Джемал Мехмедали, 1978- (преводач) Кн 15
Хей, Мейвис Дориъл, 1894-1979 (автор) Кн 67
Хенри, Емили (автор) Кн 80
Хоровиц, Антъни, 1956- (автор) Кн 68
Христев, Христо Илков, 1979- (автор) Кн 23
Христев, Христо Илков, 1979- вж Hristev, Hristo Ilkov, 1979-
Христова, Лилия, 1993- (автор) Кн 145
Христова, Мариана Тошкова, 1981- (преводач) Кн 61Кн 62


Цветков, Светослав Цветанов, 1940- (автор) Кн 212
Цветкова, Дияна Цветкова, 1967- (автор) Кн 187
Цветкова, Ивелина Димчева, 1976- (автор) Кн 36, Кн 179, (предговорКн 111, Кн 126, Кн 136, Кн 148, Кн 159Кн 170
Цветкова, Милена Иванова, 1970- (автор) Кн 1
Цонев, Недялко, 1948- (автор) Кн 146


Чарлс, принц на Уелс, 1948- (предговорКн 48
Чейни, Джон Грифит вж Лондон, Джек, 1876-1916
Чернев, Григор, 1934-2015 (автор) Кн 39
Чернева, Юлия Недкова, 1955- (преводач) Кн 5, Кн 53, Кн 59Кн 75
Черникова, Маргарита, 1972- (автор) Кн 147
Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979- (преводач) Кн 14
Чешмеджиева-Стойчева, Десислава Стоянова вж Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979-
Чон, Джесика, 1989- (автор) Кн 83


Шикаланов, Александър Иванов (автор) Кн 34
Шчербинина, Галина Валериевна, 1963- (автор) Кн 105


Щайнер, Рудолф, 1861-1925 (автор) Кн 12, Кн 13
Щербинина, Галина Валерьевна, 1963- вж Шчербинина, Галина Валериевна, 1963-


Янева, Анелия Великова, 1963- (преводач) Кн 78
Янева, София Тодорова, 1976- (автор) Кн 148
Янкова, Юлияна Дончева, 1970-2021 (автор) Кн 149


As´ova, Violeta Stojanova, 1954- вж Асьова, Виолета Стоянова, 1954-
Abadžieva, Krasimira Svetoslavova, 1950- вж Абаджиева, Красимира Светославова, 1950-
Aitken, Ben вж Ейткен, Бен
Aleksandrov, Sergej Sergeev, 1986-(илюстратор) К 10
Aleksandrov, Sergej Sergeev, 1986- вж Александров, Сергей Сергеев, 1986-
Alkalaj, Alberta Leon, 1973- вж Алкалай, Алберта Леон, 1973-
Amin, Khalil ibn Ibrahim, 1958- вж Емин, Халил ибн Ибрахим, 1958-
al-Amrani, Abd ar-Razaq Muhamad, 1965- вж ал-Амрани, Абдурразак Мохамед, 1965-
Ananieva, Nedka Stojkova, 1989- вж Ананиева, Недка Стойкова, 1989-
Anastasova, Neda Orlinova, 1988- вж Анастасова, Неда Орлинова, 1988-
Angelova, Ivanka, 1956- вж Ангелова, Иванка, 1956-
Antonov, Vasil, 1953- вж Антонов, Васил, 1953-
Apostolov, Stefan Stojanov, 1952- вж Апостолов, Стефан Стоянов, 1952-
Asiova, Bojka Petrova, 1945- вж Асиова, Бойка Петрова, 1945-
Atanasov, Griša Aleksandrov, 1957- вж Атанасов, Гриша Александров, 1957-
Atanasov, Stojan Georgiev вж Атанасов, Стоян Георгиев
Avramov, Stefan Ivanov, 1978- вж Аврамов, Стефан Иванов, 1978-


Bǎčvarova, Rumjana Genčeva, 1959- вж Бъчварова, Румяна Генчева, 1959-
Balkandžiev, Ognjan Georgiev, 1957- вж Балканджиев, Огнян Георгиев, 1957-
Barreau, Dominiquе, 1962- вж Баро, Доминик, 1962-
Behar, Maksim Mončo, 1955- вж Бехар, Максим Мончо, 1955-
Benatov,  Žozef Leon, 1976- вж Бенатов, Жозеф Леон, 1976-
Beneventi, Romina, 1980- вж Беневенти, Ромина, 1980-
Bezlova, Galina вж Безлова, Галина
Blagova, Ana Krumova, 1984- (преводач) Кн 24
Booth, Stephen, 1952- вж Бут, Стивън, 1952-
Bowie, John Ash вж Боуи, Джон Аш
Božanova, Ivajla Ruseva, 1952- вж Божанова, Ивайла Русева, 1952-
Brown, Tonja A., 1972- вж Браун, Тоня А., 1972-
Bryson, Bill, 1951- вж Брайсън, Бил, 1951-
Buhčev, Boris Dimov, 1935- вж Бухчев, Борис Димов, 1935-
Bythell, Shaun, 1970- вж Битъл, Шон, 1970-


Catarino, Nuno вж Катарино, Нуно
Charles, принц на Уелс, 1948- вж Чарлс, принц на Уелс, 1948-
Christie, Agatha, 1890-1976 вж Кристи, Агата, 1890-1976
Coleman, John, 1935- вж Коулман, Джон, 1935-
Coleman, John Christopher, 1940- вж Колман, Джон Кристофър, 1940-
Conev, Nedjalko, 1948- вж Цонев, Недялко, 1948-
Crane, Stephen, 1871-1900 (автор) Кн 81
Crowley, Aleister, 1875-1947 вж Кроули, Алистър, 1875-1947
Cvetkov, Svetoslav Cvetanov, 1940- вж Цветков, Светослав Цветанов, 1940-
Cvetkova, Dijana Cvetkova, 1967- вж Цветкова, Дияна Цветкова, 1967-
Cvetkova, Ivelina Dimčeva, 1976- вж Цветкова, Ивелина Димчева, 1976-
Cvetkova, Milena Ivanova, 1970- вж Цветкова, Милена Иванова, 1970-


Černev, Grigor, 1934-2015 вж Чернев, Григор, 1934-2015
Černeva, Julija Nedkova, 1955- вж Чернева, Юлия Недкова, 1955-
Černikova, Margarita, 1972- вж Черникова, Маргарита, 1972-
Češmedžieva, Desislava Stojanova, 1979- вж Чешмеджиева, Десислава Стоянова, 1979-


Damjanov, Damjan Petrov, 1935-1999 вж Дамянов, Дамян Петров, 1935-1999
Damjanovska, Svetla Stefanova, 1967- вж Дамяновска, Светла Стефанова, 1967-
Dǎnov, Petǎr Konstantinov, 1864-1944 вж Дънов, Петър Константинов, 1864-1944
Dǎskarev, Ognjan Ljubomirov, 1954- вж Дъскарев, Огнян Любомиров, 1954-
Deaver, Jeffery, 1950- вж Дивър, Джефри, 1950-
Dilov, Ljuben, 1927-2008 вж Дилов, Любен, 1927-2008
Dimitrov, Borislav Svetlinov вж Димитров, Борислав Светлинов
Dimitrov, Valentin Ljubomirov, 1946- вж Димитров, Валентин Любомиров, 1946-
Dimitrova, Jordanka Stefkova вж Димитрова, Йорданка Стефкова
Dimitrova, Mariana Aleksandrova, 1960- вж Димитрова, Мариана Александрова, 1960-
Dineva, Denica Ivanova, 1986- вж Динева, Деница Иванова, 1986-
Dobrilova, Pavlinka Petkova, 1973- вж Добрилова, Павлинка Петкова, 1973-
Dončeva-Stamatova, Antoaneta Antonova, 1964- вж Дончева-Стаматова, Антоанета Антонова, 1964-
Doneva, Marija, 1974- вж Донева, Мария, 1974-
Dragoeva, Lilija Pejčeva (автор) Кн 25
Dragoeva, Lilija Pejčeva вж Драгоева, Лилия Пейчева
Dragoeva, Liliya вж Dragoeva, Lilija Pejčeva
Družinina, Marina Vladimirovna, 1953- вж Дружинина, Марина Владимировна, 1953-
Durant, Will, 1885-1981 вж Дюрант, Уил, 1885-1981
Džagarov, Georgi Georgiev, 1925-1995 вж Джагаров, Георги Георгиев, 1925-1995
Džagarova, Cvetana Petkova, 1935- вж Джагарова, Цветана Петкова, 1935-
Džanabetska, Borjana Angelova, 1957- вж Джанабетска, Боряна Ангелова, 1957-
Džiganska, Cvetanka Nikolova, 1968- вж Джиганска, Цветанка Николова, 1968-
Džonova, Lilija, 1960- вж Джонова, Лилия, 1960-
Džordževa, Evgenija Kostadinova, 1955- вж Джорджева, Евгения Костадинова, 1955-


Elron, Yoram вж Елрон, Йорам
Emanuilidu, Rumjana Ljubenova, 1955- вж Емануилиду, Румяна Любенова, 1955-
Ermenkov, Strahil Metodiev, 1955- вж Ерменков, Страхил Методиев, 1955-
Eršova, Onega Aleksandrovna, 1964- вж Ершова, Онега Александровна, 1964-


Falch, Malin, 1993- вж Фалк, Малин, 1993-
Filipov, Vladimir, 1925-2004 (преводач) Кн 114
Filipov, Vladimir, 1925-2004 вж Филипов, Владимир, 1925-2004
Filipova, Glorija Vladislavova, 1992- вж Филипова, Глория Владиславова, 1992-
Frangov, Trajčo Hristov, 1960- вж Франгов, Трайчо Христов, 1960-
Freeman, Brian, 1963- вж Фрийман, Брайън, 1963-
Fry, Stephen, 1957- вж Фрай, Стивън, 1957-


Gabrovski, Aleksandǎr Todorov, 2002- вж Габровски, Александър Тодоров, 2002-
Gacova, Joana Plamenova вж Гацова, Йоана Пламенова
Gačev, Dimitǎr Rangelov, 1967- вж Гачев, Димитър Рангелов, 1967-
Gal´perin, Iosif Davidovič, 1950- вж Галперин, Йосиф Давидович, 1950-
Genčeva, Cvetana Todorova, 1964- вж Генчева, Цветана Тодорова, 1964-
Georgiev, Patrik Tihomir, 2009- вж Георгиев, Патрик Тихомир, 2009-
Georgieva, Bistra Stojanova, 1987- вж Георгиева, Бистра Стоянова, 1987-
Georgieva, Diana, 19??- (илюстратор) Кн 24
Georgieva, Diana, 19??- вж Георгиева, Диана, 19??-
Georgieva, Mihaela Georgieva, 2001- вж Георгиева, Михаела Георгиева, 2001-
Georgieva, Stanka Veselinova вж Георгиева, Станка Веселинова
Georgieva, Valja Todorova, 1953- вж Георгиева, Валя Тодорова, 1953-
Gergicov, Krum Evlogiev, 1949- вж Гергицов, Крум Евлогиев, 1949-
Germanov, Vladimir Milčev, 1958- вж Германов, Владимир Милчев, 1958-
Gigov, Krasimir Borisov, 1943- вж Гигов, Красимир Борисов, 1943-
Gipi, 1963- вж Джипи, 1963-
Gospodinov, Marin, 1947- вж Господинов, Марин, 1947-
Gradnicyn, Anatolij Anatol´evič вж Градницин, Анатолий Анатолиевич
Grafa вж Ivanov, Hristo Ivanov
Grozdanov, Kamen Cvetanov, 1965- вж Грозданов, Камен Цветанов, 1965-


Hadži, Zjulejha вж Хаджи, Зюлейха
Hadžiangelov, Veselin Aleksandrov вж Хаджиангелов, Веселин Александров
Hannah, Sophie, 1971- вж Хана, Софи, 1971-
Hatip, Džеmal Mehmedali, 1978- вж Хатип, Джемал Мехмедали, 1978-
Hay, Mavis Doriel, 1894-1979 вж Хей, Мейвис Дориъл, 1894-1979
Henry, Emily вж Хенри, Емили
Horowitz, Anthony, 1956- вж Хоровиц, Антъни, 1956-
Hristev, Hristo Ilkov, 1979- (автор) Кн 25
Hristev, Hristo Ilkov, 1979- вж Христев, Христо Илков, 1979-
Hristova, Lilija, 1993- вж Христова, Лилия, 1993-
Hristova, Mariana Toškova, 1981- вж Христова, Мариана Тошкова, 1981-


Ignatov, Asen Ljubomirov, 1968- (илюстратор) К 10
Ignatov, Asen Ljubomirov, 1968- вж Игнатов, Асен Любомиров, 1968-
Ilieva, Milena Mičeva, 1970- вж Илиева, Милена Мичева, 1970-
Isaev, Igor´ Veniaminovič, 1955- вж Исаев, Игор Вениаминович, 1955-
Ispirev, Angel Dimitrov, 1979- (илюстратор) К 10
Ispirev, Angel Dimitrov, 1979- вж Испирев, Ангел Димитров, 1979-
Istomina, Alisa, 1987- вж Истомина, Алиса, 1987-
Ivanov, Hristo Ivanov (илюстратор) Кн 24
Ivanov, Hristo Ivanov вж Иванов, Христо Иванов
Ivanov, Nikola Stojkov, 1924-2006 вж Иванов, Никола Стойков, 1924-2006
Ivanov, Pavlin вж Иванов, Павлин
Ivanov, Teodor Ivanov, 1988- (съставител) Кн 24, (интервюиращ) Кн 24
Ivanov, Teodor Ivanov, 1988- вж Иванов, Теодор Иванов, 1988-
Ivanova, Despina, 1944- вж Иванова, Деспина, 1944-
Ivanova, Viktorija, 1960- вж Иванова, Виктория, 1960-


Janeva, Anelija Velikova, 1963- вж Янева, Анелия Великова, 1963-
Janeva, Sofija Todorova, 1976- вж Янева, София Тодорова, 1976-
Jankova, Juliana Dončeva, 1970-2021 вж Янкова, Юлияна Дончева, 1970-2021
Jones, Philip Gwynne, 1966- вж Джоунс, Филип Гуин, 1966-
Jordanov, Asen Nedjalkov, 1964- вж Йорданов, Асен Недялков, 1964-
Jotov, Stanimir Botev, 1964- вж Йотов, Станимир Ботев, 1964-
Jotova, Angelina Georgieva, 1939- вж Йотова, Ангелина Георгиева, 1939-
Jotova, Jana Stanimirova, 1992- вж Йотова, Яна Станимирова, 1992-
Jovčev, Gradimir Dojčev (илюстратор) К 10
Jovčev, Gradimir Dojčev вж Йовчев, Градимир Дойчев
Jovnova, Lilija Ivanova, 1999- вж Йовнова, Лилия Иванова, 1999-
Jung, Jessica, 1989- вж Чон, Джесика, 1989-


Kabanova, Anna, 1962- вж Кабанова, Анна, 1962-
Kacarova, Neli вж Кацарова, Нели
Kǎdreva, Asja вж Къдрева, Ася
Kakarčev, Spas Petkov, 1992- (илюстратор) К 10
Kakarčev, Spas Petkov, 1992- вж Какарчев, Спас Петков, 1992-
Kali Kol, 1956- вж Кали Кол, 1956-
Kaludov, Kiril Petrov, 1992- вж Калудов, Кирил Петров, 1992-
Karamitev, Emil Krasimirov вж Карамитев, Емил Красимиров
Karandžulova, Rumjana вж Каранджулова, Румяна
Karima, Ana, 1870-1949 вж Карима, Ана, 1870-1949
Kataliev, Dragoj, 1957- вж Каталиев, Драгой, 1957-
Keret, Etgar, 1967- вж Керет, Етгар, 1967-
Kirčeva, Mihaela, 1978- (текст) К 11
Kirov, Kiril Nikolov, 1933- вж Киров, Кирил Николов, 1933-
Klisarski, Krasimir Rilčev, 1957- вж Клисарски, Красимир Рилчев, 1957-
Koilova, Darina Nikolaeva (съставител) Кн 24, (интервюиращ) Кн 24
Koilova, Darina Nikolaeva вж Коилова, Дарина Николаева
Kokudeva, Petja Dimitrova, 1982- вж Кокудева, Петя Димитрова, 1982-
Kolarov, Zlatimir Gospodinov, 1954- вж Коларов, Златимир Господинов, 1954-
Kondov, Jordan Vladimirov, 1984- вж Кондов, Йордан Владимиров, 1984-
Konkurs Slavjanskoe slovo (Varna ; 2019) вж Конкурс Славянско слово (Варна ; 2019)
Konkurs Slavjanskoe slovo (Varna ; 2020) вж Конкурс Славянско слово (Варна ; 2020)
Kostadinova, Slaveja Nikolova, 1948- вж Костадинова, Славея Николова, 1948-
Kostodinov, Georgi, 1962- вж Костодинов, Георги, 1962-
Kostov, Lenko вж Костов, Ленко
Kostova, Marija Krasimirova, 2000- вж Костова, Мария Красимирова, 2000-
Kožuharova, Veselina Georgieva, 1952- вж Кожухарова, Веселина Георгиева, 1952-
Kralev, Statul Kralev, 1945- вж Кралев, Статул Кралев, 1945-
Kraleva, Sevdalina Statulova вж Кралева, Севдалина Статулова
Krenev, Pavel, 1950- вж Креньов, Павел, 1950-
Krumova, Božidara Zlatkova, 1995- вж Крумова, Божидара Златкова, 1995-
Kulezič, Ljuba, 1956- вж Кулезич, Люба, 1956-
Kurtakova, Gergana Anastasieva, 1992- вж Куртакова, Гергана Анастасиева, 1992-
Kuznecova, Nina Vjačeslavovna вж Кузнецова, Нина Вячеславовна


Landžev, Ivan Luka, 1986- вж Ланджев, Иван Лука, 1986-
Le Sueur, Alec, 1963- вж Льо Сюр, Алек, 1963-
Lebedeva, Margarita Aleksandrovna вж Лебедева, Маргарита Александровна
Leonidov, Rumen Aleksandrov, 1953- вж Леонидов, Румен Александров, 1953-
Levi, Iren, 1973- вж Леви, Ирен, 1973-
Levina, Viktorija Janovna вж Левина, Виктория Яновна
Liggett, Kim, 1970- вж Лигет, Ким, 1970-
Little, John вж Литъл, Джон
Ljubenova, Denica Ivanova (автор) Кн 25
Ljubenova, Denica Ivanova вж Любенова, Деница Иванова
Ljubenova, Marijana Ivanova, 1955- вж Любенова, Марияна Иванова, 1955-
London, Jack, 1876-1916 вж Лондон, Джек, 1876-1916
Lyubenova, Denitsa вж Ljubenova, Denica Ivanova

Maccall Smith, Alexander, 1948- вж Маккол Смит, Алегзандър, 1948-
MacManus, Karen M., 1969- вж Макменъс, Карън, 1969-
Mačikjan, Hristina Blagoeva, 1967- вж Мачикян, Христина Благоева, 1967-
Mal´cev, Vladimir, 1955- вж Малцев, Владимир, 1955-
Marinov, Hristo Hristov, 1971- вж Маринов, Христо Христов, 1971-
Marinov, Ivan Dikov, 1984- вж Маринов, Иван Диков, 1984-
Martin-Lugand, Agnès, 1979- вж Мартен-Люган, Анес, 1979-
Martini, Steve, 1946- вж Мартини, Стив, 1946-
Martinov, Simeon Nikolov вж Мартинов, Симеон Николов
Mekušina, Pamela Marinova, 1999- вж Мекушина, Памела Маринова, 1999-
Merazčiev, Daniel Georgiev, 1975- вж Меразчиев, Даниел Георгиев, 1975-
Methos, Victor вж Метос, Виктор
Meyer, Stephenie, 1973- вж Майър, Стефани, 1973-
Mickov, Georgi Hristov, 1921-2002 вж Мицков, Георги Христов, 1921-2002
Mičeva, Neva Georgieva, 1973- вж Мичева, Нева Георгиева, 1973-
Milanova, Nadka Kirilova вж Миланова, Надка Кирилова
Milčev, Hristo Iliev, 1989- вж Милчев, Христо Илиев, 1989-
Millar, Luc вж Милар, Люк
Milov, Dimitǎr Mihajlov, 1953- вж Милов, Димитър Михайлов, 1953-
Mindov, Boris Ivanov, 1925-2000 вж Миндов, Борис Иванов, 1925-2000
Minkov, Milko Petkov, 1964- (илюстратор) К 10
Minkov, Milko Petkov, 1964- вж Минков, Милко Петков, 1964-
Minkov, Nanko Minkov, 1972-2020 (илюстратор) К 10
Minkov, Nanko Minkov, 1972-2020 вж Минков, Нанко Минков, 1972-2020
Mirčeva, Hristina Zaprjanova, 1962- вж Мирчева, Христина Запрянова, 1962-
Mitova, Radka Dimitrova, 1944- вж Митова, Радка Димитрова, 1944-
Mizijska, Valentina Ilieva, 1975- вж Мизийска, Валентина Илиева, 1975-
Mladenova, Ani Mladenova, 1977- вж Младенова, Ани Младенова, 1977-
Mladenova, Marija Vutova, 1945-2020 вж Младенова, Мария Вутова, 1945-2020
Mladenova, Vilma Asenova вж Младенова, Вилма Асенова
Mollov, Petǎr Ivanov, 1972- вж Моллов, Петър Иванов, 1972-
Momčilova, Adriana Nikolova, 1961- вж Момчилова, Адриана Николова, 1961-
Momneva, Velička, 1956- вж Момнева, Величка, 1956-
Morató, Cristina, 1961- вж Морато, Кристина, 1961-
Moreau, Fabienne, 1967- вж Моро, Фабиен, 1967-
Moskvina, Marina L´vovna, 1954- вж Москвина, Марина Лвовна, 1954-
Muliar, Karina Efimovna, 1966- вж Муляр, Карина Ефимовна, 1966-
Muškarov, Krǎstju Gošev, 1970- вж Мушкаров, Кръстю Гошев, 1970-
Mustafa, Suraj вж Мустафа, Сурай


Nacionalen literaturen učeničeski konkurs Kojto spasi edin čoveški život, spasjava cjala vselena (5 ; Burgas ; 2018) вж Национален литературен ученически конкурс Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена (5 ; Бургас ; 2018)
Nacionalen literaturen učeničeski konkurs Kojto spasi edin čoveški život, spasjava cjala vselena (6 ; Burgas ; 2019) вж Национален литературен ученически конкурс Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена (6 ; Бургас ; 2019)
Nacionalen literaturen učeničeski konkurs Kojto spasi edin čoveški život, spasjava cjala vselena (7 ; Burgas ; 2020) вж Национален литературен ученически конкурс Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена (7 ; Бургас ; 2020)
Nazarov, Aleksandr Vasil'evič, 1968- вж Назаров, Александър Василиевич, 1968-
Nedjalkova, Desislava Blagoeva, 1973- вж Недялкова, Десислава Благоева, 1973-
Nenčeva, Petja (илюстратор) Кн 24
Nenčeva, Petja вж Ненчева, Петя
Nencheva, Petya вж Nenčeva, Petja
Nenkova, Veselka Angelova, 1972- вж Ненкова, Веселка Ангелова, 1972-
Nikolaeva, Silvija, 1965- вж Николаева, Силвия, 1965-
Nikolov, Dimitǎr Nikolov, 1967- вж Николов, Димитър Николов, 1967-
Nikolova, Anna Nikolaeva, 1984- вж Николова, Анна Николаева, 1984-
Nikolova, Iva Nikolova, 1958- вж Николова, Ива Николова, 1958-
Nikolova, Radostina Atanasova вж Николова, Радостина Атанасова


Pajtašev, Rumen Marinov, 1956- вж Пайташев, Румен Маринов, 1956-
Panova, Vanja Georgieva, 1988- вж Панова, Ваня Георгиева, 1988-
Paskaleva, Zlatka Paskaleva, 1981- вж Паскалева, Златка Паскалева, 1981-
Pašova, Marija вж Пашова, Мария
Pavlova, Mihajlina вж Павлова, Михайлина
Pavlova, Pavlina Petrova, 1959- вж Павлова, Павлина Петрова, 1959-
Peeva, Iglika Stefanova, 1956- вж Пеева, Иглика Стефанова, 1956-
Peeva, Jasmine вж Peeva, Žasmina Aleksandrova, 1981-
Peeva, Žasmina Aleksandrova, 1981- (илюстратор) Кн 24
Peeva, Žasmina Aleksandrova, 1981- вж Пеева, Жасмина Александрова, 1981-
Pehlivanova, Tanja Ivanova, 1965- вж Пехливанова, Таня Иванова, 1965-
Pelova, Rumjana Ljubenova, 1967- вж Пелова, Румяна Любенова, 1967-
Pepelanova, Veselina Marieva, 2002- вж Пепеланова, Веселина Мариева, 2002-
Pérez-Reverte, Arturo, 1951- вж Перес-Реверте, Артуро, 1951-
Perfanov, Javor Simeonov, 1976- вж Перфанов, Явор Симеонов, 1976-
Perry, Devney вж Пери, Девни
Pešov, Simeon, 1941-2020 вж Пешов, Симеон, 1941-2020
Petkov, Vladislav Veskov, 1987- вж Петков, Владислав Весков, 1987-
Petrov, Ivajlo, 1948- вж Петров, Ивайло, 1948-
Petrov, Martin Konstantinov, 1982- (преводач) Кн 24
Petrov, Milčo, 1954- вж Петров, Милчо, 1954-
Petrova, Kristina Emilova, 1996- вж Петрова, Кристина Емилова, 1996-
Petrunova, Anelija Georgieva, 1977- вж Петрунова, Анелия Георгиева, 1977-
Plamenova, Milena, 1989- вж Пламенова, Милена, 1989-
Plašokova, Svetlana Panteleeva, 1963-2012 вж Плашокова, Светлана Пантелеева, 1963-2012
Pollard, Helen вж Полард, Хелън
Popova, Anelija Emilova, 1985- вж Попова, Анелия Емилова, 1985-
Prodanov, Plamen Ivanov, 1949- вж Проданов, Пламен Иванов, 1949-
Pron´, Elena Nikolaevna вж Прон, Елена Николаевна
Puntí, Jordi, 1967- вж Пунти, Жорди, 1967-


Ragnar Jónasson, 1976- вж Рагнар Йонасон, 1976-
Rajčeva, Marija Vasileva, 1937- вж Райчева, Мария Василева, 1937-
Raškova, Nina Nikolaeva, 1947- вж Рашкова, Нина Николаева, 1947-
Roberts, Nora, 1950- вж Робъртс, Нора, 1950-
Rozeva, Nevjana Ljubenova, 1900-1970 вж Розева, Невяна Любенова, 1900-1970
Rumin, Rumen, 1948- вж Румин, Румен, 1948-
Ruseva, Zornica вж Русева, Зорница
Rusinova, Zorka Dimkova вж Русинова, Зорка Димкова
Russell, Kate Elizabeth, 1984- вж Ръсел, Кейт Елизабет, 1984-


Sǎbeva, Kremena вж Събева, Кремена
Sǎrbinova, Elica вж Сърбинова, Елица
Savedge, Jenn, 1972- вж Савидж, Джен, 1972-
Sayers, Dorothy L., 1893-1957 вж Сейърс, Дороти Л., 1893-1957
Sirakova, Diana, 1954- вж Сиракова, Диана, 1954-
Slavčeva, Svetoslava Vasileva, 1980- вж Славчева, Светослава Василева, 1980-
Sokolova-Domusčieva, Svetoslava Rangelova, 1988- вж Соколова-Домусчиева, Светослава Рангелова, 1988-
Spasova, Mara Panajotova вж Спасова, Мара Панайотова
Springer, Nancy, 1948- вж Спрингър, Нанси, 1948-
Staneva, Luiza Ivanova, 1960- (илюстратор) Кн 114
Staneva, Luiza Ivanova, 1960- вж Станева, Луиза Иванова, 1960-
Stavrova, Elena Velkova, 1958- вж Ставрова, Елена Велкова, 1958-
Stefanova, Doroteja вж Стефанова, Доротея
Steiner, Rudolf, 1861-1925 вж Щайнер, Рудолф, 1861-1925
Stoicov, Emil Borisov вж Стоицов, Емил Борисов
Stojanov, Emil P., 1953- вж Стоянов, Емил П., 1953-
Stojanov, Rumen Borislavov, 1941- вж Стоянов, Румен Бориславов, 1941-
Stojanov, Todor Georgiev вж Стоянов, Тодор Георгиев
Stojanov, Vladimir Filipov вж Filipov, Vladimir, 1925-2004
Stojanova, Nina Dimitrova вж Стоянова, Нина Димитрова


Ščerbinina, Galina Valer´evna, 1963- вж Шчербинина, Галина Валериевна, 1963-
Šikalanov, Aleksandǎr Ivanov вж Шикаланов, Александър Иванов


Tagore, Rabindranath, 1861-1941 вж Тагор, Рабиндранат, 1861-1941
Tenekedžieva, Nikolina Lukova, 1987- вж Тенекеджиева, Николина Лукова, 1987-
Tetevenski, Stojo Jasenov, 1995- вж Тетевенски, Стойо Ясенов, 1995-
Thomas, Jo вж Томас, Джо
Todorov, Van´o Vankov, 1949- вж Тодоров, Ваньо Ванков, 1949-
Todorova, Rosica, 1949- вж Тодорова, Росица, 1949-
Topbas, Osman Nuri, 1942- вж Топбаш, Осман Нури, 1942-
Totev, Antonij Nikolov, 1962- вж Тотев, Антоний Николов, 1962-
Turton, Stuart вж Търтън, Стюарт
Tuševa, Svetlana Valerieva, 1989- вж Тушева, Светлана Валериева, 1989-


Umer, Ajdǎn вж Умер, Айдън


Vakkasoğlu, Vehbi, 1947- вж Вакксоглу, Вехби, 1947-
Vaklev, Kiril, 1938-2005 (автор) Кн 114
Vaklev, Kiril, 1938-2005 вж Ваклев, Кирил, 1938-2005
Vǎlčev, Van´o Marinov, 1937- вж Вълчев, Ваньо Маринов, 1937-
Vǎlčeva, Marija, 1972- вж Вълчева, Мария, 1972-
Valenta, Aleksandr, 1941- вж Валента, Александър, 1941-
Valenta, Valentina, 1942- вж Валента, Валентина, 1942-
Vǎlkanova, Velislava Slaveeva, 1981- вж Вълканова, Велислава Славеева, 1981-
Vasilev, Vasko Hristov, 1961- вж Василев, Васко Христов, 1961-
Vasileva, Elka Todorova, 1951- вж Василева, Елка Тодорова, 1951-
Vasileva, Todorka, 1965- вж Василева, Тодорка, 1965-
Vasil´jev, Oleksij Mikolajovič, 1974- вж Василев, Алексей Николаевич, 1974-
Vasin, Dimitǎr, 1944- вж Васин, Димитър, 1944-
Vatev, Valentin вж Ватев, Валентин
Veleva, Aleksandra Aleksandrova, 1953- вж Велева, Александра Александрова, 1953-
Veleva, Velislava Galinova, 1992- вж Велева, Велислава Галинова, 1992-
Vez´ov, Kostadin Ivanov. Kolekcija Bǎlgarski knižni pari  Г 1
Vez´ov, Kostadin Ivanov. Kolekcija Bǎlgarski knižni pari вж Везьов, Костадин Иванов. Колекция Български книжни пари
Vez´ov, Kostadin Ivanov, 1971- (съставител) Г 1
Vez´ov, Kostadin Ivanov, 1971- вж Везьов, Костадин Иванов, 1971-
Vezyov, Kostadin Ivanov. Bulgarian paper money collection вж Vez´ov, Kostadin Ivanov. Kolekcija Bǎlgarski knižni pari
Vezyov, Kostadin Ivanov, 1971- вж Vez´ov, Kostadin Ivanov, 1971-
Vladev, Vladi Železov, 1977- вж Владев, Влади Железов, 1977-
Vladimirov, Krǎstan, 1947- вж Владимиров, Кръстан, 1947-


Zagorčev, Marin Ivanov, 1972- вж Загорчев, Марин Иванов, 1972-
Zaharieva, Nadežda Grigorova, 1944- вж Захариева, Надежда Григорова, 1944-
Zajceva, Vera V. вж Зайцева, Вера В.
Ziger, Julija вж Зигер, Юлия
Zlatanova-Velikova, Ralica Zlatanova, 1976- вж Златанова-Великова, Ралица Златанова, 1976-
Zlatev, Ljubomir Zlatanov, 1952- вж Златев, Любомир Златанов, 1952-
Zlateva, Dinka Atanasova, 1972- вж Златева, Динка Атанасова, 1972-


Želeva, Bojana вж Желева, Бояна
Žišev, Ilčo Angelov, 1933- вж Жишев, Илчо Ангелов, 1933-
Žulienova, Teodora, 1995- вж Жулиенова, Теодора, 1995-


ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯТА


Авария в края на галактиката Кн 199
Авария на края на галактиката Кн 199
Аз съм един от тях - българските праведници на света Кн 150
Азбука для малышей Кн 106
Алботински скален манастир Кн 202
Альманах Новые имена нового века Кн 103
Альманах поэзии Кн 43
Альманах поэзии. Ч. 1 Кн 89
Альманах поэзии. Ч. 2 Кн 90
Альманах прозы Кн 91, Кн 92
Альманах Поэзия Кн 43
Анализ на съдебната практика, касаеща правата на ЛГБТИ лицата в Република България Кн 27
Ангелски данък Кн 165
Аферата в Стайлс Кн 51


Балкански полуостров [Картографски ресурс] К 7
Балкански полуостров - учебна природногеографска карта К 7
Безкраен празник Кн 113
Берачът на кестени Кн 170
Библията - поетична поредица Кн 129
Блясък Кн 83
Борбата срещу византийското владичество (1018-1185 г.) [Картографски ресурс] К 20
Братовчедите Кн 73
Буря, наречена любов Кн 133
Българийо! Кн 119
България и Византия през IX-X век [Картографски ресурс] К 21
България в края на XIII и началото на XIV в. [Картографски ресурс] К 22
България през погледа на Изтока Кн 211
България в подкрепа на Антихитлеристката коалиция (септември 1944 - май 1945 г.) [Картографски ресурс] К 2
Българското стопанство под османска власт [Картографски ресурс] К 1
Бяла магия до синя вода Кн 112


Вдъхновение Кн 130
Великата забавачница Кн 212
Великите умове и идеи в историята Кн 210
Вечните образи на Англия Кн 48
Вещерство Кн 6
Викингите и оракулът Г 3
Вкусна книга Кн 36
Войната в Тихоокеанския регион (1941-1945) [Картографски ресурс] К 3
Всполохи Кн 95
Възрожденската просвета и култура XVIII и XIX в. [Картографски ресурс] К 23
Вълшебната сила на името Кн 8


Герои Кн 65
Грийн тийн Кн 30
Грийн тийн. Имаш силата да помогнеш на природата Кн 30
Гръчански предания и легенди Кн 208


Да обичаш, въпреки... Кн 155
Да се влюбиш преди Коледа Кн 156
Да си отгледаш небе Кн 148
Движение за независима българска църква [Картографски ресурс] К 24
Деветият Кн 163
Детска радост Кн 194
Джабъл Дай Кн 98
Георги Джагаров. Поетът и непоетът Кн 180
Дивото зове Кн 71
Дигитализация на маркетинговите комуникации Кн 20
Дилър на любов Кн 186
Дилър на рози Кн 171
Димитровчета Кн 116
Дневник с диагноза Кн 179
Дневникът на Джордж Кн 189
Дневникът на един книжар Кн 47
Дневникът на учителя. [Т.] 2 Кн 200
Дравска отбранителна операция (6-19 март 1945 г.) К 2
Древна Месопотамия (ІІІ-І хил. пр. Хр.) [Картографски ресурс] К 13
Дрезгавини Кн 141
Думи на кръст Кн 147
Думите, които не казах на глас Кн 137
Духът на Япония Кн 198
Дънов Кн 10


Европа след Втората световна война (1945-1989) [Картографски ресурс] К 17
Европа и Наполеон в началото на XIX век [Картографски ресурс] К 4
Европа през XVII-XVIII век [Картографски ресурс] К 16
Европа в средата на XVI век [Картографски ресурс] К 15
Един българин в Прага Кн 39
Единадесет вдъхновяващи истории, които ще променят България Кн 22
Една история Г 2
Есеистичен синдром Кн 185


Жених за царкинята Кн 191
Жëлтый дрок Кн 97
Жива вода Кн 139
Животът и всичко в него Кн 85
Жизнь для счастья лишь даëтся... Кн 104


За англичаните като англичани или Изкуството да бъдеш островитятин Кн 44
За благодарността като изгубено умение Кн 57
За книгите и литературата Кн 184
За мистерийните драми Кн 12
За мистерийните драми, Портата на посвещението и Изпитанието на душата Кн 12
Завесата Кн 52
Западен Балкан - маршрути за активна почивка [Картографски ресурс] К 9
Записки из губернския град Филипопол 1878-1879 година Кн 176
Защо тийнейджърът не ми говори Кн 14
Зелени пътеки Кн 136
Зеница на времето Кн 149


И скакалците сънуват Кн 118
Игдош-даха синът на Бога Кн 158
Избраница на съдбата Кн 164
Избранное 1994-2011 Кн 102
Изгубени птици Кн 198
Изгубеният Монтеверди Кн 49
Изкуството да си пчелар Кн 35
Изписани слова по Дунава Кн 182
Изплакани разкази Кн 177
Исторически изследвания за Дунавската столица на България и за Българското подунавие Кн 205
История на село Горица [община Бяла] плюс кратка история на Поморие и Гърция Кн 206


Кармата като необходимост и свобода Кн 9
Каталог на българските книжни пари Г 1
Кибрит Кн 172
Класацията Кн 74
Книга за нас Кн 123
Книга за първолаците Кн 190
Книгата на закона Кн 7
Книгата на закона - Liber AL vel legis Кн 7
Кога ще порасна? Кн 188
Когато Януари срещна Август Кн 80
Код "Леванта" Кн 19
Кодирана памет за обичане Кн 126
Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена Кн 183
Колекция разкази Кн 160
Комитетът 300 Кн 5
Крадци на време Кн 117
Кралица на звездите Кн 121
Кралицата на шампанското Кн 86
Кралиците на Африка Кн 209
Кралят на номадите Кн 76
Кратка история на учебно-просветното дело в Севлиево и Севлиевска община Кн 28
Кураж, сърце Кн 128


Лето солнечного берега Кн 93
Ловецът с ледено сърце Кн 173
Лунен часовник Кн 146


Майстори на краткия разказ Кн 45
Малки същества Кн 192
Между два свята Кн 122
Меси. Уроци по стил Кн 41
Мигове коприна Кн 141
Морската карта Кн 87
Моя мрачна Ванеса Кн 78
Музыка деревьев Кн 99


Нали знаеш как е ... Кн 17
Написана картина Кн 159
Наръчник за жертви на престъпления от омраза на основа сексуална ориентация и/или полова идентичност Кн 16
Наука за книгата Кн 1
Национален литературен ученически конкурс Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена Кн 183
Национален парк Централен Балкан [Картографски ресурс] К 10
Неизпълнение от страна на Република България на задълженията по директива 2012/29/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 г. за установяване на минимални стандарти за правата, подкрепата и защитата на жертвите на престъпления Кн 21
Ненужна подметка Кн 154
Новые имена нового века Кн 103
Нощна птица Кн 79
Нощни стъпки Кн 114


Обединение на Германия. Обединение на Италия (1870-1871) [Картографски ресурс] К 18
Облак от свидетели Кн 61
Обратната страна на хаоса Кн 166
Отвъд Кн 169
Отвъд измерението Кн 162
Откровения. Кн. 1, За книгите и литературата Кн 184
Оцелелите страници Кн 187
Оценяване с електронни тестове по техническите дисциплини [Електронен ресурс] Е 1
Очарователните странности на другите Кн 58
Още мистерии по Коледа Кн 59


Пазете се от огъня на джехеннема! Кн 15
Пазителите на гората Кн 196
Памукови сънища Кн 111
Парадоксът на огледалото Кн 110
Перо от акула Кн 168
Песните на Заратустра Кн 142
[Пет хиляди петдесет и едно] 5051 Кн 178
Питанки Кн 193
Повести Кн 109
Повярвай на птиците Кн 124
Под ледената стряха на живота Кн 127
Подготвителни етапи на мистерията на Голгота Кн 13
Поетична поредица Библията Кн 129
Пожароизвестителни системи Кн 31
Поморие - град с хилядолетна история Кн 204
Последните случаи на госпожица Марпъл Кн 53
Последният сеанс Кн 54
Почеркът на сърцето Кн 131
Предизвикателства за България Кн 181
Престъпления от омраза по хомофобски и трансфобски подбуди Кн 26
Приказки за животни Кн 107
Примери из живота Кн 11
Присъдата е смърт Кн 68
Пробуждане Кн 115
Път за рая Кн 140
Пътуване до долината на йотуните Г 4
Пътят към Анапурна Кн 100


Равда, Несебър и Стария Несебър [Картографски ресурс] К 8
Радостта от живота по френски Кн 29
Разкази от вчера и днес Кн 152
Разпадане на Римската империя (IV век) [Картографски ресурс] К 14
Разселване на българи и славяни (VI-VII век) [Картографски ресурс] К 12
Риба и пържени картофки - моята невероятна година в Полша Кн 50
Риф Кн 135
Роден на Великден Кн 151
Руската империя през XVII-XVIII век [Картографски ресурс] К 19


Самодивски извори Кн 143
Сбогом и до скоро Кн 69
Сватба в Прованс Кн 60
Световната PR революция Кн 38
Свободно движение на гражданите на Европейския съюз - права и предизвикателства пред еднополовите семейства в Република България Кн 23
Седемте смърти на Ивлин Хардкасъл Кн 64
Село Факия [община Средец] Кн 207
Селфи Кн 174
Сиди Кн 88
Случаят с изчезналия маркиз Кн 82
Слънчевата птица Кн 120
Смелостта да бъдеш. Ч. 2, Единадесет вдъхновяващи истории, които ще променят България Кн 22
Смърт край Нил Кн 55
Снежна слепота Кн 84
Солнечный берег здоровья Кн 94
Среднощно слънце Кн 72
Стихи и скороговорки для детей Кн 108
[Сто и една] 101 стъпки в образованието и възпитанието Кн 201
Стогодишната любов Кн 161
Страна моей мечты Кн 105
Страстната година Кн 70
Стъпките на Еднорога Кн 144
Събрани съчинения. Т. 7, Парадоксът на огледалото Кн 110
Съпруга на убиец Кн 75


Тайната на малките неща Кн 46
Ти и аз Кн 125
Ти, в сърцето ми Кн 145
Ти, непрестанна новина Кн 132
Тост за непознатата Белгия Кн 56
Точно по пладне Кн 77
Тракийски съкровища по нашите земи [Картографски ресурс] К 6
ТрансРодопи К 11
Трели души Кн 96
Трети шанс Кн 167
Трудни орбити. Морски "Космос" Кн 37
Тя и тримата Кн 157


Убийства в Кингфишър Хил Кн 66
Убийство в метрото Кн 67
Утринна сълза Кн 138
Уудсток в градината Кн 153
Учитель танцев Кн 101


Финансова етика Кн 4
Фирмата създател на чуден приятел Кн 134


Холистичният подход - резултатна линия в здравните грижи при жени с гинекологични онкологични заболявания Кн 33


Ценностни ориентири на обучението по физическо възпитание Кн 42


Четири шепи любов Кн 63
Чие е тялото? Кн 62
Чудото Цари Мали град Кн 203
Чуй сърцето, докосни небето Кн 175


Шарени бонбони Кн 195
Швейцарският Червен кръст отблизо (150 години ШЧК) Кн 32
Шести национален младежки литературен конкурс "Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена" 2019, да обичаш, въпреки... Кн 155
[Шестнадесет] 16 вълшебни приказки Кн 197


Among us Кн 40


Book science Кн 1
Bulgaria [Картографски ресурс] К 5
Bulgarian paper money catalog Г 1


Central Balkan national park К 10
The courage to be. Pt. 2, Eleven inspiring stories, that will change Bulgaria Кн 24


Eleven inspiring stories, that will change Bulgaria Кн 24
Free movement of European Union citizens - rights and challenges to same-sex families in the Republic of Bulgaria Кн 25


Java за всички Кн 2


Paneuropean transport corridors in Bulgaria К 5
R - основи на езика в примери Кн 3
Ravda, Nessebar, Ancient Nessebar К 8
The red badge of courage Кн 81
Railway network К 5


SP-PAM приложение, версия 2.0 Кн 34
Steps in the night Кн 114
TransRhodopi [Картографски ресурс] К 11
[Twenty-five] 25 years freedom in Bulgaria Кн 18
Western Balkans К 9
ПОКАЗАЛЕЦ НА СЕРИИТЕ


Агата Кристи. - София : Ера, 2008- . ISSN C625-6740 Кн 52Кн 53


Ератрилър. - София : Ера, 1998- . ISSN C623-4003 Кн 69, Кн 75Кн 79


Книжная конкурсная серия Славянское слово. - Шумен : Междунар. съюз на писателите "Св. св. Кирил и Методий", 2018- . ISSN C624-7725 Кн 43, Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 101, Кн 102, Кн 104, Кн 105, Кн 106, Кн 108, Кн 109
Кратки разкази завинаги. - Пловдив : Жанет 45, 2010- . ISSN C633-4563 Кн 199
Криминални шедьоври. - София : СББ медиа, 2017- . ISSN C634-5476 Кн 74


Планините в България вж Планините на България
Планините на България. - София : Давгео, 2019- . ISSN C623-8041 К 10
Поредица Достойнствата на благонравието. - София : Глав. мюфтийство, 2013- . ISSN C634-3155 Кн 15
Поредица Образователни приказки. - София : Кипо прес, 2020- . ISSN C634-853X Кн 107
Поредица Просветление. - София : Изд. ателие Аб, 2003- . ISSN C624-3088 Кн 12, Кн 13


Световни бестселъри. - София : Санома блясък България, 2011- . ISSN C633-5004 Кн 60Кн 77
Серия Северно сияние. - София : Ера, 2015- . ISSN C634-4941 Кн 84УДК


001 НАУКА И ЗНАНИЕ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Кн 5
002 ДОКУМЕНТАЦИЯ И ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ. КНИГИ. ПЕЧАТНА ПРОДУКЦИЯ. АВТОРСТВО Кн 1
004 КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И ТЕХНОЛОГИИ. ИЗЧИСЛИТЕЛНА ТЕХНИКА. ОБРАБОТКА НА ДАННИ Е 1, Кн 2, Кн 3, Кн 34
005 УПРАВЛЕНИЕ Кн 4
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Кн 1
06 ОРГАНИЗАЦИИ И СДРУЖЕНИЯ Кн 5
08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СБОРНИЦИ Кн 196, Кн 197


13 ФИЛОСОФИЯ НА СЪЗНАНИЕТО И ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ Кн 6, Кн 7, Кн 8, Кн 9
14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Кн 9, Кн 10, Кн 11, Кн 12, Кн 13
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Кн 10, Кн 14


28 ИСЛЯМ Кн 15
29 СЪВРЕМЕННИ ДУХОВНИ ДВИЖЕНИЯ Кн 10, Кн 11


316 СОЦИОЛОГИЯ Кн 16, Кн 17, Кн 22, Кн 24
323 ВЪТРЕШНИ РАБОТИ. ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Кн 18
327 МЕЖДУНАРОДНИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ВЪНШНА ПОЛИТИКА Кн 19
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ НА ИКОНОМИКАТА. ИКОНОМИЧЕСКО ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ К 1
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Кн 20
342 ПУБЛИЧНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Кн 21, Кн 22, Кн 23, Кн 24, Кн 25, Кн 27
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. УГЛАВНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ Кн 16, Кн 21, Кн 26
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Кн 27
355/359 ВОЕННО ИЗКУСТВО. ВОЕННИ НАУКИ. ОТБРАНА НА СТРАНАТА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ К 2, К 3, К 4
37 ОБРАЗОВАНИЕ Кн 42
373 ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Кн 28
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧИЛИЩА. УНИВЕРСИТЕТИ Е 1
39 ЕТНОЛОГИЯ. КУЛТУРНА АНТРОПОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. ТРАДИЦИИ. БИТ. ФОЛКЛОР Кн 29


502 ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА Кн 30


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ПРОФИЛАКТИКА НА НЕЩАСТНИТЕ СЛУЧАИ Кн 31, Кн 32
618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО Кн 33
630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО Кн 34
638.1 ПЧЕЛАРСТВО. АПИКУЛТУРА Кн 35
641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ПРИГОТВЯНЕ НА ХРАНАТА. ГОТВАРСТВО. ЯСТИЯ. ХРАНЕНЕ Кн 36
656.1/.5 СУХОПЪТЕН ТРАНСПОРТ К 5
656.6 ВОДЕН ТРАНСПОРТ Кн 37
659 РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИОННИ КАМПАНИИ. ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА Кн 38


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА Г 1
741/744 РИСУВАНЕ. ЧЕРТАНЕ Г 2, Г 3, Г 4
791 КИНО. КИНОФИЛМИ Кн 39
795 ЕЛЕКТРОННИ ИГРИ Кн 40
796.3 ИГРИ С ТОПКА Кн 41
796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. СПОРТНО ОРИЕНТИРАНЕ Кн 42


821 ЛИТЕРАТУРИ НА ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ И ЕЗИКОВИ СЕМЕЙСТВА Кн 43, Кн 44, Кн 45, Кн 46
821.111 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 47Кн 48, Кн 49, Кн 50, Кн 51, Кн 52, Кн 53, Кн 54, Кн 55, Кн 56, Кн 57, Кн 58, Кн 59, Кн 60, Кн 61, Кн 62, Кн 63, Кн 64, Кн 65, Кн 66, Кн 67Кн 68
821.111(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 59, Кн 69, Кн 70, Кн 71, Кн 72, Кн 73, Кн 74, Кн 75, Кн 76, Кн 77, Кн 78, Кн 79, Кн 80 Кн 81
821.111(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 82Кн 83
821.113.3 ИСЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 84
821.113.5-93 НОРВЕЖКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Г 3, Г 4
821.131.1 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА Г 2
821.133.1 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 85, Кн 86
821.134.2 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 87, Кн 88
821.161.1 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 89, Кн 90, Кн 91, Кн 92, Кн 93, Кн 94, Кн 95, Кн 96, Кн 97, Кн 98, Кн 99, Кн 100, Кн 101, Кн 102, Кн 103, Кн 104, Кн 105
821.161.1-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 106, Кн 107, Кн 108
821.161.2 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 109
821.161.3 БЕЛАРУСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 89
821.163.2-0 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. СЪБРАНИ И ИЗБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ Кн 110
821.163.2-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Кн 36, Кн 89, Кн 90, Кн 111, Кн 112, Кн 113, Кн 114, Кн 115, Кн 116, Кн 117, Кн 118, Кн 119, Кн 120, Кн 121, Кн 122, Кн 123, Кн 124, Кн 125, Кн 126, Кн 127, Кн 128, Кн 129, Кн 130, Кн 131, Кн 132, Кн 133, Кн 134, Кн 135, Кн 136, Кн 137, Кн 138, Кн 139, Кн 140, Кн 141, Кн 142, Кн 143, Кн 144, Кн 145, Кн 146, Кн 147, Кн 148, Кн 149, Кн 159Кн 170
821.163.2-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Кн 110, Кн 122, Кн 139, Кн 150, Кн 151, Кн 152, Кн 153, Кн 154, Кн 155, Кн 156, Кн 157, Кн 158, Кн 159, Кн 160, Кн 161, Кн 162, Кн 163, Кн 164, Кн 165, Кн 166, Кн 167, Кн 168, Кн 169, Кн 170, Кн 171, Кн 172, Кн 173, Кн 174, Кн 175, Кн 176Кн 177, Кн 178, Кн 179 Кн 208
821.163.2-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Кн 145Кн 180Кн 181Кн 182, Кн 183, Кн 184, Кн 185, Кн 186, Кн 187
821.163.2-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ Кн 188, Кн 189, Кн 190, Кн 191, Кн 192, Кн 193, Кн 194, Кн 195, Кн 196, Кн 197
821.214.32 ЛИТЕРАТУРА НА БЕНГАЛИ Кн 198
821.411.16 ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ (БИБЛЕЙСКИ, СРЕДНОВЕКОВЕН И КЛАСИЧЕСКИ) Кн 199
821.512.161 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА Кн 200, Кн 201


904 ОСТАНКИ ОТ КУЛТУРИТЕ НА РАЗЛИЧНИ ИСТОРИЧЕСКИ ПЕРИОДИ К 6, Кн 202, Кн 203
908 КРАЕЗНАНИЕ Кн 28, Кн 50, Кн 56, Кн 100, Кн 203, Кн 204, Кн 205, Кн 206, Кн 207, Кн 208
910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ПЪТЕШЕСТВИЯ, ЕКСПЕДИЦИИ И ОТКРИТИЯ Кн 209
911 ОБЩА ГЕОГРАФИЯ. НАУКА ЗА ГЕОГРАФСКИТЕ ФАКТОРИ (СИСТЕМАТИЧНА ГЕОГРАФИЯ). ТЕОРЕТИЧНА ГЕОГРАФИЯ К 7, К 8
912 НЕТЕКСТОВИ ГЕОГРАФСКИ МАТЕРИАЛИ. ВКЛЮЧВА: ИЗОБРАЖЕНИЯ. ГРАФИКИ. ДИАГРАМИ. ПРОФИЛИ. КАРТОГРАМИ. КАРТИ. АТЛАСИ. ГЛОБУСИ (КАТО ИЗРАЗНИ СРЕДСТВА НА ГЕОГРАФСКОТО ПОЗНАНИЕ) К 9, К 10, К 11
929 БИОГРАФИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ Кн 35, Кн 39, Кн 41, Кн 209, Кн 212
930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА. КУЛТУРНА ИСТОРИЯ К 23, Кн 210
94(100) ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ (ХРОНОЛОГИЧНО ОБОБЩЕНИЕ НА ФАКТИ) К 2, К 3
94(100)"05/..." СРЕДНОВЕКОВНА И НОВА ОБЩА ИСТОРИЯ К 12
94(32/39) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ СТРАНИ ОТ ДРЕВНИЯ И СРЕДНОВЕКОВНИЯ СВЯТ К 13, К 14
94(4) ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА К 4, К 15, К 16, К 17
94(41/498) ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ К 18, К 19, К 21, Кн 206
94(497.2) ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Кн 211
94(497.2)"-12/06" ТРАКИ (12 ВЕК ПР.Н.Е.-1 ВЕК). РИМСКА И ВИЗАНТИЙСКА ВЛАСТ (1-7 ВЕК) К 20
94(497.2)"06/17" ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (7 ВЕК - І ПОЛ. НА 18 В.). ПЪРВА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА. ВТОРА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА К 1, К 21К 22
94(497.2)"17/18" ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛОВИНА НА 18 В. - 1878 Г.) К 23, К 24
94(497.2)"1878..." ТРЕТА БЪЛГАРСКА ДЪРЖАВА Кн 212


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


Вълчанов, Рангел Петров (1928-2013)
- биографии Кн 39


Киров, Кирил Николов (1933-)
- биографии Кн 35
"Космос Шипинг" ЕООД (Варна)
- история Кн 37


Меси, Лионел (1987-)
- биографии Кн 41


Messi, Lionel (1987-) вж Меси, Лионел (1987-)


ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ


Антропософия Кн 9, Кн 12, Кн 13
Археологични находки
- Западна България
- - сборници Кн 203
Астрология Кн 8


Връзки с обществеността Кн 38
Външна политика
- Близък и Среден изток
- - история Кн 19
- България
- - история Кн 19


Готварство
- рецепти Кн 36
Гражданство
- Европа
- - правни проблеми Кн 23, Кн 25


Дискриминация
- България
- - интервюта Кн 22, Кн 24
Дъновизъм Кн 10, Кн 11
Дървесни видове
- систематика
- - ръководства Кн 34


Езици за програмиране Кн 2, Кн 3
Електронни игри
- ръководства Кн 40
Електронно обучение Е 1


Женски полови органи
- тумори
- - грижи за болните Кн 33


Информационни и комуникационни технологии
- приложение
- - в маркетинга Кн 20
Ислям Кн 15
История
- Балкански полуостров Кн 206
- България
- - извори Кн 211
- Поморие Кн 204
- Русе Кн 205


Карма Кн 9
Кинорежисьори, български
- биографии Кн 39
Книга
- теория Кн 1
Книжни пари, български
- каталози Г 1
Конспиративни теории Кн 5
Култура
- история Кн 210


Лични имена Кн 8


Магия Кн 6
Манастири
- Видин (област) Кн 202
Маркетинг
- автоматизация Кн 20


Насилие
- България
- - правни проблеми Кн 21
Нравствено възпитание
- ученици Кн 42
Нумерология Кн 8


Общественици, български
- 19-20 век
- - биографии Кн 212
Околна среда
- опазване Кн 30
Окултизъм Кн 7


Пожари
- профилактика Кн 31
Пол
- България
- - правни проблеми Кн 27
Права на човека
- България Кн 27
- Европа Кн 21
Предсказания Кн 10
Престъпления против личността
- България Кн 21
- наръчници Кн 16
- противодействие
- - наръчници Кн 26
Престъпност
- противодействие
- - наръчници Кн 16
Преход от тоталитаризъм към демокрация
- България
- - сборници Кн 18
Приложни програми
- ръководства Кн 34
Прочути жени
- биографии Кн 209
Прочути личности Кн 210
Пчеларство
- биографии Кн 35


Розенкройцери Кн 12


Сексуалност
- правни проблеми
- - България
- - - интервюта Кн 22, Кн 24
Села
- Западна България
- - история
- - - сборници Кн 203
- Северозападна България
- - история Кн 208
- Югоизточна България
- - история Кн 206, Кн 207
Семейно възпитание
- наръчници Кн 14
Стопанска етика Кн 4
Студенти
- България
- - дискриминация Кн 17
- проверка и оценка на знанията
- - автоматизация Е 1
Съдебна практика
- България Кн 27


Тайни общества Кн 5
Техника
- тестове за ВУЗ
- - автоматизация Е 1
Технически системи Кн 31


Училища
- Севлиево (община)
- - история Кн 28


Физическо възпитание
- методика на преподаването Кн 42
Французи
- бит Кн 29
Футболисти, аржентински
- биографии Кн 41


Хомосексуализъм
- България
- - правни проблеми Кн 27
- Европа
- - правни проблеми Кн 23, Кн 25
- правни проблеми
- - наръчници Кн 26
- социални проблеми
- - наръчници Кн 16


Червен кръст
- Швейцария
- - история Кн 32
Четене
- теория Кн 1


Юноши
- психология
- - наръчници Кн 14ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


Аржентина
- физическа култура и спорт Кн 41
Африка
- география Кн 209


Балкански полуостров К 7
- история Кн 206
Белгия
- краезнание Кн 56
Близък и Среден изток
- външна политика Кн 19
България К 6, К 20, К 21, К 22, К 23, К 24
- военно дело К 2
- външна политика Кн 19
- вътрешна политика Кн 18
- история Кн 211, Кн 212
- кино Кн 39
- нумизматика Г 1
- право Кн 21, Кн 24, Кн 27
- пчеларство Кн 35
- социология Кн 17
- стопанство К 1
- транспорт К 5


Варна
- воден транспорт Кн 37
Видин (област)
- паметници на културата Кн 202
Византия К 21


Германия К 18
Горица (област Варна)
- краезнание Кн 206
Градец (област Видин)
- краезнание Кн 208


Древна Месопотамия К 13


Европа К 15, К 16, К 17
- военно дело К 4
- право Кн 21, Кн 23, Кн 25


Западна България
- паметници на културата Кн 203


Италия К 18


Непал
- краезнание Кн 100
Несебър К 8


Полша
- краезнание Кн 50
Поморие
- краезнание Кн 204


Равда (област Бургас) К 8
Рим (държава) К 14
Родопи К 11
Русе
- краезнание Кн 205
Русия К 19


Севлиево (община)
- образование Кн 28
Стара планина К 9, К 10


Тихоокеански регион
- военно дело К 3


Факия (област Бургас)
- краезнание Кн 207
Франция
- етнография Кн 29


Швейцария
- здравеопазване Кн 32


ПОКАЗАЛЕЦ НА МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТЕН НОМЕР ISBN


954-737-241-6 Кн 125
954-737-278-5 Кн 119
954-737-297-1 Кн 35
954-737-318-8 Кн 140
954-737-335-8 Кн 39
954-737-349-8 Кн 157
954-737-424-9 Кн 114
954-737-499-0 Кн 12
978-619-164-267-0 Кн 1
978-619-164-285-4 Кн 30
978-619-164-311-0 Кн 38
978-619-164-386-8 Кн 167
978-619-164-391-2 Кн 110
978-619-164-392-9 Кн 209
978-619-164-394-3 Кн 165
978-619-186-527-7 Г 2
978-619-186-550-5 Кн 132
978-619-186-593-2 Кн 151
978-619-186-597-0 Кн 190
978-619-186-607-6 Кн 135
978-619-186-608-3 Кн 153
978-619-186-609-0 Кн 176
978-619-186-610-6 Кн 212
978-619-186-611-3 Кн 193
978-619-186-612-0 Кн 192
978-619-186-615-1 Кн 128
978-619-186-616-8 Кн 123
978-619-186-621-2 Кн 199
978-619-186-624-3 Кн 118
978-619-228-057-4 Кн 9
978-619-238-004-5 К 6
978-619-238-010-6 К 20
978-619-238-013-7 К 22
978-619-238-017-5 К 1
978-619-238-020-5 К 23
978-619-238-021-2 К 24
978-619-238-034-2 К 2
978-619-238-039-7 К 14
978-619-238-041-0 К 12
978-619-238-044-1 К 21
978-619-238-055-7 К 15
978-619-238-059-5 К 16
978-619-238-060-1 К 19
978-619-238-062-5 К 4
978-619-238-063-2 К 18
978-619-238-072-4 К 3
978-619-238-073-1 К 17
978-619-7058-91-8 Кн 117
978-619-7058-92-5 Кн 147
978-619-7058-94-9 Кн 154
978-619-7058-95-6 Кн 182
978-619-7058-96-3 Кн 205
978-619-7058-97-0 Г 1
978-619-7121-38-4 Кн 31
978-619-7253-07-8 Кн 4
978-619-7340-03-7 Е 1
978-619-7356-83-0 Кн 8
978-619-7356-89-2 Кн 3
978-619-7356-90-8 Кн 160
978-619-7356-92-2 Кн 2
978-619-7406-03-0 Кн 201
978-619-7406-42-9 Кн 200
978-619-7406-43-6 Кн 15
978-619-7406-48-1 Кн 211
978-619-7479-20-9 ! Кн 185
978-619-7479-22-3 ! Кн 95
978-619-7479-23-0 ! Кн 101
978-619-7499-0-1 ! Кн 163
978-619-7499-00-1 Кн 163
978-619-7499-09-4 Кн 102
978-619-7499-1 ! Кн 99
978-619-7499-10-0 Кн 106
978-619-7499-11-7 Кн 98
978-619-7499-12-4 Кн 103
978-619-7499-13-1 Кн 105
978-619-7499-14-8 Кн 104
978-619-7499-15 ! Кн 96
978-619-7499-15-5 Кн 99
978-619-7499-18-6 Кн 43
978-619-7499-19-3 Кн 91
978-619-7499-20-9 Кн 185
978-619-7499-21-6 Кн 108
978-619-7499-22-3 Кн 95
978-619-7499-24-4 ! Кн 109
978-619-7499-24-7 Кн 97
978-619-7499-25-4 Кн 109
978-619-7499-26-1 Кн 92
978-619-7499-27-8 Кн 89
978-619-7499-28-5 Кн 90
978-619-7542-25-7 Кн 145
978-619-7542-26-4 Кн 159
978-619-7542-27-1 Кн 28
978-619-7542-28-8 Кн 138
978-619-7542-29-5 Кн 195
978-619-7542-30-1 Кн 136
978-619-7542-31-8 Кн 168
978-619-7542-32-5 Кн 152
978-619-7542-33-2 Кн 134
978-619-7542-34-9 Кн 148
978-619-7542-35-6 Кн 162
978-619-7542-36-3 Кн 137
978-619-7542-37-0 Кн 133
978-619-7542-38-7 Кн 175
978-619-7542-39-4 Кн 131
978-619-7542-40-0 Кн 164
978-619-7542-41-7 Кн 191
978-619-7542-43-1 Кн 116
978-619-7542-45-5 Кн 122
978-619-7542-46-2 Кн 130
978-619-7542-47-9 Кн 111
978-619-7542-48-6 Кн 178
978-619-7542-49-3 Кн 149
978-619-7542-50-9 Кн 197
978-619-7542-51-6 Кн 146
978-619-7542-52-3 Кн 121
978-619-7542-53-0 Кн 172
978-619-7542-54-7 Кн 36
978-619-7542-55-4 Кн 194
978-619-7542-56-1 Кн 179
978-619-7542-57-8 Кн 166
978-619-7542-58-5 Кн 170
978-619-7542-59-2 Кн 177
978-619-7542-60-8 Кн 169
978-619-7586-08-4 Кн 14
978-619-7586-15-2 Кн 6
978-619-7616-00-2 Кн 173
978-619-91185-1-1 Кн 7
978-619-91364-0-9 Кн 183
978-619-91364-1-6 Кн 155
978-619-91364-3-0 Кн 150
978-619-91572-7-5 Кн 22
978-619-91572-8-2 Кн 24
978-619-91650-0-3 Кн 144
978-619-91650-1-0 Кн 141
978-619-91650-2-7 Кн 142
978-619-91650-3-4 Кн 143
978-619-91675-0-2 Кн 196
978-619-91697-0-4 Кн 107
978-954-00-0205-7 Кн 20
978-954-27-2433-9 Кн 78
978-954-27-2501-5 Г 4
978-954-27-2502-2 Г 3
978-954-27-2505-3 Кн 73
978-954-27-2508-4 Кн 72
978-954-27-2511-4 Кн 83
978-954-27-2512-1 Кн 189
978-954-27-2514-5 Кн 76
978-954-27-2516-9 Кн 40
978-954-27-2517-6 Кн 82
978-954-27-2518-3 Кн 70
978-954-2916-31-4 Кн 184
978-954-2945-72-7 К 7
978-954-2945-75-8 К 5
978-954-2945-79-6 К 13
978-954-2950-47-9 Кн 180
978-954-2955-65-8 Кн 120
978-954-2955-66-5 Кн 33
978-954-2955-67-2 Кн 126
978-954-2955-68-9 Кн 115
978-954-363-011-0 К 8
978-954-363-012-7 К 11
978-954-363-013-4 К 9
978-954-363-014-1 К 10
978-954-365-213-6 Кн 57
978-954-365-215-0 Кн 87
978-954-365-219-8 Кн 58
978-954-365-220-4 Кн 47
978-954-365-235-8 Кн 68
978-954-365-237-2 Кн 64
978-954-365-240-2 Кн 67
978-954-365-245-7 Кн 65
978-954-365-246-4 Кн 48
978-954-365-247-1 Кн 88
978-954-389-568-7 Кн 29
978-954-389-569-4 Кн 52
978-954-389-570-0 Кн 53
978-954-389-572-4 Кн 100
978-954-389-573-1 Кн 45
978-954-389-574-8 Кн 75
978-954-389-577-9 Кн 49
978-954-389-578-6 Кн 63
978-954-389-579-3 Кн 56
978-954-389-580-9 Кн 86
978-954-389-581-6 Кн 84
978-954-389-582-3 Кн 69
978-954-389-583-0 Кн 85
978-954-389-585-4 Кн 79
978-954-389-586-1 Кн 80
978-954-389-587-8 Кн 50
978-954-389-588-5 Кн 66
978-954-389-589-2 Кн 51
978-954-389-590-8 Кн 54
978-954-389-591-5 Кн 5
978-954-389-592-2 Кн 55
978-954-389-592-2 ! Кн 41
978-954-389-593-9 Кн 41
978-954-389-594-6 Кн 59
978-954-399-323-9 Кн 77
978-954-399-337-6 Кн 74
978-954-399-343-7 Кн 60
978-954-471-664-6 Кн 113
978-954-471-682-0 Кн 188
978-954-471-683-7 Кн 156
978-954-471-684-4 Кн 171
978-954-471-685-1 Кн 186
978-954-471-687-5 Кн 127
978-954-471-690-5 Кн 204
978-954-471-691-2 Кн 112
978-954-471-696-7 Кн 207
978-954-471-697-4 Кн 139
978-954-471-698-1 Кн 161
978-954-471-699-8 Кн 206
978-954-471-700-1 Кн 187
978-954-471-701-8 Кн 158
978-954-471-702-5 Кн 93
978-954-471-703-2 Кн 94
978-954-471-706-3 Кн 181
978-954-641-127-3 Кн 198
978-954-641-128-0 Кн 46
978-954-641-129-7 Кн 62
978-954-641-130-3 Кн 71
978-954-641-131-0 Кн 81
978-954-641-132-7 Кн 61
978-954-641-133-4 Кн 44
978-954-641-134-1 Кн 210
978-954-737-998-5 Кн 13
978-954-8257-38-1 Кн 174
978-954-8257-39-8 Кн 129
978-954-8257-40-4 Кн 124
978-954-8576-44-4 Кн 42
978-954-8576-46-8 Кн 37
978-954-91572-9-9 ! Кн 27
978-954-92356-4-7 Кн 202
978-954-929-742-3 ! Кн 23
978-954-929-743-0 ! Кн 25
978-954-929-744-7 ! Кн 26
978-954-92974-3-0 Кн 25
978-954-92974-4-7 Кн 26
978-954-92974-5-4 Кн 17
978-954-92974-7-8 ! Кн 21
978-954-92974-9-2 Кн 16
978-954-9369-24-3 Кн 203
978-954-9653-16-8 Кн 34