БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС

Книги, официални издания, нотни, графически, картографски, издания за слепи, издания на некнижни материали и на електронни носители и нови заглавия на продължаващи издания

Месечен бюлетин

Год. 118, 2014, бр. 12

Редакционна колегия
Главен редактор: Силвия Трендафилова Филипова

Отговорен редактор за броя: Силвия Трендафилова Филипова

Редактори: Анриета Иванова Жекова, Борислава Господинова Димитрова, Боряна Симеонова Табакова, Весела Иванова Генова, Даниела Димитрова Андонова, Емилия Георгиева Григорова, Яница Николаева АнаниеваЗА ИЗДАНИЕТОВ БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се регистрират книги, брошури, официални, нотни, графически и картографски издания, издания за незрящи, издания на некнижни материали и на електронни носители, продължаващи издания регистрирани и като книги, нови периодични издания (първите броеве или книжки на всяко ново продължаващо издание, издания с променени заглавия, както и самостоятелно издадени единични листове - юбилейни броеве и др.п.). Посочените видове документи, издадени или произведени в Република България, постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

Не подлежат на регистрация издания с кратковременен срок на действие, рекламни издания, отпечатъци, плакати и илюстровани календари, учебни карти само с контурни изображения.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) се публикува в електронен формат един път месечно.

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа 8 раздела : Книги и официални издания; Нотни издания; Графични издания; Картографски издания; Издания за слепи; Издания на некнижни материали и на електронни носители; Продължаващи издания регистрирани и като книги; Нови заглавия на продължаващи издания. Библиографските описания в разделите са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83

БЪЛГАРСКИ КНИГОПИС (Сер. 1) съдържа следните показалци:
   •    Показалец на имена на лица и колективни органи (кирилица и латиница)
   •    Показалец на заглавия
   •    Показалец на новите заглавия на продължаващи издания
   •    Показалец на серии
   •    Предметен показалец на лица и колективни органи
   •    Предметен показалец
   •    Географски показалец
   •    Показалец на международен стандартен номер ISBN
   •    Показалец на международен стандартен номер ISMN


Търсенето се извършва по видове документи и чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID.

КНИГИ

0 ОБЩ ОТДЕЛ

001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БИВОЛАРСКИ, Иван Божидаров, 1986-
        Основи на астробиологията : астробиология. Т. 2, Европа Вж Кн 362

БК 2014/12 Кн 1
        БЪЛГАРСКАТА наука в действие : българската наука е тук! : [сборник с научните институции в България] / [състав. Петър Теодосиев ... и др.] ; ред. кол. Петър Теодосиев - глав. ред. ... [и др.]. - София : Форум Наука, 2014. - 290 с. ; 21 см

Имената на състав. отбелязани в изд. каре. - Други състав.: Росен Теордосиев, Милена Крумова, Николай Драгостинов, Благой Анев, Анастасия Карнаух, Васил Василев, София Сотиракис Панчос, Николета Райкова-Петрова, Милена Бербенкова, Елица Барукчиева, Първан Киров Киров, Боряна Василева, Илиана Борисова, Петя Накова. - Възприетата форма на името на състав. Илиана Борисова е Илияна Георгиева Борисова-Кацарова. - Други ред.: Росен Теодосиев, Радослав Тодоров, Красимир Иванчев. - Изд. по Проект Българската наука в действие. - Сдрружение Форум Накуа: с. 5-8. - Полезни практики в неформалното образование - Бг Наука / Росен Теодосиев, Петър Теодосиев: с. 269-274. - Съдържа и: Интервюта с Петър и Росен Теодосиеви, Николай Колев Витанов, Владимир Божилов, Илия Пенев Пенев, Мартин Иванов, Васил Станиславов Василев, Гаро Хугасов Мардиросян / разговорите водиха Анастасия Карнаух, Петър Теодосиев, Росен Теодосиев, Илиана Борисова: с. 275-289.

ISBN 978-619-90201-1-1
1. Наука - България - сборници 2. Образование и просвета - България - сборници 3. България - наука
001(497.2)(062.2)
37(497.2)(062.2)
COBISS.BG-ID 1264623588

БК 2014/12 Кн 2
        ЗАГАДКИТЕ на древното минало : антология / [състав.] Греъм Хенкок ; под ред. на Глен Крайсбърг ; [прев. Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 350 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Mysteries of the ancient past : a Graham Hancock reader / ed. by Glenn Kreisberg. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Съпътстващ том към антологията на Греъм Хенкок Изгубеното познание на древните. - Съдържа статии и от: Омар Розалес, Джоузеф Селби, Дейвид Стайнмец, Дейвид Фроули, Манджир Саманта-Лотън, Луси Уайът, Джоселин Годуин, Грегъри Самс, Кристофър Найт, Алан Бътлър, Хари Сивъртсън, Стивън Редман, Джонатан Талат Филипс, Флавио Барбиеро, Гари А. Дейвид, Глен М. Крайсбърг, Антоан Гигал, Антъни Пийк, Даниел Пинчбек, Джеф Стрей.

ISBN 978-954-655-449-9 : 17.99 лв.
1. Наука - история 2. Култура, антична
001
930.85(100)
COBISS.BG-ID 1264529124

БК 2014/12 Кн 3
        ЗЛАТЕН фонд на българската наука : [интервюта] / [състав. Ерика Лазарова] ; [ред. кол. Ерика Лазарова - отг. ред. ... и др.]. - София : Архимед 2000, 2011-<2014> (София : Алианс принт). - T. <1-2> ; 23 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Александър Янакиев, Стоян Денчев, Елена Игнатова, Румяна Стоилова, Чавдар Попов. - Изд. по проект Златен фонд на българската наука. Личностни и социални детерминанти в творческия процес на видни учени.

ISBN 978-619-185-018-1 (ч. 2)

Съдържа досега:

[Ч. 2]. / [разговорите водиха Ерика Лазарова ... и др.]. - София : За буквите - О писменехь, 2014. - 600 с. : с портр. 

Имената на интервюиращите лица отбелязани в текста. - Други интервюиращи лица: Чавдар Попов, Елена Игнатова, Динко Минчев, Людмила Иванчева, Анна Мантарова. - Текст и на англ. ез. - Видеоинтервюто, устната история и лицата на паметта / Ерика Лазарова: с. 7-18. - Съдържа интервюта с: Александър Йорданов, Александър Шурбанов, Ангелина Киселова, Ангел Гълъбов, Андрей Наков, Андрей Пантев, Анна-Мария Тотоманова, Асен Чилингиров, Богдан Богданов, Богдан Петрунов, Божидар Димитров, Бойко Георгиев, Борис Колев, Боряна Христова, Боян Дуранкев, Васил Сгурев, Василка Тъпкова-Заимова, Велизар Садовски, Веселин Йосифов, Владимир Овчаров, Георги Георгиев Марков - биолог, Георги Милев, Георги Стайков, Димитър Ангелов, Димитър Пеев, Димитър Тонев, Елена Шойкова, Иван Иванов, Иван Илчев, Иван Радев, Илия Вълов, Казимир Попконстантинов, Камен Веселинов, Кирил Топалов, Красимир Атанасов, Лъчезар Аврамов, Марин Андреев, Минчо Хаджийски, Митко Димитров, Михаил Мирчев, Михаил Неделчев, Наташа Бохорова, Никола Малиновски, Николай Витанов, Николай Генов, Николай Денков, Николай Кауфман, Николай Милошев, Николай Цанков, Петър Ангелов, Петър Кралчевски, Петър Попиванов, Ренна Дюлгерова, Румен Стайнов, Симеон Хаджикосев, Стати Статев, Стефан Воденичаров, Стефан Костянев, Стоян Михайлов, Ханс Мюннинг, Харалан Александров, Христо Пимпирев, Юлиан Вучков.
1. Учени - България - интервюта 2. България - наука
001(497.2)(092)(047.53)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1254261476

КАСАБАДЖАКОВА, Стоянка Костадинова
        Иновационно развитие и иновационна активност на малките и средни предприятия Вж Кн 453

БК 2014/12 Кн 4
МАКТАГАРТ, Лин, 1951-
        Полето : [в търсене на тайната сила на Вселената] / Лин Мактагарт ; [прев. Анна Балева]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 382 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The field / Lynne Mctaggart. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 353-381.

ISBN 978-954-655-439-0 : 15.99 лв.
1. Наука и окултизъм
001.9
COBISS.BG-ID 1264443620

МИТЕВ, Веселин Цветанов, 1972-
        Управление на иновациите и инвестициите Вж Кн 454

        УПРАВЛЕНИЕ на знания Вж Кн 457

БК 2014/12 Кн 5
ШАМОНИНА, Галина Николова, 1962-
        Ключ към успеха : езикът на академичната комуникация / Галина Шамонина, Боряна Костова. - [Варна] : Унив. изд. Варн. свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 190 с. : с табл. ; 24 см

Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр.: с. 188-189.

ISBN 978-954-715-618-0 : 11 лв.
1. Научен език и стил - учебници и учебни помагала 2. Научноизследователска работа - методи на изследване и техника на писане - учебници и учебни помагала
001.4(076)
001.81(076)
COBISS.BG-ID 1265151716

БК 2014/12 Кн 6
        The ROLE of ego-documents in the history of science : [proceedings of symposium] / [comp. Erika Lazarova] ; [ed. board Stoyan Denchev ... и др.]. - Sofia : За буквите - О писменехь, 2014 ([Sofia] : BPS). - 97 с. : с ил., портр. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Erika Lazarova, Elena Ignatova.

ISBN 978-619-185-017-4
1. Наука - история - сборници
001(091)(062.2)
COBISS.BG-ID 1265072100


006 СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СТАНДАРТИ

БК 2014/12 Кн 7
ВЕЙСЕЛ, Али Али, 1984-
        Стандартизация в одита / Али Вейсел. - София : ИК Атл-50, 2014 ([София] : Спектър). - 160 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 157-160.

ISBN 978-954-92848-8-1
1. Контрол и ревизия - стандартизация и нормализация - учебници за ВУЗ
006:657.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1264761828

БК 2014/12 Кн 8
        ПРИЛАГАНЕ на МСС [международни счетоводни стандарти]/МСФО [международни стандарти за финансови отчети] в България: състояние и резултати / Фаня Филипова ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика - ИУ, 2013. - 416 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Други авт.: Венелин Георгиев, Светлозар Стефанов, Веселин Хаджиев, Надежда Попова-Йосифова, Рени Петрова, Пламена Недялкова. - Възприетата форма на името на авт. Надежда Попова-Йосифова е Надежда Иванова Попова. - Библиогр.: с. 320-344.

ISBN 978-954-21-0657-9 : 14 лв.
1. Финансово счетоводство - България - стандартизация и нормализация 2. България - стандартизация
006.06:657(497.2)
657(497.2)
COBISS.BG-ID 1265156068


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

ИЛИЕВА, Соня Борисова, 1955-
        Перспективи за приложение на метод Делфи в социалната сфера Вж Кн 111

БК 2014/12 Кн 9
        ПАНТЕОН : бележити дейци на българската култура : творчески портрети / подб. и ред. Евгени Клинчаров. - София : Арс милениум МММ, 2010-2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 3 т. : с ил., портр., факс. ; 28 см, в кутия

ISBN 978-954-92370-6-1 (кн. 1, подв., в кутия)
ISBN 978-954-92370-7-8 (кн. 2, подв., в кутия)
ISBN 978-954-2950-08-0 (кн. 3, подв., в кутия)

Съдържа:

Кн. 1 / [фотогр. Иво Хаджимишев ... и др.]. - 2010. - 468 с. 

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Недялко Кръстев, Константин Танчев, Николай Щерев, Христо Юскеселиев.

Кн. 2 / [фотогр. Иво Хаджимишев ... и др.]. - 2010. - 432 с. 

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Недялко Кръстев, Константин Танчев, Николай Щерев, Христо Юскеселиев.

Кн. 3: Световният интелектуален елит и България / [фотогр. Михаил Енев ... и др.]. - 2013. - 432 с. 

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Иво Хаджимишев, Недялко Кръстев, Константин Танчев, Клаус Байер.

1. Интелигенция, българска - биографии 2. Научни и културни дейци - България - биографии 3. България - култура
008(497.2)(092)
930.85(497.2=00)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1264783332

ПОПОВ, Йордан Филипов, 1935-
        Моят Бургас Вж Кн 1055

БК 2014/12 Кн 10
ТАХИР, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
        Времена и културно общуване / Мюмюн Тахиров. - София : За буквите - О писменехь, 2014 (София : БПС). - 402 с. ; 21 см

ISBN 978-619-185-013-6
1. Култура, съвременна 2. Комуникация 3. Глобални проблеми на човечеството
008
316.47
316.322
COBISS.BG-ID 1265264868

ФИЛЕВА, Маргарита Димитрова, 1949-
        Образователни и културни практики в Западна и Южна Европа Вж Кн 234


01 БИБЛИОГРАФИЯ. КАТАЛОЗИ. УКАЗАТЕЛИ НА ЛИТЕРАТУРА
Вж и 002; 930

БК 2014/12 Кн 11
ДАМЯНОВА, Екатерина Атанасова, 1971-
        90 години библеистика в България : библиографски справочник / състав. Екатерина Дамянова ; [ред. кол. Емил Трайчев ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 128 с. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Ивайло Найденов, Мария Йовчева. - Изд. на СУ Св. Климент Охридски. Богословски фак. - Библиогр. след отд. статии. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-07-3638-9 : 8 лв.
1. Библия - България - библиографии 2. България - религия
016:22(497.2)
22(497.2)(01)
COBISS.BG-ID 1264460004

БК 2014/12 Кн 12
НИКОЛОВА, Недка Живкова, 1948-
        Христо Лишков : библиографски указател / [състав. Недка Николова] ; [ред. Десислава Иванова]. - Видин : Регион. библ. "Михалаки Георгиев", 2014 ([София] : Медиа пойнт). - 96 с. : ил., факс., портр. ; 20 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Регион. библ. Михалаки Георгиев - Видин. Отд. Краезнание. - Показалци.

ISBN 978-954-92765-3-4
1. Лишков, Христо Димитров, 1933-2010 - библиографии 2. Краеведи, български - библиографии 3. Видин - краезнание
016:92
908(497.212)(01)
92 Лишков, Христо Димитров
COBISS.BG-ID 1264814308

БК 2014/12 Кн 13
ПАВЛОВ, Павел Николов, 1967-
        Богославието като биография. Протойерей Георги Флоровски (1893-1979) : био-библиография / Павел Павлов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 315 с. : с факс. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Богославието като биография. - Показалци.

ISBN 978-954-07-3466-8 : 14 лв.
1. Флоровски, Георги Василиевич, 1893-1979 - библиографии 2. Духовници, руски - библиографии 3. Русия - религия
016:92
262(470)(01)
92 Флоровски, Георги Василиевич
COBISS.BG-ID 1264531428

БК 2014/12 Кн 14
        Иван СТОЯНОВ : биобиблиография. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 275 с. : с портр. ; 20 см

Изд. на Великотърновски унив. Св. св. Кирил и Методий. Унив. библ. Информ.-библиогр. отд. - 1. изд. 2009 на Унив. изд. Св. Св. Кирил и Методий - В. Търново. - Именен показалец, показалец на загл.

ISBN 978-954-07-3661-7
1. Стоянов, Иван Илиев, 1949- - библиографии 2. Историци, български - библиографии 3. България - история
016:92
930.1(497.2)(01)
92 Стоянов, Иван Илиев
COBISS.BG-ID 1264536036


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БК 2014/12 Кн 15
        ДОБРИ практики за читателска компетентност при деца и ученици : сборник със студии и статии по проблеми на читателската компетентност / състав. Добринка Стойкова, Любомира Парижкова ; [ред. Мариела Нанкова]. - София : За буквите - О писменехь, 2013 (София : Симелпрес). - 288 с. : с ил. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Мариела Нанкова е Мариела Тодорова Модева-Нанкова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-2946-92-2
1. Библиотеки - културно-масова работа - сборници 2. Детско четене - сборници
021.3:372(062.2)
028-053.2(062.2)
COBISS.BG-ID 1264775652


05 СПИСАНИЯ И ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ С ОБЩ ХАРАКТЕР
Вж и 07

ПИНКЕРТЪН, Стюарт
        Залезът на Forbes : свидетелски разказ за колапса на една медийна империя Вж Кн 151


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

АЙК, Дейвид, 1952-
        Спомнете си кои сте : [анализ на света, в който живеем] Вж Кн 58

БК 2014/12 Кн 16
ВАСИЛЕВ, Румен Петров, 1961-
        Свобода или смърт. Ч. 1, Светът и българите / Румен Василев. - [София] : Зенит, 2014 (В. Търново : Абагар). - 279 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 268-275.

ISBN 978-954-2984-04-7 (подв.) : 25.95 лв.
1. Масонство - история 2. Възраждане - България 3. България - история
061.23(091)
949.72.04
COBISS.BG-ID 1265257188

БК 2014/12 Кн 17
ГИЗЕ, Александер, 1921-
        Масони днес : отношение към живота и духа / Александер Гизе ; [прев. от нем. Христо Георгиев Христов]. - София : Междунар. фонд. за сътрудничество и култ. съревнование "Гоце Делчев", 2014 ([София] : [За печат.com]). - 116 с. : с портр. ; 21 см. - (Поредица Лица)

Ориг. загл.: Freimaurer heute. Lebens - und Geisteshaltung / Alexander Giese. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90223-1-3 : 10 лв.
1. Масонство
061.23
COBISS.BG-ID 1265235428

БК 2014/12 Кн 18
        ОТ "Ниво за напреднали" до "Деград" : десет години награда Хеликон за нова българска художествена проза 2002-2011 / състав. и ред. Йордан Ефтимов ; [фотогр. Николай Трейман ... и др.]. - София : Хеликон, 2011 ([В. Търново] : Абагар). - 248 с. : с портр., ил. ; 23 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ил.: Емил Добрев, Емма Бардизбанян, Илиана Зрънчева, Ивелина Берова, Искра Ботева, Людмила Илиева, Радослава Каназирска, Кеворк Ванлян, Виктор Викторов, Биляна Хинова. - Името на ил. Биляна Хинова погрешно отпеч. в кн.

ISBN 978-954-2984-01-6 (неотпеч.)
ISBN 978-954-29-8401-6 !
1. Литературни премии и награди - България 2. България - организации
06.068:82(497.2)
886.7-82
COBISS.BG-ID 1265364196

БК 2014/12 Кн 19
СМОЛЕНОВ, Стефко Илиев, 1952-
        Неправителствените организации - фактор в системата за национална сигурност / Стефко Смоленов. - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2013 ([София] : Симолини-94). - 136 с. ; 20 см. - (Библиотека Сигурност ; No 18)

Библиогр.: с. 132-135.

ISBN 978-954-91927-9-7
1. Национална сигурност - България 2. Неправителствени организации - България 3. България - организации
061.2(497.2)
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 1264933860


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БК 2014/12 Кн 20
ПЕТРОВА, Славка Цветкова, 1957-
        Медиажанрове / Славка Петрова. - София : ИК Феномен, 2014 ([София] : [Нюз принт]). - 286 с. ; 21 см

ISBN 978-954-549-106-1
1. Журналистика - жанрове - учебници за ВУЗ 2. Средства за масова информация - език и стил - учебници за ВУЗ
070.41(075.8)
316.77(075.8)
COBISS.BG-ID 1264708580


08 ИЗДАНИЯ СЪС СМЕСЕНО СЪДЪРЖАНИЕ. СЪБРАНИ СЪЧИНЕНИЯ

БК 2014/12 Кн 21
БОЙЪР, Криспин
        Всичко за замъците / Криспин Бойър, [Питър Браун] ; [прев. Мартин Янков]. - София : Егмонт България, 2014 (Добрич : Фолиарт). - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Everything castles / Crispin Boyer. - Името на авт. Питър Браун отбелязано на кор., а на прев. - в изд. каре. - Изд. на ориг. National Geographic kids. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-27-1221-3 : 7.99 лв.
1. Замъци - детска и юношеска литература
087.5:728.81
COBISS.BG-ID 1265083364

        В клуба на Мики Маус: излет с приятели Вж Кн 590

БК 2014/12 Кн 22
        ВСИЧКО за Венера Мухоловска : приятели в училище, семейни истории, тест. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [16] с. : с цв. ил., [2] л. : цв. лепенки ; 30 см. - (Monster high)

Кор. опис. - Ориг. загл.: All about Venus McFlytrap.

ISBN 978-954-27-1185-8 : 2.99 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1265057764

БК 2014/12 Кн 23
        ВЪЛШЕБНИ мигове. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [20] л. : с ил. ; 30 см + четка и боички. - (Истории с четка и боички) (Disney принцеса)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Princesses.

ISBN 978-954-27-1108-7 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264683236

        ДЖЕЙК и пиратите от Невърленд: на лов за съкровище Вж Кн 591

        ДОК Макплюшинс и нейните приятели Вж Кн 592

БК 2014/12 Кн 24
ЖАБЛЯНОВА, Елена Венелинова
        За какво мечтае Меги / Елена Жаблянова ; [худож. Елена Жаблянова]. - София : Хрис 2001, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - [28] с. : с цв. ил. ; 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 3 от поредицата за Меги.

ISBN 978-619-7154-02-3
ISBN 978-619-7154-03-0 !

087.5
COBISS.BG-ID 1265304548

БК 2014/12 Кн 25
КАКАЧЕВА, Даниела Стоянова
        Феичките : оцвети според своите мечти / [Даниела Какачева] ; [ил. Даниела Какачева]. - София : [Мечи за приятели], 2013 ([София] : [ЗИП]). - 16 с. : с ил. ; 23 см + стикери (2 л.)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Изд. погрешно отпеч. в изд. каре Акцент - Владимир Какачев. - Част от поредицата Библиотека Мечи за приятели.

ISBN 978-619-90160-2-2 : 1.96 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264813028

БК 2014/12 Кн 26
        КОЛИТЕ : бързи и цветни. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [20] л. : с ил. ; 30 см + четка, боички. - (Истории с четка и боички)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Cars. - Изд. на ориг. Disney, Pixar.

ISBN 978-954-27-1099-8 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264682724

БК 2014/12 Кн 27
        КОЛИТЕ : игривите пастели. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [24] с. : с ил. ; 28 см + пастели (12 бр.)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Cars.

ISBN 978-954-27-1101-8 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264684516

БК 2014/12 Кн 28
ЛАЛЕВ, Цанко, 1962-
        Моята първа книга за Васил Левски / [Цанко Лалев] ; [ил. Олег Топалов, Пламена Тодорова]. - [София] : Пан, 2010. - 16 с. : с ил., портр. ; 28 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Пълната форма на името на авт. е Цанко Лалев Дулев.

ISBN 978-954-657-908-9 : 2.90 лв.
1. Революционери, български - детска и юношеска литература
087.5:949.72.042.2(092)
949.72.042.2(092):087.5
92 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 1265412324

БК 2014/12 Кн 29
        МАЛКАТА русалка Ариел : игривите пастели. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [24] с. : с ил. ; 28 см + пастели. - (Disney принцеса)

Кор. опис. - Ориг. загл.: The little mermaid.

ISBN 978-954-27-1109-4 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264685028

БК 2014/12 Кн 30
МАРТИНО, Сюзън
        Да приемем различните от нас : позитивни стъпки / Сюзън Мартино ; ил. Хел Джеймс ; [прев. Лиляна Енева]. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл.: Dealing with differences. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-426-948-7 : 4.80 лв.
1. Търпимост - детска и юношеска литература 2. Поведение - детска и юношеска литература
087.5:316.6
316.6:087.5
COBISS.BG-ID 1264890852

БК 2014/12 Кн 31
МАРТИНО, Сюзън
        Да разбираме чувствата си : позитивни стъпки / Сюзън Мартино ; ил. Хел Джеймс ; [прев. Лиляна Енева]. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл.: Understanding feelings. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-426-938-8 : 4.80 лв.
1. Чувства - детска и юношеска литература
087.5:159.942
159.942:087.5
COBISS.BG-ID 1264889572

БК 2014/12 Кн 32
МАРТИНО, Сюзън
        Да се справим с тормоза : позитивни стъпки / Сюзън Мартино ; ил. Хел Джеймс ; [прев. Лиляна Енева]. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см

Ориг. загл.: Dealing with bullying. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-426-941-8 : 4.80 лв.
1. Деца - насилие - детска и юношеска литература
087.5:316.647.3-053.2
316.647.3-053.2:087.5
COBISS.BG-ID 1264878820

БК 2014/12 Кн 33
        МАША и мечока : игривите пастели. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [24] с. : с ил. ; 28 см + пастели (12 бр.)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Маша и медведь.

ISBN 978-954-27-1107-0 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264685540

        МАША и мечока: хайде да се запознаем! Вж Кн 628

БК 2014/12 Кн 34
        МИНИ в Париж. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [36] с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Minnie in Paris. - Кн. от поредицата Мини.

ISBN 978-954-27-1171-1 (подв.) : 11.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1265056996

БК 2014/12 Кн 35
        [ПЕТСТОТИН и една] 501 игри и задачи : открий забавни начини да научиш! : [зелена книжка]. - София : Булвест 2000, 2013 ([Индия]). - [96] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: 501 activities. - Изд. на ориг. Little pearl books - New Delhi.

ISBN 978-954-18-0840-5 : 9 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264879332

БК 2014/12 Кн 36
        [ПЕТСТОТИН и една] 501 игри и задачи : открий забавни начини да научиш! : [червена книжка]. - София : Булвест 2000, 2013 ([Индия]). - 96 с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Ориг. загл.: 501 activities. - Изд. на ориг. Little pearl books - New Delhi.

ISBN 978-954-18-0841-2 : 9 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264879588

БК 2014/12 Кн 37
        ПЪТЯ към мечтите. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [20] л. : с ил. ; 30 см + четка, боички. - (Истории с четка и боички) (Самолети)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Planes.

ISBN 978-954-27-1106-3 : 9.90 лв.

087.5
COBISS.BG-ID 1264684004

        СОФИЯ Първа: мечтаната корона Вж Кн 595

БК 2014/12 Кн 38
СТОЯНОВ, Павлин
        Нека учим буквите / Павлин Стоянов. - Плевен : Нима, 2014. - [20] с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-500-0

087.5
COBISS.BG-ID 1265052644

БК 2014/12 Кн 39
ТОМИСЕК, Стив
        Всичко за скалите и минералите / Стив Томисек, [Карстън Питър] ; [прев. Мартин Янков]. - София : Егмонт България, 2014 (Добрич : Фолиарт). - 64 с. : с цв. ил. ; 28 см

Ориг. загл.: Everything rocks and minerals / Steve Tomecek, Carsten Peter. - Името на втория авт. отбелязано на кор., а на прев. - в изд. каре. - Изд. на ориг. Nat. geographic kids. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-27-1222-0 : 7.99 лв.
1. Скали - детска и юношеска литература 2. Минерали - детска и юношеска литература
087.5:[552+553.04]
552:087.5
553.04:087.5
COBISS.BG-ID 1265082596

БК 2014/12 Кн 40
ЧЕМПИЪН, Нийл, 1958-
        Как да открием вярната посока / Нийл Чемпиън ; [прев. Здравка Славова]. - София : ИК Анубис, 2012 ([Пловдив] : Булвест принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от авт. поредица Оцеляване сред природата. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-426-937-1 : 5.50 лв.
1. Ориентиране - детска и юношеска литература
087.5:796.5
796.5:087.5
COBISS.BG-ID 1264881892

БК 2014/12 Кн 41
ЧЕМПИЪН, Нийл, 1958-
        Как да открием храна и вода / Нийл Чемпиън ; [прев. Здравка Славова]. - София : ИК Анубис, 2012 ([Пловдив] : Булвест принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от авт. поредица Оцеляване сред природата. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-426-940-1 : 5.50 лв.
1. Оцеляване - детска и юношеска литература
087.5:614.8
614.8:087.5
COBISS.BG-ID 1264848612

БК 2014/12 Кн 42
ЧЕМПИЪН, Нийл, 1958-
        Как да си направим подслон / Нийл Чемпиън ; [прев. Здравка Славова]. - София : ИК Анубис, 2012 ([Пловдив] : Булвест принт). - 32 с. : с цв. ил. ; 27 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от авт. поредица Оцеляване сред природата. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-426-947-0 : 5.50 лв.
1. Оцеляване - детска и юношеска литература
087.5:796.5
796.5:087.5
COBISS.BG-ID 1264883684


1 ФИЛОСОФИЯ

111 ОБЩА МЕТАФИЗИКА. ОНТОЛОГИЯ

БК 2014/12 Кн 43
СТЕФАНОВ, Красимир Димитров, 1953-
        Космически енергиен експеримент. Ч. 2, Енергетична философия / Красимир Стефанов. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 179 с. ; 21 см

ISBN 978-954-795-380-2
1. Онтология
111
COBISS.BG-ID 1264981476


122/129 СПЕЦИАЛНА МЕТАФИЗИКА

БК 2014/12 Кн 44
ИВАНЧОВСКИ, Петър, 1990-
        Един различен поглед към смъртта / Петър Иванчовски. - Плевен : Нима, 2013. - [34] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-247-4
1. Смърт - философски проблеми
128
COBISS.BG-ID 1264576740


13 ФИЛОСОФИЯ НА ДУХА. МЕТАФИЗИКА НА ДУХОВНИЯ ЖИВОТ

БК 2014/12 Кн 45
КВАША, Григорий Семьонович, 1954-
        Хороскоп на живота : надникни в своето бъдеще / Григорий Кваша ; [прев. Румяна Каменска]. - София : Джуна, 2009 ([Костинброд] : [Мултипринт ООД]). - 368 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Возрастной гороскоп / Григорий Семенович
Кваша. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на прев. Румяна Каменска е Румяна Илиева Каменска-Донкова.

ISBN 978-954-92006-2-1 : 14.99 лв.
1. Астрология
133.52
COBISS.BG-ID 1264981732

БК 2014/12 Кн 46
КИРИЛОВ, Кирил, 1984-
        Езотерична легенда за Белоградчишките скали / Магус Магнус Киковски. - Плевен : Нима, 2014. - 46 с. ; 21 см

Магус Магнус Киковски - псевд. на авт. Кирил Кирилов.

ISBN 978-619-162-350-1
1. Езотеризъм 2. Пещерна живопис - България 3. България - философия
133:75.031(497.21)
75.031(497.21)
COBISS.BG-ID 1264965092

БК 2014/12 Кн 47
КИРИЛОВ, Кирил, 1984-
        Посвещение в Магура / първа книга на Мага. - Плевен : Нима, 2013. - 175 с. : с ил. ; 21 см

Мага и Magus Magnus Киковски - псевд. на авт. Кирил Кирилов.

ISBN 978-619-162-270-2
1. Езотеризъм 2. Пещерна живопис - България 3. България - философия
133:75.031(497.2)
75.031(497.2)
COBISS.BG-ID 1264539108

БК 2014/12 Кн 48
КИРИЛОВ, Кирил, 1984-
        Скалните изображения от Белоградчик / Кирил Кирилов. - Плевен : Нима, 2013. - 62 с. : с ил., сх., черт. ; 21 см

Магус Магнус Киковски - псевд. на авт. Кирил Кирилов.

ISBN 978-619-162-328-0
1. Скални изображения - Белоградчик 2. Езотеризъм 3. Белоградчик - философия
133:75.031(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1264538852

МАЧКАНОВ, Тодор Мирчев
        Окултизъм, дъновизъм, нов световен ред Вж Кн 54

БК 2014/12 Кн 49
ЧЕРВЕНКОВ, Любомир Димитров, 1966-
        България. Астрологична прогноза XXI век / Любомир Червенков. - София : ИК Кибеа, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 264 с. : с ил., сх., табл. ; 25 см

Загл. в изд. каре: България. Астрологична прогноза за XXI век. - Библиогр.: с. 261-263.

ISBN 978-954-474-639-1
1. Астрология - България 2. България - философия
133.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1265186020


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Откровенията на огъня и водата Вж Кн 72

АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Хармония и здраве Вж Кн 73

БК 2014/12 Кн 50
БЕРГОВА, Катюша Костадинова, 1954-
        Истината за нас / Катюша Бергова. - [2. изд.]. - [София] : Хрикер, 2014- ([София] : [Симел прес]). - Т. <1-> ; 24 см

1. изд. 2009-2011 в 5 кн. на изд. Albigoia.

ISBN 978-954-349-076-9 (кн. 1)

Съдържа досега:
Кн. 1. - 2014. - 54 с.

1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1264610276

БК 2014/12 Кн 51
        ВЪЛШЕБСТВОТО на Рила / предг. Никита Лобанов-Ростовски. - София : ИК Кибеа, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 176 с. : с ил., портр. ; 21 см

Съдържа: С Учителя в мистична Рила / Милка Кралева ; Езикът на природата - рилските минерали / Светослав Петрусенко.

ISBN 978-954-474-626-1
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1265029860

БК 2014/12 Кн 52
ДИКМАНОВ, Калин, 1968-
        Есета ; Философски студии / Калин Дикманов. - Плевен : Нима, 2013. - 178 с. : с ил. ; 21 см

Калин Дикманов - псевд. на авт. Дочко Цонев.

ISBN 978-619-162-123-1
1. Човек - философски проблеми
141.31
COBISS.BG-ID 1264444132

БК 2014/12 Кн 53
ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Учение и работа / Учителят Беинса Дуно. - [4.] изд. - София : ИК Жануа '98, 2013 ([София] : Симолини '94). - 216 с. ; 20 см. - (Утринни слова : год. IV, 1934-1935)

Учителят Беинса Дуно - духовно име на авт. Петър Константинов Дънов. - 1. изд. 1939 в сер. Утринни слова ; год. III, No 1-14 ; В кн. означено 2. изд.

ISBN 978-954-376-087-9 : 6 лв.
1. Дъновизъм
141.33
215
COBISS.BG-ID 1265315300

БК 2014/12 Кн 54
МАЧКАНОВ, Тодор Мирчев
        Окултизъм, дъновизъм, нов световен ред / Тодор Мачканов. - София : Воен. изд., 2014. - 160 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-509-516-0
1. Дъновизъм 2. Окултизъм
141.33
215
133
COBISS.BG-ID 1265021924

БК 2014/12 Кн 55
СТЕФАНОВ, Красимир Димитров, 1953-
        Обществени философски модели : методика, математически модели и философски формули за изготвяне на обществени политики на база познанието на енергетичната философия / Красимир Стефанов. - Сливен : Обнова, 2012. - 64 с. : със сх. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-46-9
1. Обществено устройство и обществени отношения - философски проблеми
141.7
COBISS.BG-ID 1264458980

БК 2014/12 Кн 56
ЧЕНДОВ, Борис Станчев, 1933-
        Философията на анархизма : в трудовете на Щирнер, Прудон, Бакунин, Толстой и Кропоткин / Борис Чендов. - София : ИК Световит, 2013. - 460 с. : с портр. ; 20 см

Загл. на англ. ез.: Philosophy of the anarchism. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7064-24-7 : 22 лв.
1. Анархизъм - философски проблеми 2. Философи, немски - мироглед 3. Философи, френски - мироглед 4. Революционери, руски - мироглед 5. Писатели, руски - анархистки възгледи 6. Германия - философия 7. Франция - философия 8. Русия - философия
141.7
329.285
141.7(430+44+470)(092)
92(430+44+470)
COBISS.BG-ID 1264777700


141.82 МАРКСИЗЪМ-ЛЕНИНИЗЪМ. НАУЧЕН КОМУНИЗЪМ

БК 2014/12 Кн 57
ЗАГОРОВ, Орлин Тихомиров, 1936-
        Завръщане в бъдещето : комунизмът си отива - да живее комунизмът! / Орлин Загоров. - София : Акад. за европ. култура Орфеева лира, 2013 ([София] : [Булгед]). - 140 с. ; 19 см

Библиогр.: с. 136-139.

ISBN 978-954-2931-16-4
1. Комунизъм
141.82
COBISS.BG-ID 1265163492


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БК 2014/12 Кн 58
АЙК, Дейвид, 1952-
        Спомнете си кои сте : [анализ на света, в който живеем] / Дейвид Айк ; [прев. Милко Стоименов]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 765 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Remember who you are / David Icke. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-466-6 : 24.99 лв.
1. Парапсихология 2. Тайни общества
159.961
061.23
COBISS.BG-ID 1264479716

АЛТАМАРОВА, Неда
        Природна магия : в търсене на изгубените ни сетива : хиляда рецепти от цял свят за здраве, любов, семейство, деца, ритуали против магии Вж Кн 389

БК 2014/12 Кн 59
АТАНАСОВА-Кръстева, Невена Цветкова, 1969-
        Психология на кризиса / Невена Атанасова-Кръстева. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 328 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-753-110-9
1. Криза (психология) - учебнци за ВУЗ 2. Стрес - учебници за ВУЗ
159.91(075.8)
COBISS.BG-ID 1265164516

БК 2014/12 Кн 60
ДАМЯНОВ, Никола Аспарухов, 1966-
        Капани по Пътя / Никола Дамянов. - Дупница : Арт медиа плюс, 2014 ([Благоевград] : [Смилков]). - 170 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7113-06-8 : 5 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922/.923
COBISS.BG-ID 1265024740

БК 2014/12 Кн 61
ЛЕВКОВА, Ирена Иванова, 1958-
        Транзакционният анализ / Ирена Левкова. - 2. прераб. изд. - Варна : Онгъл, 2012. - 208 с. : със сх. ; 20 см

1. изд. 2008 на изд. Псидо. - Библиогр.: с. 197-207.

ISBN 978-954-8279-81-9
1. Психоанализа 2. Личност - психология
159.964.2
159.923
COBISS.BG-ID 1264643044

МАРТИНО, Сюзън
        Да разбираме чувствата си : позитивни стъпки Вж Кн 31

НЕЛСЪН, Ноел С.
        Силата на признателността : ключът към пълноценен живот Вж Кн 70

БК 2014/12 Кн 62
НОРБЕКОВ, Мирзакарим Санакулович, 1957-
        Всичко е в твоите ръце : [11 стъпки към вътрешната сила] / Мирзакарим Норбеков, Мариян Иванов. - София : ИК Жануа'98, 2013 ([София] : Симолини 94). - 232, VI с. : с табл. ; 20 см

ISBN 978-954-376-091-6 : 10 лв.
1. Самоусъвършенстване 2. Автотренинг
159.922/.923
615.851.1
COBISS.BG-ID 1265316836

БК 2014/12 Кн 63
НЯГУЛ, Ана, 1976-
        Позитивни утвърждения : за пари, любов, късмет, здраве, щастие, благоденствие / Ана Нягул ; [худож.-ил. Лилиа Христова и Ана Нягул]. - Плевен : Нима, 2013. - 33 с. : с ил. ; 21 см

Ана Нягул - псевд. на авт. Ася Иванова Борисова. - Имената на ил. отбелязани на с. 4. - Възприетата форма на името на ил. Лилиа Христова е Лилиа Бисерова Борисова.

ISBN 978-619-162-314-3
1. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 1264944100

РЕН, Барбара, 1939-
        Завръщане към светлината : нова пътека към здравето и изцелението Вж Кн 378

БК 2014/12 Кн 64
РУЗВЕЛТ, Елинор, 1884-1962
        Учи се от живота : единайсет ключа за по-пълноценен живот / Елинор Рузвелт ; [прев. Людмила Левкова]. - София : Жануа'98, 2013 ([София] : Симолини 94). - 241 с. ; 20 см

Ориг. загл.: You learn by leaving / Eleanor Roosevelt. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-376-086-2 : 12 лв.
1. Самоусъвършенстване
159.922/.923
COBISS.BG-ID 1265265892

БК 2014/12 Кн 65
СКОТ, Гари П.
        Път към върха : десет тайни пътеки към вашия личен Еверест / Гари П. Скот ; прев. от англ. Ирма Йорданова. - София : Кибеа, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 144 с. : с портр. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Summit strategies / Gary P. Scott.

ISBN 978-954-474-654-4
1. Самоусъвършенстване
159.922/.923
COBISS.BG-ID 1265028580

ТРАПАНИ, Джанфранко, 1955-
        Кой спорт за моето дете? Вж Кн 501

БК 2014/12 Кн 66
ЮЛ, Йеспер, 1948-
        Да бъдеш мъж и баща : книга за него / Йеспер Юл ; прев. от нем. Мария Енчева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 173 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Mann und Vater sein / Jesper Juul.

ISBN 978-954-491-992-4 : 13 лв.
1. Бащинство - психологични проблеми 2. Мъже - психологични проблеми
159.922.1-055.1
173.6-055.1
COBISS.BG-ID 1264482788

БК 2014/12 Кн 67
NJAGUL, Ana, 1976-
        Glimmers positive affirmations : about money, love, luck, health, happiness, prosperity... / Ana Nyagul ; [painter-ill. Lilia Hristova and Ana Nyagul]. - Pleven : Nima, 2013. - 45 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Позитивни утвърждения. - Ана Нягул - псевд. на авт. Ася Иванова Борисова. - Имената на ил. отбелязани на с. 4. - Възприетата форма на името на ил. Лилиа Христова е Лилиа Бисерова Борисова.

ISBN 978-619-162-312-9
1. Самоусъвършенстване
159.922
COBISS.BG-ID 1264946660

БК 2014/12 Кн 68
NJAGUL, Ana, 1976-
        The secret : how my kidneys turned out to worked normally again, to be normal again, for 12 weeks : my story / Ana Nyagul. - Pleven : Nima, 2013. - 157 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Тайната / Ана Нягул. - Ана Нягул - псевд. на авт. Ася Иванова Борисова.

ISBN 978-619-162-313-6
1. Самоусъвършенстване
159.923
COBISS.BG-ID 1265270500


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БК 2014/12 Кн 69
АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Компендиум по бизнес етика / Силвия Александрова-Янкуловска. - Плевен : Мед. унив., 2014 ([Плевен] : ЕА). - 152 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Управленска и бизнес етика. - Възприетата форма на името на авт. Силвия Александрова-Янкуловска е Силвия Стоянова Александрова. - Библиогр.: с. 150-151.

ISBN 978-954-756-151-9
1. Стопанска етика - учебници за ВУЗ 2. Здравеопазване - управление и организация - учебници за ВУЗ
174.4(075.8)
614.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1264828644

ЕЛСБЕРГ, Майкъл, 1977-
        Милионер без образование : не е това, което си мислите, и още не е прекалено късно Вж Кн 139

        ЛЮБОВТА през вековете : [големите любовни истории, които светът разказва] Вж Кн 521

БК 2014/12 Кн 70
НЕЛСЪН, Ноел С.
        Силата на признателността : ключът към пълноценен живот / Ноел С. Нелсън, Джанин Лемар Калаба ; [прев. Цвета Георгиева]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 299 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The power of appreciation / Noelle C. Nelson, Jeannine Lemare Calaba. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 295-298.

ISBN 978-954-655-459-8 : 15.99 лв.
1. Философия на ценностите - психологични проблеми
17.022
159.923
COBISS.BG-ID 1264475620

        РЕЛИГИОЗНАТА толерантност в древността : сборник статии и доклади [от международна научна конференция Религиозната толерантност от древността до наши дни, 18 октомври 2013 г., Пловдив] Вж Кн 205

        РЕЛИГИОЗНАТА толерантност в съвременния свят : сборник статии и доклади [от колоквиуми, семинари и дурги научни прояви в рамките на Проект Религиозната толерантност от древността до наши дни] 2013-2014 Вж Кн 206

БК 2014/12 Кн 71
РОУЧ, Майкъл, 1952-
        Кармата на любовта : 100 отговора на вашите въпроси за връзката ви - из древната мъдрост на Тибет / Геше Майкъл Роуч ; [прев. Искра Ангелова]. - София : ИК Жануа'98, 2013 ([София] : Симолини 94). - 750 с. ; 17 см

Ориг. загл.: The karma of love / Geshe Michael Roach. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-376-092-3 : 12 лв.
1. Любов 2. Поведение 3. Будизъм
177.6:294.3
316.647.2
COBISS.BG-ID 1265277924

ХЕВЪНС, Брад
        Пътят към щастието - път към царството на любовта Вж Кн 94

ЮЛ, Йеспер, 1948-
        Да бъдеш мъж и баща : книга за него Вж Кн 66

2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ

        ХУМАНИЗЪМ. Наука. Религия : духовните ценности и науката в полза на обществото : тематичен сборник [от национална конференция, 29-30.11.2013 година, Вършец], посветен на 110 г. от раждането на проф. Димитър Пенов Вж Кн 95


21 ПРИРОДНА ТЕОЛОГИЯ. ТЕОДИЦЕЯ. РЕЛИГИОЗНА ФИЛОСОФИЯ

БК 2014/12 Кн 72
АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Откровенията на огъня и водата / Омраам Микаел Айванов. - [София] : Авир, 2014 ([София] : [Вега принт]). - 176 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Les révélations du feu et de l'eau / Omraam Mikhaël Aïvanhov, в Колекция Извор ; No 232. - Загл. на кор.: Откровения на огъня и водата. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на авт. Михаил Иванов.

ISBN 978-619-7025-06-4 : 10 лв.
1. Дъновизъм 2. Езотеризъм
215
141.33
COBISS.BG-ID 1264684772

БК 2014/12 Кн 73
АЙВАНОВ, Омраам Микаел, 1900-1986
        Хармония и здраве / Омраам Микаел Айванов. - [София] : Авир, 2014 ([София] : [Вега принт]). - 182 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Harmonie et santé / Omraam Mikhaël Aïvanhov, в Колекция Извор ; No 225. - Омраам Микаел Айванов - духовно име на авт. Михаил Иванов.

ISBN 978-619-7025-07-1 : 12 лв.
1. Дъновизъм 2. Езотеризъм
215
141.33
COBISS.BG-ID 1264685284

БЕРГОВА, Катюша Костадинова, 1954-
        Истината за нас. Кн. 1 Вж Кн 50

        ВЪЛШЕБСТВОТО на Рила Вж Кн 51

ДЪНОВ, Петър Константинов, 1864-1944
        Учение и работа Вж Кн 53

МАЧКАНОВ, Тодор Мирчев
        Окултизъм, дъновизъм, нов световен ред Вж Кн 54

БК 2014/12 Кн 74
МЪРДОК, Дороти Милн, 1961-2015
        Zeitgeist - Духът на времето : пътеводител към част І / Д. М. Мърдок ; прев. Катя Радославова. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 144 с. ; 17 см

Ориг. загл.: The companion guide to Zeitgeist Part I / D. M. Murdock.

ISBN 978-954-641-010-8 : 6.99 лв.
1. Религия
21
COBISS.BG-ID 1264882660

БК 2014/12 Кн 75
ОТО, Рудолф, 1869-1937
        Философия на религията и евангелска теология : [антология]. Ч. 2, Идеята за святото / Рудолф Ото ; [прев. Донка Илинова, Владимир Теохаров]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 207 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des göttlichen und sein Verhältnis zum Rationalen / Rudolf Otto. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-07-3643-3 : 10 лв.
1. Теология 2. Религия - философски проблеми
21
COBISS.BG-ID 1264961252

БК 2014/12 Кн 76
ХЕЙШ, Бърнард, 1949-
        Вселена с промисъл : с вяра в Айнщайн, Дарвин и Бог / Бърнард Хейш ; [прев. Елика Рафи]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 269 с. : с ил., табл., сх. ; 20 см

Ориг. загл.: The purpose - guided universe / Bernard Haisch. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Библиогр.: с. 265-268.

ISBN 978-954-655-454-3 : 16.99 лв.
1. Наука и религия
215
COBISS.BG-ID 1264410084


22 СВЕЩЕНО ПИСАНИЕ. БИБЛИЯ. СТАР И НОВ ЗАВЕТ

ДАМЯНОВА, Екатерина Атанасова, 1971-
        90 години библеистика в България : библиографски справочник Вж Кн 11

БК 2014/12 Кн 77
НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, 1908-1981
        Вяра, надежда, любов : свещена история на Стария и Новия завет, православен катехизис, православно богослужение / Макариополски епископ Николай, архимандрит Серафим. - София : [Diagnosis pres], 2009 ([София] : [Симелпрес]). - 1072 с. : с ил. ; 24 см

Никола Гаврилов Кожухаров - светско име на Макариополския епископ Николай, а Стоян Георгиев Алексиев - светско име на архимандрит Серафим.

ISBN 978-954-8436-22-9
1. Библия 2. Богослужение 3. Православие
22
238
264
COBISS.BG-ID 1264825828

БК 2014/12 Кн 78
ХЕВЪНС, Брад 
        Тайните на царството Божие - скритият смисъл на Евангелието / Брад Хевънс. - Плевен : печ. Нима, 2014. - 217 с. ; 21 см

Загл. на гърба на загл. с.: Тайните на царството Божие. - Брад Хевънс - псевд. на авт. Петьо Петков.

ISBN 978-619-162-387-7
1. Евангелие
226
COBISS.BG-ID 1264971748

23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БК 2014/12 Кн 79
        АДВЕНТИСТИТЕ от седмия ден вярват... : библейско изложение на 28 основни учения. - София : Ел Уай, 2013 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 438 с. : с табл., сх. ; 24 см

ISBN 978-954-788-085-6 (подв.) : 9 лв.
1. Адвентисти
286
COBISS.BG-ID 1264558564

БК 2014/12 Кн 80
ГЪРБОВ, Павел Любчев, 1974-
        Житие и акатист на св. Марина / протойерей Павел Гърбов ; [ред. Сливенски митрополит Йоаникий, Дарин Алексиев]. - София : [Diagnosis press], 2009 ([София] : [Симолини]). - 104 с. ; 17 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с
. - Иван Георгиев Неделчев - светско име на Сливенския митрополит Йоаникий.

ISBN 978-954-8436-21-2
1. Марина Антиохийска, света, 289-304 2. Светци
235.3(092)
245:281.9
92 Марина Антиохийска, света
COBISS.BG-ID 1264785124

БК 2014/12 Кн 81
        ИДЕТЕ и учете / [прев. Мая Митева]. - София : Лютеранска църква в България, 1995 ([София] : [Сепа инфома]). - 236 с. ; 22 см

Ориг. загл.: Go educate. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. погрешно отпеч. на гърба на предзагл. с.: Гепард.

ISBN 954-8450-09-7
1. Вероучение
244
COBISS.BG-ID 1264713956

БК 2014/12 Кн 82
КОСЕВ, Димитър Веселинов
        Общи корени : [универсалният морален кодекс] / Димитър Веселинов. - Плевен : Нима, 2013. - 63 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. е Димитър Веселинов Косев.

ISBN 978-619-162-277-1
1. Християнска етика
241
COBISS.BG-ID 1264547044

БК 2014/12 Кн 83
КРАМЕР, Уилям Албърт, 1900-1998
        Християнската вяра : въведение в основните учения на християнството / Уилям А. Крамер. - София : Бълг. лютеранска църква, 1995 ([София] : [Верен]). - 203 с. : с ил. ; 22 см

Ориг. загл.: The Christian faith: introducing the basics of Christianity / William Albert Kramer.

ISBN 954-8450-07-0
1. Християнство
23/28
COBISS.BG-ID 1264716004

БК 2014/12 Кн 84
КУРИЯН, Анелия Ховханес
        Огненото начало / Анелия Куриян. - Сливен : [Обнова], 2013. - 108 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-54-4
1. Протестантски църкви - Сливен - история 2. Сливен - религия
284(497.235.1)(091)
COBISS.BG-ID 1264440036

БК 2014/12 Кн 85
ЛЮБЕНОВА, Лизбет, 1952-
        По пътя на българската духовност. Т. 1, Изследвания по църковна история / Лизбет Любенова. - София : За буквите - О писменехь, 2014 ([София] : Пре принт БГ). - 496 с. : с табл. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Лизбет Любенова е Лизбет Любенова Върбанова. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-619-185-011-2
1. Българска православна църква - история 2. България - религия
281.962(091)
COBISS.BG-ID 1265130724

БК 2014/12 Кн 86
МАНГАЧЕВ, Петко Иванов, 1941-
        Анджело Ронкали : живот и дело в България (1925-1935) / Петко Мангачев, Виктор Анчев. - София : Колбис, 2013. - 388 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Именен показалец, геогр. показалец.

ISBN 978-954-8921-75-6
1. Йоан XXIII, папа, 1881-1963 - дейност 2. Папи - дейност 3. Католицизъм - България - история 4. България - религия
262(092)
282(497.2)(091)
92 Йоан XXIII, папа
COBISS.BG-ID 1265068772

БК 2014/12 Кн 87
МЕЧКОВА, Диана Христова
 
        Светлината на любовта : послания от майка Богородица, Твореца, Вселенските владици на светлината и Бялото братство / Диана Мечкова ; [ред. Лилия Атанасова ... и др.]. - София : Хрикер, 2013 ([София] : [Анториери]). - 420 с. : с цв. ил. ; 21 см


Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. -
Други ред.: Анжела Ангелова, Невяна Керемедчиева, Любов Джунгурова, Радка Вълкова, Габриела Георгиева. - Възприетата форма на името на ред. Лилия Атанасова е Лилия Михайлова Нанева, с пълно име Лилия Михайлова Нанева-Атанасова ; Възприетата форма на името на ред. Невяна Керемедчиева е Невяна Константинова, с пълно име Невяна Константинова Керемедчиева ; Възприетата форма на името на ред. Любов Джунгурова е Любов Иванова Динчева. - Част от поредицата Книгите, които лекуват.

ISBN 978-954-349-075-2 : 12 лв.

244
COBISS.BG-ID 1264646116

НИКОЛАЙ, епископ Макариополски, 1908-1981
        Вяра, надежда, любов : свещена история на Стария и Новия завет, православен катехизис, православно богослужение Вж Кн 77

БК 2014/12 Кн 88
ПАВЛОВ, Иван Еленков
        Летописна книга в чест на 150 години от построяването на храм "Св. св. Константин и Елена", с. Осмар [Великопреславско] / [Иван Еленков Павлов, Петър Драгомиров Свещаров] ; [фотогр. Стоян Николов]. - Шумен : Юни експрес, 2012 (Шумен : Ейро клима). - 79 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 21 см

Загл. на кор.: Летописна книга. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-9454-61-1
1. Църкви - България - история 2. Осмар, Шуменска област - религия
281.962(497.21-22)(091)
COBISS.BG-ID 1264687332

ПАВЛОВ, Павел Николов, 1967-
        Богославието като биография. Протойерей Георги Флоровски (1893-1979) : био-библиография Вж Кн 13

БК 2014/12 Кн 89
ПОЛСКИ, Михаил Афанасиевич, 1891-1960
        Положението на църквата в Съветска Русия : очерк на избягал от Русия свещеник / протопрезвитер Михаил Полски ; [прев., встъп. текст Константин Ванков Тодоров]. - София : Фонд. Св. Седмочисленици, 2013. - 164 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Положение церкви в Советской России / священник Михаил Польский. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9652-03-1
1. Източноправославна църква - Русия - история 2. Държава и църква - Русия - история 3. Русия - религия
281.9(470)(091)
322(470)(091)
COBISS.BG-ID 1264582884

БК 2014/12 Кн 90
РАЙЧЕВА, Кина Стефанова
        Вероучение : учебно помагало за ученици и студенти / Кина Райчева. - Варна : Онгъл, 2012. - 204 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-75-8 : 10 лв.
1. Вероучение - учебници
244(075)
COBISS.BG-ID 1264641508

БК 2014/12 Кн 91
РАЙЧЕВА, Кина Стефанова
        Сътворение на вселената / Кина Райчева ; [рис. Кина Райчева]. - Варна : Онгъл, 2010. - 60 с. : с ил., факс., [4] л. : цв. ил. ; 20 см

Името на авт. Кина Райчева погрешно отпеч. на гърба на загл. с. Кина Райкова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8279-34-5 : 7 лв.

244
COBISS.BG-ID 1264582628

        РЕЛИГИОЗНАТА толерантност в древността : сборник статии и доклади [от международна научна конференция Религиозната толерантност от древността до наши дни, 18 октомври 2013 г., Пловдив] Вж Кн 205

БК 2014/12 Кн 92
РЕШЕТНИКОВА, Олга Николаевна
        Руската църква в София / Олга Решетникова ; [прев. от рус. Владимир Бернер]. - 2. изд. - [София] : Тип-топ прес, 2014. - 120 с. : с портр., ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Русская церковь в Софии / Ольга Николаевна Решетникова. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. -
1. изд. 2010 на изд. Амкор, установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 118-119.

ISBN 978-954-723-116-0
1. Църкви, руски - София - история 2. София - религия
281.9(497.223=82)(091)
COBISS.BG-ID 1264602084

БК 2014/12 Кн 93
ТОДОРОВ, Константин Ванков, 1961-
        Ароматът на православието или Царският път : еклесиологическите възгледи на йеромонах Серафим (Роуз) / Константин Тодоров. - София : Фонд. "Св. Седмочисленици", 2014 ([София] : [Експертпринт]). - 138 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9652-04-8
1. Серафим, йеромонах, 1934-1982 - мироглед 2. Духовници, руски - САЩ - мироглед 3. САЩ - религия
281.9(73=82)(092)
92 Серафим, йеромонах
COBISS.BG-ID 1264589540

БК 2014/12 Кн 94
ХЕВЪНС, Брад
        Пътят към щастието - път към царството на любовта / Брад Хевънс. - Плевен : Нима, 2014. - 72 с. ; 21 см

Брад Хевънс - псевд. на авт. Петьо Петков.

ISBN 978-619-162-340-2
1. Щастие 2. Любов 3. Християнска етика
241
171.022
COBISS.BG-ID 1265288676

БК 2014/12 Кн 95
      ХУМАНИЗЪМ. Наука. Религия : духовните ценности и науката в полза на обществото : тематичен сборник [от национална конференция, 29-30.11.2013 година, Вършец], посветен на 110 г. от раждането на проф. Димитър Пенов / състав. Рупен Крикорян, Ст. Пенов ; ред. кол. Ст. Пенов, Севделина Николова. - София : [Воен. изд.], 2014. - 176 с. : с цв. ил., портр. ; 30 см

Изд. на Нац. съвет на религиозните общности в България, БАН. Иститут за изследване на о-вата и знанието. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-509-512-2
1. Пенов, Димитър, 1903-1983 - юбилеи и чествания - сборници 2. Богослови, български - юбилеи и чествания - сборници 3. Религия - сборници 4. България - религия
230.1(497.2)(092)(062.2)
2(062.2)
92 Пенов, Димитър
COBISS.BG-ID 1265198820

29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БК 2014/12 Кн 96
ГЕОРГИЕВ, Петър Илиев, 1946-

        Траките, които създадоха християнството / Петър Георгиев. - София : ИК Булга медиа, 2014 ([София] : Булгед). - 128 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-9670-11-0
1. Траки - религия
292(=919.885)
COBISS.BG-ID
1264840420

БК 2014/12 Кн 97
ЗАГОРОВ, Орлин Тихомиров, 1936-
        Алевизмът : тезиси / Орлин Загоров. - София : ИК Световит, 2013- . - Т. <1-> ; 20 см

ISBN 978-619-7064-17-9 (т. 1)

Съдържа досега:
[Т. 1]. - 2013. - 476 с. 

Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор. - Библиогр.: с. 459-474.

1. Ислям
297
COBISS.BG-ID 1265165028

БК 2014/12 Кн 98
ЛИПСКИ, Александър, 1919-2009
        Животът и учението на Шри Анандамаи Ма / Александър Липски ; [прев. Санат Кумар]. - [София] : Омни, 2014 ([София] : [Симолини]). - 144 с. : с ил., портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Life and teaching of Sri Anandamayi Ma / Alexander Lipski. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Санат Кумар - псевд. на бълг. прев.

ISBN 978-954-92790-7-8 : 9 лв.
ISBN 978-954-9279-07-8 !
1. Анандамаи Ма, 1896-1982 - биографии 2. Религия - Индия 3. Индуизъм 4. Индия - религия
294.5(092)
92 Анандамаи Ма
COBISS.BG-ID 1264631012

БК 2014/12 Кн 99
МИХАЙЛОВ, Димитър Михайлов, 1961-
        Ранният ислям / Димитър Михайлов. - София : Карина М, 1999 ([София] : Лик). - 312 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 309-311.

ISBN 954-8260-41-7
1. Ислям - история
297(091)
COBISS.BG-ID 1265100260

БК 2014/12 Кн 100
        МЪДРОСТТА на Дзен : пътят в сърцето... : заветите на дзен учителите / [прев. Станимир Йотов, Яна Йотова]. - [София] : Пергамент прес, 2013 ([София] : Симолини). - 232 с. ; 17 см. - (Бележки от вечността ; кн. 5)

Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-058-0 : 6.99 лв.
1. Дзен будизъм 2. Индия - религия
294.3(0:82-84)
891.1-84
COBISS.BG-ID 1264845540

БК 2014/12 Кн 101
        ПОКАЯНИЕТО : тевбе / [състав. Джемал Хатип] ; [ред. Ведат С. Ахмед]. - София : Глав. мюфтийство, 2014. - 40 с. ; 17 см. - (Поредица Достойнствата на благонравието ; кн. 3)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9880-67-0 : 1 лв.
1. Ислям
297
COBISS.BG-ID 1265054948

БК 2014/12 Кн 102
ЦИГОВА, Бойка Елитова, 1952-
        Дзен и традиционните японски изкуства / Бойка Цигова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 136 с., [16] л. : цв. ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 130-132.

ISBN 978-954-07-3687-7 : 20 лв.
1. Дзен будизъм - Япония 2. Изкуство, японско - религиозно-философски проблеми 3. Япония - религия
294.3(520)
7.010(520)
COBISS.BG-ID 1264504292

3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ

БК 2014/12 Кн 103
        СОЦИАЛНИТЕ науки и глобализацията : сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 65-годишнината от създаването на катедра "Философски науки". - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 297 с. : с ил., табл., сх. ; 22 см

Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-21-0738-5 (подв.)
1. Обществени науки - конференции 2. Глобализация - конференции
3(063)
316.32(063)
COBISS.BG-ID 1265166564


30 ТЕОРИИ, МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ НАУКИ. СОЦИОГРАФИЯ

МИЛКОВ, Лучиян Ангелов, 1948-
        Социални аспекти на публичната администрация Вж Кн 214


311 СТАТИСТИКАТА КАТО НАУКА. ТЕОРИЯ НА СТАТИСТИКАТА

БК 2014/12 Кн 104
        СТАТИСТИКАТА като наука, образование, професия и дейност : международна научна конференция, посветена на 2013 - Международна година на статистиката, 24-25 октомври 2013 г., Варна : [сборник с доклади] = Statistics as a science, education, profession and activity : international scientific conference dedicated to: 2013 - International year of statistics, October 24-25, 2013, Varna. - Варна : Наука и икономика - ИУ, 2013 (Варна : ИК Стено). - 260 с. : с ил. ; 24 см

Изд. на ИУ - Варна. Фак. Информатика. Кат. Статистика. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-21-0670-8
1. Статистика - конференции
311(063)
COBISS.BG-ID 1265119716


314 ДЕМОГРАФИЯ. ИЗУЧАВАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО

БК 2014/12 Кн 105
        БЪЛГАРСКАТА емиграция : теории, политики, емпирични изследвания / [Веселин Минчев ... и др.] ; [отг. ред. Веселин Минчев]. - София : Икопис, 2012 ([София] : [Булгед]). - 282 с. : с диагр., табл. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Евгения Маркова, Михаела Мишева, Ирена Зарева, Искра Христова-Балканска, Венелин Бошнаков, Йордан Калчев. - Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-91905-8-8
1. Емиграция и имиграция, българска 2. Българи в чужбина - Испания 3. България - демография 4. Испания - труд
314.7(=867)
325.25(=867)
331.55(460=867)
COBISS.BG-ID 1264556516


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

АТАНАСОВА-Кръстева, Невена Цветкова, 1969-
        Лидерско изграждане на курсанти : учебно пособие Вж Кн 218

БК 2014/12 Кн 106
БОЙКИНОВ, Илия Николов, 1924-
        Мисли / Илия Бойкинов. - София : Мелани, 2013 ([София] : [Симелпрес]). - 204 с. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Thoughts.

ISBN 978-954-92917-5-9
1. Глобални проблеми на човечеството
316.32
COBISS.BG-ID 1264761060

БК 2014/12 Кн 107
БОНДИКОВ, Венцеслав Александров, 1952-
        Манипулация и публична комуникация: митове и реалности / Венцеслав Бондиков. - София : Парадокс, 2011 ([София] : Multiрrint). - 416 с. : със сх., табл., ил. ; 22 см

Библиогр. след отд. гл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-553-131-6 : 18 лв.
1. Обществено мнение - психологични проблеми 2. Комуникация 3. Връзки с обществеността 4. Реклама
316.658
316.77
659.4
659.1
COBISS.BG-ID 1264891364

БУКАСОВА-Богословова, София Николаевна, 1933-
        Русский след в Варне Вж Кн 130

БК 2014/12 Кн 108
        ГРАЖДАНИ и медии : сборник с доклади от научната конференция "Граждани и медии", 16-17 май 2013 г. / състав. Вяра Ангелова ; [ред. кол. Снежана Попова ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 327 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Мануела Манлихерова, Орлин Спасов, Вяра Ангелова. - Съдържа материали от: Снежана Попова, Петя Александрова, Жана Попова, Емилия Илиева, Руси Маринов, Цветелина Стойкова, Боян Захариев, Тодор Панайотов, Вяра Ангелова, Емилия Енчева, Бисер Златанов, Мая Колева, Владимир Василев, Силвия Стоядинова, Владимир Кисимдаров, Ели Александрова, Светлозар Кирилов, Мария Нейкова, Мануела Манлихерова, Николай Колев, Анелия Димова, Бисера Занкова, Николета Печева, Венцислав Димов. - Библиогр. след. отд. докл.

ISBN 978-954-07-3658-7
1. Гражданско общество - сборници 2. Средства за масова информация - сборници
316.322(062.2)
316.77(062.2)
COBISS.BG-ID 1264931300

БК 2014/12 Кн 109
ЗАГОРОВ, Орлин Тихомиров, 1936-
        Евразия с поглед от бъдещето / Орлин Загоров. - София : Акад. за европ. култура Орфеева лира, 2013 ([София] : [Булгед]). - 148 с. ; 18 см

Библиогр.: с. 144-147.

ISBN 978-954-2931-14-0
1. Евразийство 2. Европа - социология 3. Азия - социология
316.32(4+5)
COBISS.BG-ID 1265164260

ЗАГОРОВ, Орлин Тихомиров, 1936-
        Европа и славянский мир Вж Кн 133

БК 2014/12 Кн 110
ИВАНОВА, Евгения Иванова, 1960-
        Циганите / ромите в България - джендър отношения / Евгения И. Иванова, Велчо Кръстев. - Ст. Загора : Литера принт, 2013. - 343 с. : с цв. ил., портр. ; 24 см

Загл. на англ. ез.: Gender relationships among the Gypsy / Roma in Bulgaria. - Библиогр.: с. 335-342. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-487-111-6
1. Роми - България - социални проблеми 2. България - социология
316.347.2(497.2=914.99)
COBISS.BG-ID 1264517860

БК 2014/12 Кн 111
ИЛИЕВА, Соня Борисова, 1955-
        Перспективи за приложение на метод Делфи в социалната сфера / Соня Илиева. - София : Ес принт, 2012. - 275 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр. с. 203-227.

ISBN 978-619-7121-01-8
1. Социално управление 2. Научно предвиждане и прогнозиране
316.43
008.2
COBISS.BG-ID 1265294564

БК 2014/12 Кн 112
КАЛАГЛАРСКИ, Георги Драганов, 1951-
        Черноморските медии 1990-2012 г. : Варна, Бургас, Добрич / Георги Калагларски, Дилян Григоров. - [Варна] : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 181 с. : с диагр. ; 20 см

ISBN 978-954-715-615-9 : 20 лв.
1. Средства за масова информация - България 2. България - социология
316.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1265118692

БК 2014/12 Кн 113
КЛАРК, Грег, 1962-
        Разбиране за отворени градове / [Грег Кларк]. - [София] : British Council, [2010] (Румъния). - 76 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Towards Open cities / Greg Clark. - Името на авт. отбелязано на с. 2.

ISBN 978-954-92360-3-3
1. Градове - социология 2. Глобализация 3. Урбанизация
316.334.56(100)
COBISS.BG-ID 1265129444

БК 2014/12 Кн 114
КОВИ, Стивън Р., 1932-2012
        Третата алтернатива : разрешаване на най-трудните проблеми в живота / Стивън Кови, Брек Ингланд ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : ИК Кибеа, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 470 с. : с табл., сх. ; 24 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: The 3rd alternative / Stephen R. Covey.

ISBN 978-954-474-630-8
1. Конфликт 2. Социална психология
316.48
316.6
COBISS.BG-ID 1265098980

ЛАЗАРОВА, Антония Николова, 1981-
        Онлайн базирани въпросници за двуразово сезонно проучване и данни за влиянието на основните стратификационни фактори върху потребителското поведение в България Вж Кн 140

ЛОЗЕВА, Анна Иванова, 1987-
        Медиалингвистика Вж Кн 506

ЛОЗЕВА, Анна Иванова, 1987-
        Рекламата в печатните медии Вж Кн 469

МАРТИНО, Сюзън
        Да приемем различните от нас : позитивни стъпки Вж Кн 30

МАРТИНО, Сюзън
        Да се справим с тормоза : позитивни стъпки Вж Кн 32

БК 2014/12 Кн 115
НЕШЕВ, Петър Кирилов, 1971-
        Социалнопсихологическото познание / Петър Нешев. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2014 ([Варна] : График). - 200 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 197-199.

ISBN 978-954-715-616-6 : 14 лв.
1. Социална психология
316.6
COBISS.BG-ID 1265200100

БК 2014/12 Кн 116
ПАРИЖКОВА, Любомира Петрова
        Общуване vs. Комуникация / Любомира Парижкова ; [науч. ред. Йорданка Захариева]. - София : За буквите - О писменехь, 2013 (София : Симелпрес). - 184 с. : с табл. ; 24 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 143-156. - Рез. на бълг., англ., нем., рус. ез.

ISBN 978-954-2946-63-2
1. Комуникация
316.454.5
COBISS.BG-ID 1264686052

ПЕТРОВА, Славка Цветкова, 1957-
        Медиажанрове Вж Кн 20

РОУЧ, Майкъл, 1952-
        Кармата на любовта : 100 отговора на вашите въпроси за връзката ви - из древната мъдрост на Тибет Вж Кн 71

БК 2014/12 Кн 117
        СЕМЕЙНИТЕ отношения в променящия се свят : правни, социологически и икономически измерения / [състав. Ангел Шопов] ; [ред. съвет, предг. Велина Тодорова ... и др.]. - София : Сиби, 2014 ([София] : Симолини). - 368 с. : с табл., диагр., сх. ; 22 см

Загл. на англ. ез.: Family relations in changing world. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред. и авт. на предг.: Григор Н. Григоров, Ангел Шопов. - Текст и на англ. ез. - Съдържа материали от: Малина Новкиришка-Стоянова, Ангел Шопов, Красимир Митев, Цанка Цанкова, Радослава Янкулова, Masha Antokolskaia, Сийка Ковачева, Ярослава Генова, Magdalena Gołowkin-Hudała, Атанас Владиков, Carlos Lasarte, Francisco Javier Jiménez Muñoz, Alexander Flos, Aleksandra Wilk, Димитър Топузов, Васил Петров, Велина Тодорова, Цветелина Кържева, Иван Георгиев, Веселин Козарев, Ивайло Василев, Жасмин Попова. - Библиогр. под линия. - Рез. на бълг., англ. ез.  

ISBN 978-954-730-889-3 : 17 лв.
1. Семейство - сборници 2. Лично и семейно право - сборници
316.356.2(062.2)
347.6(062.2)
330.59:316.356.2(062.2)
COBISS.BG-ID 1265351396

        СОЦИАЛНИТЕ науки и глобализацията : сборник с доклади от международна научна конференция, посветена на 65-годишнината от създаването на катедра "Философски науки" Вж Кн 103

БК 2014/12 Кн 118
СТЕФАНОВ, Красимир Димитров, 1953-
        Планово-пропорционална теория на обществения живот / Красимир Стефанов. - Сливен : Обнова, 2013. - 212 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-56-8
1. Обществено устройство и обществени отношения
316.322
COBISS.BG-ID 1264534756

ТАХИР, Мюмюн Мюмюнов, 1957-
        Времена и културно общуване Вж Кн 10

БК 2014/12 Кн 119
        ФЕНОМЕНЪТ "обществено мнение" / Стоянка Георгиева ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013 ([Варна] : Импрес). - 155 с. : с табл. ; 21 см

Други авт.: Райна Стойнешка, Николета Михалева, Илко Тодоров. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-21-0741-5
1. Обществено мнение
316.653
COBISS.BG-ID 1265112804

БК 2014/12 Кн 120
ХАЙДИНЯК, Марко, 1970-
        Предизвикателствата на различието: измерения на толерантността в България / Марко Хайдиняк, Мая Косева, Антонина Желязкова. - София : IMIR, 2013 ([София] : БПС). - 252 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 172-183. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8872-74-4
1. Малцинства - България 2. Търпимост 3. Национален въпрос и национална политика - България 4. България - социология
316.347.2(497.2)
316.647.5
323.15(497.2)
COBISS.BG-ID 1264748260

        ХАРМОНИЯ в многообразието: толерантността на българския народ - заедно, въпреки различията Вж Кн 128

        ХРИСТОМАТИЯ по социална демокрация 6: Държава, гражданско общество и социална демокрация Вж Кн 123

ЦВЕТКОВ, Цветко Евгениев, 1949-
        Бизнес комуникации Вж Кн 142

HAJDINJAK, Marko, 1970-
        Diversity challenges: dimensions of tolerance in Bulgaria Вж Кн 129


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

БК 2014/12 Кн 121
        НАРЪЧНИК за млади политици. - София : British Council, [2007] ([София] : [ИПК Родина]). - 80 с. ; 23 см

ISBN 978-954-91830-5-4
1. Политика - наръчници и ръководства
32.01(035)
COBISS.BG-ID 1265124324

БК 2014/12 Кн 122
        ПОЛИТИЧЕСКИ и икономически трансформации в 21 век : сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи, [10-11 май 2013 г., Варна]. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 347 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Варненски свободен унив. Черноризец Храбър. Фак. Междунар. икономика и администрация. Кат. Междунар. икономика и политика. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-715-620-3
1. Политика - конференции 2. Стопанство - конференции
32(100)(063)
338(100)(063)
COBISS.BG-ID 1265111780

РАДЕВА, Виржиния Боянова, 1954-
        Велики оратори и политици на Франция Вж Кн 515


321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

БК 2014/12 Кн 123
        ХРИСТОМАТИЯ по социална демокрация 6: Държава, гражданско общество и социална демокрация / Тобиас Гомберт ... [и др.] ; [прев. Светослав Николов]. - София : Фонд. "Фридрих Еберт". Бюро България, 2014 ([София] : Про креатив студио). - 161 с. : с ил. ; 22 см

Без сведение за ориг. загл. - Други авт.: Йохен Дам, Кристиан Крел, Константин Олбриш, Мартин Тимпе. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Пълното име на прев. Светослав Николов е Светослав Николов Бургазлиев. - Библиогр.: с. 158-160.

ISBN 978-954-2979-12-8
1. Държава 2. Гражданско общество 3. Демокрация
321.01
316.322
323.22
COBISS.BG-ID 1265268452


322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА
Вж и 172.3; 261; 291.6; 342.7; 348.71

ПОЛСКИ, Михаил Афанасиевич, 1891-1960
        Положението на църквата в Съветска Русия : очерк на избягал от Русия свещеник Вж Кн 89


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

ДОБРЕВ, Ангел Марчев, 1947-
        6 май - ден на храбростта и празник на Българската армия : исторически преглед Вж Кн 219

БК 2014/12 Кн 124
КОЖУХАРОВ, Кънчо Иванов, 1950-
        Превратът срещу ГЕРБ и войната срещу демокрацията / Кънчо Кожухаров. - София [т.е. Благоевград] : Лингея, 2014 ([Благоевград] : [Бон принт]). - 151 с. : с факс. ; 22 см

Загл. на гърба на кн.: Превратът срещу ГЕРБ.

10 лв.
ISBN 978-954-92471-6-10 !
1. Вътрешна политика - България 2. България - вътрешна политика
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1264568804

БК 2014/12 Кн 125
ПАСКОВ, Велин Емилов, 1967-
        Евреите във Варна, Провадия и Добрич / Велин Пасков. - Варна : МС, 2013 (Варна : Колор принт ПАК). - 200 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-954-8493-38-3
1. Евреи - България 2. България - национален въпрос
323.1(497.2=924)
COBISS.BG-ID 1264600292

БК 2014/12 Кн 126
ПОПОВ, Димитър Харалампиев, 1930-
        Българският национализъм - опит за преоткриване / Димитър Х. Попов. - 2. изд. - София : Тип-топ прес, 2013. - 188 с. : с ил. ; 22 см

Текст и на англ. ез. - 1. изд. 2000 на изд. Вулкан 4.

ISBN 978-954-723-094-1
1. Национален въпрос и национална политика - България 2. България - национален въпрос
323.1.01(497.2)
COBISS.BG-ID 1264627172

БК 2014/12 Кн 127
СТОЯНОВ, Чавдар Бойков, 1978-
        Мерки срещу финансирането на тероризма : международна и национална уредба / Чавдар Стоянов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 176 с. ; 20 см

ISBN 978-954-07-3662-4 : 14 лв.
1. Национална сигурност - България 2. Тероризъм - противодействие 3. България - военно дело
323.28
355.02(497.2)
COBISS.BG-ID 1264506596

ХАЙДИНЯК, Марко, 1970-
        Предизвикателствата на различието: измерения на толерантността в България Вж Кн 120

БК 2014/12 Кн 128
        ХАРМОНИЯ в многообразието: толерантността на българския народ - заедно, въпреки различията / [състав., предг. Цвета Башева] ; [ред. Мариана Милева]. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 288 с. : с ил. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Природо-мат. гимназия Добри Чинтулов - Сливен. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-795-415-1
1. Малцинства - България - сборници 2. Търпимост - сборници 3. България - национален въпрос
323.1(497.2)(062.2)
316.647.5(497.2)(062.2)
COBISS.BG-ID 1264835812

        ХРИСТОМАТИЯ по социална демокрация 6: Държава, гражданско общество и социална демокрация Вж Кн 123

БК 2014/12 Кн 129
HAJDINJAK, Marko, 1970-
        Diversity challenges: dimensions of tolerance in Bulgaria / Marko Hajdinjak, Maya Kosseva, Antonina Zhelyazkova. - Sofia : Intern. Center for Minority Studies and Intercultural Relations, 2013 ([София] : [БПС]). - 219 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 155-167.

ISBN 978-954-8872-73-7
1. Малцинства - България 2. Национален въпрос и национална политика - България 3. Търпимост 4. България - национален въпрос
323.1(497.2)
316.647.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1264831460


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

БК 2014/12 Кн 130
БУКАСОВА-Богословова, София Николаевна, 1933-
        Русский след в Варне / Софья Николаевна Букасова-Богословова ; [пер. Наталья Икономова]. - 2. доп. изд. - Варна : МС, 2013 (Варна : Колор принт). - 220 с. : с ил., портр., факс., [4] л. : цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Руската следа във Варна / София Николаевна Букасова-Богословова. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 2011. - Библиогр.: с. 219.

ISBN 978-954-8493-47-5
1. Емиграция и имиграция, руска - Варна - история 2. Руси - Варна - история 3. Варна - миграция
325.25(497.211=82)(091)
316.356.4(497.211=82)(091)
COBISS.BG-ID 1264602340

        БЪЛГАРСКАТА емиграция : теории, политики, емпирични изследвания Вж Кн 105

КЪЛВАЧЕВ, Веселин Стоянов, 1961-
        Страдания, мъка и спомени : посвещава се на българските бежанци-мъченици на Майка България Вж Кн 1086

БК 2014/12 Кн 131
МИЛКОВ, Чавдар Лучиянов
        Миграцията и миграционните процеси в живота на човечеството / Чавдар Милков ; [науч. ред. Ирина К. Колева]. - София : Юни експрес, 2013. - 201 с. : с диагр., сх. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 177-192.

ISBN 978-954-9454-74-1
1. Емиграция и имиграция
325
COBISS.BG-ID 1264657892


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БК 2014/12 Кн 132
БОРИСОВ, Орлин Николов, 1951-
        Международни органи / Орлин Борисов. - София : Нова звезда, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 436 с. ; 24 см

Загл.на кор.: Правителствени и неправителствени международни органи. - Организации, основани на общност на култура и религия: с. 253-255. - Държави-членки на: Африканския съюз (АС), Лигата на арабските държави (ЛАД), Организацията Ислямска конференция, Асоциацията на държави от Югоизточна Азия (АСЕАН), Съвета на Европа, Западноевропейския съюз (ЗЕС), Европейската космическа агенция, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), ОНД, Организацията на американските държави (ОАД): с. 256-267. - Устав на Организацията на обединените нации: с. 268-309. - Римски статут на Международния наказателен съд, приет от Дипломатическата конференция на пълномощните представители на егидата на ООН за учредяване на Международен наказателен съд на 17 юли 1998 г.: с. 310-390. - Североатлантически договор: с. 390-394. - Статут на Международния съд: с. 395-410. - Декларация за признаване задължителната юрисдикция на Международния съд за България : приета със Закон на Народното събрание от 05.05.1992: с.410-411. - Устав на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество: с. 410-422. - Харта за отговорността на международните неправителствени организации: с. 422-430. - Библиогр.: с. 246-247. - Темат. показалец

ISBN 978-954-8933-87-2
1. Международни организации 2. Международни отношения
327.7
COBISS.BG-ID 1265154788

БК 2014/12 Кн 133
ЗАГОРОВ, Орлин Тихомиров, 1936-
        Европа и славянский мир / Орлин Загоров ; [пер. Алексей Манчев]. - София : Фонд Устойчиво развитие Болгарии, 2013 (София : Булгед). - 210 с. : с табл. ; 20 см

Ориг. загл.: Европа и славянският свят / Орлин Загоров. - Загл. на англ. ез.: Europe and the Slavic world. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 189-193. - Рез. на англ., бълг., рус. ез.

ISBN 978-954-92998-8-5
1. Геополитика - Европа 2. Славяни 3. Панславизъм 4. Европа - международни политически отношения 5. Славянски страни - международни политически отношения
327:911.3(4)
316.72(=81)
327.39(=81)
COBISS.BG-ID 1264527332


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БК 2014/12 Кн 134
КЪНЧЕВ, Красимир Неделчев, 1976-
        Организация на българската младеж "Бранник" в Североизточна България през 1941-1944 г. : създаване, дейност и развитие, разтурване / Красимир Кънчев. - Шумен : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 96 с. : с ил., факс. ; 21 см

Библиогр.: с. 85-90.

ISBN 978-954-9454-70-3
1. Младежки организации и движения - България - история - 1941-1944 2. България - политически партии и движения
329.78(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264634596

БК 2014/12 Кн 135
ТОПЕНЧАРОВ, Владимир Владимиров, 1933-
        За идеала / Владимир Вл. Топенчаров. - София : Булвест 2000, 2014. - 200 с. ; 21 см

ISBN 978-954-18-0859-7 : 7 лв.
1. БСП 2. България - политически партии и движения
329(497.2)БСП(0:82-92)
886.7-92
COBISS.BG-ID 1264908516

БК 2014/12 Кн 136
ТОПЕНЧАРОВ, Владимир Владимиров, 1933-
        Изход / Владимир Вл. Топенчаров. - 2. изд. - София : Булвест 2000, 2014. - 280 с. ; 21 см

1. изд. 1995.

ISBN 978-954-18-0857-3 : 6 лв.
1. БСП 2. България - политически партии и движения
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1264906724

БК 2014/12 Кн 137
ТОПЕНЧАРОВ, Владимир Владимиров, 1933-
        Погромът / Владимир Вл. Топенчаров. - София : Булвест 2000, 2014. - 264 с. ; 21 см

ISBN 978-954-18-0858-0 : 6 лв.
1. БСП 2. България - политически партии и движения
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1264910308

БК 2014/12 Кн 138
ТОПЕНЧАРОВ, Владимир Владимиров, 1933-
        Про и контра : статии и интервюта 1994-1996 / Владимир Вл. Топенчаров. - София : Булвест 2000, 2014. - 207 с. ; 21 см

ISBN 978-954-18-0856-6 : 7 лв.
1. БСП 2. България - политически партии и движения
329(497.2)БСП(0:82-92)
886.7-92
COBISS.BG-ID 1264913636

ЧЕНДОВ, Борис Станчев, 1933-
        Философията на анархизма : в трудовете на Щирнер, Прудон, Бакунин, Толстой и Кропоткин Вж Кн 56


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БК 2014/12 Кн 139
ЕЛСБЕРГ, Майкъл, 1977-
        Милионер без образование : не е това, което си мислите, и още не е прекалено късно / Майкъл Елсберг ; [прев. Мариана Хил]. - София : ИК Жануа'98, 2013 ([София] : Симолини 94). - 330 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The education of millionaires / Michael Ellsberg. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-376-089-3 : 14 лв.
1. Икономическо поведение 2. Успех
330.16
174.4
COBISS.BG-ID 1265298404

ИЛИЕВ, Иван Владимиров, 1948-2010
        Отворената икономика в системата на международните отношения Вж Кн 168

БК 2014/12 Кн 140
ЛАЗАРОВА, Антония Николова, 1981-
        Онлайн базирани въпросници за двуразово сезонно проучване и данни за влиянието на основните стратификационни фактори върху потребителското поведение в България / Антония Лазарова. - Плевен : Нима, 2013. - 67 с. : с табл. ; 29 см

ISBN 978-619-162-195-8
1. Потребление - България - социални проблеми 2. Социологични изследвания - България 3. България - икономически науки
330.16(497.2)(083.2)
316:303.6(497.2)(083.2)
COBISS.BG-ID 1264503780

МАРИНОВ, Георги, 1970-
        Международни финанси : съвременни авторегресионни модели с иконометричен софтуер : учебно помагало Вж Кн 176

РОЙТИНГЕР, Силвия
        От списъка с клиенти до успешното приключване : дългосрочен успех в Евролайф Вж Кн 174

БК 2014/12 Кн 141
ТОДОРОВ, Любомир Владимиров, 1966-
        Съвременни модели за оценка на бизнеса / Любомир Тодоров. - 2. изд. - София : Нова звезда, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 276 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

1. изд. 2003 със загл. Рентабилност и бизнес риск на изд. Тракия-М. - Библиогр.: с. 273-275.

ISBN 978-954-8933-84-1 : 15 лв.
1. Стопански предприятия - рентабилност и доходност
330.13
658.011
330.131.7
COBISS.BG-ID 1265155300

БК 2014/12 Кн 142
ЦВЕТКОВ, Цветко Евгениев, 1949-
        Бизнес комуникации / Цветко Цветков. - София : [Авангард прима], 2013 ([София] : БПС). - 110 с. : със сх., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 97-99.

ISBN 978-619-160-185-1
1. Икономическо поведение - учебници за ВУЗ 2. Комуникация - учебници за ВУЗ
330.16(075.8)
316.77(075.8)
COBISS.BG-ID 1265335012


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БК 2014/12 Кн 143
        КАПИТАЛИЗЪМ 4.1 : кръгла маса Новата икономика, проведена на 18.02.2014 година : сборник доклади / [състав., ред. Георги Чернев]. - София : Форком, 2014 ([София] : [Булгед]). - 154 с. : с портр., табл., сх. ; 20 см

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Софийска търг.-пром. камара, Търг. вестник. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-464-216-7 : 10 лв.
1. Капитализъм - конференции 2. Стопански предприятия - управление и организация - конференции
330.342.1(063)
334.72.008(063)
COBISS.BG-ID 1265274596

ЛАНДЖЕВ, Борис Богданов, 1962-
        Правни проблеми на финансовото инвестиране Вж Кн 198

МИТЕВ, Веселин Цветанов, 1972-
        Управление на иновациите и инвестициите Вж Кн 454


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО. НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

        СЕМЕЙНИТЕ отношения в променящия се свят : правни, социологически и икономически измерения Вж Кн 117


331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Вж и 311; 349; 351; 613; 614; 658

        УДОВЛЕТВОРЕНОСТ от професионалния труд при учителите Вж Кн 239


331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА
Вж и 349.23

БК 2014/12 Кн 144
ДАМЯНОВ, Никола
        Проект Безусловен базов доход за българите / [Никола Дамянов]. - София [т.е. Дупница] : Арт медиа плюс, 2014 ([София] : [Симолини]). - 32 с. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7113-04-4
1. Доходи - България 2. България - труд
331.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1264707556


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

        БЪЛГАРСКАТА емиграция : теории, политики, емпирични изследвания Вж Кн 105

БК 2014/12 Кн 145
ИЛИЕ, Кристина, 1982-
        Пазар на труда / [Кристина Илие-Гога, Александра Санду, Венка Кутева] = Piaţa muncii / Cristina Ilie, Alexandra Sandu, Venka Kuteva-Cvetkova. - V. Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius Univ. Publ. House, 2012 (Romania). - 204 с. : с ил., к. ; 29 см

Имената на авт. на кирилица отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на Венка Кутева-Цветкова е Венка Петрова Кутева. - Изд. по проект Maximizing comparative advantages of border regions DOLJ - Veliko Tarnovo (January 2011 - June 2012). - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-524-865-8
Съдържа: Пазар на труда Румъния и Пазар на труда България.
1. Пазар на труда - Румъния 2. Пазар на труда - България 3. Румъния - труд 4. България - труд
331.5(498+497.2)
COBISS.BG-ID 1264873444


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БК 2014/12 Кн 146
        ИКОНОМИКА на недвижимата собственост / Стоян Стоянов ... [и др.] ; под общ. ред. на Стоян Стоянов. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 368 с. ; 22 см

Други авт.: Пламен Илиев, Румен Калчев, Петко Монев, Иван Желев, Божидар Чапаров, Анна Господинова, Ваня Антонова. - Пълната форма на името на авт. Иван Желев е Иван Желев Иванов, а на Ваня Антонова - Ваня Антонова Пандъкова. - Библиогр.: с. 361-367.

ISBN 978-954-21-0644-9 : 13 лв.
1. Недвижима собственост - икономика - учебници за ВУЗ
332.7/.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1265084388

БК 2014/12 Кн 147
КАЛИНКОВ, Константин Савов, 1951-
        Териториално устройство / Константин Калинков, Анна Господинова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 356 с. : с диагр., к., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 352-355.

ISBN 978-954-21-0654-8 : 13 лв.
1. Административно-териториално деление - България - учебници за ВУЗ 2. Регионално развитие - учебници за ВУЗ 3. България - икономика
332.14(075.8)
353(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265129700


334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

        КАПИТАЛИЗЪМ 4.1 : кръгла маса Новата икономика, проведена на 18.02.2014 година : сборник доклади Вж Кн 143

БК 2014/12 Кн 148
        КАПИТАЛИЗЪМ 4.1 Бизнесът : кръгла маса Бизнесът, [София, 8.04.2014 г.] продължение на академичната кръгла маса Новата икономика : сборник доклади / [състав., ред. Георги Чернев]. - София : Форком, 2014 ([София] : [Булгед]). - 146 с. : с портр., табл., сх. ; 20 см

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Изд. на Софийска търг.-пром. камара, Търг. вестник.

ISBN 978-954-464-222-8 : 10 лв.
1. Стопански предприятия - България - сборници 2. България - стопански обединения
334.72(497.2)(062.2)
COBISS.BG-ID 1265274340

БК 2014/12 Кн 149
КОЕВ, Йордан Петров, 1948-
        Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт / Йордан Коев, Стефан Вачков. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013 ([Варна] : [Импрес]). - 451 с. : с ил. ; 23 см

Библиогр.: с. 411-450.

ISBN 978-954-21-0716-3 : 19 лв.
1. Корпорации - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Банки - управление и организация - учебници за ВУЗ
334.784.008(075.8)
336.71.008(075.8)
COBISS.BG-ID 1265117668

БК 2014/12 Кн 150
        ЛОКАЛНИ производствени системи в страни от ЕС [Европейския съюз] : сравнителен анализ. - София : УНСС, 2014. - 156 с. : с табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 146-155.

ISBN 978-954-644-538-4
ISBN 978-954-644-530-8 !
1. Клъстер (икономика) - Европа 2. Стопанско сътрудничество - Европа 3. Промишлени предприятия - Европа 4. Европа - стопански обединения
334.72(4-6)
658.1/.5(4-6)
COBISS.BG-ID 1264822500


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

        БЪЛГАРИЯ и многогодишната финансова рамка 2014-2020 : изводи от преговорите за приемане на дългосрочния бюджет на Европейския съюз Вж Кн 177

КОЕВ, Йордан Петров, 1948-
        Корпоративно ръководство и стратегически банков мениджмънт Вж Кн 149

БК 2014/12 Кн 151
ПИНКЕРТЪН, Стюарт
        Залезът на Forbes : свидетелски разказ за колапса на една медийна империя / Стюарт Пинкертън ; прев. от англ. Пейчо Кънев. - София : ИК Кибеа, 2013 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 416 с. ; 20 см. - (Серия Личности)

Ориг. загл.: The fall of the house of Forbes / Stewart Pinkerton. - Загл. в изд. каре: Залезът на Форбс. - Библиогр.: с. 412-415.

ISBN 978-954-474-643-8
1. Форбс, Малкълм, 1919-1990 - биографии 2. Предприемачество - биографии 3. Списания, северноамерикански 4. САЩ - финанси
336(73)(092)
05:336(073)Форбс
92 Форбс, Малкълм
COBISS.BG-ID 1265143524

        СЪДЕБНИ актове. [Т.] 1, Събиране на вземания, договор за банков кредит, вещноправни спорове : [съдебна практика, коментарни препратки] Вж Кн 203

БК 2014/12 Кн 152
        ФИНАНСИ и устойчиво развитие / Недялко Вълканов ... [и др.] ; под общата ред. на Христина Благойчева. - Варна : Наука и икономика - ИУ, 2013. - 359 с. : с табл., сх., диагр. ; 22 см

Други авт.: Корнелия Филипова, Калин Илиев, Емилия Кирина, Мирена Трифонова, Светослав Борисов, Пламен Джапаров. - Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-21-0661-6
1. Финанси 2. Устойчиво развитие
336
502.3
COBISS.BG-ID 1265132004


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БК 2014/12 Кн 153
АПОСТОЛОВ, Найден Димитров, 1948-2012
        География на туризма - един век развитие и достижения / Найден Апостолов. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 473 с. : с портр., табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 429-472.

ISBN 978-954-21-0638-8 : 18 лв.
1. Туризъм
338.48
COBISS.BG-ID 1265096164

БК 2014/12 Кн 154
        БЯЛА книга за нова високотехнологична индустриализация 2015-2025 г. / [Ангел Гроздин ... и др.] ; [под общата ред. на Петър Нейчев .... и др.]. - Пловдив : Атлас финанс, 2014. - 116 с. ; 22 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 4. - Други авт.: Асен Конарев, Анастасия Шопова, Владимир Рибаров, Венелин Йорданов, Георги Лафчиев, Гинка Милушева-Калайджиева, Димитър Гишин, Иван Божурин, Иван Нейчев, Иван Петров, Маргарита Лозанова, Начко Радев, Нина Бояджиева, Огнян Дечев, Петър Нейчев, Петър Стайков, Петя Иларионова, Райна Бонева, Стефан Гълъбов, Тоде Тодев, Тихомир Тодоров, Христо Христов, Чавдар Младенов. - Възприетата форма на името на авт. Анастасия Шопова е Анастасия Нейчева Нейчева, с пълно име Анастасия Нейчева Нейчева-Шопова. - Пълното име на авт. Стефан Гълъбов е Стефан Гълъбов Стефанов. - Други ред.: Тоде Тодев, Асен Конарев. - Изд. на Гражданско сдружение за нова високотехнолог. индустриализация. - Политики за високотехнологична индустриализация: с. 67-115. - Библиогр.: с. 63-66.
 

ISBN 978-954-92972-2-5 (подв.)
1. Промишленост - България 2. България - промишленост
338.45(497.2)

COBISS.BG-ID 1265272804

ВАЙСИЛОВА, Емилия Георгиева, 1963-
        Методическо ръководство по счетоводство на транспортната фирма Вж Кн 461

БК 2014/12 Кн 155
        ВЛИЯНИЕ на европейската интеграция върху граничните региони / [Думитру Отовеску ... и др.] ; [състав. Вихрен Бузов, Теодора Калейнска] = Impactul integrãrii europene asupra regiunilor de graniţã / [Dumitru Otovescu ... и др.] ; [ed. Vihren Bouzov, Teodora Ivanova Kaleynska]. - V. Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius Univ. Publ. House, 2012 (Romania). - 208 с. : с табл., сх., диагр. ; 30 см

Сведения за авт. отгoворност отбелязани на гърба на загл. с. и в текста. - Други авт.: Мария Кристина Фръсие, Габриела Мотои, Адриян Отовеску, Кристина Илие, Мъдълина Мегишан, Флорин Пъсътоиу, Раду Петку, Кристина Пъсътоиу, Ионуц Шербан, Вихрен Бузов, Байко Петков Байков, Пенчо Стоянов Пенчев, Венка Петрова Кутева-Цветкова, Димитър Петков Цветков, Теодора Иванова Калейнска, Виолета Петрова Георгиева, Ангелина Мирославова Марковска. - Възприетата форма на името на авт. Мария Кристина Фръсие е Кристина Отовеску Фраси, на Кристина Пъсътоиу - Кристина Пасатою, на Венка Петрова Кутева-Цветкова - Венка Петрова Кутева, а на Виолета Петрова Георгиева - Виолета Петрова Стойчева. - Изд. по проект MIS-ETC Code 408 Maximizarea avantajelor comparative în regiunile transfrontaliere DOLJ - Veliko Tarnovo (Ianuarie 2011 - February 2012).

ISBN 978-954-524-855-9
1. Стопанска политика - България - сборници 2. Стопанска политика - Румъния - сборници 3. Стопанско сътрудничество - Европа - сборници 4. България - стопанство 5. Европа - международни икономически отношения 6. Румъния - стопанство
338.2(497.2)(062.2)
339.923:061.1EC(062.2)
338.2(498)(062.2)
COBISS.BG-ID 1264903652

МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Транспорт (16 ; София ; 2006)
        XVI международна научна конференция "Транспорт 2006", 9-10 ноември 2006, София : сборник доклади Вж Кн 459

БК 2014/12 Кн 156
НЕШКОВ, Марин Найденов, 1950-
        Малките и средните предприятия в туризма на българското Черноморие / Марин Нешков, Стоян Маринов, Велина Казанджиева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 228 с. : с табл., диагр. ; 22 см. - (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; кн. 29)

Библиогр.: с. 220-227. - Рез. на рус., англ., нем. ез.

ISBN 978-954-21-0648-7 : 9 лв.
1. Малки и средни стопански предприятия - България 2. Туризъм - България - управление и организация 3. България - стопански туризъм
338.48(262.5:497.2)
COBISS.BG-ID 1265090020

БК 2014/12 Кн 157
НЕШКОВ, Марин Найденов, 1950-
        Пътнически агенции и транспорт в туризма / Марин Нешков, Велина Казанджиева ; под общ. ред. на Марин Нешков. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 394 с. : с табл., диагр., сх. ; 22 см

1. изд. 2007. - Библиогр.: с. 384-393.

ISBN 978-954-21-0719-4 : 14 лв.
1. Туризъм - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Транспорт - търговска експлоатация - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
656.1/.7.07(075.8)
COBISS.BG-ID 1265084644

НОЧЕВА, Мария Славова, 1944-
        Конкуренция, конкурентоспособност, транспортен пазар : [монографично изследване] Вж Кн 173

БК 2014/12 Кн 158
        ОТГОВОРЕН туризъм 2020 : сборник с доклади от международна научна конференция, [Варна, 4-5 октомври 2013 г.]. - Варна : Наука и икономика - ИУ, 2013-. - Т. <1-2> ; 21 см

Изд. на ИУ - Варна. Колеж по туризъм.

ISBN 978-954-21-0666-1 (т. 2)

Съдържа досега:
Т. 2. - 2013. - 473 с. : с ил. 

Текст и на англ., нем., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

1. Туризъм - конференции
338.48(063)
COBISS.BG-ID 1265112292

        ПОЛИТИЧЕСКИ и икономически трансформации в 21 век : сборник с доклади от научна конференция на младите изследователи, [10-11 май 2013 г., Варна] Вж Кн 122

БК 2014/12 Кн 159
РАШКОВА, Галина Кръстева, 1955-
        Финанси на туристическото предприятие - основни понятия във въпроси и отговори / Галина Рашкова. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 257 с. : с табл. ; 21 см

ISBN 978-619-160-252-0
1. Туризъм - финанси - учебници за ВУЗ 2. Туристически агенции - финанси - учебници за ВУЗ
338.48:061.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1265296612

БК 2014/12 Кн 160
СТАНЕВА, Красимира Светославова, 1964-
        Основи на SPA и балнеотуризма / Красимира Станева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 102 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 97-100.

ISBN 978-619-160-202-5
1. Туризъм - учебници за ВУЗ 2. Балнеология - учебници за ВУЗ
338.48-6:615.8(075.8)
615.838(075.8)
COBISS.BG-ID 1265247716

БК 2014/12 Кн 161
СТАНЕВА, Красимира Светославова, 1964-
        Предпоставки за устойчиво управление на балнео и SPA туризма в България / Красимира Станева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 122 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 119-120.

ISBN 978-619-160-203-2
1. Туризъм - България - управление и организация 2. Балнеология - България 3. България - стопански туризъм
338.48(497.2)
615.838(497.2)
COBISS.BG-ID 1265236964

БК 2014/12 Кн 162
ТОНЧЕВА, Тодорка Христова, 1953-
        Влияние на биоразнообразието върху развитието на туризма / Тодорка Тончева. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 100 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 88-99.

ISBN 978-619-160-259-9
1. Туризъм 2. Околна среда - влияние
338.48:504.7
COBISS.BG-ID 1265341924

БК 2014/12 Кн 163
ТОНЧЕВА, Тодорка Христова, 1953-
        Влияние на климатичните промени върху решението при избора на дестинация / Тодорка Тончева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 36 с. : с табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-160-212-4
1. Туризъм - екологични проблеми 2. Климатични промени
338.48:551.58
551.58
COBISS.BG-ID 1265342436

БК 2014/12 Кн 164
ТОНЧЕВА, Тодорка Христова, 1953-
        Въздействие на екологичните промени върху туризма в различни географски райони / Тодорка Тончева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 98 с. : с табл., диагр., к. ; 21 см

Библиогр.: с. 87-97.

ISBN 978-619-160-232-2
1. Туризъм - екологични проблеми 2. Климатични промени
338.48:551.58
551.58
COBISS.BG-ID 1265342180

БК 2014/12 Кн 165
ТУРЛАКОВА, Теодорина Желязкова, 1967-
        Аграрно предприемачество / Теодорина Турлакова. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 373 с. : с табл., сх. ; 22 см

1. изд. 2002 на Унив. изд. ИУ. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-21-0652-4 : 13 лв.
1. Предприемачество - учебници за ВУЗ 2. Селскостопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
338.48(075.8)
631.15(075.8)
COBISS.BG-ID 1265140964

БК 2014/12 Кн 166
ХРИСТОВ, Въто Ангелов, 1930-
        Земеделието на България плаче за спасителна политика : четиво за управляващи и опозиция! / Въто Христов. - София : Нюзпринт, 2014. - 288 с. : с ил., портр., табл. ; 23 см

ISBN 978-619-90204-1-8
1. Земеделие - България 2. Аграрна политика - България 3. България - селско стопанство
338.43(497.2)
886.7-92
COBISS.BG-ID 1264913892

БК 2014/12 Кн 167
        SPECIAL interest tourism in Bulgaria. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013- . - Т. <1- > ; 22 см

ISBN 978-954-21-0713-2 (ч. 1) : 7 лв.

Съдържа досега:

Pt. 1 / Svetla Nedeva, Bisser Popov, Krassimira Trifonova. - 2013. - 225 с. 

Библиогр.: с. 223-224.

1. Туризъм - България 2. България - стопански туризъм
338.48(497.2)
COBISS.BG-ID 1265088484


339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2014/12 Кн 168
ИЛИЕВ, Иван Владимиров, 1948-2010
        Отворената икономика в системата на международните отношения / Иван Илиев ; [ред. Георги Маринов]. - Варна : Онгъл, 2010. - 512 с. : с табл. ; 20 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълната форма на името на ред. Георги Маринов е Георги Маринов Георгиев. - Библиогр.: с. 493-507.

ISBN 978-954-8279-35-2
1. Международни икономически отношения 2. Макроикономика
339
330.101.54
COBISS.BG-ID 1264632036

БК 2014/12 Кн 169
        РЕГИОНАЛНИ и глобални измерения на търговията : сборник с доклади от международна научна конференция по случай 60 години от създаването на катедра "Икономика и управление на търговията" и 65 години от създаването на специалност "Икономика на търговията" при Икономически университет - Варна, 18 октомври 2013 г. = [Regional and global dimensions of commerce]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 752 с. : с ил. ; 22 см

Парал. загл. отбелязано на кор. - Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-954-21-0667-8
1. Търговия - конференции 2. Конкуренция - конференции 3. Маркетинг - конференции 4. Електронна търговия - конференции
339(063)
658.6/.8(063)
COBISS.BG-ID 1265127652


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БК 2014/12 Кн 170
БЛАГОЕВ, Веселин Иванов, 1950-
        Новият маркетинг : е-маркетинг, m-маркетинг, вирусен маркетинг, виртуален пазар / Веселин Благоев ; [ил. Веселин Иванов Благоев]. - Варна : Зангадор, 2014 ([София] : Real Vision). - 128 с. : с ил. ; 23 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 121-128.

ISBN 978-954-92786-2-0
1. Маркетинг 2. Електронна търговия
339.13
339.16:681.324
COBISS.BG-ID 1264724708

БРАЙКОВ, Валентин Стефанов, 1952-
        Договорът за продажба - спътник на цивилизацията Вж Кн 193

БК 2014/12 Кн 171
ВАРАДИНОВ, Огнян Луканов
        Нелоялни търговски практики в отношенията търговец - потребител : анализ на глава четвърта, раздел IV от Закона за защита на потребителите / Огнян Варадинов. - София : Сиби, 2014 ([София] : Симолини). - 256 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 252-254. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-730-866-4 : 14 лв.
1. Търговия 2. Стопанска етика 3. Потребление
339.13
COBISS.BG-ID 1265283044

ГЕРАСКОВА, Олга Димитрова, 1958-
        Индустриален мениджмънт и маркетинг : индустриален мениджмънт Вж Кн 465

        ДИПЛОМАНТСКИ семинар : методически инструкции, тестове, задачи и казуси Вж Кн 328

БК 2014/12 Кн 172
КРЪСТЕВА, Невяна Стефанова, 1960-
        Успешни лични продажби / Невяна Кръстева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 168 с. : с табл., сх. ; 25 см. - (Университетска библиотека ; No 508)

Библиогр.: с. 167.

ISBN 978-954-07-3530-6 (подв.) : 15 лв.
1. Търговия 2. Маркетинг
339.13
658.8
COBISS.BG-ID 1264946916

БК 2014/12 Кн 173
НОЧЕВА, Мария Славова, 1944-
        Конкуренция, конкурентоспособност, транспортен пазар : [монографично изследване] / Мария Славова-Ночева. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2012. - 230 с. : с табл., диагр., сх. ; 25 см

Възприетата форма на името на авт. Мария Славова-Ночева е Мария Славова Ночева. - Библиогр.: с. 225-230.

ISBN 978-954-12-0212-8
1. Конкуренция (икономика) 2. Транспорт - икономически проблеми
339.13
338.47
COBISS.BG-ID 1265050340

БК 2014/12 Кн 174
РОЙТИНГЕР, Силвия
        От списъка с клиенти до успешното приключване : дългосрочен успех в Евролайф / Силвия Ройтингер ; [прев. от нем. Екатерина Шабкар]. - [София] : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 102 с. : с ил., портр. ; 21 см

Без сведение за ориг. загл. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. 

ISBN 978-619-160-235-3
1. Търсене и предлагане - наръчници и ръководства 2. Икономическо поведение - наръчници и ръководства
339.13(035)
330.16(035)
COBISS.BG-ID 1265368292

БК 2014/12 Кн 175
ЯНКОВА, Мина Асенова
        Бартерът : правни, счетоводни и данъчни аспекти / Мина Янкова, Евгени Рангелов. - София : ОРКП Мисъл, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 48 с. ; 22 см. - (Библиотека Български счетоводител : актуална поредица, предназначена за счетоводители и ръководители на предприятия ; 6)

ISBN 978-954-8006-71-2 : 9 лв.
1. Търговия
339.1
COBISS.BG-ID 1265111012


339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вж и 336

БК 2014/12 Кн 176
МАРИНОВ, Георги, 1970-
        Международни финанси : съвременни авторегресионни модели с иконометричен софтуер : учебно помагало / Георги Маринов. - Варна : Онгъл, 2009. - 287 с. ; 15 см

Пълната форма на името на авт. Георги Маринов е Георги Маринов Георгиев. - Библиогр.: с. 275-286.

ISBN 978-954-8279-24-6
1. Международни валутно-финансови отношения - учебници за ВУЗ 2. Иконометрия - учебници за ВУЗ 3. Приложни програми - учебници за ВУЗ
339.7(075.8)
330.115:681.3(075.8)
681.322.06(075.8)
COBISS.BG-ID 1265018340


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БК 2014/12 Кн 177
        БЪЛГАРИЯ и многогодишната финансова рамка 2014-2020 : изводи от преговорите за приемане на дългосрочния бюджет на Европейския съюз. - София : Фонд. Капитал, 2013 ([София] : [Алианс принт]). - 71 с. : с ил., портр., диагр. ; 23 см

Изд. на Група на Прогресивния алианс на социалистите & демократите в Европ. парламент.

1. Европейски съюз - финанси 2. Финанси - Европа 3. Бюджет - Европа 4. Европа - международни икономически отношения 5. България - финанси
339.923:061.1ЕС
336(497.2+4)
COBISS.BG-ID 1264669156

        ВЛИЯНИЕ на европейската интеграция върху граничните региони Кн 155

БК 2014/12 Кн 178
ПЕТКУ, Раду, 1980-
        Добро управление / [Раду Петку, Байко Байков] = Buna guvernare / Radu Petcu, Bayko Baykov. - V. Tarnovo : St. Cyril and St. Methodius Univ. Publ. House, 2012 (Romania). - 64 с. ; 30 см

Имената на авт. отбелязани на с. 3. - Името на Байко Байков погрешно отпеч. Байко Баков. - Изд. по проект Maximizing comparative advantages of border regions DOLJ - Veliko Tarnovo (January 2011 - June 2012). - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-524-861-0
1. Администрация - България - управление и организация 2. Международно сътрудничество - България и Румъния 3. България - международни икономически отношения 4. Румъния - международни икономически отношения
339.9(497.2+498)
351/354(497.2)
COBISS.BG-ID 1264902372


34 ПРАВО. НАУКА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО

БК 2014/12 Кн 179
        ОСНОВИ на правото / М. Бъчварова ... [и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - Варна : Наука и икономика - ИУ, 2013. - 324 с. ; 22 см

Други авт.: Р. П. Рачев, А. Андреева, Г. Йолова. - 1. изд. 2010 с авт. Маргарита Бъчварова, Радослав Рачев, Андриана Андреева, Галина Йолова, Дарина Димитрова.

ISBN 978-954-21-0671-5 : 12 лв.
1. Право - теория
34.01
COBISS.BG-ID 1265148900

        РЕЛИГИОЗНАТА толерантност в древността : сборник статии и доклади [от международна научна конференция Религиозната толерантност от древността до наши дни, 18 октомври 2013 г., Пловдив] Вж Кн 205


340 ПРАВО, ОБЩИ ВЪПРОСИ. УВОД В ПРАВОТО. МЕТОДИ И ПОМОЩНИ НАУКИ В ПРАВОТО

БК 2014/12 Кн 180
        ОРГАНИЗАЦИЯ на съдебната експертиза : експертно научно изследване, проведено във Варненския съдебен район / Петър Цанков ... [и др.] ; [науч. ред. Петър Цанков]. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2014 ([София] : [Скала]). - 136 с. : с табл., диагр., сх. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: Организация на съдебната експертиза във Варненския съдебен район. - Други авт.: Александра Ангелова, Ивайла Димитрова, Росица Тончева. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-715-626-5 : 16 лв.
1. Експертиза (право) - България 2. България - право
340.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1265051108


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БК 2014/12 Кн 181
БОРИСОВ, Орлин Николов, 1951-
        Международно-правен режим на Черно море / Орлин Борисов. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2014 ([София] : [Скала]). - 272 с. : със сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 184-187.

ISBN 978-954-715-621-0 : 25 лв.
1. Международно морско право 2. Международни договори 3. Транспортно право
341.24
347.79
COBISS.BG-ID 1265171940

ГРОЗДАНОВ, Антон Кирилов, 1973-

        Международно търговско право : кратък курс Вж Кн 196

БК 2014/12 Кн 182
        МЕЖДУНАРОДНО частно право : 1 11 С01. Ч. 1, Граждански и търговски дела - международна компетентност, приложимо право и екзекватура / [състав. и въвед. Боряна Мусева]. - 7. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Симолини). - 485 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

Името на състав. отбелязано на с. 3. - 1. изд. 2007.

ISBN 978-954-730-900-5 : 11.90 лв.
1. Международно частно право - законодателни и директивни материали
341.9(094.9)
COBISS.BG-ID 1265304292

БК 2014/12 Кн 183
МУСЕВА, Боряна Богданова, 1975-
        Цесията в международното частно право / Боряна Мусева. - София : Сиби, 2014 ([София] : Симолини). - 244 с. : със сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 232-243.

ISBN 978-954-730-884-8 : 14 лв.
1. Международно частно право 2. Цесия
341.9
347.73
COBISS.BG-ID 1265300452

БК 2014/12 Кн 184
СЪВЕТ на Европа. Европейски съд по правата на човека (Страсбург)
        Делото Гуцанови срещу България / [прев. от фр. ез. Яна Даскалова]. - София : Сиби, 2014. - 64 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Affaire Gutsanovi c. Bulgarie. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Център за обучение на адвокати Кръстю Цончев.

ISBN 978-954-730-869-5
1. Европейски съд по правата на човека 2. Гуцанови 3. Съдебни решения 4. Европа - право 5. България - генеалогия
341.6(4)
342.7(4)
929.52(497.2)Гуцанови
COBISS.BG-ID 1264771812


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БК 2014/12 Кн 185
АНАНИЕВА, Нора Крачунова, 1938-
        Конституцията от 1991 г. и незавършената революция / Нора Ананиева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 519 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

(Подв.) : 20 лв.
ISBN 978-954-07-3615-0 !
1. Конституция - България - история 2. България - право
342.4(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264562916

БК 2014/12 Кн 186
АНАНИЕВА, Нора Крачунова, 1938-
        Конституцията от 1991 г. и незавършената революция / Нора Ананиева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 519 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-954-07-3615-0 : 20 лв.
1. Конституция - България 2. България - право
342.4(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264563172

БК 2014/12 Кн 187
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи : международни договори и право на ЕС : 2 11 С0. - 2. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Симолини). - 250 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2010. - Сипсък на държавите - страни по Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и протоколите към нея: с. 239-240. - Основни многостранни международни актове в областта на защитата на правата на човека : справочник: с. 241-249. - Информ. към 07.10.2014. - Предм. показалец. - Съдържа и: Протоколи към Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи ; Закон за ратифициране на Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи и на Допълнителния протокол към нея от 20.03.1952 г. ; Закон за приемане на декларации по смисъла на чл. 25 и 46 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи за признаване на компетенцията на Европейската комисия по правата на човека да разглежда жалби от частни лица, неправителствени организации или групи лица и на задължителната юрисдикция на Европейския съд по правата на човека ; Извадки от Договорите за Европейския съюз ; Харта на основните права на Европейския съюз ; Всеобща декларация за правата на човека ; Международен пакт за граждански и политически права ; Международен пакт за икономически, социални и културни права ; Европейска социална харта : ревизирана.

ISBN 978-954-730-906-7 : 5.70 лв.
1. Права на човека - законодателни и директивни материали 2. Свобода на личността - законодателни и директивни матерали
342.7(094.2)
COBISS.BG-ID 1265301988

БК 2014/12 Кн 188
МАНОЛОВА, Мария Георгиева, 1934-2016
        Създаване на Търновската конституция / Мария Манолова. - 2. доп. и прераб. изд. - София : Сиби, 2014 (В. Търново : Абагар). - 288 с. ; 23 см

1. изд. 1980.

ISBN 978-954-730-870-1 (подв.) : 28 лв.
1. Конституция - България - история 2. България - право
342.4(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1265315044

СЪВЕТ на Европа. Европейски съд по правата на човека (Страсбург)
        Делото Гуцанови срещу България Вж Кн 184

ЯНЕВА-Деливерска, Мариела Светославова, 1981-
        Дискриминация, основана на генетични характеристики : как да я разпознаем и преодолеем : наръчник Вж Кн 386


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БК 2014/12 Кн 189
ГЕРОВ, Герасим Панталеев, 1975-
        Завършване на досъдебното производство / Герасим Панталеев Геров. - София : Нова звезда, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 194 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 183-190.

ISBN 978-954-8933-92-6
1. Предварително производство 2. Наказателен процес
343.1
COBISS.BG-ID 1264605668

БК 2014/12 Кн 190
ГРУЕВ, Лазар Георгиев, 1956-
        Ръководство за решаване на наказателноправни казуси / Лазар Груев, Ралица Илкова. - София : Сиби, 2014 ([София] : Симолини). - 128 с. : със сх. ; 20 см

ISBN 978-954-730-902-9 : 12 лв.
1. Наказателно право - България - наръчници и ръководства 2. България - право
343(497.2)(035)
COBISS.BG-ID 1265272548

БК 2014/12 Кн 191
        ОЦЕНКА на риска от изпиране на пари : данни и доклади / [състав. Георги Петрунов] ; [прев. Мариана Панова]. - София : Фонд. РискМонитор, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 68 с. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-2914-30-3
1. Изпиране на пари
343.3/.7
COBISS.BG-ID 1265220580

БК 2014/12 Кн 192
СЪЛОВ, Иван Захариев, 1950-
        Актуални въпроси на наказателния процес / Иван Сълов. - София : Нова звезда, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 116 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 111-114.

ISBN 978-954-8933-91-9
1. Наказателен процес
343.1
COBISS.BG-ID 1264568036

ЧОЛАКОВА, Надя Людмилова, 1969-
        Живей бързо. Кн. 1, Васил & Георги Илиеви Вж Кн 997


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БОРИСОВ, Орлин Николов, 1951-
         Международно-правен режим на Черно море Вж Кн 181

БК 2014/12 Кн 193
БРАЙКОВ, Валентин Стефанов, 1952-
        Договорът за продажба - спътник на цивилизацията / Валентин Брайков ; ред. Даниела Доковска. - София : Сиби, 2014 ([София] : Симолини). - 176 с. ; 20 см

Библиогр.: с. 171-174.

ISBN 978-954-730-865-7 : 12 лв.
1. Търговски договори и спогодби - история
347.74(091)
339.18(091)
COBISS.BG-ID 1265297124

БК 2014/12 Кн 194
БЪЛГАРИЯ. Висш съдебен съвет
       Съдебна администрация : [сборник нормативни актове] : 2 02 С05. - 5. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 171 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2004.

ISBN 978-954-730-868-8 : 5.30 лв.
1. Съд и съдоустройство - България - инструктивни и нормативни материали 2. България - право
347.97/.99(497.2)(094.1)
COBISS.BG-ID 1265299428

БК 2014/12 Кн 195
БЪЛГАРИЯ. Върховен касационен съд
        Систематизирана съдебна практика на Върховния касационен съд : изпълнително производство / [състав. Цветелина Златева]. - София : Нова звезда, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 496 с. ; 20 см

Загл. на гърба на кор.: СП Изпълнително производство. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8933-90-2 : 22 лв.
1. Съдебна практика - България 2. Съд и съдоустройство - България 3. Изпълнително производство - България 4. България - право
347.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1265149668

БК 2014/12 Кн 196
ГРОЗДАНОВ, Антон Кирилов, 1973-
        Международно търговско право : кратък курс / Антон Грозданов. - Варна : Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2014 ([София] : [Скала]). - 140 с. ; 22 см

ISBN 978-954-715-622-7 : 18 лв.
1. Международно търговско право - учебници за ВУЗ
347.7:341(075.8)
341(075.8)
COBISS.BG-ID 1265184996

БК 2014/12 Кн 197
КАЛАЙДЖИЕВ, Ангел Симеонов, 1958-
        Търговски дружества. Персонални дружества. Дружество с ограничена отговорност / Ангел Калайджиев. - София : Сиби, 2014 ([София] : Скайпринт). - 328 с. ; 22 см

Библиогр.: 322-327.

ISBN 978-954-730-888-6 : 20 лв.
1. Търговски дружества - България 2. България - право
347.72(497.2)
COBISS.BG-ID 1265254884

БК 2014/12 Кн 198
ЛАНДЖЕВ, Борис Богданов, 1962-
        Правни проблеми на финансовото инвестиране / Борис Богданов Ланджев. - София : Нова звезда, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 348 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 343-348.

ISBN 978-954-8933-89-6
1. Инвестиции - правни проблеми 2. Капитални вложения - правни проблеми
347.73
330.322.000.34
COBISS.BG-ID 1265154020

БК 2014/12 Кн 199
МАРКОВ, Методи Марков, 1959-
        Облигационно право : помагало / Методи Марков. - 8. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 439 с. : със сх. ; 20 см. - (Поредица Modus studendi : преглед на изпитната материя)

1. изд. 2004.

ISBN 978-954-730-815-2 : 12.90 лв.
1. Облигационно право - учебници за ВУЗ
347.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1265282020

МУСЕВА, Боряна Богданова, 1975-
        Цесията в международното частно право Вж Кн 183

БК 2014/12 Кн 200
НИКОЛОВ, Ясен Любенов
        Стопанската непоносимост и непреодолимата сила в българското право / Ясен Николов. - Плевен : Нима, 2013. - 110 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 104-109.

ISBN 978-619-162-290-0
1. Търговско право - България 2. Стопанско право - България 3. България - право
347.7(497.2)
351.82(497.2)
COBISS.BG-ID 1264733412

БК 2014/12 Кн 201
ПЕТРОВ, Владимир Богданов, 1945-
        Вещно право : помагало / Владимир Петров, Методи Марков. - 7. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2012 ([София] : Инвестпрес). - 288 с. ; 20 см. - (Поредица Modus studendi : преглед на изпитната материя)

1. изд. 2005.

ISBN 978-954-730-803-9 : 10.90 лв.
1. Вещно право - учебници за ВУЗ
347.22(075.8)
COBISS.BG-ID 1265282788

        СЕМЕЙНИТЕ отношения в променящия се свят : правни, социологически и икономически измерения Вж Кн 117

БК 2014/12 Кн 202
СЛАВЧЕВ, Здравко Ванчев
        Защита по ДОПК [Данъчно-осигурителения процесуален кодекс] / Здравко Славчев. - София : Нова звезда, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 308 с. ; 24 см

Библиогр.: с. 293-308.

ISBN 978-954-8933-85-8
1. Данъчно право - България 2. Обществено осигуряване - България - правни проблеми 3. Защита (право) 4. Съдебна практика - България 5. България - право
347.73(497.2)
347.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1265019620

БК 2014/12 Кн 203
        СЪДЕБНИ актове. [Т.] 1, Събиране на вземания, договор за банков кредит, вещноправни спорове : [съдебна практика, коментарни препратки] / [състав. Бисер Динев]. - София : Нова звезда, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 728 с. ; 24 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре

ISBN 978-954-8933-88-9
1. Договори - България - правни проблеми 2. Банки - България - правни проблеми 3. Кредит - България - правни проблеми 4. България - право
347.74(497.2)
336.71.000.34(497.2)
336.77.000.34(497.2)
COBISS.BG-ID 1265054436

БК 2014/12 Кн 204
ТАСЕВ, Симеон Владимиров, 1943-
        Гражданско право : обща част : помагало / Симеон Тасев, Методи Марков. - 5. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2010 ([София] : Инвестпрес). - 288 с. : със сх. ; 20 см. - (Поредица Modus studendi : преглед на изпитната материя)

1. изд. 2004.

ISBN 978-954-730-658-5 : 9.90 лв.
1. Гражданско право - учебници за ВУЗ
347.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1265281252


348 ЦЪРКОВНО ПРАВО. КАНОНИЧЕСКО ПРАВО. РЕЛИГИОЗНО ПРАВО

БК 2014/12 Кн 205
        РЕЛИГИОЗНАТА толерантност в древността : сборник статии и доклади [от международна научна конференция Религиозната толерантност от древността до наши дни, 18 октомври 2013 г., Пловдив] / [състав., предг. Малина Новкиришка-Стоянова]. - София : Екопринт, 2014. - 144 с. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а името на авт. на предг. - на с. 9. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Юрид. фак. Проект Религиозната толерантност от древността до наши дни 2013-2014 г. - Съдържа материали от: Антонио Фернандес де Бухан, Хосе Антонио Мартинес Вела, Федерико Фернандес де Бухан, Джорджо Бароне Адези, Малина Новкиришка-Стоянова, Мария Костова, Мария Игнатович, Гоце Наумовски, Методи Тодоров, Хуан Мигел Албуркерке, Салвадор Руис Пино, Росалия Родригес Лопес, Ванеса Понте Аребола. - Библиогр.: с. 132. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7109-02-3
1. Християнство - правни проблеми - история - сборници 2. Римско право - сборници 3. Търпимост - история - сборници 4. Рим (държава) - право
348.71(062.2)
281(062.2)
34(37)(062.2)
172.3(062.2)
COBISS.BG-ID 1264803556

БК 2014/12 Кн 206
        РЕЛИГИОЗНАТА толерантност в съвременния свят : сборник статии и доклади [от колоквиуми, семинари и дурги научни прояви в рамките на Проект Религиозната толерантност от древността до наши дни] 2013-2014 / [състав. Малина Новкиришка-Стоянова] ; [предг. Дарина Зиновиева]. - София : Екопринт, 2014. - 164 с. ; 24 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с., а името на авт. на предг. - на с. 8. - Изд. на ПУ Паисий Хилендарски. Юрид. фак. Проект Религиозната толерантност от древността до наши дни 2013-2014. - Съдържа материали от: Пламен Славов, Емилия Друмева, Димитър Ханев, Мария Кьосева, Радослава Янкулова, Петя Неделева, Емануил Димитров, Кристина Крислова, Георги Пенчев, Антонио Фернандес де Бухан и Аранс, Силвия Цанкова. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-7109-03-0
1. Християнство - правни проблеми - сборници 2. Търпимост - сборници
348.71(062.2)
172.3(062.2)
COBISS.BG-ID 1264803812


349 СПЕЦИАЛНИ ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО. ОТРАСЛИ НА ПРАВОТО СЪС СМЕСЕН ХАРАКТЕР

БК 2014/12 Кн 207
МРЪЧКОВ, Васил Желязков, 1934-
        Осигурително право / Васил Мръчков. - 6. прераб. и доп. изд. - София : Сиби, 2014 (В. Търново : Абагар). - 504 с. ; 23 см

1. изд. 1998. - Библиогр.: с. 496-498. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-730-835-0 (подв.) : 38 лв.
1. Осигурително право - учебници за ВУЗ
349.3:368(075.8)
COBISS.BG-ID 1265286372


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БК 2014/12 Кн 208
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Изборен кодекс : [сборник нормативни актове] : 2 01 C17. - 3. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 435 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2011. - Извадки от международни договори: с. 398-403. - Практика на Европейския съд по правата на човека: 403-410. - Списък на Актове на правото на Европейския съюз: с. 411. - Конституция на Република България ; Закон за местното самоуправление и местната администрация ; Закон за Конституционния съд ; Правилник за организацията на дейността на Конституционния съд ; Наказателен кодекс : извлечения: с. 7-23, 412-434. - Информ. към 10.03.2014. - Съдържа и: Решения на Конституционния съд.

ISBN 978-954-730-872-5 : 8.60 лв.
1. Избори - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351:324(497.2)(094.4)
COBISS.BG-ID 1265300964

БК 2014/12 Кн 209
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Организации с нестопанска цел : [сборник нормативни актове] : 2 03 С04. - 6. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 106 с. ; 20 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2003. - Конституция на Република България : извлечение: с. 7-12. - Граждански процесуален кодекс : извлечение: с. 45-51. - Информ. към 18.02.2014. - Съдържа: Закон за юридическите лица с нестопанска цел ; Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност при Министерството на правосъдието ; Наредба No 1 от 15 август 2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България ; Закон за регистър БУЛСТАТ.
 

ISBN 978-954-730-864-0 : 4.90 лв.
1. Нестопански организации - България - законодателни и директивни материали 2. Неправителствени организации - България - законодателни и директивни материали 3. България - обществено управление
351:061.2(497.2)(094.9)
351:347.19(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1265297892

БК 2014/12 Кн 210
БЪЛГАРИЯ. Закони и др. п.
        Особени залози и други обезпечения : [сборник нормативни актове] : 2 06 С03. - 6. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Инвестпрес). - 130 с. ; 19 см. - (Поредица Джобни издания)

1. изд. 2007. - Закон за задълженията и договорите ; Търговски закон ; Закон за кредитните институции ; Кодекс за търговското корабоплаване ; Закон за гражданското въздухоплаване : извлечения: с. 81-115. - Информ. към 29.09.2014. - Съдържа: Закон за особените залози ; Правилник за устройството и дейността на Централния регистър на особените залози към Министерството на правосъдието ; Тарифа за държавните такси, събирани от Централния регистър на особените залози по Закона за особените залози ; Закон за договорите за финансово обезпечение ; Наредба за дейността на заложните къщи.

ISBN 978-954-730-905-0 : 4.90 лв.
1. Залог (право) - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.82:347.45/.47(497.2)(094.9)
COBISS.BG-ID 1265240292

БК 2014/12 Кн 211
БЪЛГАРИЯ. Министерство на финансите
        Правилник за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност :  приложение към сборника Данъци 2014 : 2 08 С04.А. - 5. изд. - София : Сиби, 2014 (София : Симолини). - 154 с. ; 18 см. - (Поредица Джобни издания)

Загл. на кор.: Правилник за прилагане на ЗДДС. - Загл. на гърба на кн.: ППЗДДС. - 1. изд. 2010. - Информ. към 05.01.2014.

ISBN 978-954-730-861-9 : 4.90 лв.

351.72:336.21/.26(497.2)(094.5)
COBISS.BG-ID 1285995492

БК 2014/12 Кн 212
ЕВРОПЕЙСКИ съюз. Европейски парламент  
        Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета : от 10 март 2010 г. - [София] : [Тип-топ прес], [2014] (от 10 март 2010 г.). - 72 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Directive 2010/13/EU of the European Parliament and the Council of 10 march 2010.

1. Европейски съюз - законодателни и директивни материали 2. Аудиовизия - Европа - законодателни и директивни материали 3. Европа - обществено управление
351:659.3(4-6)(094.5)
COBISS.BG-ID 1264582372

БК 2014/12 Кн 213
КАРАНОВСКИ, Иван Красимиров, 1952-
        Задължително обществено осигуряване : практико-приложни коментари / [Иван Карановски] ; [състав. Александър Колчев]. - София : Пакс корпорация, 2014 ([София] : [Булгед]). - 300 с. ; 21 см. - (Данъчен и осигурителен пътеводител)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-52-3
1. Обществено осигуряване - България - законодателни и директивни материали 2. България - обществено управление
351.83:368.4(497.2)(094.57.072)
COBISS.BG-ID 1265326564

БК 2014/12 Кн 214
МИЛКОВ, Лучиян Ангелов, 1948-
        Социални аспекти на публичната администрация / Лучиян Милков ; [науч. ред. Любомир Ников Попов]. - София [т. е. Шумен] : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 326 с. : с табл., сх. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 313-326.

ISBN 978-954-9454-75-8
1. Администрация - България - управление и организация 2. Социална политика - България 3. България - обществено управление
351/354(497.2)
304(497.2)
COBISS.BG-ID 1264649700

НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 3, Научно направление "Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата" Вж Кн 221

НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 4, Научно направление "Икономически аспекти на защитата на населението и инфраструктурата" Вж Кн 222

НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 5, Научно направление "Техническо осигуряване на защитата на населението и инфраструктурата" Вж Кн 223

НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 6, Научно направление "Мениджмънт на защитата на населението и инфраструктурата" Вж Кн 224

БК 2014/12 Кн 215
НАУЧНА конференция Актуални проблеми на сигурността (Велико Търново ; 2013)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" : 16-18 октомври 2013 година. Т. 6, Научно направление "Мениджмънт на защитата на населението и инфраструктурата" и Научно направление "Управление на ресурси и технологии, свързани със защитата на населението и инфраструктурата". - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 245 с. : с ил. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-753-200-7 !
1. Гражданска защита - конференции 2. Национална сигурност - конференции
351.86(063)
355.02(063)
COBISS.BG-ID 1265199332

НИКОЛОВ, Ясен Любенов
        Стопанската непоносимост и непреодолимата сила в българското право Вж Кн 200

ПЕТКУ, Раду, 1980-
        Добро управление Вж Кн 178

БК 2014/12 Кн 216
СЛАВОВА, Мария Гаврилова, 1953-
        Българският омбудсман : административноправни въпроси / Мария Славова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 160 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 149-155. - Рез. на англ. ез. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-07-3690-7 : 12 лв.
1. Омбудсман - България 2. България - обществено управление
351.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1264747492


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

КАЛИНКОВ, Константин Савов, 1951-
        Териториално устройство Вж Кн 147

БК 2014/12 Кн 217
МОНЕВ, Петко Генчев, 1953-
        Местно управление и самоуправление / Петко Монев. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 370 с. : с к., сх., табл. ; 22 см

Библиогр.: с. 366-369.

ISBN 978-954-21-0647-0 : 13 лв.
1. Местно управление - учебници за ВУЗ 2. Самоуправление - учебници за ВУЗ
352.07(497.2)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265052132


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БК 2014/12 Кн 218
АТАНАСОВА-Кръстева, Невена Цветкова, 1969-
        Лидерско изграждане на курсанти : учебно пособие / Невена Атанасова-Кръстева. - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2012. - 68 с. : със сх., табл. ; 21 см

Изд. на Нац. воен. унив. Васил Левски. Фак. Общовойскови.

ISBN 978-954-753-096-6
1. Военна психология - учебници за ВУЗ 2. Лидерство - учебници за ВУЗ
355:316.46(075.8)
316.46(075.8)
COBISS.BG-ID 1265065188

БК 2014/12 Кн 219
ДОБРЕВ, Ангел Марчев, 1947-
        6 май - ден на храбростта и празник на Българската армия : исторически преглед / Ангел Добрев. - [София] : Воен. изд., 2014. - 136 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Загл. в изд. каре: 6 май, Герговден - ден на храбростта и празник на Българската армия.

ISBN 978-954-509-508-5 : 10 лв.
1. Гергьовден 2. Въоръжени сили - България 3. България - военно дело
355.1(497.2)(091)
323.215(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264489700

БК 2014/12 Кн 220
ЙОРДАНОВ, Иван Иванов, 1936-
        Тилът на Българската армия 1885-1990 : исторически очерк / Иван Йорданов. - 2. доп. изд. - [София] : [Изд. авт.], 2014 (Троян : Военно-геогр. служба). - 495 с. : с ил., портр., факс. ; 22 см

1. изд. 2012 на изд. Бълг. книжница. - Библиогр.: с. 380-382.

1. Въоръжени сили - България - управление и организация - история - очерци 2. България - военно дело
355.3(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1265037028

БК 2014/12 Кн 221
НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 3, Научно направление "Други направления, свързани със защитата на населението и инфраструктурата". - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2012. - 215 с. : с ил., диагр. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Съдържа доклади от: Гаро Мардиросян, Бойко Рангелов, Михаил Харалампиев, Веселина Григорова, Веселин Иванов, Руска Кацарова, Ваня Цонева, Георги Арабаджиев, Камелия Тодорова, Живка Цокева, Борислав Попов, Светлана Георгиева, Цанко Яблански, Стефан Радев, Бончо Григоров, Антония Григорова, Нели Димитрова, Веселина Петрова-Тачева, Михаил Вълков, Катя Личева, Тихомир Личев, Наталия Иванова, Ценислав Влъкненски, Пенчо Стойчев, Свилена Арабаджиева, Виктор Стефанов, Екатерина Йончева, Мариета Христова, Ирена Младенова-Христова. - Пълното име на авт. Веселина Григорова е Веселина Григорова Неделчева, на Ваня Цонева - Ваня Цонева Иванова, а на Стефан Радев - Стефан Радев Василев. - Възприетата форма на името на авт. Камелия Тодорова е Камелия Тодорова Соколова. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.  

ISBN 978-954-753-104-8 !
1. Национална сигурност - България - конференции 2. Гражданска защита - България - конференции 3. България - военно дело
355.02(497.2)(063)
355.244(063)
351.86(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1268371428

БК 2014/12 Кн 222
НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 4, Научно направление "Икономически аспекти на защитата на населението и инфраструктурата". - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2012. - 144 с. : с ил., диагр. ; 21 см

Съдържа доклади от: Гаро Мардиросян, Бойко Рангелов, Михаил Харалампиев, Станислав Димитров, Виржиния Желязкова, Жельо Христозов, Ваня Димитрова, Севдалина Димитрова, Николай Драгомиров, Надя Маринова, Павел Ангелов, Николай Цонев. - Пълното име на авт. Станислав Димитров е Станислав Димитров Петков
, а на Николай Драгомиров - Николай Драгомиров Иванов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-753-104-8 !
1. Национална сигурност - България - конференции 2. Гражданска защита - България - конференции 3. България - военно дело
355.02(497.2)(063)
355.244(063)
351.86(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1268371172

БК 2014/12 Кн 223
НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 5, Научно направление "Техническо осигуряване на защитата на населението и инфраструктурата". - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2012. - 238 с. : с ил., диагр. ; 21 см

Съдържа доклади от: Гаро Мардиросян, Бойко Рангелов, Михаил Харалампиев, Добрин Георгиев, Иван Кирчев, Никола Леков, Георги Енев, Симеон Георгиев, Методи Иванов, Денислав Танков, Иво Балевски, Веселин Ташев, Ангел Манев, Валентина Николова, Тодор Антов, Марин Пашов, Йордан Терзиев, Яна Димитрова, Гергана Маркова, Габриела Горанова, Атанаска Петкова, Милен Иванов, Ради Ганев, Илиян Хутов, Енчо Гогов, Росен Пасарелски, Александър Сладкаров, Теодора Пасарелска, Александър Иванов, Павлин Станчев, Павлина Пенева, Николай Пъдарев, Атанас Гроздев, Шенай Кантар, Мария Йорданова, Георги Чапликов, Светослав Христов, Николай Николов, Снежинка Захариева, Иван Евстатиев, Красимир Събев, Иван Иванов. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-753-104-8 !
1. Национална сигурност - България - конференции 2. Гражданска защита - България - конференции 3. България - военно дело
355.02(497.2)(063)
355.244(063)
351.86(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1268373476

БК 2014/12 Кн 224
НАУЧНА конференция Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата (Велико Търново ; 2012)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на защитата на населението и инфраструктурата" : 25-26 октомври 2012 година. Т. 6, Научно направление "Мениджмънт на защитата на населението и инфраструктурата". - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2012. - 241 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа доклади от: Гаро Мардиросян, Бойко Рангелов, Михаил Харалампиев, Щерион Джунджуров, Даниела Йорданова, Венета Христова, Тодор Колев, Георги Пасков, Лилия Дамянова, Мария Стефанова, Александър Атанасов, Явор Янков, Любомир Владимиров, Пламен Мънев, Николай Ковачев, Владимир Томов, Златка Мирчева, Цанка Мирчева, Христо Иванов, Тодор Коджейков, Павлина Пенева, Галина Иванова, Красимир Марков, Татяна Стоянова, Момчил Тачев, Иван Миневски, Свилен Стефанов, Тихомир Йотков. - Пълното име на авт. Венета Христова е Венета Христова Матеева, а на Владимир Томов - Владимир Томов Владимиров. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-753-104-8 !
1. Национална сигурност - България - конференции 2. Гражданска защита - България - конференции 3. България - военно дело
355.02(497.2)(063)
355.244(063)
351.86(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1268377060

БК 2014/12 Кн 225
НАУЧНА конференция Актуални проблеми на сигурността (Велико Търново ; 2013)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" : 16-18 октомври 2013 година. Т. 1, Научно направление "Мениджмънт в сигурността и отбраната". - В. Търново : Нац. воен. унив. "Васил Левски", 2013. - 214 с. : със сх., диагр., табл. ; 21 см

Текст и на англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-753-200-7
1. Национална сигурност - конференции 2. Отбрана (военно дело) - конференции
355.02(063)
COBISS.BG-ID 1265197028

НАУЧНА конференция Актуални проблеми на сигурността (Велико Търново ; 2013)
        Сборник доклади от Научна конференция "Актуални проблеми на сигурността" : 16-18 октомври 2013 година. Т. 6, Научно направление "Мениджмънт на защитата на населението и инфраструктурата" и Научно направление "Управление на ресурси и технологии, свързани със защитата на населението и инфраструктурата" Вж Кн 215

БК 2014/12 Кн 226
        ПЪТЯТ на воина : бушидо : самурайски съвети /  [състав. Станимир Йотов] ; [прев. Станимир Йотов, Милена Вълканова]. - София : Пергамент прес , 2012 ([София] : Симолини). - 94 с. ; 17 см. - (Бележки от вечността ; кн. 3)

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-029-0 : 4.99 лв
1. Самураи 2. Япония - военно дело
355.13(520)
COBISS.BG-ID 1264876004

СМОЛЕНОВ, Стефко Илиев, 1952-
        Неправителствените организации - фактор в системата за национална сигурност Вж Кн 19

СТОЯНОВ, Чавдар Бойков, 1978-
        Мерки срещу финансирането на тероризма : международна и национална уредба Вж Кн 127

БК 2014/12 Кн 227
        УРОЦИТЕ от победата над фашизма и европейската безопасност : [сборник материали от научна конференция, 4 май 2012 г., София] / [състав. Константин Пеев] ; [ред. Емилия Лазарова]. - София : Фонд. Устойчиво развитие за България, 2013 (София : Милена-принт). - 153 с. ; 21 см

Текст и на рус. ез. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-92998-6-1
1. Европейска безопасност - история - конференции 2. Втора световна война 1939-1945 - конференции 3. Европа - военно дело
355.02(4)(063)
940.53/.54(063)
COBISS.BG-ID 1264488932

БК 2014/12 Кн 228
ЦОНЕВ, Стоян Цонев, 1956-
        Садине [Поповско] - с друго име Раклум... / Стоян Цонев. - Шумен : Юни eкспрес, 2012 (Шумен : Ейро клима). - 193 с. : с ил., портр., факс. ; 23 см

Библиогр.: с. 188-191.

ISBN 978-954-9454-63-5
1. Военна история - България 2. Военнослужещи, български 3. Села - България - история 4. Садина, Търговищка област - военно дело
355.48(497.21-22)(092)
908(497.21-22)
92(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1264563428


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БК 2014/12 Кн 229
БЛАГОЙЧЕВА, Христина Вилхелм, 1967-
        Социално подпомагане / Христина Благойчева. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 249 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 212-220.

ISBN 978-954-21-0658-6 : 9 лв.
1. Социални грижи - България 2. България - социално осигуряване
364(497.2)
COBISS.BG-ID 1265050852


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

        БЪЛГАРСКАТА наука в действие : българската наука е тук! : [сборник с научните институции в България] Вж Кн 1

БК 2014/12 Кн 230
ГАРИГА Бакарди, Хоан, 1957-
        Къде са монетите? : ключове за постигане на връзката между деца и родители / Хоан Гарига Бакарди ; [ил. Cisco - Francisco Solè] ; [прев. Ирена Младенова]. - София : ИК Жануа'98, 2013 ([София] : Симолини 94). - 59 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Dónde están las monedas? / Joan Garriga Bacardí. - Имената на ил., прев. отбелязани в изд. каре. - 
Cisco - псевд. на ил. Francisco Solè. - Пълното име на прев. Ирена Младенова е Ирена Младенова Иванова.

ISBN 978-954-376-088-6 : 6 лв.
1. Семейно възпитание
37.018.1
COBISS.BG-ID 1265252324

БК 2014/12 Кн 231
МИЛКОВ, Лучиян Ангелов, 1948-
        Обща педагогика / Лучиян Милков ; [науч. ред. Ивайло Петров, Николай Колишев]. - 2. изд. - София [т. е. Шумен] : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 196 с. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - 1. изд. 2004. - Библиогр.: с. 183-192.

ISBN 978-954-9454-72-7
1. Педагогика
37.01
COBISS.BG-ID 1264650212

БК 2014/12 Кн 232
НАЦИОНАЛНА конференция Образованието и изследванията в информационното общество (7 ; Пловдив ; 2014)
        Седма национална конференция "Образованието и изследванията в информационното общество" : 29-30 май 2014, Пловдив / [ред. Георги Тотков, Иван Койчев]. - София : Институт по математика и информатика БАН, 2014. - 331 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на гърба на кн.: Образованието и изследванията в информационното общество' 2014. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на Асоц. Развитие на информ. о-во, ПУ Паисий Хилендарски. - Текст и на рус., англ. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., рус., англ. ез.

ISBN 978-954-8986-39-7
1. Образование и просвета - управление и организация - конференции
37.01(063)
COBISS.BG-ID 1265248996

БК 2014/12 Кн 233
НИКОЛОВА, Марина Колева, 1959-
        Педагогика / Марина Николова, Снежана Консулова, Моника Ингилизова ; под науч. ръководство на М. Николова. - Сливен : Обнова, [2014]. - 236 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-59-9
1. Педагогика - учебници за ВУЗ
37.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1264426724

БК 2014/12 Кн 234
ФИЛЕВА, Маргарита Димитрова, 1949-
        Образователни и културни практики в Западна и Южна Европа / Маргарита Филева. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 220 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Загл. на англ. ез.: Educational and cultural practices in Western and Southern Europe. - Изд. на БАН. Институт за икон. изследвания. - Библиогр.: с. 214-218. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-322-724-2 : 15 лв.
1. Образование и просвета - Европа - управление и организация 2. Култура - Европа - управление и организация 3. Европа - образование
37.01(4)
008(4)
COBISS.BG-ID 1264504804

БК 2014/12 Кн 235
ШИШКОВ, Калоян Шишков
        Един живот като учител и не само : усилията си заслужават, нали? / Калоян Шишков. - София : Сердика ИТ, 2014 ([София] : [Ропринт]). - 496 с. : със сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 494-495.

ISBN 978-619-7163-02-5 : 14 лв.
1. Образование и просвета - България - спомени 2. България - образование
37.014(497.2)(093.3)
COBISS.BG-ID 1264681956


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

БК 2014/12 Кн 236
        ЗНАНИЕТО е сила : съвременни методи за повишаване на мотивацията в учебния процес / състав. Доротея Цацова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 200 с. : с табл., диагр. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Knowledge is power. - Текст и на англ., исп., фр. ез. - Съдържа материали от: Доротея Цацова, Гергана Фъркова, Бисерка Велева, Катя Стоянова, Магдалена Маркова, Диана Божилова, Мартин Ненов, Зорница Лъчезарова, Венче Младенова, Биляна Янева, Росица Кючукова, Весела Дякова, Елена Казанджиева, Илка Бирова, Моника Ибанес Ангуло. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-07-3650-1 : 10 лв.
1. Обучение - методи - сборници 2. Учебен процес - психология - сборници
371.3:159.9(062.2)
COBISS.BG-ID 1264942820

БК 2014/12 Кн 237
МИЛКОВА, Румяна Борисова, 1952-
        Социални проблеми на професионалния труд на педагога / Румяна Милкова. - София [т.е. Шумен] : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 444 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 425-443.

ISBN 978-954-9454-67-3
1. Учители - социални проблеми
371.1
COBISS.BG-ID 1264609508

БК 2014/12 Кн 238
ПАНАЙОТОВ, Александър Атанасов, 1934-
        Ретроспекция / Александър Ат. Панайотов. - София : Авангард прима, 2008-<2013> (София : БПС). - Т. <1-7> : с ил., факс. ; 21 см

ISBN 978-619-160-219-3 (ч. 7)

Съдържа досега:

Ч. 7. - 2013. - 221 с.

1. Педагози, български - биографски материали 2. България - педагогика
371.12(497.2)(092)
92 Панайотов, Александър Атанасов
COBISS.BG-ID 1229632228

СОФИЙСКИ университет Свети Климент Охридски. Департамент за информация и усъвършенстване на учители 
        Юбилеен сборник 60 години Департамент за информация и усъвършенстване на учители Вж Кн 331

БК 2014/12 Кн 239
        УДОВЛЕТВОРЕНОСТ от професионалния труд при учителите / [Д. Господинов ... и др.]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 96 с. : с табл. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Снежана Янакиева, Албина Гълъбова, Александра Радкова, Величка Николова, Силви Петкова. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-619-160-230-8
1. Учители - психология 2. Психология на труда
371.13/.16
331:159.9
COBISS.BG-ID 1265269220

БК 2014/12 Кн 240
ЦВЕТКОВ, Михаил Иванов, 1960-
        Планиране, организация, управление, координация и контрол на дейностите в училището : справочник на директора / Михаил Цветков. - София : Булвест 2000 : ИК Анубис, 2013 (София : Вулкан). - 217 с. ; 23 см + 1 оптичен диск

ISBN 978-954-18-0687-6 (Булвест 2000)
ISBN 978-954-426-950-0 (ИК Анубис)
1. Училища - управление и организация - справочници
371.07(035+0.034)
COBISS.BG-ID 1264945124

БК 2014/12 Кн 241
ЦВЕТКОВ, Цветко Евгениев, 1949-
        Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища / Цветко Цветков, Боряна Трифонова. - София : НСА прес ; [Ст. Загора] : [Литера принт], 2013. - 160 с. : с табл., диагр., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 145-148.

ISBN 978-954-487-113-0 (Литера принт)
1. Учители - психология 2. Спортни училища - управление и организация
371.13/.16
373.52.07
COBISS.BG-ID 1264543460


372.3 ЗАНИМАНИЯ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ

БК 2014/12 Кн 242
БАЕВА, Мария Кирилова, 1954-
        Вики и Ники: учебно помагало по социален свят - 3 подготвителна група / [Мария Кирилова Баева] ; [ил. Игор Шинковец ... и др.]. - София : ИК Анубис : Булвест 2000, 2014 ([Пловдив] : Булвест принт). - 36 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Таня Комадина, Мирослав Мрва, Матей де Цецо, Урош Хроват .

ISBN 978-954-426-966-1 (ИК Анубис)
ISBN 978-954-18-0900-6 (Булвест 2000)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - обществознание 2. Предучилищно възпитание
372.3(076)
COBISS.BG-ID 1264992740

БК 2014/12 Кн 243
БАЕВА, Мария Кирилова, 1954-
        Вики и Ники: учебно помагало по социален свят - 4 подготвителна група / [Мария Кирилова Баева] ; [ил. Игор Шинковец ... и др.]. - София : ИК Анубис : Булвест 2000, 2014 ([Пловдив] : Булвест принт). - 36 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Мирослав Мрва, Матей де Цецо, Урош Хроват, Таня Комадина, Марта Бартоли.

ISBN 978-954-426-967-8 (ИК Анубис)
ISBN 978-954-18-0901-3 (Булвест 2000)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - обществознание 2. Предучилищно възпитание
372.3(076)
COBISS.BG-ID 1264994020

БК 2014/12 Кн 244
ВЕЛИНОВА, Тодорка Тодорова, 1945-
        Вики и Ники: учебно помагало по математика - 3 подготвителна група / [Тодорка Тодорова Велинова] ; [ил. Матей де Цецо, Игор Шинковец]. - [София] : ИК Анубис : Булвест 2000, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 36 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Името на ил. Игор Шинковец погрешно отпеч. Игор Шипковец.

ISBN 978-954-426-968-5 (ИК Анубис)
ISBN 978-954-18-0892-4 (Булвест 2000)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - математика 2. Предучилищно възпитание
372.36(076)
COBISS.BG-ID 1265010660

БК 2014/12 Кн 245
ВЕЛИНОВА, Тодорка Тодорова, 1945-
        Вики и Ники: учебно помагало по математика - 4 подготвителна група / [Тодорка Тодорова Велинова] ; [ил. Матей де Цецо, Игор Шинковец]. - [София] : ИК Анубис : Булвест 2000, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 68 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Името на ил. Игор Шинковец погрешно отпеч. Игор Шипковец.

ISBN 978-954-426-969-2 (ИК Анубис)
ISBN 978-954-18-0893-1 (Булвест 2000)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - математика 2. Предучилищно образование
372.36(076)
COBISS.BG-ID 1265011172

БК 2014/12 Кн 246
ВИТАНОВА, Надежда Борисова, 1943-
        Вълшебството на чувствата през първите седем / Надежда Витанова ; [ил. Владимир Марков Минчев, Лилко Борисов Статков]. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 24 с., [2] л. : с цв. ил. ; 27 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с.

- - Емоционалната интелигентност на детето. - 22 с. ; 24 см

ISBN 978-954-426-953-1 : 4.80 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - социален свят 2. Предучилищно възпитание
372.3(076+0.07)
COBISS.BG-ID 1264830692

БК 2014/12 Кн 247
ГАЛЧЕВА, Камелия Бориславова, 1951-
        Безопасно поведение при бедствия : учебно помагало за деца от подготвителна група в детската градина и в училището / [Камелия Бориславова Галчева] ; [ил. Златан Панчев Рангелов]. - София : Булвест 2000, 2013. - 11 с. : с цв. ил. ; 26 см. - (Здравей, училище!)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на кор. 

ISBN 978-954-18-0862-7 : 2 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Предучилищно възпитание
372.3.035
COBISS.BG-ID 1265016292

БК 2014/12 Кн 248
ДИМИТРОВА, Златка Александрова, 1971-
        Музикално-игрови форми : методическо ръководство / Златка Александрова Димитрова ; [науч. ред. Надежда Калоянова]. - София : Център за психосоц. подкрепа, 2013 ([София] : [Ракурс СД]). - 107 с. : с цв. ил., табл. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-7037-05-0
ISBN 978-619-7037-03-6 !
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - музика 2. Музикално възпитание 3. Подвижни игри
372.3
COBISS.BG-ID 1264507876

БК 2014/12 Кн 249
ЗДРАВКОВА, Стойка Здравкова, 1942-
        Вики и Ники: учебно помагало по български език и литература - 3 подготвителна група / [Стойка Здравкова Здравкова, Кристина Стоилова Танева] ; [ил. Зара Димитрова Буюклийска]. - София : ИК Анубис : Булвест 2000, 2014 ([Пловдив] : Булвест принт). - 64 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-426-964-7 (ИК Анубис)
ISBN 978-954-18-0898-6 (Булвест 2000)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - роден език 2. Предучилищно възпитание
372.36(076)
COBISS.BG-ID 1264991972

БК 2014/12 Кн 250
ЗДРАВКОВА, Стойка Здравкова, 1942-
        Вики и Ники: учебно помагало по български език и литература - 4 подготвителна група / [Стойка Здравкова Здравкова, Кристина Стоилова Танева] ; [ил. Зара Димитрова Буюклийска]. - София : ИК Анубис : Булвест 2000, 2014 ([Пловдив] : Булвест принт). - 88 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-426-965-4 (ИК Анубис)
ISBN 978-954-18-0899-3 (Булвест 2000)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - роден език 2. Предучилищно възпитание
372.36(076)
COBISS.BG-ID 1264991716

БК 2014/12 Кн 251
МАНОЛОВА, Валентина Божинова, ?-2014
        Приятели с учителите по музика - 1 група : методическо ръководство / В. Манолова, Д. Добрева. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 48 с. : с ил., ноти ; 28 см. - (Приятели)

Кн. се разпространява с компактдиск "Бръмбо и приятели с музиката - I група " с комп.  Борис Карадимчев, Доно Цветков.

ISBN 978-954-426-954-8
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - музика 2. Музикално възпитание
372.3.036:78
COBISS.BG-ID 1265020644

БК 2014/12 Кн 252
НАЦИОНАЛНА научно-практическа конференция с международно участие Децата - надежда за утре (Добрич ; 2013)
        Национална научно-практическа конференция с международно участие "Децата - надежда за утре" : 18-19 април 2013 г., община град Добрич : [120 години предучилищно възпитание Добрич - 2013]. - София : Булвест 2000, 2013. - 392 с. : с табл., ноти, ил. ; 24 см

Текст и на англ., рус. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-18-0846-7
1. Предучилищно възпитание - България - конференции 2. България - предучилищно възпитание
372.3(497.2)(063)
COBISS.BG-ID 1264903396

БК 2014/12 Кн 253
НЕДЕЛЧЕВА, Ирена Димитрова, 1959-
        Вики и Ники: учебно помагало по игрова култура, изобразително изкуство, конструктивно-технически и битови дейности - 3 подготвителна група / Ирена Неделчева, Невена Христова ; [ил. Златан Панчев Рангелов]. - София : ИК Анубис : Булвест 2000, 2013. - 12 с. : с табл. ; 30 см, в папка + цв. ил.  (30 л.)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-426-972-2 (ИК Анубис, в папка)
ISBN 978-954-18-0897-9 (Булвест 2000)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Предучилищно възпитание
372.3(076)
COBISS.BG-ID 1264839652

БК 2014/12 Кн 254
НЕДЕЛЧЕВА, Ирена Димитрова, 1959-
        Вики и Ники: учебно помагало по игрова култура, изобразително изкуство, конструктивно-технически и битови дейности - 4 подготвителна група / Ирена Неделчева, Невена Христова ; [ил. Златан Панчев Рангелов]. - София : ИК Анубис : Булвест 2000, 2013. - 12 с. : с табл. ; 30 см, в папка + цв. ил.  (31 л.)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-426-973-9 (ИК Анубис, в папка)
ISBN 978-954-18-0894-8 (Булвест 2000)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Предучилищно образование
372.36(076)
COBISS.BG-ID 1264839140

БК 2014/12 Кн 255
        ПРОГРАМНА система АБВ игри : книга за учителя за предучилищна група в детската градина и в училище 6-7 години / Лора Спиридонова ... [и др.]. - София : Просвета, 2014 (София : ПК "Д. Благоев"). - 120 с. : с табл. ; 29 см

Загл. на кор.: АБВ игри. - Други авт.: Магдалена Стоянова, Десислава Коларска, Силвия Бошнакова.

ISBN 978-954-01-2860-3 : 14 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - учебни планове и програми 2. Предучилищно възпитание - учебни планове и програми
372.3(073)
COBISS.BG-ID 1264744420

БК 2014/12 Кн 256
        ПРОГРАМНА система АБВ игри : книжка за 2. подготвителна група, 6-7 години / Магдалена Стоянова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 4 т. : с цв. ил. ; 25 см

Загл. на кор.: АБВ игри. - Други авт.:
Лора Спиридонова, Десислава Коларска, Елена Витанова, Иван Иванов, Силвия Бошнакова.

ISBN 978-954-01-2856-6 (кн. 1)
ISBN 978-954-01-2857-3 (кн. 2)
ISBN 978-954-01-2858-0 (кн. 3)
ISBN 978-954-01-2859-7 (кн. 4)

Съдържа:

Кн. 1. - 120 с. 
Кн. 2. - 120 с.  
Кн. 3. - 120 с.
Кн. 4. - 120 с.

1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Предучилищно възпитание
372.3(076)
COBISS.BG-ID 1264773092

БК 2014/12 Кн 257
        ПРОГРАМНА система АБВ игри : книжка за 1. подготвителна група, 5-6 години / Лора Спиридонова ... [и др.]. - София : Просвета, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 4 т. : с цв. ил. ; 25 см

Загл. на кор.: АБВ игри. - Други авт.: Десислава Коларска, Магдалена Стоянова, Иван Иванов, Елена Витанова, Силвия Бошнакова.

ISBN 978-954-01-2851-1 (кн. 1)
ISBN 978-954-01-2852-8 (кн. 2)
ISBN 978-954-01-2853-5 (кн. 3)
ISBN 978-954-01-2854-2 (кн. 4)

Съдържа:

Кн. 1. - 120 с.
Кн. 2. - 120 с.
Кн. 3. - 120 с.
Кн. 4. - 120 с.

1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Предучилищно възпитание
372.3(076)
COBISS.BG-ID 1264769508

БК 2014/12 Кн 258
        РАБОТНИ листове : български език, математика, природен свят, социален свят : комплект за самостоятелна работа на децата от 4. подготвителна група в детската градина и в училището / [Стойка Здравкова Здравкова ... и др.] ; [ил. Златан Панчев Рангелов]. - София : Булвест 2000, 2013. - 63 с. : с ил. ; 16 х 23 см. - (Здравей, училище!)

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Мариана Андреева Богданова, Вили Спасова Янчева, Камелия Бориславова Галчева, Мария Георгиева Галчева-Стоицова. 

ISBN 978-954-18-0853-5 : 4.50 лв.
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа 2. Предучилищно възпитание
372.3(076)
COBISS.BG-ID 1265012964

БК 2014/12 Кн 259
СОТИРОВ, Чавдар Георгиев
        Социално-педагогически аспекти на двигателната готовност за училище при 6-7-годишните деца / Чавдар Сотиров ; [науч. ред. Георги Велков Колев]. - Шумен : Юни експрес, 2012 (Шумен : Ейро клима). - 114 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 101-114.

ISBN 978-954-9454-65-9
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - физкултура
372.36
COBISS.BG-ID 1264618980

БК 2014/12 Кн 260
ЯНАКИЕВА, Елка Кирилова, 1953-
        Вики и Ники: учебно помагало по природен свят - 3 подготвителна група / [Елка Кирилова Янакиева] ; [ил. Игор Шинковец ... и др.]. - [София] : ИК Анубис : Булвест 2000, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 36 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Таня Комадина, Мирослав Мрва, Матей де Цецо, Урош Хроват. - Името на ил. Игор Шинковец погрешно отпеч. Игор Шипковец.

ISBN 978-954-426-970-8 (ИК Анубис)
ISBN 978-954-18-0895-5 (Булвест 2000)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - естествознание
372.36(076)
COBISS.BG-ID 1265011428

БК 2014/12 Кн 261
ЯНАКИЕВА, Елка Кирилова, 1953-
        Вики и Ники: учебно помагало по природен свят - 4 подготвителна група / [Елка Кирилова Янакиева] ; [ил. Игор Шинковец ... и др.]. - [София] : ИК Анубис : Булвест 2000, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 36 с. : с цв. ил. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други ил.: Мирослав Мрва, Матей де Цецо, Урош Хроват, Таня Комадина, Марта Бартоли.
- Името на ил. Игор Шинковец погрешно отпеч. Игор Шипковец.

ISBN 978-954-426-971-5 (ИК Анубис)
ISBN 978-954-18-0896-2 (Булвест 2000)
1. Детски градини - учебно-възпитателна работа - естествознание 2. Предучилищно възпитание
372.36(076)
COBISS.BG-ID 1265011940


372.4 ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БК 2014/12 Кн 262
АТАНАСОВА, Васка Георгиева, 1958-
        Задачи и упражнения по български език за 2. клас / Васка Атанасова, Минка Кирова. - София : Булвест 2000, 2013. - 88 с. : с ил. ; 16 х 23 см

ISBN 978-954-18-0854-2 : 4.50 лв.
1. Български език - задачи - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264873188

БК 2014/12 Кн 263
        БУКВАР за ученици от 1. клас, живеещи в чужбина : учебно помагало / Татяна Борисова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 60 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с книга за учителя, читанка и 3 тетрадки.

ISBN 978-954-18-0884-9 : 6.78 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(075.2)
COBISS.BG-ID 1264910052

БК 2014/12 Кн 264
        БЪЛГАРСКИ език за ученици от 2. клас, живеещи в чужбина : учебно помагало / Татяна Борисова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 84 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова
. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с книга за учителя, читанка и 2 уч. тетрадки.

ISBN 978-954-18-0864-1 : 9.92 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(075.2)
COBISS.BG-ID 1264925924

БК 2014/12 Кн 265
        БЪЛГАРСКИ език за ученици от 3. клас, живеещи в чужбина : учебно помагало / Татяна Борисова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 92 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова
. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с книга за учителя, читанка и 2 тетрадки.

ISBN 978-954-18-0865-8 : 10.30 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(075.2)
COBISS.BG-ID 1264940004

БК 2014/12 Кн 266
        БЪЛГАРСКИ език за ученици от 4. клас, живеещи в чужбина : учебно помагало / Татяна Борисова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 96 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова
. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с книга за учителя, читанка и 2 тетрадки.

ISBN 978-954-18-0866-5 : 10.74 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(075.2)
COBISS.BG-ID 1264941028

БК 2014/12 Кн 267
ВЕЛКОВА, Стоянка Стоянова
        Ваканционно пътешествие след 1. клас / [Стоянка Велкова, Христина Сергеева] ; [худож. Златан Панчев Рангелов]. - София : Булвест 2000, 2013. - 51 с. : с цв. ил. ; 26 см + 1 к. 

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-18-0851-1 : 7 лв.
1. Извънкласна и извънучилищна работа
372.4.035.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264976356

БК 2014/12 Кн 268
ВЕЛКОВА, Стоянка Стоянова
        Ваканционно пътешествие след 2. клас / [Стоянка Велкова, Христина Сергеева] ; [худож. Златан Панчев Рангелов]. - София : Булвест 2000, 2013. - 51 с. : с цв. ил. ; 26 см + 1 к. 

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-18-0886-3 : 7 лв.
1. Извънкласна и извънучилищна работа
372.4.035.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264974564

БК 2014/12 Кн 269
ВЪЛКОВА-Чурлина, Станка Костадинова, 1940-
        Прочети ме! : книжка за четене с разбиране 1. клас / авт.-състав. Станка Вълкова. - София : Булвест 2000, 2013. - 60 с. : с цв. ил. ; 26 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 60.

ISBN 978-954-18-0844-3 : 5 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264850404

БК 2014/12 Кн 270
ВЪЛКОВА-Чурлина, Станка Костадинова, 1940-
        Прочети ме! Разбра ли ме?! : книжка за четене с разбиране 2. клас / авт.-състав. Станка Вълкова, Райна Стоянова. - София : Булвест 2000, 2013. - 64 с. : с цв. ил. ; 26 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 62.

ISBN 978-954-18-0863-4 : 5 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264850148

БК 2014/12 Кн 271
ГЕОРГИЕВ, Георги Иванов, 1970-
        Задачи и упражнения по български език за 3. клас / Георги Георгиев. - София : Булвест 2000, 2013. - 63 с. : с ил. ; 16 х 23 см


ISBN 978-954-18-0849-8 : 4 лв.
1. Български език - задачи - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264858596

БК 2014/12 Кн 272
ГЕОРГИЕВ, Георги Иванов, 1970-
        Чета и разбирам : учебно помагало по български език и литература 4. клас / Георги Георгиев. - София : Булвест 2000, 2013. - 56 с. : с ил., табл. ; 26 см

ISBN 978-954-18-0861-0 : 4 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Литература - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
372.882(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264880868

БК 2014/12 Кн 273
ДИМЧЕВ, Кирил Василев, 1935-2015
        Текстове и задачи за развиване на четивни умения : помагало по формата PISA след 7. клас / Кирил Димчев, Ангел Петров, Мая Падешка. - София : Булвест 2000, 2013. - 104 с. : с ил., табл. ; 26 см

ISBN 978-954-18-0852-8 : 7 лв.
1. Четене - задачи - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264950500

БК 2014/12 Кн 274
ЗДРАВКОВА, Стойка Здравкова, 1942-
        На училище с игра / Стойка Здравкова, Румяна Тунева, Рилка Дучева. - София : Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 48 с. : с ил. ; 27 см

- - Указания за работа ; Упътване към игрите ; Упражнения и текстове за слушане с разбиране. - 24 с. : с ил., портр. ; 24 см

ISBN 978-954-426-943-2 : 5.50 лв.
1. Дидактични игри 2. Начални училища - учебно-възпитателна работа
372.4:371.38
COBISS.BG-ID 1264981988

БК 2014/12 Кн 275
ЗДРАВКОВА, Стойка Здравкова, 1942-
        Пъстра ваканция : игри и забавни задачи за първокласника / С. Здравкова, Г. Кирова. - София : Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 48 с. : с ил. ; 23 x 23 см

ISBN 978-954-426-942-5 : 4 лв.
1. Извънкласна и извънучилищна работа - задачи - за основни училища
372.4.035.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264951524

БК 2014/12 Кн 276
ЗДРАВКОВА, Стойка Здравкова, 1942-
        Четене с разбиране 2. клас : български език и литература / С. Здравкова, Т. Власева, Р. Тунева. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 32 с. : с ил. ; 25 см + ключ с отговорите (7 с. ; 20 см)

Загл. на кор.: Български език и литература.

ISBN 978-954-426-952-4 : 4 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1265001700

БК 2014/12 Кн 277
        КНИГА за учителя по български език и литература за 1. клас към учебния комплект за ученици, живеещи в чужбина / Татяна Борисова Ненкова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 76 с. : с ил., табл. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Иванова Котова, Катя Стефанова Никова, Николина Димитрова Георгиева. - 
Възприетата форма на името на авт. Татяна Борисова Ненкова е Татяна Борисова, а на Николина Димитрова Георгиева - Николина Димитрова . - Комплект с буквар, читанка и 3 тетрадки.

ISBN 978-954-18-0871-9
1. Български език - методика на преподаването за основни училища 2. Българска литература - методика на преподаването за основни училища
372.46
372.41
COBISS.BG-ID 1264949476

БК 2014/12 Кн 278
        КНИГА за учителя по български език и литература за 2. клас към учебния комплект за ученици, живеещи в чужбина / Татяна Борисова Ненкова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 100 с. : с ил., табл., портр. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Иванова Котова, Катя Стефанова Никова, Николина Димитрова Георгиева. - 
Възприетата форма на името на авт. Татяна Борисова Ненкова е Татяна Борисова, а на Николина Димитрова Георгиева - Николина Димитрова. - Комплект с уч. помагало по бълг. ез., читанка и 2 тетрадки.

ISBN 978-954-18-0872-6
1. Български език - методика на преподаването за основни училища 2. Българска литература - методика на преподаването за основни училища
372.46
372.41
COBISS.BG-ID 1264947940

БК 2014/12 Кн 279
        КНИГА за учителя по български език и литература за 3. клас към учебния комплект за ученици, живеещи в чужбина / Татяна Борисова Ненкова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 88 с. : с ил., табл, портр. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Иванова Котова, Катя Стефанова Никова, Николина Димитрова Георгиева. - Възприетата форма на името на авт. Татяна Борисова Ненкова е Татяна Борисова, а на Николина Димитрова Георгиева - Николина Димитрова. - Комплект с уч. помагало по бълг. ез., читанка и 2 тетрадки.

ISBN 978-954-18-0873-3
1. Български език - методика на преподаването за основни училища 2. Българска литература - методика на преподаването за основни училища
372.46
372.41
COBISS.BG-ID 1264949988

БК 2014/12 Кн 280
        КНИГА за учителя по български език и литература за 4. клас към учебния комплект за ученици, живеещи в чужбина / Татяна Борисова Ненкова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 84 с. : с ил., табл., портр. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Иванова Котова, Катя Стефанова Никова, Николина Димитрова Георгиева. - Възприетата форма на името на авт. Татяна Борисова Ненкова е Татяна Борисова, а на Николина Димитрова Георгиева - Николина Димитрова. - Комплект с уч. помагало по бълг. ез., читанка и 2 тетрадки.

ISBN 978-954-18-0874-0
1. Български език - методика на преподаването за основни училища 2. Българска литература - методика на преподаването за основни училища
372.46
372.888.67
COBISS.BG-ID 1264948964

БК 2014/12 Кн 281
МАНОВА, Ангелина Филипова, 1948-
        Учебно помагало по математика за 3. клас : задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка / Ангелина Манова, Рени Рангелова, Юлияна Гарчева. -  [2.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 80 с. : с ил. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Учебно помагало по математика за задължителноизбираема и свободноизбираема подготовка в 3. клас. - 1. изд. 2004.

ISBN 978-954-01-2842-9 : 4.90 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.47(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264808420

БК 2014/12 Кн 282
ПОПОВА, Олга Ставрева, 1956-
        Български език : справочник за ученици от начална образователна степен / [авт.-състав. Олга Ставрева Попова, Ирена Димитрова Неделчева]. - София : Булвест 2000, 2013. - 120 с. : с табл., ил. ; 14 х 21 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-18-0890-0 : 6 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264943844

БК 2014/12 Кн 283
        ТЕТРАДКА 1 по български език за ученици от 2. клас, живеещи в чужбина / [Татяна Борисова ... и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см

Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, уч. помагало по бълг. ез., читанка и тетрадка 2.

ISBN 978-954-18-0875-7 : 5.04 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264904164

БК 2014/12 Кн 284
        ТЕТРАДКА 1 по български език за ученици от 3. клас, живеещи в чужбина / [Татяна Борисова ... и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 48 с. : с цв. ил. ; 28 см

Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, уч. помагало по бълг. ез., читанка и тетрадка 2.
 

ISBN 978-954-18-0877-1 : 5.04 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264905188

БК 2014/12 Кн 285
        ТЕТРАДКА 1 по български език за ученици от 4. клас, живеещи в чужбина / [Татяна Борисова ... и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 52 с. : с цв. ил. ; 28 см

Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, уч. помагало по бълг. ез., читанка и тетрадка 2.

ISBN 978-954-18-0879-5 : 5.12 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264906212

БК 2014/12 Кн 286
        ТЕТРАДКА 1 по писане за ученици от 1. клас, живеещи в чужбина / Татяна Борисова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 12 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, буквар, читанка и тетрадки 2, 3.

ISBN 978-954-18-0881-8 : 2.02 лв.
1. Писане - учебници за основни училища
372.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264890596

БК 2014/12 Кн 287
        ТЕТРАДКА 2 по български език за ученици от 2. клас, живеещи в чужбина : развитие на речта / [Татяна Борисова ... и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см

Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, уч. помагало по бълг. ез., читанка и уч. тетрадка.

ISBN 978-954-18-0876-4 : 3.02 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264910564

БК 2014/12 Кн 288
        ТЕТРАДКА 2 по български език за ученици от 3. клас, живеещи в чужбина : развитие на речта / [Татяна Борисова ... и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 40 с. : с цв. ил. ; 28 см

Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, уч. помагало по бълг. ез., читанка и уч. тетрадка.

ISBN 978-954-18-0878-8 : 4.03 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264907236

БК 2014/12 Кн 289
        ТЕТРАДКА 2 по български език за ученици от 4. клас, живеещи в чужбина : развитие на речта / [Татяна Борисова ... и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 36 с. : с цв. ил. ; 28 см

Имената на авт. отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, уч. помагало по бълг. ез., читанка и уч. тетрадка 1.
 

ISBN 978-954-18-0880-1 : 3.54 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264908772

БК 2014/12 Кн 290
        ТЕТРАДКА 2 по писане за ученици от 1. клас, живеещи в чужбина / Татяна Борисова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 72 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, уч. помагало по бълг. ез., читанка и уч. тетрадки 1, 3.

ISBN 978-954-18-0882-5 : 6.64 лв.
1. Писане - учебници за основни училища
372.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264908004

БК 2014/12 Кн 291
        ТЕТРАДКА 3 по писане за ученици от 1. клас, живеещи в чужбина / Татяна Борисова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 28 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, буквар, читанка и уч. тетрадки 1, 2.

ISBN 978-954-18-0883-2 : 3.31 лв.
1. Писане - учебници за основни училища
372.45(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264906980

БК 2014/12 Кн 292
        УЧЕБНО помагало по български език и литература за 1. клас : задължителноизбираема подготовка / Владимир Попов ... [и др.]. - [2.] доп. изд. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 64 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Мария Бунева, Лиляна Стефанова, Мариана Ачева, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева. - 1. изд. 2002
с авт. Вл. Попов, М. Бунева, Л. Стефанова, М. Асенова.

ISBN 978-954-01-2833-7 : 4.90 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Литература - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264755172

БК 2014/12 Кн 293
        УЧЕБНО помагало по български език и литература за 3. клас : задължителноизбираема подготовка / Румяна Танкова ...[и др.]. - [2.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (Пловдив : Инпринт). - 72 с. : с ил. ; 24 см

Други авт.: Катя Чернева, Ганка Георгиева, Мариана Иванова. -
1. изд. 2004 с авт. Румана Танкова.

ISBN 978-954-01-2834-4 : 4.90 лв.
1. Български език - учебници за основни училища 2. Литература - учебници за основни училища
372.46(076)(075.2)
372.41(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264752612

БК 2014/12 Кн 294
        ЧИТАНКА за ученици от 1. клас, живеещи в чужбина : учебно помагало / Татяна Борисова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 24 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, буквар, 3 тетрадки.

ISBN 978-954-18-0867-2 : 3.40 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(075.2)
COBISS.BG-ID 1264911076

БК 2014/12 Кн 295
         ЧИТАНКА за ученици от 2. клас, живеещи в чужбина : учебно помагало / Татяна Борисова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 52 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, уч. помагало по бълг. ез., 2 уч. тетрадки.

ISBN 978-954-18-0868-9 : 6.97 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(075.2)
COBISS.BG-ID 1264915684

БК 2014/12 Кн 296
        ЧИТАНКА за ученици от 3. клас, живеещи в чужбина : учебно помагало / Татяна Борисова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 56 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, уч. помагало по бълг. ез., 2 уч. тетрадки.

ISBN 978-954-18-0869-6 : 7.33 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(075.2)
COBISS.BG-ID 1264916196

БК 2014/12 Кн 297
        ЧИТАНКА за ученици от 4. клас, живеещи в чужбина : учебно помагало / Татяна Борисова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013. - 68 с. : с цв. ил. ; 28 см

Други авт.: Екатерина Котова, Катя Никова, Николина Димитрова. - Пълното име на авт. Татяна Борисова е Татяна Борисова Ненкова, а на Николина Димитрова - Николина Димитрова Георгиева. - Комплект с кн. за учителя, уч. помагало по бълг. ез., 2 уч. тетрадки.

ISBN 978-954-18-0870-2 : 7.60 лв.
1. Четене - учебници за основни училища
372.41(075.2)
COBISS.BG-ID 1264919780


372.65 ЧУЖДИ ЕЗИЦИ

БК 2014/12 Кн 298
ПЕНЕВА, Ваня Илиева, 1957-
        Тестове по немски език : за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5., 6. и 7. клас / Ваня Пенева. - София : Просвета, 2014. - 48 с. ; 27 см

ISBN 978-954-01-2990-7 : 3.90 лв.
1. Немски език - тестове - учебници за основни училища
372.65:803.0(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264690148

БК 2014/12 Кн 299
GERGOVA, Dimitrina Ivanova
        Deutsch im Blickpunkt : Lehrbuch für die 7. Klasse / Dimitrina Gergova, Iskra Lasarova. -  [2.] прераб. изд. - Sofia : Prosveta, 2013 (София : Лито Балкан). - 108 с. : с цв. ил., табл., к. ; 29 см

1. изд. 2008.

ISBN 978-954-01-2873-3
1. Немски език - учебници за основни училища
372.65:803.0(075.2)
COBISS.BG-ID 1264738532

БК 2014/12 Кн 300
KOTEVA, Margarita Dimitrova, 1950-
        Bienvenue@FR : classe de 7 : méthode de français / Margarita Koteva. -  [2.] прераб. изд. - Sofia : Prosveta, 2013 (София : Лито Балкан). - 92 с. : с цв. ил., табл., к. ; 29 см

Загл. на гърба на кор.: Френски език за 7 клас. - 1. изд. 2008. - К
омплект с работна тетрадка, кн. за учителя, 1 оптичен диск (CD)

ISBN 978-954-01-2869-6
1. Френски език - учебници за основни училища
372.65:804.0(075.2)
COBISS.BG-ID 1264729060


372.8 ДРУГИ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО НА ОТДЕЛНИТЕ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

ГЕОРГИЕВ, Георги Иванов, 1970-
        Чета и разбирам : учебно помагало по български език и литература 4. клас Вж Кн 272

БК 2014/12 Кн 301
ГРОЗДАНОВА, Христина Ангелова
        Солнечный круг : русский язык для 7-го класса : учебник / Христина Ангелова Грозданова. -  [2.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (София : Лито Балкан). - 116 с. : с цв. ил., табл. ; 29 см

1. изд. 2008. - Комплект с уч. тетрадка.
ISBN 978-954-01-2876-4
1. Руски език - учебници за основни училища
372.880.82(075.2)
COBISS.BG-ID 1264739812

БК 2014/12 Кн 302
ДИМИТРОВА, Величка Павлова, 1957-
        Химия и опазване на околната среда 7. клас : външно оценяване : [задачи и тестове] / Величка Димитрова, Силвия Попова. - София : ИК Анубис, 2014 ([Пловдив] : Булвест принт). - 48 с. : с табл., ил. ; 24 см

ISBN 978-954-426-962-3 : 3.50 лв.
1. Химия - тестове - учебници за основни училища
372.854(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264966628

БК 2014/12 Кн 303
ЗЛАТКОВА, Елка Евтимова
        Физика и астрономия 7. клас : задачи и тестове за външно оценяване / Елка Златкова, Каролина Янакиева. - София : Анубис, 2014 ([Пловдив] : Булвест принт). - 48 с. : с ил. ; 24 см

Загл. в изд. каре: Физика и астрономия за 7. клас.

ISBN 978-954-426-960-9 : 3.50 лв.
1. Физика - тестове - учебници за основни училища 2. Астрономия - тестове - учебници за основни училища
372.853(079)(075.2)
372.852(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264977380

БК 2014/12 Кн 304
ИЧЕВА, Татяна Славоева
        Математика : подготовка за външно оценяване и приемен изпит 7. клас : тестови задачи по новия формат на изпитния тест / Татяна Ичева, Таня Славчева ; [под науч. ред. на Руси Илиев Русев]. - София : Булвест 2000, 2013. - 88 с. : с табл., черт. ; 26 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-18-0845-0 : 6 лв.
1. Математика - тестове - учебници за основни училища
372.851(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264964324

БК 2014/12 Кн 305
КАРАНЛЪКОВА, Виктория Добрева
        Тестове по география и икономика за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5-7 клас / Виктория Каранлъкова. - София : Просвета, 2014 (София : Воен. изд.). - 36 с. : с табл., к. ; 29 см

ISBN 978-954-01-2963-1 : 3.90 лв.
1. География - тестове - учебници за основни училища
372.891(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264755940

        КНИГА за учителя по български език и литература за 4. клас към учебния комплект за ученици, живеещи в чужбина Вж Кн 280

БК 2014/12 Кн 306
КОСТАДИНОВА, Петя Тотева, 1951-2014?
        Прочети, разбери, пресъздай : учебно помагало по български език 5. клас / П. Костадинова, Д. Димитрова, К. Микинска. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 64 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Кор. опис.  - Пълното име на авт. Д. Димитрова е Димка Димитрова Николова-Иванова.

ISBN 978-954-426-945-6 : 4 лв.
1. Български език - учебници за основни училища
372.880.867(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264971236

БК 2014/12 Кн 307
ЛОЗАНОВ, Чавдар Георгиев, 1946-
        Математика за 8. клас : тетрадка 2 / Ч. Лозанов, Т. Витанов, П. Недевски. - София : ИК Анубис, 2012 ([Пловдив] : Булвест принт). - 64 с. : с черт., табл. ; 25 см + отговори на задачите (7 с. ; 20 см)

Комплект с учебник, уч. помагало, уч. тетрадка 1.

ISBN 978-954-426-928-9 : 3.80 лв.
1. Математика - учебници за основни училища
372.851(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264999140

БК 2014/12 Кн 308
МИНКОВА, Венета Ангелова
        Тестове за текущ контрол към системата Rallye : интензивно обучение 8 клас : fiches d´evaluation / Венета Минкова. - София : Просвета, 2014. - 76 с. : с ил. ; 28 см + 1 оптичен диск

ISBN 978-954-01-2745-3 : 19 лв.
1. Френски език - тестове - учебници за основни училища
372.880.40(079+079.034)
COBISS.BG-ID 1264800484

БК 2014/12 Кн 309
ПОПОВ, Антон Борисов, 1956-
        География и икономика 7. клас : външно оценяване : задачи и тестове / Антон Попов, Живко Желев. - [2. изд.]. - София : ИК Анубис, 2014 ([Пловдив] : Булвест принт). - 48 с. : с ил. ; 24 см

Загл. в изд. каре: География и икономика. - 1. изд. 2008 с авт. А. Б. Попов, П. Л. Славейков, И. Я. Чолеев, Ж. И. Желев.

ISBN 978-954-426-958-6 : 3.50 лв.
1. География - задачи - учебници за основни училища 2. Стопанска география - задачи - учебници за основни училища
372.891(076)(075.2)
372.833.8:91(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264953316

БК 2014/12 Кн 310
ПОПОВА, Олга Ставрева, 1956-
        Български език : справочник в таблици и схеми за ученици / [състав. Олга Ставрева Попова, Ирена Димитрова Неделчева] ; [науч. ред. Кирил Димчев, Ангел Петров]. - София : Булвест 2000, 2013. - 152 с. : с табл. ; 14 х 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-18-0842-9 : 8 лв.
1. Български език - учебници
372.880.867(076)(075)
808.67(076)(075)
COBISS.BG-ID 1264945380

БК 2014/12 Кн 311
ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Работни листове по литература за 6 клас : моят литературен профилбук / Клео Протохристова, Николай Даскалов. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 48 с. ; 28 см + ключ с верните отговори (8 с. ; 20 см)

Кор. опис.

ISBN 978-954-426-944-9 : 4.50 лв.
1. Литература - учебници за основни училища
372.882(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264997092

БК 2014/12 Кн 312
ПРОТОХРИСТОВА, Клео Стефанова, 1950-
        Работни листове по литература за 7 клас : моят литературен профилбук / Клео Протохристова, Николай Даскалов. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 48 с. : с табл. ; 28 см + ключ с верните отговори (8 с. ; 20 см)

Кор. опис.

ISBN 978-954-426-949-4 : 4.50 лв.
1. Българска литература - учебници за основни училища
372.888.67(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264997860

БК 2014/12 Кн 313
СТОЕВА, Таня Иванова, 1959-
        Тестове по математика : за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5., 6. и 7. клас / Таня Стоева, Мария Лилкова. - София : Просвета, 2014 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 32 с. ; 29 см

ISBN 978-954-01-2965-5 : 3.90 лв.
1. Математика - тестове - учебници за основни училища
372.851(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264691940

БК 2014/12 Кн 314
СТОЙНОВСКА, Евгения Цветанова, 1967-
        Културно-образователна област Природни науки и екология. Ч. 1, Физика и астрономия : подготовка за външно оценяване 7. клас : тестови задачи / Евгения Стойновска, Нонка Байлова. - София : Булвест 2000, 2013. - 28 с. : с ил. ; 26 см

ISBN 978-954-18-0838-2 : 3 лв.
1. Естествени науки - тестове - учебници за основни училища 2. Физика - тестове - учебници за основни училища
372.850(079)(075.2)
372.853(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264947684

БК 2014/12 Кн 315
        ТЕСТОВЕ : човекът и природата, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование, физика и астрономия : за проверка на входното и изходното ниво на учениците в 5. - 7. клас / Георги Георгиев ... [и др.]. - София : Просвета, 2014 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 48 с. : с ил. ; 29 см

Други авт.: Йорданка Димова, Елена Гергова, Ирена Иванова, Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов. - Пълното име на авт. Лиляна Боянова е Лиляна Боянова Йорданова.

ISBN 978-954-01-2964-8 : 3.90 лв.
1. Природознание - тестове - учебници за основни училища 2. Химия - тестове - учебници за основни училища 3. Биология - тестове - учебници за основни училища 4. Физика - тестове - учебници за основни училища
372.850.2(079)(075.2)
372.854(079)(075.2)
372.857(079)(075.2)
372.853(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264704740

БК 2014/12 Кн 316
        ТЕТРАДКА по биология и здравно образование за 7. клас / Райка Ангелова ... [и др.]. - [2.] прераб. изд. - София : Просвета, 2013 (София : Ропринт). - 60 с. : с ил., табл., сх. ; 26 см

Други авт.: Павел Ангелов, Стела Кукурина, Ана Петрова. - 1. изд. 2008
. - Комплект с учебник.

ISBN 978-954-01-2848-1 : 4.90 лв.
1. Биология - учебници за основни училища
372.857(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264757732

БК 2014/12 Кн 317
ЦВЕТКОВА, Румяна Илиева, 1958-
        История и цивилизация 7. клас : външно оценяване ; задачи и тестове / Румяна Цветкова. - София : ИК Анубис, 2014 ([Пловдив] : Булвест принт). - 48 с. : с ил. ; 24 см

Загл. в изд. каре: История и цивилизация.

ISBN 978-954-426-959-3 : 3.50 лв.
1. История - тестове - задачи за основни училища
372.893(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264972004

БК 2014/12 Кн 318
ШИШИНЬОВА, Мария Делова, 1947-
        Биология и здравно образование 7. клас : външно оценяване : задачи и тестове / Мария Шишиньова, Ирина Враджалиева. - София : ИК Анубис, 2014 ([Пловдив] : Булвест принт). - 48 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-426-961-6 : 3.50 лв.
1. Биология - тестове - учебници за основни училища
372.857(079)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264973540


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2014/12 Кн 319
БЕНДЕРЕВ, Димитрий Александрович, 1914-2009
        Воспоминания о Софийской русской гимназии 1924-1934 г. / Д. А. Бендерев. - София : Дуо-В, 2014. - 199 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-92203-4-6
1. Средни училища - София - история 2. София - средно образование
373.52(497.223)
COBISS.BG-ID 1265326052

БК 2014/12 Кн 320
ДИМИТРОВА, Нели Стойчева, 1976-
        Работни листове по домашна техника и икономика за 6. клас / Н. Димитрова, В. Петров, И. Генова. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 24 с. : с ил. ; 29 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-426-951-7 : 3.50 лв.
1. Трудово обучение - учебници за основни училища
373.6(076)(075.2)
COBISS.BG-ID 1264993508

БК 2014/12 Кн 321
КОСТОВ, Илия Георгиев, 1953-
        С пулса на времето : 50 години СОУ "Йордан Йовков"- Русе / [Илия Георгиев Костов, Даринка Петрова Маринова, Цанка Христова Кръстева]. - Русе : Бряг, 2009. - 128 с. : с портр., ил. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на кор.

15 лв.
1. Средни училища - Русе - история 2. Русе - средно образование
373.52(497.215)(091)
COBISS.BG-ID 1265120484

ЦВЕТКОВ, Цветко Евгениев, 1949-
        Интегративен модел за мотивация на учителите в спортните училища Вж Кн 241


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

БК 2014/12 Кн 322
ГЕОРГИЕВА, Севдалина, 1977-
        Слънце в сърцето на квартала : 50 години Народно читалище "Стилиян Чилингиров-1963" (1963-2013) / Севдалина Георгиева, Красимир Кънчев. - Шумен : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 103 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Пълното име на авт. Севдалина Георгиева е Севдалина Георгиева Кънчева.

ISBN 978-954-9454-76-5
1. Читалища - Шумен - история 2. Шумен - читалища
374.28(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264666084

БК 2014/12 Кн 323
КАЦАРОВА, Мирослава Стойчева, 1950-
        Народно читалище "Слънчев лъч -1902 г." - село Островче [Разградско] : краеведски сборник / Мирослава Кацарова ; [състав. Мирослава Кацарова]. - Разград : Регион. библ. "Проф. Боян Пенев", 2013 (Разград : Полиграф). - 159 с. : с ил., факс., портр. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 155-156.

ISBN 978-619-7132-01-4
1. Читалища - България - история 2. Островче, Разградска област - читалища
374.28(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1264662756


377 СПЕЦИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОФЕСИОНАЛНИ УЧИЛИЩА

БК 2014/12 Кн 324
        НЕПРЕКЪСНАТОТО образование - предизвикателство към съвременния човек : десети юбилеен педагогически форум 2009 : 50 години квалификация на учителите - Стара Загора / [състав. Г. Кожухарова ... и др.]. - Ст. Загора : Департамент за информ. и повишаване квалификацията на учителите, 2009 ([Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 648 с. : с ил. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на с. 3. -
Други състав.: Д. Брънекова, М. Делчев. - Текст и на рус., макед. ез. - Изд. на Тракийски унив. - Ст. Загора. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-691-066-0
ISBN 978-954-691-66-0 !
1. Продължаващо обучение - конференции
377.4(063)
COBISS.BG-ID 1264975076


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БК 2014/12 Кн 325
АНГЕЛОВ, Петър Илиев, 1945-
        Методически указания за подготовка, разработване и защита на дипломна работа за специалност "Хореография" (образователно-квалификационна степен "бакалавър") : основни стъпки / Петър Ангелов, Мария Кърджиева. - [Варна] : Унив. изд. Варненски свободен унив.  "Черноризец Храбър", 2014 ([Варна] : График). - 16 с. ; 21 см

ISBN 978-954-715-628-9
1. Дипломна работа 2. Хореография - методика на писане на научни произведения
378.2(076)
793.3(076)
COBISS.BG-ID 1265131236

БК 2014/12 Кн 326
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ университет Свети свети Кирил и Методий
        50 години Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий": 1963-2013 : бележити дати : календар 2013 = 50 years St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo: 1963-2013 : notable dates : calendar 2013. - [В. Търново] : [Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий"], [2013] ([В. Търново] : [Абагар]). - [158] с. : с цв. портр., ил., факс. ; 26 см

(Подв.)
1. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - история 2. Велико Търново - висше образование
378.4(497.216)(091)(059)
COBISS.BG-ID 1264990180

БК 2014/12 Кн 327
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ университет Свети свети Кирил и Методий. Евтимиева награда  
         Носителите на Евтимиевата награда : почетните професори (professor Honoris causa) на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" = Лауреаты Евфимиевской премии : почетные профессора Великотырновского университета им. Святых Кирилла и Мефодия = Laureates of the Euthymius Award : professor Honoris causa of the St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. - [В. Търново] : Великотърновски унив. "Св. св. Кирил и Методий", [2013] ([В. Търново] : [Абагар]). - 104 с. : с ил., портр., факс. ; 26 см

Загл. на кор.: Евтимиевата награда на Великотърновския университет Св. св. Кирил и Методий.

(Подв.)
1. Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий" - биографии 2. Професори - биографии 3. Велико Търново - висше образование
378.4(497.216)(092)
92
COBISS.BG-ID 1265002724

БК 2014/12 Кн 328
        ДИПЛОМАНТСКИ семинар : методически инструкции, тестове, задачи и казуси / Евгени Станимиров ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 365 с. : с табл. ; 22 см

Други авт.: Евгения Тонкова, Бистра Василева, Мария Кехайова-Стойчева, Юлия Узунова, Денчо Неделчев, Елена Георгиева, Биляна Миткова, Йордан Недев. - Възприетата форма на името на авт. Мария Кехайова-Стойчева е Мария Петрова Кехайова.

ISBN 978-954-21-0659-3 : 9 лв.
1. Дипломна работа - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - тестове - учебници за ВУЗ
378.2(075.8)
339.13(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265130212

БК 2014/12 Кн 329
ИКОНОМИЧЕСКИ университет. Катедра Икономика и управление на търговията (Варна)
        60 години катедра "Икономика и управление на търговията" при Икономически университет - Варна : [кратка история]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 65 с. : с портр., ил. ; 22 см

ISBN 978-954-21-0668-5
1. Икономически университет. Катедра "Икономика и управление на търговията" (Варна) - история 2. Варна - висше образование
378.933.096:658.6(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1265128420

БК 2014/12 Кн 330
        КАЧЕСТВОТО на обучението във висшето училище : сборник с доклади от проведен на 28 март 2013 г. семинар в Икономически университет - Варна / [Данчо Янков Данчев ... и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 91 с. : с табл., диагр. ; 22 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Евгени Петров Станимиров, Бистра Константинова Василева, Събка Димитрова Пашова, Елица Димитрова Узунова, Петя Йонкова Данкова, Райна Петкова Стойнешка. - Библиогр.: с. 60-61.

ISBN 978-954-21-0660-9
1. Висше образование - конференции
378(063)
COBISS.BG-ID 1265068516

БК 2014/12 Кн 331
СОФИЙСКИ университет Свети Климент Охридски. Департамент за информация и усъвършенстване на учители 
        Юбилеен сборник 60 години Департамент за информация и усъвършенстване на учители / [състав. Росица Пенкова ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 191 с. : с ил. ; 24 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Захари Захариев, Даниела Миткова. - Възприетата форма на името на състав. Даниела Миткова е Даниела Миткова Димова. - Съдържа материали от: Николина Георгиева, Станка Михалкова, Свобода Бенева, Нели Димитрова, Снежана Янакиева, Славка Ненова, Даниела Димова, Ирина Колева, Росица Пенкова, Бистра Стоименова, Захари Захариев, Мирена Легурска, Николина Цветкова, Здравка Костова, Мария Попова, Катя Гетова, Райна Захариева, Тамара Загорова, Галина Стоянова. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-3666-2
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски". Департамент за информация и усъвършенстване на учители (София) - юбилеи и чествания - сборници 2. Учители - подготовка - сборници 3. София - висше образование
378.4.096:371.14(497.223)(062.2)
371.13/.16(062.2)
COBISS.BG-ID 1264725476

БК 2014/12 Кн 332
ЮБИЛЕЙНА научна конференция 50 години - врата към образованието и прозорец към света (София ; 2013)
        Юбилейна научна конференция "50 години - врата към образованието и прозорец към света" : по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение (ИЧС), 14-15 юни 2013 / [редкол. М. Григорова ... и др.]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 775 с. : с ил. ; 24 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ред.: Й. Дапчева, В. Венкова, М. Велева, С. Савова. - Пълното име на ред. М. Григорова е Мария Григорова Маркова. - Възприетата форма на името на ред. С. Савова е Савина Александрова Савова-Вачева. - Текст и на фр., рус., англ. ез. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-07-3610-5
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски". Департамент за езиково обучение - конференции 2. Чужди езици - методика на преподаването - конференции 3. София - висше образование
378.12(497.223)(091)(063)
802/809:37(063)
COBISS.BG-ID 1264556004


379.8 ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНО ВРЕМЕ

ПЕТРУШЕВ, Георги, 1934-
        Селищата около Природен парк "Витоша" Вж Кн 1054


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

ГЕНЧЕВА, Снежанка Иванова
        За слънцето и хората : песни и обичаи от община Ситово Вж Кн 695

БК 2014/12 Кн 333
ИВАНОВА, Наталия Иванова, 1982-
        Знаеш ли тази игра? : игри и играчки в древността / [Наталия Иванова] ; [ил. Иво Д. Чолаков, Красимир Георгиев]. - София : Нац. археол. институт с музей БАН, 2014 (Пловдив : Булвест принт). - 24 с. : с ил. ; 22 х 26 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9472-29-5
1. Игри - Рим (държава) 2. Игри - Стара Гърция 3. Рим (държава) - етнография 4. Стара Гърция - етнография
394.3(37)
394.3(38)
COBISS.BG-ID 1265150692

БК 2014/12 Кн 334
КОЛЕВА, Ваня Колева, 1967-
        Часовникът и воденицата : българският фолклор и литература / Ваня Колева. - София : Карина - Мариана Тодорова, 2014 ([София] : Изток-Запад). - 244 с. ; 20 см

Загл. на англ. ез.: The clock and the watermill. The Bulgarian folklore and literature. - Библиогр.: с. 238-239. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-315-078-6 : 11 лв.
1. Словесно народно творчество, българско 2. Българска литература - теми, образи, сюжети 3. България - фолклористика
398(=867)
886.7.09
COBISS.BG-ID 1265162980

БК 2014/12 Кн 335
КЬОСЕВА, Цветана Лазарова, 1952-2017
        50-те най-влиятелни жени в българската история : с 50 илюстрации / Цветана Кьосева. - София : Репортер 7, 2014 (София : ПК "Д. Благоев"). - 288 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 259-274. - Именен показалец.

ISBN 978-619-7169-01-0 (подв.) : 19.99 лв.
1. Прочути жени - България - биографии 2. България - женско движение
396(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1264632804

БК 2014/12 Кн 336
        РЕЧНИК на термините от словесния фолклор България / Ярослав Отченашек ... [и др.] = Slovník termínů slovesného folkloru Bulharsko / Jaroslav Otčenášek ... [и др.] ; [red. Vichra Baeva, Jaroslav Otčenášek] ; [transl. Jaroslav Otčenášek]. - София : Институт за етнология и фолклористика с Етногр. музей - БАН, 2013. - 361 с., [8] л. : портр., факс., цв. ил. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други авт.: Vichra Baeva, Albena Georgieva, Cvetelina Dimitrova, Dorotea Dobreva, Grigor Charalampiev Grigorov, Jordanka Koceva, Marijanka Borisova, Magdalena Elčinova, Miglena Ivanova, Nikolaj Vukov, Svetla Petkova, Valentina Ganeva-Rajčeva, Vladimir Penčev. - Възприетата форма на авт. Мариянка Борисова е Мариянка Борисова Жекова. - Геогр. показалец, предм. показалец, именен показалец. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8458-43-6 (подв.)
1. Народно творчество, словесно, българско - терминология - речници
398(497.2)(038.1)
COBISS.BG-ID 1265098468

БК 2014/12 Кн 337
СТЕФАНОВ, Валери Стоилов, 1958-
        Възхвала на лова / Валери Стефанов. - София : Бълг. бестселър - Нац. музей на бълг. кн. и полиграфия, 2010 ([София] : [Унив. изд. "Св. Климент Охридски"]). - 74 с. : с ил. ; 23 см

ISBN 978-954-463-142-0 (подв.)
1. Лов - философия - есета
392:639.1(0:82-4)
886.7-4
COBISS.BG-ID 1265099748

СТОЙКОВ, Любомир Димчев, 1954-
        Световни модни икони Вж Кн 486


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ

502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БК 2014/12 Кн 338
ЛЮБЕНОВА, Тоня Димчева
        Наводнението на река Врана в Търговище 6 юли 1914 година - "Жалната катастрофа в Ески Джумая" : снимки, документи, спомени и дописки за голямото наводнение в Търговище от 6 юли 1914 година / [авт.-състав.] Тоня Любенова. - Търговище : Регион. ист. музей, 2014 (Русе : Авангард принт). - 20 с. : с ил., факс. ; 20 x 25 см

1. Наводнения - Търговище - история 2. Търговище - опазване на природата
502.5(497.217.1)(091)
908(497.217.1)
COBISS.BG-ID 1265061604

БК 2014/12 Кн 339
ТОНЧЕВА, Тодорка Христова, 1953-
        Влияние на водните и горските екосистеми върху развитието на туризма / Тодорка Тончева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 134 с. : с ил., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 131-133.

ISBN 978-619-160-211-7
1. Туризъм - екологични проблеми
502:338.48
COBISS.BG-ID 1265342948

БК 2014/12 Кн 340
ТОНЧЕВА, Тодорка Христова, 1953-
        Влияние на околната среда върху конкурентоспособността на дестинацията : студия / Тодорка Тончева. - София : Авангард Прима, 2014 ([София] : БПС). - 61 с. : с диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 57-60.

ISBN 978-619-160-258-2
1. Туризъм - екологични проблеми
502:338.48
COBISS.BG-ID 1265341668

БК 2014/12 Кн 341
ТОНЧЕВА, Тодорка Христова, 1953-
        Методологични въпроси на влиянието на околната среда върху конкурентоспособността на икономиката : студия / Тодорка Тончева. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 65 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-231-5
1. Стопанство - екологични проблеми 2. Природни бедствия
502:338
502.5
COBISS.BG-ID 1265342692

        ФИНАНСИ и устойчиво развитие Вж Кн 152


504 НАУКИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Вж и 349; 502; 551.5; 581; 591; 628

БК 2014/12 Кн 342
НИКОЛОВ, Максим Нешев
        Краят на света не се отлага! / М. Николов. - София : Колбис, 2014. - 58 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8921-84-8
1. Околна среда - замърсяване
504.054
COBISS.BG-ID 1264612836


51 МАТЕМАТИКА

БК 2014/12 Кн 343
АТАНАСОВ, Бойко Иванов, 1940-
        Справочник по математика : за икономисти / Бойко Атанасов, Дочо Дочев, Росен Николаев. - 2. прераб. изд. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 363 с. ; 22 см

1. изд. 2010.

ISBN 978-954-21-0655-5 : 9 лв.
1. Математика - задачи - учебници
51(076)(075)
COBISS.BG-ID 1265085156

БК 2014/12 Кн 344
ГЕОРГИЕВ, Иван Георгиев, 1955-
        Математика / Иван Георгиев, Стелиана Кокинова. - София : Булвест 2000, 2014. - 440 с. : с ил., табл., черт. ; 26 см. - (Готови за матура : подготовка за държавен зрелостен изпит)

ISBN 978-954-18-0891-7 : 20 лв.
1. Математика - учебници за средни общообразователни училища
51(075.3)
COBISS.BG-ID 1264944868

БК 2014/12 Кн 345
ДИМИТРОВА, Маргарита Бонева, 1959-
        Примерни тестове по математика за кандидат-студенти / М. Бонева. - [Сливен] : [Обнова], 2011. - 48 с. ; 20 см

Кор. опис. - Възприетата форма на името на авт. М. Бонева е Маргарита Бонева Димитрова.

ISBN 978-954-9486-41-4
1. Математика - тестове - учебници за средни общообразователни училища
51(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1264497380

БК 2014/12 Кн 346
КОЛЕВ, Емил Миланов, 1964-
        Математика. Ч. 1, Тестови задачи за държавен зрелостен изпит / Емил Колев, Йорданка Ценкова, Светла Костова. - София : Булвест 2000, 2013. - 104 с. : с ил., черт. ; 23 см

ISBN 978-954-18-0885-6 : 9 лв.
1. Математика - тестове - учебници за средни общообразователни училища
51(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1264940516

БК 2014/12 Кн 347
ЛАЗАРОВ, Борислав Йорданов, 1959-
        Методическо ръководство по математика : за подготовка за приемните изпити във ВТУ [Висшето транспортно училище] "Тодор Каблешков" / Борислав Йорданов Лазаров, Красимир Иванов Николов, Румен Костадинов Улучев. - 2. изд. - София : Висше трансп. у-ще "Т. Каблешков", 2014. - 117 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Методическо ръководство по математика за подготовка за приемните изпити във ВТУ Т. Каблешков. - 1. изд.  2010.

ISBN 978-954-12-0179-4
1. Математика - задачи - учебници за средни общообразователни училища
51(076)(075.4)
COBISS.BG-ID 1265100516

БК 2014/12 Кн 348
        МАТЕМАТИКА. Ч. 2, Тестове и теми за кандидатстудентски изпит / Марин Маринов ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2013 ([София] : Булвест принт). - 72 с. : с ил., черт. ; 23 см

Други авт.: Красимира Проданова, Георги Венков, Иван Генов, Петър Стоев. - Възприетата форма на името на авт. Иван Генов е Иван Събев, с пълно име Иван Събев Генов.

ISBN 978-954-18-0847-4 : 7 лв.
1. Математика - тестове - учебници за средни общообразователни училища
51(079)(075.4)
COBISS.BG-ID 1264937188

БК 2014/12 Кн 349
ТОДОРОВ, Тодор Димитров, 1962-
        Учебник по състезателна математика / Тодор Тодоров. - Габрово : Габрово принт, 2014. - 152 с. ; 24 см

ISBN 978-954-436-050-4
1. Математика - задачи - учебници за ВУЗ
51(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265401828


512 АЛГЕБРА
Вж и 510

БК 2014/12 Кн 350
БОЖИЛОВ, Асен Иванов
        Задачи по алгебра - групи, пръстени, полиноми / Асен Божилов, Пламен Сидеров, Керопе Чакърян. - 4. изд. - София : Веди, 2014 (София : Рута-ХБ). - 76 с. ; 24 см

1. изд. 1997 с авт. Пламен Сидеров, Керопе Чакърян.

ISBN 978-954-8857-29-1 : 6 лв.
1. Алгебра - задачи - учебници за ВУЗ
512(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264724964

БК 2014/12 Кн 351
СИДЕРОВ, Пламен Николов, 1952-2016
        Записки по алгебра - групи, пръстени, полиноми / Пламен Сидеров, Керопе Чакърян. - 4. изд. - София : Веди, 2014 (София : Рута-ХБ). - 108 с. ; 24 см

1. изд. 1995 със загл. Записки по алгебра, авт. Пламен Сидеров, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-8857-30-7 : 7 лв.
1. Алгебра - учебници за ВУЗ
512(075.8)
COBISS.BG-ID 1264725732

БК 2014/12 Кн 352
ЧАКЪРЯН, Керопе Бартев, 1944-2012
        Записки по алгебра - линейна алгебра / Керопе Чакърян, Пламен Сидеров. - [5.] изд. - София : Веди, 2014 (София : Рута-ХБ). - 128 с. ; 24 см

1. изд. 1994 с авт. Пламен Сидеров, установено от доп. източник ; В кн. означено 2. изд.  

ISBN 978-954-8857-31-4 : 7 лв.
1. Линейна алгебра - учебници за ВУЗ
512.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1264726244


517 МАТЕМАТИЧЕН АНАЛИЗ. ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ
Вж и 510.2/.6

ЗАПРЯНОВА, Теодора Димова, 1966-
        За приближенията с алгебричния вариант на оператора на Джексън, модификациите на Као-Гонска и най-добрите алгебрични приближения Вж Кн 354


519.1 КОМБИНАТОРЕН АНАЛИЗ. ТЕОРИЯ НА ГРАФИТЕ

НЕНОВА, Стефка Василева
        Методи и модели за изследване на комуникационните и информационните системи Вж Кн 477


519.2 ТЕОРИЯ НА ВЕРОЯТНОСТИТЕ И МАТЕМАТИЧЕСКА СТАТИСТИКА
Вж и 311

БК 2014/12 Кн 353
АЛАШКА, Райна Милкова
        Формули и таблици по вероятности и статистика / Райна Алашка, Драго Михалев. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2014. - 106 с. : с табл., черт. ; 24 см

ISBN 978-954-12-0230-2
1. Вероятности, теория - учебници за ВУЗ 2. Математическа статистика - учебници за ВУЗ
519.2(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265117412


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

ДИМИТРОВ, Георги Петров
        WEB приложения с ASP.NET и AJAX. Ч. 1 Вж Кн 474

БК 2014/12 Кн 354
ЗАПРЯНОВА, Теодора Димова, 1966-
        За приближенията с алгебричния вариант на оператора на Джексън, модификациите на Као-Гонска и най-добрите алгебрични приближения / Теодора Запрянова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 175 с. ; 22 см

Библиогр.: с. 171-174.

ISBN 978-954-21-0663-0 : 6 лв.
1. Апроксимации 2. Математически анализ
519.65
517
COBISS.BG-ID 1265173732


52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. ХРОНОЛОГИЯ

BINEV, Penčo Slavov, 1935-
        New theoretical concepts of the material world Вж Кн 358


521/527 АСТРОНОМИЯ

БК 2014/12 Кн 355
GENČEV, Petǎr
        The birth of the Universe : a new concept for the Universe origin / Peter Gencheff ; [transl. Ekaterina Ivanova Ivanova]. - 2. ed. - Sofia : [Изд. авт.], 2014 ([Наутилиус]). - 26 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Раждането на Вселената / Петър Генчев. - Пълното име на авт. Петър Генчев е Петър Генчев Тодоров. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - В кн. погрешно отпеч. 2. ed.

1. Космология
524
COBISS.BG-ID 1265161188


531 ОБЩА МЕХАНИКА. МЕХАНИКА НА ТВЪРДИТЕ ТЕЛА
Вж и 532; 533; 534; 539.3

БК 2014/12 Кн 356
ВАСИЛЕВ, Детелин Любомиров, 1955-
        Теоретична механика / Детелин Василев, Анастас Иванов. - 2. прераб. изд. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2014. - 420 с. : с черт. ; 21 см

1. изд. 2008.

ISBN 978-954-12-0144-2 !
1. Теоретична механика - учебници за ВУЗ
531.1/.2(075.8)
COBISS.BG-ID 1265034980


534 МЕХАНИЧНИ ТРЕПТЕНИЯ. АКУСТИКА
Вж и 530.1; 539.18; 621; 681

БК 2014/12 Кн 357
ХРИСТОВ, Александър Георгиев, 1947-
        Акустика : слухови усещания / Александър Христов. - Варна : МС, 2013 (Варна : Хеликс прес). - 112 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Acoustics. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8493-41-3 : 10 лв.
1. Акустика
534
COBISS.BG-ID 1264567780


539 СТРОЕЖ НА МАТЕРИЯТА
Вж и 621.039; 621.384

ГЕОРГИЕВ, Младен Николов, 1933-
        Приложна механика на разрушаването Вж Кн 411

БК 2014/12 Кн 358
BINEV, Penčo Slavov, 1935-
        New theoretical concepts of the material world / Pencho Binev. - Sofia : Es Print, 2014. - 400 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 380-398.

ISBN 978-619-7121-03-2 (подв.)
1. Материя - строеж 2. Теоретична астрономия 3. Геология
539
52
55
COBISS.BG-ID 1265325284


541 ТЕОРЕТИЧНА ХИМИЯ. ФИЗИКОХИМИЯ

БК 2014/12 Кн 359
СОКОЛОВА, Ева Илиева, 1933-
        Химична термодинамика / Ева Соколова. - 3. фототип. изд. - София : Акад. изд. "Проф. Марин Дринов", 2014. - 467 с. : с ил. ; 24 см

Загл. на англ. ез.: Chemical thermodynamics. - 1. изд. 1990 със загл. Физикохимия. Ч. 1. Химична термодинамика, на изд. Наука и изкуство, установено от доп. източник. - Библиогр.: с. 466. - Фототип. изд.: 2. прераб. и доп. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2001.

ISBN 978-954-322-733-4 : 16 лв.
1. Химическа термодинамика - учебници за ВУЗ
541.11(075.8)
COBISS.BG-ID 1264732132


55 ГЕОЛОГИЯ. ГЕОЛОГИЧЕСКИ И ГЕОФИЗИЧЕСКИ НАУКИ
Вж и 502

BINEV, Penčo Slavov, 1935-
        New theoretical concepts of the material world Вж Кн 358


550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/12 Кн 360
ВЛАДИМИРОВ, Валентин Драганов, 1953-
        Търсене и проучване на полезни изкопаеми / Валентин Драганов Владимиров. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 320 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Mineral prospecting and exploration. - Библиогр.: с. 296-303. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3585-6
1. Геоложко търсене и проучване - учебници за ВУЗ 2. Полезни изкопаеми - учебници за ВУЗ
550.8(075.8)
COBISS.BG-ID 1264537060


551.1/.4 ОБЩА ГЕОЛОГИЯ. СТРОЕЖ НА ЗЕМЯТА В ЦЯЛОСТ. ВЪТРЕШНА И ВЪНШНА ГЕОДИНАМИКА

БК 2014/12 Кн 361
БАЛКАНСКА спелеоложка конференция (София ; 2014)
        Сборник с материали от Балканска спелеоложка конференция "Софияʼ2014" София, България, 28-30 март 2014 : посветена на 85-годишнината на организираната спелеология в България и 50 годишнината на пещерен клуб "Хеликтит" - София / ред. кол., [предг.] Алексей Жалов ... [и др.] = Proceedings of Balkan speleological conference "Sofia'2014", Sofia, Bulgaria 28-30 March 2014 : dedicated to 85 years of organised speleology in Bulgaria and 50-th anniversary of Caving Club "Helictite" - Sofia /  [ed. board, pref. Alexey Zhalov ... и др.]. - София : Пещерен клуб Хеликтит, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 124 с. : с ил. ; 27 см

Загл. на кор.: Балканска спелеоложка конференция "Софияʼ2014" София, България, 28-30 март 2014, Balkan
speleological conference "Sofia'2014", Sofia, Bulgaria 28-30 March 2014. - Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Други ред.: Ивайло Иванов, Иван Петров. - Съдържа материали от:  Selçuk Canbek, Meltem Pancarci, Lampros (Lambros) Makrostergios, Алексей Жалов, Bulent Erdem, Th. Georgios Lazaridis, Abdollah Taheri Tizro, Anton Genkov, Vanyo Gyorev, Константин Стоичков, Antonis Radulescu, Ilia Agapov, Sergey Kaminskiy, Iraklis Kalogeropoulos, Anastasia Gkeme, Атанас Русев, Таня Славова, Рангел Гюров, Аспарух Камбуров, Магдалена Стаменова, Mario Langourov, Stoyan Lazarov, Pavel Stoev, Borislav Guéorguiev, Christo Deltshev, Boyan Petrov, Stoitse Andreev, Николай Симов, Rostislav Bekchiev, Vera Antonova, Toshko Ljubomirov, Ivailo Dedov, Dilian Georgiev, Иван Пандурски, Хелиана Дундарова, Вълко Бисерков, Веселин Дробенов, Fadil Bajraktari, Sami Behrami, Vahdet Pruthi, Mohammad Khanjani, Babak Zahiri, Bahman Asali Fayaz, Saeed Javadi Khedri, Алексей Бендерев, Иван Алексиев, Марта Мачкова, Ивайло Иванов, Иван Петров, Татяна Орехова, Евелина Дамянова, Yavor Shopov. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-90434-2-6
1. Спелеология - Балкански полуостров - конференции 2. Пещери - Балкански полуостров - конференции 3. Карстови явления - Балкански полуостров - конференции 4. Балкански полуостров - геология
551.44(497)(063)
COBISS.BG-ID 1264676580


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

ТОНЧЕВА, Тодорка Христова, 1953-
        Влияние на климатичните промени върху решението при избора на дестинация Вж Кн 163

ТОНЧЕВА, Тодорка Христова, 1953-
        Въздействие на екологичните промени върху туризма в различни географски райони Вж Кн 164


552 ПЕТРОГРАФИЯ. ПЕТРОЛОГИЯ
Вж и 553

ТОМИСЕК, Стив
        Всичко за скалите и минералите Вж Кн 39


553 ИКОНОМИЧЕСКА ГЕОЛОГИЯ. НАХОДИЩА НА ПОЛЕЗНИ ИЗКОПАЕМИ Вж 549; 552; 622.3

ТОМИСЕК, Стив
        Всичко за скалите и минералите Вж Кн 39


573 ОБЩА И ТЕОРЕТИЧНА БИОЛОГИЯ

БК 2014/12 Кн 362
БИВОЛАРСКИ, Иван Божидаров, 1986-
        Основи на астробиологията : астробиология. Т. 2, Европа / Иван Б. Биволарски. - Плевен : Нима, 2013. - 106 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-307-5
1. Астробиология - теория
573.5
001.9
COBISS.BG-ID 1264986340

БК 2014/12 Кн 363
        ИЛЮСТРИРАН справочник по биология : за зрелостници и кандидат-студенти, за ученици 9.-12. клас / М. Шишиньова ... [и др.]. - София : ИК Анубис, 2012 ([Пловдив] : Булвест принт). - 88 с. : с цв. ил., табл., сх. ; 28 см

Други авт.: М. Оджакова, С. Евтимова, И. Враджалиева, Л. Банчева.

ISBN 978-954-426-936-4 : 10 лв.
1. Биология - справочници - учебници за средни общообразователни училища
573(035)(075.3)
COBISS.BG-ID 1264882404

БК 2014/12 Кн 364
        СБОРНИК с тестови въпроси по биология : за кандидат-студенти / [Петя Василева Драгомирова ... и др.] ; [под ред. на Милена Атанасова Атанасова]. - 3. прераб. изд. - Плевен : Мед. унив., 2014. - 188 с. : с табл. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Милена Атанасова Атанасова, Александър Божидаров Блажев, Калина Стефчева Илиева. - 1. изд. 2011 с авт. Петя Василева Драгомирова,
Милена Атанасова Атанасова, Александър Божидаров Блажев.

ISBN 978-954-756-148-9
1. Биология - тестове - учебници за средни общообразователни училища
573(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1264781028


575 ГЕНЕТИКА. ЦИТОГЕНЕТИКА. ИМУНОГЕНЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА ЕВОЛЮЦИЯТА. ВИДООБРАЗУВАНЕ. ФИЛОГЕНЕЗ
Вж и 581; 591; 631

БК 2014/12 Кн 365
РАЙТ, Тони, 1972-
        Оставени в мрака : прогонването от рая : биологичната история : изследване на еволюцията на човешкия мозък : пътуване към границите на човешкото съзнание / Тони Райт, Греъм Гин ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : ИК Кибеа, 2014 ([София] : ПК "Димитър Благоев"). - 272 с. : със сх., диагр., портр. ; 22 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: Left in the dark / Tony Wright and Graham Gynn. - Библиогр.: с. 257-270.

ISBN 978-954-474-625-4
1. Главен мозък 2. Еволюция
575.8
COBISS.BG-ID 1265134052


576 БИОЛОГИЯ НА КЛЕТКАТА И СУБКЛЕТЪЧНИТЕ ЧАСТИЦИ. ЦИТОЛОГИЯ. ИСТОЛОГИЯ. ОРГАНОЛОГИЯ. ПАРАЗИТОЛОГИЯ
Вж и 581; 591; 611

БК 2014/12 Кн 366
СИВРЕВ, Димитър Петков, 1952-
        Хистологични техники : учебник за специалността медицински лаборант в медицинските университети и колежи / Димитър Сиврев. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 64 с. : с ил., сх., черт. ; 24 см

ISBN 978-954-338-071-8
1. Хистология - учебници за ВУЗ
576.7(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264720356


577 МАТЕРИАЛНИ ОСНОВИ НА ЖИВОТА. БИОХИМИЯ. МОЛЕКУЛЯРНА БИОЛОГИЯ. БИОФИЗИКА
Вж и 576.3; 612.015

БК 2014/12 Кн 367
        [FIFTY] 50 years Roumen Tsanev Institute of molecular biology : anniversary molecular biology conference, Sofia, 6-7 October, 2011 : [program and abstracts]. - Sofia : Diagnosis Press, 2011 ([София] : Болид инс). - 120 с. ; 23 см

Изд. на Bulg. Acad. of Sciences. Roumen Tsanev Inst. of Molecular Biology. - Именен показалец.

ISBN 978-954-8436-23-6
1. Молекулна биология - конференции
577.2(063)
COBISS.BG-ID 1264833508


58 БОТАНИКА
Вж и 63

БК 2014/12 Кн 368
СТАНЕВ, Стефан Йорданов, 1938-
        История на българската ботаника в дати / Стефан Станев, Ана Петрова. - Пловдив : Унив. изд. "Паисий Хилендарски", 2014. - 194 с. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: History of the Bulgarian botany in dates. - Библиогр.: с. 183-193.

ISBN 978-954-423-928-2
1. Ботаника - България - история 2. България - ботаника
58(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264537572


581 ОБЩА БОТАНИКА
Вж и 504

БК 2014/12 Кн 369
ТРЕБЕН, Мария, 1907-1991
        Здраве от аптеката на Господ : съвети и опит с лечебни билки / Мария Требен ; прев. от нем. Величка Стефанова. - София : ИК Кибеа, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 228 с. : с ил., табл. ; 24 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Gesundheit aus der Apotheke Gottes / Maria Treben. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-474-645-2
1. Медицински растения - наръчници и ръководства 2. Фитотерапия - наръчници и ръководства
581.6(035)
615.322(035)
COBISS.BG-ID 1265129956


582 СИСТЕМАТИЧНА БОТАНИКА
Вж и 502; 504; 56; 57.06; 633; 634 ; 635

БК 2014/12 Кн 370
ЙОРДАНОВА, Михаела Йорданова, 1975-
        Орхидеите в Родопите / Михаела Йорданова. - София : Диви Родопи, 2014 ([София] : Illusion&neoprint). - 80 с. : с цв. ил. ; 21 см


ISBN 978-619-90253-1-4
1. Орхидеи - Родопи - определители 2. Родопи - ботаника
582.52/.59(234.423.3)(083.7)
COBISS.BG-ID 1265189092

БК 2014/12 Кн 371
РАДАНОВА, Силвия Стефанова
        Систематика на висшите растения : ботаника - втора част : ръководство за упражнения / Силвия Раданова. - Ст. Загора : Литера принт, 2012. - 200 с. : с ил. ; 29 см

Библиогр.: с. 199-200.

ISBN 978-954-487-105-5
1. Висши растения - систематика - учебници за ВУЗ
582(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264786148


59 ЗООЛОГИЯ
Вж и 636

БК 2014/12 Кн 372
ШИШКОВ, Георги Димитров, 1865-1943
        Избрани трудове : студии и статии / Георги Шишков ; състав. Васил Големански. - Факс. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 680 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см. - (Библиотека Университетско наследство)

Текст и на фр., нем. ез. - Проф. д-р Георги Шишков - патриарх на българската зоология / Васил Големански: с. 7-68. - Библиография на проф. д-р Георги Шишков ; Публикации за него / състав. Васил Големански: с. 671-676. - Библиогр. след отд. материали. - Рез. на фр., англ. ез. - Факс. на статии и студии, публ. в науч. пер. изд.: Archives de biologie, Archives de zoologie expérimentale et générale. Sér. 4, Годишник на Софийския университет. 2. Физико-математически факултет, Zoologischer Anzeiger, Трудове на Българското природозащитно дружество за периода от 1892-1935 г.

ISBN 978-954-07-2879-7 (подв.) : 50 лв.
1. Зоология - сборници
59(081.2)
COBISS.BG-ID 1264959972


591 ОБЩА ЗООЛОГИЯ
Вж и 504

БК 2014/12 Кн 373
        РЪКОВОДСТВО за упражнения по функционална патология / Димитрина Иванова Гундашева ... [и др.]. - Ст. Загора : Тракийски унив., 2013 ([с. Богомилово, Старозагорско] : [Контраст]). - 80 с. : с ил., табл. ; 24 см

Загл. на кор.: Ръководство по функционална патология. - Други авт.: Мария Йорданова Андонова, Евгени Петков Славов, Петко Василев Джелебов. - Библиогр.: с. 78-80.

ISBN 978-954-338-068-8
1. Патология - учебници за ВУЗ 2. Животни - болести - учебници за ВУЗ
591.2(076)(075.8)
616(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264717796


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО

61 МЕДИЦИНА

ГЪНГОВ, Александър Любенов, 1961-
        Логика в медицината : подходи към безопасността на пациентите Вж Кн 382

БК 2014/12 Кн 374
ČALDǍKOV, Georgi Nikov, 1940-
        George 50 years in research : an autobiographical sketch / George N. Chaldakov ; [phot. Nick G. Chaldakov]. - Varna : MS, 2012 (Varna : Color Print). - 324 с. : с ил., портр., факс. ; 29 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Възприетата форма на името на Ник Г. Чалдъков е Николай Георгиев Чалдъков. - Библиогр. след отд. статии. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-8493-30-7
1. Лекари, български - юбилеи и чествания - сборници 2. България - медицина
61(497.2)(092)(062.2)
92 Чалдъков, Георги Ников
COBISS.BG-ID 1264631780

БК 2014/12 Кн 375
MEŽDUNARODNA medicinska naučna konferencija za studenti i mladi lekari (11 ; Pleven ; 2013)  
        XI-th international medical scientific conference for students and young doctors : 16-19 October 2013, Medical University - Pleven, Bulgaria : abstract book and program. - Pleven : Med. Univ., 2013. - 198 с. ; 21 см + c poster sect. II abstr. suppl. (2 л.)

Именен показалец.

ISBN 978-954-756-146-5
1. Медицина - конференции
61(063)
COBISS.BG-ID 1264832996


611 АНАТОМИЯ
Вж и 572; 591; 616

БК 2014/12 Кн 376
ЧУЧКОВ, Христо Николов, 1938-
        Ембриология на човека с клинични корелации / Христо Чучков, Димитър Сиврев. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 (с. Богомилово, Старозагорско : Контраст). - 251 с. : с ил. ; 26 см

ISBN 978-954-338-067-1
1. Ембриология (човек) - учебници за ВУЗ
611-013(075.8)
COBISS.BG-ID 1264823012


612 ФИЗИОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 577; 591

БК 2014/12 Кн 377
ДЖАМБАЗОВА, Елена Борисова, 1970-
        Физиология на човека : тетрадка за упражнения за студенти по медицина / Елена Джамбазова, Палмена Ангелова, Петър Райчев. - [София] : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 176 с. : с ил. ; 30 см

Възприетата форма на името на авт. Пламена Ангелова е Пламена Ангелова Мижоркова.

ISBN 978-954-07-3675-4 : 15 лв.
1. Физиология - учебници за ВУЗ
612(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264695012

БК 2014/12 Кн 378
РЕН, Барбара, 1939-
        Завръщане към светлината : нова пътека към здравето и изцелението / Барбара Рен ; прев. от англ. Станислава Миланова. - София : Кибеа, 2014 (София : Инвестпрес). - 240 с. : с портр. ; 20 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Our return to the light / Barbara Wren. - Библиогр.: с. 224-225. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-474-652-0
1. Физиология 2. Природолечение 3. Психика
612.014
615.8
159.922
COBISS.BG-ID 1265082084

УЕЛЧ, Клаудия
        Баланс на хормоните, баланс в живота : как да постигнем оптимално здраве и благоденствие чрез аюрведа, китайската медицина и западната наука Вж Кн 394


613 ХИГИЕНА
Вж и 614; 616

БК 2014/12 Кн 379
ДЕРМЕНДЖИЕВ, Светлан Михов, 1962-
        Сборник - тестове по професионални болести / Светлан Дерменджиев. - [Пловдив] : Студио Гриф, 2014. - 60 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90240-1-0
1. Професионални болести - тестове - учебници за ВУЗ
613.6(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265159652

БК 2014/12 Кн 380
НЕУМИВАКИН, Иван Павлович, 1928-
        Ендоекология на здравето / Иван Павлович Неумивакин, Людмила Степановна Неумивакина ; [прев. Силвана Миланова]. - София : ИК Жануа'98, 2013 (София : Симолини 94). - 583 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Эндоэкология здоровья / И. П. Неумывакин, Л. С. Неумывакина. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-376-090-9 : 14 лв.
1. Хигиена 2. Алтернативна медицина
613
615.8
COBISS.BG-ID 1265235172

БК 2014/12 Кн 381
DERMENDŽIEV, Svetlan Mihov, 1962-
        Tests in occupational diseases / Svetlan Dermendzhiev. - [Пловдив] : Studio Grif, 2014. - 60 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90240-2-7
1. Професионални болести - тестове - учебници за ВУЗ
613.6(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265160164


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

АЛЕКСАНДРОВА, Силвия Стоянова, 1972-
        Компендиум по бизнес етика Вж Кн 69

БК 2014/12 Кн 382
ГЪНГОВ, Александър Любенов, 1961-
        Логика в медицината : подходи към безопасността на пациентите / Александър Л. Гънгов. - 2. изд. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 239 с. ; 21 см

1. изд. 2012. - Библиогр.: с. 218-223. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-619-160-228-5
1. Медицинска етика 2. Клинична диагностика 3. Формална логика
614.23/.26
61:161/162
COBISS.BG-ID 1265321188

БК 2014/12 Кн 383
ИВАНОВА, Диана Кръстева
        Специални сестрински грижи за болни със сърдечно-съдови заболявания / Диана Кръстева Иванова. - София : Центр. мед. библ., 2014. - 176 с. : с ил. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - София. - Библиогр.: с. 171-176.

ISBN 978-954-9318-34-0
1. Медицински сестри 2. Болногледачество 3. Сърдечносъдови болести
614.23/.26
616-083
616.1-08
COBISS.BG-ID 1265212132

ИВАНОВА, Диана Кръстева
        Технически фишове за сестрински грижи при пациенти със сърдечно-съдови заболявания Вж Кн 397

БК 2014/12 Кн 384
НЕДЕВ, Петър Христов, 1943?-
        Оцеляване в екстремални ситуации : методическо ръководство / Петър Недев, Огнян Къчев, Христо Недев. - [Варна] : Унив. изд. Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 154 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

ISBN 978-954-715-614-2 : 25 лв.
ISBN 978-954-614-2 !
1. Оцеляване - наръчници и ръководства
614.8(035)
COBISS.BG-ID 1265139940

БК 2014/12 Кн 385
СТЕФАНОВ, Румен Стефанов, 1972-
        Тестове за подготовка на кандидат-студенти по специалност Управление на здравните грижи : ОКС "Бакалавър" и ОКС "Магистър" - два семестъра и ОКС "Магистър" - три семестъра / Румен Стефанов, Мария Семерджиева, Мария Стойкова. - Пловдив : Мед. унив., 2014. - 115 с. ; 21 см

Пълното име на авт. Мария Стойкова е Мария Стойкова Братойчева.

ISBN 978-619-7085-29-7
1. Здравеопазване - управление и организация - тестове - учебници за ВУЗ
614.2(079)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265391332

ЧЕМПИЪН, Нийл, 1958-
        Как да открием храна и вода Вж Кн 41

БК 2014/12 Кн 386
ЯНЕВА-Деливерска, Мариела Светославова, 1981-
        Дискриминация, основана на генетични характеристики : как да я разпознаем и преодолеем : наръчник / Мариела Деливерска ; под. ред. на Даниела Доковска. - София : Сиби, 2014 ([София] : Симолини). - 84 с. : с табл., сх. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Мариела Деливерска е Мариела Светославова Янева-Деливерска.

ISBN 978-954-730-863-3 : 7 лв.
1. Биоетика - наръчници и ръководства 2. Права на човека - наръчници и ръководства
614.23/.26(035)
342.7(035)
COBISS.BG-ID 1265299684

БК 2014/12 Кн 387
        ETHICAL decision-making in health care / ed. by Sylviya Aleksandrova-Yankulovska, Henk ten Have. - Pleven : Med. Univ., 2014. - 77 с. ; 24 см

Възприетата форма на името на авт. Sylviya Aleksandrova-Yankulovska е Силвия Стоянова Александрова. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-756-154-0
1. Медицинска етика - учебници за ВУЗ 2. Биоетика - учебници за ВУЗ
614.23/.26(075.8)
COBISS.BG-ID 1264830436

БК 2014/12 Кн 388
VODENIČAROV, Cekomir Vlajkov, 1949-
        The ten principles of the medical professional and the manager or The world of associative and integral thinking / Tzekomir Vodenitcharov ; [ил. Anatoly Boyanov Alexiev]. - Sofia : Simelpress, 2013. - 131 с. : с цв. ил. ; 21 см

Загл. на кор.: The ten principles of the medical professional and the manager. - Загл. на гърба на загл. с.: The ten principles of the physician and the manager. - Името на ил. отбелязано на с. 130.

ISBN 978-954-2918-79-0
1. Здравеопазване - управление и организация
614.2(035)
COBISS.BG-ID 1264731876


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БК 2014/12 Кн 389
АЛТАМАРОВА, Неда
        Природна магия : в търсене на изгубените ни сетива : хиляда рецепти от цял свят за здраве, любов, семейство, деца, ритуали против магии / Неда Алтамарова. - [София] : Астра вита, 2013 ([София] : [Скай принт]). - 320 с. ; 21 см

Неда Алтамарова - псевд. на Надежда Якимова Кирилова.

ISBN 978-954-8800-09-9 : 15 лв.
1. Природолечение 2. Козметика 3. Парапсихология
615.83
159.961
COBISS.BG-ID 1264593124

БК 2014/12 Кн 390
АНГЕЛОВА, Мария, 1940-
        Билките - божествен цяр и дар : рецепти и съвети за здраве / Мария Ангелова. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2013. - 226 с. : с ил., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-391-074-8 : 12 лв.
1. Медицински растения 2. Фитотерапия 3. Народна медицина
615.89
615.322
COBISS.BG-ID 1265307620

БК 2014/12 Кн 391
ВЛАХОВ, Александър Любенов, 1949-2011
        Нашето енергийно Аз - книга втора : енергоинформационна адаптометрия / А. Л. Влахов, О. П. Влахова ; [прев. от рус. Александър Александров, Ирина Пекарева]. - София : АТЛ-50, 2014 ([София] : [Спектър]). - 351 с. : с ил., портр. ; 20 см

Ориг. загл.: Наше энергийное Я: энергоинформационной адаптометрии / Ал.Влахов, О. Влахова. - Прев. по ръкоп. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92848-7-4
1. Биоенерготерапия 2. Диагностика - методи
615.85
616-079
COBISS.BG-ID 1264753380

БК 2014/12 Кн 392
ЖЕКОВ, Георги Кънев, 1980-
        Медицината на новото време / Георги Жеков. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 239 с. ; 20 см

ISBN 978-954-655-455-0 : 11.99 лв.
1. Алтернативна медицина
615.89
COBISS.BG-ID 1264404964

БК 2014/12 Кн 393
ЛАМИКИН, Олег Дмитриевич
        Не ме оставяй да падна : книга за най-ефективния метод за укрепване на ставите и костите във всяка възраст / Олег Ламикин ; [прев. Силвана Миланова]. - София : Жануа '98, 2014 ([София] : Симолини 94). - 379, ХV с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Не дай мне упасть / Олег Ламыкин. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-376-093-0 : 12 лв.
1. Опорно-двигателен апарат - болести - терапия 2. Алтернативна медицина 3. Физически упражнения
615.8
616.7-08
COBISS.BG-ID 1265371108

НЕУМИВАКИН, Иван Павлович, 1928-
        Ендоекология на здравето Вж Кн 380

НОРБЕКОВ, Мирзакарим Санакулович, 1957-
        Всичко е в твоите ръце : [11 стъпки към вътрешната сила] Вж Кн 62

РЕН, Барбара, 1939-
        Завръщане към светлината : нова пътека към здравето и изцелението Вж Кн 378

        РЪКОВОДСТВО за хранителен план "А" по PREVIEW Вж Кн 400

        РЪКОВОДСТВО за хранителен план "Б" по PREVIEW Вж Кн 401

СТАНЕВА, Красимира Светославова, 1964-
        Основи на SPA и балнеотуризма Вж Кн 160

СТАНЕВА, Красимира Светославова, 1964-
        Предпоставки за устойчиво управление на балнео и SPA туризма в България Вж Кн 161

ТРЕБЕН, Мария, 1907-1991
        Здраве от аптеката на Господ : съвети и опит с лечебни билки Вж Кн 369

БК 2014/12 Кн 394
УЕЛЧ, Клаудия
        Баланс на хормоните, баланс в живота : как да постигнем оптимално здраве и благоденствие чрез аюрведа, китайската медицина и западната наука / Клаудия Уелч ; [прев. Ирина Манушева]. - София : ИК Кибеа, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 397 с. : с ил. ; 23 см. - (Серия Здраве)

Ориг. загл.: Balance your hormones, balance your life: achieving optimal health and wellness through ayurveda, Chinese medicine and western science / Claudia Welch. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-474-638-4
1. Алтернативна медицина 2. Жени - анатомия и физиология
615.89
612.62
COBISS.BG-ID 1265099236

БК 2014/12 Кн 395
ХЕНДЕЛ, Барбара, 1951-
        Водата и солта - първоизточник на живота : за оздравителните сили на природата / Барбара Хендел, Петер Ферейра ; [прев. Борис Парашкевов]. - [София] : Зенит, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 219 с. : с цв. ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Wasser & Salz, Urquell des Lebens / Barbara Hendel, Peter Ferreira. - Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-9390-08-7 : 29.95 лв.
1. Хидротерапия 2. Сол - лечебно действие 3. Природолечение
615.838
615.89
COBISS.BG-ID 1265231332

БК 2014/12 Кн 396
ХРИСТОВ, Христо Петров, 1979-
        Букет от Пъстрота и БлагоДарност с Рейки : Твоят и Моят път са Едно! / [Христо Петров Христов]. - Плевен : Нима, 2014. - 52 с. : с ил., факс. ; 21 см

Името на авт. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-162-489-8
1. Биоенерготерапия
615.85
COBISS.BG-ID 1265239268

ЦАНКОВ, Георги
        Как се излекувах от диабета : настолна книга за болните от захарен диабет Вж Кн 402


616 ПАТОЛОГИЯ. КЛИНИЧНА МЕДИЦИНА
Вж и 159.9; 611; 612; 617; 618; 619

ВЛАХОВ, Александър Любенов, 1949-2011
        Нашето енергийно Аз - книга втора : енергоинформационна адаптометрия Вж Кн 391

ИВАНОВА, Диана Кръстева
        Специални сестрински грижи за болни със сърдечно-съдови заболявания Вж Кн 383

БК 2014/12 Кн 397
ИВАНОВА, Диана Кръстева
        Технически фишове за сестрински грижи при пациенти със сърдечно-съдови заболявания / Диана Кръстева Иванова. - София : Центр. мед. библ., 2014. - 140 с. : с ил., табл. ; 21 см

Изд. на Мед. унив. - София. - Библиогр.: с. 134-140.

ISBN 978-954-9318-33-3
1. Медицински сестри 2. Сърдечносъдови болести 3. Болногледачество
616-083
614.23/.26
616.1-083
COBISS.BG-ID 1265211108

БК 2014/12 Кн 398
        МЕДИЦИНСКА онкология / [Мариана Атанасова ... и др.] ; под. ред. на К. В. Тимчева ... [и др.]. - София : Парадокс, 2012 ([София] : [Симолини]). - 858 с. : с ил., табл., к. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на с. 8-9. - Други авт.: Румен Балански, Драган Бобев, Здравка Валерианова, Спартак Вълев, Иван Гаврилов, Данаил Дамянов, Николай Добрев, Елисавета Кръстева, Виолетка Маринова, Цвета Миленкова, Надежда Митева, Жасмина Михайлова, Нели Нешева, Манаси Николов, Екатерина Пейчева, Елена Петкова, Веселина Първанова, Маргарита Таушанова, Константа Тимчева, Ирина Трифонова, Светломира Христова, Искра Христозова, Валентина Цекова. - Възприетата форма на името на авт. Елисавета Кръстева е Елисавета Кръстева Миленкова, на Здравка Валерианова - Здравка Гърдева Василева-Валерианова, на Жасмина Михайлова - Жасмина Михайлова Миланова, а на Виолетка Маринова - Виолетка Маринова Венкова. - Пълното име на авт. Иван Гаврилов е Иван Гаврилов Георгиев. - Името на авт. Нели Гешева погрешно отпеч. в кн. - Нели Нешева. - Други ред.: Ел. Кръстева, В. Цекова. - Библиогр. след отд. гл.  

ISBN 978-954-553-145-3 : 30 лв.
1. Онкология - учебници за ВУЗ
616-006(075.8)
COBISS.BG-ID 1264953572

        РЪКОВОДСТВО за упражнения по функционална патология Вж Кн 373

        РЪКОВОДСТВО за хранителен план "А" по PREVIEW Вж Кн 400

        РЪКОВОДСТВО за хранителен план "Б" по PREVIEW Вж Кн 401


616.1 БОЛЕСТИ НА СЪРДЕЧНО-СЪДОВАТА СИСТЕМА

БК 2014/12 Кн 399
ДАНОВ, Владимир Любенов
        Клинична и финансова ефективност на минимално инвазивния достъп при аортно клапно протезиране / Владимир Данов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 55 с. : с цв. ил. ; 22 см

ISBN 978-954-07-3685-3
ISBN 978-954-07-3684-6 !
1. Аорта - хирургия - икономически проблеми 2. Протези и протезиране - икономически проблеми
616.12-089.003.2
COBISS.BG-ID 1264507108

ИВАНОВА, Диана Кръстева
        Специални сестрински грижи за болни със сърдечно-съдови заболявания Вж Кн 383

ИВАНОВА, Диана Кръстева
        Технически фишове за сестрински грижи при пациенти със сърдечно-съдови заболявания Вж Кн 397


616.3 БОЛЕСТИ НА ХРАНОСМИЛАТЕЛНАТА СИСТЕМА. СТОМАТОЛОГИЯ

БК 2014/12 Кн 400
        РЪКОВОДСТВО за хранителен план "А" по PREVIEW / Надка Бояджиева ... [и др.] ; под ред. на Теодора Ханджиева-Дърленска. - София : Симел, 2013. - 74 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Светослав Ханджиев, Теодора Ханджиева-Дърленска, Павлина Гатева, Георги Богданов, Галя Добревска, Емануела Стайкова. - Възприетата форма на името на авт. Галя Добревска е Галина Тотева Добревска.

ISBN 978-954-2918-97-4
1. Диабет - лечебно хранене 2. Затлъстяване 3. Лечебно хранене
616.37/.38-083
616-056
615.874.1
COBISS.BG-ID 1264763108

БК 2014/12 Кн 401
        РЪКОВОДСТВО за хранителен план "Б" по PREVIEW / Надка Бояджиева ... [и др.] ; под ред. на Теодора Ханджиева-Дърленска. - София : Симел, 2013. - 74 с. : с ил., табл. ; 21 см

Други авт.: Светослав Ханджиев, Теодора Ханджиева-Дърленска, Павлина Гатева, Георги Богданов, Емануела Стайкова, Галя Добревска
- Възприетата форма на името на авт. Галя Добревска е Галина Тотева Добревска.


ISBN 978-954-2918-98-1
1. Диабет - лечебно хранене 2. Затлъстяване 3. Лечебно хранене
616.37/.38-083
616-056
615.874.1
COBISS.BG-ID 1264763364

БК 2014/12 Кн 402
ЦАНКОВ, Георги
        Как се излекувах от диабета : настолна книга за болните от захарен диабет / Георги Цанков. - Пазарджик : [Барич и сие], 2014. - 160 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8215-69-5
1. Диабет - терапия 2. Природолечение
616.37/.38-08
615.8
COBISS.BG-ID 1265378020


616.6 УРОЛОГИЯ. БОЛЕСТИ НА ПИКОЧНО-ПОЛОВАТА СИСТЕМА
Вж и 616

БК 2014/12 Кн 403
СТАНИСЛАВОВ, Ромил
        Андрологична лаборатория : стандартизирани методи, мениджмънт, вътрешен и външен лабораторен контрол / Ромил Станиславов, Весела Николова. - София : Симелпрес, 2013. - 418 с. : с ил. ; 23 см

Пълната форма на името на авт. Ромил Станиславов е Ромил Станиславов Калотов. - Библиогр.: с. 389-412. - Предм. показалец.

ISBN 978-954-2918-77-6 : 20 лв.
1. Мъжки полови органи - болести
616.64/.68
COBISS.BG-ID 1264729572


616.7 БОЛЕСТИ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ
Вж и 617.3

БК 2014/12 Кн 404
БОЖКОВА, Мария Кръстева, 1975-
        Гръбначните изкривявания при деца в училищна възраст като медикосоциален проблем / Мария Божкова. - Пловдив : Мед. унив., 2014. - 45 с. : с цв. ил., диагр., табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 44-45.

ISBN 978-619-7085-30-3
1. Гръбначен стълб - деформации и изкривявания - при децата
616.71-053.2
COBISS.BG-ID 1264732900

ЛАМИКИН, Олег Дмитриевич
        Не ме оставяй да падна : книга за най-ефективния метод за укрепване на ставите и костите във всяка възраст Вж Кн 393


616.8 БОЛЕСТИ НА НЕРВНАТА СИСТЕМА. НЕВРОПАТОЛОГИЯ

БК 2014/12 Кн 405
БОЖКОВА, Елка Димитрова
        Истината за психичните болести / Елка Божкова ; [науч. ред. Диана Циркова]. - [София] : Център за психоц. подкрепа, 2013 ([София] : Ракурс). - 208 с. : с ил. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Азб. показалец.

ISBN 978-619-7037-04-3 : 15 лв.
1. Психични болести - терапия
616.895-085
COBISS.BG-ID 1264471780


616.9 ИНФЕКЦИОЗНИ БОЛЕСТИ (ЗАРАЗНИ И ПРЕНОСНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ)
Вж и 614.4

БК 2014/12 Кн 406
        РЪКОВОДСТВО за практически упражнения по епидемиология на инфекциозните заболявания : за студенти по медицина, дентална медицина, фармация, за медицински сестри, акушерки, здравни инспектори и специализиращи лекари / [Нели Рибарова ... и др.] ; под ред. на Нели Рибарова ; [предг. Мира Кожухарова]. - София : Симелпрес, 2013. - 278 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Йорданка Стоилова-Милчева, Николина Вълканова, Ирена Младенова-Христова, Милена Карчева, Румен Константинов, Ани Кеворкян.  - Възприетата форма на името на авт. Йорданка Стоилова-Милчева е Йорданка Димитрова Стоилова.

ISBN 978-954-2918-74-5
1. Инфекциозни болести - епидемиология - учебници за ВУЗ
616.9-03(075.8)
COBISS.BG-ID 1264720868


617 ОРТОПЕДИЯ. ХИРУРГИЯ (ОБЩИ ВЪПРОСИ). ОФТАЛМОЛОГИЯ
Вж и 61

БК 2014/12 Кн 407
        ОБЩА хирургия : учебник за студенти по медицина / [Огнян Георгиев Хаджийски ... и др.] ; под ред., [предг.] на Христо Стоянов. - Ст. Загора : Акад. изд. Тракийски унив., 2013 (Ст. Загора : Литера принт). - 616 с. : с ил., табл., сх. ; 30 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на с. 3-4. - Други авт.: Петър Стефанов Вълканов, Гено Киров Киров, Христо Димитров Стоянов, Мая Владова Гълъбова, Стефан Иванов Станчев, Евелин Досев Обретенов, Йовчо Петков Йовчев, Таньо Манолов Кавръков, Красимира Калинова Атанасова, Грозданка Томова Лазарова, Славена Ангелова Палийска, Георги Михайлов Арабаджиев, Анатоли Георгиев Карашмалъков, Стефан Петров Вълканов, Иван Господинов Рачков, Георги Ангелов Минков, Драгомир Дарданов, Ваня Цонева Иванова, Атанас Мирчев Матев, Атанас Веселинов Дърмонов, Александар Любе Здравески, Юлиян Руменов Ананиев, Радостина Митева Димитрова, Даниел Георгиев Вълчев, Нина Кирилова Георгиева, Владо Костов Костов, Ренета Господинова Колева, Стефан Радев Василев, Мария Стоянова Тодорова-Щилиянова, Петя Панайотова Шишкова, Тенко Георгиев Тенев, Христо Зарков Запрянов, Антон Иванов Елкин, Иван Петров Тенев, Стефан Серафимов Митроев, Катя Латунова Рачкова, Дарина Радева Руканова. - Възприетата форма на името на авт. Красимира Калинова Атанасова е Красимира Калинова, на Александар Любе Здравески - Александър Любе Здравески, на Радостина Митева Димитрова - Радостина Митева, на Ваня Цонева Иванова - Ваня Цонева, а на Стефан Радев Василев - Стефан Радев. - Библиогр.: с. 603-616.

ISBN 978-954-338-059-6 (подв.)
1. Обща хирургия - учебници за ВУЗ
617-089.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1264638436


618 ГИНЕКОЛОГИЯ. АКУШЕРСТВО
Вж и 611; 612; 616

БК 2014/12 Кн 408
ГАРНИЗОВ, Теодор Марков
        Актуални въпроси в акушерството : [бременност, раждане и послеродов период при жени с придружаващи заболявания, симптоми и синдроми] / Теодор Гарнизов. - София : Симелпрес, 2013. - 224 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-2918-85-1
1. Бременност - при патологични състояния 2. Раждане - патология и усложнения
618.3
618.5
COBISS.BG-ID 1264726756


619 СРАВНИТЕЛНА МЕДИЦИНА. ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА
Вж и 592/599;614; 616; 636

БК 2014/12 Кн 409
ДИМИТРОВА, Димитричка Йорданова, 1956-
        Фармакокинетика на някои антимикробни химиотерапевтици във ветеринарната медицина / Димитричка Димитрова. - Ст. Загора : Литера принт, 2013. - 224 с. : с табл., диагр., ил. ; 29 см

Библиогр.: с. 192-220 и след отд. ч. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-487-114-7
1. Антибиотици - приложение - във ветеринарната медицина - учебници за ВУЗ 2. Ветеринарна фармакология и рецептура - учебници за ВУЗ
619:615.33(075.8)
COBISS.BG-ID 1264775396

БК 2014/12 Кн 410
ДОЙНОВА, Виктория
        Болести по кучетата. Първа помощ / Виктория Дойнова. - Плевен : Нима, 2014. - 51 с. ; 21 см

Загл. на кор.: Болести при кучетата.

ISBN 978-619-162-335-8
1. Кучета - болести
619:636.7
COBISS.BG-ID 1264860388


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БК 2014/12 Кн 411
ГЕОРГИЕВ, Младен Николов, 1933-
        Приложна механика на разрушаването / Младен Георгиев, Наталия Межова. - София : Булвест 2000, 2013. - 560 с. : с ил., табл., черт. ; 24 см

Библиогр. след отд. части. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 978-954-18-0848-1 (подв.) : 20 лв.
1. Разрушаване на материалите 2. Метали - физикомеханични свойства
620.1
539.3/.6
COBISS.BG-ID 1264995556

БК 2014/12 Кн 412
ЖЕЛЯЗКОВ, Иван Господинов, 1957-
        Енергийната сигурност на България / Иван Желязков, Тодор Трифонов. - София : Фонд. Нац. и междунар. сигурност, 2012 ([София] : Симолини-94). - 198 с. ; 20 см. - (Библиотека Сигурност ; No 13)

Библиогр.: с. 183-197.

ISBN 978-954-91927-5-9
1. Енергетика - България 2. България - енергетика
620.9(497.2)
COBISS.BG-ID 1264875748

БК 2014/12 Кн 413
ПЕТКОВ, Васил Стефанов, 1979-
        Енергийна сигурност и пазарите на енергоносители в страните от Черноморския регион / Васил Петков. - София : ИК Горекспрес, 2014 ([София] : [Спектър БГ]). - 236 с. : с табл., диагр., ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 231-236. - Рез. на бълг. ез.

ISBN 978-954-616-240-3
1. Енергетика - Черноморски страни - икономически проблеми 2. Черноморски страни - енергетика
620.9.003(262.5-0)
COBISS.BG-ID 1265225188


621 ОБЩО МАШИНОСТРОЕНЕ. ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЕЛЕКРОТЕХНИКА. ТЕХНОЛОГИЯ НА МАШИНОСТРОЕНЕТО В ЦЯЛОСТ
Вж и 531

БК 2014/12 Кн 414
КОЛАРОВ, Иван Атанасов, 1959-
        Ръководство за курсово проектиране по основи на конструирането / Иван Коларов, Илия Щъркалев. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2012. - 188 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-12-0222-7
1. Машини - конструиране - учебници за ВУЗ
621(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265117924


621.039 ЯДРЕНА ТЕХНИКА. ЯДРЕНА И АТОМНА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539

БК 2014/12 Кн 415
[СВЕРХВЫСОКОЧАСТОТНАЯ] СВЧ-радиометрия земной и водной поверхностей: от теории к практике / [В. С. Верба ... и др.] ; науч. ред. В. С. Верба ... [и др.]. - София : Акад. изд. им. Проф. Марина Дринова, 2014. - 296 с. : с ил. ; 25 см

Загл. на англ. ез.: Microware radiometry of land and water surfaces: from theory to practice. - Имената на авт. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други авт.: Ю. В. Гуляев, А. М. Шутко, В. Ф. Крапивин, В. А. Плющев, И. А. Сидоров, С. А. Никитов, В. И. Андрианов, И. И. Чусов, А. М. Малинин, Е. Д. Бирюков, Г. Г. Лидерс, В. Н. Галактионов, Б. Г. Кутуза, С. В. Переслегин, Е. П. Новичихин, А. Г. Гранков, А. А. Мильшин, А. А. Чухланцев, Е. А. Реутов, Б. М. Либерман, Г. И. Чухрай, М. А. Антипычев, Ю. А. Чекрыжов, С. В. Маречек, В. А. Леонидов, Л. Е. Назаров, Н. К. Шелобанова, В. Ю. Солдатов, А. В. Луговской, А. И. Гинзбург, Ф. А. Мкртчян, Г. Г. Язерян, А. К. Аракелян, Л. А. Паршина, С. П. Головачев, В. Абрамов, А. Халдин, В. С. Аблязов, В. А. Черепенин, А. И. Панас, В. И. Каевицер, А. Н. Цветков, М. С. Крылова, Л. Т. Тучков, Н. В. Сазонов, А. Д. Крисилов, Р. Б. Хаарбринк, В. П. Саворский, А. С. Миронов, М. Смирнов, А. Б. Аквилонова, В. Н. Степанов, В. А. Голунов, А. Ю. Зражевский, И. Пискун, О. Бецкий. - Други ред.: Ю. В. Гуляев, А. М. Шутко, В. Ф. Крапивин. - Библиогр. след отд гл. - Рез. на рус., англ. ез.

ISBN 978-954-322-708-2 (подв.)
1. Радиометрия
621.039.7
COBISS.BG-ID 1264768740


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БК 2014/12 Кн 416
АСЕНОВА, Ирина Николова
        Методично ръководство за решаване на задачи и поготовка на курсови работи по теоретична електротехника - I част / Ирина Асенова, Данаил Данаилов, Галина Чернева. - 2. прераб. изд. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2013. - 114 с. : с черт., табл. ; 21 см

1. изд. 2008.

1. Електротехника - теория - учебници за ВУЗ
621.3.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265190116

БК 2014/12 Кн 417
АСЕНОВА, Ирина Николова
        Методично ръководство за решаване на задачи и подготовка на курсови работи по теоретична електротехника - II част / Ирина Асенова, Данаил Данаилов, Галина Чернева. - 2. прераб. изд. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2013. - 87 с. : с черт., табл. ; 21 см

1. изд. 2008.

1. Електротехника - теория - учебници за ВУЗ
621.3.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265192420

БК 2014/12 Кн 418
ДИМИТРОВ, Борислав Христов, 1974-
        Електрически апарати : високо напрежение : записки по лекции / Борислав Димитров. - Варна : ТУ, 2013. - 236 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 229-235.

ISBN 978-954-20-0597-1 : 8.50 лв.
1. Високо напрежение - учебници за ВУЗ 2. Електрически апарати - учебници за ВУЗ
621.31(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265049572

БК 2014/12 Кн 419
        РЪКОВОДСТВО за лабораторни упражнения по електромеханични устройства / Бохос Апрахамян ... [и др.]. - Варна : ТУ, 2014. - 111 с. : с ил. ; 21 см

Други авт.: Тодор Пенев, Майк Щреблау, Татяна Димова.

ISBN 978-954-20-0596-4 : 4.20 лв.
1. Електрически машини - учебници за ВУЗ 2. Трансформатори - учебници за ВУЗ
621.313(076)(075.8)
621.314.21/.26(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1264669668

БК 2014/12 Кн 420
ЦОЛОВ, Ангел Белчев, 1960-
        Автоматизация на електроенергийните системи : изследване на процеси и автоматични устройства / Ангел Цолов. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 198 с. : с ил., сх., табл. ; 21 см

Изд. на ТУ - София. Електротехн. фак.

ISBN 978-619-160-241-4
1. Електрически системи - автоматизация - учебници за ВУЗ
621.311-52(075.8)
COBISS.BG-ID 1265294052


621.8 МАШИННИ ЕЛЕМЕНТИ. МЕХАНИЗМИ. ПРЕДАВКИ (МЕХАНИЧНИ). ПОДЕМНО-ТРАНСПОРТНО ОБОРУДВАНЕ. СВЪРЗВАЩИ СРЕДСТВА. СМАЗКИ

БК 2014/12 Кн 421
СПАСОВ, Викенти Петров
        Ръководство за лабораторни упражнения по инженерна логистика - подемно-транспортни машини, процеси и системи / Викенти Петров Спасов, Красимир Тодоров Кръстанов. - София : Висше трансп. у-ще "Т. Каблешков", 2012. - 120 с. : с черт., табл., ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 119-120.

ISBN 978-954-12-0215-9
ISBN 987-954-12-0215-9 !
1. Спедиция - учебници за ВУЗ 2. Подемно-транспортни машини - учебници за ВУЗ
621.86/.87(075.8)
COBISS.BG-ID 1265118180

БК 2014/12 Кн 422
ТЕНЧЕВ, Васко Желев, 1948-
        Машинни елементи : с подробно решени примери / Васко Тенчев, Славчо Дончев ; [науч. ред. Георги Николов Димчев]. - 2. прераб. и доп. изд. - София : МГУ, 2013. - 423 с. : с ил., табл., черт. ; 30 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2007 на изд. Фонд. Референдум.Бг. - Библиогр.: с. 419.

ISBN 978-954-353-234-6
1. Машинни елементи - учебници за ВУЗ
621.81(075.8)
COBISS.BG-ID 1265219300


621.9 ОБРАБОТКА ЧРЕЗ РЯЗАНЕ (СЪС И БЕЗ СНЕМАНЕ НА СТРУЖКИ). РАЗДРОБЯВАНЕ И МЕЛЕНЕ. ОБРАБОТКА НА ЛИСТОВ МАТЕРИАЛ. ИЗРАБОТВАНЕ НА РЕЗБИ. ТЕХНОЛОГИЯ, МАШИНИ И ИНСТРУМЕНТИ
Вж и 621.7

БК 2014/12 Кн 423
УГРИНОВ, Пламен Угринов, 1952-
        Обработващи центри за високоскоростна обработка / Пламен Угринов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 362 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 352-361.

ISBN 978-619-160-163-9
1. Металорежещи машини
621.9-11
COBISS.BG-ID 1265338340


624 СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ. ПОДЗЕМНО, НИСКО И ВИСОКО СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛСТВО НА ТУНЕЛИ И МОСТОВЕ
Вж и 69

БК 2014/12 Кн 424
КОСТОВА, Стойна Любенова
        Ръководство за упражнения по земна механика / Стойна Любенова Костова. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2012. - 99 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 98-99.

ISBN 978-954-12-0219-7
1. Земна механика - учебници за ВУЗ
624.131(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265194724

БК 2014/12 Кн 425
ХУБЧЕВ, Димитър Петев
        Стоманобетон - ЕС2 / Димитър Хубчев. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2013. - 301 с. : с черт., табл. ; 24 см

Библиогр.: с. 299-301.

ISBN 978-954-12-0229-6
1. Стоманобетон - учебници за ВУЗ
624.012.4(075.8)
COBISS.BG-ID 1265044708


625 ЖЕЛЕЗОПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО. ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО
Вж и 629; 656

БК 2014/12 Кн 426
ИВАНОВА, Майя Георгиева, 1953-
        Устройство и проектиране на градски релсов път / Майя Георгиева Иванова. - София : [Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков"], 2013. - 120 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 118-120.

ISBN 978-954-12-0227-2
1. Трамвайни линии - проектиране - учебници за ВУЗ
625.46.001.63(075.8)
COBISS.BG-ID 1265193700


628 САНИТАРНА ТЕХНИКА. ВОДОСНАБДЯВАНЕ. КАНАЛИЗАЦИЯ. СВЕТОТЕХНИКА
Вж и 504; 556; 614; 696; 697

БК 2014/12 Кн 427
БОГЕВА-Златева, Мерима Йорданова, 1960-
        Отоплителна и климатична техника / Мерима Златева, Станимир Калчевски. - София : Авангард прима, 2013- ([София] : [БПС]). - Т. <2-> ; 21 см

Възприетаta форма на името на авт. Мерима Златева е Мерима Йорданова Богева-Златева.

ISBN 978-619-160-229-2 (ч. 2)

Съдържа досега:
Ч. 2. - 2013. - 48 с. : с черт., диагр.
1. Отоплителни инсталации - учебници за ВУЗ 2. Климатични инсталации - учебници за ВУЗ
628.8(075.8)
697(075.8)
COBISS.BG-ID 1265286116


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БК 2014/12 Кн 428
        ACTYON/ACTYON Sports C135OM0904BG : ръководство за експлоатация. - София : Ratola Communications, [2008] ([София] : [Дедракс]). - [318] с. раздр. паг. : с ил., табл., сх. ; 15 x 21 см

Кор. опис. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-91685-5-6
1. Автомобили - марки - експлоатация - наръчници и ръководства 2. Автомобили - марки - управление - наръчници и ръководства
629.114.6(035)
COBISS.BG-ID 1264850660

БК 2014/12 Кн 429
        ACTYON/ACTYON Sports CE135OM0904BG : ръководство за експлоатация. - София : Ratola Communications, [2009] ([София] : [Дедракс]). - [318] с. раздр. паг. : с ил., табл., сх. ; 15 x 21 см

Кор. опис. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-91685-7-0
ISBN 978-954-91685-5-6 !
1. Автомобили - марки - експлоатация - наръчници и ръководства
629.114.6(035)
COBISS.BG-ID 1264851172

БК 2014/12 Кн 430
DIMITROV, Georgi Dimitrov, 1972-
        La Ferrari : [the myth & the legend] / [Georgе Dimitrov]. - Pleven : Nima, 2013. - [32] с. : с ил. ; 29 см

Загл. на кор.: Ferrari. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-171-2
1. Спортни автомобили - марки - справочници
629.113-48(035)
COBISS.BG-ID 1264770020

БК 2014/12 Кн 431
DIMITROV, Georgi Dimitrov, 1972-
        GM news from New York International Auto Show, March 29 - April 7, 2013 : [digest of International Motor Shows] / [George Dimitrov]. - Pleven : Nima, 2013. - [76] с. : с ил. ; 29 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-181-1
1. Автомобили - марки - каталози
629.114.6(085)
COBISS.BG-ID 1265347044

БК 2014/12 Кн 432
DIMITROV, Georgi Dimitrov, 1972- 
        Lamborghini / [George Dimitrov]. - Pleven : Nima, 2013. - [28] с. : с ил. ; 29 см

Загл. в изд. каре: Lamborghini Veneno. - Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-174-3
1. Автомобили - марки - каталози
629.114.6(085)
COBISS.BG-ID 1265216740

БК 2014/12 Кн 433
DIMITROV, Georgi Dimitrov, 1972- 
        Qoros : Qoros 3 Sedan, Qoros 3 Cross Hybrid, Qoros 3 Estate Concept / [Georgi Dimitrov]. - Pleven : Nima, 2013. - [40] с. : с ил. ; 29 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-156-9
1. Автомобили - марки - каталози
629.114.6(085)
COBISS.BG-ID 1265215716

БК 2014/12 Кн 434
DIMITROV, Georgi Dimitrov, 1972-
        NAIAS 2013 : the stars : digest of International Motor Shows, Detroit, 2013 / [George Dimitrov]. - Pleven : Nima, 2013. - [200] с. : с ил. ; 29 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-130-9
1. Автомобили - марки - каталози
629.114.6(085)
COBISS.BG-ID 1265218020

БК 2014/12 Кн 435
DIMITROV, Georgi Dimitrov, 1972-
        2014 Impala / [Georgе Dimitrov]. - Pleven : Nima, 2013. - [44] с. : с ил., табл. ; 30 см

Загл. на гърба на загл. с.: 2014 Chevrolet Impala. - Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-170-5
1. Автомобили - марки - справочници
629.114.6(035)
COBISS.BG-ID 1264769252

БК 2014/12 Кн 436
        HOLDEN VF Commodore / [comp. Georgе Dimitrov]. - Pleven : Nima, 2013. - [28] с. : с ил. ; 29 см

Загл. на кор.: Holden. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-142-2
1. Автомобили - марки - справочници
629.114.6(035)
COBISS.BG-ID 1264770532

БК 2014/12 Кн 437
        NEW Kyron : ръководство за експлоатация. - София : Ratola Communications, [2008] ([София] : [Дедракс]). - [310] с. раздр. паг. : с ил., сх., табл. ; 15 x 21 см

Кор. опис. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-91685-4-9
1. Автомобили - марки - експлоатация - наръчници и ръководства
629.114.6(035)
COBISS.BG-ID 1264852452

БК 2014/12 Кн 438
        REXTON : ръководство за експлоатация. - София : Ratola Communications, [2005] ([София] : [Дедракс]). - [228] с. раздр. паг. : с ил., табл. ; 14 x 20 см

Кор. опис. - Азб. показалец.

ISBN 954-91685-1-4
1. Автомобили - марки - експлоатация - наръчници и ръководства
629.114.6(035)
COBISS.BG-ID 1264851428

БК 2014/12 Кн 439
        REXTON II : ръководство за експлоатация. - София : Ratola Communications, [2009] ([София] : [Дедракс]). - [274] с. раздр. паг. : с ил., табл., сх. ; 15 x 21 см

Кор. опис. - Азб. показалец .

ISBN 978-954-91685-6-3
1. Автомобили - марки - експлоатация - наръчници и ръководства
629.114.6(035)
COBISS.BG-ID 1264851684


630 ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛЕСОВЪДСТВО
Вж и 581; 582; 674

БК 2014/12 Кн 440
        ГОРИТЕ в Бургаска област история и настояще / [Борислав Цвятков ... и др.] ; [състав. Митко Митев] ; [науч. ред. Иван П. Костов]. - Бургас : Геопан, 2014 (Пловдив : Таф принт). - 320 с. : с цв. ил. ; 35 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Ганчо Костадинов, Георги Лапчев, Горо Горов, Дарина Костадинова, Дико Патронов, Димитър Гавазов, Димитър Керчев, Димитър Мандулев, Димитър Янков, Димо Димов, Димо Кънев, Динко Динев, Емил Манолов, Жечо Милев, Заварин Гагов, Иван Н. Костов, Иван П. Костов, Илия Янгьозов, Ислям Ислям, Йонка Радева, Кирил Петков, Люба Грудова, Магдалена Мандулева, Марин Иванов, Митко Митев, Мишо Жеков, Недко Недев, Пейчо Върбанов, Петко Арнаудов, Петко Нанчев, Румен Илиев, Станимир Божанов, Станимир Кушев, Стефан Златаров, Стойко Стоянов, Стоян Терзиев, Тодор Тодоров, Цветомир Генов, Юлиян Милушев. -
Пълната форма на името на авт. Димитър Керчев е Димитър Карчев Георгиев, на Димо Кънев - Димо Кънев Станев, а на Йонка Радева - Йонка Радева Вътева. -  Името на авт. Борислав Цвятков погрешно отпеч. Борис Цвятков. - Библиогр.: с. 317.

ISBN 978-954-92433-8-3 (подв.)
1. Гори - Бургас (област) - история - сборници 2. Бургас - горско стопанство
630.24(497.23-32)(091)(062.2)
COBISS.BG-ID 1264746724


631.1 ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ НА СЕЛСКОСТОПАНСКОТО ПРОИЗВОДСТВО
Вж и 65

ТУРЛАКОВА, Теодорина Желязкова, 1967-
        Аграрно предприемачество Вж Кн 165


636.1 ЕДНОКОПИТНИ ЖИВОТНИ. КОНЕ

        КАРАКАЧАНСКО куче и каракачански кон Вж Кн 444


636.3 ДРЕБЕН РОГАТ ДОБИТЪК

БК 2014/12 Кн 441
БОЙКОВСКИ, Стефан Георгиев, 1938-
        Дунавска тънкорунна порода овце / Стефан Бойковски, Димитър Георгиев ; [ред. Стефан Георгиев Бойковски]. - Шумен : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 176 с. : с табл., сх. ; 23 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 166-174.

ISBN 978-954-9454-73-4
1. Овце - България - породи - развъждане и племенно дело 2. Тънкорунни овце - България - вълнодайност 3. Северна България - овцевъдство
636.32/.38.05(497.21)
COBISS.BG-ID 1264591588

БК 2014/12 Кн 442
БОЙКОВСКИ, Стефан Георгиев, 1938-
        Контрол на продуктивните признаци и бонитировка на мериносови и тънкорунни овце / Стефан Бойковски, Галина Стефанова ; [ред. Стефан Георгиев Бойковски]. - Шумен : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 190 с. : с табл. ; 23 см

Пъното име на авт. Галина Стефанова е Галина Стефанова Чинчева. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 179-186.

ISBN 978-954-9454-66-6
1. Тънкорунни овце - бонитировка
636.32/.38.05
COBISS.BG-ID 1264561636


636.4 СВИНЕ

БК 2014/12 Кн 443
        ИЗТОЧНОБАЛКАНСКАТА свиня / Йордан Марчев ... [и др.] ; отг. ред. Йордан Марчев. - Шумен : Юни експрес, 2012 (Шумен : Ейро клима). - 156 с. : с табл., ил. ; 23 см

Други авт.: Живко Накев, Радка Недева, Надежда Палова. - Пълното име на авт. Йордан Марчев е Йордан Марчев Йорданов. - Библиогр.: с. 145-155.

ISBN 978-954-9454-64-2
1. Свине - България - породи - хранене и отглеждане 2. Източна Европа - свиневъдство
636.4.05.083/.084(497.2-11)
COBISS.BG-ID 1264666340


636.7 КУЧЕТА

БК 2014/12 Кн 444
        КАРАКАЧАНСКО куче и каракачански кон / Стефан Бойковски ... [и др.] ; [ред. Стефан Георгиев Бойковски]. - Шумен : Юни експрес, 2012 (Шумен : Ейро клима). - 142 с. : с табл. ; 23 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - Други авт.: Венелин Динчев, Галина Стефанова, Светлин Стоев. -
Пълното име на авт. Галина Стефанова е Галина Стефанова Чинчева. - Библиогр.: с.137-141.

ISBN 978-954-9454-62-8
1. Кучета - породи 2. Коне - породи
636.7.051
636.1.051
COBISS.BG-ID 1264659428


64 ДОМАКИНСТВО. КОМУНАЛНО-БИТОВО ОБСЛУЖВАНЕ
Вж и 368; 65

БК 2014/12 Кн 445
ДАНОВ, Иван, туризъм
        Наръчник на хотелиера и ресторантьора : практически съветник / Иван Данов. - Плевен : Нима, 2014. - 258 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-503-1
1. Хотели - наръчници и ръководства 2. Ресторанти, сладкарници, кафенета и др. - наръчници и ръководства
64.024.1(035)
64.024.3(035)
COBISS.BG-ID 1265198564

БК 2014/12 Кн 446
        СЕРТИФИЦИРАНЕ на качеството на семейното хотелиерство : по примера на община Варна / Таня Дъбева ... [и др.] ; [ред. кол. Бойко Атанасов - глав. ред. ... и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 212 с. : с табл., диагр. ; 22 см. - (Библиотека Проф. Цани Калянджиев ; кн. 30)

Други авт.: Генка Рафаилова, Светлозар Стефанов, Снежинка Кадиева-Панчева. - Пълното име на авт. Таня Дъбева е Таня Дъбева Филипова. - Други ред.: Евгени Станимиров, Йордан Коев, Светла Ракаджийска, Зоя Младенова, Пламен Илиев, Фаня Филипова, Надя Костова, Веселин Хаджиев, Теодорина Турлакова, Румен Калчев, Любомир Георгиев. - Библиогр.: с. 206-211. - Рез. на бълг., рус., англ., нем. ез.

ISBN 978-954-21-0649-4 : 8 лв.
1. Хотели - управление и организация
64.024.1
COBISS.BG-ID 1265172196


641/642 ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ. ХРАНЕНЕ
Вж и 612; 613; 614; 637; 663/664

БК 2014/12 Кн 447
КАРАКАШОВА, Лучия
        Да готвим с Лучия / Лучия Каракашова. - София : ИК Кибеа, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 200 с. : с цв. ил. ; 21 см

ISBN 978-954-474-644-5
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1265229540

БК 2014/12 Кн 448
ЧАЙЛД, Джулия, 1912-2004
        Кулинарната мъдрост на Джулия : основни техники и рецепти от един живот, преминал в готвене / от Джулия Чайлд ; [в сътрудничество] с Дейвид Насбаум ; прев. Красимира Христовска. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 140 с. : с ил. ; 24 см

Ориг. загл.: Julia's kitchen wisdom / Julia Child. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-641-028-3 : 9.99 лв.
1. Готварство - рецепти
641.55
COBISS.BG-ID 1264942308


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БК 2014/12 Кн 449
ГЕРАСКОВА, Олга Димитрова, 1958-
        Основи на мениджмънта : сборник / Олга Гераскова. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 83 с. : с табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-160-268-1
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Управленски труд - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1265283812

БК 2014/12 Кн 450
ГОЛДРАТ, Елиаху М., 1947-2011
        Критична верига / Елиаху М. Голдрат. - [София] : Rexintegra, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 274 с. : със сх., диагр. ; 21 см. - (Модерен мениджмънт)

Ориг. загл.: Critical chain / Eliyahu M. Goldratt.

ISBN 978-954-92934-5-6 : 15 лв.
1. Управление и организация
65.012(0:82-31)
892.45-31
COBISS.BG-ID 1265243620

БК 2014/12 Кн 451
ДЕМИНГ, Уилям Едуардс, 1900-1993
        Изход от кризата / У. Едуардс Деминг. - [София] : Rexintegra, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 526 с. : със сх., диагр., ил. ; 21 см. - (Модерен мениджмънт)

Ориг. загл.: Out of the crisis / W. Edwards Deming. - Възприетата форма на името на У. Едуардс Деминг е Уилям Едуардс Деминг. - Азб. показалец

ISBN 978-954-92934-4-9 : 25 лв.
1. Управление и организация 2. Управленски труд
65.01
COBISS.BG-ID 1265222372

БК 2014/12 Кн 452
ДИМКОВ, Светослав, 1955-
        Бизнес процеси / Светослав Димков. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 344 с. : със сх., табл. ; 21 см

Пълното име на авт. Светослав Димков е Светослав Димков Велев. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-619-160-276-6
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1265337060

БК 2014/12 Кн 453
КАСАБАДЖАКОВА, Стоянка Костадинова
        Иновационно развитие и иновационна активност на малките и средни предприятия / Стоянка Касабаджакова. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 338 с. : с ил. ; 24 см

Библиогр.: с. 331-338.

ISBN 978-619-160-214-8
1. Малки и средни стопански предприятия - управление и организация 2. Иновации
65.017.2/.3.012.4
001.89
COBISS.BG-ID 1265354212

БК 2014/12 Кн 454
МИТЕВ, Веселин Цветанов, 1972-
        Управление на иновациите и инвестициите / Веселин Митев. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : [БПС]). - 160 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 158-160.

ISBN 978-619-160-251-3
1. Иновации - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Инвестиции - управление и организация - учебници за ВУЗ
65.012.4(075.8)
001.89(075.8)
330.322(075.8)
COBISS.BG-ID 1265235940

БК 2014/12 Кн 455
СТАНИМИРОВ, Евгени Петров, 1971-
 
        CRM : мениджмънт / Евгени Станимиров. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 348 с. : с табл., сх. ; 22 см


Библиогр.: с. 337-347.

ISBN 978-954-21-0714-9 : 12 лв.
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Управленски труд - учебници за ВУЗ
65.01(075.8)
COBISS.BG-ID 1265121508

БК 2014/12 Кн 456
СТАНИМИРОВ, Евгени Петров, 1971- 
        CRM : мениджмънт : учебно помагало / Евгени Станимиров, Владимир Жечев. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 164 с. ; 22 см

Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-21-0715-6 : 5 лв.
1. Управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Управленски труд - учебници за ВУЗ
65.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265118948

БК 2014/12 Кн 457
        УПРАВЛЕНИЕ на знания / [Елисавета Гурова ... и др.] ; науч. ред. Елисавета Гурова ... [и др.]. - София : Булвест 2000, 2012 ([София] : [Булвест принт]). - 417 с. : с табл., сх., ил. ; 23 см

Имената на авт. отбелязани на гърба на кор. - Други авт.: Албена Антонова, Лидия Гълъбова, Костадинка Тотева, Румен Николов, Лилия Зографова, Янка Тодорова, Десислава Петрова-Антонова, Дорина Кабакчиева. - Пълната форма на името на авт. Лилия Зографова е Лилия Асенова Костова-Зографова, а на Янка Тодорова - Янка Тодорова Минчева. - Други ред.: Румен Николов, Албена Антонова. - Речник на термините: с. 407-417. - Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-18-0839-9
1. Управление и организация - учебници 2. Икономика на знанието - учебници
65.01(075)
001.89.004(075)
COBISS.BG-ID 1264952804


651 КАНЦЕЛАРСКА РАБОТА. ДЕЛОВОДСТВО. ОРГТЕХНИКА
Вж и 657; 658

БК 2014/12 Кн 458
ДОНЕВ, Марин Донев
        Скоропис : учебник-самоучител / Марин Донев. - София : Фата, 2014. - 39 с. ; 21 см

Изд. на Нац. сдружение на стенографите, машинописците и компютърните оператори.

ISBN 978-954-91235-9-3 (Нац. сдружение на стенографите, машинописците и компютърните оператори)
1. Стенография - учебници за самообразование
651.9(075.4)
COBISS.BG-ID 1265018852


656 ОРГАНИЗАЦИЯ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ТРАНСПОРТА И ПОЩИТЕ
Вж и 351; 625; 626/627; 629

БК 2014/12 Кн 459
МЕЖДУНАРОДНА научна конференция Транспорт (16 ; София ; 2006)
        XVI международна научна конференция "Транспорт 2006", 9-10 ноември 2006, София : сборник доклади = [XVIth international scientific conference "Transport 2006"] : [conference proceedings] / [ред. кол. Тома Ружеков ... и др.]. - София : Висше транспортно у-ще "Тодор Каблешков", [2007]. - 647 с. раздр. паг. : с ил. ; 28 см

Кор. опис. - Имената на ред. отбелязани в изд. каре. - Други ред.: Неделчо Неделчев, Георги Ненов, Петър Колев, Петко Аврамов, Тошо Качаунов, Кирил Карагьозов, Андон Бояджиев, Руско Вълков, Детелин Василев, Валентин Николов, Борислав Бенчев, Цвятко Пенчев, Иван Миленов, Росица Ангелова, Христо Богданов, Викенти Спасов, Борис Галев, Евтим Горанов, Мария Славова-Ночева, Кирка Василева, Галина Замфирова, Георги Уждрин, Нели Стойчева, Николай Георгиев, Александър Димитров. - Възприетата форма на името на ред. Мария Славова-Ночева е Мария Славова Ночева. -
Пълното име на ред. Цвятко Пенчев е Цвятко Пенчев Станев. - Текст и на рус. ез. - Библиогр. след отд. докл. - Рез. на бълг., англ., рус. ез.

ISBN 978-954-12-0130-5
1. Транспорт - конференции
656(063)
338.47(063)
COBISS.BG-ID 1265201892

НЕШКОВ, Марин Найденов, 1950-
        Пътнически агенции и транспорт в туризма Вж Кн 157


656.2 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

БК 2014/12 Кн 460
ИВАНОВ, Емил Боянов
        Автоматично регулиране на движението / Емил Боянов Иванов, Емилия Андонова Димитрова. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2012. - 188 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 187-188.

ISBN 978-954-12-0223-4
1. Железопътен транспорт - организация на движението - автоматизация - учебници за ВУЗ 2. Автоматично регулиране - учебници за ВУЗ
656.2.053(075.8)
681.52(075.8)
COBISS.BG-ID 1265148388


657 СЧЕТОВОДСТВО
Вж и 336; 658

БК 2014/12 Кн 461
ВАЙСИЛОВА, Емилия Георгиева, 1963-
        Методическо ръководство по счетоводство на транспортната фирма / Емилия Вайсилова. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2009. - 164 с. ; 21 см

ISBN 978-954-12-0173-2
1. Транспорт - счетоводство - учебници за ВУЗ
657:338.47(075.8)
338.47(075.8)
COBISS.BG-ID 1265047012

БК 2014/12 Кн 462
ВАЙСИЛОВА, Емилия Георгиева, 1963-
        Счетоводен анализ : монография / Емилия Вайсилова. - София :  Висше трасп. у-ще "Тодор Каблешков", 2013 ([София] : [Миг принт]). - 149 с. : с табл., цв. диагр. ; 21 см

Библиогр.: с. 146-149.

ISBN 978-954-12-0228-9
1. Стопански предприятия - счетоводство
657:658
COBISS.BG-ID 1265045476

БК 2014/12 Кн 463
ВЕЙСЕЛ, Али Али, 1984-
        Съвременни проблеми на финансовия одит / Али Вейсел. - София : ИК АТЛ-50, 2014 ([София] : Спектър). - 167 с. : с табл. ; 21 см

Библиогр.: с. 150-167.

ISBN 978-954-92848-5-0
1. Контрол и ревизия
657.6.012.7
COBISS.BG-ID 1264760548

БК 2014/12 Кн 464
ДУРИН, Стоян Иванов, 1937-
        Счетоводство на предприятието / Стоян Дурин, Даниела Дурина. - 17. изд. - София : Форком, 2013 ([София] : [Булгед]). - 530 с. : с табл., сх. ; 20 см

1. изд. 1992 с авт. Стоян Дурин.

ISBN 978-954-464-215-0 : 29 лв.
1. Стопански предприятия - счетоводство
657:658
COBISS.BG-ID 1264632292

        ПРИЛАГАНЕ на МСС [международни счетоводни стандарти]/МСФО [международни стандарти за финансови отчети] в България: състояние и резултати Вж Кн 8


658 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНОТО ПРОИЗВОДСТВО (ПРЕДПРИЯТИЯТА) И НА ТЪРГОВИЯТА
Вж и 33; 651; 657

БК 2014/12 Кн 465
ГЕРАСКОВА, Олга Димитрова, 1958-
        Индустриален мениджмънт и маркетинг : индустриален мениджмънт / Олга Гераскова. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 90 с. : с табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-619-160-267-4
1. Промишлени предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ 2. Маркетинг - учебници за ВУЗ
658.012.4(075.8)
339.13(075.8)
COBISS.BG-ID 1265284836

БК 2014/12 Кн 466
КОСТОВА, Надя Енчева, 1962-
        Организационни и методологически аспекти на оценката на предприятие / Надя Костова. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 439 с. : с табл., сх. ; 22 см

Библиогр.: с. 393-411.

ISBN 978-954-21-0653-1 : 17 лв.
1. Стопански предприятия - анализ на стопанската дейност
658.155
COBISS.BG-ID 1265172708

КРЪСТЕВА, Невяна Стефанова, 1960-
        Успешни лични продажби Вж Кн 172

        ЛОКАЛНИ производствени системи в страни от ЕС [Европейския съюз] : сравнителен анализ Вж Кн 150

БК 2014/12 Кн 467
МАТЕЕВ, Георги Иванов, 1946-
        Управление на човешките ресурси / Георги Матеев, Стоян Киров. - [София] : Горекспрес, 2013 (Благоевград : ЮЗУ "Неофит Рилски"). - 287 с. : с табл., сх. ; 25 см

Изд. на Колеж по туризъм - Благоевград. - Библиoгр.: с. 282-284.

ISBN 978-954-616-236-6
1. Кадри - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.3.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1264745700

БК 2014/12 Кн 468
НИКОЛОВ, Николай Маринов, 1951-
        Стопанско управление / Николай Николов. - София :  Висше траснп. у-ще "Т. Каблешков", 2012. - 189 с. : с табл., сх., диагр. ; 24 см

Библиогр.: с. 186-188.

ISBN 978-954-12-0221-0
1. Стопански предприятия - управление и организация - учебници за ВУЗ
658.012(075.8)
COBISS.BG-ID 1265149924

        РЕГИОНАЛНИ и глобални измерения на търговията : сборник с доклади от международна научна конференция по случай 60 години от създаването на катедра "Икономика и управление на търговията" и 65 години от създаването на специалност "Икономика на търговията" при Икономически университет - Варна, 18 октомври 2013 г. Вж Кн 169

ТОДОРОВ, Любомир Владимиров, 1966-
        Съвременни модели за оценка на бизнеса Вж Кн 141


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

БОНДИКОВ, Венцеслав Александров, 1952-
        Манипулация и публична комуникация: митове и реалности Вж Кн 107

БК 2014/12 Кн 469
ЛОЗЕВА, Анна Иванова, 1987-
        Рекламата в печатните медии / Анна Иванова, Йорданка Захариева. - София : Про лангс, 2014 ([София] : [Зизи принт]). - 196 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 190-194.

ISBN 978-954-2995-09-8
1. Реклама - учебници за ВУЗ 2. Средства за масова информация - учебници за ВУЗ
659.1(075.8)
316.77(075.8)
COBISS.BG-ID 1264664804

БК 2014/12 Кн 470
        TAKE it easy : към стратегия за образи на България / състав. Мила Минева = Take it easy : towards a strategy for representing Bulgaria / written and comp. Milla Mineva ; [transl. Sashka Hristova and Hamish McIlwraith]. - София : Британски съвет България, 2003 (София : ИПК Родина). - 64, 64 с., [4] л. : цв. ил. ; 15 см

Парал. загл. отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Рез. на бълг., англ. ез.

ISBN 954-91239-3-6
1. Култура - България 2. Реклама 3. Търговски марки 4. България - рекламно дело
659.126/.127:008(497.2)(083.9)
COBISS.BG-ID 1265150948


663 ТЕХНИЧЕСКА МИКРОБИОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ НА НАПИТКИТЕ. ТЕХНОЛОГИЯ НА ВКУСОВИТЕ ВЕЩЕСТВА
Вж и 579; 633; 634

ТЕРЗИЕВА, Веселина Величкова, 1945-
        Сензорен анализ на храни и напитки Вж Кн 471


664 ХРАНИТЕЛНА И КОНСЕРВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
Вж и 634/637; 641/642

БК 2014/12 Кн 471
ТЕРЗИЕВА, Веселина Величкова, 1945-
        Сензорен анализ на храни и напитки / Веселина Терзиева, Иван Обрешков. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2014 ([Пловдив] : [Макрос 2000]). - 158 с. : с ил., табл., сх. ; 21 см

Библиогр.: с. 155-157.

ISBN 978-954-24-0239-8
1. Храни - контрол 2. Напитки - контрол
664
663
COBISS.BG-ID 1264745188

БК 2014/12 Кн 472
ЧОНОВА, Валентина Милкова, 1976-
        Технология на хлебните и сладкарските изделия / Валентина Чонова, Гроздан Караджов. - Пловдив : Акад. изд. на УХТ, 2014 (Пловдив : Макрос). - 328 с. : със сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 325-326.

ISBN 978-954-24-0237-4
1. Хлебопекарски изделия - учебници за ВУЗ 2. Сладкарство - технология - учебници за ВУЗ
664.6(075.8)
COBISS.BG-ID 1264723684


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БК 2014/12 Кн 473
ГЕОРГИЕВ, Васил, 1962-
        Вградени и автономни системи / Васил Георгиев, Мария Нишева, Боян Бончев ; [науч. ред. Мария Нишева]. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 215 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Пълното име на авт. Васил Георгиев е Васил Георгиев Цунижев. - Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-07-3660-0 : 12 лв.
1. Автоматизирани системи за управление
681.51
COBISS.BG-ID 1264428260

БК 2014/12 Кн 474
ДИМИТРОВ, Георги Петров
        WEB приложения с ASP.NET и AJAX / Георги Димитров. - София : Про лангс, 2012- ([София] : [Зизи принт]). - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-954-2995-07-4 (ч. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 144 с. : с табл., сх.
1. Интернет - учебници за ВУЗ 2. Програмиране - учебници за ВУЗ
681.324.06(075.8)
519.68(075.8)
COBISS.BG-ID 1264703972

ИВАНОВ, Емил Боянов
        Автоматично регулиране на движението Вж Кн 460

БК 2014/12 Кн 475
        ИНТЕГРИРАНА система за съвместна работа в обучението по разработване на софтуер / Надежда Филипова ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 315 с. : с табл., сх., ил. ; 21 см

Други авт.: Филчо Филипов, Мария Армянова, Деница Филчева, Нора Василева. - Библиогр.: с. 260-268.

ISBN 978-954-21-0717-0
1. Приложни програми
681.322.06
COBISS.BG-ID 1265175012

БК 2014/12 Кн 476
        ИНФОРМАТИКА / Владимир Сълов ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 424 с. : с ил., сх., табл. ; 22 см

Други авт.: Петко Илиев, Анна Кънчева, Тодорка Атанасова, Надежда Филипова, Силвия Парушева, Снежана Сълова, Латинка Тодоранова.

ISBN 978-954-21-0664-7 : 14 лв.
1. Информатика - учебници за ВУЗ
681.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1265136356

МАРИНОВ, Георги, 1970-
        Международни финанси : съвременни авторегресионни модели с иконометричен софтуер : учебно помагало Вж Кн 176

БК 2014/12 Кн 477
НЕНОВА, Стефка Василева
        Методи и модели за изследване на комуникационните и информационните системи / Стефка Ненова. - София : Найс Ан, 2013 ([Силистра] : [Ковачев]). - 191 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8587-19-8
1. Информационни системи - методи на изследване - учебници за ВУЗ 2. Електронна обработка на данните - учебници за ВУЗ 3. Графи, теория - учебници за ВУЗ
681.518(075.8)
519.1(075.8)
COBISS.BG-ID 1265292260

БК 2014/12 Кн 478
        РЪКОВОДСТВО по информатика / Мария Петкова Христова ... [и др.]. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2013. - 352 с. : с ил., табл. ; 24 см

Други авт.: Евгения Георгиева Илиева, Людмил Димитров Попов, Паулина Иванова Тодорова, Росица Иванова Тодорова.

ISBN 978-954-12-0220-3
1. Информатика - учебници за ВУЗ
681.3(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265081316

БК 2014/12 Кн 479
ТОДОРОВА, Марияна Георгиева
        Основи на автоматичното управление / Марияна Тодорова, Светлана Савова. - Варна : ТУ, 2013. - 184 с. : с табл., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-20-0598-8 : 6.70 лв.
1. Автоматично управление - учебници за ВУЗ
681.5(075.8)
COBISS.BG-ID 1265089764

БК 2014/12 Кн 480
ХРИСТОВА, Мария Петкова
        Информатика / Мария Петкова Христова. - София : Висше трансп. у-ще "Тодор Каблешков", 2013. - 272 с. : с ил., табл., сх. ; 24 см

Библиогр.: с. 271-272.

ISBN 978-954-12-0224-1
1. Информатика - учебници за ВУЗ
681.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1265206756


69 СТРОИТЕЛСТВО. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ. СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ РАБОТИ
Вж и 624; 666

БОГЕВА-Златева, Мерима Йорданова, 1960-
        Отоплителна и климатична техника. Ч. 2 Вж Кн 427


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

БК 2014/12 Кн 481
        АРТЕНЦИКЛОПЕДИЯ Варна / Петър Тодоров ... [и др.]. - Варна : МС, 2012- (Варна : Колор принт). - Т. <1-> ; 25 см. - (Енциклопедии Варна)

Загл. на гърба на кн.: Арте Варна. - Други авт.: Александър Минчев, Ана Даскова, Анелия Събева, Атанас Панайотов, Борислав Дряновски, Валентин Плетньов, Виолета Тончева, Георги Венин, Георги Кацарски, Диана Тодорова, Иван Алексиев, Иван Сим. Иванов, Игор Лазаренко, Любомир Кутин, Кристиана Димчева, Павел Павлов, Петър Мавров, Пламена Димитрова, Светла Трайкова, Сия Папазова, Росица Бърдарска, Цветелина Войчева. - Възприетата форма на името на авт. Пламена Димитрова е Пламена Василева Димитрова-Рачева
. - Георги Венин - псевд. на авт. Георги Димитров Георгиев.

ISBN 978-954-8493-32-1 (т. 1, подв.) : 28 лв.

Съдържа досега:
Т. 1: А-Л. - 2012. - 320 с. : с ил., портр., факс.
1. Изкуство - Варна - енциклопедии
7(497.211)(031)
908(497.211)(031)
COBISS.BG-ID 1264626660

7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

ЦИГОВА, Бойка Елитова, 1952-
        Дзен и традиционните японски изкуства Вж Кн 102

72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БК 2014/12 Кн 482
СИВРЕВ, Любен Янков, 1936-
        Кухнята в промишлените предприятия и територии / Любен Сиврев, Цветан Симеонов, Борислава Манчева. - Варна :  Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2014 ([Варна] : График). - 252 с. : с черт., ил., табл. ; 29 см

ISBN 978-954-715-627-2 : 29 лв.
1. Промишлени предприятия - архитектура
725.4:64.024.5
COBISS.BG-ID 1265211876

БК 2014/12 Кн 483
СТОИЧКОВ, Янчо Величков, 1930-
        Българско архитектурно майсторство : модули и пропорции в българското архитектурно наследство / Янчо В. Стоичков. - 2. доп. изд. - София : Симелпрес, 2013. - 171 с. : с ил., черт. ; 21 см. - (Библиотека Будилник)

1. изд. 1986 на изд. Техника.

ISBN 978-954-2918-92-9
1. Архитектура, българска - история 2. България - архитектура
721.03(497.2)
COBISS.BG-ID 1264799460


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БК 2014/12 Кн 484
КАБЛЕШКОВ, Недко Пейков, 1932-
        Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора" Кюстендил : 1960-1993 / Недко Каблешков. - [София] : Арс милениум МММ, 2013 (София : ПК "Д. Благоев"). - 256 с. : с ил., портр., факс. ; 29 см

Името на Недко Каблешков погрешно отпеч. на гърба на кн. Недко Петков Каблешков. - Кн. е ил. с рис. на Владимир Димитров - Майстора.

ISBN 978-954-2950-12-7 (подв.)
1. Художествена галерия "Владимир Димитров - Майстора" (Кюстендил) - история 2. Художествени галерии - Кюстендил - история 3. Кюстендил - изобразителни изкуства
73/76:069(497.221)(091)
COBISS.BG-ID 1264748772

МИТЕВА, Жанет Николова
        Портрети на известни българи в експозицията "Живопис и скулптура от XX век" : колекция на Националния музей на българското изобразително изкуство Вж Кн 487


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

БК 2014/12 Кн 485
ЗАГОРОВ, Марион Николаев
        Необичайните емисии в монетосеченето на древния Рим / Марион Загоров ; [ред. Димитър Ангелов] ; [предг. Николай А. Марков]. - София : Ник 1, 2014. - XI, 386 с. : с ил., к. ; 29 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с., а на авт. на предг. - на с. V. - Монетните номинали в древния Рим: с. 359-364. - Библиогр.: с. X-XI

ISBN 978-619-90228-1-8
1. Монети, римски - каталози
737.032.7(083.8)
COBISS.BG-ID 1264630756

МИТЕВА, Жанет Николова
        Портрети на известни българи в експозицията "Живопис и скулптура от XX век" : колекция на Националния музей на българското изобразително изкуство Кн 487


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БК 2014/12 Кн 486
СТОЙКОВ, Любомир Димчев, 1954-
        Световни модни икони / Любомир Стойков. - София : Алма комуникация, 2014 (София : БПС). - 240 с. : с портр., ил. ; 19 х 20 см

Именен показалец.

ISBN 978-954-92346-9-5
1. Мода - 20-21 век - биографии 2. Прочути жени - 20-21 век - биографии
746.4.036(100)(092)
396(100)(092)
92(100)
COBISS.BG-ID 1264643300


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

КИРИЛОВ, Кирил, 1984-
        Езотерична легенда за Белоградчишките скали Вж Кн 46

КИРИЛОВ, Кирил, 1984-
        Посвещение в Магура Вж Кн 47

БК 2014/12 Кн 487
МИТЕВА, Жанет Николова
        Портрети на известни българи в експозицията "Живопис и скулптура от XX век" : колекция на Националния музей на българското изобразително изкуство / [текст Жанет Митева] ; [състав. Весела Христова-Радоева] ; [фотогр. Явор Попов] = Portraits of well-known Bulgarians in the exhibition "20th c. painting and sculpture" : collection of the National Museum of Bulgarian Visual Arts / [text Janet Miteva] ; [comp. Vessela Christova-Radoeva] ; [photogr. Yavor Popov] ; [transl. Albena Vitanova]. - [София] : Нац. музей на бълг. изобраз. изкуство, [2014]. - 56 с. : с цв. ил. ; 19 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Името на прев. погрешно отпеч. в изд. каре: Albena Bitanova.

ISBN 978-954-9473-25-4
1. Национален музей на българското изобразително изкуство - сбирки - изложби 2. Портретна живопис, българска - сбирки - изложби 3. Портретна скултура, българска - сбирки - изложби 4. Живопис, съвременна - сбирки - изложби 5. Скулптура, съвременна - сбирки - изложби 6. България - изобразителни изкуства
75.036.041.5(497.2):061.4
730.036.041.5(497.2):061.4
73/76:069(497.223):061.4
COBISS.BG-ID 1265279716


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/12 Кн 488
АТАНАСОВА, Бистра Атанасова, 1944-
        Георги Генков. Опит за портрет / Бистра Атанасова. - София : Мелани, 2013 ([София] : [Симелпрес]). - 234 с. : с ил., портр., ноти ; 21 см + 1 оптичен диск

ISBN 978-954-92917-2-8
1. Генков, Георги Стефанов, 1929-2010 - биографии 2. Композитори, български - биографии 3. България - музика
78.071.1(497.2)(092)(02+086.76)
92 Генков, Георги Стефанов
COBISS.BG-ID 1264827364

БК 2014/12 Кн 489
ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Диригентът Димитър Григоров : 1.10.1968-11.12.2006 / Методий Григоров. - Сливен : Обнова, 2009. - 272 с. : с цв. ил., портр., факс. ; 24 см

ISBN 978-954-9486-17-9
1. Григоров, Димитър Методиев, 1968-2006 - биографии 2. Диригенти, български - биографии 3. България - музика
78.071.2(497.2)(092)
92 Григоров, Димитър Методиев
COBISS.BG-ID 1264517348

БК 2014/12 Кн 490
ЗАХАРИЕВА, Ивана, 1944-
        С музика в сърцето : [биографичен очерк за Димитър Георгиев Ангелов] / Ивана Захариева. - Враца : Регион. краевед. д-во, 2014 (Враца : БГ принт). - 40 с. : ил., факс., ноти ; 16 см. - (От Дунав до Балкана, ISSN 1314-3271 ; 8)

Пълното име на авт. Ивана Захариева е Ивана Захариева Донкинска.

1. Ангелов, Димитър Георгиев, 1954- - биографии 2. Музиканти, български - биографии 3. България - музика
78.071.1(497.2)(092)
92 Ангелов, Димитър Георгиев
COBISS.BG-ID 1265280484

БК 2014/12 Кн 491
КАРАМУЗОВ, Ахил Евтимов, 1933-
        Видни музикални дейци в Добрич през ХХ век / Ахил Карамузов. - Добрич : Нилекта принт, 2010. - 56 с. : с портр. ; 23 см

1. Музиканти - Добрич - биографии 2. Музика - Добрич - история 3. Добрич - музика
78.07(497.211.1)(092)
78.033/.036(497.211.1)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1264541156

БК 2014/12 Кн 492
КАРАМУЗОВ, Ахил Евтимов, 1933-
        Музиката в Добрич през втората половина на ХІХ и ХХ век / Ахил Карамузов. - Добрич : Нилекта принт, 2008. - 168 с. : с портр., ил. ; 25 см

1. Култура - Добрич - история 2. Музика - Добрич - история 3. Добрич - музика
78.036(497.211.1)
908(497.211.1)
COBISS.BG-ID 1264539620

БК 2014/12 Кн 493
СЛАВЧЕВА, Дора Василева, 1947-
        Теория на музикалните елементи : с въпроси, задачи и тестове / Дора Славчева, Донка Райчева. - Пловдив : Акад. за муз., танцово и изобраз. изкуство, 2013 (Пловдив : Зебра). - 192 с. : с ноти, табл., сх. ; 23 см

Библиогр.: с. 190-192.

ISBN 978-954-2963-05-9
1. Музика - теория - учебници за ВУЗ
78.01(076)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265318116


781 ОБЩА ТЕОРИЯ НА МУЗИКАТА

БК 2014/12 Кн 494
СЕРАФИМОВА, Августина Илиянова
        Да се (на)учим да мислим полифонично / Августина Серафимова ; [ред. Димитър Христов]. - Плевен : Нима, 2014. - 24 с. : с ноти ; 29 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-162-501-7
1. Полифония - учебници и учебни помагала
781.42(075)
COBISS.BG-ID 1265133540


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БК 2014/12 Кн 495
КАСАБОВА, Пенка Милева, 1901-2000
        Любов и талант : младостта на Борис Христов / Пенка Касабова ; [ред. Леда Милева, Боян Николаев]. - 2. доп. изд. - Ст. Загора : Литера принт, 2013. - 360 с. : с портр., ил., ноти ; 24 см

Имената на ред. отбелязани в изд. каре.
- Пълната форма на името на ред. Боян Николаев е Боян Николаев Попов. - 1. изд. 2012, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-487-107-9 : 18.90 лв.
1. Христов, Борис Кирилов, 1914-1993 - биографии 2. Оперни и оперетни артисти, български - биографии 3. България - музика
782.1.071.2(497.2)(092)
92 Христов, Борис Кирилов
COBISS.BG-ID 1264494820


783 ЦЪРКОВНА МУЗИКА. РЕЛИГИОЗНА МУЗИКА

БК 2014/12 Кн 496
ГРИГОРОВ, Димитър Методиев, 1968-2006
        Студии за сакралната музика : [православната, католическата и протестантската музика от XV до XX век] / Димитър Григоров ; ред. Методий Григоров. - Сливен : Обнова, 2011. - 258 с. ; 24 см

Загл. на кор.: Сакрални студии. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-9486-42-1
1. Църковна музика - история
783.03(091)
COBISS.BG-ID 1264756452


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

НЕДЕЛЧЕВА, Йорданка, 1954-
        Моята песен : тракийски песни от Варненския край Вж Кн 766


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

БК 2014/12 Кн 497
ДИМИТРОВ, Милко, 1931-2015
        Балада за оркестър и диригент : Държавен симфоничен оркестър - Варна 1946-1978 : снимки, спомени, документи / Милко Димитров. - 2. доп. и прераб. изд. - Варна : МС, 2012 (Варна : Колор принт). - 84 с. : с ил., портр., факс. ; 23 x 23 см

Пълната форма на името на авт. Милко Димитров е Милко Димитров Георгиев. - 1. изд.  2009 със загл. Държавен симфоничен оркестър, 1946-1956.

ISBN 978-954-8493-31-4 : 10 лв.
1. Държавен симфоничен оркестър (Варна) - история - 1946-1956 2. Оркестри - Варна - история 3. Варна - музика
785.11(497.211)(091)
COBISS.BG-ID 1264641764


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БК 2014/12 Кн 498
ИЛКОВА, Катерина Атанасова
        - И проговориха / Катерина Илкова. - София : Тара пъблишинг, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 112 с. : с ил. ; 20 см

Библиогр.: с. 106-111.

ISBN 978-954-9723-17-5 : 10 лв.
1. Куклен театър
792.97
COBISS.BG-ID 1264534500


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

АНГЕЛОВ, Петър Илиев, 1945-
        Методически указания за подготовка, разработване и защита на дипломна работа за специалност "Хореография" (образователно-квалификационна степен "бакалавър") : основни стъпки Вж Кн 325

БК 2014/12 Кн 499
ТОДОРОВ, Пламен Георгиев, 1972-
        Системи, прогнози и залози за футбол / Огнян Негасенов. - Плевен : Нима, 2014. - 45 с. ; 21 см

Загл. в изд. каре: Системи, прогнози и залози за еврофутбол. - Огнян Негасенов - псевд. на авт. Пламен Георгиев Тодоров.

ISBN 978-619-162-372-3
1. Футбол 2. Тото
794.93
796.332
COBISS.BG-ID 1265012196


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БК 2014/12 Кн 500
ГЕРЧЕВ, Петър, 1932-
        Един век "Черно море" / Петър Герчев. - Варна : МС, 2013 (Варна : Колор принт). - 176 с. : с ил., портр. ; 24 см

Пълната форма на името на авт. Петър Герчев е Петър Герчев Стойчев.

ISBN 978-954-8493-37-6
1. ССК "Черно море" (Варна) - история 2. Спортни клубове - Варна - история 3. Спортисти, български - биографии 4. Варна - физическа култура и спорт
796:061.23(497.211)(091)
796.071(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1264586724

СТОЯНОВ, Стефан Пейчев, 1934-
        Из историята на леката атлетика : събития и случки след 9.IX.1945 г. (от 1945 г.) и общо за българския спорт в своето развитие от 1900 година Вж Кн 505

БК 2014/12 Кн 501
ТРАПАНИ, Джанфранко, 1955-
        Кой спорт за моето дете? / Джанфранко Трапани ; [прев. Стела Иванова]. - София : Тара пъблишинг, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 128 с. : с табл. ; 21 см

Ориг. загл.: Quele sport per mio figlio? / Gianfranco Trapani. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9723-18-2 : 12 лв.
1. Физическо възпитание 2. Детска и педагогическа психология 3. Физкултура - значение
796-053.2
159.922.7
COBISS.BG-ID 1264645092


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО. СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ. СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

ГЕРЧЕВ, Петър, 1932-
        Един век "Черно море" Вж Кн 500

БК 2014/12 Кн 502
ЦОЛОВА, Ваня Антонова, 1980-
        Физическо възпитание във висшите училища - нов методичен подход / Ваня Цолова, Йордан Иванов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 108 с. : с табл., диагр., сх. ; 21 см

Изд. на МГУ Св. Иван Рилски. - Библиогр.: с. 99-107.

ISBN 978-619-160-238-4
1. Физическо възпитание - методика на преподаването за ВУЗ
796.01:378
COBISS.BG-ID 1265315556


796.3 ИГРИ С ТОПКА
Вж и 797.25

ТОДОРОВ, Пламен Георгиев, 1972-
        Системи, прогнози и залози за футбол Вж Кн 499

БК 2014/12 Кн 503
        WORLD cup 2014 : алманах на Световното - Бразилия 2014 / [глав. ред. Стюарт Мешам ... и др.] ; [прев. Георги Филипов]. - София : Интермайндс, 2014. - 111 с. : с ил., портр. ; 28 см

Кор. опис. - Загл. на гърба на кн.: Алманах на Световното - Бразилия 2014. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други ред.: Рейчъл Стори, Ники Бейкър, Дарън Брук, Иън Търп.

ISBN 978-619-90233-1-0 : 14.90 лв.
1. Футбол - състезания
796.332.09
COBISS.BG-ID 1265271268


796.4 ГИМНАСТИКА. ЛЕКА АТЛЕТИКА. АКРОБАТИКА
Вж и 615.825.1

БК 2014/12 Кн 504
АЛЕКСИЕВА-Петерман, Красимира, 1946-
        60 години художествена гимнастика Варна / Красимира Алексиева-Петерман. - [Варна] : [МС], [2013] (Варна : Колор принт ПАК). - 156 с. : с ил., портр. ; 23 x 23 см

Загл. в изд. каре: 60 години художествена гимнастика във Варна. - Кн. от поредица С варненци по света и у нас. - Библиогр.: с. 154.

ISBN 978-954-8493-39-0
1. Художествена гимнастика - Варна - история 2. Спортисти, български 3. Варна - физическа култура и спорт
796.412(497.211)
796.412.071(497.2)(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1264665828

БК 2014/12 Кн 505
СТОЯНОВ, Стефан Пейчев, 1934-
        Из историята на леката атлетика : събития и случки след 9.IX.1945 г. (от 1945 г.) и общо за българския спорт в своето развитие от 1900 година / Стефан Пейчев Стоянов. - Ст. Загора : Литера принт, 2012. - 72 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-487-106-2
1. Лека атлетика - България - история 2. Спорт - България - история 3. България - физическа култура и спорт
796.4(497.2)(091)
796(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264454372


796.5 ТУРИЗЪМ. АЛПИНИЗЪМ. ОРИЕНТИРАНЕ
Вж и 379.85

ПЕТРУШЕВ, Георги, 1934-
        Селищата около Природен парк "Витоша" Вж Кн 1054

ЦВЕТАНОВ, Момчил Тихомиров, 1971-
        Българските планини Вж Кн 1062

ЧЕМПИЪН, Нийл, 1958-
        Как да открием вярната посока Вж Кн 40

ЧЕМПИЪН, Нийл, 1958-
        Как да си направим подслон Вж Кн 42


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА

80 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ

БК 2014/12 Кн 506
ЛОЗЕВА, Анна Иванова, 1987-
        Медиалингвистика / Анна Иванова, Йорданка Захариева. - София : Про лангс, 2014 ([София] : [Зизи принт]). - 156 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Анна Иванова е Анна Иванова Лозева. - Библиогр.: с. 105-108.

ISBN 978-954-2995-10-4
1. Социолингвистика 2. Средства за масова информация - език и стил
800:316
316.77
COBISS.BG-ID 1264536804

НИКОЛОВ, Божил, 1919-2014
        Избрани трудове Вж Кн 510

        ФИЛОЛОГИЯ. История. Изкуствознание : сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски Вж Кн 1069


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БК 2014/12 Кн 507
        БЪЛГАРСКО-персийски речник : над 55 000 думи / състав. Е. Пешева ... [и др.] ; под науч. ред. на Иво Панов. - София : Авангард прима, 2013. - 2 т. ; 25 см

Парал. загл. и текст на перс. ез. - Други състав.: Х. Фиюзи, А. Махдави, Р. Мехраз.

ISBN 978-619-160-223-0 (т. 1, подв.) : 56 лв.
ISBN 978-619-160-233-9 (т. 2, подв.)

Съдържа:
Т. 1: А-Н. - 674 с.
Т. 2: О-Я. - 732 с.
1. Български език - речници, българско-персийски
801.323.2=867=915
COBISS.BG-ID 1265252836


802/809 ОТДЕЛНИ ЕЗИЦИ

ЮБИЛЕЙНА научна конференция 50 години - врата към образованието и прозорец към света (София ; 2013)
        Юбилейна научна конференция "50 години - врата към образованието и прозорец към света" : по случай 50-годишнината от основаването на Департамента за езиково обучение (ИЧС), 14-15 юни 2013 Вж Кн 332


802.0 АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/12 Кн 508
JOTOV, Stanimir Botev, 1964-
        The сommon English : най-важните думи и фрази в английския език / [Станимир Йотов]. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 351 с. : с табл. ; 17 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-003-0 : 10 лв.
1. Английски език - лексикология - справочници
802.0-3(035)
COBISS.BG-ID 1264764132


803.0 НЕМСКИ ЕЗИК

БК 2014/12 Кн 509
        НЕМСКИ език : учебно помагало за специалностите "Мениджмънт на туризма" и "Мениджмънт на свободното време" в Колеж по туризъм - Варна / Севдалина Чакърова ... [и др.]. - Варна : Наука и икономика ИУ, 2013. - 112 с. ; 22 см

Текст и на бълг. ез. - Други авт.: Ваня Георгиева, Галина Петрова, Биляна Павлова.

ISBN 978-954-21-0662-3 : 3 лв.
1. Немски език - учебници за ВУЗ
803.0(075.8)
COBISS.BG-ID 1265122020


804.0 ФРЕНСКИ ЕЗИК

БК 2014/12 Кн 510
НИКОЛОВ, Божил, 1919-2014
        Избрани трудове / Божил Николов ; състав. Димитър Веселинов. - Факс. изд. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2008. - 896 с. : с ил., портр., факс. ; 29 см. - (Библиотека Университетско наследство)

Пълната форма на името на авт. Божил Николов е Божил Николов Иванов, а на състав. Димитър Веселинов - Димитър Веселинов Димитров
. - Текст и на фр. ез. - Творческият път на един български учен / Димитър Веселинов: с. 7-26. - Основни дати в живота на проф. Божил Николов / Д. Веселинов: с. 887-890. - Библиография на трудовете на проф. Божил Николов: с. 891-896. 

ISBN 978-954-07-2783-7 (подв.)
1. Николов, Божил, 1919-2014 - творчество - сборници 2. Филолози, български - творчество - сборници 3. Френска филология - сборници 4. България - филология
804.0(062.2)
840.09(062.2)
80(497.2)(092)(062.2)
92 Николов, Божил
COBISS.BG-ID 1264809956


808.2 РУСКИ ЕЗИК

БК 2014/12 Кн 511
МОСКОВКИН, Леонид Викторович, 1956-
        Инновации в обучении русскому языку как иностранному / Л. В. Московкин, Г. Н. Шамонина. - [Варна] : Унив. изд.  Варненски свободен унив. "Черноризец Храбър", 2013 ([Варна] : График). - 209 с. : с ил. ; 21 см

Библиогр.: с. 197-208.

ISBN 978-954-715-619-7 : 17 лв.
1. Руски език - методика на преподаването - учебници за ВУЗ
808.2(072)(075.8)
COBISS.BG-ID 1265135332


808.3 УКРАИНСКИ ЕЗИК

БК 2014/12 Кн 512
СТАМЕНОВА, Албена Проданова, 1967-
        Украински език за българи / Албена Стаменова, Райна Камберова. - 2. доп. изд. - София : [Парадокс], 2012- ([София] : [Симолини]). - Т. <1-> ; 23 см

1. изд. 2008-2015 в 3 т. на изд. Мико дизайн.

ISBN 978-954-553-146-0 (ч. 1)

Съдържа досега:

Ч. 1. - 2012. - 180 с. : с цв. ил., табл.

1. изд. 2008.

1. Украински език - учебници за ВУЗ
808.3(075.8)
COBISS.BG-ID 1264941284


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БК 2014/12 Кн 513
        БЪЛГАРСКИ език и литература : практически насоки за самоподготовка и зрелостен изпит / Клео Протохристова ... [и др.]. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 271 с. ; 24 см

Други авт.: Димка Димитрова, Татяна Ичевска, Екатерина Петкова. - Пълната форма на името на авт. Димка Димитрова е Димка Димитрова Николова-Иванова.

ISBN 978-954-426-955-5 : 10 лв.
1. Български език - учебници за средни общообразователни училища 2. Българска литература - учебници за средни общообразователни училища
808.67(076)(075.3)
886.7(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1264894692

БК 2014/12 Кн 514
ЗАХАРИЕВА, Йорданка Ценкова
        Пътят към модерността : книгата и дрехата в българския език / Йорданка Захариева. - София : Про лангс, 2014 ([София] : [Зизи принт]). - 95 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-2995-11-1
1. Български език - семантика 2. България - езикознание
808.67-54
COBISS.BG-ID 1264535524

        МАТУРА български език и литература. Ч. 1 Вж Кн 645

ПОПОВА, Олга Ставрева, 1956-
        Български език : справочник в таблици и схеми за ученици Вж Кн 310


82.08 ЛИТЕРАТУРНА ДЕЙНОСТ. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА. РЕДАКТИРАНЕ. КУЛТУРА НА РЕЧТА. ОРАТОРСКО ИЗКУСТВО
Вж и 801

БК 2014/12 Кн 515
РАДЕВА, Виржиния Боянова, 1954-
        Велики оратори и политици на Франция / Виржиния Радева. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 159 с. ; 24 см

Загл. на фр. ез.: Les grands orateurs et politiques de la France. - Библиогр.: с. 151-152. - Рез. на фр. ез.

ISBN 978-954-07-3659-4 : 10 лв.
1. Оратори - Франция - история 2. Политици - Франция - история 3. Франция - литературознание
82.085.4(44)(092)
32(44)(092)
92(44)
COBISS.BG-ID 1264961508

БК 2014/12 Кн 516
        ТЕОРИЯ и история на реториката : сборник с материали от научна конференция "Съвременни изследвания по реторика", 26 ноември 2011 г., София / състав. Нели Стефанова, Герасим Петрински. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 432 с. ; 21 см

Съдържа материали от: Александър Иванов, Аугусто Понцио, Божидар Андонов, Величко Руменчев, Венета Герасимова, Вяра Генова, Виржиния Радева, Герасим Петрински, Димка Гичева-Гочева, Донка Александрова, Иван Касабов, Иванка Мавродиева, Иглика Касабова, Ирина Симеонова Шевченко, Кремена Георгиева, Нели Стефанова, Ноеми Марин, Цезар М. Орнатовски, Росица Йорданова, Таня Колева, Филип-Джозеф Салазар, Ру-донг Чен. - Библиогр. след отд. статии.

ISBN 978-954-07-3665-5 : 15 лв.
1. Реторика - конференции
82.085.4(063)
COBISS.BG-ID 1264934884


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/12 Кн 517
        БЛЯСЪЦИ на остроумието : сентенции и афоризми от цял свят и от всички епохи / състав. и прев. от англ. Жанета Шинкова ; ил. Иван Газдов. - София : ИК Кибеа, 2004 ([София] : Монт). - 727 с. : с ил. ; 21 см. - (Серия Оракул)

Парал. текст на англ. ез.

ISBN 954-474-358-8
ISBN 978-954-474-358-1 !

820/899-84
COBISS.BG-ID 1265099492

БК 2014/12 Кн 518
БРЕВЪРТЪН, Тери, 1946-
        Съкровища на мъдростта : безсмъртни крилати фрази в човешката история : от кого, защо и кога са били изречени / Тери Бревъртън ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2013 (София : Инвестпрес). - 616 с. : с портр. ; 17 см

Ориг. загл.: Immortal words: history's most memorable quotations and the stories behind them / Terry Breverton. - Азб. показалец.

ISBN 978-954-474-524-0

820/899-84
COBISS.BG-ID 1265154276

БК 2014/12 Кн 519
        ГОЛЕМИТЕ майстори на хумора : [3000 забавни мисли, шеги и цитати, 111 автори] / прев. и състав. Силвия Петкова, Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2010 (София : Симолини). - 300 с. ; 21см

ISBN 978-954-641-007-8 : 12 лв.

820/899-845
COBISS.BG-ID 1264744676

БК 2014/12 Кн 520
        ИЗКУСТВОТО да побеждаваш : за стратегията и триумфа : заветите на великите водачи / [състав. и прев. Станимир Йотов]. - [2.] прераб. и доп. изд. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 221 с. ; 17 см. - (Бележки от вечността ; кн. 4)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2007 в сер. Библиотека Стратег.

ISBN 978-954-641-043-6 : 6.99 лв.

820/899-84
COBISS.BG-ID 1264798436

БК 2014/12 Кн 521
        ЛЮБОВТА през вековете : [големите любовни истории, които светът разказва] / [състав. и прев. Станимир Йотов]. - [София] : Пергамент прес, [2014] ([София] : Симолини). - 200 с. : с ил., портр. ; 17 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-017-7 : 9 лв.
1. Литература - теми, образи, сюжети 2. Разказ - теми, образи, сюжети 3. Любов - в литературата
820/899-34
177.6(0:82-34)
COBISS.BG-ID 1264800228

БК 2014/12 Кн 522
        СМЕШНИ малки истории : случки, анекдоти, разкази с неочакван край / [състав. и прев. Станимир Йотов]. - [София] : Пергамент прес, 2013 ([София] : Симолини). - 179 с. ; 17 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-056-6 : 4.99 лв.

820/899-36
COBISS.BG-ID 1264840932

БК 2014/12 Кн 523
        СМЕШНИТЕ неща, които децата казват и правят / [състав. и прев. Станимир Йотов, Яна Йотова]. - [2.] прераб. изд. - [София] : Пергамент прес, 2013 ([София] : Симолини). - 207 с. ; 17 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 2009, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-641-055-9 : 4.99 лв.

820/899-7
COBISS.BG-ID 1264813284

БК 2014/12 Кн 524
        [ТРИСТА тридесет и три] 333 ключа към богатството : идеи, мисли, посоки, стратегии / [състав. и прев. Станимир Йотов]. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 104 с. ; 17 см

Името на състав. отбелязано на с. 3.

ISBN 978-954-641-006-1 : 5.99 лв.

820/899-84
COBISS.BG-ID 1264839908


820/899-93 ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БК 2014/12 Кн 525
        МИТОВЕ за сътворението от цял свят / [състав. Младен Цветанов Влашки]. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 128 с. : с ил. ; 20 см. - (Златно перо : детско-юношеска класика)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - Библиогр.: с. 126.

ISBN 978-954-26-1279-7 : 4 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1264872420

БК 2014/12 Кн 526
        СНЕЖАНКА и седемте джуджета. - [София] : Пан, [2005] (Малайзия). - 8 с. : с цв. ил. ; 26 см. - (Моята първа книжка)

Кор. опис. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 954-657-556-9 : 4.90 лв.

820/899-93-91
COBISS.BG-ID 1265299172


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 527
        БРИТАНСКИЯТ хумор : 3000 цитата, 250 автори / прев. и състав. Станимир Йотов, Силвия Петкова. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 492 с. ; 21 см

Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-954-641-033-7 : 14 лв.

820-7
820-84
COBISS.BG-ID 1264888292

БК 2014/12 Кн 528
ДИБЪН, Деймиън, 1965-
        Нощният кораб за Китай / Деймиън Дибън ; прев. Александър Маринов. - София : Егмонт България, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 368 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The history keepers: the night ship to China / by Damian Dibben. - Кн. 3 от трилогията Стражи на историята.

ISBN 978-954-27-1219-0 : 9.90 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1265162468

БК 2014/12 Кн 529
КОСТЕЛО, Джейн, 1974-
        Списък с желания : [роман] / Джейн Костело ; прев. Павлина Миткова. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 384 с. ; 20 см. - (Колекция Ева)

Ориг. загл.: The wish list / Jane Costello. - Джейн Костело - псевд. на Джейн Уолстънхолм.

ISBN 978-954-26-1299-5 : 14.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264399332

БК 2014/12 Кн 530
ЛОРЪНС, Марк, 1966-
        Разделената империя. Кн. 2, Кралят на тръните / Марк Лорънс ; [прев. Милена Илиева]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 432 с. ; 21 см

Ориг. загл.: King of thorns / Mark Lawrence. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-437-6 : 15.99 лв.

820-312.9
COBISS.BG-ID 1264408292

БК 2014/12 Кн 531
МОРПУРГО, Майкъл, 1943-
        Боен кон / Майкъл Морпурго ; прев. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: War horse.

ISBN 978-954-641-034-4 : 9.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264912356

БК 2014/12 Кн 532
МОЪМ, Уилям Съмърсет, 1874-1965
        Луна и грош / Съмърсет Моъм ; прев. от англ. Каталина Събева. - [3. изд.]. - Пловдив : ИК Хермес, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 240 с. ; 21 см. - (Клуб Класика)

Ориг. загл.: The moon and sixpence / W. Somerset Maugham. 
- 1. изд. 1986 на изд. Г. Бакалов - Варна.


ISBN 978-954-26-1304-6 : 12.95 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264406756

БК 2014/12 Кн 533
        СМЯХ от британските острови : безброй анекдоти и шеги / прев. и състав. Станимир Йотов, Силвия Петкова. - [София] : Пергамент прес, 2013 ([София] : Симолини). - 317 с. ; 21 см

ISBN 978-954-641-054-2 : 12 лв.

820-36
820-845
COBISS.BG-ID 1264812516

БК 2014/12 Кн 534
ТОЙН, Саймън, 1969-
        Ключът / Саймън Тойн ; [прев. Милко Стоименов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 444 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The key / Simon Toyne. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-440-6 : 15.99 лв.

820-312.4
COBISS.BG-ID 1264478948

БК 2014/12 Кн 535
ХИЛ, Сузан, 1942-
        Жената в черно / Сузан Хил ; прев. от англ. Огняна Иванова. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The woman in black / Susan Hill.

ISBN 978-954-641-037-5 : 9.99 лв.

820-31
COBISS.BG-ID 1264823268

БК 2014/12 Кн 536
ЧЪРЧИЛ, Уинстън, 1874-1965
        Никога не се предавайте... : [афоризми и анекдоти] / Уинстън Чърчил ; прев., [състав.] Станимир Йотов. - София : Пергамент прес, 2013 ([София] : [Симолини]). - 171 с. ; 17 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.  -
Парал. текст на англ. ез. 

ISBN 978-954-641-053-5 : 5.99 лв.

820-84
820-845
COBISS.BG-ID 1264694500

БК 2014/12 Кн 537
ШЕКСПИР, Уилям, 1564-1616
        Ромео и Жулиета / Уилям Шекспир ; прев. Валери Петров. - [4. изд.]. - София : Пан, 2004 ([София] : Инвестпрес). - 192 с. ; 20 см. - (Книги за ученика)

Ориг. загл.: Romeo and Juliet / William Shakespeare.
- Валери Петров - псевд. на прев. Валери Нисим Меворах. - 1. изд. 1981 на изд. Отечество в сер. Библиотека за ученика.

ISBN 954-657-503-8 : 3.90 лв.

820-21
COBISS.BG-ID 1265314788


820-93 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/12 Кн 538
УИЛЯМС, Марджъри, 1881-1944
        Бархетният заек или Как играчките стават истински / от Марджъри Уилямс ; с ил. от Уилям Никълсън ; прев. Димо. - [София] : Ес принт, [2014]. - 32 с. : с цв. ил. ; 19 см

Ориг. загл.: The velveteen rabbit / Margery Williams. - Възприетата форма на името на прев. Димо е Димитър Жечев.

ISBN 978-619-7121-02-5 : 7 лв.

820-93-34
COBISS.BG-ID 1265314020

БК 2014/12 Кн 539
WHITNEY, Julian, 1965-
        Granddad's glove ; The blackbird and the fox : living language children's story books / [adapt. Julian Whitney, Keith Kelly] ; [ill. Venelin Vulkanov]. - Sofia : British Council, [2003] (Sofia : Paper Tiger Publ.). - 19, 17 с. : с цв. ил. ; 36 см

Загл. и авт. на адапт. на бълг. ез.: Дядовата ръкавичка ; Косе Босе / Джулиън Уитни, Кийт Кели. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Второто произведение отпеч. от обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг.

ISBN 954-91239-4-4

820-93-34
COBISS.BG-ID 1265125860


820(411) ШОТЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

БК 2014/12 Кн 540
        ШОТЛАНДСКИЯТ хумор : разкази, анекдоти, шеги, мисли и цитати / прев. и състав. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 146 с. ; 21 см. - (Клуб смях)

ISBN 978-954-641-005-4 : 7.99 лв.

820(411)-7
COBISS.BG-ID 1264812004


820(71) АНГЛОКАНАДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 541
КРИСТОФЪР, Пол, 1949-
        Мечът на тамплиерите / Пол Кристофър ; [прев. Милко Стоименов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 316 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The sword of the templars / Paul Christopher. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-436-9 : 15.99 лв.

820(71)-312.4
COBISS.BG-ID 1264400100

БК 2014/12 Кн 542
МЕСЪМ, Дж. Кент, 1979-
        Стръв / Дж. Кент Месъм ; [прев. Владимир Германов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 268 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: Bait / J. Kent Messum. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-441-3 : 13.99 лв.

820(71)-312.4
COBISS.BG-ID 1264478180


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 543
АЛБОМ, Мич, 1959-
        Човекът, който измерваше времето / Мич Албом ; прев. от англ. Ирина Манушева. - София : Кибеа, 2013 (София : Инвестпрес). - 272 с. : с портр. ; 18 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: The time keeper / Mitch Albom.

ISBN 978-954-474-642-1

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1265160932

БК 2014/12 Кн 544
        АМЕРИКАНСКИЯТ хумор : 3000 цитата, 250 автори / прев. и състав. Станимир Йотов, Силвия Петкова. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 487 с. ; 21 см

Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-954-641-036-8 : 14 лв.

820(73)-7
COBISS.BG-ID 1264888036

БК 2014/12 Кн 545
БЕНФОРД, Грегъри, 1941-
        Купата на небесата / Грегъри Бенфорд, Лари Нивън ; [прев. Красимир Вълков]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 368 с. ; 20 см. - (Избрана световна фантастика ; 180)

Ориг. загл.: The bowl of heaven / Gregory Benford & Larry Niven. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-453-6 : 15.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264501988

БК 2014/12 Кн 546
БРУКЪР, Барбара Роуз
        Дневниците на виаграта / Барбара Роуз Брукър ; [прев. Лили Христова]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 301 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The viagra diaries / Barbara Rose Brooker. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-446-8 : 14.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264478692

БК 2014/12 Кн 547
ГЛАДСТОУН, Уилям
        Дванадесетте / Уилям Гладстоун ; прев. от англ. Станислава Миланова. - София : Кибеа, 2011 ([София] : Инвестпрес). - 280 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The twelve / William Gladstonе. - Загл. на кор.: 12-те.

ISBN 978-954-474-575-2

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1265236452

БК 2014/12 Кн 548
ГЛАДУЕЛ, Малкълм, 1963-
        Какво видя кучето и други приключения / Малкълм Гладуел ; прев. от англ. Мариана Мелнишка ... [и др.]. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 483 с. ; 20 см

Ориг. загл.: What the dog saw and other adventures / Malcolm Gladwell. - Загл. на гърба на кн.: Какво видя кучето. - Други прев.: Ина Ескенази, Владимир Новков.

ISBN 978-954-491-978-8 : 14.99 лв.

820(73)-4
COBISS.BG-ID 1264424932

БК 2014/12 Кн 549
ДАШНЪР, Джеймс, 1972-
        Невъзможно бягство / Джеймс Дашнър ; [прев. Юлиян Стойнов]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 351 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The maze runner / James Dashner. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 1 от трилогията Лабиринтът.

ISBN 978-954-655-462-8 : 17.50 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264455908

БК 2014/12 Кн 550
ДЕСЕН, Сара, 1970-
        Заедно на път / Сара Десен ; [прев. от англ. Красимира Абаджиева]. - София : Егмонт България, 2014 (София : Инвестпрес). - 256 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Along for the ride / Sarah Dessen.

ISBN 978-954-27-1213-8 : 9.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1265202660

ДЖЕНКИНС, Елизабет Б., 1960-
        Завръщането на инката : пътешествие през посвещението и предсказанията на инките за предстоящия духовен скок на човечеството Вж Кн 1088

БК 2014/12 Кн 551
ДЖЕФЕРСЪН, Томас, 1743-1826
        Философия на свободата / Томас Джеферсън ; прев., [състав.] Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2013. - 125 с. ; 17 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.  - Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-954-641-052-8 : 5.99 лв.

820(73)-84
COBISS.BG-ID 1264872676

БК 2014/12 Кн 552
ДЖОРДАН, Софи
        Огнена светлина / Софи Джордан ; прев. от англ. Яна Йотова. - [София] : Пергамент прес, 2013 ([София] : Симолини). - 320 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Firelight / Sharie Kohler, погрешно отпеч. на гърба на загл. с.: Firelightr. - Sharie Kohler - псевд. на Софи Джордан.

ISBN 978-954-641-060-3 : 12 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264784356

БК 2014/12 Кн 553
КОНЪЛИ, Майкъл, 1956-
        Боговете на вината / Майкъл Конъли ; [прев. Елена Кодинова]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 396 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The gods of guilt / Michael Connelly. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-458-1 : 14.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1264577508

БК 2014/12 Кн 554
ЛАСКИ, Катрин, 1944-
        Легенда за пазителите : совите от Га'Хуул. [Кн. 1], Пленяването / Катрин Ласки ; [прев. от англ. Велислава Михайлова]. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 244 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Guardians of Ga´Hoole / Kathryn Lasky. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Кн. от поредицата Невърленд.

ISBN 978-954-641-023-8 : 10.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264842980

БК 2014/12 Кн 555
ЛАСКИ, Катрин, 1944-
        Легенда за пазителите : совите от Га'Хуул. [Кн. 2], Пътуването / Катрин Ласки ; прев. от англ. Красимира Христовска. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 228 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Guardians of Ga'Hoole / Kathryn Lasky. - Кн. от поредицата Невърленд.

ISBN 978-954-641-024-5 : 9. 90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264805348

БК 2014/12 Кн 556
ЛАСКИ, Катрин, 1944-
        Легенда за пазителите : совите от ГаʼХуул. [Кн. 3], Спасяването / Катрин Ласки ; прев. от англ. Велислава Михайлова. - [София] : Пергамент прес, 2013 ([София] : Симолини). - 188 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Guardians of Ga'Hoole / Kathryn Lasky. - Кн. от поредицата Невърленд.

ISBN 978-954-641-057-3 : 9.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264811748

БК 2014/12 Кн 557
ЛАУРИ, Лоис, 1937-
        Пазителят / Лоис Лаури ; прев. от англ. Яна Йотова. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 182 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The giver / Lois Lowry.

ISBN 978-954-641-039-9 : 9.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1265042148

БК 2014/12 Кн 558
ЛАХИРИ, Джумпа, 1967-
        Непривична земя : разкази / Джумпа Лахири ; прев. от англ. Зорница Христова. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 344 с. ; 20 см. - (Индийската поредица)

Ориг. загл.: Unaccustomed earth / Jhumpa Lahiri. - Пълната форма на името на прев. Зорница Христова е Зарница Христова Димова.

ISBN 978-954-491-896-5 : 14.99 лв.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1264517092

БК 2014/12 Кн 559
ЛЕ Гуин, Урсула, 1929-2018
        Реално и нереално / Урсула Ле Гуин ; [прев. Владимир Германов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 672 с. ; 21 см. - (Велики майстори на фентъзи и фантастика)

Ориг. загл.: The unreal and the real / Ursula K. Le Guin. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-444-4 : 24.95 лв.

820(73)-322.9
COBISS.BG-ID 1264478436

БК 2014/12 Кн 560
ЛОРЕН, Кристина
        Красив непознат / Кристина Лорен ; прев. от англ. Гергана Дечева. - София : Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес). - 344 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Beautiful stranger / Lauren Billings and Christina Hobbs Venstra. - Кристина Лорен - колективен псевдоним на Lauren Billings и Christina Hobbs Venstra.

ISBN 978-954-27-1212-1 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264988644

БК 2014/12 Кн 561
МААС, Сара Дж., 1986-
        Среднощна корона / Сара Дж. Маас ; прев. от англ. Александър Драганов. - София : Егмонт, 2014 (София : Дедракс). - 416 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Midnight crown / Sarah J. Maas.

ISBN 978-954-27-1217-6 : 14.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1265161956

БК 2014/12 Кн 562
МАКЕНА, Шанън
        Мъж в сянка / Шанън Макена ; прев. от англ. Кристина Георгиева. - София : Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес). - 464 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Standing in the shadows / Shannon Mckenna.

ISBN 978-954-27-1210-7 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264989924

БК 2014/12 Кн 563
МАККАРТИ, Кормак, 1933-
        Пътят / Кормак Маккарти ; прев. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 235 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The road / Cormac McCarthy.

ISBN 978-954-641-044-3 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264728292

БК 2014/12 Кн 564
МАККАРТИ, Кормак, 1933-
        Тук няма място за старци / Кормак Маккарти ; прев. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 261 с. ; 20 см

Ориг. загл.: No country for old men / Cormac McCarthy.

ISBN 978-954-641-045-0 : 12 лв

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264727524

БК 2014/12 Кн 565
МАКМАН, Лиза, 1968-
        Бдение / Лиза Макман ; прев. Валентина Донкова. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 195 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Wake / Lisa McMann. - Кн. 1 от трилогията Опасни сънища.

ISBN 978-954-641-020-7 : 10.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264856548

БК 2014/12 Кн 566
МАКМАН, Лиза, 1968-
        Сбогуване / Лиза Макман ; прев. Валентина Донкова. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 182 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Gone / Lisa McMann. - Кн. 3 от трилогията Опасни сънища.

ISBN 978-954-641-048-1 : 9.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264861156

БК 2014/12 Кн 567
МАКМАН, Лиза, 1968-
        Угасване / Лиза Макман ; прев. Валентина Донкова. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 216 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Fade / Lisa McMann. - Кн. 2 от трилогията Опасни сънища.

ISBN 978-954-641-035-1 : 9.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1265276644

БК 2014/12 Кн 568
МОНИНГ, Карън Мари, 1964-
        Мистерията на изчезналия амулет / Карън Мари Монинг ; прев. от англ. Ирина Ценкова. - София : Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес). - 320 с. ; 19 см. - (Книги за любов. Без предразсъдъци : паранормална романтика)

Ориг. загл.: Bloodfever / Karen Marie Moning.

ISBN 978-954-27-1211-4 : 12.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264994532

БК 2014/12 Кн 569
ОБРЕХТ, Теа, 1985-
        Жената на тигъра / Теа Обрехт ; прев. от англ. Силвана Миланова. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 335 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The tiger's wife / Téa Obreht.

ISBN 978-954-641-046-7 : 14 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264799204

БК 2014/12 Кн 570
ПАЙПЪР, Андрю, 1968-
        Демонологът / Андрю Пайпър ; [прев. Любомир Николов]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 316 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The demonologist / Andrew Pyper. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-655-447-5 : 15.99 лв.

820(73)-312.2
COBISS.BG-ID 1264400868

БК 2014/12 Кн 571
ПАТЕРСЪН, Катрин, 1932-
        Мост към Терабития / Катрин Патерсън ; прев. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 176 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Bridge to Terabithia / Katherine Paterson.

ISBN 978-954-641-011-5 : 9.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264846564

БК 2014/12 Кн 572
САНДЪРСЪН, Брандън, 1975-
        Спиращият войната / Брандън Сандърсън ; [прев. Валерий Русинов]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 623 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Warbreaker / Brandon Sanderson. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-464-2 : 24.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264411108

БК 2014/12 Кн 573
СИБОЛД, Алис, 1963-
        Очи от рая / Алис Сиболд ; прев. Красимира Христовска. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 277 с. ; 21 см

Ориг. загл.: The lovely bones / Alice Sebold.

ISBN 978-954-641-008-5 : 12.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264931812

БК 2014/12 Кн 574
СПАРКС, Никълъс, 1965-
        Незабравима разходка / Никълъс Спаркс ; прев. Красимира Христовска. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 222 с. ; 17 см

Ориг. загл.: A walk to remember / Nicholas Sparks.

ISBN 978-954-641-009-2 : 9.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264729316

БК 2014/12 Кн 575
СПАРКС, Никълъс, 1965-
        Писмо в бутилка / Никълъс Спаркс ; прев. Красимира Христовска. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 368 с. ; 17 см

Ориг. загл.: Message in a bottle / Nicholas Sparks.

ISBN 978-954-641-013-9 : 12 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264730596

БК 2014/12 Кн 576
СТИЙЛ, Даниел, 1947-
        Заедно завинаги / Даниел Стийл ; [прев. Диана Кутева, Стамен Стойчев]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 350 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Until the end of time / Danielle Steel. - Имената на прев. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-463-5 : 14.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264405732

БК 2014/12 Кн 577
ТВЕН, Марк, 1835-1910
        Стъпки подир дим от лула : избрани повести и разкази / Марк Твен ; подб. и прев. от англ. Николай Тодоров. - София : ИК Гутенберг, 2013 (София : Дайрект сървисиз). - 252 с. ; 18 см

Марк Твен - псевд. на Самюъл Лангхорн Клемънс.

ISBN 978-619-176-012-1 : 14 лв.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1265016804

БК 2014/12 Кн 578
ТОР, Брад, 1969-
        Ответен удар / Брад Тор ; прев. Велислава Михайлова. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 396 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Blowback / Brad Thor.

ISBN 978-954-641-012-2 : 15 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264918500

БК 2014/12 Кн 579
ФИЙСТ, Реймънд Е., 1945-
        Кралство под обсада / Реймънд Фийст ; [прев. Валерий Русинов]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 351 с. ; 21 см

Ориг. загл.: A kingdom besieged / Raymond E. Feist. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Кн. 1 от поредицата Войната на хаоса.

ISBN 978-954-655-457-4 : 16.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264407012

БК 2014/12 Кн 580
ФИЦДЖЕРАЛД, Франсис Скот, 1896-1940
        Великият Гетсби / Ф. Скот Фицджералд ; прев. Станимир Йотов. - [Ново изд.]. - [София] : Пергамент прес, 2013 ([София] : Симолини). - 184 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The great Gatsby / F. Scott Fitzgerald.

ISBN 978-954-641-050-4 : 9.99 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264828388

БК 2014/12 Кн 581
ФИЦДЖЕРАЛД, Франсис Скот, 1896-1940
        Завръщане във Вавилон : избрани разкази / Ф. Скот Фицджералд ; прев. от англ. [Станимир Йотов ... и др.]. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 252 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Short stories / F. Scott Fitzgerald. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Велислава Михайлова, Силвия Николаева. - Пълната форма на името на прев. Силвия Николаева е Силвия Николаева Йотова.

ISBN 978-954-641-022-1 : 10.90 лв.

820(73)-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1264847588

БК 2014/12 Кн 582
ФИЦДЖЕРАЛД, Франсис Скот, 1896-1940
        Трохите на щастието : избрани разкази / Ф. Скот Фицджералд ; прев. от англ. [Станимир Йотов ... и др.]. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 247 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Short stories / F. Scott Fitzgerald. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: Красимира Христовска, Велислава Михайлова, Силвия Николаева
. - Пълната форма на името на прев. Силвия Николаева е Силвия Николаева Йотова.

ISBN 978-954-641-019-1 : 10.90 лв.

820(73)-32(081.2)
COBISS.BG-ID 1264846308

БК 2014/12 Кн 583
ФРАНКЛИН, Бенджамин, 1706-1790
        Пътят към парите и успеха / Бенджамин Франклин ; прев., [състав.] Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : [Симолини]). - 125 с. ; 17 см

Ориг. загл.: The way to wealth / Benjamin Franklin. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-954-641-018-4 : 5.99 лв.

820(73)-4
820(73)-84
COBISS.BG-ID 1264809444

БК 2014/12 Кн 584
ХОКИНГ, Аманда, 1984-
        Подменена / Аманда Хокинг ; прев. от англ. Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2013 ([София] : Симолини). - 287 с. ; 20 см

Ориг. загл.: Switched / Amanda Hocking. - Кн. 1 от трилогията Трил.

ISBN 978-954-641-051-1 : 11.90 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264852196

БК 2014/12 Кн 585
ХУВЪР, Колийн, 1979-
        Да изгубиш Хоуп / Колийн Хувър ; прев. от англ. Елка Виденова. - София : Егмонт, 2014 (София : Инвестпрес). - 304 с. ; 19 см. - (Книги за любов. Без предразсъдъци : съвременна романтика)

Ориг. загл.: Losing Hope / Colleen Hoover.

ISBN 978-954-27-1209-1 : 12.90 лв.

820(73)-31
COBISS.BG-ID 1264994276

БК 2014/12 Кн 586
ХЪРН, Лафкадио, 1850-1904
        Жената на самурая : японски сказания / Лафкадио Хърн ; прев. от англ., [състав.] Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 203 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-030-6 : 9.90 лв.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1264843236

БК 2014/12 Кн 587
ХЪРН, Лафкадио, 1850-1904
        Момичето от паравана : японски сказания / Лафкадио Хърн ; прев. от англ., [състав.] Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 220 с. : с ил. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-040-5 : 9.90 лв.

820(73)-32
COBISS.BG-ID 1264842212

БК 2014/12 Кн 588
ХЮЛИК, Дъглас
        За честта на крадеца / Дъглас Хюлик ; [прев. Владимир Зарков]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 416 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Among thieves / Douglas Hulick. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-450-5 : 17.99 лв.

820(73)-312.9
COBISS.BG-ID 1264442084

БК 2014/12 Кн 589
ЧАЙЛД, Ричард
        Ръката на пророка / Ричард Чайлд ; [прев. Крум Бъчваров]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 396 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: Hand of the prophet / Richard Child. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-461-1 : 15.99 лв.

820(73)-312.4
COBISS.BG-ID 1264409316


820(73)-93 АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/12 Кн 590
        В клуба на Мики Маус: излет с приятели. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [8] с. : с цв. ил. ; 19 x 23 см. - (Приказки с пъзели)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Mickey Mouse Clubhouse. On the trip. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-27-1086-8 : 9.90 лв.

820(73)-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1265029092

БК 2014/12 Кн 591
        ДЖЕЙК и пиратите от Невърленд: на лов за съкровище. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [8] с. : с цв. ил. ; 19 x 23 см. - (Приказки с пъзели)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Jake and the Neverland pirates. Treasure hunt. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-27-1088-2 : 9.90 лв.

820(73)-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1265030372

БК 2014/12 Кн 592
        ДОК Макплюшинс и нейните приятели. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [8] с. : с цв. ил. ; 19 x 23 см. - (Приказки с пъзели)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Doc McStuffins puzzle book. At the doctors. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-27-1111-7 : 9.90 лв.

820(73)-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1265031396

БК 2014/12 Кн 593
        КАМБАНКА и феята пират / прев. Венета Янкова. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см. - (Чародейства) (Феи)

Ориг. загл.: Tinker bell and pirate fairy classic storybook.

ISBN 978-954-27-1227-5 : 6.99 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1265134820

БК 2014/12 Кн 594
        СОФИЯ Първа. - София : Егмонт, 2014 (Полша). - [32] с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Sofia the First.

ISBN 978-954-27-1156-8 (подв.) : 11.90 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1265205988

БК 2014/12 Кн 595
        СОФИЯ Първа: мечтаната корона. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [8] с. : с цв. ил. ; 19 x 23 см. - (Приказки с пъзели)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Sofia the First dreaming of a tiara. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-27-1085-1 : 9.90 лв.

820(73)-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1265090532

БК 2014/12 Кн 596
        СОФИЯ Първа: празник на магията. - София : Егмонт, 2014 (Полша). - [33] с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Sofia the First: the еnchanted feast.

ISBN 978-954-27-1170-4 (подв.) : 11.90 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1265206244

БК 2014/12 Кн 597
        ТОПЧО подскача отново : Док Макплюшинс. - София : Егмонт България, 2014 (Полша). - [24] с. : с цв. ил. ; 26 см

Ориг. загл.: Boomer gets his bounce back.

ISBN 978-954-27-1169-8 (подв.) : 11.90 лв.

820(73)-93-34
COBISS.BG-ID 1265055972


820(94) АВСТРАЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 598
ОЛДРИДЖ, Джеймс, 1918-
        Един последен поглед / Джеймс Олдридж ; прев. от англ. Красимира Светославова Абаджиева-Божилова. - 2. изд. - София : Enthusiast, 2014 (Костинброд : Мултипринт ООД). - 200 с. ; 20 см

Ориг. загл.: One last glimpse / James Aldridge. - Възприетата форма на името на прев. Красимира Светославова Абаджиева-Божилова е Красимира Светославова Абаджиева. - 1. изд. 1980 на изд. Нар. култура.

ISBN 978-619-164-118-5 : 13 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1264587492

БК 2014/12 Кн 599
РАЙЛИ, Матю, 1974-
        Турнирът / Матю Райли ; [прев. Венцислав Божилов]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 347 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The tournament / Matthew Reilly. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-465-9 : 15.99 лв.

820(94)-312.4
COBISS.BG-ID 1264405988

БК 2014/12 Кн 600
СИМСЪН, Греъм
        Великолепната жена / Греъм Симсън ; [прев. Елена Кодинова]. - София : ИК Бард, 2014 (Хасково : Полиграфюг). - 317 с. ; 20 см

Ориг. загл.: The Rosie project / Graeme Simsion. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-467-3 : 14.99 лв.

820(94)-31
COBISS.BG-ID 1264433892


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 601
АЙНЩАЙН, Алберт, 1879-1955
        Аз ли съм луд, или другите : афоризми и анекдоти / Алберт Айнщайн ; прев., [състав.] Станимир Йотов. - [София] : Пергамент прес, 2013 ([София] : Симолини). - 104 с. ; 17 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-025-2 : 4.99 лв.

830-84
COBISS.BG-ID 1264847076


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 602
КРЕФТНЕР, Херта, 1928-1951
        Ангел изгубен : лирика / Херта Крефтнер ; подб. и претворил от нем. Кръстьо Станишев ; [графики Иван Яхнаджиев]. - [София] : Вулкан 4, 2013. - 96 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: Kühle sterne / Hertha Kräftner. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-488-128-3

830(436)-1
COBISS.BG-ID 1265224932


839.7 ШВЕДСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 603
ГЕРХАРДСЕН, Карин, 1962-
        Джинджифиловата къща / Карин Герхардсен ; [прев. Ивайла Божанова]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 316 с. ; 20 см. - (Кралете на трилъра)

Ориг. загл.: The gingerbread house / Carin Gerhardsen. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Ч. 1 от поредицата Хамарби.

ISBN 978-954-655-443-7 : 15.99 лв.

839.7-312.4
COBISS.BG-ID 1264452324


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

НИКОЛОВ, Божил, 1919-2014
        Избрани трудове Вж Кн 510


840-93 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/12 Кн 604
ПЕРО, Шарл, 1628-1703
        Приказки / Шарл Перо ; [прев. Мила Емилова]. - София : ИК Пан, 2012. - 112 с. : с ил. ; 20 см. - (Поредица Мога сам да чета)

Ориг. загл.: Les contes de Perrault. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 954-657-513-5 : 2.90 лв.

840-93-34
COBISS.BG-ID 1265223140

БК 2014/12 Кн 605
DUVAL, Françoise, 1972-
        Arnaud, le prince rêvеur / [Françoise Duval] ; ill. Maya Pétkova. - Sofia : Simelpress, 2013. - 89 с. : с ил. ; 24 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2918-95-0

840-93-34
COBISS.BG-ID 1264786660

БК 2014/12 Кн 606
DUVAL, Françoise, 1972-
        Sarah / Françoise Duval. - Sofia : Simelpress, 2013. - 36 с. : с ил. ; 17 см

ISBN 978-954-2918-99-8

840-93-32
COBISS.BG-ID 1264804068

БК 2014/12 Кн 607
DUVAL, Françoise, 1972-
        Une maman perdue / [Françoise Duval]. - Sofia : Simelpress, 2013. - 25 с. : с ил. ; 24 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-2918-84-4

840-93-34
COBISS.BG-ID 1264784612


850 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 608
МАДЖАНИ, Маурицио, 1951-
        Среднощен пътник / Маурицио Маджани ; прев. от итал. Цвета Цанкова. - София : Парадокс, 2010 ([София] : Симолини-94). - 192 с. ; 22 см. - (Колекция Елит XXI)

Ориг. загл.: Il Viaggiatore notturno / Maurizio Maggiani.

ISBN 978-954-553-121-7 : 14 лв.

850-31
COBISS.BG-ID 1264885732

БК 2014/12 Кн 609
МАНГАНЕЛИ, Джорджо, 1922-1990
        Центурия : сто малки романа река / Джорджо Манганели ; прев. от итал. Нева Мичева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 231 с. ; 21 см. - (Кратки разкази завинаги)

Ориг. загл.: Centuria. Cento piccoli romanzi fiume / Giorgio Manganelli.

ISBN 978-954-491-982-5 : 12 лв.

850-32
COBISS.BG-ID 1264543204


850-93 ИТАЛИАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/12 Кн 610
БАКАЛАРИО, Пиердоменико, 1974-
        Юлисес Мур: Каменните пазачи : пета тетрадка / [Пиердоменико Бакаларио] ; прев. от итал. Весела Лулова Цалова ; [ill. by Iacopo Bruno]. - София : Егмонт България, 2014 (Добрич : Фолиарт). - 303 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: I guardiani di pietra / text by Pierdomenico Baccalario. - Името на авт. отбелязано на с. 5, а на ил. - на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-1216-9 : 9.90 лв.

850-93-312.9
COBISS.BG-ID 1265157348

БК 2014/12 Кн 611
        ГОЛЯМА книга: Принцесите / [ill. Gian Luca Oliveri]. - София : ИК Пан, [2010] ([Италия]). - [16] с. : с цв. ил. ; 26 см

Без сведение за ориг. загл. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. -
Прев. от итал. ез. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-657-901-0 : 17.99 лв.

850-93-34
COBISS.BG-ID 1264531684


859.0 РУМЪНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 612
ЛУНГУ, Дан, 1969-
        Кокошият рай : псевдо-роман за слухове и мистерии / Дан Лунгу ; прев. от рум. Ванина Божикова. - София : Парадокс, 2013 ([София] : [Диве]). - 184 с. ; 21 см. - (Колекция Елит XXI)

Ориг. загл.: Raiul gǎinilor / Dan Lungu.

ISBN 978-954-553-111-8

859.0-31
COBISS.BG-ID 1264915172

БК 2014/12 Кн 613
ТЕОДОРОВИЧ, Лучан Дан, 1975-
        Други любовни истории / Лучан Дан Теодорович ; прев. от рум. Ванина Божикова. - София : Парадокс, 2012. - 178 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Celelalte povesti de dragoste / Lucian Dan Teodorovici.

ISBN 978-954-553-148-4 : 15 лв.

859.0-31
COBISS.BG-ID 1264943332

БК 2014/12 Кн 614
ТЕОДОРОВИЧ, Лучан Дан, 1975-
        Нашият цирк ви представя / Лучан Дан Теодорович ; прев. от рум. Ванина Божикова. - София : Парадокс, 2013. - 160 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Circul nostru va prezinta / Lucian Dan Teodorovici.

ISBN 978-954-553-165-1 : 14 лв.

859.0-31
COBISS.BG-ID 1264831972


860-93 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/12 Кн 615
        VIOLETTA: мечтите се сбъдват : [прев. Ния Спасова]. - София : Егмонт, 2014 ([София] : Ропринт). - 159 с., [4] л. : с цв. ил. ; 19 см

Ориг. загл. : Un sueno cumplido. - На гърба на кор. означено 4. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-27-1203-9 : 3.99 лв.

860-93-31
COBISS.BG-ID 1265135588

БК 2014/12 Кн 616
        VIOLETTA: няма да се откажа : [прев. Ния Спасова]. - София : Егмонт България, 2014 ([София] : Ропринт). - 160 с., [4] л. : цв. ил. ; 19 см

Ориг. загл.: Violetta: no voy a parar. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с. - На гърба на кор. означено 3.

ISBN 978-954-27-1204-6 : 3.99 лв.

860-93-31
COBISS.BG-ID 1265151460


860(7/8) ЛАТИНОАМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 617
МОНТЕРОСО, Аугусто, 1921-2003
        Събрани съчинения (и други разкази) / Аугусто Монтеросо ; прев. от исп. Нева Мичева ; [ил. Люба Халева]. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 104 с. : с ил. ; 21 см. - (Кратки разкази завинаги)

Ориг. загл.: Obras completas (y otros cuentos) / Augusto Monterroso. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-491-981-8 : 10 лв.

860(728.1)-32(081.1)
COBISS.BG-ID 1264436964


860(82) АРЖЕНТИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 618
РОЕМЕРС, Алехандро Гилермо, 1958-
        Завръщането на Младия принц / Алехандро Гилермо Роемерс ; [прев. Елена Дичева] ; [ill. Laurie Hastings]. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 143 с. : с цв. ил. ; 18 см

Ориг. загл.: El regreso del Joven principe / A. G. Roemmers. - Имената на прев., ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-655-448-2 (подв.) : 11.99 лв.

860(82)-31
COBISS.BG-ID 1264472036

БК 2014/12 Кн 619
ХЕЛМАН, Хуан, 1930-2014
        Стихотворенията на Сидни Уест : преводи ІІІ / Хуан Хелман ; прев. от исп. Нева Мичева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 96 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Los poemas de Sidney West / Juan Gelman.

ISBN 978-954-491-993-1 : 10 лв.

860(82)-1
COBISS.BG-ID 1264492772


875 КЛАСИЧЕСКА ГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 620
ПЛУТАРХ, 45-120 пр. Хр.
        Спартанците : истории за легендарните воини на Елада / Плутарх ; [прев. от англ., състав. Станимир Йотов]. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 88 с. ; 17 см

Кор. опис. - Името на прев. отбелязано на с. 1.

ISBN 978-954-641-031-3 : 4.99 лв.

875-84
COBISS.BG-ID 1264874212

БК 2014/12 Кн 621
СОФОКЪЛ, 496-406 пр.Хр.
        Антигона / [Софокъл] = Antigone / [Sophocles] ; [прев. от старогр. Николай Гочев]. - [София] : Проектория, 2014 ([София] : [Булгед]). - xii, 106, xiii-xxx с. ; 22 см

Прев. по: Des Sophokles Antigone. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-619-156-089-9 : 15 лв.

875-21
COBISS.BG-ID 1264727780


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 622
ВАРНАЛИС, Костас, 1884-1974
        Стихотворения / Костас Варналис ; прев. Константинос Марицас. - София : [Иврай], 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 111 с. ; 21 см

Парал. текст на гр. ез.

ISBN 978-954-9388-60-2

877.4-1
COBISS.BG-ID 1264643556

БК 2014/12 Кн 623
КАВАФИС, Константинос Петрос, 1863-1933
        Поеми / К. П. Кавафис ; [прев. Константинос Марицас]. - София : Иврай, 2014 ([София] : Дайрект сървисиз). - 6 т. : с ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано в изд. каре. - Парал. текст на гр. ез.

ISBN 978-954-93885-3-4 (кн. 1) : 10 лв.
ISBN 978-954-93885-4-1 (кн. 2) : 10 лв.
ISBN 978-954-93885-5-8 (кн. 3) : 10 лв.
ISBN 978-954-9388-56-5 (кн. 4) : 15 лв.
ISBN 978-954-93885-6-5 (кн. 5) : 15 лв.
ISBN 978-954-93885-8-9 (кн. 6) : 10 лв.

Съдържа:

Кн. 1: 1896-1904. - 80 с.

Кн. 2: 1905-1915. - 114 с.

Кн. 3: 1916-1918. - 72 с.

Кн. 4: 1919-1933. - 206 с.

Кн. 5: Непубликувани 1877?-1923. - 214 с.

Текст и на англ. ез.

Кн. 6: Отречени 1886-1898 - 122 с.

877.4-1
COBISS.BG-ID 1264603620


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 624
ЛЕРМОНТОВ, Михаил Юриевич, 1814-1841
        Отечеството аз обичам... = Люблю Отчизну я... / М. Ю. Лермонтов ; ил. М. Ю. Лермонтов ; [състав. Елка Няголова] ; [прев. Димитър Горсов ... и др.]. - [Варна] : Слав. лит. и артист. акад., 2014 ([София] : [Скала принт]). - 136 с. : с портр., ил. ; 16 см. - (Библиотека Славянска прегръдка)

Имената на състав., прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Пълното име на състав. Елка Няголова е Елка Няголова Пощарова. - Други прев.: Димитър Златев, Иван Есенски, Надя Попова, Нели Пигулева.

ISBN 978-954-2930-16-7 (подв.)

882-1
COBISS.BG-ID 1265113572


882-93 РУСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/12 Кн 625
        МАША и мечока: далечен роднина. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Ориг. загл.: Дальний родственник.

ISBN 978-954-27-1183-4 : 2.99 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1264686308

БК 2014/12 Кн 626
        МАША и мечока: за пръв път в първи клас. - София : Егмонт България, 2014 (София : Лито Балкан). - 24 с. : с цв. ил. ; 21 x 21 см

Ориг. загл.: Маша и медведь. Первый раз в первый класс.

ISBN 978-954-27-1191-9 : 2.99 лв.

882-93-34
COBISS.BG-ID 1264686820

БК 2014/12 Кн 627
        МАША и мечока: истории за Маша и мечока / [прев. Зоя Христова]. - София : Егмонт, 2014 (София : Лито Балкан). - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см

Ориг. загл.: Маша и медведь. Истории про Машу и медведя. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-27-1192-6

882-93-34
COBISS.BG-ID 1265205732

БК 2014/12 Кн 628
        МАША и мечока: хайде да се запознаем!. - София : Егмонт България, 2014 (Китай). - [8] с. : с цв. ил. ; 19 x 23 см. - (Приказки с пъзели)

Кор. опис. - Ориг. загл.: Маша и медведь. Давай познакомимся!. - Кн. отпеч. на ламиниран картон.

ISBN 978-954-27-1089-9 : 9.90 лв.

882-93-34
087.5
COBISS.BG-ID 1265032420


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 629
АНДРУХОВИЧ, Юрий Игорович, 1960-
        Дванайсетте обръча / Юрий Андрухович ; прев. от укр. Албена Стаменова, Райна Камберова. - София : Парадокс, 2013. - 272 с. ; 21 см. - (Колекция Елит XXI)

Ориг. загл.: Дванадцять обручiв.

ISBN 978-954-553-126-2 : 16 лв.

883-31
COBISS.BG-ID 1264972516


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 630
ВАРГА, Кшищоф, 1968-
        Надгробна мозайка / Кшищов Варга ; прев. от пол. Диляна Денчева. - София : Парадокс, 2013. - 357 с. ; 21 см. - (Колекция Елит ХХІ)

Ориг. загл.: Nagrobek z lastryko / Krzysztof Varga.

ISBN 978-954-553-130-9 : 18 лв.

884-312.9
COBISS.BG-ID 1264993252

БК 2014/12 Кн 631
ВОЯШИНСКИ, Рафал, 1974-
        Старата : новела / Рафал Вояшински ; прев. от пол. Вера Деянова. - София : Ерго, 2014 (София : Дайрект сървисиз). - 113 с. ; 20 см. - (Модерна европейска проза)

Ориг. загл.: Stara / Rafał Wojasiński.

ISBN 978-954-8689-53-3 : 10 лв.

884-32
COBISS.BG-ID 1264636900

БК 2014/12 Кн 632
ЗИОЛА, Калина Изабела, 1952-
        На краю ночи : поэзия / Калина Изабелла Зиола ; пер. с пол. на рус. [Владимир Стокман, Ваня Ангелова]. - Плевен : Нима, 2014. - 79 с. : с ил. ; 21 см

Ориг. загл.: Na krawędzi nocy / Kalina Izabela Zioła. - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-511-6 : 19.42 лв.

884-1
COBISS.BG-ID 1265132516

БК 2014/12 Кн 633
СТАШУК, Анджей, 1960-
        Девет / Анджей Сташук ; прев. от пол. Искра Ангелова. - София : Парадокс, 2013. - 254 с. ; 21 см. - (Колекция Елит ХХІ)

Ориг. загл.: Dziewięć / Andrzej Stasiuk.

ISBN 978-954-553-115-6 : 16 лв.

884-31
COBISS.BG-ID 1264805860

БК 2014/12 Кн 634
СТАШУК, Анджей, 1960-
        Таксим / Анджей Сташук ; прев. от пол. Искра Ангелова, Милена Милева. - София : Парадокс, 2013. - 328 с. ; 21 см. - (Колекция Елит ХХІ)

Ориг. загл.: Taksim / Andrzej Stasiuk.

ISBN 978-954-553-139-2 : 18 лв.

884-31
COBISS.BG-ID 1264804836


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 635
ВАНЧУРА, Владислав, 1891-1942
        Маркета Лазарова / Владислав Ванчура ; прев. от чеш. Васил Самоковлиев. - София : Парадокс : Бохемия клуб, 2012. - 150 с. ; 21 см. - (Колекция Елит XXI) (Малка чешка библиотека / Бохемия клуб)

Ориг. загл.: Markéta Lazarová / Vladislav Vančura.

ISBN 978-954-553-149-1 (Парадокс) : 14 лв.

885.0-31
COBISS.BG-ID 1264978148

БК 2014/12 Кн 636
ПРОХАЗКОВА, Ленка, 1951-
        Слънце в зенита : роман за Ян Палах / Ленка Прохазкова ; прев. от чеш. Владимир Пенчев. - София : Парадокс, 2013. - 336 с. ; 20 см. - (Колекция Елит XXI)

Ориг. загл.: Slunce v úplňku : Příběh Jana Palacha / Lenka Procházková.

ISBN 978-954-553-123-1 : 18 лв.

885.0-312.6
COBISS.BG-ID 1264970212


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 637
ЧОСИЧ, Бора, 1932-
        Пътят към Аляска / Бора Чосич ; прев. от сръб. Паола Иванова. - София : Парадокс, 2013. - 152 с. ; 21 см. - (Колекция Елит ХХІ)

Ориг. загл.: Put na Aljasku / Bora Ćosić.

ISBN 978-954-553-116-3 : 14 лв.

886.1-311.6
COBISS.BG-ID 1264851940

БК 2014/12 Кн 638
MARKOV, Darko, 1970-
        Pesme iz bečkog podruma : [pesme] / Darko Markov. - Sofia : Svetulka 44 Atenei, 2013 ([София] : [Булгед]). - 92 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-309-159-1

886.1-1
COBISS.BG-ID 1264661476


886.6 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 639
СИЛЯН, Раде, 1950-
        Зло време : [поезия] / Раде Силян ; подб. и предг. Стефан Влахов-Мицов ; прев. от макед. ез. Владимир Луков. - София : Богианна, 2014 (Македония). - 172 с. ; 21 см

ISBN 978-954-676-125-5

886.6-1
COBISS.BG-ID 1264608484

886.6-93 МАКЕДОНСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/12 Кн 640
ШИПИНКАРОВСКИ, Петко Ристо, 1946-
        Златни обеци за Мария : роман за деца и юноши / Петко Шипинкаровски ; прев. от макед. Ваня Ангелова. - Плевен : Нима, 2013. - 243 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Златни обетки за Марија / Петко Шипинкаровски.

ISBN 978-619-162-261-0

886.6-93-31
COBISS.BG-ID 1264561892

886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БОЯДЖИЕВА, Екатерина Николова, 1922-2013
        Паисий Хилендарски : пътят на неговия живот : [биографично изследване с 44 черно-бели и цветни илюстрации] Вж Кн 1080

        БЪЛГАРСКИ език и литература : практически насоки за самоподготовка и зрелостен изпит Вж Кн 513

БК 2014/12 Кн 641
ГАНЕВ, Неделчо, 1944-
        Синдромът Яворов / Неделчо Ганев ; [ред. Румен Леонидов]. - Ст. Загора : Литера принт, [2012]. - 148 с. : с портр. ; 20 см

Пълното име на авт. Неделчо Ганев е Неделчо Ганев Георгиев. - Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-487-109-3
1. Яворов, Пейо Крачолов, 1878-1914 2. Поети, български 3. България - литературознание
886.7(092)
92 Яворов, Пейо Крачолов
COBISS.BG-ID 1264430308

БК 2014/12 Кн 642
ГЕОРГИЕВ, Марин, 1946-
        С подскоците на скакалеца : бележки върху поезията на Кирил Кадийски / Марин Георгиев. - София : ИК Огледало, 2014 ([София] : [Булгед]). - 48 с. : с цв. ил., портр. ; 21 см

Пълното име на авт. Марин Георгиев е Марин Георгиев Маринов.

ISBN 978-954-8041-80-5 : 7 лв.
1. Кадийски, Кирил Крумов, 1947- - творчество 2. Поети, български - творчество 3. България - литературознание
886.7(092)
886.7-1.09
92 Кадийски, Кирил Крумов
COBISS.BG-ID 1264801252

БК 2014/12 Кн 643
ГОРЧЕВА, Мая Стоянова, 1968-
        По стародавни мотиви... следите на народната песен в модерната българска литература / Мая Горчева. - София : Карина-Мариана Тодорова, 2013 ([София] : Изток-Запад). - 223 с. : с ил. ; 20 см

Загл. на гърба на кн.: По стародавни мотиви. - Библиогр. след отд. теми.

ISBN 978-954-315-076-2 : 11 лв.
1. Българска литература - история и критика 2. Народни песни, български 3. България - литературознание
886.7.09
886.7-192.09
COBISS.BG-ID 1265136100

БК 2014/12 Кн 644
ДИМОВА, Христина, 1944-
        Учeх се от тях / Христина Димова. - Сливен : ИК Жажда, 2014. - 111 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-795-418-2 : 10 лв.
1. Писатели, български - биографии 2. България - литературознание
886.7(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1264863204

КОЛЕВА, Ваня Колева, 1967-
        Часовникът и воденицата : българският фолклор и литература Вж Кн 334

БК 2014/12 Кн 645
        МАТУРА български език и литература / Елена Митева ... [и др.] ; състав. и ред. Елена Митева. - 2. прераб. изд. - София : Веди, 2014- ([София] : Рута). - Т. <1-> ; 30 см

Други авт.: Валентина Симеонова, Диана Миронова, Галина Стайкова, Донка Гуцова, Елисавета Руйчева, Валерия Пенчева, Росица Парапанова, Светлана Лазарова, Нина Добрева, Виолета Инева, Ива Захариева, Теодора Маринова, Росица Дакова. - 1. изд. 2010.

ISBN 978-954-8857-32-1 : 12 лв.

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2014. - 231 с.
1. Български език - тестове - учебници за средни общообразователни училища
886.7(079)(075.3)
808.67(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1265207524

БК 2014/12 Кн 646
МИХОВА, Калина Динкова
        Матурата по литература в таблици 11./12. клас / [Калина Динкова Михова]. - София : Просвета, 2014 (Пловдив : Инпринт). - 64 с. : с табл. ; 29 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-01-2832-0 : 3.90 лв.
1. Българска литература - учебници за средни общообразователни училища
886.7(076)(075.3)
COBISS.BG-ID 1264760036

БК 2014/12 Кн 647
ТОДОРОВА, Евелина Стефанова, 1949-
        Човекът в измеренията на времето / Евелина Тодорова ; [ред. Невяна Керемедчиева, Красимир Желев]. - София : Хрикер, 2014 ([София] : ИК Виделина). - 212 с. : с портр. ; 21 см

Имената на ред. отбелязани на гърба на загл. с. - Възприетата форма на името на ред. Красимир Желев е Красимир Желев Делчев, а на ред. Невяна Керемедчиева - Невяна Константинова с пълно име Невяна Константинова Керемедчиева.

ISBN 978-954-349-083-7 : 12 лв.
1. Българска литература - история и критика 2. България - литературознание
886.7.09
COBISS.BG-ID 1264583652


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БК 2014/12 Кн 648
АЛЕКСАНДРОВ, Стефан Иванов, 1977-
        Поезията в нас : стихосбирка / Стефан Александров. - 2. изд. - Плевен : Нима, 2014. - 76 с. : с портр. ; 21 см

1. изд. 2013 на ИК Женда - Х. Н. - Хасково.

ISBN 978-619-162-377-8 : 10.90 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265013476

БК 2014/12 Кн 649
АЛЕКСАНДРОВ, Стефан Иванов, 1977-
        Самота и любов : поезия / Стефан Александров. - Плевен : Нима, 2014. - 67 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-363-1 : 11.90 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265275876

БК 2014/12 Кн 650
АЛЕКСАНДРОВА, Ласка, 1962-
        Гласът на тишината : стихове = Голос тишины : стихи / Ласка Александрова ; пер. с болг. Ольга Пономарева (Шаховская). - Плевен : Нима, 2013. - 200 с. ; 15 см

Ласка Александрова - псевд. на авт. Магдалена Александрова Димова. - Възприетата форма на името на прев. Ольга Пономарева (Шаховская) е Олга Борисовна Пономарьова-Шаховска.

ISBN 978-619-162-199-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264549092

БК 2014/12 Кн 651
АНГЕЛОВ, Живко Янчев
        Из септемврийски поет / Живко Ангелов. - Плевен : Нима, 2014. - 83 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-487-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265053156

БК 2014/12 Кн 652
АНГЕЛОВА, Анита, 1991-
        Приказка за щастието, силата и спомена от днешния ден / Анита Ангелова. - Плевен : Нима, 2013. - [41] с. ; 15 см

ISBN 978-619-162-242-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264888548

БК 2014/12 Кн 653
АНГЕЛОВА, Ваня Христова, 1967-
        В Одриското царство : сенки и силуети : [поезия] / Ваня Ангелова. - Плевен : Нима, 2014. - 353 с. : с ил., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 332-335.

ISBN 978-619-162-513-0 : 47.12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265184740

БК 2014/12 Кн 654
АНГЕЛОВА, Ваня Христова, 1967-
        Градът на Севт III : сенки и силуети : [поезия] / Ваня Ангелова. - Плевен : Нима, 2014. - 196 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-490-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265022436

БК 2014/12 Кн 655
АНГЕЛОВА, Ваня Христова, 1967-
        Зов Нимфея : поэзия / Ваня Ангелова. - Плевен : Нима, 2014. - 85 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-512-3 : 25.33 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265021668

БК 2014/12 Кн 656
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Криле на душата / Мая Андонова ; [худож. Мая Генадиева Андонова]. - [София] : Пакс корпорация, 2014 ([София] : [Булгед]). - 8 с. : с ил. ; 16 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-45-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265182692

БК 2014/12 Кн 657
АНДОНОВА, Мая Генадиева, 1963-
        Орхидеи и обич / Мая Андонова ; [худож. Мая Генадиева Андонова]. - [София] : Пакс корпорация, 2013 ([София] : [Булгед]). - 8 с. : с ил. ; 16 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-02-6 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265182436

БК 2014/12 Кн 658
АНДРЕЕВА, Мариана, 1968-2013
        Чуй сърцето ми! : стихотворения / Мариана Андреева - Мъри ; [рис. Андреа Андреева]. - Варна : МС, 2013 (Варна : Колор принт ПАК). - 56 с. : с ил., портр., факс. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8493-43-7 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264635620

БК 2014/12 Кн 659
        АНТОЛОГИЯ на българската поезия : от 60-те години на ХІХ век до днес / [състав.] Ахмет Емин Атасой. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 663 с. : с портр., ил. ; 22 см

Библиогр.: с. 635-636.

ISBN 978-954-07-3670-9 (подв.)

886.7-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1264749028

БК 2014/12 Кн 660
АНТОНОВ, Антоан
        Любовта е птица : [стихосбирка] / Антоан Антонов ; [ил. Галена Воротинцева]. - Варна : Онгъл, 2009. - 76 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-8279-25-3 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265106404

БК 2014/12 Кн 661
АРШИНКОВА, Надежда Иванова, 1986-
        Отвъд точката, след която няма връщане / Надежда Аршинкова. - Плевен : Нима, 2013. - [32] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-283-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264707812

БК 2014/12 Кн 662
АСЕНОВ, Димитър, 1948-
        За любовта и още нещо : лирика / Димитър Асенов. - Плевен : Нима, 2014. - 74 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Асенов е Димитър Асенов Димитров.

ISBN 978-619-162-410-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264807140

БК 2014/12 Кн 663
АСЕНОВ, Димитър, 1948-
        Ключ към сърцето / Димитър Асенов. - Плевен : Нима, 2014. - 76 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Асенов е Димитър Асенов Димитров.

ISBN 978-619-162-493-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265204964

БК 2014/12 Кн 664
АСЕНОВ, Димитър, 1948-
        Когато пеперудите летят : лирика / Димитър Асенов. - Плевен : Нима, 2014. - 80 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Асенов е Димитър Асенов Димитров, погрешно отпеч. в изд. каре - Димитръ Асенов.
ISBN 978-619-162-360-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264506340

БК 2014/12 Кн 665
АСЕНОВ, Димитър, 1948-
        Когато те споходи любовта... : стихове / Димитър Асенов. - Плевен : Нима, 2014. - 74 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Асенов е Димитър Асенов Димитров.

ISBN 978-619-162-329-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264419812

БК 2014/12 Кн 666
АСЕНОВ, Димитър, 1948-
        Моя нежна... неустоима Любов : лирика / Димитър Асенов. - Плевен : Нима, 2014. - 77 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Асенов е Димитър Асенов Димитров.

ISBN 978-619-162-390-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264809188

БК 2014/12 Кн 667
АСЕНОВ, Димитър, 1948-
        Обичал ли си някога така : лирика / Димитър Асенов. - Плевен : Нима, 2014. - 74 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Асенов е Димитър Асенов Димитров.

ISBN 978-619-162-404-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264969956

БК 2014/12 Кн 668
АСЕНОВ, Димитър, 1948-
        С очи на влюбена жена : стихове / Димитър Асенов. - Плевен : Нима, 2014. - 76 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Асенов е Димитър Асенов Димитров.

ISBN 978-619-162-338-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264554724

БК 2014/12 Кн 669
АСЕНОВ, Димитър, 1948-
        С усещане за любов / Димитър Асенов. - Плевен : Нима, 2013. - 70 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Асенов е Димитър Асенов Димитров.

ISBN 978-619-162-305-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264719332

БК 2014/12 Кн 670
АСЕНОВ, Димитър, 1948-
        Целувам ти ръцете, мое злато!. : лирика / Димитър Асенов. - Плевен : Нима, 2014. - 72 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Асенов е Димитър Асенов Димитров.

ISBN 978-619-162-341-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264553956

БК 2014/12 Кн 671
АСЕНОВ, Димитър, 1948-
        Ще те позная сред звездите : лирика / Димитър Асенов. - Плевен : Нима, 2014. - 74 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Асенов е Димитър Асенов Димитров.

ISBN 978-619-162-374-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264808676

БК 2014/12 Кн 672
АСЕНОВ, Петко, 1931-2010
        Бялото козле : стихове и есета / Петко Асенов. - София : Книжен тигър, 2006 ([София] : [Образование и наука]). - 112 с. : с ил., портр. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Петко Асенов е Петко Асенов Дамянов.

886.7-1
886.7-4
COBISS.BG-ID 1264675044

БК 2014/12 Кн 673
АТАНАСОВА, Бистра Атанасова, 1944-
        Старомоден любовен роман : в стихове / Бистра Атанасова. - София : Мелани, 2013 ([София] : [Симелпрес]). - 87 с. : с ил. ; 21 см

Кн. е ил. с рис. на Огюст Роден.

ISBN 978-954-92917-3-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264729828

БК 2014/12 Кн 674
БАРЯКОВА, Елеонора Кирилова
        Вълшебство / Елеонора Барякова. - София : [Изд. авт.], 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 59 с. ; 20 см

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264699364

БК 2014/12 Кн 675
БЕЛЧЕВА, Катя, 1973-
        Светлината си тръгва на пръсти : стихотворения / Катя Белчева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 80 с. ; 21 см

ISBN 978-954-491-994-8 : 10.90 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264488676

БК 2014/12 Кн 676
БОГОЕВА, Антоанета Евтимова, 1947-
        Така видях земята : [стихотворения] / Антоанета Богоева. - София : Карина-Мариана Тодорова, 2013 ([София] : Изток-Запад). - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-954-315-077-9 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265048292

БК 2014/12 Кн 677
БОЕВ, Иван Любенов, 1939-
        Билото : стихове, проза (2009-2014) ; Сага за Космет (1990-2008) / Иван Л. Боев. - [София] : ИК Литера прима, 2014 ([София] : [Образование и наука]). - 380 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-738-178-0

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264563940

БК 2014/12 Кн 678
БОЖИНОВ, Кирил Евгениев, 1942-
        Вълна девета / Кирил Божинов. - София : Сепа-инфома, 2014. - 108 с. ; 22 см

ISBN 978-954-92599-9-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264723940

БК 2014/12 Кн 679
БОЗОВАЙСКА, Славена Петрова, 1978-
        Небесни писаници 4: с пеперудена душа / Славена Бозовайска. - Плевен : Нима, 2013. - 84 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-250-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264552676

БК 2014/12 Кн 680
БОСИЛИНА, Йорданка, 1938-
        Листопад и възход : стихове / Йорданка Босилина. - Пазарджик : [Барич и сие], 2013. - 128 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-8215-68-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265262052

БК 2014/12 Кн 681
БОТЕВ, Христо, 1848-1876
        Гора зашуми, вятър повее... / Христо Ботев ; [състав. Елка Няголова]. - [Ново изд.]. - Варна : Слав. лит. и артист. акад., 2014 ([София] : [Скала принт]). - 136 с. : с портр., ил., факс. ; 16 см. - (Библиотека Славянска прегръдка)

Пълната форма на името на авт. Христо Ботев е Христо Ботев Петков, а на състав. Елка Няголова - Елка Няголова Пощарова. - Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с. - За Ботев - от първо лице / Елка Няголова: с. 4-7. - Съдържа и: Цвете за Ботев - нови преводи на славянски езици / прев. на рус., макед., пол., сръб., словен., хърв., укр. ез. Гурген Баренц, Татяна Житкова, Надежда Мирошниченко, Людмила Снитенко, Максим Замшев, Звонимир Танески, Гане Тодоровски, Алекси Врубел, Предраг Бйелошевич, Горан Джорджевич, Зоран Вучич, Цветка Бевц, Джуро Видмарович, Енерика Бияч, Ивана Приморац, Тетяна Винник, Анна Багряна: с. 61-121. - Гурген Баренц - псевд. на прев. на рус. ез. Гурген Сергеевич Карапетян, а Анна Багряна - псевд. на прев. на укр. ез. Анна Юрийевна Багрянцева. -  Възприетата форма на името на прев. на макед. ез. Звонимир Танески е Звонко Танески, а на прев. на сръб. ез. Предраг Бйелошевич - Предраг Белошевич ; Именити личности за Христо Ботев / Илия Бешков, Любомир Левчев, Никола Георгиев: с. 122-133. - Пълната форма на името на авт. Илия Бешков е Илия Бешков Дунов.


ISBN 978-954-2930-17-4 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265167076

БК 2014/12 Кн 682
БОТЕВА, Донка Недялкова, 1948-
        С мастилото на сърцето : поезия / Донка Ботева. - София : Аскони-издат, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 180 с. ; 20 см

Съдържа: Под чужда стряха ; Помръкнали души и свяст разбунена.

ISBN 978-954-383-084-8 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264657380

БК 2014/12 Кн 683
БУДАКОВА, Диляна Вълкова, 1969-
        Искрица топлина / Диляна Вълкова Будакова = Sparkle of warmth / Dilyana Valkova Budakova ; [transl. Krassimir Chakandrakov]. - София : Колбис, [2014]. - 96 с. : с ил. ; 21 см

Името на прев. отбелязано на с. 4.

ISBN 978-954-8921-82-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264675300

БК 2014/12 Кн 684
БУРГАСКА пролет, преглед на художественото слово (9 ; Бургас ; 2013)
        Бургаска пролет IX : представени самодейни стихове от прегледа на художественото слово към Общинския съвет на Сдружение "СП - 2004 - Бургас" на 11.06.2013 г. - Бургас : [Ритъм 3], 2014 (Бургас : Информа прес). - 120 с. : с ил. ; 22 см

Загл. на кор.: Бургаска пролет.

ISBN 978-619-7103-03-8

886.7-194
COBISS.BG-ID 1265109988

БК 2014/12 Кн 685
БЪЧВАРОВА, Маргарита Иванова, 1952-
        Аум. Аумен / Маргарита Иванова Богданова-Бъчварова. - Ямбол : Жельо Учков 1999, 2013. - 104 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Маргарита Иванова Богданова-Бъчварова е Маргарита Иванова Бъчварова.

ISBN 978-954-391-072-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265368804

БК 2014/12 Кн 686
ВАСИЛЕВА, Ради, 1950-
        В очакване на... : лирика / Ради Василева - limurana. - Плевен : Нима, 2014. - 68 с. : с ил. ; 21 см

Ради Василева, Limurana - псевд. на авт. Радка Златинова Василева.

ISBN 978-619-162-356-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264878052

БК 2014/12 Кн 687
ВАСИЛЕВА, Ради, 1950-
        Затаила дъх... : лирика / Ради Василева - limurana. - Плевен : Нима, 2014. - 68 с. : с ил. ; 21 см

Ради Василева, Limurana - псевд. на авт. Радка Златинова Василева.

ISBN 978-619-162-371-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264893412

БК 2014/12 Кн 688
ВАСИЛЕВА, Ради, 1950-
        Защото те... обичам! : лирика / Ради Василева. - Плевен : Нима, 2014. - 78 с. : с ил. ; 21 см

Ради Василева, Limurana - псевд. на авт. Радка Златинова Василева.

ISBN 978-619-162-344-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265282276

БК 2014/12 Кн 689
ВАСИЛЕВА, Ради, 1950-
        Можех само... така да те обичам! : лирика / Ради Василева - limurana. - Плевен : Нима, 2014. - 68 с. : с ил. ; 21 см

Ради Василева, Limurana - псевд. на авт. Радка Златинова Василева.

ISBN 978-619-162-370-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264922084

БК 2014/12 Кн 690
ВЛАДИМИРОВ, Владимир, 1953-
        В джунглата на чувствата / Владимир Владимиров ; [худож. Велина Владимирова]. - Варна : Онгъл, 2013. - 80 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7079-15-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265051876

БК 2014/12 Кн 691
ВЛАДИМИРОВ, Владимир, 1953-
        Мелницата на живота / Владимир Владимиров. - Варна : Онгъл, 2011. - 68 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-69-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264586212

БК 2014/12 Кн 692
ГАНЕВ, Димитър, 1992-
        Никол слиза по стълбите : [стихотворения] / Димитър Ганев. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-954-491-985-6 : 9 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264456676

БК 2014/12 Кн 693
ГАНЕВ, Неделчо, 1944-
        Пневматично зачатие / Неделчо Ганев. - Ст. Загора : Литера принт, 2014. - 104 с. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Неделчо Ганев е Неделчо Ганев Георгиев.

ISBN 978-954-487-108-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264707044

БК 2014/12 Кн 694
ГАРСИЯ, Мимо, 1998-
        Тъжна любов / Мимо Гарсия. - Плевен : Нима, 2014. - 36 с. ; 21 см

Мимо Гарсия - псевд. на авт. Димитър Стоянов Груев. - Името на авт. погрешно отпеч. на гърба на загл. с. - Мимо Грасия.

ISBN 978-619-162-336-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264906468

БК 2014/12 Кн 695
ГЕНЧЕВА, Снежанка Иванова
        За слънцето и хората : песни и обичаи от община Ситово / авт.-[състав.] Снежанка [Иванова] Генчева. - Силистра : Изслед. проекти, 2014 ([Силистра] : [Александър Ковачев]). - 236 с. : с ил., табл. ; 21 см

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-90133-2-8 : 10 лв.
1. Села - Ситово (община) - история 2. Народни обичаи и обреди, български - Ситово (община) 3. Ситово (община) - фолклористика
886.7-192
398.3(497.21-37)
908(497.21-37)
COBISS.BG-ID 1264637668

БК 2014/12 Кн 696
ГЕОРГИЕВ, Атанас, 1958-
        Сезоните обичат... / Атанас Георгиев. - Бургас : Балтика-2002, 2013 (Бургас : Полиграф). - 64 с. : с цв. ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8040-77-8 : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265285348

БК 2014/12 Кн 697
ГЕОРГИЕВ, Кирил, 1945-
        Закъснял отговор : избрани стихотворения / Кирил Георгиев. - Варна : Онгъл, 2010. - 91 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-33-8

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1264633316

БК 2014/12 Кн 698
ГЕОРГИЕВ, Кирил, 1945-
        Разпятие : лирика / Кирил Георгиев. - Варна : Онгъл, 2008. - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-02-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264566244

ГЕОРГИЕВ, Марин, 1946-
        С подскоците на скакалеца : бележки върху поезията на Кирил Кадийски Вж Кн 642

БК 2014/12 Кн 699
ГЕОРГИЕВА, Дани
        Пътешествието на една душа / Дани Георгиева. - Плевен : Нима, 2013. - 48 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-294-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264544740

ГОРЧЕВА, Мая Стоянова, 1968-
        По стародавни мотиви... следите на народната песен в модерната българска литература  Кн 643

БК 2014/12 Кн 700
ГОСПОДИНОВ, Светозар Господинов, 1948-

        Електорален катехизис : стихотворения и епиграми : политическа сатира / Светозар Господинов ; [худож. Цветан Павлов, Никола Урумов]. - [2.] разш. изд. - Сливен : Обнова, 2011. - 127 с. : с ил., портр. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - 1. изд. 2005 със загл. Електорална атака ; В кн. означено 3. разш. изд.
ISBN 978-954-9486-38-4 : 4.99 лв.

886.7-17
886.7-7
886.7-193.2
COBISS.BG-ID 1264533732

БК 2014/12 Кн 701
ГРИВНЕВ, Георги Христов, 1942-
        Утринен здрач : стихотворения / Георги Гривнев. - Смолян : Зеа-принт, 2014. - 79 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9358-93-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264844516

БК 2014/12 Кн 702
ГРУЕВ, Иван Илчев, 1936-2013
        Откриване на сетивата : избрани стихотворения 2 / Иван Груев. - Ст. Загора : Домино, 2014 ([Ст. Загора] : Дъга плюс). - 127 с. ; 21 см

ISBN 978-954-651-263-5

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1264844260

БК 2014/12 Кн 703
ГУЦЕВА, Силвия Пламенова
        С обич за теб : поезия / Силвия Гуцева. - Габрово : Сикра-СГ, 2014 (Габрово : ТУ). - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90230-1-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265048804

БК 2014/12 Кн 704
ГЮРОВА-Гунчева, Милена Георгиева, 1966-
        Феникс / Милена Гюрова-Гунчева ; [худож. Георги Флоров]. - София : Иврай, 2014 ([София] : Дайрект сървисиз). - 120 с. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9388-59-6 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264636644

БК 2014/12 Кн 705
ДАМЯНОВА, Весела, 1985-
        Цветя през есента : [стихове] / Весела Дамянова ; [снимки Весела Дамянова]. - Плевен :  Нима, 2013. - 77 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-162-292-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264483044

БК 2014/12 Кн 706
ДАРАКЧИЕВА, Силвия, 1981-
        Искам да летя / Силвия Даракчиева - Sisony. - Плевен : Нима, 2013. - 34 с. : с ил., портр. ; 21 см

Sisony - псевд. на авт. Силвия Даракчиева.

ISBN 978-619-162-291-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264815076

БК 2014/12 Кн 707
ДЕБЕЛЯНОВ, Димчо Вельов, 1887-1916
        Избрани творби / Димчо Дебелянов ; [състав. Любомир Русанов]. - София : Пан, 2004 ([София] : Инвестпрес). - 96 с. ; 20 см. - (Книги за ученика)

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 954-657-506-2 : 3.90 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1265314276

БК 2014/12 Кн 708
ДЕНЕВ, Деньо Тодоров, 1946-
        Почеркът на вятъра : поема за душата и природата / Деньо Денев ; [худож. Петър Кайраков]. - Сливен : Обнова, 2010. - 44 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9486-26-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264509412

БК 2014/12 Кн 709
ДИМИТРОВ, Красимир Рашков, 1961-2014
        Дъх на човек : лирика / Красимир Димитров. - Плевен : Нима, 2014. - 90 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-162-408-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264972260

БК 2014/12 Кн 710
ДИМИТРОВ, Красимир Рашков, 1961-2014
        Закъсняла среща : лирика / Красимир Димитров. - Плевен : Нима, 2014. - 76 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-343-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264546276

БК 2014/12 Кн 711
ДИМИТРОВ, Красимир Рашков, 1961-2014
        Не заключвай... може да се върна... : лирика / Красимир Димитров. - Плевен : Нима, 2013. - 80 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-619-162-254-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264552420

БК 2014/12 Кн 712
ДИМИТРОВ, Красимир Рашков, 1961-2014
        Ще те намеря, любов! : стихове / Красимир Димитров (Кресто Миров). - Плевен : Нима, 2013. - 78 с. : с ил. ; 21 см

Кресто Миров - псевд. на Красимир Димитров.

ISBN 978-619-162-243-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264491492

БК 2014/12 Кн 713
ДИМИТРОВ, Красимир Рашков, 1961-2014
        Ще те обичам! Толкова е просто... : поезия / Красимир Димитров. - Плевен : Нима, 2014. - 80 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-331-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264823524

БК 2014/12 Кн 714
ДИМИТРОВ, Пламен, 1991-
        Душата ми е чиста : избрани творби / Пламен Димитров. - Плевен : Нима, 2013. - 58 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-317-4 : 10 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1264808932

БК 2014/12 Кн 715
ДИМИТРОВА, Калинка Иванова, 1935-
        Животът продължава / Калинка Димитрова. - Варна : Онгъл, 2010. - 84 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-30-7 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264583396

БК 2014/12 Кн 716
ДИМИТРОВА, Красимира
        За теб, любов... / Красимира Димитрова. - Плевен : Нима, 2013. - 66 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-262-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264488164

БК 2014/12 Кн 717
ДИМИТРОВА, Наталия, 1972-
        С обич за... : стихосбирка / Наталия Димитрова - Нели. - Плевен : [Нима], 2014. - 68 с. : с ил. ; 14 x 21 см

ISBN 978-619-162-399-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264880100

БК 2014/12 Кн 718
ДРАГОЕВА, Геновева, 1943-
        Огледало / Геновева Драгоева. - [Шумен] : Юни експрес, [2014] (Шумен : Ейро клима). - 92 с. : с портр., ил. ; 21 см

ISBN 978-954-9454-79-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265033444

БК 2014/12 Кн 719
ДРАГОЕВА, Радостина, 1971-
        Смисъл в сълзата : лирика / Радостина Драгоева. - Варна : Онгъл, 2011. - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-54-3 : 4 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264666596

БК 2014/12 Кн 720
ДРУМЕВ, Росен Друмев, 1958-
        Човешко / Росен Друмев. - Бургас : Балтика-2002, 2012 (Бургас : Полиграф). - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8040-59-4 : 6 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265255396

БК 2014/12 Кн 721
ДЪН, Уилям, 1975-
        Спомени за любовта : стихове с аромат на цветя / Уилям Дън. - София : Мултипринт, 2013. - 76 с. ; 21 см

Уилям Дън - псевд. на Янко Петков.

ISBN 978-954-362-142-2 : 8 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264488420

БК 2014/12 Кн 722
ЕФТИМОВА, Дора, 1958-
        По струните на моята любов : поезия / Дора Ефтимова, Ивелина Цветкова ; [худож. Ваня Колева]. - Плевен : Нима, 2013. - 36 с. : с ил. ; 21 см

Дора Ефтимова - псевд. на Тодорка Петрова Ефтимова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълната форма на името на ил. Ваня Колева е Ваня Колева Димитрова.

ISBN 978-619-162-319-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264876772

БК 2014/12 Кн 723
ЖЕЛЯЗКОВ, Валентин Димитров, 1962-
        Където бедните се молят / Валентин Желязков. - Плевен : Нима, 2014. - 125 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-368-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264826084

БК 2014/12 Кн 724
ЖЕЛЯЗКОВ, Валентин Димитров, 1962-
        100 мига отчаяние / Валентин Желязков - Napolitano. - Плевен : Нима, 2014. - 134 с. ; 21 см

Napolitano - псевд. на авт. Валентин Димитров Желязков.

ISBN 978-619-162-369-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264825316

БК 2014/12 Кн 725
ЖЕЛЯЗКОВА, Мима
        Отговори... / Мима Желязкова ; [худож. Огнян Кузманов]. - Бургас : Балтика 2002, 2013 ([Бургас] : Полиграф). - 100 с. : с цв. ил. ; 17 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8040-69-3 : 15 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265215204

БК 2014/12 Кн 726
ЖИШЕВ, Илчо Ангелов, 1933-
        Защо се ражда човек : стихотворения / Илчо Ангелов Жишев. - Бургас : Балтика 2002, 2011 (Бургас : Полиграф). - 58 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8040-49-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265237988

БК 2014/12 Кн 727
ЗАРЕВА, Ели Асенова, 1967-
        Бял планински кристал : стихове / Ели Зарева. - Плевен : Нима, 2014. - 51 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-358-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264791524

БК 2014/12 Кн 728
ЗАРЕВА, Ели Асенова, 1967-
        Искам да съм в твоята усмивка : стихосбирка по картини на художници / Ели Зарева. - Плевен : Нима, 2014. - 59 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-354-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264791268

БК 2014/12 Кн 729
ЗЛАТКОВ, Димитър Генадиев, 1938-
        Откровения : лирика / Димитър Златков. - Пазарджик : Барич и сие, 2014. - 56 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8215-70-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265363940

БК 2014/12 Кн 730
ИВ Ван Смит
        Стихотворения, поема, песни / Ив Ван Смит. - Плевен : Нима, 2014. - 166 с. : с ил. ; 21 см

Ив Ван Смит - псевд. на авт. Иван Спасов Митов. - Кн. 1 от поредицата Повеите на любовта. - Съдържа: Повеи от Дунава ; Любовта на юношата ; Повеите на любовта ; Повеи от душата ; Повеи от древни времена.

ISBN 978-619-162-509-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265054692

БК 2014/12 Кн 731
ИВАНОВ, Петър Серафимов, 1946-
        Да бъде България! / Персиян. - [3.] доп. изд. - Плевен : Нима, 2013. - 154 с. : с ил., портр., к. ; 21 см

Персиян - псевд. на авт. Петър Серафимов Иванов. - 
1. изд. 1999 на изд. Габрово принт - Габрово ; В. кн. погрешно отпеч. 4. доп. изд. ; За първа публ. е посочено изд. от 1997 на Бълг. култ. център Акад. Александър Теодоров-Балан - Болград.

ISBN 978-619-162-214-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264482532

БК 2014/12 Кн 732
ИВАНОВА, Валя, поезия
        Следа от любов : поезия / Валя Иванова ; [ил. Валя Иванова]. - Варна : Онгъл, 2011. - 44 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8279-53-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265105124

БК 2014/12 Кн 733
ИВАНОВА, Галина Драгнева, 1967-
        Дух по вятър разпилян / Галина Иванова. - Варна : Онгъл, 2012. - 127 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-74-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264605412

БК 2014/12 Кн 734
ИВАНОВА, Галина Драгнева, 1967-
        Идилични бои / Галина Иванова. - Варна : Онгъл, 2011. - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-52-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264606692

БК 2014/12 Кн 735
ИВАНОВА, Диана Иванова, 18.10.1968-
        Амулет в сърцето : стихотворения / Диана Иванова ; [худож. Петър Кайраков]. - Сливен : Обнова, 2012. - 44 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9486-48-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264477412

БК 2014/12 Кн 736
ИВАНОВА, Маргарита Ангелова, 1948-
        Моят танц с делфините / Маргарита Иванова. - София : Симел прес, 2013. - 51 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2918-83-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264683492

БК 2014/12 Кн 737
ИВАНОВА, Маргарита Ангелова, 1948-
        Не пръсвайте кристала / Маргарита Иванова. - [София] : Симелпрес, [2013]. - 53 с. ; 21 см

ISBN 978-954-2918-82-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264682980

БК 2014/12 Кн 738
ИВАНОВА, Павлина, 1969-
        Скитницата / Павлина Иванова. - Плевен : Нима, 2014. - 64 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Павлина Иванова е Павлина Иванова Димитрова.

ISBN 978-619-162-381-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264882916

БК 2014/12 Кн 739
ИКОНОМОВ, Константин Асенов, 1939-
        Багри : стихове / Константин Икономов ; [ил. Константин Икономов]. - София : Арс милениум МММ, 2013 ([София] : Аси принт - Панчо Цекин). - 216 с. : с цв. ил. ; 24 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-2950-07-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264830180

БК 2014/12 Кн 740
ИКОНОМОВ, Константин Асенов, 1939-
        Добросфера : стихове / Константин Икономов ; [ил. Константин Икономов]. - София : Арс милениум МММ, 2011 ([София] : Аси принт - Панчо Цекин). - 232 с. : с портр., ил. ; 25 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-2950-01-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264773860

БК 2014/12 Кн 741
ИЛИЕВ, Илко Пенев, 1958-
        Личен дневник : стихотворения / Илко Илиев ; [худож. Милена Илиева]. - Сливен : Обнова, 2010. - 72 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9486-19-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264506084

БК 2014/12 Кн 742
ИЛИЕВ, Камен
        Любовни размисли и алкохолни страсти : стихове / Камен Илиев. - Русе [т.е. Плевен] : Медиатех, 2014. - 56 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7071-58-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265169380

БК 2014/12 Кн 743
ЙОРДАНОВ, Тихомир Тодоров, 1932-
        Забодени с топлийки / Тихомир Йорданов. - Варна : МС, 2013 (Варна : Колор принт ПАК). - 40 с. : с портр. ; 15 см

ISBN 978-954-8493-45-1 : 3 лв.

886.7-17
COBISS.BG-ID 1265032164

БК 2014/12 Кн 744
ЙОРДАНОВ, Тихомир Тодоров, 1932-
        Злъчни строфи : насметени бодилчета / Тихомир Йорданов. - Варна : МС, 2013 (Варна : Колор принт ПАК). - 96 с. : с портр. ; 15 см

ISBN 978-954-8493-36-9 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265028836

БК 2014/12 Кн 745
ЙОРДАНОВА, Вяра, 1989-
        Чистилище за мечти : стихове / Вяра Йорданова. - Плевен : Нима, 2014. - 66 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-349-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264848868

БК 2014/12 Кн 746
ЙОРДАНОВА, Милена Валентинова, 1992-
        Отломки / Милена Йорданова. - Плевен : Нима, 2014. - 100 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-497-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265030628

БК 2014/12 Кн 747
КАЗАНЛЪКЛИЕВА, Мариела Стоянова
        Нежност за милиони : стихове / Мариел-Галяна. - София : ИК Титан, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 40 с. ; 20 см

Мариел-Галяна - псевд. на Мариела Стоянова Казанлъклиева.

ISBN 978-619-7030-12-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264672228

БК 2014/12 Кн 748
КАРАКОЛЕВА, Петя Георгиева, 1944-1997
        Стихове / Петя Караколева. - София : Светулка 44 Атеней, 2014 ([София] : [Булгед]). - 80 с. ; 21 см. - (Колекция Петя Караколева ; 2)

ISBN 978-954-309-158-4 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264702692

БК 2014/12 Кн 749
КАРАМИНКОВА, Радка Димитрова
        Аз на глас : стихотворения / Радка Караминкова. - Сливен : Обнова, 2010. - 100 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-27-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264513252

БК 2014/12 Кн 750
КАРОВА, Татяна Антонова
        Светлинки : поезия / Татяна Карова. - [Шумен] : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 40 с. ; 17 см

ISBN 978-954-9454-78-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265041892

БК 2014/12 Кн 751
КЕПЕНЕРОВА, Деспина Райкова, 1928-2011
        Малко Търново, здравей / Деспина Кепенерова. - Бургас : Балтика-2002, 2011 (Бургас : Полиграф). - 32 с. : с портр., ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8040-51-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265285604

БК 2014/12 Кн 752
ЛУЛЧЕВ, Найден Николов, 1939-
        Хроника на едно безумие / Найден Лулчев. - Варна : Онгъл, 2011. - 28 с. : с табл. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-68-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264713444

БК 2014/12 Кн 753
МАДЖАРСКИ, Стойчо, 1939-
        Пълнолуния : лирика / Стойчо Маджарски. - Ст. Загора : Литера принт, 2012. - 48 с. : с ил. ; 20 см

Стойчо Маджарски - псевд. на Стойчо Митев Стойчев.

ISBN 978-954-487-104-8 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264528100

БК 2014/12 Кн 754
МАРИНОВ, Иванко, 1946-
        Нощен полет, тъмен джаз : стари нови стихове / Иванко Маринов. - София : Светулка 44 Атеней, 2013 ([София] : [Булгед]). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Иванко Маринов - псевд. на авт. Иван Маринов Димитров.

ISBN 978-954-309-153-9 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264661220

БК 2014/12 Кн 755
МАРИНОВА, Вероника
        С теб съм бяла... / Вероника Маринова. - Плевен : Нима, 2013. - 40 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-293-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264913124

БК 2014/12 Кн 756
МАРИНОВСКА, Славка
        Автограф от мълния / Славка Мариновска ; [худож. Здравко Палазов, Михаил Минков]. - [София] : Български писател, 2013 (Пловдив : Фаст принт букс). - 152 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-443-924-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264782564

БК 2014/12 Кн 757
МАРИНОВСКА, Славка
        Живот на прима виста / Славка Мариновска ; [худож. Здравко Палазов]. - [София] : Български писател, 2013 (Пловдив : Фаст принт букс). - 160 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-443-923-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264779492

БК 2014/12 Кн 758
МАРИНОВСКА, Славка
        ПлЪтформи / Славка Мариновска ; [худож. Здравко Палазов, Михаил Минков]. - [София] : Български писател, 2013 (Пловдив : Фаст принт букс). - 184 с. : с ил. ; 21 см

Имената на ил. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-443-935-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264781284

БК 2014/12 Кн 759
МАРИНОВСКА, Славка
        Чифт леви обувки / Славка Мариновска ; [худож. Михаил Минков]. - [София] : Български писател, 2013 (Пловдив : Фаст принт букс). - 158 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-443-936-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264777188

БК 2014/12 Кн 760
        МЕЧТАТЕЛИ на 21 век : творци от фейсгрупата "Мечтатели на 21 век" / [Ели Зарева ... и др.] ; [състав.] Ели Зарева. - Плевен : Нима, 2014. - 68 с. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на с. 66. - Други авт.: Петър Иванчовски, Весела Дамянова, Александър Алексиев, Йорданка Радева, Дочка Станчева, Диана Ахмакова, Кина Златева.

ISBN 978-619-162-357-0

886.7-1(082)
COBISS.BG-ID 1264964580

БК 2014/12 Кн 761
МИЛЕВ, Йордан Тошев, 1933-
        Отшелник : стихове / Йордан Милев. - [София] : Лотос, 2013 ([София] : Тип-топ прес). - 120 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8868-12-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264618212

БК 2014/12 Кн 762
МИЛТЕНОВ, Иво Емилов, 1953-
        Водопади на тишината : [стихове] / Иво Милтенов. - София : Арс милениум МММ, 2012 ([София] : Асипринт - Панчо Цекин). - 48 с. : с ил. ; 17 х 16 см

Кн. е ил. с рис. на Микалоюс Чюрлëнис.

ISBN 978-954-2950-06-6 (подв.)

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264815588

БК 2014/12 Кн 763
МЛАДЕНОВ, Цветко Станков, 1934-
        И пак на път / Цветко Младенов. - Шумен : ИК "Славчо Николов и сие", 2014 (Видин : Компакт принт). - 59 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-25-0237-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265101796

БК 2014/12 Кн 764
МОМЧИЛОВА, Любка
        Посрещам утрото / Любка Момчилова. - Плевен : Нима, 2014. - 68 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-507-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265122276

БК 2014/12 Кн 765
НАКОВА, Катя Йончева, 1947-
        По пътя ми ангели : стихове / Катя Накова. - София : [Изд. авт.], 2013 ([София] : Симолини). - 44 с. : с ил. ; 20 см

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265204708

НЕДЕЛИНА, Надя, 1916-2012
        По евкалиптови пътища вървях : впечатления от Тунис Вж Кн 978

БК 2014/12 Кн 766
НЕДЕЛЧЕВА, Йорданка, 1954-
        Моята песен : тракийски песни от Варненския край / Йорданка Неделчева. - Варна : Онгъл, 2010. - 140 с. : с ноти ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Йорданка Неделчева е Йорданка Неделчева Стоянова.

886.7-192
784.4.089(497.21-31)
COBISS.BG-ID 1264681188

БК 2014/12 Кн 767
НЕСТОРОВ, Румен, 1942-
        Океан от страсти : поезия / Румен Несторов ; [худож. Румен Несторов]. - Варна : ИК Море, 2014 (Варна : Колор принт-ПАК). - 112 с. : с портр., ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9722-28-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264532196

БК 2014/12 Кн 768
НИКОВА, Нели Николова, 1969-
        В магията на твоя сън, желана... / Нели Никова. - Варна : Онгъл, 2010. - 220 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-41-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264600548

БК 2014/12 Кн 769
НИКОЛАЕВА, Стелияна, 1995-
        Чувства / Стелияна Николаева. - Плевен : Нима, 2014. - 28 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-337-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264885476

БК 2014/12 Кн 770
НИКОЛОВ, Николай Любенов, 1972-
        Стихотворения / Николай Николов ; [худож. Ивайло Пеев]. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : [БПС]). - 67 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-160-188-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265323492

БК 2014/12 Кн 771
НИКОЛОВА, Величка Богданова
        Вечна любов : поезия / Величка Николова ; [худож. Величка Николова]. - Плевен : Нима, 2013. - 64 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Част от поредицата Цветно мастило.

ISBN 978-619-162-233-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264555492

БК 2014/12 Кн 772
НИКОЛОВА, Джулияна Георгиева, 1991-
        Вярност / Джулияна Николова. - Плевен : Нима, 2014. - [20] с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-385-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264886500

БК 2014/12 Кн 773
        НЯМА да се извиня за младостта : поетичен сборник : [второ издание на Националния литературен конкурс за поети на възраст до 30 г. "Димитър Бояджиев", 2013 г., Пазарджик]. - Пазарджик : [Барич и сие], 2014. - 48 л. ; 23 см

ISBN 978-954-8215-71-8 (подв. със спирала)

886.7-194
COBISS.BG-ID 1265256932

БК 2014/12 Кн 774
ОШАНОВ, Асен Райков, 1939-
        Целувката : стихосбирка / Асен Ошанов. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 128 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-07-3681-5 (подв.) : 12 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264779236

БК 2014/12 Кн 775
ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Минути за усмивки : хумор в стих и проза / Филип Павлов ; [карикатури Илия Николаев]. - София : Мултипринт, 2014. - 80 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-362-143-9

886.7-17
886.7-7
COBISS.BG-ID 1264487652

БК 2014/12 Кн 776
ПАЛАВРОВ, Минчо Николов, 1947-
        Бездомни ветрове : лирика / Минчо Палавров. - Пловдив : [Тафпринт], 2013. - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-619-7091-04-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264675556

БК 2014/12 Кн 777
ПАЛАЗОВ, Димитър Неделчев, 1933-
        Хайку / Димитър Палазов ; [състав. Мариана Тодорова]. - София : Карина-Мариана Тодорова, 2014 ([София] : [Изток-Запад]). - 255 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано на гърба на предзагл. с. - Пълната форма на името на състав. Мариана Тодорова е Мариана Тодорова Григорова.

ISBN 978-954-315-080-9

886.7-193
COBISS.BG-ID 1265047780

БК 2014/12 Кн 778
ПАТЪН, Дейзи, 1955-
        Слънчев повик : поезия / Дейзи Патън. - Плевен : Нима, 2013. - 52 с. ; 21 см

Дейзи Патън - псевд. на авт. Дешка Михайлова Патън.

ISBN 978-619-162-287-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264933092

БК 2014/12 Кн 779
ПЕНЕВ, Станислав Пенчев, 1953-
        На варненския бряг / Станислав Пенев ; [рис. Георги Кенаров, Самуил Георгиев]. - Варна : МС, 2012 (Варна : Колор принт). - 80 с. : с ил. ; 24 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-8493-33-8 : 10 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264633828

БК 2014/12 Кн 780
ПЕТКОВ, Орфей Николаев, 1953-
        Късни стихове : интимна лирика : нови стихотворения / Орфей Петков. - София : Бълг. писател, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 176 с. ; 20 см

Библиография на публикациите в периодичния печат - за и от Орфей Петков: с. 165-168. - Биогр. данни за авт. отбелязани на гърба на кор.

ISBN 978-954-443-972-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265301476

БК 2014/12 Кн 781
ПЕТКОВА, Виолета Жекова, 1961-
        Жена : стихове / Виолета Петкова ; [худож. Цветомир Илиев]. - Плевен : Нима, 2013. - 50 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-162-296-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264948708

ПЕТРОВ, Георги, 1937-
        Колело : афоризми и стихотворения Вж Кн 985

БК 2014/12 Кн 782
ПЕТРОВА, Василка Кирилова, 1952-
        Колекция от предизвикателства : лирика / Василка Петрова. - София : ИК Феномен, 2014 (София : Скай принт). - 244 с. ; 20 см

10 лв.
ISBN 978-954-549-091-2 !

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265338596

БК 2014/12 Кн 783
ПЕТРОВА, Жани, 1986-
        Бял ден / Жани Петрова. - Плевен : Нима, 2014. - [40] с. ; 21 см

Жани Петрова - псевд. на авт. Божана Божанова Петрова.

ISBN 978-619-162-403-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264881124

БК 2014/12 Кн 784
ПОПОВ, Владимир Стефанов, 1942-
        Лична хроника : стихотворения / Владимир Попов ; [худож. Андреа Попова]. - София : Светулка 44 Атеней, 2013 ([София] : [Булгед]). - 31 с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-309-152-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264702436

БК 2014/12 Кн 785
ПОПОВ, Илия Кръстев, 1929-
        Чакана обич / Илия Попов. - Бургас : Балтика-2002, 2011 (Бургас : Полиграф). - 96 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8040-53-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265285092

БК 2014/12 Кн 786
ПЪРВАНОВ, Първан, 1940-
        С аромат на билков чай / Първан Първанов. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 56 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-795-416-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264932068

БК 2014/12 Кн 787
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Греховни нощи : лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2014. - 90 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-505-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265115364

БК 2014/12 Кн 788
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Животът си струва : лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2013. - 74 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-299-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264578788

БК 2014/12 Кн 789
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Защото нямам път без тебе : стихове / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2013. - 74 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на кор. и в изд. каре: Защото нямам път без теб. 

ISBN 978-619-162-268-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264578532

БК 2014/12 Кн 790
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        И есента въздъхна по листи пожълтели : лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2014. - 84 с. : с ил. ; 21 см

Името на авт. погрешно отпеч. на загл. с. - Иорданка Радева.

ISBN 978-619-162-504-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265114596

БК 2014/12 Кн 791
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Мои нежни...скрити вопли...плаче ми душата : стихове / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2013. - 76 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-295-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264889828

БК 2014/12 Кн 792
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Не искам сама да съмвам... : поезия и проза / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2014. - 76 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-334-1

886.7-1
886.7-3
COBISS.BG-ID 1264579300

БК 2014/12 Кн 793
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Откраднати мечти : лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2012. - 68 с. : с ил. ; 21 см

Името на Йорданка Радева погрешно отпеч. на загл. с.: Иорданка Радева.

ISBN 978-619-162-376-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264943076

БК 2014/12 Кн 794
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        При мен... такава... остани! : поезия / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2013. - 82 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-300-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264722148

БК 2014/12 Кн 795
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        С теб да мръквам и да съмвам : лирика / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2014. - 80 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-375-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264877284

БК 2014/12 Кн 796
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Сълза е, изтръгнала се от сърцето... : поезия / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2014. - 72 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-333-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264577252

БК 2014/12 Кн 797
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Ти сънуваш ли понякога любов / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2014. - 110 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-492-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265115876

БК 2014/12 Кн 798
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Утре ще съм друга : стихове / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2013. - 84 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-246-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264578276

БК 2014/12 Кн 799
РАЙНОВА, Мария
        Стъкълца от сняг : стихотворения / Мария Райнова. - Сливен : Обнова, 2009. - 52 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Мария Райнова е Мария Райнова Петрова.

ISBN 978-954-9486-16-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264493540

БК 2014/12 Кн 800
РАЙЧЕВА, Кина Стефанова
        Изгрев / Кина Райчева. - Варна : Онгъл, 2010. - 32 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-27-7 : 5 лв.

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264564964

БК 2014/12 Кн 801
РАШКОВА, Радка Христова, 1945-
        Докосване : нежен допир / Радка Рашкова. - София : Elestra, 2014. - 160 с. ; 21 см

ISBN 978-619-90129-3-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265165796

БК 2014/12 Кн 802
РОПОТАМСКИ, Петко, 1934-
        Живот на полуостров : избрани произведения / Петко Ропотамски ; [ил. Мила Янева ... и др.]. - [София] : Арс милениум МММ, 2013 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 280 с. : с цв. ил. ; 22 см

Петко Ропотамски - псевд. на авт. Петко Костов Костов. - Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ил.: Силвия Дойкова, Рада Войводова, Дина Мирчева, Зорица Пенчева, Виктория Стайкова. - Възприетата форма на името на ил. Мила Янева е Мила Чавдарова Янева-Табакова.

ISBN 978-954-2950-11-0 (подв.)

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1265219812

БК 2014/12 Кн 803
САВОВА, Йорданка Христова, 1934-
        Прозорче към мен : разкази, стихове и песни / Йорданка Савова Генковска. - Шумен : Юни експрес, 2014 (Шумен : Ейро клима). - 258 с. : с ил., портр. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Йорданка Савова Генковска е Йорданка Христова Савова.

ISBN 978-954-9454-80-2

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1265155556

БК 2014/12 Кн 804
САВОВА, Йорданка Христова, 1934-
        Сбъркан свят : хумор и сатира / Йорданка Савова. - Шумен : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 184 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-9454-68-0

886.7-17
COBISS.BG-ID 1264617188

БК 2014/12 Кн 805
СЕЛЯШКИ, Лъчезар Петров, 1949-
        Съчки в слънцето : избрани стихотворения / Лъчезар Селяшки. - София : Бълг. писател, 2014 (София : Симолини). - 152 с. ; 20 см

ISBN 978-954-443-982-8 : 8 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1264538340

БК 2014/12 Кн 806
СИДЕРОВ, Любомир Ангелов, 1940-
        Камбана : [стихосбирка] / Любомир Сидеров. - Варна : Онгъл, 2011. - 96 с. : с ил., портр. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-51-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265155812

БК 2014/12 Кн 807
СИМЕОНОВА, Таня Димитрова
        Откровения / Таня Симеонова. - Плевен : Нима, 2014. - 48 с. : с портр. ; 20 см

ISBN 978-619-162-402-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264552164

БК 2014/12 Кн 808
СЛАВОВ, Георги, 1982-
        Из прашните друмища на живота : поезия / Георги Славов. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 32 с. ; 21 см

ISBN 978-954-795-417-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265041380

БК 2014/12 Кн 809
СЛАВЧЕВ, Илко Славков, 1958-
        Зелено небе : стихотворения / Илко Славчев ; [графики Димитър Чолаков, Петко Генов]. - София : Пан, 2009 ([София] : Изток-Запад). - 64 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре.

ISBN 978-954-657-830-3 : 3.90 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265279972

БК 2014/12 Кн 810
СОТИРОВА, Луиза Георгиева, 1952-
        Белите лястовици : стихосбирка / Луиза Сотирова. - София : ИК Тангра ТанНакРа, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 56 с. ; 16 см

ISBN 978-954-378-112-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264705508

БК 2014/12 Кн 811
СТАНИСЛАВОВ, Иван, 1961-
        Шепа тишина : стихове и размисли / Иван Станиславов ; [рис. Петко Петков ... и др.]. - Варна : МС, 2013 (Варна : Паус). - 48 с. : с ил. ; 20 см

Пълната форма на името на авт. Иван Станиславов е Иван Станиславов Иванов. - Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с. - Други ил.: Валентин Петров, Явор Цанев.

ISBN 978-954-8493-46-8 : 7 лв.

886.7-1
886.7-84
COBISS.BG-ID 1265281764

БК 2014/12 Кн 812
СТЕФАНОВА, Геолина Маринова, 1964-
        Боса в дъжда : поезия / Геолина Стефанова. - Плевен : Нима, 2013. - 70 с. : с ил. ; 10 х 15 см

ISBN 978-619-162-193-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264820964

БК 2014/12 Кн 813
СТЕФАНОВА, Геолина Маринова, 1964-
        Когато делникът дотежи... е време за... поезия : избрано / Геолина Стефанова. - Плевен : Нима, 2014. - 74 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Когато делникът дотежи...

ISBN 978-619-162-382-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264811236

БК 2014/12 Кн 814
СТЕФАНОВА, Геолина Маринова, 1964-
        Невинна виновност : л/ир/ично : [стихове] / Геолина Стефанова. - Плевен : Нима, 2014. - 98 с. : с ил., цв. портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-510-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265043684

БК 2014/12 Кн 815
СТЕФАНОВА, Геолина Маринова, 1964-
        Пукнатина в стената : поезия / Геолина Стефанова. - Плевен : Нима, 2013. - 154 с. : с портр., ил. ; 14 см

ISBN 978-619-162-249-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264821220

БК 2014/12 Кн 816
СТОЙКОВА, Росица
        Душа - нестинарка : поезия / Росица Стойкова. - Сливен : Обнова, 2009. - 55 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-14-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264492516

БК 2014/12 Кн 817
СТОЙЧЕВ, Димитър, 1928-1993
        Избрано : стихотворения, сатира / Димитър Стойчев ; [състав. Турхан Расиев, Петър Тодоров] ; [рис. Димитър Донев ... и др.]. - Варна : МС, 2013 (Варна : Колор принт). - 120 с. : с ил., портр. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Димитър Стойчев е Димитър Стойчев Николов. - Имената на състав., ил. отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Борис Димовски, Димитър Келбечев.

ISBN 978-954-8493-42-0 : 10 лв.

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1264648676

БК 2014/12 Кн 818
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Безмерна обич / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2010. - 74 с. ; 20 см

Името на авт. Йорданка Атанасова Стоянова погрешно отпеч. в изд. каре Йорданка Стоянова Атанасова.

ISBN 978-954-8279-45-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264614116

БК 2014/12 Кн 819
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Викът на любовта / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2010. - 60 с. ; 20 см

Името на авт. Йорданка Атанасова Стоянова погрешно отпеч. в изд. каре Йорданка Стоянова Атанасова.

ISBN 978-954-8279-46-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264606436

БК 2014/12 Кн 820
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Вихърът на времето / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2010. - 60 с. ; 20 см

Името на авт. Йорданка Атанасова Стоянова погрешно отпеч. в изд. каре Йорданка Стоянова Атанасова.

ISBN 978-954-8279-47-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264612580

БК 2014/12 Кн 821
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Водопоя на живота / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2010. - 72 с. ; 20 см

Името на авт. Йорданка Атанасова Стоянова погрешно отпеч. в изд. каре - Йорданка Стоянова Атанасова.

ISBN 978-954-8279-36-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264603876

БК 2014/12 Кн 822
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Златен влог за тежко бреме / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2012. - 88 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-76-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264607972

БК 2014/12 Кн 823
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Любовта ми към теб не старее / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2010. - 52 с. ; 20 см

Името на авт. Йорданка Атанасова Стоянова погрешно отпеч. в изд. каре Йорданка Стоянова Атанасова.

ISBN 978-954-8279-31-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265097700

БК 2014/12 Кн 824
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Морска властелина / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2011. - 60 с. ; 20 см

Името на авт. Йорданка Атанасова Стоянова погрешно отпеч. в изд. каре Йорданка Стоянова Атанасова.

ISBN 978-954-8279-48-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264606948

БК 2014/12 Кн 825
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Неизмеримия път / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2010. - 68 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-39-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264591844

БК 2014/12 Кн 826
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Полифиничен желан / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2013. - 56 с. ; 20 см

ISBN 978-619-7079-14-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265103844

БК 2014/12 Кн 827
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Тръпнещо сърце / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2011. - 56 с. ; 20 см

Името на авт. Йорданка Атанасова Стоянова погрешно отпеч. в изд. каре Йорданка Стоянова Атанасова.

ISBN 978-954-8279-49-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264604644

БК 2014/12 Кн 828
СЯРОВ, Радослав Красимиров, 1986-
        Пътят на стиховете / Радослав Сяров. - [София] : Хрикер, 2013 ([София] : ИК Виделина). - 43 с. ; 14 см

ISBN 978-954-349-077-6 : 3 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264586980

БК 2014/12 Кн 829
        ТИХАТА победа на поета : антология за Димчо Дебелянов / [състав.] Петър Велчев. - София : Симелпрес, 2013. - 266 с. ; 21 см. - (Библиотека Будилник)

ISBN 978-954-2918-90-5

886.7-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1264689636

БК 2014/12 Кн 830
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Времето се топи - истините остават : лирика философска / Светлана Тодорова. - Плевен : Нима, 2014. - 71 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-359-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264792292

БК 2014/12 Кн 831
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Слънчеви тайни : избрани стихове / Светлана Тодорова. - Плевен : Нима, 2014. - 91 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-345-7

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1264554980

БК 2014/12 Кн 832
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Ухае на пролет / Светлана Тодорова. - Плевен : Нима, 2014. - 53 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-393-8

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264791780

БК 2014/12 Кн 833
ТРЕНДАФИЛОВ, Светлин Красимиров, 1992-
        В търсене на светлина / Светлин Трендафилов. - Варна : Онгъл, 2012. - 76 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8279-94-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264649444

БК 2014/12 Кн 834
ТРЕНДАФИЛОВ, Светлин Красимиров, 1992-
        Мълчаливи крясъци / Светлин Трендафилов ; [худож. Светлин Трендафилов]. - Варна : Онгъл, 2011. - 50 с., [5] л. : цв. ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-8279-60-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264704228

БК 2014/12 Кн 835
УАЙЗ, Фия
        Звездопад / Фия Уайз. - Плевен : Нима, 2014. - 96 с. ; 21 см

Фия Уайз - псевд. на София Николова.

ISBN 978-619-162-495-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265094628

БК 2014/12 Кн 836
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Божествени слова / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2014. - 24 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-366-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265047268

БК 2014/12 Кн 837
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Женски свят / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2014. - 32 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-323-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265044196

БК 2014/12 Кн 838
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        За България / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2014. - 24 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-326-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265046756

БК 2014/12 Кн 839
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Коледа / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2014. - 24 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-324-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265053668

БК 2014/12 Кн 840
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Миг от любов / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2013. - 32 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-266-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264509156

БК 2014/12 Кн 841
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Мъжът със розите / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2014. - 71 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-378-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265052900

БК 2014/12 Кн 842
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Отвъд Любовта / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2013. - 86 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-282-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264532708

БК 2014/12 Кн 843
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Пожелания / Надя Уорендър. - Плевен : [Нима], 2014. - 24 с. ; 15 см

ISBN 978-619-162-327-3

886.7-193.2
COBISS.BG-ID 1264531940

БК 2014/12 Кн 844
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Призвание / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2014. - 164 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-365-5

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264477668

БК 2014/12 Кн 845
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Разпиляна нежност / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2014. - 32 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-325-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265044452

БК 2014/12 Кн 846
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Стихове от живота / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2013. - 450 с. ; 20 см

ISBN 978-619-162-271-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265042916

БК 2014/12 Кн 847
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Част от мен / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2013. - 75 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-276-4

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265043940

БК 2014/12 Кн 848
ХАЙНРИХ, Петя, 1973-
        Лотос / Петя Хайнрих. - София : Смол стейшънс прес, 2014 (София : Симолини 94). - 32 с. ; 21 см

Кор. опис.

ISBN 978-954-384-024-3 : 7 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264681700

БК 2014/12 Кн 849
ХАНТОВА, Петя, 1971-
        На обич орисана : лирика / Петя Хантова ; [ил. Юрий Юзиров]. - Благоевград : РИК Ирин-Пирин, 2014. - 200 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8505-41-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265236708

БК 2014/12 Кн 850
ХРИСТОВ, Христо Веселинов, 1951-
        Летях!... / Христо Христов ; [графики Спаска Александрова]. - Самоков : Приятел, 2013 (София : Ирида). - 52 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Пълната форма на името на ил. Спаска Алексансдрова е Спаска Александрова Шехтова.

ISBN 978-954-8057-59-2

886.7-1
886.7-32
COBISS.BG-ID 1264708068

БК 2014/12 Кн 851
ЦВЕТКОВА, Ивелина Димчева, 1976-
        Къща за птици : поезия / Ивелина Цветкова. - Плевен : Нима, 2014. - 60 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-499-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265022180

БК 2014/12 Кн 852
ЧЕРНЕВА, Валерия Христова, 1998-
        Благодаря ти / Валерия Христова Чернева. - Плевен : Нима, 2013. - 40 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-288-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264896484

ШЕЙНОВ, Любен, 1938-
        Завръщане Вж Кн 937

БК 2014/12 Кн 853
ШОПКИН, Матей Любенов, 1938-
        Български напеви : стихотворения / Матей Шопкин. - София : Фонд. Устойчиво развитие за България, 2013 ([София] : Прес продукт лайн). - 183 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-92998-9-2

886.7-1(081.2)
COBISS.BG-ID 1264826340

БК 2014/12 Кн 854
ЯЛАМОВ, Димитър Вилимиров, 1996-
        Подбрани стихове / Димитър Яламов. - Плевен : Нима, 2013. - 36 с. ; 21 см

Текст и на англ., нем. ез.

ISBN 978-619-162-302-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264887524

БК 2014/12 Кн 855
ЯНАКИЕВА, Мария Йорданова, 1981-
        Срички по вятъра : поезия / Мария Янакиева. - Плевен : Нима, 2013. - 58 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-259-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264509668

БК 2014/12 Кн 856
ЯНКОВА, Йонка Денчева, 1941-
        Играта на живота : лирика / Йонка Денчева Янкова. - Варна : Онгъл, 2009. - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-14-7 : 5 лв.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264581860

БК 2014/12 Кн 857
ЯНКОВА, Йонка Денчева, 1941-
        Път към сърцето / Йонка Янкова. - Варна : Онгъл, 2011. - 52 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-55-0

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265185508

БК 2014/12 Кн 858
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Ailes de l'ame / Maya Amorisima ; [ill. Maya Genadieva Andonova - Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2014 ([София] : [Булгед]). - 8 с. : с ил. ; 16 см

Ориг. загл.: Криле на душата. - Maya Amorisima - псевд. на Мая Генадиева Андонова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-47-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265183972

БК 2014/12 Кн 859
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Alas del alma / Maya Amorisima ; [pint. Maya Genadieva Andonova - Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2014 ([София] : [Булгед]). - 8 с. : с ил. ; 16 см

Ориг. загл.: Криле на душата. - Maya Amorisima - псевд. на Мая Генадиева Андонова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-49-3

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265183204

БК 2014/12 Кн 860
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Flügel der Seele / Maya Amorisima ; [Mal. Maya Genadieva Andonova - Maya Amorísima]. - [София] : Pax Corporation, 2014 ([София] : [Булгед]). - 8 с. : с ил. ; 16 см

Ориг. загл.: 
Криле на душата. - Maya Amorisima - псевд. на Мая Генадиева Андонова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-50-9

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265183716

БК 2014/12 Кн 861
ANDONOVA, Maja Genadieva, 1963-
        Wings of soul / Maya Amorisima ; [ill. Maya Genadieva Andonova - Maya Amorisima]. - [София] : Pax Corporation, 2014 ([София] : [Булгед]). - 8 с. : с ил. ; 16 см

Maya Amorisima - псевд. на Мая Генадиева Андонова. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7104-51-6

886.7-1
COBISS.BG-ID 1265182948

БК 2014/12 Кн 862
ANGELOVA, Desislava, поезия
        Colours of life : mostly dark : a collection of poems & pictures / Desislava Angelova ; [ил. Десислава Ангелова]. - [София] : Anubis, 2012. - 64 с. : с цв. ил. ; 23 см

Кор. опис. - Пълната форма на името на авт. Desislava Angelova е Desislava Angelova Peneva. - Името на ил. отбелязано на с. 64.

ISBN 978-954-426-935-7

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264979940

БК 2014/12 Кн 863
ANGELOVA, Vanja Hristova, 1967-
        Povratak u Galiciju : poezija / Vanja Angelova ; prev. sa bug. Najdan Stojanović. - Pleven : Nima, 2013. - 193 с. : с портр. ; 21 см

Ориг. загл.: Завръщане в Галиция / Ваня Ангелова.

ISBN 978-619-162-321-1

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264482020

БК 2014/12 Кн 864
        BULGAR şiiri antolojisi : 1860'lardan günümüze / [derleyen ve çeviren] Ahmet Emin Atasoy. - Sofya : "Aziz Kliment Ohridski" Űniv. yayìnevi, 2014. - 663 с. : с портр., ил. ; 22 см

Ориг. загл.: Антология на българската поезия. - Библиогр.: с. 635-636.

ISBN 978-954-07-3671-6 (подв.)

886.7-1(082.2)
COBISS.BG-ID 1264750564

БК 2014/12 Кн 865
NJAGUL, Ana, 1976-
        Music in the soul : poesy / Ana Nyagul ; [ill. Lilia Hristova]. - Pleven : Nima, 2013. - 31 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на кор.: Music in the soul - poesy
. - Ориг. загл.: Музика в душата. - Ana Njagul - псевд. на авт. Asja Ivanova Borisova. - Името на ил. отбелязано на с. 5. - Възприетата форма на името на ил. Lilia Hristova е Lilia Biserova Borisova.

ISBN 978-619-162-311-2

886.7-1
COBISS.BG-ID 1264950244


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БК 2014/12 Кн 866
АБАДЖИЕВ, Антон
        Аксис : полицейски романс / Антон Абаджиев. - Варна : Онгъл, 2008. - 176 с. ; 21 см

На загл. с. изд. погрешно отбелязано ИК Карива.

ISBN 978-954-8279-07-9

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264639716

БК 2014/12 Кн 867
АЛЕКСАНДРОВ, Александър Христов, 1946-
        Ефектът на космическото домино : magic reality. Кн. 2, Хипотеза за едно пространство / Александър Александров. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2010. - 112 с. ; 21 см

ISBN 978-954-391-038-0 : 6.98 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265400548

БК 2014/12 Кн 868
АНГЕЛИНА Белокрила, 1996-
        В търсенето на рая - възходът на мрака / Ангелина Белокрила ; худож. Ангелина Белокрила. - Плевен : Нима, 2013. - 157 с. : с ил. ; 21 см

Загл. и на англ. ез.: In the search for heaven - the rise of darkness. - Ангелина Белокрила - псевд. на авт. Ангелина Маринкова. - На загл. с. означено кн. 2.

ISBN 978-619-162-301-3

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265091556

БК 2014/12 Кн 869
АНГЕЛОВА, Даниела Димитрова, 1978-
        Необикновеното пътуване на Инифъл / Даниел. - Самоков : Приятел, 2014 (София : Булгед). - 192 с. ; 21 см

Даниел - псевд. на авт. Даниела Димитрова Ангелова.

ISBN 978-954-8057-64-6

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265312228

БК 2014/12 Кн 870
АПОСТОЛОВА, Ралица, 1973-
        Митично божество и муза / Ралица Апостолова. - Плевен : Нима, 2013. - 211 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-265-8

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264540388

БК 2014/12 Кн 871
БАЛАБАНСКИ, Лукан Тотов, 1930-
        Хорска участ : разкази / Лукан Т. Балабански ; [ил. Веселин П. Тонов]. - София : РА Евромедия, 2014 ([София] : ИД принт). - 132 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - На загл. с. означено изд. Земя.

ISBN 978-954-92646-9-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265166308

БОЕВ, Иван Любенов, 1939-
        Билото : стихове, проза (2009-2014) ; Сага за Космет (1990-2008) Вж Кн 677

БК 2014/12 Кн 872
БОЖАНОВ, Димитър Александров, 1983-
        На сбогуване будните се усмихват : [разкази] / Димитър Божанов. - София : ИК Бард, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 272 с. ; 21 см

ISBN 978-954-655-456-7 : 16 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264402660

БК 2014/12 Кн 873
БОЖИДАРОВА, Таня
        Между два свята / Таня Божидарова С. - Плевен : Нима, 2013. - 181 с. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Таня Бождарова Сърванска е Таня Божидарова.

ISBN 978-619-162-258-0

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1264575716

БК 2014/12 Кн 874
БОРИСОВ, Кирил
        Дъбовете : повест / Кирил Борисов ; [худож. Йорданка Кирилова]. - Дупница : Арт медиа плюс, 2013. - 96 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Кирил Борисов е Кирил Борисов Трендафилов. - Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-7113-05-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265193956

БК 2014/12 Кн 875
БОТЕВА, Донка Недялкова, 1948-
        Ти, броднице злочеста : слугинска проза / Донка Ботева. - София : Аскони-издат, 2014 ([София] : [Дайрект сървисиз]). - 274 с. ; 20 см

ISBN 978-954-383-082-4 : 9 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264556772

БК 2014/12 Кн 876
ВЕЛЧЕВА, Мария Пламенова, 1994-
        Корона от хора / Мария Велчева. - Плевен : Нима, 2013. - 309 с. ; 29 см

ISBN 978-619-162-315-0

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265299940

БК 2014/12 Кн 877
ВЪРБЕВА, Галена Миткова
        Острие на отмъщението / Галена Миткова Върбева ; [ред., предг. Веселин Касчиев]. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2009. - 400 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-391-022-9

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1265296868

БК 2014/12 Кн 878
ГАНЕВ, Неделчо, 1944-
        Коноп : роман / Неделчо Ганев. - Ст. Загора : Литера принт, 2013. - 196 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Неделчо Ганев е Неделчо Ганев Георгиев.

ISBN 978-954-487-110-9

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264691172

БК 2014/12 Кн 879
ГЕОРГИЕВ, Кирил, 1945-
        Помен за живи : новели / Кирил Георгиев. - Варна : Онгъл, 2009. - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-19-2

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264573156

БК 2014/12 Кн 880
ГЕОРГИЕВ, Павел Ивелинов, 1986-
        Пробив / Павел Георгиев. - Плевен : Нима, 2013. - 70 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-272-6

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1264803300

БК 2014/12 Кн 881
ГЕОРГИЕВ, Павел Ивелинов, 1986-
        Създателите / Павел Георгиев. - Плевен : Нима, 2013. - 59 с. ; 20 см

ISBN 978-619-162-285-6

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1264860900

БК 2014/12 Кн 882
ГЕОРГИЕВА, Цветелина Венциславова, 1982-
        Да се наричаш Сахара : разкази / Цветелина Георгиева. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 240 с. ; 20 см

ISBN 978-954-491-980-1 : 15 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264503012

БК 2014/12 Кн 883
ГЕРГАНОВА, Дунка Славчева, 1931-
        Бисери по прашния път / Дунка Герганова ; [худож. Иван Газдов]. - Бургас : Балтика 2002, 2010 ([Бургас] : Полиграф). - 48 с. : с цв. ил. ; 26 см

Загл. в изд. каре: Приказки по прашния път. - Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8040-43-3

886.7-34
COBISS.BG-ID 1265316324

БК 2014/12 Кн 884
ГОРЧОВСКИ, Радослав Валериев
        Лятно увлечение / Радослав Горчовски. - Плевен : Нима, 2013-. - Т. <1-> ; 20 см

ISBN 978-619-162-212-2 (т. 1)

Съдържа досега:
Ч. 1. - 2013. - [250] с.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264538084

БК 2014/12 Кн 885
ДЖЕЙК, Юджийн, 1978-
        Безсрочен договор / Юджийн Джейк. - Плевен : Нима, 2014. - 152 с. ; 21 см

Юджийн Джейк - псевд. на авт. Евгения Димитрова Георгиева.

ISBN 978-619-162-367-9
886.7-31
COBISS.BG-ID 1264886244

БК 2014/12 Кн 886
ДЖЕЙК, Юджийн, 1978-
        Самороден диамант / by Eugene Jake. - Плевен : Нима, 2014. - 358 с. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Natural diamond. - Юджийн Джейк - псевд. на авт. Евгения Димитрова Георгиева.

ISBN 978-619-162-498-0

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265091300

БК 2014/12 Кн 887
ДЖЕЛЕБОВ, Коста Димитров, 1922-
        Голямата любов на Наско : историята на един живот : роман / Коста Д. Джелебов. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 144 с. ; 21 см

ISBN 978-954-795-408-3

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264944612

БК 2014/12 Кн 888
ДЖОНЕВА, Юлия Иванова, 1927-
        Легенди за България / събр. и записала Юлия Джонева. - София : Авангард прима, 2014 ([София] : БПС). - 464 с. ; 21 см

ISBN 978-619-160-265-0

886.7-34
COBISS.BG-ID 1265303268

БК 2014/12 Кн 889
ДИМИТРОВА, Венцислава В.
        Проектът "Соломон" / В. В. Димитрова. - Плевен : Нима, 2014. - 173 с. ; 15 см

ISBN 978-619-162-347-1

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264548324

БК 2014/12 Кн 890
ЕМИЛОВА, Любомира, 1998-
        С вкус на ванилия / Любомира Емилова. - Плевен : Нима, 2013. - 86 с. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Любомира Емилова е Любомира Емилова Евлогиева.

ISBN 978-619-162-280-1

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264547556

БК 2014/12 Кн 891
ЖЕКОВА, Ася, 1987-
        В началото бяха те... : истинските истории от живота : разкази по спомените на едно пораснало дете / Ася Жекова. - Плевен : Нима, 2013. - 67 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-316-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264861668

БК 2014/12 Кн 892
ИВАНОВА, Павлина, 1969-
        Споменът жив : разкази по действителни случки / [Павлина Иванова]. - Плевен : Нима, 2014. - 81 с. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълната форма на имeто на авт. Павлина Иванова е Павлина Иванова Димитрова.

ISBN 978-619-162-401-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265246948

БК 2014/12 Кн 893
ЙОНЧЕВА, Силвия Георгиева
        Влюбена във вълчите очи / Силвия Йончева. - Плевен : Нима, 2013. - 95 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-252-8

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264575972

БК 2014/12 Кн 894
КАЛИНОВ, Борис Георгиев, 1955-
        Четири новели / Борис Калинов - Странник. - Плевен : Нима, 2014. - 64 с. : с ил., портр. ; 21 см

Съдържа: Старата къща ; Тиквички с чесън ; Facebook in live ; По релсите.

ISBN 978-619-162-392-1

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264874980

БК 2014/12 Кн 895
КАРАКОЛЕВА, Петя Георгиева, 1944-1997
        Сърцето на солта : роман / Петя Караколева ; [състав. Тамара Караколева]. - София : Светулка 44 Атеней, 2013 ([София] : [Булгед]). - 132 с. ; 21 см. - (Колекция Петя Караколева ; 1)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-309-151-5 : 9 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264660708

БК 2014/12 Кн 896
КЕЛЕВЕДЖИЕВА, Соня Тенева, 1960-
        Нечути женски гласове : разкази и новели / Соня Келеведжиева = Unheard womenʼs voices : Italian : English : German : [преводи] / Sonya Kelevedzhieva ; transl. into Ital., Eng., Germ. Borislav Toshev ... [и др.]. - Сливен : Обнова, 2010. - 204, LXVI с. : с ил., факс. ; 21 см

Други прев.: Snezhana Ivanova, Diana Stefanova, Kornelia Yordanova, Mariyana Kalaydzhieva. - Речник на непознатите думи, използвани в Нечути женски гласове: с. 155-158. - Интервюта със Соня Келеведжиева / разговора води Камелия Мирчева: с. 180-183, 194-196. - Биогр. сведения за прев. / Снежана Василева Келеведжиева: с. 197-198. - За автора на книгата ; Книги от същия автор: с. 199-202. - Текст на латиница отпеч. на обратната страна на кн. със самостоятелна загл. с. и паг. - About the translators of the short stories and the novellas / Snezhana Vasileva Kelevedzhieva: с. LVIII-LVIX. - Monographic books, short stories and novellas by Sonia Kelevedjieva: с. LX-LXIV. - Кн. е ил. с рис. на Марк Шагал, Петър Кайраков, Апостол Русчев, Мартин Златков. - Марк Шагал - псевд. на Мойше Захарович Шагалов. - Пълната форма на името на Апостол Русчев е Апостол Русчев Симеонов.

ISBN 978-954-9486-23-0

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264533220

БК 2014/12 Кн 897
КЕЛЕВЕДЖИЕВА, Соня Тенева, 1960-
        Фрида : разказ / Соня Келеведжиева. - Сливен : Обнова, [2009]. - 16 с. ; 21 см

Кор. опис. - Загл. на гърба на кн.: Фрида и тайствената нощна гостенка или ... За дългия живот на любовта. - Парал. текст на англ. ез.

ISBN 978-954-9486-18-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264537828

БК 2014/12 Кн 898
КОЛЕВ, Иван Тодоров, 1928-
        Когато скулпторът поеме перото : разкази / Иван Колев. - 2. изд. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2013. - 112 с. : с ил. ; 20 см

1. изд. 1999 на ИК Я - Ямбол в сер. Библиотека Кресчендо.

ISBN 978-954-391-066-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265364964

БК 2014/12 Кн 899
КОЛЕВ, Иван Тодоров, 1928-
        Силата на греха : разкази и миниатюри / Иван Колев. - 2. изд. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2013. - 87 с. : с ил. ; 21 см

1. изд. 2002 на изд. Я - Ямбол в сер. Библиотека Кресчендо.

ISBN 978-954-391-064-9

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265365732

БК 2014/12 Кн 900
КОЛЕВА, Марион Севдалинова, 1956-
        Крилатата змия на пътя : [15 разказа и 2 повести] / Марион Колева. - Плевен : [Нима], 2014. - 391 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-479-9

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265060324

БК 2014/12 Кн 901
МИЛЕВ, Георги Иванов, 1964-
        Обикновени убийства : криминални разкази с логичен, но неочакван край / Георги Милев. - [София] : Пергамент прес, 2011 ([София] : Симолини). - 266 с. ; 20 см

ISBN 978-954-641-032-0 : 11.90 лв.

886.7-322.4
COBISS.BG-ID 1264717028

БК 2014/12 Кн 902
МИНКОВА, Латинка Борисова, 1952-
        Концерт за чембало и кемене / Латинка Минкова ; [карикатури Латинка Минкова]. - Плевен : Нима, 2014. - 96 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-619-162-400-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264553188

БК 2014/12 Кн 903
МИНЧЕВА, Ася Минчева, 1978-
        Наследникът / Ася Минчева. - Плевен : Нима, 2013. - 486 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-248-1

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1264714724

БК 2014/12 Кн 904
МИНЧЕВА, Ася Минчева, 1978-
        Наследникът / Ася Минчева . - [2. изд.]. - София : Сердика ИТ, 2014 ([София] : [Ропринт]). - 481 с. ; 22 см

1. изд. 2013, изд. на Нима - Плевен.

ISBN 978-619-7163-01-8 : 14.99 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1264634340

БК 2014/12 Кн 905
МИРЧЕВА, Йоана Бориславова, 1987-
        Слепи срещи : [сборник] / Йоана Мирчева. - [София] : Artishock, 2014 ([София] : [Буктрейдинг]). - 76 с. ; 21 см

Изд. на Пощенска кутия за приказки, Дарик радио.

ISBN 978-619-7139-03-7 : 9.99 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265188324

БК 2014/12 Кн 906
МОГИЛСКА, Иванка Огнянова, 1981-
        Внезапни улици : роман / Иванка Могилска. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 287 с. ; 21 см

ISBN 978-954-491-984-9 : 15 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264437220

БК 2014/12 Кн 907
НЕРА, Инге
        Каменни трохи / Инге Нера. - Плевен : Нима, 2012. - 452 с. ; 21 см

Инге Нера - псевд. на Сесилия Коста Динова.

ISBN 978-619-162-108-8

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1264849636

БК 2014/12 Кн 908
НИКОЛОВА, Илияна Стефанова, 1974-
        Кръщелницата & пророчицата : роман от разкази / Илияна-Олияна. - Варна : Онгъл, 2009. - 28 с. : с портр. ; 20 см

Илияна-Олияна - псевд. на Илияна Симеонова Николова.

ISBN 978-954-8279-18-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264703204

БК 2014/12 Кн 909
НИКОЛЧЕВА-Дудулова, Дима, 1941-
        Истории без грим : разкази / Дима Николчева-Дудулова. - София : Ариадна, 2014 ([София] : Симолини). - 248 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9660-59-3 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264604900

БК 2014/12 Кн 910
НИЯЗИ, Денис Сунай, 1993-
        Белязана от духа. [Кн.] 1, Вестоносецът / Денис С. Н. - Плевен : Нима, 2013. - 197 с. ; 15 см

ISBN 978-619-162-139-2

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264548836

БК 2014/12 Кн 911
ПАРУШЕВ, Паруш Желязков, 1947-
        Обиколен билет : разкази / Паруш Парушев. - Сливен : Обнова, 2012. - 188 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-53-7

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264451556

БК 2014/12 Кн 912
ПАСКАЛЕВА, Калина, 1986-
        Дневниците на една курва / Калина Паскалева. - София : Апостроф, 2014 (София : Ропринт). - 128 с. ; 20 см

ISBN 978-954-2962-19-9 : 9.99 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264590564

РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Не искам сама да съмвам... : поезия и проза Вж Кн 792

РАЙЧЕВА, Кина Стефанова
        Изгрев Вж Кн 800

БК 2014/12 Кн 913
РАМАН, Лили, 1978-
        Седемте жигосани / Лили РаМан. - Бургас : Балтика-2002, 2013 ([Бургас] : Полиграф). - 304 с. ; 20 см

Лили РаМан - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-954-8040-76-1 : 9.90 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265317860

БК 2014/12 Кн 914
РУСЕВ, Калофер Николов, 1970-
        Знаците : роман / Калофер Русев. - София : Делакорт, 2014 ([Хасково] : Полиграфюг). - 144 с. ; 20 см

ISBN 978-954-690-048-7 : 10 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1264570596

САВОВА, Йорданка Христова, 1934-
        Прозорче към мен : разкази, стихове и песни Вж Кн 803

БК 2014/12 Кн 915
СЕМЕРДЖИЕВ, Николай, 1968-
        Предания на Серкангер: Астрохолис / Николай Семерджиев. - 2. изд. - Плевен : Нима, 2014. - 292 с. : с к., ил. ; 21 см

1. изд. 2011 изд. на Нар. ч-ще Даскал Петър Иванов - Ст. Загора.

ISBN 978-619-162-332-7

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264674020

БК 2014/12 Кн 916
СИМОНИ, Даниеле
        "Л" - като Любов / Даниеле Симони. - Плевен : Нима, 2013. - [175] с. ; 20 см

Даниеле Симони - псевд. на Петя Минкова.

ISBN 978-619-162-238-2

886.7-312.7
COBISS.BG-ID 1264556260

БК 2014/12 Кн 917
СТОЕВ, Емил Тодоров, 1932-
        Боготърсачески разкази / Емил Стоев. - София : [Изд. авт.], 2014. - 88 с. ; 21 см

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265027556

БК 2014/12 Кн 918
СТОЙКОВ, Добромир
        Богоявление / Добромир Стойков. - Плевен : Нима, 2014. - 123 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-355-6

886.7-32
COBISS.BG-ID 1265041124

БК 2014/12 Кн 919
СТОЯНОВ, Светлозар Колев, 1974-
        Гравюра от белези : разкази / Светлозар Стоянов. - София : Enthusiast, 2014 ([Хасково] : Полиграф-юг). - 194 с. ; 20 см

ISBN 978-619-164-111-6 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264530660

БК 2014/12 Кн 920
СТРИГАЧЕВ, Атанас Тошев, 1930-
        Времена : повест за краткия път на човека по завоите на историята и вечните сезони на природата / Атанас Стригачев. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2014. - 167 с. ; 20 см

ISBN 978-954-07-3668-6 : 12 лв.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264459748

БК 2014/12 Кн 921
СУНГАРСКИ, Владимир Тонев, 1977-
        Златният дъжд : три мистерии от античността / Владимир Сунгарски. - [София] : Paradox, 2011 ([София] : Multiprint). - 488 с. : с ил. ; 24 см

ISBN 978-954-553-127-9 : 20 лв.

886.7-312.4
COBISS.BG-ID 1264973284

БК 2014/12 Кн 922
СЪЕВ, Никола Венциславов, 1991-
        Кастата на угасналите : книга за смълчаните / Никола Съев. - Плевен : Нима, 2014. - 510 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-494-2

886.7-312.9
COBISS.BG-ID 1265264356

БК 2014/12 Кн 923
ТЕОФИЛОВ, Петко, 1919-1971
        Менците преляха : роман / Петко Теофилов. - 2. прераб. изд. - София : Симелпрес, 2013. - 313 с. ; 21 см. - (Библиотека Будилник)

Пълната форма на името на авт. Петко Теофилов е Петко Теофилов Петков. - 1. изд. 1972 на изд. ОФ.

ISBN 978-954-2918-81-3

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264750052

БК 2014/12 Кн 924
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Близнаците : роман / Светлана Тодорова ; [худож. Светлана Тодорова]. - Плевен : Нима, 2013. - 118 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Kleopatrasv - псевд. на Светлана Тодорова.

ISBN 978-619-162-318-1

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265291236

БК 2014/12 Кн 925
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Гравирани въздишки : импресии / Светлана Тодорова. - Плевен : Нима, 2013. - 60 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-286-3

886.7-3
COBISS.BG-ID 1264509924

БК 2014/12 Кн 926
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Еротични бестселъри. [Т.] 1, Любовницата ; Залогът ; Метеоритна буря ; Чаршафът ; Вълшебствата ; Сиси / Анна Тод, Виктор Сагас. - Плевен : Нима, 2013. - 62 с. ; 21 см

Анна Тод - псевд. на авт. Светлана Колева Тодорова, Виктор Сагас - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-162-281-8

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264553700

БК 2014/12 Кн 927
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Маестрото : сценарий / Светлана Тодорова. - Плевен : Нима, 2013. - 101 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-284-9

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264792036

БК 2014/12 Кн 928
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Снежни вълшебства : зимни импресии, приказки / Светлана Тодорова. - Плевен : Нима, 2014. - 60 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-330-3

886.7-34
COBISS.BG-ID 1264514020

БК 2014/12 Кн 929
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Обратно в Рая / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2014. - 80 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-496-6

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265134308

БК 2014/12 Кн 930
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Тя е вечна / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2013-. - Т. <1-> ; 21 см

ISBN 978-619-162-298-6 (ч. 1)

Съдържа досега:
[Ч. 1]. - 2013. - 79 с. : с ил.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265053924

БК 2014/12 Кн 931
ХАЛКОВ, Иван, 1954-
        Разкази бански, испански и нещо... друго / Иван Халков. - Сливен : Обнова, 2012. - 439 с. ; 20 см

ISBN 978-954-9486-44-5

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264475108

БК 2014/12 Кн 932
ХИСТЕР, Георг, 1964-
        Недовършени импресии / Георг Хистер. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 383 с. ; 21 см

Георг Хистер - псевд. на Георги Иванов Стоилов.

ISBN 978-954-795-405-2

886.7-3
COBISS.BG-ID 1264881380

ХРИСТОВ, Христо Веселинов, 1951-
        Летях!... Вж Кн 850

БК 2014/12 Кн 933
ХРИСТОВ, Христо Петров, 1979-
        Завръщането : Африка в моето сърце 2 / Христо Петров Христов. - Плевен : Нима, 2013. - 98 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-308-2

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264987620

БК 2014/12 Кн 934
ЦИГАНЧЕВА, Павлина Сотирова
        На гурбет : роман / Павлина Циганчева. - Варна : Онгъл, 2011 ([Варна] : Славена). - 239 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-58-1 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264607460

БК 2014/12 Кн 935
ЧАМУРЛИЙСКИ, Славейко, 1938-
        Мрак над равнината : исторически роман в три части / Славейко Чамурлийски. - Варна : МС, 2013 (Варна : Колор принт). - 168 с. : с ил. ; 24 см

Славейко Чамурлийски - псевд. на Стоян Пейчев Стоянов.

ISBN 978-954-8493-35-2 : 14 лв.

886.7-311.6
COBISS.BG-ID 1264667364

БК 2014/12 Кн 936
ЧОБАН, Мона, 1968-
        Доста : роман / Мона Чобан. - 2. изд. - София : Парадокс, 2012. - 168 с. ; 21 см

Мона Чобан - псевд. на Цанка Иванова Цанкова. - 1. изд. 2012 на изд. Адвъртайз, установено от доп. източник.

ISBN 978-954-553-162-0 : 10 лв.

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264973796

БК 2014/12 Кн 937
ШЕЙНОВ, Любен, 1938-
        Завръщане / Любен Шейнов. - Самоков : Приятел, 2014 (София : Ирида). - 84 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8057-61-5

886.7-32
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264831204

БК 2014/12 Кн 938
        DON'T look behind : short stories anthology, class of 2014 / [състав., ред. Нина Патерсън] ; [ил. Тони Атанасова ... и др.]. - Bourgas : Baltika-2002, 2014 ([Бургас] : Полиграф). - 72 с. : с ил., [4] л. : цв. ил. ; 15 х 15 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други ил.: Даяна Димова, Деница Димова, Кристина Иванова, Диляна Берберова, Виолета Цветкова, Павлина Демирева, Ралица Митева, Доника Дерменджиева, Даниела Алексиева, Станислава Димитрова, Радина Бораджиева, Памела Арабаджиева, Анастасия Панайотова, Стела Бачийска, Станислава Шаренкова, Мая Иванова, Станислава Стоянова, Мария Василева, Петър Кънев. - Изд. на Гимназия за романски ез. Г. С. Раковски - Бургас. - Съдържа материали от: Стела Бачийска, Симона Божкова, Станислава Шаренкова, Калина Кичукова, Мирослав Димитров, Роксана Желева, Иван Иванов, Памела Арабаджиева, Иван Станчев, Димитър Германов, Виктор Върбанов, Станислава Стоянова, Златина Андонова, Кирил Темелков, Мая Иванова, Яна Стоянова, Петър Кънев, Ралица Кънева, Мария Танева, Гергана Костова, Виолета Цветкова, Kadrie Halil, Ванеса Стоянова, Станислав Кирков, Александра Качулкова, Димо Войков, Люба Стаматова, Доника Дерменджиева, Диляна Берберова, Filiz Sherif, Мария Василева, Пламен Бонев, Тони Атанасова, Кристина Иванова, Надежда Димова, Даяна Димова, Деница Димова, Ралица Митева, Гергана Йосифова, Павлина Демирева, Николай Николов, Мариана Георгиева, Анастасия Панайотова, Жаклина Желева, Remgyul Fikret, Деница Лечева, Яница Булгурова, Цветелина Христозова, Мая Димова, Денислава Петрова, Таня Панайотова, Теодора Русева, Цветелина Кирова, Веселин Вутов, Станислава Димитрова, Даниела Алексиева, Сияна Пазвантова, Радина Бораджиева, Радомира Стефанова, Живка Илиева, Симеон Фильовски.

ISBN 978-954-8040-80-8

886.7-32(082.2)
COBISS.BG-ID 1265365476

БК 2014/12 Кн 939
HRISTOV, Hristo Petrov, 1979-
        Africa nel mio cuore / Hristo Petrov Hristov ; [trad. Vesela Damyanova]. - Pleven : Stampa Nima, 2013. - 72 с. ; 21 см

Ориг. загл.: Африка в моето сърце / Христо Петров Христов. - Името на прев. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-90630-8-0

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264966884

БК 2014/12 Кн 940
NIKOLOVA, Ilijana Stefanova, 1974-
        Die aufgewachte Prinzessin : elf zufälle des Alltags : Roman aus Erzählungen / Iliyana Oliyana ; [Übers. Petya Lund]. - Varna : Ongul, 2010. - 35 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Преродената принцеса. - Iliyana Oliyana - псевд. на Илияна Стефанова Николова. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8279-38-3

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264607716

БК 2014/12 Кн 941
NIKOLOVA, Ilijana Stefanova, 1974-
        Die wiedergeborene Prinzessin : Roman aus Erzählungen / Iliyana Oliyna ; [Übers. Petya Lund]. - Varna : Ongul, 2010. - 123 с. ; 19 см

Ориг. загл.: Преродената принцеса / Илияна Николова-Шмидт. - Iliyana Oliyana - псевд. на Илияна Симеонова Николова. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-8279-28-4

886.7-31
COBISS.BG-ID 1265245924

БК 2014/12 Кн 942
STOJKOV, Dobromir
        Spirit of us / Добромир Стойков. - Плевен : Нима, 2013. - 182 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-303-7

886.7-31
COBISS.BG-ID 1264516580

БК 2014/12 Кн 943
WARRENDER, Nadja Cekova, 1968-
        She is eternal / Nadia Warrender. - Pleven : Nima, 2013. - 72 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-304-4

886.7-32
COBISS.BG-ID 1264476644


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БК 2014/12 Кн 944
АВЕЛОК, Милена
        Азбучни истини / Милена Авелок. - [София] : [Изд. авт.], 2014 ([София] : [Ропринт]). - 72 с. ; 19 см

Милена Авелок - псевд. на авт. Милена Николаева Колева.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1264755684

БК 2014/12 Кн 945
АНГЕЛОВ, Ангел Георгиев, 1947-
        Тайната книга на новите богомили : към върховете на познанието в търсене на Пътя, Истината и Живота / Ангел. - София : Кибеа, 2004 ([София] : Балкан прес). - 166 с. ; 20 см. - (Серия Познай себе си)

Загл. на гърба на кор.: КПД - тайната книга на новите богомили. - Възприетата форма на името на авт. е Ангел Георгиев Ангелов.

ISBN 954-474-359-6

886.7-97
COBISS.BG-ID 1265054180

АСЕНОВ, Петко, 1931-2010
        Бялото козле : стихове и есета Вж Кн 672

БК 2014/12 Кн 946
БЛОНД, Джейсън
        Обич / Jason Blond. - Плевен : Нима, 2013. - 35 с. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Bitch. - Jason Blond - псевд. на Ясен Илиев. - Текст и на англ. ез.

ISBN 978-619-162-320-4

886.7-8
COBISS.BG-ID 1264969444

БК 2014/12 Кн 947
БОЗОВАЙСКА, Славена Петрова, 1978-
        Посланието на розата / Славена Бозовайска. - Плевен : Нима, 2013. - 120 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-278-8

886.7-8
COBISS.BG-ID 1264552932

БК 2014/12 Кн 948
        БЪЛГАРИНЪТ по света в началото на XX век : пътеписи / състав., [предг.] Румяна Пенчева. - София : ИК Кибеа, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 320 с. : с ил. ; 18 см

ISBN 978-954-474-647-6

886.7-992
COBISS.BG-ID 1265018084

БК 2014/12 Кн 949
ВЕЛИЧКОВ, Димитър, 1923-
        Историите на Бойко Борисов / Димитър Величков. - Плевен : Нима, 2013. - 34 с. ; 21 см

ISBN 978-619-162-289-4

886.7-7
COBISS.BG-ID 1264863460

БК 2014/12 Кн 950
ВЛАДИКОВ, Георги Филипов, 1926-1999
        Спомени за едно героично време : от първо лице и за него / Георги Филипов Владиков ; [състав. Любен Салчев Тошков] ; [ред. Юлия Георгиева Владикова]. - София : Симолини 94, [2013]. - 142 с. : с портр., ил., к. ; 22 см

Имената на състав., ред. отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9493-73-3 : 3 лв.
1. Борци против фашизма - България - спомени 2. България - история
886.7-94
949.72.053(092)
92 Владиков, Георги Филипов
COBISS.BG-ID 1264644836

ВЪЛКОВ, Тодор Иванов, 1933-
        Родовата памет и моят живот от Овчите хълмове до Атлантика : размисли за миналото и настоящето на с. Черногорово [Пазарджишко] Вж Кн 1047

БК 2014/12 Кн 951
        ВЯРАТА в Бог / проект на Весела Дамянова (и приятели). - Плевен : Нима, 2014. - 68 с. : с ил., портр. ; 21 см

Имената на авт. отбелязани на с. 68. - Други авт.: Мартин Ралчевски, Ели Зарева, Кина Златева - Детелина, Елена Димова, Румяна М. Кесеева-Христова, Галина Петрова. - Пълната форма на името на авт. Галина Петрова е Галина Петрова Христова. - Биогр. сведения за авт. отбелязани в текста.

ISBN 978-619-162-405-8

886.7-97
COBISS.BG-ID 1264535780

БК 2014/12 Кн 952
ГЕНЧЕВ, Славимир Тодоров, 1953-
        Славотерапия 2 / Гай Славий Гракх ; [прев. от старогр., лат. и старобълг. Славимир Генчев]. - София : Мултипринт, 2013. - 120 с. ; 21 см

Гай Славий Гракх - псевд. на Славимир Тодоров Генчев. - Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-362-135-4 : 7.99 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1264490468

БК 2014/12 Кн 953
ГЕРДЖИКОВА, Мария, 1962-
        Носталгия по Копривщица / Мария Герджикова. - София : Симелпрес, 2013. - 84 с. : с ил. ; 21 см. - (Библиотека Будилник)

Пълната форма на името на авт. Мария Герджикова е Мария Герджикова Илиева.

ISBN 978-954-2918-80-6

886.7-8
COBISS.BG-ID 1264673252

БК 2014/12 Кн 954
ГИГОВ, Петър Димитров, 1945-
        Видяно с мисълта / Петър Гигов. - Бургас : Балтика-2002, 2011 ([Бургас] : Полиграф). - 80 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8040-48-8

886.7-8
COBISS.BG-ID 1265367780

БК 2014/12 Кн 955
        ГЛАСЪТ на птиците : литературен сборник / [състав. Иван Бъчваров]. - Варна : Онгъл, 2009. - 36 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Съюз на свободните писатели. Фил. Варна.

ISBN 978-954-8279-10-9 : 5 лв.

886.7-82
COBISS.BG-ID 1264559844

ГОСПОДИНОВ, Светозар Господинов, 1948-
        Електорален катехизис : стихотворения и епиграми : политическа сатира Вж Кн 700

БК 2014/12 Кн 956
        ДА бъдеш жена : мисли и проникновения / [прев. и състав. Силвия Николаева, Станимир Йотов]. - [София] : Пергамент прес, 2014 ([София] : Симолини). - 214 с. ; 17 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Пълната форма на името на прев., състав. Силвия Николаева е Силвия Николаева Йотова.

ISBN 978-954-641-061-0 : 6.99 лв.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1264842468

БК 2014/12 Кн 957
ДЖУРЕЛОВ, Иван Митев, 1935-
        Ямболски калейдоскоп / Иван М. Джурелов. - Ямбол : ИК Жельо Учков, 2013 (Ямбол : Светлина). - 160 с. : с портр., ил. ; 24 см

ISBN 978-954-391-071-7

886.7-8
COBISS.BG-ID 1265348580

БК 2014/12 Кн 958
ДЖУРОВА, Елена Пандова, 1919-2018
        Назад във времето / Елена Джурова. - София : [Арс милениум МММ ], 2013 (София : ПК "Димитър Благоев"). - 512 с. : с портр., ил. ; 23 см

ISBN 978-954-2950-16-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265214948

БК 2014/12 Кн 959
ДИНЕВ, Иван Георгиев
        Една вяра - един живот / Иван Динев. - Бургас : Балтика 2002, 2013 (Бургас : Полиграф). - 48 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8040-70-9

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265240036

БК 2014/12 Кн 960
ДОЛСКИ, Иван, 1953-
        Кълнове под снега : разкази, очерци, стихотворения, интервюта, отзвуци / Иван Долски ; [худож. Йордан Денев, Тодор Копаранов]. - Варна : МС, 2013 (Варна : Колор принт). - 96 с. : с ил. ; 20 см

Иван Долски - псевд. на авт. Иван Атанасов Иванов. - Имената на ил. отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8493-44-4 : 6 лв.

886.7-8
COBISS.BG-ID 1264617444

БК 2014/12 Кн 961
ДЯКОВА, Дора Стоянова, 1944-
        Към златната нишка : житейски мъдрости, афоризми и поговорки / Дора Дякова. - София : [Изд. авт.], 2014 ([София] : Веда принт). - Т. <2> ; 21 см

Съдържа досега:
Кн. 2. - 2014. - 32 с.

886.7-84
COBISS.BG-ID 1264821732

БК 2014/12 Кн 962
ЕДРЕВ, Андрей Магриотов, 1971-
        Островът / Андрей Едрев. - Бургас : [Изд. авт.], [2013] ([София] : [Анториери]). - 296 с. ; 20 см

ISBN 978-954-799-997-8 : 15 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264634852

БК 2014/12 Кн 963
        ИЗМЕРЕНИЯ и модели : 40 години непрекъсната дейност на Клуба по фантастика, евристика и прогностика "Иван Ефремов" / [състав. Александър Карапанчев, Атанас П. Славов] ; [ред. Александър Карапанчев] ; [прев. Валери Голев ... и др.]. - София : Д-во на бълг. фантасти Тера Фантазия, 2014 (София : Булгед). - 132 с. : с ил., портр., факс. ; 30 см

Кор. опис. - Сведения за авт. отговорност отбелязани в изд. каре. - Други прев.: Васил Сивов, Георги Недялков, Драгомир Мицков, Емануел Икономов. - Из изложбите на наши художници: с. 92-95. - Съдържа материали от: Тодор Ялъмов, Христо Гешанов, Патриция Карамфилова, Атанас П. Славов, Георги Малинов, Ивайло Иванов, Ненко Сейменлийски, Георги Недялков, Станислав Лем, Александър Бурмов, Соня Янкова, Ивайло Рунев, Робърт Шекли, Анибал Радичев, О. Покалчук, Юрий Илков, Борис Илков, Мартин Петков, Спартак Ахметов, Дилян Благов, Алфред Бестър, Иван Пунчев, Александър Карапанчев, Светослав Николов, Васил Сивов, Валентин Д. Иванов, Иван Н. Хаджиев, Велко Милоев, Алексей Чернов, Ася Хаджийска, Марио Паскалев - Мари, Андриан Первазов, Тони Пантев, Вал Тодоров, Пламен Атанасов, Йордан Янков, Румен Леонидов, Валентин Тодоров.

886.7-82
COBISS.BG-ID 1264674532

БК 2014/12 Кн 964
КАРАКАШЕВ, Васил Добрев, 1934-
        Оттук-оттам за смях и срам : афоризми / Васил Каракашев ; [ил. Петър Костов]. - Варна : Онгъл, 2012. - 68, [2] с. : с ил. ; 20 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Пълната форма на името на ил. Петър Костов е Петър Костов Цанов.

ISBN 978-954-8279-78-9

886.7-7
COBISS.BG-ID 1264663012

БК 2014/12 Кн 965
КАРАКАШЕВ, Васил Добрев, 1934-
        Смешни истини : анекдоти, лафоризми, сентенции, епиграми / Васил Каракашев ; [ил. Петър Костов, Атанас Стойчев]. - Варна : Онгъл, 2011. - 88 с. : с ил. ; 20 см

Имената на ил. отбелязани в изд. каре. -
Пълната форма на името на ил. Петър Костов е Петър Костов Цанов, а на ил. Атанас Стойчев - Атанас Стойчев Атанасов.

ISBN 978-954-8279-57-4 : 5 лв.

886.7-7
COBISS.BG-ID 1264663268

БК 2014/12 Кн 966
КЕРЕМИДЧИЕВА, Стефка Иванова, 1943-
        Чу ли, ще се върна за малко... : мемоарни записки / Стефка Керемидчиева. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2013. - 196 с., [20] с. : ил., портр. ; 21 см

Стефка Керемидчиева раздава докрай светлината на сърцето си / Илко Капелев: с. 5-7.

ISBN 875-352-6648-54-1 !

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265321444

БК 2014/12 Кн 967
КИРОВ, Кръстьо, 1924-
        Когато се раждаше свободата / Кръстьо Киров - Горан. - Сливен : Обнова, 2013. - 208 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-57-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264503268

БК 2014/12 Кн 968
КИРОВ, Кръстьо, 1924-
        Среднощна проверка : мемоари / Кръстьо Киров (Горан). - Сливен : Обнова, 2009. - 184 с. : с ил., портр., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-12-4

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264412644

БК 2014/12 Кн 969
КОТЕВ, Любомир Стойне, 1950-
        Градове : [пътеписи] / Любомир Котев ; [ред. Борислав Ненов]. - Ямбол : ИК Жельо Учков, 2013. - 182 с. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-391-063-2

886.7-992
COBISS.BG-ID 1265266660

БК 2014/12 Кн 970
ЛАЗАРОВ, Любомир Борисов, 1933-
        Живот в три Българии / Любомир Б. Лазаров. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2012. - 228 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-954-391-060-1 : 15 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265376996

БК 2014/12 Кн 971
ЛАЗАРОВ, Любомир Борисов, 1933-
        Офицерът / Любомир Лазаров. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2012. - 100 с. ; 20 см

ISBN 978-954-391-055-7

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265285860

БК 2014/12 Кн 972
МАРТЕЛЛИ, Тина, 1945-
        Без упойка / Тина Мартелли. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2013. - 140 с. ; 21 см

Тина Мартелли - псевд. на авт. Радостина Кънчева Господинова.

ISBN 978-954-391-070-0

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265211364

БК 2014/12 Кн 973
МИХАЙЛОВ, Румен, 1997-
        Любовната история на един футболист / Румен Михайлов. - Плевен : Нима, 2014. - 40 с. : с ил., портр. ; 21 см

ISBN 978-619-162-379-2

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264891108

БК 2014/12 Кн 974
МИХОВ, Димитър Иванов, 1981-
        Из "Книга от пепел II" / Димитър Михов. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2013. - 60 с. : с ил., портр. ; 21 см

Библиогр.: с. 42-49.

ISBN 978-954-391-069-4

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265223396

БК 2014/12 Кн 975
МЛАДЕНОВ, Пешо Петков, 1924-
        Отвори очи, светът е твой! / Пешо Младенов. - София : А-3, 2014 ([София] : Аси принт). - 232 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-9482-03-4 : 12 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265100004

БК 2014/12 Кн 976
        МНОГОТОЧИЕ за бъдеще : сборник стихове, разкази, есета : пети национален конкурс за учители творци / [състав. Боян Асенов Биолчев ... и др.]. - София : Булвест 2000 : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 264 с. : с ил. ; 23 см

Имената на състав. отбелязани на гърба на загл. с. - Други състав.: Валери Стоилов Стефанов, Бойко Панов Ламбовски.

ISBN 978-954-18-0887-0 (Булвест 2000)
ISBN 978-954-426-956-2 (ИК Анубис)

886.7-82
COBISS.BG-ID 1264951012

БК 2014/12 Кн 977
        МОРЕТО и чайките : литературен сборник / [състав. Иван Бъчваров]. - Варна : Онгъл, 2009. - 124 с. ; 20 см

Името на състав. отбелязано в изд. каре. - Изд. на Съюза на свободните писатели. Фил. Варна. - Съдържа произведения от: Антон Карбов, Георги Петров Ковачев, Данка Атанасова Стоянова, Деница Сакелариева-Костадинова, Донка Стойчева Йорданова-Цанева, Иван Бъчваров, Иван Радев, Йонка Янкова, Калинка Димитрова, Катрин Н. М., Кина Райчева, Лиляна Попиванова, Мария Славова, Мина Минкова, Нели Керефейн, Ценка Илиева, Никола Анков, Петранка Драгиева, Петър Стойков, Севдалина Драгиева, Севдалина Цанева, Силвия Милева, Татяна Янчева Ганевска, Илия Ангелов, Йовка Баева, Анна Георгиева Йорданова, Емил Костадинов.

ISBN 978-954-8279-17-8

886.7-82
COBISS.BG-ID 1265046500

БК 2014/12 Кн 978
НЕДЕЛИНА, Надя, 1916-2012
        По евкалиптови пътища вървях : впечатления от Тунис / Надя Неделина. - Сливен : Обнова, 2012. - 64 с. : с ил. ; 21 см

Надя Неделина - псевд. на Надежда Атанасова Гетман.

ISBN 978-954-9486-47-6

886.7-992
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264487908

БК 2014/12 Кн 979
НОВАЧЕВ, Чанко Михов, 1935-
        Из моята житейска палитра : спомени и разкази за случки, личности и пътувания / Чанко Михов Новачев. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2013. - 190 с. : с портр. ; 21 см

ISBN 978-954-391-062-5

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265274852

БК 2014/12 Кн 980
НОРА Нова, 1943-
        Не е важно как ще умреш, важно е как си живял! : автобиография / Нора Нова. - София : [Тип-топ прес], 2012. - 235 с. : с портр., ил. ; 22 см

Нора Нова - псевд. на Ахинора Константинова Куманова. - Кн. се разпространява със звукозапис със загл.: The very best of Nora Nova.

ISBN 978-954-723-093-4

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264663524

        ОТ "Ниво за напреднали" до "Деград" : десет години награда Хеликон за нова българска художествена проза 2002-2011 Вж Кн 18

ПАВЛОВ, Филип Христов, 1949-
        Минути за усмивки : хумор в стих и проза Вж Кн 775

БК 2014/12 Кн 981
ПАИСИЙ Хилендарски, 1722-1773
        Славянобългарска история / Паисий Хилендарски. - Плевен : Нима, 2014. - [109] с. ; 21 см 

Паисий - духовно име на Пенко Михаилов Хадживълчев.

ISBN 978-619-162-506-2
1. История - България - извори 2. България - история
886.7-94
949.72(093)
COBISS.BG-ID 1265111268

БК 2014/12 Кн 982
ПАЛАВЕЕВ, Дончо Семков, 1884-1980
        Между две епохи / спомени на Дончо х. Семков Палавеев. - София : Симелпрес, 2013. - 419 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см. - (Библиотека Будилник)

ISBN 978-954-2918-94-3

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264727012

БК 2014/12 Кн 983
ПАПАЗОВ, Димитър Стоянов
        Зелен живот / Димитър Папазов ; [ред. Владимир Цонев]. - София : Дафна, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 276 с. : с цв. ил. ; 20 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре. - В кн. означено 2. прераб. и доп. изд. на бълг. ез. - Изд. на Нар. ч-ще Интеркултура 21 век - 2006.

ISBN 978-954-9714-38-8

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264637156

БК 2014/12 Кн 984
ПЕТКОВ, Петко Георгиев, 1933-
        Един живот в три Българии : в очакване на четвъртата : [спомени от далечното минало и от по-новото време, размисли за бъдещето] / Петко Петков. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 340 с. : с ил., портр. ; 21 см + 1 генеалог. табл.

ISBN 978-619-160-225-4 : 9 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265284324

БК 2014/12 Кн 985
ПЕТРОВ, Георги, 1937-
        Колело : афоризми и стихотворения / Георги Петров ; [ил. Петър Костов]. - Варна : ИК Море, 2014 (Варна : Колор принт). - 80 с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9722-30-7 : 3 лв.

886.7-84
886.7-1
COBISS.BG-ID 1264644580

БК 2014/12 Кн 986
ПЕТРОВ, Илко Росенов, 1955-
        Правосъдието отвътре / Илко Петров. - София : Парадокс, 2011 ([София] : Multiprint). - 326 с. ; 22 см

ISBN 978-954-553-129-3 : 16 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264846052

БК 2014/12 Кн 987
СОФИН, Васил, 1962-
        Истории от вчера и днес / Васил Софин. - Самоков : Приятел, 2014 (София : Ирида). - 160 с. ; 21 см

ISBN 978-954-8057-62-2

886.7-8
COBISS.BG-ID 1264688356

СТАНИСЛАВОВ, Иван, 1961-
        Шепа тишина : стихове и размисли Вж Кн 811

СТЕФАНОВ, Валери Стоилов, 1958-
        Възхвала на лова Вж Кн 337

БК 2014/12 Кн 988
СТЕФАНОВ, Васил, 1933-
        Народният театър като съдба : дописан дневник / Васил Стефанов. - София : Светулка 44 Атеней, 2013 ([София] : [Булгед]). - 248 с. ; 21 см

Пълната форма на името а авт. Васил Стефанов е Васил Стефанов Димчев.

ISBN 978-954-309-156-0

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264604132

БК 2014/12 Кн 989
СТОЯНОВ, Анастас Анастасов, 1931-2004
        Тайната вечеря в Царска Бистрица : ...живи и живели... : проза / Анастас Стоянов. - София [т.е. Враца] : [БГ принт], 2010. - 320 с. : с портр., ил. ; 16 см

10 лв.
ISBN 978-615-7102-16-1 !

886.7-8
COBISS.BG-ID 1265015268

БК 2014/12 Кн 990
СТОЯНОВ, Захари, 1850-1889
        Записки по българските въстания / Захари Стоянов. - [25. изд.]. - Бургас : Хеликон, 2014 (В. Търново : Абагар). - 974 с. : с портр., факс. ; 22 см

Захари Стоянов - псевд. на авт. Джендо Стоянов Джедев. - 1. изд. 1884-1892, в 3 т., изд. на Обл. печ. - Пловдив, Н. Л. Каравелов и сие - Русе, Анастасия Стоянова - София.

ISBN 978-954-2984-03-0 (подв.) : 29.95 лв.
1. България - история
886.7-94
949.72.042.2(093.3)
COBISS.BG-ID 1265411300

БК 2014/12 Кн 991
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Многоточието на нашия живот / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2012. - 64 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-92-5

886.7-8
COBISS.BG-ID 1264700644

БК 2014/12 Кн 992
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Еротични бестселъри. [Т.] 2, Метрото ; Галеница ; Харемът ; Пасторът ; Ухание на пролет и любов / Анна Тод, Виктор Сагас. - Плевен : Нима, 2014. - 72 с. ; 21 см

Анна Тод - псевд. на Светлана Тодорова. - Виктор Сагас - псевд. на бълг. авт.

ISBN 978-619-162-342-6

886.7-993
COBISS.BG-ID 1264611300

ТОПЕНЧАРОВ, Владимир Владимиров, 1933-
        За идеала Вж Кн 135

БК 2014/12 Кн 993
ТОПЕНЧАРОВ, Владимир Владимиров, 1933-
        Към властта / Владимир Вл. Топенчаров. - София : Булвест 2000, 2014 ([Пловдив] : Булвест принт). - 272 с. ; 21 см

ISBN 978-954-18-0860-3 : 6 лв.

886.7-94
COBISS.BG-ID 1264911588

ТОПЕНЧАРОВ, Владимир Владимиров, 1933-
        Про и контра : статии и интервюта 1994-1996 Вж Кн 138

БК 2014/12 Кн 994
ТРИНГОВА, Василка Костова
        Отвсякъде изгонена / Василка Трингова. - Хасково : Полиграфюг, 2014. - 200 с. : с ил., факс. ; 20 см

ISBN 978-954-92468-7-2

886.7-94
COBISS.BG-ID 1265092068

ХРИСТОВ, Въто Ангелов, 1930-
        Земеделието на България плаче за спасителна политика : четиво за управляващи и опозиция! Вж Кн 166

БК 2014/12 Кн 995
ЦИГАНЧЕВА, Павлина Сотирова
        Зъбобол : шегаджийски хрумки: фейлетони, анекдоти, афоризми / Павлина Циганчева ; [худож. Владимир Димитров]. - Варна : Онгъл, 2008. - 66 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-8279-05-5

886.7-7
COBISS.BG-ID 1264656868

БК 2014/12 Кн 996
ЧАЛДЪКОВ, Георги Ников, 1940-
        Любомъдри читателю : есета и science-in-fiction / Георги Чалдъков. - Варна : МС, 2013 ([Варна] : [Колор принт]). - 200 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8493-40-6

886.7-4
COBISS.BG-ID 1264663780

БК 2014/12 Кн 997
ЧОЛАКОВА, Надя Людмилова, 1969-
        Живей бързо. Кн. 1, Васил & Георги Илиеви / Надя Чолакова. - 2. изд. - София : Enthusiast, 2014 ([София] : Ропринт). - 208 с., [4] л. : ил., портр. ; 21 см

1. изд. 2007 на изд. Millenium.

ISBN 978-619-164-106-2 : 12 лв.
1. Илиев, Васил Андреев, 1965-1995 - биографии 2. Илиев, Георги Андреев, 1966-2005 - биографии 3. България - право
886.7-94
343.3/.7(497.2)(092)(0:82-94)
92 Илиев, Васил Андреев
92 Илиев, Георги Андреев
COBISS.BG-ID 1264582116


886.7-93 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ

БК 2014/12 Кн 998
        БЪРЗА работа и други приказки : приказките на баба / [худож. Кирил Танев]. - [София] : Пан, 2009. - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и: Вълкът и лисицата на лов ; Подаръкът на змията ; Неволята.

ISBN 978-954-657-852-5 : 2.90 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1265316068

БК 2014/12 Кн 999
ВАСИЛЕВА, Ради, 1950-
        Лудетина : детски стихове / Ради Василева - limurana. - Плевен : Нима, 2014. - 56 с. : с ил. ; 21 см

Ради Василева - псевд. на авт. Радка Златинова Василева.

ISBN 978-619-162-407-2

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264945892

БК 2014/12 Кн 1000
ДОМУСЧИЕВ, Николай Стоянов, 1934-
        Смешки в дрешки : весело-смешна книжка за деца и по-големи : стихотворения, гатанки, скоропоговорки, детски бисерчета / Николай Домусчиев ; [ил. Цветан Павлов]. - Сливен : ИК Жажда, 2014. - 48 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-795-420-5

886.7-93-1
886.7-93-845
COBISS.BG-ID 1264971492

БК 2014/12 Кн 1001
ДУЧЕВА, Анета, 1960-
        Лунната люлка : приказки за деца / Анета Дучева ; [худож. Иван Богоев]. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 72 с. : с цв. ил. ; 22 х 28 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-491-974-0 : 13 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1264502500

БК 2014/12 Кн 1002
ЖАБЛЯНОВА, Елена Венелинова
        Маурко / Елена Жаблянова ; [ил. Елена Жаблянова]. - София : Хрис 2001, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - [24] с. : с цв. ил. ; 23 см

Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-7154-05-4 (подв.) : 8.90 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1265369060

БК 2014/12 Кн 1003
ИВАНОВА, Иринка Христова
        Историите на малкото Иринче / Иринка Христова Иванова. - Варна : Онгъл, 2011. - 44 с. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-70-3

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1264599268

БК 2014/12 Кн 1004
ИЛИЕВА, Полина, 1981-
        Виктор и вълшебната фея / Полина Илиева ; [ил.] Сияна Захариева. - София : Парадокс, 2011 ([София] : [Диве]). - [24] с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-954-553-136-1 (подв.) : 12 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1264497124

БК 2014/12 Кн 1005
ИЛИЕВА-Петкова, Богдана, 1934-
        Данчето : приказка за пораснали деца и за техните деца / Богдана Петкова. - Видин [т.е. Шумен] : [Славчо Николов и сие], 2014 (Видин : Компакт принт). - 130 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-954-25-0240-1 : 5 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1265205220

БК 2014/12 Кн 1006
МАРИНОВА, Мария Маринова, 1944-
        Рисунки без лилаво / Мария Маринова ; [ил. Теодор Чавдаров]. - Пловдив : Жанет 45, 2013. - 32 с. : с цв. ил. ; 21 х 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-491-973-3 : 8 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264497636

БК 2014/12 Кн 1007
НИКОЛОВА, Радостина, 1986-
        Приключенията на мотовете. Ч. 2, Мукс отвръща на удара / текст Радостина Николова, Андрей Михайлов ; ил. Мелина-Елина Бондокова. - [София] : Мотове, 2014 ([София] : Ропринт). - 133 с. : с цв. ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Радостина Николова е Радостина Николова Пеева-Михова, а на авт. Андрей Михайлов - Андрей Михайлов Михов.

ISBN 978-619-90131-2-0 : 8.70 лв.

886.7-93-31
COBISS.BG-ID 1270667492

БК 2014/12 Кн 1008
ПЕНЕВА, Цветина, 1999-
        Почти непълнолетна / Цветина Пенева. - Карлово : [Изд. авт.], 2014 (Карлово : Ганком принт). - 134 с. ; 21 см

886.7-053.5-93-32
COBISS.BG-ID 1264745444

БК 2014/12 Кн 1009
ПЕТКОВА, Валентина, 1973-
        Душата на дете : поезия за деца / Валентина Петкова. - Плевен : Нима, 2013. - 32 с. : с ил. ; 21 см

Пълната форма на името на авт. Валентина Петкова е Валентина Петкова Ошкина.

ISBN 978-619-162-309-9

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264936164

БК 2014/12 Кн 1010
ПЕТРОВА, Надя Димитрова, 1941-
        Приказка за слънчевата поляна / Надя Петрова. - 2. коригирано изд. - София : Симелпрес, 2013. - 32 с. : с ил. ; 15 см

Без сведение за 1. изд.

ISBN 978-619-183-001-5

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1264705252

БК 2014/12 Кн 1011
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Научи ме, тате, буквички да знам! : азбучна стихосбирка / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2013. - 32 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-255-9

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264578020

БК 2014/12 Кн 1012
РАДЕВА, Йорданка Койчева, 1955-
        Прочети ми, мамо, стихчета на баба! : поезия за деца / Йорданка Радева. - Плевен : Нима, 2013. - 40 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-264-1

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264721124

БК 2014/12 Кн 1013
РАН Босилек, 1886-1958
        Приказки за животни / Ран Босилек ; [състав. Любомир Русанов] ; [ил. Владимир Коренев]. - София : Пан, 2013 ([София] : Инвестпрес). - 96 с. : с ил. ; 20 см. - (Мога сам да чета)

Ран Босилек - псевд. на Генчо Станчев Негенцов. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на предзагл. с.

ISBN 954-657-520-8 : 3.20 лв.

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1265241572

БК 2014/12 Кн 1014
РУТ, Теди
        Да откриеш Агрийда / Теди Рут ; [худож. Емилия Анкова]. - София : ВББ, 2014 ([София] : [Скала принт]). - 208 с. : с ил. ; 20 х 22 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9352-14-6 (подв.)

886.7-93-32
COBISS.BG-ID 1265360612

БК 2014/12 Кн 1015
СПАСОВ, Димитър Николов, 1925-1996
        Иде Сънчо от горица : [стихотворения] / Димитър Спасов ; худож. Христо Кърджилов. - София : Парадокс, 2011 ([София] : [Диве]). - 36 с. : с цв. ил., ноти ; 22 х 24 см

ISBN 978-954-553-135-4 (подв.) : 12 лв.

886.7-93-192
COBISS.BG-ID 1264439012

БК 2014/12 Кн 1016
СТЕФАНОВ, Гергин Младенов, 1940-2014
        Учените кози на Зверино : [разкази, смешки, гатанки] / Гергин Стефанов ; [худож. Тодор Цонев]. - София : Калинка, 2013 ([София] : [Образование и наука]). - 31 с. : с ил. ; 24 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор.

886.7-93-341
COBISS.BG-ID 1264742884

БК 2014/12 Кн 1017
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Вълшебното зърно / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : Онгъл, 2012. - 44 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8279-91-8

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1265124580

БК 2014/12 Кн 1018
СТОЯНОВА, Йорданка Атанасова, 1956-
        Лъчистият венец / Йорданка Атанасова Стоянова. - Варна : [Онгъл], 2011. - 44 с. : с ил. ; 20 см

Името на Йорданка Атанасова Стоянова погрешно отпеч. на загл. с. Йорданка Стоянова Атанасова.

ISBN 978-954-8279-66-6

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264592612

БК 2014/12 Кн 1019
СЯРОВ, Радослав Красимиров, 1986-
        Моят дар за вас, деца / Радослав Сяров. - [София] : Хрикер, 2014 ([София] : Симелпрес). - 22 с. ; 15 см

ISBN 978-954-349-085-1 : 1 лв.

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264586468

БК 2014/12 Кн 1020
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Нямата принцеса : приказка / Светлана Тодорова. - Плевен : Нима, 2014. - 30 с. ; 15 х 21 см

kleopatrasv - псевд. на Светлана Колева Тодорова.

ISBN 978-619-162-508-6

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1265032676

БК 2014/12 Кн 1021
ТОДОРОВА, Светлана Колева, 1966-
        Царски неволи : приказка / Светлана Тодорова. - Плевен : Нима, 2014. - 30 с. ; 15 х 21 см

kleopatrasv - псевд. на Светлана Колева Тодорова.

ISBN 978-619-162-502-4

886.7-93-34
COBISS.BG-ID 1265033700

БК 2014/12 Кн 1022
УОРЕНДЪР, Надя Цекова, 1968-
        Само за деца / Надя Уорендър. - Плевен : Нима, 2013. - 28 с. : с ил. ; 21 см

ISBN 978-619-162-306-8

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1265043428

БК 2014/12 Кн 1023
ЦВЕТКОВА, Ивелина Димчева, 1976-
        Училище в гората : приказка в рими / Ивелина Цветкова ; [худож. Ваня Колева]. - Плевен : Нима, 2013. - [12] с. : с ил. ; 21 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с. - Пълната форма ная името на ил. Ваня Колева е Ваня Колева Димитрова.

ISBN 978-619-162-273-3

886.7-93-1
COBISS.BG-ID 1264824804

886.7-93-91 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЕЦА И ЮНОШИ. АДАПТАЦИИ.

БК 2014/12 Кн 1024
        ДЯДО и внуче и други приказки : приказките на баба / [худож. Кирил Танев]. - [София] : Пан, 2009. - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и: Овен и козел ; Мишката и къртицата ; Ленивата невеста ; Горделивец.

ISBN 978-954-657-851-8 : 2.90 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1265343460

БК 2014/12 Кн 1025
ЖАБЛЯНОВА, Екатерина Иванова
        Приключенията на пчеличката Мая : по Валдемар Бонселе / текст Екатерина Жаблянова ; ил. Христо Жаблянов. - София : Хрис 2001, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - [24] с. : с цв. ил. ; 29 см

Възприетата форма на името на Валдемар Бонселе е Валдемар Бонзелс.

ISBN 978-619-7154-03-0 (подв.)

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1265357028

БК 2014/12 Кн 1026
        ЖИТЕНАТА питка и други приказки : приказките на баба / [худож. Кирил Танев]. - [София] : Пан, 2009. - [16] с. : с цв. ил. ; 29 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано на гърба на кор. - Съдържа и: Въртипух ; Вълкът и овчарят.

ISBN 978-954-657-850-1 : 2.90 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1265220836

БК 2014/12 Кн 1027
КАРАЛИЙЧЕВ, Ангел Иванов, 1902-1972
        Приключенията на Барон Мюнхаузен : [по] Рудолф Ерих Распе / адапт. текст по преразказ на Ангел Каралийчев ; худож. Христо Жаблянов. - София : Хрис 2001, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 64 с. : с цв. ил. ; 29 см

Името на ил. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7154-01-6 (подв.)

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1265357540

БК 2014/12 Кн 1028
        КЛАН, недоклан и други приказки : приказките на баба / [худож. Кирил Танев]. - [София] : Пан, 2009. - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и: Мързеливите синове ; Вълкът и свраката ; Старите хора.

ISBN 978-954-657-849-5 : 2.90 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1265343716

БК 2014/12 Кн 1029
        МЕЧКАТА и мравките : адаптиран текст по Ангел Каралийчев / худож. Христо Жаблянов. - София : Хрис 2001, 2014 ([София] : ПК "Д. Благоев"). - 32 с. : с цв. ил. ; 23 см

ISBN 978-619-7154-04-7 (подв.) : 10.50 лв.
ISBN 978-619-7154-02-3 !

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1265319140

БК 2014/12 Кн 1030
        ПРИКАЗКИ за Кума Лиса / [худож. Кирил Танев]. - [София] : Пан, 2010. - [16] с. : с цв. ил. ; 28 см. - (Любими герои)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-954-657-944-7 : 2.90 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1265343972

БК 2014/12 Кн 1031
        ЮНАЧНОТО петле и други приказки / [худож. Валентина Иванчева-Бояджиева]. - София : Пан, 2011. - 16 с. : с цв. ил. ; 24 см. - (Мога сам да чета)

Кор. опис. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - Съдържа и:
Венчето и пънчо.

ISBN 978-954-657-999-7 : 1.50 лв.

886.7-93-91
COBISS.BG-ID 1265298148


891.1 ИНДИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

        МЪДРОСТТА на Дзен : пътят в сърцето... : заветите на дзен учителите Вж Кн 100

БК 2014/12 Кн 1032
        МЪДРОСТТА на древна Индия : капка върху лотосов лист : старинни пословици и поговорки / [състав. и прев. Станимир Йотов]. - [София] : Пергамент прес, 2013 ([София] : Симолини). - 272 с. ; 17 см. - (Бележки от вечността ; кн. 6)

Името на състав. и прев. отбелязано на гърба на загл. с. - Темат.-азб. показалец.

ISBN 978-954-641-059-7 : 6.99 лв.

891.1-845
COBISS.BG-ID 1264847844


891.55 ПЕРСИЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ФАРСИ И ДАРИ

БК 2014/12 Кн 1033
ПУРМОХАММАД, Алиреза, 1981-
        За приятелството / Алиреза Пурмохаммад ; прев. от перс. Иво Панов. - София : Авангард прима, 2013 ([София] : БПС). - 115 с. ; 21 см

Библиогр.: с. 109-111.

ISBN 978-619-160-240-7 : 18 лв.
1. Персийска литература - теми, образи, сюжети 2. Приятелство - в литературата 3. Иран - литературознание
891.55.09
COBISS.BG-ID 1265272292


892.45 ЕВРЕЙСКА ЛИТЕРАТУРА НА ИВРИТ

ГОЛДРАТ, Елиаху М., 1947-2011
        Критична верига Вж Кн 450


892.7(569.3) ЛИВАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 1034
ДЖУБРАН, Халил Джубран, 1883-1931
        Пророкът : [есе] / Халил Джубран ; прев. Спас Николов. - 2. изд. - София : Кибеа, 2009 ([София] : Монт). - 110 с. : с ил. ; 14 x 14 см. - (Серия Познай себе си)

Ориг. загл.: The prophet / Kahlil Gibran. - 1. изд. 1997.

ISBN 978-954-474-506-6

892.7(569.3)-4
COBISS.BG-ID 1265027300


894.35 ТУРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 1035
БАТУР, Енис, 1952-
        Ябълката : опит за роман за техниките на плетене / Енис Батур ; прев. от тур. Семиха Бекир. - София : Парадокс, 2011 ([София] : Симолини-94). - 141 с. : с ил., портр. ; 22 см. - (Колекция Елит ХХІ)

Ориг. загл.: Elma / Enis Batur.

ISBN 978-954-553-122-4 : 14 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1264832228

БК 2014/12 Кн 1036
ГЮЛСОЙ, Мурат, 1967-
        Седмица на милосърдието в Истанбул / Мурат Гюлсой ; прев. от тур. Азиз Шакир-Таш. - София : Парадокс, 2013. - 286 с. : с ил. ; 21 см. - (Колекция Елит XXI)

Ориг. загл.: Istanbul´da bir Merhamet Haftasì / Murat Gülsoy. - Възприетатa форма на името на прев. Азиз Шакир-Таш е Азиз Таш.

ISBN 978-954-553-133-0 : 16 лв.

894.35-31
COBISS.BG-ID 1264975332


894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 1037
РУБИН, Силард, 1927-2010
        Младенци : моритат / Силард Рубин ; [прев. Адриана Петкова Пападопулос]. - София : Ерго, 2014 (София : Дайрект сървисиз). - 197 с. ; 20 см. - (Модерна европейска проза)

Ориг. загл.: Aprószentek / Szilárd Rubin. - Името на прев. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-8689-54-0 : 10 лв.

894.511-31
COBISS.BG-ID 1264665316


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 1038
        МЪДРОСТТА на древен Китай : защо пее славеят : старинни пословици и поговорки / [състав. и прев. Станимир Йотов]. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 286 с. ; 17 см. - (Бележки от вечността ; кн. 1)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-041-2 : 6.99 лв.

895.1-022-84
COBISS.BG-ID 1264798948


895.6 ЯПОНСКА ЛИТЕРАТУРА

БК 2014/12 Кн 1039
        МЪДРОСТТА на древна Япония : цвете, птица, вятър, луна... : старинни пословици и поговорки / [състав. и прев. Станимир Йотов]. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 165 с. ; 17 см. - (Бележки от вечността ; кн. 2)

Името на състав. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-042-9 : 5.99 лв.

895.6-022-84
COBISS.BG-ID 1264798692

БК 2014/12 Кн 1040
        САМУРАЙСКИ истории : легенди, предания и летописи / [състав. и прев. Станимир Йотов] ; [прев. Милена Вълканова] ; [ил. Екатерина Рудолф]. - [2. изд.]. - [София] : Пергамент прес, 2010 ([София] : Симолини). - 179 с. ; 21 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - 1. изд. 2009. 

ISBN 978-954-641-002-3 : 10 лв.

895.6-34
COBISS.BG-ID 1264833764


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ

902 АРХЕОЛОГИЯ

БК 2014/12 Кн 1041
        ХЕТЕРОТОПИЯ и природни ресурси : международна научна конференция, [проведена на 10.10.2012 г. по Skype] / [състав. Татяна Шалганова] ; [ред. Валентина Ганева]. - София : НБУ, 2012 ([София] : [Ракурс]). - 280 с. : с ил., к. ; 24 см

Сведение за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Текст и на рус., англ., исп. ез. - Изд. на НБУ. Уч. музей. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-535-751-0
1. Археология - конференции
902(063)
COBISS.BG-ID 1265117156


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

БК 2014/12 Кн 1042
БОСПАЧИЕВА, Мина Димитрова
        Пловдив - град върху градовете Филипопол - Пулпудева - Пълдин / Мина Боспачиева, Вера Коларова. - София : Тола, 2014. - 310 с. : с цв. ил., портр., к. ; 30 см

Библиогр. след отд. гл.

ISBN 978-954-92990-5-2
1. Паметници на културата - Пловдив 2. Пловдив - паметници на културата
904(497.234)
COBISS.BG-ID 1265258468

ИЛИЕВ, Йордан Александров, 1983-
        Родопите през античността. Кн. 2, Древните общества в Родопите Вж Кн 1050

БК 2014/12 Кн 1043
МАРАЗОВ, Иван Русев, 1942-
        Пътят към безсмъртието : пътеводител / [Иван Маразов, Ирко Петров] ; [ред. Татяна Шалганова, Валентина Ганева]. - София : НБУ, 2012 ([София] : [Ракурс]). - 64 с. : с цв. к., ил. ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Изд. на НБУ. Уч. музей.

ISBN 978-954-535-750-3
1. Паметници на културата - България - пътеводители 2. България - паметници на културата
904(497.2=919.885)(036)
COBISS.BG-ID 1265268964

БК 2014/12 Кн 1044
ТОПАЛОВ, Ставри Атанасов, 1939-
        Древна Тракия : сборник проучвания, свързани с тракийското племенно, владетелско и градско монетосечене VI-I в. пр.н.е. / Ставри Топалов. - София : Mind Print, 2012. - 480 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Ancient Thrace. - Библиогр.: с. 467-478.

ISBN 978-954-92873-3-2
1. Монети, тракийски - сборници 2. България - паметници на културата
904:737.1(497.2=919.885)(062.2)
COBISS.BG-ID 1264647140


908 КРАЕЗНАНИЕ
Вж и 914/919

БК 2014/12 Кн 1045
АНДОНОВА, Донка, 1945-
        Следи във времето : алманах / Донка Андонова ; [ред. Вера Таскова]. - Сливен : Обнова, 2013 (Хасково : Полиграфюг). - 203 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на предзагл. с.

ISBN 978-954-9486-58-2
1. Прочути личности - Котел - биографии 2. Котел - краезнание
908(497.23-21)(092)
92(497.23-21)
COBISS.BG-ID 1264430564

        АРТЕНЦИКЛОПЕДИЯ Варна. Т. 1: А-Л Вж Кн 481

БК 2014/12 Кн 1046
БЕЧЕВА-Кърджийска, Иванка Н.
        Карабунар [Септемврийско] : история, традиции... и още нещо / Иванка Н. Бечева-Кърджийска. - Бургас : Балтика-2002, 2013 (Бургас : Полиграф). - 72 с. : с портр., ил., факс. ; 20 см

Библиогр.: с. 71-72.

ISBN 978-954-8040-79-2
1. Села - България - история 2. Карабунар, Пазарджишка област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1265293284

БК 2014/12 Кн 1047
ВЪЛКОВ, Тодор Иванов, 1933-
        Родовата памет и моят живот от Овчите хълмове до Атлантика : размисли за миналото и настоящето на с. Черногорово [Пазарджишко] / Тодор Иванов Вълков. - Пазарджик : [Барич и сие], 2014. - 208 с. : с ил., факс., к. ; 24 см

ISBN 978-954-8215-72-5
1. Села - България - история 2. Черногорово, Пазарджишка област - краезнание
908(497.23-22)
886.7-94
COBISS.BG-ID 1265353700

ГЕНЧЕВА, Снежанка Иванова
        За слънцето и хората : песни и обичаи от община Ситово Вж Кн 695

БК 2014/12 Кн 1048
ДИМОВ, Димо Тотев, 1930-
        Великият ден на Шумен : 135 години от освобождението от турско иго 18 юлий 1878 - 18 юли 2013 / Димо Димов. - Шумен : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 38 с. : с ил., портр. ; 17 x 24 см

ISBN 978-954-9454-71-0
1. История - Шумен 2. Шумен - краезнание
908(497.217)
COBISS.BG-ID 1264589796

БК 2014/12 Кн 1049
        ЕНЦИКЛОПЕДИЯ Русия: федерални окръзи и региони : география, полезни изкопаеми, история, население, религия, административно управление, икономика, социална сфера, забележителности, стратегия за развитие, международни връзки, интернет ресурси / под науч. ред. на М. А. Севрук ; [прев. от рус. М. Белчева ... и др.]. - 2. прераб. и доп. изд. - София : Фонд. Устойчиво развитие за България, 2013 ([София] : Прес продукт лайн). - 400 с. : с ил. ; 31 см

Ориг. загл.: Россия: федеральные округа и регионы (география, недра, история, население, религия, власть, экономика, социальная сфера, достопримечательности, стратегия развития, международные связи, интернет-ресурсы). - Имената на прев. отбелязани на гърба на загл. с. - Други прев.: С. Богданова, Р. Божанкова, В. Вучкова, Ю. Георгиева, Н. Делева, М. Димова, Ц. Досева, В. Желязкова, А. Иванов, З. Котева, И. Любенова, И. Манова, В. Манчев, Е. Меснянкина, Е. Миладинова, С. Миленова, Ц. Митева, Н. Нечаева, А. Пенчева, Г. Петкова, Е. Раденкова, Цв. Ралева, Л. Рачева, Л. Савова, Д. Сиджимова, Д. Чернева, П. Шаркова, Н. Шивачев. - Възприетата форма на името на прев. И. Любенова е Илка Любенова Бирова, а на Д. Сиджимова - 
Добриана Александрова Спасова-Сиджимова. - Текст и на рус. ез. - 1. изд. 2008. - Съдържа материали от: М. А. Севрук, В. И. Матвиенко, С. Л. Катанандов, В. А. Торлопов, В. Я. Крупчак, В. Е. Позгалев, Г. В. Боос, В. П. Сердюков, Ю. А. Евдокимов, С. Г. Митин, М. В. Кузнецов, А. Н. Чилингаров, Ю. М. Лужков, Е. С. Савченко, Н. В. Денин, Н. В. Виноградов, А. П. Рибаков, В. Г. Кулаков, М. А. Мен, А. Д. Артамонов, А. М. Чухраев, О. П. Корольов, М. Л. Шакум, Е. С. Строев, Г. И. Шпак, В. Н. Маслов, В. Д. Ключонок, Д. В. Зеленин, В. Д. Дудка, В. К. Глухих, В. П. Шанцев, Л. И. Маркелов, Н. И. Меркушкин, Е. С. Губайдулин, А. А. Волков, Н. В. Фьодоров, О. А. Оганян, Н. И. Шаклеин, А. Б. Коган, В. К. Бочкарьов, В. В. Артяков, П. Л. Ипатов, С. И. Морозов, В. Ф. Чуб, К. Н. Илюмжинов, А. Н. Ткачов, А. А. Жилкин, Л. М. Караваева, Н. К. Максюта, А. Л. Черногоров, М. Г. Алиев, И. М. Костоев, А. Б. Каноков, В. Т. Кадохов, Е. Е. Росел, О. А. Богомолов, В. В. Якушев, Ю. М. Конев, П. И. Сумин, А. В. Филипенко, Ю. В. Неелов, Н. М. Харитонов, А. В. Бердников, В. В. Наговицин, Г. А. Айдаев, В. Н. Щигашев, А. Б. Карлин, В. Ф. Чашчин, А. Г. Тишанин, С. Ю. Орлова, Л. К. Полежаев, В. М. Крес, В. И. Ишаев, М. Е. Николаев, И. С. Пушкарьов, Н. А. Колесов, Н. Н. Дудов, Б. Н. Третяк, Р. А. Абрамович.

ISBN 978-619-7136-01-2 (подв.)
1. Русия - енциклопедии
908(470-32)(031)
COBISS.BG-ID 1265334244

БК 2014/12 Кн 1050
ИЛИЕВ, Йордан Александров, 1983-
        Родопите през античността. Кн. 2, Древните общества в Родопите / Йордан Илиев. - Плевен : Нима, 2014. - 234 с. : с ил. ; 21 см

Загл. на англ. ез.: Rhodope mountains in antiquity. - Рез. на англ. ез. - Библиогр.: с. 193-228.

ISBN 978-619-162-352-5
1. История - Родопи - извори 2. Траки - Родопи - история 3. Археологични находки - Родопи 4. Родопи - краезнание 5. България - история
908(234.423.3)(093)
949.72.022
904(234.423.3=919.885)
COBISS.BG-ID 1264922852

ИНДЖОВ, Васил Пеев, 1942-
        Изтръгнати корени : кратка история на рода Назърови от село Черни връх, Бургаско Вж Кн 1063

КАРАМУЗОВ, Ахил Евтимов, 1933-
        Музиката в Добрич през втората половина на ХІХ и ХХ век Вж Кн 492

БК 2014/12 Кн 1051
КУНИНЧАНСКИ, Георги Петков, 1936-
        Тетевен спомени от миналото / Георги П. Кунинчански. - Плевен : Нима, 2014. - 52 с. : с ил., факс. ; 21 см

ISBN 978-619-162-409-6
1. История - Тетевен 2. Тетевен - краезнание
908(497.21-21)
COBISS.BG-ID 1264889060

ЛЮБЕНОВА, Тоня Димчева
        Наводнението на река Врана в Търговище 6 юли 1914 година - "Жалната катастрофа в Ески Джумая" : снимки, документи, спомени и дописки за голямото наводнение в Търговище от 6 юли 1914 година Вж Кн 338

НИКОЛОВА, Недка Живкова, 1948-
        Христо Лишков : библиографски указател Вж Кн 12

БК 2014/12 Кн 1052
ПАНКОВ, Ангел Георгиев, 1926-
        Везенково [Сунгуларско] през XX век : участие във войните, весели и тъжни истории, случки, емблематични личности / Ангел Панков. - Сливен : Обнова, 2010. - 91 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-30-8
1. Села - България - история 2. Везенково, Бургаска област - краезнание
908(497.2)
COBISS.BG-ID 1264576484

БК 2014/12 Кн 1053
ПЕНКОВ, Рачо Стоянов, 1928-
        Село Скала [Сунгуларско] : легенди, минало, спомени, моя съдба / Рачо Пенков ; [ред. Екатерина Р. Петрова]. - Сливен : Обнова, 2012. - 128 с. : с ил., портр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-9486-45-2
1. Села - България - история 2. Скала, Бургаска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1264547812

БК 2014/12 Кн 1054
ПЕТРУШЕВ, Георги, 1934-
        Селищата около Природен парк "Витоша" / Георги Петрушев ; [снимки Георги Петрушев]. - София : Дир. на Природен парк Витоша, 2014 ([София] : Воен. изд.). - 96 с. : с цв. ил., табл., к. ; 19 см. - (Библиотека Витоша)

Пълната форма на името на авт. Георги Петрушев е Георги Петрушев Христов. - Името на ил. отбелязано в изд. каре. - За автора: с. 95.

ISBN 978-954-92829-6-2
1. Туризъм - Витоша - пътеводители 2. Селища - Витоша - пътеводители
908(234.423.5-0)(036)
914.972(234.423.5)(036)
379.85(234.423.5-0)(036)
796.51(234.423.5)(036)
COBISS.BG-ID 1265365988

БК 2014/12 Кн 1055
ПОПОВ, Йордан Филипов, 1935-
        Моят Бургас / Йордан Попов. - Бургас : Балтика 2002, 2013 ([Бургас] : Полиграф). - 16 с. : с ил. ; 20 см

ISBN 978-954-8040-72-3
1. Култура - Бургас 2. Бургас - краезнание 3. Бургас - култура
908(497.231)
008(497.231)
COBISS.BG-ID 1265216228

БК 2014/12 Кн 1056
РАЙЧЕВСКИ, Стоян Чилов, 1944-
        Боженци [Габровско] : история и традиции / Стоян Райчевски. - София : ИК Анубис, 2013 ([Пловдив] : Булвест принт). - 344 с. : с ил., портр., факс. ; 24 см

Библиогр.: с. 337-343.

ISBN 978-954-426-963-0
1. Села - България - история 2. Боженци, Габровска област - краезнание
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1264966116

БК 2014/12 Кн 1057
        СТРАНИЦИ от историята на град Шумен : сборник добри практики на клуб "История на моето селище" в ПГСАГ [Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия] - гр. Шумен / състав. Красимир Кънчев. - Шумен : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 51 с. : с ил., портр., к. ; 21 см

Библиогр. след отд. материали.

ISBN 978-954-9454-69-7
1. История - Шумен - сборници 2. Шумен - краезнание
908(497.217)(062.2)
COBISS.BG-ID 1264703460

ТОДОРОВ, Слав Николов, 1936-
        Балканджии от Кисьовци : книга за историята на село Кисьовци и родът на Пена и Пенчо Тодорови Вж Кн 1066

БК 2014/12 Кн 1058
ТОНЕВ, Иван Искров, 1940-
        Село Лясково [Старозагорско] : история, развитие, настояще / Иван Искров Тонев. - Ст. Загора : Литера принт, 2013. - 188 с. : с ил., портр., к. ; 20 см

Загл. в изд. каре: Село Лясково - история, развитие, настояще.

ISBN 978-954-487-116-1
1. Села - България - история 2. Лясково, Старозагорска област - краезнание
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1264516836

БК 2014/12 Кн 1059
ХРИСТОВА, Мария Христова, 1941-
        Историята на село Мала църква [Самоковско] / [Мария Христова Христова]. - 2. доп. изд. - София : [Изд. авт.], 2014. - 104 с. : с ил., портр., табл. ; 21 см

Името на авт. отбелязано на гърба на загл. с. - 1. изд. 2012 на изд. Лъчезар Георгиев Заркин - Самоков.

1. Села - България - история 2. Мала църква, Софийска област - краезнание
908(497.22-22)
COBISS.BG-ID 1265206500

ЦОНЕВ, Стоян Цонев, 1956-
        Садине [Поповско] - с друго име Раклум... Вж Кн 228

БК 2014/12 Кн 1060
ЯРЛОВСКИ, Христо Любенов, 1946-
        Самоковски истории / Христо Ярловски. - Самоков : Приятел, 2012-<2014>. - Т. <1-3> ; 20 см

ISBN 978-954-8057-63-9 (ч. 3)

Съдържа досега:
Ч. 3. - 2014 (София : Ирида). - 100 с. : с ил.

1. История - Самоков - спомени 2. Самоков - краезнание
908(497.22-21)(093.3)
COBISS.BG-ID 1249383908

ЯРЛОВСКИ, Христо Любенов, 1946-
        Самоковските хайдути Вж Кн 1082


910 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ГЕОГРАФИЯТА. ГЕОГРАФИЯТА КАТО НАУКА. ГЕОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА СТРАНИТЕ. ПЪТЕШЕСТВИЯ

БК 2014/12 Кн 1061
ИВАНОВ, Любомир Лалов, 1952-
        Антарктика : природа, история, усвояване, географски имена, българско участие / Любомир Иванов, Нуша Иванова. - София : Фонд. Манфред Вьорнер, 2014 ([София] : [ПК "Д. Благоев"]). - 368 с. : с цв. ил., к. ; 29 см

Библиогр.: с. 197-213. - Именен показалец.

ISBN 978-619-90008-1-6
1. Географски пътешествия и открития - Антарктика - история 2. Антарктика - география
910.4(99)(091)
COBISS.BG-ID 1264624612


914.972 ГЕОГРАФИЯ НА БЪЛГАРИЯ

ПЕТРУШЕВ, Георги, 1934-
        Селищата около Природен парк "Витоша" Вж Кн 1054

БК 2014/12 Кн 1062
ЦВЕТАНОВ, Момчил Тихомиров, 1971-
        Българските планини / Момчил Цветанов. - Ст. Загора : Domino, 2013 (Пловдив : Жанет-45). - 295 с. : с цв. ил., к. ; 24 см. - (Travel pages)

Библиогр.: с. 294.

ISBN 978-954-651-249-9 : 12 лв.
1. Планини - България - пътеводители
914.972(234.423)(036)
796.51(234.423)(036)
COBISS.BG-ID 1264774116


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АЛЕКСИЕВА-Петерман, Красимира, 1946-
        60 години художествена гимнастика Варна Вж Кн 504

АНДОНОВА, Донка, 1945-
        Следи във времето : алманах Вж Кн 1045

АТАНАСОВА, Бистра Атанасова, 1944-
        Георги Генков. Опит за портрет Вж Кн 488

БОЯДЖИЕВА, Екатерина Николова, 1922-2013
        Паисий Хилендарски : пътят на неговия живот : [биографично изследване с 44 черно-бели и цветни илюстрации] Вж Кн 1080

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ университет Свети свети Кирил и Методий. Евтимиева награда  
        Носителите на Евтимиевата награда : почетните професори (professor Honoris causa) на Великотърновския университет "Св. св. Кирил и Методий" Вж Кн 327

ВЛАДИКОВ, Георги Филипов, 1926-1999
        Спомени за едно героично време : от първо лице и за него Вж Кн 950

ГАНЕВ, Неделчо, 1944-
        Синдромът Яворов Вж Кн 641

ГЕОРГИЕВ, Марин, 1946-
        С подскоците на скакалеца : бележки върху поезията на Кирил Кадийски Вж Кн 642

ГЕРЧЕВ, Петър, 1932-
        Един век "Черно море" Вж Кн 500

ГРИГОРОВ, Методий Димитров, 1937-
        Диригентът Димитър Григоров : 1.10.1968-11.12.2006 Вж Кн 489

ГЪРБОВ, Павел Любчев, 1974-
        Житие и акатист на св. Марина Вж Кн 80

ДИМОВА, Христина, 1944-
        Учeх се от тях Вж Кн 644

ЗАХАРИЕВА, Ивана, 1944-
        С музика в сърцето : [биографичен очерк за Димитър Георгиев Ангелов] Вж Кн 490

        ЗЛАТЕН фонд на българската наука : [интервюта]. [Ч. 2] Вж Кн 3

БК 2014/12 Кн 1063
ИНДЖОВ, Васил Пеев, 1942-
        Изтръгнати корени : кратка история на рода Назърови от село Черни връх, Бургаско / Васил П. Инджов. - Бургас : Балтика, 2010 (Бургас : Полиграф). - 84 с. : с портр., [1] л. : сх. ; 20 см

ISBN 978-954-8040-42-6
1. Родове, български - история 2. Села - България - история 3. България - генеалогия 4. Черни връх, Бургаска област - краезнание
929.52(497.2)Назърови
908(497.23-22)
COBISS.BG-ID 1265259236

КАРАМУЗОВ, Ахил Евтимов, 1933-
        Видни музикални дейци в Добрич през ХХ век Вж Кн 491

КАСАБОВА, Пенка Милева, 1901-2000
        Любов и талант : младостта на Борис Христов Вж Кн 495

        КНИГА за Йордан Йотов Вж Кн 1067

        Ангел Тотев КОВАЧЕВ (Ангел Тодоров) - Ботев четник : сборник Вж Кн 1081

КЪНЧЕВ, Иван Георгиев
        Българската история в 100 личности Вж Кн 1077

КЬОСЕВА, Цветана Лазарова, 1952-2017
        50-те най-влиятелни жени в българската история : с 50 илюстрации Вж Кн 335

ЛАЛЕВ, Цанко, 1962-
        Моята първа книга за Васил Левски Вж Кн 28

ЛИПСКИ, Александър, 1919-2009
        Животът и учението на Шри Анандамаи Ма Вж Кн 98

МАНГАЧЕВ, Петко Иванов, 1941-
        Анджело Ронкали : живот и дело в България (1925-1935) Вж Кн 86

НИКОЛОВ, Божил, 1919-2014
        Избрани трудове Вж Кн 510

БК 2014/12 Кн 1064
НИКОЛОВ, Иван, 1954-
        Нашият дядо Никола : кратки родови данни 1912-2013 г. / Иван Николов. - Ямбол : ИК "Жельо Учков", 2013. - 32 с. ; 15 см

Пълната форма на името на авт. Иван Николов е Иван Николов Иванов.

ISBN 978-954-391-073-1
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)
COBISS.BG-ID 1265279204

НИКОЛОВА, Недка Живкова, 1948-
        Христо Лишков : библиографски указател Вж Кн 12

ПАВЛОВ, Павел Николов, 1967-
        Богославието като биография. Протойерей Георги Флоровски (1893-1979) : био-библиография Вж Кн 13

ПАНАЙОТОВ, Александър Атанасов, 1934-
        Ретроспекция. Ч. 7 Вж Кн 238

        ПАНТЕОН : бележити дейци на българската култура : творчески портрети. Кн. 1-3 Вж Кн 9

ПИНКЕРТЪН, Стюарт
        Залезът на Forbes : свидетелски разказ за колапса на една медийна империя Вж Кн 151

БК 2014/12 Кн 1065
ПОПЧЕВ, Златко Петков, 1941-
        Род Попчеви през вековете / Златко Попчев. - 2. прераб. и доп. изд. - Шумен : Юни експрес, 2013 (Шумен : Ейро клима). - 208 с. : с ил., портр., к. ; 21 см

Без сведение за 1. изд. - Библиогр. след отд. гл. - Показалец на родственика.

ISBN 978-954-9454-77-2
1. Родове, български 2. България - генеалогия
929.52(497.2)Попчеви
COBISS.BG-ID 1264644324

РАДЕВА, Виржиния Боянова, 1954-
        Велики оратори и политици на Франция Вж Кн 515

СТОЙКОВ, Любомир Димчев, 1954-
        Световни модни икони Вж Кн 486

        Иван СТОЯНОВ : биобиблиография Вж Кн 14

СЪВЕТ на Европа. Европейски съд по правата на човека (Страсбург)
        Делото Гуцанови срещу България Вж Кн 184

ТОДОРОВ, Константин Ванков, 1961-
        Ароматът на православието или Царският път : еклесиологическите възгледи на йеромонах Серафим (Роуз) Вж Кн 93

БК 2014/12 Кн 1066
ТОДОРОВ, Слав Николов, 1936-
        Балканджии от Кисьовци [Великотърновско] : книга за историята на село Кисьовци и родът на Пена и Пенчо Тодорови / Слав Тодоров. - Сливен : ИК Жажда, 2013. - 123 с. : с ил., портр., сх. ; 21 см

ISBN 978-954-795-381-9
1. Родове, български - история 2. Села - България - история 3. България - генеалогия 4. Кисьовци, Великотърновска област - краезнание
929.52(497.2)Тодорови
908(497.21-22)
COBISS.BG-ID 1264962532

        ФИЛОЛОГИЯ. История. Изкуствознание : сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски Вж Кн 1069

        ХУМАНИЗЪМ. Наука. Религия : духовните ценности и науката в полза на обществото : тематичен сборник [от национална конференция, 29-30.11.2013 година, Вършец], посветен на 110 г. от раждането на проф. Димитър Пенов Вж Кн 95

ЦОНЕВ, Стоян Цонев, 1956-
        Садине [Поповско] - с друго име Раклум... Вж Кн 228

ЧЕНДОВ, Борис Станчев, 1933-
        Философията на анархизма : в трудовете на Щирнер, Прудон, Бакунин, Толстой и Кропоткин Вж Кн 56

ЧОЛАКОВА, Надя Людмилова, 1969-
        Живей бързо. Кн. 1, Васил & Георги Илиеви Вж Кн 997

ЯРЛОВСКИ, Христо Любенов, 1946-
        Самоковските хайдути Вж Кн 1082

ČALDǍKOV, Georgi Nikov, 1940-
        George 50 years in research : an autobiographical sketch Вж Кн 374

DOJNOV, Dojno Hristoskov, 1929-2014
        Vasil Levski : Аpóstol de la libertad búlgara Вж Кн 1083

DOJNOV, Dojno Hristoskov, 1929-2014
        Vasil Levski : Apostelen av bulgarias Frihet Вж Кн 1084

DOJNOV, Dojno Hristoskov, 1929-2014
        Vassil Levski : l'Apostolo della libertà bulgara Вж Кн 1085


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БК 2014/12 Кн 1067
        КНИГА за Йордан Йотов / [състав., ред. Георги Пенчев]. - София : Фонд. Устойчиво развитие за България, 2013 ([София] : Прес продукт лайн). - 170 с. : с ил., факс. ; 24 см

Името на състав., ред. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-92998-7-8
1. Йотов, Йордан Николов, 1920-2012 - сборници 2. Историци, български - сборници 3. България - история
930.1(497.2)(092)(062.5)
92 Йотов, Йордан Николов
COBISS.BG-ID 1264518116

БК 2014/12 Кн 1068
КОЧАНКОВА, Анна Костадинова, 1959-
        Българско документално наследство: архиви и институции на паметта / Анна Кочанкова. - София : Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. - 328 с. ; 24 см. - (Поредица Монографии / Унив. комплекс по хуманитаристика Алма Матер)

Загл. на кор.: Българско документално наследство. - Загл. на англ. ез.: The Bulgarian documental heritage: archives and memory institutions / Anna Kochankova. - Библиогр.: с. 319-327. - Рез. на англ. ез.

ISBN 978-954-07-3640-2
1. Архивистика - България - история 2. България - архивистика
930.25(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1264511972

        Иван СТОЯНОВ : биобиблиография Вж Кн 14

БК 2014/12 Кн 1069
        ФИЛОЛОГИЯ. История. Изкуствознание : сборник изследвания в чест на проф. дфн Стефан Смядовски / [Анисава Милтенова ... и др.] ; [състав. Елка Мирчева]. - София : Валентин Траянов, 2010 ([София] : Симолини 94). - 288 с. : с ил., табл. ; 20 см

Загл. в изд. каре: Филология, история, изкуствознание. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с. - Други авт.: Бисерка Пенкова, Бойка Мирчева, Ваня Мичева, Васил Райнов, Георги Геров, Георги Митринов, Димо Чешмеджиев, Елка Бакалова, Елка Мирчева, Иван Билярски, Иванка Гергова, Коста Хаджиев, Лидия Стефова, Марияна Цибранска-Костова, Мария Райкова, Татяна Славова, Явор Милтенов, Nicoletta Isar. - Текст и на фр., англ. ез. - Изд. на БАН. Институт за бълг. ез. Проф. Любомир Андрейчин. - Библиогр. след отд. докл.

ISBN 978-954-9928-49-5
1. Смядовски, Стефан Веселинов, 1948-2013 - сборници 2. Езиковеди, български - сборници 3. Епиграфика - сборници 4. България - епиграфика
930.27(497.2)(062.2)
80(497.2)(092)(062.2)
92 Смядовски, Стефан Веселинов
COBISS.BG-ID 1265141220


930.85 ИСТОРИЯ НА ЦИВИЛИЗАЦИЯТА

        ЗАГАДКИТЕ на древното минало : антология Вж Кн 2

        ПАНТЕОН : бележити дейци на българската култура : творчески портрети. Кн. 1-3 Вж Кн 9

ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-2016
        Шифърът на древните българи Вж Кн 1079


930.9 ОБЩА СВЕТОВНА ИСТОРИЯ

БК 2014/12 Кн 1070
КУШЕВА, Румяна Нейкова, 1951-2013
        История и цивилизация / Румяна Кушева, Радостина Николова. - София : Булвест 2000, 2013 ([София] : Булвест принт). - 192 с. : с ил. ; 26 см. - (Готови за матура : подготовка за държавен зрелостен изпит)

Загл. на гърба на кор.: Подготовка за държавен зрелостен изпит по история и цивилизация.

ISBN 978-954-18-0889-4 : 12 лв.
1. История - България - учебници за средни общообразователни училища 2. Обща история - учебници за средни общообразователни училища
930.9(075.3)
949.72(075.3)
COBISS.BG-ID 1264943588

БК 2014/12 Кн 1071
КУШЕВА, Румяна Нейкова, 1951-2013
        История и цивилизация : тестови задачи за държавни зрелостни изпити / Румяна Кушева, Радостина Николова. - София : Булвест 2000, 2013 ([София] : Булвест принт). - 144 с. : с ил. ; 23 см

Загл. на гърба на кн.: Тестови задачи за държавни зрелостни изпити по история и цивилизация.

ISBN 978-954-18-0888-7 : 10 лв.
1. История - България - тестове - учебници за средни общообразователни училища 2. Обща история - тестове - учебници за средни общообразователни училища
930.9(079)(075.3)
949.72(079)(075.3)
COBISS.BG-ID 1264935908

931 СТАРА И АНТИЧНА ИСТОРИЯ

БК 2014/12 Кн 1072
        СТРАНИЦИ от историята на древен Китай : 2500 г. пр.н.е. - 1500 г. сл.н.е. : из хрониките на Поднебесната империя / [прев. и състав. Станимир Йотов]. - [София] : Пергамент прес, 2012 ([София] : Симолини). - 240 с. : с ил. ; 20 см

Името на прев. отбелязано на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-641-047-4 : 9.99 лв.
1. История - Древен Китай 2. Древен Китай - история
931.5
COBISS.BG-ID 1264934116


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

ГЕОРГИЕВ, Петър Илиев, 1946-
        Мизия, тук е и България Вж Кн 1078

        УРОЦИТЕ от победата над фашизма и европейската безопасност : [сборник материали от научна конференция, 4 май 2012 г., София] Вж Кн 227


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БК 2014/12 Кн 1073
АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Руският разум : фрагменти и хипотези / Панко Анчев. - Сливен : Обнова, 2010. - 316 с. ; 21 см

ISBN 978-954-9486-22-3
1. История - Русия - философски проблеми 2. Русия - история
947
COBISS.BG-ID 1264538596

БК 2014/12 Кн 1074
ИЛАУ, Олаф, 1942-
        Балканите - минно поле : размирният заден двор на Европа / Олаф Илау, Валтер Майр ; прев. от нем. Тотка Монова. - София : Paradox, 2013 ([София] : [Парадокс принт]). - 263 с. ; 24 см

Ориг. загл.: Minenfeld Balkan / Olaf Ihlau, Walter Mayr. - Библиогр.: с. 245-251.

ISBN 978-954-553-161-3 : 18 лв.
1. История - Балкански полуостров 2. Балкански полуостров - история
949.7
COBISS.BG-ID 1264871396

БК 2014/12 Кн 1075
ЦОНОВ, Борис Митов, 1926-
        Свещената война / Борис Митов. - Шумен : ИК "Славчо Николов и сие", 2014 ([Видин] : [Бдин принт]). - 360 с. : с портр. ; 21 см

Възприетата форма на името на авт. Борис Митов е Борис Митов Цонов. - Библиогр.: с. 357.

ISBN 978-954-25-0238-8
1. Отечествена война на СССР 1941-1945 2. СССР - история
947
COBISS.BG-ID 1264626148


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БК 2014/12 Кн 1076
АТАНАСОВ, Петко Минчев, 1955-
        Вера и мера или Българско тайнство : хермесианско есе / Петко Атанасов. - София : Булга медиа, 2014. - 351 с. ; 23 см

ISBN 978-954-9670-13-4 : 19 лв.
1. История - България 2. България - история
949.72
COBISS.BG-ID 1265121252

КУШЕВА, Румяна Нейкова, 1951-2013
        История и цивилизация Вж Кн 1070

КУШЕВА, Румяна Нейкова, 1951-2013
        История и цивилизация : тестови задачи за държавни зрелостни изпити Вж Кн 1071

БК 2014/12 Кн 1077
КЪНЧЕВ, Иван Георгиев
        Българската история в 100 личности / Иван Кънчев, Ивомир Колев, Марио Мишев ; [науч. ред. Христо Беров]. - София : БГ Учебник прес, 2014 ([София] : [Алианс принт]). - 280 с. : с портр. ; 21 см

Името на ред. отбелязано в изд. каре.

ISBN 978-619-187-001-1 : 12 лв.
1. История - България - биографии 2. Прочути личности - България - биографии 3. България - история
949.72(092)
92(497.2)
COBISS.BG-ID 1264721892

ПАИСИЙ Хилендарски, 1722-1773
        Славянобългарска история Вж Кн 981


949.72.02 РОБОВЛАДЕЛСКИ СТРОЙ

ИЛИЕВ, Йордан Александров, 1983-
        Родопите през античността. Кн. 2, Древните общества в Родопите Вж Кн 1050


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

БК 2014/12 Кн 1078
ГЕОРГИЕВ, Петър Илиев, 1946-
        Мизия, тук е и България / Петър Георгиев. - София : ИК Булга медиа, 2014 ([София] : Булгед). - 302 с. : с ил., к. ; 24 см

ISBN 978-954-9670-12-7
1. Българи - произход 2. Преселение на народите 3. България - история 4. Европа - история
949.72.031.1
940.1
COBISS.BG-ID 1264840164

БК 2014/12 Кн 1079
ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-2016
        Шифърът на древните българи / Киряк Цонев, Мирослава Цонева. - [София] : Воен. изд., 2014. - 352 с. : с ил., портр., к. ; 25 см

ISBN 978-954-509-517-7 (подв.) : 25 лв.
1. Българи - произход 2. Преселение на народите 3. България - история
949.72.031.1
930.85
COBISS.BG-ID 1265249508


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БК 2014/12 Кн 1080
БОЯДЖИЕВА, Екатерина Николова, 1922-2013
        Паисий Хилендарски : пътят на неговия живот : [биографично изследване с 44 черно-бели и цветни илюстрации] / Екатерина Бояджиева. - 2. доп. изд. - София : Арс милениум МММ, 2012 ([София] : Дедракс). - 100 с. : с цв. ил. ; 21 см

1. изд. 2011 на изд. Виол, установено от доп. източник. - Именен показалец.

ISBN 978-954-2950-03-5
1. Паисий Хилендарски, 1722-1773 2. Възрожденци 3. България - история
949.72.04(092)
886.7(092)
92 Паисий Хилендарски
COBISS.BG-ID 1264487396

ВАСИЛЕВ, Румен Петров, 1961-
        Свобода или смърт. Ч. 1, Светът и българите Вж Кн 16

БК 2014/12 Кн 1081
        Ангел Тотев КОВАЧЕВ (Ангел Тодоров) - Ботев четник : сборник / [състав. Георги Бърдаров, Мирослава Кацарова] ; [ред. Мирослава Кацарова]. - Разград : Регион. библ. "Проф. Боян Пенев", 2014- (Разград : Полиграф). - Т. <1-> ; 24 см

Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-619-7132-02-1 (кн. 1)

Съдържа:

[Кн. 1] : Статии, спомени, коментари, документи, снимки. - 2014. - 183 с. : с ил., портр., факс.

Библиогр.: с. 159-163.

1. Ковачев, Ангел Тодоров, 1857-1876 - сборници 2. Четническо движение - биографии - сборници 3. Ботева чета 1876 - сборници 4. България - история
949.72.042.22(092)(062.2)
92 Ковачев, Ангел Тодоров
COBISS.BG-ID 1264689892

ЛАЛЕВ, Цанко, 1962-
        Моята първа книга за Васил Левски Вж Кн 28

СТОЯНОВ, Захари, 1850-1889
        Записки по българските въстания Вж Кн 990

БК 2014/12 Кн 1082
ЯРЛОВСКИ, Христо Любенов, 1946-
        Самоковските хайдути / Христо Ярловски. - Самоков : Приятел, 2013 (София : Ирида). - 48 с. : с ил. ; 21 см

Съдържа: Хайдутинът единак Георги Хаджиянчов ; Легендата Чакър войвода.

ISBN 978-954-8057-60-8
1. Хайдутство - Самоковски край 2. България - история 3. Самоковски край - краезнание
949.72.041
908(497.22-31)(092)
92(497.22-31)
COBISS.BG-ID 1264750308

БК 2014/12 Кн 1083
DOJNOV, Dojno Hristoskov, 1929-2014
        Vasil Levski : Аpóstol de la libertad búlgara / [Doino Dóinov, Iván Stoyánov, Dora Chaúsheva] ; [trad. María Páchkova]. - Sofia : Zlaten zmey, 2011 ([София] : Simolini 94). - 137 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Прев. по ръкоп.: Васил Левски: Апостол на българската свобода / Дойно Дойнов, Иван Стоянов, Дора Чаушева. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-776-017-2
1. Левски, Васил, 1837-1873 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
949.72.042(092)
92 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 1264699876

БК 2014/12 Кн 1084
DOJNOV, Dojno Hristoskov, 1929-2014
        Vasil Levski : Apostelen av bulgarias Frihet / [Doino Doinov, Ivan Stojanov, Dora Chausheva] ; [overs. Roland Grindheim, Yovka Tisheva]. - Sofia : Zlaten Zmei, 2011 ([София] : [Симолини 94]). - 136 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Прев. по ръкоп.: Васил Левски: Апостол на българската свобода / Дойно Дойнов, Иван Стоянов, Дора Чаушева. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-776-014-1
1. Левски, Васил, 1837-1873 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
949.72.042(092)
92 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 1264713700

БК 2014/12 Кн 1085
DOJNOV, Dojno Hristoskov, 1929-2014
        Vassil Levski : l'Apostolo della libertà bulgara / [Doyno Doynov, Ivan Stoyanov, Dora Chausheva] ; [trad. Penka Danova]. - Sofia : Zlaten zmey, 2011 ([София] : Simolini 94). - 137 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

Прев. по ръкоп.: Васил Левски: Апостол на българската свобода / Дойно Дойнов, Иван Стоянов, Дора Чаушева. - Сведения за авт. отговорност отбелязани на гърба на загл. с.

ISBN 978-954-776-018-9
1. Левски, Васил, 1837-1873 - биографии 2. Революционери, български - биографии 3. България - история
949.72.042(092)
92 Левски, Васил
COBISS.BG-ID 1264695780


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

ВЛАДИКОВ, Георги Филипов, 1926-1999
        Спомени за едно героично време : от първо лице и за него Вж Кн 950

БК 2014/12 Кн 1086
КЪЛВАЧЕВ, Веселин Стоянов, 1961-
        Страдания, мъка и спомени : посвещава се на българските бежанци-мъченици на Майка България / Веселин Кълвачев. - Хасково : [Полиграфюг], 2013. - 138 с. : с к. ; 20 см

ISBN 978-954-92468-6-5
1. Тракийски въпрос 2. Бежанци, български - Източна Тракия 3. България - история 4. Турция - миграция
949.72.052.2
325.25(560=867)(091)
COBISS.BG-ID 1265135844


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

БК 2014/12 Кн 1087
ГОСПОДИНОВА, Василка
        Младежкото бригадирско движение в България и димитровградската "Млада гвардия" 1946-1950 г. / Василка Господинова. - Димитровград : [Светулка 44 Атеней], 2013. - 118 с. : с ил., портр., факс. ; 21 см

ISBN 978-954-309-155-3
1. Бригадирско движение - България 2. България - история
949.72.063
COBISS.BG-ID 1264635364


98 ИСТОРИЯ НА ЮЖНА АМЕРИКА

БК 2014/12 Кн 1088
ДЖЕНКИНС, Елизабет Б., 1960-
        Завръщането на инката : пътешествие през посвещението и предсказанията на инките за предстоящия духовен скок на човечеството / Елизабет Б. Дженкинс ; прев. от англ. Станислава Миланова. - София : ИК Кибеа, 2014 ([София] : Инвестпрес). - 312 с. : с ил. ; 20 см

Ориг. загл.: The return of the inka / Elizabeth B. Jenkins.

ISBN 978-954-474-646-9
1. Инки 2. Перу - история
985(0:82-992)
820(73)-992
COBISS.BG-ID 1265087204


НОТНИ ИЗДАНИЯ


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ

78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БК 2014/12 Н 1
ТОШКОВА-Патруйо, Юлияна Емилова, 1965-
        Малки музикални фантазии [Нотирана музика]. Т. 2, Оркестрирани за различни музикални формации / Юлияна Тошкова-Патруйо ; [ил. Вивиан Патруйо] = Petites fantaisies musicales. Vol. 2, Оrchestrees pour ditterentes formations instrumentales / Youliana Tochkova-Patrouilleau ; [ill. Viviane Patrouilleu]. - София : Съюз на бълг. комп., [2014]. - [41] с. : ноти, ил. ; 30 см + 8 щима

Името на ил. отбелязано на с. 5. - Принт. изд.

(Подв. със спирала)

78.083.3.089(497.2)
COBISS.BG-ID 1264660452


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БК 2014/12 Н 2
ДЕНЕВ, Цветан Марков, 1946-
        Проклятия и елегии [Нотирана музика] : мелодрама за глас и камерен оркестър / Цветан Денев ; текст Кирил Китанов = Verfluchtunge und Elegien : Melodrama für Stimme und Kammerorchester / Tsvetan Denev ; text Kiril Kitanov. - Партитура. - София : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 1 партитура (34 с.) ; 30 см + 13 щима

Принт. изд.

784.087.61.089.6(497.2)
785.16.089.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1264471524

БК 2014/12 Н 3
ДЕНЕВ, Цветан Марков, 1946-
        Четири етюда с Малкия принц [Нотирана музика] : за мецосопран, китара и струнен квартет (ca. 9') : по книгата на Антоан дьо Сент-Екзюпери / Цветан Денев = Quatre études avec le Petit prince : pour mezzo-soprano, guitare et quatuor a cordes (ca. 9') : avec le livre de Antoine de Saint Ezupery / Tsvetan Denev. - Партитура. - София : Съюз на бълг. комп., [2014?]. - 1 партитура (40 с. раздр. паг.) ; 30 см + 4 щима

Принт. изд.

(Подв. със спирала)

784.087.5(497.2)
787.61.087.5(497.2)
787:785.74.087.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1264477156

БК 2014/12 Н 4
ДЕНЕВ, Цветан Марков, 1946-
        Лунният Пиеро [Нотирана музика] : за сопран, алт и пиано / Цветан Денев = Pierrot lunaire : fur Sopran, Alt und Klavier / Tsvetan Denev. - [Партитура]. - София : Съюз на бълг. комп., [2014]. - 1 партитур