ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 61, 2012, бр. 8

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Стефка Скорчева

Съставители: Анелия Иванова, Дора Деведжиева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2012/8 Св 1
ВАСИЛЕВА, Светла
        Какви иновации бе, ние толкова можем... / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 201 (29 авг. 2012), с. 13, 15.
Финансирането на иновациите в България
001.89:336.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1245912036


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2012/8 Св 2
ХРИСТОВА, Боряна Владимирова, 1952-
        Въпросът за мишката и книжката е демоде : интервю с професор Боряна Христова, директор на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" / Милена Димова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 179 (4-5 авг. 2012), с. 9.
027.54(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245616868

БС 2012/8 Св 3
ХРИСТОВА, Боряна Владимирова, 1952-
        Давай винаги всичко от себе си : интервю с професор дфн Боряна Христова, директор на Националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий" / Станко Нацев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 158 (17 авг. 2012), с. 11.
027.54(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245769956


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2012/8 Св 4
АНГЕЛОВА, Мариана
        Разходка из микрокосмоса на пощенските картички / Мариана Ангелова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 15 (23 авг. 2012), с. 14.
Изложба "Пощенска география. Картичките на семейства Гарсия Лорка и Де лос Риос". София. Галерия на институт Сервантес, 20 май 2012
069.5:779
860.09
COBISS.BG-ID 1246165220

БС 2012/8 Св 5
ДОДУНЕКОВ, Стефан Манев, 1945-2012
        Залагам на плюс безкрайност : с акад. Стефан Додунеков, председател на БАН, разговаря Татяна Дикова

В: Аз Буки. - ISSN 0861-3990. - Год. 22, бр. 31 (2-8 авг. 2012), с. 17, 20.
061.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245995748

БС 2012/8 Св 6
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        Панаирът - този 120-годишен синоним на Пловдив / Пенка Калинкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 189 (15 авг. 2012), с. 16.
061.4(497.234)
659.15(100)
COBISS.BG-ID 1245734884


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

БС 2012/8 Св 7
КЕВОРКЯН, Кеворк Таквор, 1944-
        Търся умни гласове в силиконовата врява : интервю с Кеворк Кеворкян / Антоанета Петева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7036 (24 авг. 2012), с. 15.
07:654.197(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245861348

БС 2012/8 Св 8
КИЦЕВСКИ, Никола
        Чиновническият жаргон на КЗД прикрива липсата на мисъл : интервю с Никола Кицевски [журналист и издател] / Веселка Венкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 193 (20 авг. 2012), с. 8.
По повод доклада на Комисията за защита от дискриминация за съдържанието на учебниците
070.42(497.2)(047.53)
371.3(075)(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245789924


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2012/8 Св 9
НИКОЛАЙ, митрополит Пловдивски
        За продан ли са майките и децата : съжителството без брак може да е таен опит да се узаконят гей връзките / Пловдивски митрополит Николай

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7035 (23 авг. 2012), с. 12-13, 17.
Обръщение на Негово Високопреосвещенство към клира и миряните на Пловдивска епархия
281.962(042)
COBISS.BG-ID 1245849572


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

БС 2012/8 Св 10
ГЕОРГИЕВА, Блага
        Радикална ислямска секта с незаконни проповеди у нас / Блага Георгиева. - Съдържа и: Ако съдът бе разрешил регистрация щяха да се увеличат последователите : интервю с Георги Кръстев, главен експерт в Дирекцията по вероизповеданията към Министерски съвет / Блага Байчева. Главният мюфтия Мустафа Хаджи: Съмнявахме се, че раздават наркотици

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 230 (24 авг. 2012), с. 1, 14-15.
297(497.2)
COBISS.BG-ID 1245860580

БС 2012/8 Св 11
РАДЕВА, Боряна
        Новите ислямисти в Арабския свят / Боряна Радева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 35 (31 авг. 2012), с. 20.
297(5/6=927)
COBISS.BG-ID 1245957604


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2012/8 Св 12
БОРИСЛАВОВ, Ясен, 1964-
        Пред красивия протест всяка власт изглежда глупаво / Ясен Бориславов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 192 (20 авг. 2012), с. 9-10.
316.72
COBISS.BG-ID 1245792228

БС 2012/8 Св 13
ЗАГОРОВ, Орлин Тихомиров
        Бунт на разума срещу безумието : устойчивото развитие - новото хуманистично верую на човечеството / Орлин Загоров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 201 (29 авг. 2012), с. 14.
316.3:502
COBISS.BG-ID 1245912548

БС 2012/8 Св 14
КЪНЧЕВ, Цветелин, 1967-
        Франция е рай за българските сводници и проститутки : всяка стратегия, която не е съобразена с манталитета на ромския етнос, е обречена на провал : интервю с председателя на "Евророма" Цветелин Кънчев / Лилия Гюрова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4578 (29 авг. 2012), с. 6-7.
Проблеми на интеграцията на ромите в страните от Европейския съюз
316.347.2(4=914.99)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245914084

        НЕВИДИМАТА средна класа Вж Св 25

БС 2012/8 Св 15
ПАНТЕВ, Андрей Лазаров, 1939-
        Балканизмът не е вина, а съдба : Андрей Пантев, историк и депутат, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 32 (10-17 авг. 2012), с. 13, 14.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245996516

БС 2012/8 Св 16
РАЙЧЕВ, Андрей Венцел, 1955-
        В България няма криза, ще живеем все така : интервю със социолога Андрей Райчев / Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 214 (8 авг. 2012), с. 13.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245646052

БС 2012/8 Св 17
ТАБАКОВА, Красимира Лазарова, 1954-
        Още сме далеч от реалното гражданско общество : интервю с Красимира Табакова, заместник декан на Историческия факултет в Софийския университет / Валентина Стефанова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 196 (23 авг. 2012), с. 11.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245847012

БС 2012/8 Св 18
ТЕРЗИЕВ, Светослав Стефанов
        Франция гласи европейски трибунал за България и Румъния / Светослав Терзиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 199 (28 авг. 2012), с. 9, 10.
Проблеми на интеграцията на ромите в страните от Европейския съюз
316.347.2(4=914.99)
COBISS.BG-ID 1245901284

БС 2012/8 Св 19
ФОТЕВ, Георги, 1941-
        Унищожиха българската социология : проф. Георги Фотев, социолог, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 34 (24-31 авг. 2012), с. 13.
316.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245999332


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2012/8 Св 20
БЕЗЛОВ, Тихомир Дечков, 1960-
        Всички бедни държави имат проблем със сигурността си : интервю с Тихомир Безлов, експерт в Центъра за изследване на демокрацията / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 177 (1 авг. 2012), с. 6-7.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245556452

БС 2012/8 Св 21
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Верни на силовата традиция / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 181 (6 авг. 2012), с. 16.
Политическата ситуация в САЩ сто дни преди президентските избори
323(73)
COBISS.BG-ID 1245612260

БС 2012/8 Св 22
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Възможният разрив : защо Бавария се готви да изневери на германската солидарност и единство / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 199 (27 авг. 2012), с. 16.
Политическата ситуация в Германия
323(430)
COBISS.BG-ID 1245886436

БОЯДЖИЕВ, Милко
        Що е туй тероризъм и има ли той почва у нас Вж Св 33

БС 2012/8 Св 23
ГЪЛЪБОВ, Антоний Найденов, 1964-
        Референдумът за АЕЦ "Белене" няма смисъл : интервю със социолога Антоний Гълъбов / Тихомира Михайлова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 183 (8 авг. 2012), с. 6-7.
Политическата ситуация в страната
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245648612

БС 2012/8 Св 24
ГЮРОВА, Светломира
        И още от същото : политическата сапунена опера в Румъния продължава и след референдума за отстраняване на Бъсеску. Губещи са всички / Светломира Гюрова, Мартина Ганчева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 31 (4-10 авг. 2012), с. 22.
323(498)
COBISS.BG-ID 1246405860

БС 2012/8 Св 25
        НЕВИДИМАТА средна класа. - Съдържа: Най-вече в 4 големи града / Красен Йотов. Преди кризата бе 15%, може да стане най-бунтарската прослойка / Живко Георгиев. Уязвима, малка и гледа към Терминал 2 / Огнян Минчев. Флексплоатация / Ивайло Дичев. Липсата на работа - риск х 7 / Петър Ганев. Нито бедни, нито богати - 6% / Юрий Асланов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 207 (1 авг. 2012), с. 11, 14.
Коментар за положението в България
323.32(497.2)
316.342.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1245560292

БС 2012/8 Св 26
САВОВ, Васил Савов
        Румъния - политическа криза с продължение / Васил Савов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 187 (13 авг. 2012), с. 11.
323.22/.23(498)
COBISS.BG-ID 1245694948

БС 2012/8 Св 27
СИМОВ, Александър, 1977-
        Русия каквато няма да я видите в новините / Александър Симов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 187 (13 авг. 2012), с. 16.
323(470)
COBISS.BG-ID 1245695204

БС 2012/8 Св 28
ЦОНЕВ, Киряк Цонев, 1938-
        Кой стои зад гражданската война в Сирия? / Киряк Цонев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 181 (6 авг. 2012), с. 14.
323.26(569.1)
COBISS.BG-ID 1245612004


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2012/8 Св 29
МИХАЛКОВ, Юри
        Индия избра за президент съратник на фамилията Ганди / Юри Михалков

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 185 (11-12 авг. 2012), с. 16.
По повод избирането на Пранаб Мукерджи за президент на Индия на 22 юли 2012
324(540)
COBISS.BG-ID 1245699044


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2012/8 Св 30
АНДРЕЕВ, Тодор Георгиев
        Само глухите не чуват барабаните на войната : Русия и САЩ като никога досега са близки до фатални действия / Тодор Андреев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 181 (6 авг. 2012), с. 9, 12.
327.5
355.02
COBISS.BG-ID 1245611236

БС 2012/8 Св 31
АНДРЕЕВ, Тодор Георгиев
        Чикагската триада. Новият стратегически тризъбец на НАТО / Тодор Андреев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 199 (27 авг. 2012), с. 8, 12.
По повод срещата на върха на НАТО в Чикаго, 20-21 май 2012
327.51(73)
COBISS.BG-ID 1245885668

БС 2012/8 Св 32
АСГЕДОМ, Текле Минассие
        Всеки народ трябва да вярва на собствените си сили : интервю с Текле Минассие Асгедом, посланик на Държавата Еритрея в България, Русия и Румъния / Алберт Аврамов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 178 (3 авг. 2012), с. 12, 21.
327(635:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245593572

БС 2012/8 Св 33
БОЯДЖИЕВ, Милко
        Що е туй тероризъм и има ли той почва у нас / Милко Бояджиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 196 (23 авг. 2012), с. 21.
327.88(497.2)
323.28(497.2)
COBISS.BG-ID 1245847524

БС 2012/8 Св 34
ДИЛЪН, Мартин
        Взривът в Бургас е поръчан отвисоко : интервю с Мартин Дилън, експерт по тероризъм / Димитър Илиев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7039 (27 авг. 2012), с. 13.
327.88(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245888484

БС 2012/8 Св 35
ЕВСТАТИЕВ, Симеон Евстатиев
        Държавните ни мъже се държаха достойно след атентата : интервю с арабиста Симеон Евстатиев / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 189 (15 авг. 2012), с. 6-7.
327.88:297(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245735908

БС 2012/8 Св 36
ЗЛАТАНОВА, Зинаида
        Европейският съюз не е съветски / Зинаида Златанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 181 (7 авг. 2012), с. 9, 11.
По повод статията на Иван Кръстев "Европейският не-съюз : уроци от съветския колапс", бр. 180 (6 авг. 2012)
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1245634276

ЙОНЧЕВ, Димитър Трендафилов, 1944-
        Трябва ни външна политика на реалностите : шансът ни е да преминем от война с тероризма към борба на идеи : интервю с професор д-р Димитър Йончев, НБУ Вж Св 86

БС 2012/8 Св 37
ЙОТОВА, Илияна
        Борбата с корупцията по високите етажи спря : интервю с Илияна Йотова, депутат от БСП в Европейския парламент / Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 213 (7 авг. 2012), с. 20.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1245635044

КАЛФИН, Ивайло Георгиев, 1964-
        Сигурността се създава от потребителите Вж Св 87

БС 2012/8 Св 38
КОВАЧЕВ, Андрей, 1967-
        Скопие да спре да търси заплахи от България : интервю с Андрей Ковачев, евродепутат от ГЕРБ / Диана Кънчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 216 (10 авг. 2012), с. 13.
327(497.2:497.17)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245679332

БС 2012/8 Св 39
КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        Европейският не-съюз : уроци от съветския колапс / Иван Кръстев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 180 (6 авг. 2012), с. 9, 10.
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1245618404

МАРИНОВ, Васил
        Обмисляме борд за разузнаването : интервю с Васил Маринов, секретар на президента по отбрана и сигурност Вж Св 88

БС 2012/8 Св 40
МОДИЛИАНИ, Серджо ди Кори
        Нов световен ред?! : сензационен анализ на италианския журналист Серджо ди Кори Модилиани / прев. [от итал.] Даниела Пенкова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 168 (31 авг. 2012), с. 8, 17.
По повод предоставянето на политическо убежище от страна на Еквадор на Джулиан Асанж, създател на сайта WikiLeaks
327.8
COBISS.BG-ID 1245953764

БС 2012/8 Св 41
ПАНАЙОТОВА, Моника, 1983-
        Европа трябва да се събуди : интервю с Моника Панайотова, депутат от ГЕРБ / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 33 (17 авг. 2012), с. 6.
327(497.2:4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245771748

БС 2012/8 Св 42
        ПОЛЕТ над гнездо на оси. - Съдържа: Българската дипломация стана неочаквано дейна в арабския свят. Това неизбежно носи след себе си последствия / Огнян Георгиев. На 20 часа път от София : в Сирия се преплитат интересите на всички в Близкия изток. Изходът от войната обаче продължава да е неясен ; Където семействата имат военни крила : Ливан е първата държава, която усеща остро сътресенията от сгромолясването на Асад / Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 34 (25-31 авг. 2012), с.8-12.
327(497.2:5-011)
COBISS.BG-ID 1246432228

БС 2012/8 Св 43
РЕДИНГ, Вивиан, 1951-
        За да излезем от кризата, ни е необходима повече Европа : интервю с Вивиан Рединг, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по правосъдие, основни права и гражданство / Мария Колева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4580 (31 авг. 2012), с. 14-15.
327.7:061.1ЕК(047.53)
COBISS.BG-ID 1245954532

БС 2012/8 Св 44
ТОДОРОВА, Капка
        Накъдето и да тръгне ЕС, България е губеща / Капка Тодорова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 237 (31 авг. 2012), с. 11, 12.
327.7:061.1ЕС
327(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1245951204

ТОДОРОВА, Капка
        Накъдето и да тръгне ЕС, България е губеща Вж Св 44

БС 2012/8 Св 45
ХАЛПЕР, Амнон, 1950-
        Атентатът в Бургас е дело на спецслужба : израелският експерт по сигурност Амнон Халпер / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 215 (9 авг. 2012), с. 2-3.
327.88:297(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245666020

БС 2012/8 Св 46
ЧУКОВ, Боян
        Новите европейски тенденции : геополитическият вектор не се определя от политическия дуализъм "ляво-дясно", България обаче все още робува на стари рефлекси / Боян Чуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 187 (13 авг. 2012), с. 9, 12.
327:911.3(497.2:4-6)
COBISS.BG-ID 1245694692

БС 2012/8 Св 47
ЯАЛОН, Моше
        Касем Солеймани е поръчал атентата в Бургас, остава да открием кой е взривеният : интервю с Моше Яалон, вицепремиер и министър на стратегическите въпроси на Израел / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 236 (30 авг. 2012), с. 14-15.
327.88:297(569.4:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245933028


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

АВРАМОВ, Йосиф Аврамов
        Трите стратегически провала на ГЕРБ : за 3 г. властта не изпълни нито една от главните си цели - влизане в еврозоната, Шенген и преустановяване на мониторинга на ЕК над България Вж Св 68

БИНЕВ, Слави, 1965-
        Само глупаците се оплакват от кризата Вж Св 50

БС 2012/8 Св 48
ДИЧЕВ, Ивайло Стефанов, 1955-
        Знаем за властта толкова, колкото и при Живков : Ивайло Дичев, културолог, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 33 (17-24 авг. 2012), с. 13.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245997540

БС 2012/8 Св 49
КОСТОВ, Иван Йорданов, 1949-
        Борисов отдавна прекали с медиите : интервю с Иван Костов, министър-председател на България между 1997 и 2001 година / Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 31 (3-8 авг. 2012), с. 13, 14.
Критика на управлението на правителството на ГЕРБ
328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245995492


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2012/8 Св 50
БИНЕВ, Слави, 1965-
        Само глупаците се оплакват от кризата / Слави Бинев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 34 (24-31 авг. 2012), с. 12, 14.
По повод последния доклад на Европейската комисия за напредъка на страната
329(497.2)ГОРД
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245998820

ГИЦОВ, Антон
        Още нещо за смъртта на Георги Димитров : политическите събития в България и на Балканите през 1948-1949 г. и отношението на Сталин Вж Св 147

БС 2012/8 Св 51
КАБАИВАНОВ, Емил, 1961-
        СДС отива на избори с името си : с председателя на СДС д-р Емил Кабаиванов разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 235 (29 авг. 2012), с. 16-17.
329(497.2)СДС(047.53)
COBISS.BG-ID 1245914852

БС 2012/8 Св 52
СТАНЕВА, Марина
        Облачна връзка : отношенията между консерватори и либералдемократи в британската коалиция са в най-лошата си криза / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 32 (11-17 авг. 2012), с. 22-23.
329.11(410)
329.12(410)
COBISS.BG-ID 1246407140

БС 2012/8 Св 53
СТАРИДОЛСКА, Елена
        Пряка демонстрация : референдумът "за" и "против" АЕЦ "Белене" може да се превърне в доминираща тема на предизборната кампания / Елена Старидолска ; по темата работи и Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 31 (4-10 авг. 2012), с. 14-15.
По повод инициираната от БСП подписка
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1246403556


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2012/8 Св 54
СТЕФАНОВ, Борислав, 1979-
        Имаме шанс за инвестиции в автомобилната индустрия : интервю с Борислав Стефанов, директор на Агенцията за инвестиции в България / Паулина Йоргова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4563 (14 авг. 2012), с. 14-15.
330.322.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245718756


331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА
Вж и 349.23

ЧЕРНЕВА, Калина
        Много труд за нищо : увеличението на доходите отново изпреварва ръста на производителността. Ако тенденцията се засили ще свие конкурентността на икономиката Вж Св 76


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2012/8 Св 55
НЕЙКОВ, Иван Нейков, 1955-
        Пазарът на труда обра каймака - изхвърли хората без умения / Иван Нейков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 221 (15 авг. 2012), с. 11, 12.
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1245731300


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БС 2012/8 Св 56
ВЕЛКОВ, Иван, 1970-
        Българинът вече не купува къща за цял живот : интервю с Иван Велков, председател на Национално сдружение "Недвижими имоти" / Васил Нанчев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4578 (29 авг. 2012), с. 14-15.
332.81(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245913828


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2012/8 Св 57
АНГЕЛОВА, Теодора
        Има ли лимит европейската солидарност : прогнозите и подозренията за излизането на страни от еврозоната стават все повече / Теодора Ангелова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4557 (8 авг. 2012), с. 16.
336.74(4-6)
COBISS.BG-ID 1245647844

БС 2012/8 Св 58
ГЕОРГИЕВ, Валентин
        Ами ако гръмне балонът "фискална стабилност"? / Валентин Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 177 (1 авг. 2012), с. 13.
336.1/.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1245556196

БС 2012/8 Св 59
ИЛИЕВ, Петър
        Бюджетен излишък - няма невъзможни неща / Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 31 (3-10 авг. 2012), с. 9.
336.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1245994980

БС 2012/8 Св 60
МАНОЛОВ, Бисер
        "За" и "против" Европейски банков съюз / Бисер Манолов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 33 (17-24 авг. 2012), с. 6.
336.71(4-6)
COBISS.BG-ID 1245996772

БС 2012/8 Св 61
НАТОВ, Евгений
        Банковите акции живнаха / Евгений Натов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 32 (10-17 авг. 2012), с. 6.
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1245996004

БС 2012/8 Св 62
САНДОЛОВА, Надежда, 1956-
        Мизерията е най-големият проблем у нас : интервю с Надежда Сандолова, член на Европейската сметна палата / Калина Влайкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 221 (15 авг. 2012), с. 15.
336.126.07(047.53)
COBISS.BG-ID 1245734116

БС 2012/8 Св 63
СЛАВОВА, Цветанка
        Френските банки: Паническо бягство от риска / Цветанка Славова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 32 (10-17 авг. 2012), с. 8.
336.71(44)
COBISS.BG-ID 1245996260

БС 2012/8 Св 64
СТАНЕВА, Марина
        Може ли още малко : Гърция иска още отстъпки от ЕС, а гърци и германци вече отчетливо не могат да се понасят / Марина Станева, Зорница Маркова-Дунчева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 34 (25-31 авг. 2012), с. 26-27.
336(495)
COBISS.BG-ID 1246433252

БС 2012/8 Св 65
        ТЕЗИ, които всички мразят. - Съдържа: Банковите скандали разгневиха политиците и обществото, но дали това ще е достатъчно да промени индустрията / Огнян Георгиев. Направи си сам: как да сглобим перфектната банка / Николай Стоянов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 32 (11-17 авг. 2012), с. 8-12.
336.71
COBISS.BG-ID 1246406884

БС 2012/8 Св 66
ХАМПАРЦУМЯН, Левон, 1953-
        Държавата трябва да е честен брокер : Левон Хампарцумян, председател на Управителния съвет на Асоциацията на банките в България и главен изпълнителен директор на "УниКредит Булбанк", пред "Банкеръ" / разговора води Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 34 (24-31 авг. 2012), с. 9.
336.71(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245998052

БС 2012/8 Св 67
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова
        Направо сме за Гинес : Евростат пусна статистика как и за какво страните в Европа харчат парите на данъкоплатците / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 202 (30 авг. 2012), с. 16.
336.1/.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1245934052


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2012/8 Св 68
АВРАМОВ, Йосиф Аврамов
        Трите стратегически провала на ГЕРБ : за 3 г. властта не изпълни нито една от главните си цели - влизане в еврозоната, Шенген и преустановяване на мониторинга на ЕК над България / Йосиф Аврамов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 199 (27 авг. 2012), с. 18.
338.22(497.2)
328.13(497.2)
COBISS.BG-ID 1245887204

БС 2012/8 Св 69
АНГЕЛОВ, Иван, 1934-
        Разкрачената бюджетна политика на БСП / Иван Ангелов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 185 (10 авг. 2012), с. 22.
По повод статията на Стефан Стоилов "Поддържаме ли Симеон Дянков?", бр. 172 (26 юли 2012)
338.23:336.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1245714660

БС 2012/8 Св 70
БОРИСОВ, Юрий Митков, 1956-
        Редакционно обяснение на една дълга дискусия / Юрий Борисов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 192 (18-19 авг. 2012), с. 10.
Дискусията между Георги Пирински, Стефан Стоилов и Иван Ангелов на страниците на вестника по повод позицията на БСП относно фискалната политика на правителството
338.23:336.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1245787876

БС 2012/8 Св 71
ДЕНИЗОВА, Вера
        Нагоре, ама малко : българската икономика продължава да расте, но както и досега - в рамките на статистическата грешка / Вера Денизова ; по темата работи и Иглика Филипова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 33 (18-24 авг. 2012), с. 16-17.
338.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1246426852

БС 2012/8 Св 72
МАРИНОВ, Иво, 1963-
        Културният туризъм се продава най-добре чрез легендите : интервю с Иво Маринов, заместник-министър на икономиката, енергетиката и туризма / Лияна Панделиева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4558 (9 авг. 2012), с. 14-15.
338.48(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245667044

БС 2012/8 Св 73
НИКАНОР, монах, 1975-
        Кризата ще продължи още седем години : интервю с отец Никанор от Гигинския манастир. - Достъпно също на: https://profit.bg/intervyuta/otets-nikanor-krizata-shte-prodalzhi-oshte-7-godini-1-chast/

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 184 (9 авг. 2012), с. 11.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245666532

БС 2012/8 Св 74
ПИРИНСКИ, Георги Георгиев, 1948-
        "Приносите" на професор Иван Ангелов / Георги Пирински

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 188 (14 авг. 2012), с. 11.
По повод статията на Иван Ангелов "Разкрачената бюджетна политика на БСП", бр. 185 (10 авг. 2012)
338.23:336(497.2)
COBISS.BG-ID 1245715172

БС 2012/8 Св 75
ХЪРСЕВ, Емил Манолов, 1961-
        Депресията у нас приключва : финансистът Емил Хърсев пред в. "Банкеръ" / разговора води Чавдар Цолов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 33 (17-24 авг. 2012), с. 7.
338.124.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245997284

БС 2012/8 Св 76
ЧЕРНЕВА, Калина
        Много труд за нищо : увеличението на доходите отново изпреварва ръста на производителността. Ако тенденцията се засили ще свие конкурентността на икономиката / Калина Чернева, Вера Денизова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 31 (4-10 авг. 2012), с. 20-21.
338.3(497.2)
331.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1246404836


339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2012/8 Св 77
ГИЦОВ, Антон
        Скъпата цена на русофобията / Антон Гицов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 194 (21 авг. 2012), с. 14.
Коментар на икономическите отношения между България и Русия
339(497.2:470)
COBISS.BG-ID 1245808356


339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА
Вж и 336.4

БС 2012/8 Св 78
КОСТОВ, Владимир
        С мисъл за политическата есен / Владимир Костов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 35 (31 авг. 2012), с. 11.
Световната търговия с оръжие
339.54:623.4
COBISS.BG-ID 1245955044


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2012/8 Св 79
ХАН, Йоханес
        Инвестирайте в хора и пътища : интервю с Йоханес Хан, еврокомисар по регионалното развитие / Наталия Малчева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7020 (8 авг. 2012), с. 15.
339.923:061.1ЕС:332.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245650148


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2012/8 Св 80
УШЕВ, Георги, 1974-
        21 спецсъдии не стигат : с Георги Ушев, председател на Специализирания наказателен съд, разговаря Анна Заркова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 214 (8 авг. 2012), с. 16-17.
347.97/.99(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245650404


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2012/8 Св 81
ГЕОРГИЕВ, Калин, 1969-
        Терористичният акт е замислен и подготвен далече от България : интервю с Калин Георгиев, главен секретар на МВР / Блага Георгиева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 210 (4 авг. 2012), с. 13.
351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245612772

БС 2012/8 Св 82
КОДЖЕЙКОВ, Тодор, 1968-
        Затегнахме мерките след атентата : с бригаден генерал Тодор Коджейков, и.д. началник на Националната служба за охрана, разговаря Мила Аврамова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 207 (1 авг. 2012), с. 16-17.
351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245556964

БС 2012/8 Св 83
ШЛОТЕРЕР, Ролф, 1953-
        От даването на подкуп печелят малко хора, а губещите са много : интервю с Ролф Шлотерер, съветник на вицепремиера Цветан Цветанов и автор на проекта БОРКОР / Йордан Йочев. - БОРКОР - Център за превенция и предотвратяване на корупцията

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4556 (7 авг. 2012), с. 14-15.
351.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245631204


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2012/8 Св 84
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Малки Гърции, големи проблеми : новият рейтинг на общините показва тежката им ситуация, но има нужда от още настройки / Огнян Георгиев, Бисера Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 33 (18-24 авг. 2012), с. 20-21.
352.071(497.2)
COBISS.BG-ID 1246427620


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

АНДРЕЕВ, Тодор Георгиев
        Само глухите не чуват барабаните на войната : Русия и САЩ като никога досега са близки до фатални действия Вж Св 30

БС 2012/8 Св 85
ДИМИТРОВ, Пламен
        Спомените на генерал Васил Бойдев / Пламен Димитров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 33 (17 авг. 2012), с. 30.
По повод кн. на Васил Бойдев "От поручик до генерал. Спомени", записал и обработил Венелин Димитров, София, Военно издателство, 2012
355.3(092)
92 Бойдев, В.
COBISS.BG-ID 1245773028

БС 2012/8 Св 86
ЙОНЧЕВ, Димитър Трендафилов, 1944-
        Трябва ни външна политика на реалностите : шансът ни е да преминем от война с тероризма към борба на идеи : интервю с професор д-р Димитър Йончев, НБУ / Росица Цонева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 31 (3 авг. 2012), с. 6.
355.02(497.2)(047.53)
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245591780

БС 2012/8 Св 87
КАЛФИН, Ивайло Георгиев, 1964-
        Сигурността се създава от потребителите / Ивайло Калфин

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 35 (31 авг. 2012), с. 15.
Относно темата за киберсигурността и сигурността в интернет
355.02:681.324
327:681.324
COBISS.BG-ID 1245955300

БС 2012/8 Св 88
МАРИНОВ, Васил
        Обмисляме борд за разузнаването : интервю с Васил Маринов, секретар на президента по отбрана и сигурност / Диана Кънчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 207 (1 авг. 2012), с. 13.
355.02(497.2)(047.53)
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245555940


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2012/8 Св 89
ИВАНОВ, Ивайло, 1967-
        500 нови приемни семейства ще има до края на годината : интервю с Ивайло Иванов, изпълнителен директор на Агенция за социално подпомагане / Анна Ефтимова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4565 (16 авг. 2012), с. 14-15.
364.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245749220

БС 2012/8 Св 90
НЕЙКОВ, Иван Нейков, 1955-
        Качете малките пенсии и махнете тавана : с бившия социален министър Иван Нейков разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 215 (9 авг. 2012), с. 16-17.
364.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245667300


371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

КИЦЕВСКИ, Никола
        Чиновническият жаргон на КЗД прикрива липсата на мисъл : интервю с Никола Кицевски [журналист и издател] Вж Св 8

БС 2012/8 Св 91
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова
        Стари мераци на нов лад : кому е нужно да "спестява" в учебниците Ботев, Левски и Вазов и да ги обявява за стереотип и предразсъдък / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 192 (18-19 авг. 2012), с. 12.
По повод доклада на Комисията за защита от дискриминация за съдържанието на учебниците
371.3(075)
COBISS.BG-ID 1245788388


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2012/8 Св 92
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Младите не искат да стават учители : интервю с Иван Илчев, ректор на Софийския университет / Мила Мишева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4564 (15 авг. 2012), с. 14-15.
378.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245735396

БС 2012/8 Св 93
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Образование за продан : неестествено разраснали се филиали изкривиха профила на вузовете / Михаил Константинов, Весела Пашева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4552 (3 авг. 2012), с. 13.
378(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245591012

БС 2012/8 Св 94
МИТЕВ, Ваньо Иванов, 1954-
        Търсим терен за нов студентски кампус : интервю с проф. Ваньо Митев, ректор на Медицинския университет - София / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4579 (30 авг. 2012), с. 14-15.
378.4:61(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245934308


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

БС 2012/8 Св 95
        НОВОТО време. - Съдържа: България едва ли ще стане Сахара, но ако не се адаптира към промените в климата, щетите ще са огромни / Люба Йорданова. Огън, следвай ме : България оптимизира ограничените си ресурси за борба с катастрофичните последствия от промяната на климата / Момчил Милев. Код жълто : екстремните температури увеличават непредвидените разходи / Калина Горанова. Датският политолог и скептичен еколог Бьорн Ломборг: Без паника за климата / интервюто взе Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 33 (18-24 авг. 2012), с. 8-13.
551.58(497.2)
COBISS.BG-ID 1246426084


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

БС 2012/8 Св 96
КИРОВ, Любомир Кирилов, 1965-
        Касата не плаща куп изследвания на пациенти за прием в болница : интервю с Любомир Киров, председател на Националното сдружение на общопрактикуващите лекари / Илияна Ангелова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 221 (15 авг. 2012), с. 13.
614.23/.26:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245732324

БС 2012/8 Св 97
НАЧЕВ, Генчо Кръстев, 1951-
        Здравеопазването ни е в хаос : с професор Генчо Начев, директор на столичната университетска болница "Св. Екатерина", разговаря Диана Тенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 222 (16 авг. 2012), с. 16-17.
614(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245750244

БС 2012/8 Св 98
ЦЕКОВ, Пламен Георгиев, 1964-
        Здравната каса поема протезите и имплантите : интервю с Пламен Цеков, управител на Националната здравноосигурителна каса / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4551 (2 авг. 2012), с. 14-15.
614.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245574116


615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ
Вж и 613; 616; 633

БС 2012/8 Св 99
ПАНИКЯН, Аида
        Гаражен бизнес за милиони за сметка на здравето : или как производителите на фалшиви лекарства все пак са с едни гърди пред властите / Аида Паникян

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 193 (20 авг. 2012), с. 9, 12.
615.012
COBISS.BG-ID 1245790692


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

БС 2012/8 Св 100
АНДОНОВ, Михаил, 1960-
        До два месеца подписваме новия газов договор : интервю с Михаил Андонов, изпълнителен директор на Българския енергиен холдинг / Теодора Тодорова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4576 (27 авг. 2012), с. 14-15.
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245883876

БС 2012/8 Св 101
ГАЗДОВ, Никола
        Напаст ли е зелената енергия, или как се раждат опасни митове / Никола Газдов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 178 (3 авг. 2012), с. 10.
Мнение на председателя на Българската фотоволтаична асоциация
620.97(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245592804

БС 2012/8 Св 102
МИНЧЕВ, Огнян Димитров, 1958-
        АЕЦ "Белене" ще означава необратим руски монопол и високи цени на тока : интервю с политолога Огнян Минчев / Юри Велев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 212 (6 авг. 2012), с. 13.
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245613284

БС 2012/8 Св 103
ТРАЙКОВ, Трайчо Димитров, 1970-
        Биомасата ще е новият енергиен балон : с Трайчо Трайков, бивш министър на икономиката, енергетиката и туризма, разговаря Зорница Латева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 229 (23 авг. 2012), с. 16-17.
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245850852

БС 2012/8 Св 104
ХИНОВСКИ, Иван
        С по 5-6% годишно трябва да се увеличава токът : референдумът за АЕЦ "Белене" е абсолютно излишен : интервю с Иван Хиновски председател на Българския енергиен форум / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 182 (7 авг. 2012), с. 6-7.
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245632740


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БС 2012/8 Св 105
НИКОЛОВ, Валентин Алексиев, 1971-
        "Козлодуй" плащаше за "Белене" : с изпълнителния директор на АЕЦ "Козлодуй" Валентин Николов разговаря Цветелина Катанска

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 209 (3 авг. 2012), с. 16-17.
621.311.25:621.039(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245590756


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

БС 2012/8 Св 106
        ИЗДЪХНА първият човек, стъпил на Луната : Нийл Армстронг така и не прие славата, която се изсипа върху него

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 233 (27 авг. 2012), с. 27.
629.78(73)(092)
92 Армстронг, Н.
COBISS.BG-ID 1245881060

БС 2012/8 Св 107
ТОКИН, Тодор Радиум, 1950-
        Сбогом, Нийл Армстронг! / Тодор Токин

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 35 (31 авг. 2012), с. 23.
По повод смъртта на първия човек, стъпил на Луната
629.78(73)(092)
92 Армстронг, Н.
COBISS.BG-ID 1245957860


656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА

БС 2012/8 Св 108
ТОДОРОВ, Владимир
        100 000 българи загинаха в катастрофи : интервю с Владимир Тодоров, председател на Българската асоциация на пострадалите при катастрофи

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 155 (14 авг. 2012), с. 8, 17.
656.13.08(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245717988


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        Панаирът - този 120-годишен синоним на Пловдив Вж Св 6


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2012/8 Св 109
ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Светът на Георги Ковачев - Гришата : отиде си художникът, живописецът, завещал ни своето неповторимо изкуство / Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 198 (25-26 авг. 2012), с. 22.
75.071.1(092)
92 Ковачев, Г.
COBISS.BG-ID 1245884644


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2012/8 Св 110
ИВАНОВА, Цвета
        Диригентът на детския радиохор си спомня със смях и любов за Япония / Цвета Иванова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 191 (18-19 авг. 2012), с. 13, 14.
По повод 80 г. от рождението на Христо Недялков
78.087.681(497.2)
COBISS.BG-ID 1245791716


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2012/8 Св 111
КАЛЕВ, Емил
        Извадихме на бял свят загадката "Веда Словена" / Емил Калев ; Румяна Емануилиду

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4575 (26 авг. 2012), с. 11.
Интервю по повод участието на актьора в документалния филм "Загадката Веда Словена", режисьор Анри Кулев
791.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1245882852

БС 2012/8 Св 112
КОНЧАЛОВСКИ, Андрей Сергеевич, 1937-
        Навлизаме в ново мрачно Средновековие / Андрей Кончаловски ; Валерий Кичин. - Прев. от рус.

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 228 (22 авг. 2012), с. 22.
Интервю с руския кинорежисьор по повод 75 г. от рождението му
791.44.071.1(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245865700

БС 2012/8 Св 113
КОСТОВ, Илия, 1954-
        Патриотизмът не е уикенд с кебапчета и ракия на историческа поляна / Илия Костов ; Мариана Първанова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 14, бр. 4574 (25 авг. 2012), с. 11.
Интервю с режисьора по повод игралния филм "Слънчево"
791.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1245882340

БС 2012/8 Св 114
ЧИВЕТО, Микеле
        В Китай трудно преглътнаха порнографските сцени : интервю с режисьора на филма "За 42 секунди" Микеле Чивето и Азия Ардженто

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 189 (15 авг. 2012), с. 12.
По повод българската премиера на проекта "За 42 секунди" на 5-то издание на фестивала за късометражно кино "Късо съединение", София, 9-23 авг. 2012
791.43(047.53)
COBISS.BG-ID 1245736676


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2012/8 Св 115
ЧЕРВЕНКОВ, Васил, 1936-
        Театралните директори трябва да са добри мениджъри / Васил Червенков ; интервю на Надежда Ушева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 178 (2 авг. 2012), с. 26.
По повод автобиографичната книга на актьора "Театър и живот", София, Ивел Стил М, 2012
792.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245575652


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БС 2012/8 Св 116
ВАСИЛЕВА, Светла
        Олимпиадата на нашето (не)доволство / Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 194 (21 авг. 2012), с. 16.
Коментар на политиката по отношение на развитието на спорта в България
796.062(497.2)
COBISS.BG-ID 1245810148

БС 2012/8 Св 117
КЮЧУКОВ, Делян
        Това е истината - България я няма на спортната карта / Делян Кючуков

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 187 (14 авг. 2012), с. 10-11.
Българското участие на ХХХ олимпиада в Лондон
796.032(410)"2012"
COBISS.BG-ID 1245718244

БС 2012/8 Св 118
НЕЙКОВ, Свилен Емилов, 1964-
        Дадохме достатъчно, търпението свършва : интервю с министъра на спорта Свилен Нейков / Димитър Пенев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7026 (14 авг. 2012), с. 15.
По повод българското участие на ХХХ-те олимпийски игри в Лондон
796.032(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245719268


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БС 2012/8 Св 119
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Портрет на един учен и творец: Симеон Хаджикосев и неговата История / Йордан Костурков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 15 (23 авг. 2012), с. 11.
Върху десеттомната "Западноевропейска литература"
820/899(4-15).09
COBISS.BG-ID 1246159588


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/8 Св 120
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Гор Видал - мъдрецът на Америка / Йордан Костурков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 180 (4-5 авг. 2012), с. 21.
По повод смъртта на американския писател
820(73)(092)
92 Видал, Г.
COBISS.BG-ID 1245610212

БС 2012/8 Св 121
КРАПАЧЕВА, Искра
        Отиде си скандалният мъдрец Гор Видал / Искра Крапачева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7014 (2 авг. 2012), с. 19.
По повод смъртта на американския писател
820(73)(092)
92 Видал, Г.
COBISS.BG-ID 1245573604


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

АНГЕЛОВА, Мариана
        Разходка из микрокосмоса на пощенските картички Вж Св 4


869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/8 Св 122
САНТУШ, Жозе Родригеш душ, 1964-
        Внимавайте с радикалните ислямисти / Жозе Родригеш душ Сантуш ; Юри Велев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 233 (27 авг. 2012), с. 15.
Интервю по повод романа на португалския писател и журналист "Божият гняв", Пловдив, Хермес, 2012
869.0(047.53)
COBISS.BG-ID 1245880036


886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/8 Св 123
        ХЪРВАТСКИ поети : стихотворения / прев. от хърв. Станислав Пенев. - Съдържа: Вкаменена гора ; Словашка провинция ; Стара любов / Ружица Циндори. Утре / Никола Джуретич. Понякога има толкова радост ; Град в тежко положение ; Смъртта на крушата / Бранимир Бошняк. Плачът на пълната луна ; Има ли луната душа / Лерка Цар Матутинович

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 15 (23 авг. 2012), с. 15.
886.2-1
COBISS.BG-ID 1246169060


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/8 Св 124
        ДИМИТЪР Коруджиев на 70 години. - Съдържа: Радостта да сме съвременници / Деян Енев. Екзистенция и трансцендентност : поезис на живото слово / Георги Фотев. Приятелството ми с него е дар Божи / Любен Петков. Завръщане в градината / Ани Илков. Черните клавиши на разказа / Иван Младенов. Като полъх от крилете на косове / Божидар Кунчев

В: Литературен форум. - ISSN 0861-2153. - Бр. 1 (2012), с. 4, 9, 10, 12-15.
886.7(092)
92 Коруджиев, Д.
COBISS.BG-ID 1246155748

БС 2012/8 Св 125
МОМЧИЛОВ, Кирил, 1939-
        Аз всичко бих отново изживял... / Кирил Момчилов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 192 (18-19 авг. 2012), с. 21.
Десет години от смъртта на поета Христо Фотев
886.7(092)
92 Фотев, Х.
COBISS.BG-ID 1245789668

БС 2012/8 Св 126
СТО и десет
        110 години от рождението на Ангел Каралийчев. - Съдържа: Зърна от отъпканата ръж / Георги Струмски. Ние вече се ръкувахме / Иван Кръстев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 15 (23 авг. 2012), с. 1, 4.
886.7(092)
92 Каралийчев, А.
COBISS.BG-ID 1246156772


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2012/8 Св 127
КЪНЕВ, Пейчо Г., 1980-
        Боклукчийска песен ; Цветаева на брега на езерото Мичиган ; Реквием за една нощ ; Невъзможни калкулации : стихотворения / Пейчо Кънев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 210 (4 авг. 2012), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245614308

БС 2012/8 Св 128
МИЛЧЕВ, Николай, 1958-
        Лятно ; Последното село : [стихотворения] / Николай Милчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 231 (25 авг. 2012), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245889508

БС 2012/8 Св 129
НИКОЛОВ, Карол Йорданов, 1935-
        Небесни катедрали : поема / Карол Николов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 15 (23 авг. 2012), с. 7.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246159076

БС 2012/8 Св 130
НИКОЛОВА, Патриция, 1979-
        След атентата ; Подслон ; Кръговрат ; Сънища ; Странник : стихотворения / Патриция Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 224 (18 авг. 2012), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1245792740

БС 2012/8 Св 131
        [СЪВРЕМЕННИ български поети] : стихотворения. - Съдържа: Стоим две голи дървета на два отсрещни бряга... ; Писмо ; Момичетата на Мелник / Цветан Генов. Адам и Ева ; Заклинание / Петко Каневски. Без крила ли?... ; Върху хълмите цвилят коне... ; Колко още сърцето ще издържи?... / Павел Славянски

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 15 (23 авг. 2012), с. 9.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246158820


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2012/8 Св 132
ДЕНЧЕВ, Петър Бориславов, 1986-
        Кутията : разказ / Петър Денчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 186 (11-12 авг. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245696228

БС 2012/8 Св 133
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Глиган : разказ / Здравка Евтимова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 217 (11 авг. 2012), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245700580

БС 2012/8 Св 134
КИСЬОВ, Стефан Гъдев, 1963-
        Непознат град : разказ / Стефан Кисьов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 224 (18 авг. 2012), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245793508

БС 2012/8 Св 135
МАРЧЕВ, Петър, 1960-
        Капитан Блъд : или Невероятната история на моряка Николай : [разказ] / Петър Марчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 231 (25 авг. 2012), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245888996

БС 2012/8 Св 136
        [СЪВРЕМЕННИ български белетристи] : разкази. - Съдържа: На мъжка разговорка / Методи Бежански. Отвъд троянската война / Сергей Комитски

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 15 (23 авг. 2012), с. 5, 6.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246157284

БС 2012/8 Св 137
ТЕОДОРОВ, Атанас, 1941-
        Много хубаво плача : разказ / Атанас Теодоров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 180 (4-5 авг. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245608932

БС 2012/8 Св 138
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Дзен във Варна : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 180 (4 авг. 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245608676

БС 2012/8 Св 139
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Неувереното влизане : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 192 (18 авг. 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245792484

БС 2012/8 Св 140
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Четене на "Илиада" : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 186 (11 авг. 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245696740

БС 2012/8 Св 141
ЦЕНОВ, Борислав Славчев, 1938-
        Покана за танго : разказ / Борислав Ценов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 192 (18-19 авг. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245789156

БС 2012/8 Св 142
ШУМНАЛИЕВ, Димитър Георгиев, 1947-
        Гума : разказ / Димитър Шумналиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 210 (4 авг. 2012), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1245613540


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

ГИЦОВ, Антон
        Още нещо за смъртта на Георги Димитров : политическите събития в България и на Балканите през 1948-1949 г. и отношението на Сталин Вж Св 147

ДАНКОВ, Борис Ганчев, 1941-
        Светът на Георги Ковачев - Гришата : отиде си художникът, живописецът, завещал ни своето неповторимо изкуство Вж Св 109

ДИМИТРОВ, Пламен
        Спомените на генерал Васил Бойдев Вж Св 85

        ДИМИТЪР Коруджиев на 70 години Вж Св 124

        ИЗДЪХНА първият човек, стъпил на Луната : Нийл Армстронг така и не прие славата, която се изсипа върху него Вж Св 106

КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Гор Видал - мъдрецът на Америка Вж Св 120

КРАПАЧЕВА, Искра
        Отиде си скандалният мъдрец Гор Видал Вж Св 121

МОМЧИЛОВ, Кирил, 1939-
        Аз всичко бих отново изживял... Вж Св 125

СТО и десет
        110 години от рождението на Ангел Каралийчев Вж Св 126

СЪБЧЕВ, Константин Христов
        Бащата на преврата : днес се навършват 130 г. от рождението на Кимон Георгиев Вж Св 150

ТОКИН, Тодор Радиум, 1950-
        Сбогом, Нийл Армстронг! Вж Св 107


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2012/8 Св 143
ИВАНОВ, Мартин Иванов, 1970-
        Българинът няма чувство за историчност : интервю с председателя на Държавна агенция "Архиви" Мартин Иванов / Григор Николов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 185 (11-12 авг. 2012), с. 9.
930.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245697508


940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА

БС 2012/8 Св 144
ТЕНЧЕВ, Желязко Петров
        Преломът : преди 70 години, след Сталинград Третият райх поема по пътя към пълния си разгром / Желязко Тенчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 197 (24 авг. 2012), с. 22.
940.53
947
COBISS.BG-ID 1245860836


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

ТЕНЧЕВ, Желязко Петров
        Преломът : преди 70 години, след Сталинград Третият райх поема по пътя към пълния си разгром Вж Св 144


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

БС 2012/8 Св 145
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Днешните глобалисти са безродници като предишните интернационалисти : докога "историци" с пазарно мислене и чужди фондации ще фалшифицират историята, писана от Ботев и Левски със саможертва : интервю с акад. Георги Марков / Николай Москов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 229 (23 авг. 2012), с. 13.
949.72(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1245846756


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2012/8 Св 146
ДЪРЕВА, Велислава Иванова, 1953-
        Историкът и деструктурите : похищението на Europa regina : един прочит на [книгата] "Левски - най-ясната загадка" от проф. Дойно Дойнов / Велислава Дърева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 178 (2 авг. 2012), с. 11, 23.
949.72.042
COBISS.BG-ID 1245574628


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2012/8 Св 147
ГИЦОВ, Антон
        Още нещо за смъртта на Георги Димитров : политическите събития в България и на Балканите през 1948-1949 г. и отношението на Сталин / Антон Гицов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 188 (14 авг. 2012), с. 14-15.
По повод статията на Никола Терзиев "Величие и трагизъм : как Сталин и Берия отровиха Георги Димитров", бр. 139 (18 юни 2012)
949.72.05/.06(092)
329(497.2)БКП(091)(092)
92 Димитров, Г.
COBISS.BG-ID 1245715684

БС 2012/8 Св 148
ГРИГОРОВ, Михаил, 1951-
        Стефан Стамболов: Властта заслепява / Михаил Григоров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 35 (31 авг. 2012), с. 18.
По повод книгата-дневник на Владимир Караманов "Спомените ми за Стамболова след падането му от власт"
949.72.051(093)
COBISS.BG-ID 1245957348

БС 2012/8 Св 149
КОЛЕВ, Богомил
        Август 1903 г. - дни на жестокост и масов героизъм : Илинденско-Преображенското въстание остава вдъхновяващ пример за вечната жажда за свобода и справедливост / Богомил Колев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 188 (14 авг. 2012), с. 21.
949.72.052.1
COBISS.BG-ID 1245716964

БС 2012/8 Св 150
СЪБЧЕВ, Константин Христов
        Бащата на преврата : днес се навършват 130 г. от рождението на Кимон Георгиев / Константин Събчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 19, бр. 7023 (11 авг. 2012), с. 33.
949.72.05(092)
949.72.06(092)
92 Георгиев, К.
COBISS.BG-ID 1245699812


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

СЪБЧЕВ, Константин Христов
        Бащата на преврата : днес се навършват 130 г. от рождението на Кимон Георгиев Вж Св 150

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 

24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 207 (2012) Св 25, Св 88
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 210 (2012) Св 81
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 212 (2012) Св 102
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 214 (2012) Св 16
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 215 (2012) Св 45
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 216 (2012) Св 38
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 221 (2012) Св 62, Св 96
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 221 (2012) Св 55
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 229 (2012) Св 145
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 230 (2012) Св 10
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 233 (2012) Св 106, Св 122
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 236 (2012) Св 47
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 237 (2012) Св 44
 
А

Аз Буки, ISSN 0861-3990, Год. 22, бр. 31 (2012) Св 5
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 31 (2012) Св 49, Св 59
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 32 (2012) Св 15, Св 61, Св 63
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 33 (2012) Св 48, Св 60, Св 75
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 34 (2012) Св 19, Св 50, Св 66
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 31 (2012) Св 86
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 33 (2012) Св 41, Св 85
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 35 (2012) Св 11, Св 78, Св 87, Св 107, Св 148
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 177 (2012) Св 58
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 178 (2012) Св 32, Св 115, Св 146
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 180 (2012) Св 120, Св 137
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 181 (2012) Св 21, Св 28, Св 30
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 184 (2012) Св 73
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 185 (2012) Св 69
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 186 (2012) Св 132
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 187 (2012) Св 26, Св 27, Св 46
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 188 (2012) Св 74, Св 147, Св 149
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 189 (2012) Св 6
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 192 (2012) Св 70, Св 91, Св 125, Св 141
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 193 (2012) Св 8, Св 99
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 194 (2012) Св 77, Св 116
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 196 (2012) Св 17, Св 33
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 197 (2012) Св 144
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 198 (2012) Св 109
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 199 (2012) Св 22, Св 31, Св 68
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 201 (2012) Св 1, Св 13
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 202 (2012) Св 67
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 155 (2012) Св 108
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 158 (2012) Св 3
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 168 (2012) Св 40
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 31 (2012) Св 24, Св 53, Св 76
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 32 (2012) Св 52, Св 65
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 33 (2012) Св 71, Св 84, Св 95
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 34 (2012) Св 42, Св 64
 
Л

Литературен форум, ISSN 0861-2153, Бр. 1 (2012) Св 124
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4551 (2012) Св 98
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4552 (2012) Св 93
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4556 (2012) Св 83
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4557 (2012) Св 57
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4558 (2012) Св 72
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4563 (2012) Св 54
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4564 (2012) Св 92
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4565 (2012) Св 89
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4574 (2012) Св 113
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4575 (2012) Св 111
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4576 (2012) Св 100
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4578 (2012) Св 14, Св 56
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4579 (2012) Св 94
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 14, бр. 4580 (2012) Св 43
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 177 (2012) Св 20
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 180 (2012) Св 138
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 182 (2012) Св 104
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 183 (2012) Св 23
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 186 (2012) Св 140
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 189 (2012) Св 35, Св 114
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 192 (2012) Св 139
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 178 (2012) Св 101
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 179 (2012) Св 2
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 180 (2012) Св 39
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 181 (2012) Св 36
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 185 (2012) Св 29, Св 143
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 187 (2012) Св 117
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 191 (2012) Св 110
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 192 (2012) Св 12
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 199 (2012) Св 18
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 18, бр. 15 (2012) Св 4, Св 119, Св 123, Св 126, Св 129, Св 131, Св 136
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7014 (2012) Св 121
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7020 (2012) Св 79
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7023 (2012) Св 150
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7026 (2012) Св 118
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7035 (2012) Св 9
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7036 (2012) Св 7
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 19, бр. 7039 (2012) Св 34
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 207 (2012) Св 82
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 209 (2012) Св 105
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 210 (2012) Св 127, Св 142
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 213 (2012) Св 37
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 214 (2012) Св 80
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 215 (2012) Св 90
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 217 (2012) Св 133
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 222 (2012) Св 97
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 224 (2012) Св 130, Св 134
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 228 (2012) Св 112
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 229 (2012) Св 103
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 231 (2012) Св 128, Св 135
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 235 (2012) Св 51

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Аврамов, Алберт (интервюиращо лице) Св 32
Аврамов, Йосиф Аврамов (автор) Св 68
Аврамова, Мила (интервюиращо лице) Св 82
Ангелов, Иван, 1934- (автор) Св 69
Ангелова, Илияна (интервюиращо лице) Св 96
Ангелова, Мариана (автор) Св 4
Ангелова, Теодора (автор) Св 57
Андонов, Михаил, 1960- (интервюирано лице) Св 100
Андреев, Тодор Георгиев (автор) Св 30, Св 31
Ардженто, Азия, 1975- (интервюирано лице) Св 114
Асгедом, Текле Минассие (интервюирано лице) Св 32
Асланов, Юрий, 1951- (автор) Св 25
 
Б

Байчева, Блага (интервюиращо лице) Св 10
Бежански, Методи Стаменов, 1933- (автор) Св 136
Безлов, Тихомир Дечков, 1960- (интервюирано лице) Св 20
Бинев, Слави, 1965- (автор) Св 50
Бориславов, Ясен, 1964- (автор) Св 12
Борисов, Юрий Митков, 1956- (автор) Св 70
Бочуков, Петър Стоянов (автор) Св 21, Св 22
Бошняк, Бранимир, 1943- (автор) Св 123
Бояджиев, Милко (автор) Св 33
 
В

Василева, Светла (автор) Св 1, Св 116
Велев, Юри (интервюиращо лице) Св 102, Св 122
Велков, Иван, 1970- (интервюирано лице) Св 56
Венкова, Веселка (интервюиращо лице) Св 8
Влайкова, Калина (интервюиращо лице) Св 62
 
Г

Газдов, Никола (автор) Св 101
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 15, Св 19, Св 48, Св 49
Ганев, Петър (автор) Св 25
Ганчева, Мартина (автор) Св 24
Генов, Цветан Николов, 1938- (автор) Св 131
Георгиев, Валентин (автор) Св 58
Георгиев, Живко Петров, 1955- (автор) Св 25
Георгиев, Калин, 1969- (интервюирано лице) Св 81
Георгиев, Огнян (автор) Св 42, Св 65, Св 84
Георгиева, Блага (автор) Св 10
Георгиева, Блага (интервюиращо лице) Св 81
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 16
Гицов, Антон (автор) Св 77, Св 147
Горанова, Калина (автор) Св 95
Григоров, Михаил, 1951- (автор) Св 148
Гълъбов, Антоний Найденов, 1964- (интервюирано лице) Св 23
Гюрова, Лилия (интервюиращо лице) Св 14
Гюрова, Светломира (автор) Св 24
 
Д

Данков, Борис Ганчев, 1941- (автор) Св 109
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 104
Денизова, Вера (автор) Св 71, Св 76
Денчев, Петър Бориславов, 1986- (автор) Св 132
Джуретич, Никола (автор) Св 123
Дикова, Татяна (интервюиращо лице) Св 5
Дилън, Мартин (интервюирано лице) Св 34
Димитров, Пламен (автор) Св 85
Димова, Милена (интервюиращо лице) Св 2
Дичев, Ивайло Стефанов, 1955- (автор) Св 25
Дичев, Ивайло Стефанов, 1955- (интервюирано лице) Св 48
Додунеков, Стефан Манев, 1945-2012 (интервюирано лице) Св 5
Дърева, Велислава Иванова, 1953- (автор) Св 146
 
Е

Евстатиев, Симеон Евстатиев (интервюирано лице) Св 35
Евтимова, Здравка Василева, 1959- (автор) Св 133
Емануилиду, Румяна Любенова (интервюиращо лице) Св 111
Енев, Деян, 1960- (автор) Св 124
Ефтимова, Анна (интервюиращо лице) Св 89
 
З

Загоров, Орлин Тихомиров (автор) Св 13
Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 80
Златанова, Зинаида (автор) Св 36
 
И

Иванов, Ивайло, 1967- (интервюирано лице) Св 89
Иванов, Мартин Иванов, 1970- (интервюирано лице) Св 143
Иванова, Цвета (автор) Св 110
Илиев, Димитър (интервюиращо лице) Св 34
Илиев, Петър (автор) Св 59
Илиев, Петър (интервюиращо лице) Св 66
Илков, Ани, 1957- (автор) Св 124
Илчев, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 92
 
Й

Йончев, Димитър Трендафилов, 1944- (интервюирано лице) Св 86
Йоргова, Паулина (интервюиращо лице) Св 54
Йорданова, Люба (автор) Св 95
Йотов, Красен (автор) Св 25
Йотова, Илияна (интервюирано лице) Св 37
Йочев, Йордан (интервюиращо лице) Св 83
 
К

Кабаиванов, Емил, 1961- (интервюирано лице) Св 51
Калев, Емил (интервюирано лице) Св 111
Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 6
Калфин, Ивайло Георгиев, 1964- (автор) Св 87
Каневски, Петко Тенев, 1951- (автор) Св 131
Катанска, Цветелина (интервюиращо лице) Св 105
Кеворкян, Кеворк Таквор, 1944- (автор) Св 7
Киров, Любомир Кирилов, 1965- (интервюирано лице) Св 96
Кисьов, Стефан Гъдев, 1963- (автор) Св 134
Кицевски, Никола (интервюирано лице) Св 8
Кичин, Валерий Семьонович, 1938- (интервюиращо лице) Св 112
Ковачев, Андрей, 1967- (интервюирано лице) Св 38
Коджейков, Тодор, 1968- (интервюирано лице) Св 82
Колев, Богомил (автор) Св 149
Колева, Мария (интервюиращо лице) Св 43
Комитски, Сергей Михайлов, 1953- (автор) Св 136
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (автор) Св 93
Кончаловски, Андрей Сергеевич, 1937- (интервюирано лице) Св 112
Костов, Владимир (автор) Св 78
Костов, Иван Йорданов, 1949- (интервюирано лице) Св 49
Костов, Илия, 1954- (интервюирано лице) Св 113
Костурков, Йордан Йорданов, 1948- (автор) Св 119, Св 120
Крапачева, Искра (автор) Св 121
Кръстев, Георги (интервюирано лице) Св 10
Кръстев, Иван, 1965- (автор) Св 39
Кръстев, Иван (автор) Св 126
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 37
Кунчев, Божидар Богомилов, 1948- (автор) Св 124
Кънев, Пейчо Г., 1980- (автор) Св 127
Кънчев, Цветелин, 1967- (интервюирано лице) Св 14
Кънчева, Диана (интервюиращо лице) Св 38, Св 88
Кючуков, Делян (автор) Св 117
 
Л

Латева, Зорница (интервюиращо лице) Св 103
Ломборг, Бьорн, 1965- (интервюирано лице) Св 95
 
М

Малчева, Наталия (интервюиращо лице) Св 79
Манолов, Бисер (автор) Св 60
Маринов, Васил (интервюирано лице) Св 88
Маринов, Иво, 1963- (интервюирано лице) Св 72
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 145
Маркова, Зорница (автор) Св 64
Марчев, Петър, 1960- (автор) Св 135
Матутинович, Лиерка Цар (автор) Св 123
Милев, Момчил (автор) Св 95
Милков, Георги (интервюиращо лице) Св 45, Св 47
Милчев, Николай, 1958- (автор) Св 128
Минчев, Огнян Димитров, 1958- (автор) Св 25
Минчев, Огнян Димитров, 1958- (интервюирано лице) Св 102
Митев, Ваньо Иванов, 1954- (интервюирано лице) Св 94
Михайлова, Тихомира (интервюиращо лице) Св 23
Михалков, Юри (автор) Св 29
Мишева, Мила (интервюиращо лице) Св 92
Младенов, Иван (автор) Св 124
Модилиани, Серджо ди Кори (автор) Св 40
Момчилов, Кирил, 1939- (автор) Св 125
Москов, Николай (интервюиращо лице) Св 145
 
Н

Нанчев, Васил (интервюиращо лице) Св 56
Натов, Евгений (автор) Св 61
Нацев, Станко Нацев, 1943- (интервюиращо лице) Св 3
Начев, Генчо Кръстев, 1951- (интервюирано лице) Св 97
Нейков, Иван Нейков, 1955- (автор) Св 55
Нейков, Иван Нейков, 1955- (интервюирано лице) Св 90
Нейков, Свилен Емилов, 1964- (интервюирано лице) Св 118
Никанор, монах, 1975- (интервюирано лице) Св 73
Николай, митрополит Пловдивски (автор) Св 9
Николов, Валентин Алексиев, 1971- (интервюирано лице) Св 105
Николов, Григор (интервюиращо лице) Св 143
Николов, Карол Йорданов, 1935- (автор) Св 129
Николова, Патриция, 1979- (автор) Св 130
Николова, Силвия Ангелова, 1962- (интервюиращо лице) Св 94, Св 98
 
П

Панайотова, Моника, 1983- (интервюирано лице) Св 41
Панделиева, Лияна Пантелеева, 1970- (интервюиращо лице) Св 72
Паникян, Аида (автор) Св 99
Пантев, Андрей Лазаров, 1939- (интервюирано лице) Св 15
Пашева, Весела (автор) Св 93
Пенев, Димитър (интервюиращо лице) Св 118
Пенев, Станислав Пенчев, 1953- (преводач) Св 123
Пенкова, Даниела (преводач) Св 40
Петков, Любен Желязков, 1939- (автор) Св 124
Петкова, Валентина (интервюиращо лице) Св 90
Пирински, Георги Георгиев, 1948- (автор) Св 74
Първанова, Мариана (интервюиращо лице) Св 113
 
Р

Радева, Боряна (автор) Св 11
Райчев, Андрей Венцел, 1955- (интервюирано лице) Св 16
Рединг, Вивиан, 1951- (интервюирано лице) Св 43
 
С

Савов, Васил Савов (автор) Св 26
Сандолова, Надежда, 1956- (интервюирано лице) Св 62
Сантуш, Жозе Родригеш душ, 1964- (интервюирано лице) Св 122
Симов, Александър, 1977- (автор) Св 27
Славова, Цветанка (автор) Св 63
Славянски, Павел Стоименов, 1938- (автор) Св 131
Станев, Илин (съставител) Св 53
Станев, Илин (интервюиращо лице) Св 95
Станева, Бисера (автор) Св 84
Станева, Марина (автор) Св 52, Св 64
Старидолска, Елена (автор) Св 53
Стефанов, Борислав, 1979- (интервюирано лице) Св 54
Стефанова, Валентина (интервюиращо лице) Св 17
Стоянов, Николай (автор) Св 65
Струмски, Георги, 1932- (автор) Св 126
Събчев, Константин Христов (автор) Св 150
 
Т

Табакова, Красимира Лазарова, 1954- (интервюирано лице) Св 17
Тенчев, Желязко Петров (автор) Св 144
Тенчева, Диана (интервюиращо лице) Св 97
Теодоров, Атанас, 1941- (автор) Св 137
Терзиев, Светослав Стефанов (автор) Св 18
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 138, Св 139, Св 140
Тодоров, Владимир (интервюирано лице) Св 108
Тодорова, Капка (автор) Св 44
Тодорова, Теодора (интервюиращо лице) Св 100
Токин, Тодор Радиум, 1950- (автор) Св 107
Трайков, Трайчо Димитров, 1970- (интервюирано лице) Св 103
 
У

Ушев, Георги, 1974- (интервюирано лице) Св 80
Ушева, Надежда (интервюиращо лице) Св 115
 
Ф

Филипова, Иглика (съставител) Св 71
Фотев, Георги, 1941- (автор) Св 124
Фотев, Георги, 1941- (интервюирано лице) Св 19
 
Х

Хаджи, Мустафа (автор) Св 10
Халпер, Амнон, 1950- (интервюирано лице) Св 45
Хампарцумян, Левон, 1953- (интервюирано лице) Св 66
Хан, Йоханес (интервюирано лице) Св 79
Хиновски, Иван (интервюирано лице) Св 104
Христова, Боряна Владимирова, 1952- (интервюирано лице) Св 2, Св 3
Христова, Велиана Гаврилова (автор) Св 67, Св 91
Хърсев, Емил Манолов, 1961- (интервюирано лице) Св 75
 
Ц

Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 51
Цеков, Пламен Георгиев, 1964- (интервюирано лице) Св 98
Ценов, Борислав Славчев, 1938- (автор) Св 141
Циндори, Ружица, 1961- (автор) Св 123
Цолов, Чавдар (интервюиращо лице) Св 75
Цонев, Киряк Цонев, 1938- (автор) Св 28
Цонева, Росица (интервюиращо лице) Св 41, Св 86
 
Ч

Червенков, Васил, 1936- (интервюирано лице) Св 115
Чернева, Калина (автор) Св 76
Чивето, Микеле (интервюирано лице) Св 114
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 20, Св 35
Чуков, Боян (автор) Св 46
 
Ш

Шлотерер, Ролф, 1953- (интервюирано лице) Св 83
Шумналиев, Димитър Георгиев, 1947- (автор) Св 142
 
Я

Яалон, Моше (интервюирано лице) Св 47
Янков, Красимир (автор) Св 42
 
N

Nikolova, Silvija Angelova, 1962- вж Николова, Силвия Ангелова, 1962-

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Август 1903 г. - дни на жестокост и масов героизъм Св 149
Аз всичко бих отново изживял... Св 125
Ами ако гръмне балонът "фискална стабилност"? Св 58
Атентатът в Бургас е дело на спецслужба Св 45
[Атомната електроцентрала] АЕЦ "Белене" ще означава необратим руски монопол и високи цени на тока Св 102
 
Б

Балканизмът не е вина, а съдба Св 15
Банковите акции живнаха Св 61
Бащата на преврата Св 150
Биомасата ще е новият енергиен балон Св 103
Боклукчийска песен Св 127
Борбата с корупцията по високите етажи спря Св 37
Борисов отдавна прекали с медиите Св 49
Бунт на разума срещу безумието Св 13
Българинът вече не купува къща за цял живот Св 56
Българинът няма чувство за историчност Св 143
Бюджетен излишък - няма невъзможни неща Св 59
 
В

В България няма криза, ще живеем все така Св 16
В Китай трудно преглътнаха порнографските сцени Св 114
Верни на силовата традиция Св 21
Взривът в Бургас е поръчан отвисоко Св 34
Внимавайте с радикалните ислямисти Св 122
Всеки народ трябва да вярва на собствените си сили Св 32
Всички бедни държави имат проблем със сигурността си Св 20
Възможният разрив Св 22
Въпросът за мишката и книжката е демоде Св 2
 
Г

Гаражен бизнес за милиони за сметка на здравето Св 99
Глиган Св 133
Гор Видал - мъдрецът на Америка Св 120
Гума Св 142
 
Д

Давай винаги всичко от себе си Св 3
Дадохме достатъчно, търпението свършва Св 118
[Двайсет и един] 21 спецсъдии не стигат Св 80
Депресията у нас приключва Св 75
Дзен във Варна Св 138
Димитър Коруджиев на 70 години Св 124
Диригентът на детския радиохор си спомня със смях и любов за Япония Св 110
Днешните глобалисти са безродници като предишните интернационалисти Св 145
До два месеца подписваме новия газов договор Св 100
Държавата трябва да е честен брокер Св 66
Държавните ни мъже се държаха достойно след атентата Св 35
 
Е

Европа трябва да се събуди Св 41
Европейският не-съюз Св 39
Европейският съюз не е съветски Св 36
 
З

За да излезем от кризата, ни е необходима повече Европа Св 43
"За" и "против" Европейски банков съюз Св 60
За продан ли са майките и децата Св 9
Залагам на плюс безкрайност Св 5
Затегнахме мерките след атентата Св 82
Здравеопазването ни е в хаос Св 97
Здравната каса поема протезите и имплантите Св 98
Знаем за властта толкова, колкото и при Живков Св 48
 
И

И още от същото Св 24
Извадихме на бял свят загадката "Веда Словена" Св 111
Издъхна първият човек, стъпил на Луната Св 106
Има ли лимит европейската солидарност Св 57
Имаме шанс за инвестиции в автомобилната индустрия Св 54
Инвестирайте в хора и пътища Св 79
Индия избра за президент съратник на фамилията Ганди Св 29
Историкът и деструктурите Св 146
 
К

Какви иновации бе, ние толкова можем... Св 1
Капитан Блъд Св 135
Касата не плаща куп изследвания на пациенти за прием в болница Св 96
Касем Солеймани е поръчал атентата в Бургас, остава да открием кой е взривеният Св 47
Качете малките пенсии и махнете тавана Св 90
"Козлодуй" плащаше за "Белене" Св 105
Кой стои зад гражданската война в Сирия? Св 28
Кризата ще продължи още седем години Св 73
Кръговрат Св 130
Културният туризъм се продава най-добре чрез легендите Св 72
Кутията Св 132
 
Л

Лятно Св 128
 
М

Малки Гърции, големи проблеми Св 84
Мизерията е най-големият проблем у нас Св 62
Младите не искат да стават учители Св 92
Много труд за нищо Св 76
Много хубаво плача Св 137
Може ли още малко Св 64
 
Н

Навлизаме в ново мрачно Средновековие Св 112
Нагоре, ама малко Св 71
Накъдето и да тръгне ЕС, България е губеща Св 44
Напаст ли е зелената енергия, или как се раждат опасни митове Св 101
Направо сме за Гинес Св 67
Небесни катедрали Св 129
Невидимата средна класа Св 25
Невъзможни калкулации Св 127
Непознат град Св 134
Неувереното влизане Св 139
Нов световен ред?! Св 40
Новите европейски тенденции Св 46
Новите ислямисти в Арабския свят Св 11
Новото време Св 95
 
О

Облачна връзка Св 52
Обмисляме борд за разузнаването Св 88
Образование за продан Св 93
Олимпиадата на нашето (не)доволство Св 116
От даването на подкуп печелят малко хора, а губещите са много Св 83
Отиде си скандалният мъдрец Гор Видал Св 121
Още нещо за смъртта на Георги Димитров Св 147
Още сме далеч от реалното гражданско общество Св 17
 
П

Пазарът на труда обра каймака - изхвърли хората без умения Св 55
Панаирът - този 120-годишен синоним на Пловдив Св 6
Патриотизмът не е уикенд с кебапчета и ракия на историческа поляна Св 113
[Петстотин] 500 нови приемни семейства ще има до края на годината Св 89
Подслон Св 130
Покана за танго Св 141
Полет над гнездо на оси Св 42
Портрет на един учен и творец: Симеон Хаджикосев и неговата История Св 119
Последното село Св 128
Пред красивия протест всяка власт изглежда глупаво Св 12
Преломът Св 144
"Приносите" на професор Иван Ангелов Св 74
Пряка демонстрация Св 53
 
Р

Радикална ислямска секта с незаконни проповеди у нас Св 10
Разкрачената бюджетна политика на БСП Св 69
Разходка из микрокосмоса на пощенските картички Св 4
Редакционно обяснение на една дълга дискусия Св 70
Реквием за една нощ Св 127
Референдумът за АЕЦ "Белене" няма смисъл Св 23
Румъния - политическа криза с продължение Св 26
Русия каквато няма да я видите в новините Св 27
 
С

С мисъл за политическата есен Св 78
С по 5-6% годишно трябва да се увеличава токът Св 104
Само глупаците се оплакват от кризата Св 50
Само глухите не чуват барабаните на войната Св 30
Сбогом, Нийл Армстронг! Св 107
Светът на Георги Ковачев - Гришата Св 109
Сигурността се създава от потребителите Св 87
Скопие да спре да търси заплахи от България Св 38
Скъпата цена на русофобията Св 77
След атентата Св 130
Спомените на генерал Васил Бойдев Св 85
Стари мераци на нов лад Св 91
Стефан Стамболов: Властта заслепява Св 148
[Сто и десет] 110 години от рождението на Ангел Каралийчев Св 126
[Сто хиляди] 100 000 българи загинаха в катастрофи Св 108
Странник Св 130
[Съвременни български белетристи] Св 136
[Съвременни български поети] Св 131
Сънища Св 130
[Съюзът на демократичните сили] СДС отива на избори с името си Св 51
 
Т

Театралните директори трябва да са добри мениджъри Св 115
Тези, които всички мразят Св 65
Терористичният акт е замислен и подготвен далече от България Св 81
Това е истината - България я няма на спортната карта Св 117
Трите стратегически провала на ГЕРБ Св 68
Трябва ни външна политика на реалностите Св 86
Търсим терен за нов студентски кампус Св 94
Търся умни гласове в силиконовата врява Св 7
 
У

Унищожиха българската социология Св 19
 
Ф

Франция гласи европейски трибунал за България и Румъния Св 18
Франция е рай за българските сводници и проститутки Св 14
Френските банки: Паническо бягство от риска Св 63
 
Х

Хърватски поети Св 123
 
Ц

Цветаева на брега на езерото Мичиган Св 127
 
Ч

Четене на "Илиада" Св 140
Чикагската триада. Новият стратегически тризъбец на НАТО Св 31
Чиновническият жаргон на КЗД прикрива липсата на мисъл Св 8
 
Щ

Що е туй тероризъм и има ли той почва у нас Св 33

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 2, Св 3
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 4, Св 5, Св 6
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 7, Св 8


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 9
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 10, Св 11


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 12, Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 25
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 33
324 ИЗБОРИ Св 29
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 30, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 47, Св 86, Св 87, Св 88
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 48, Св 49, Св 50, Св 68
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 147
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 54
331.2 РАБОТНА ЗАПЛАТА. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. ПРЕМИИ. ХОНОРАРИ. ПАРИЧНА ПОДКРЕПА Св 76
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 55
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 56
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 57, Св 58, Св 59, Св 60, Св 61, Св 62, Св 63, Св 64, Св 65, Св 66, Св 67
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 68, Св 69, Св 70, Св 71, Св 72, Св 73, Св 74, Св 75, Св 76
339 ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 77
339.5 ВЪНШНА ТЪРГОВИЯ. МЕЖДУНАРОДНА ТЪРГОВИЯ. ВЪНШНО-ТЪРГОВСКА ПОЛИТИКА. МИТА Св 78
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 79
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 80
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 81, Св 82, Св 83
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 84
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 30, Св 85, Св 86, Св 87, Св 88
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 89, Св 90
371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО Св 8, Св 91
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 92, Св 93, Св 94


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Св 95


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ Св 96, Св 97, Св 98
615 ФАРМАЦИЯ. ФАРМАКОЛОГИЯ. ОБЩА ТЕРАПИЯ. ТОКСИКОЛОГИЯ Св 99
620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 100, Св 101, Св 102, Св 103, Св 104
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Св 105
629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА Св 106, Св 107
656.1 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА БЕЗРЕЛСОВИЯ ТРАНСПОРТ И ПЪТИЩАТА Св 108
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Св 6


75 ЖИВОПИС Св 109
78 МУЗИКА Св 110
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 111, Св 112, Св 113, Св 114
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 115
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Св 116, Св 117, Св 118


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Св 119
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 120, Св 121
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 4
869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 122
886.2 ХЪРВАТСКА ЛИТЕРАТУРА Св 123
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 124, Св 125, Св 126
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 127, Св 128, Св 129, Св 130, Св 131
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136, Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142


92 БИОГРАФИИ Св 85, Св 106, Св 107, Св 109, Св 120, Св 121, Св 124, Св 125, Св 126, Св 147, Св 150
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 143
940 ИСТОРИЯ НА ЕВРОПА Св 144
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 144
949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ Св 145
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 146
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 147, Св 148, Св 149, Св 150
949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.- Св 150

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Ангелов, Иван (1934-) Св 70, Св 74
Армстронг, Нийл (1930-2012) Св 106, Св 107
Асанж, Джулиан (1971-) Св 40
 
Б

Берия, Лаврентий Павлович (1899-1953) Св 147
Бойдев, Васил вж Бойдев, Васил Тенев (1893-1983)
Бойдев, Васил Тенев (1893-1983) Св 85
 
В

Видал, Гор (1925-2012) Св 120, Св 121
 
Г

Гарсия Лорка, Федерико (1899-1936) Св 4
Георгиев, Кимон (1882-1969) Св 150
Гришата вж Ковачев, Георги Вътев (1920-2012)
 
Д

Димитров, Венелин Св 85
Димитров, Георги (1882-1949) Св 147
Дойнов, Дойно вж Дойнов, Дойно Христосков (1929-)
Дойнов, Дойно Христосков (1929-) Св 146
 
К

Каралийчев, Ангел вж Каралийчев, Ангел Иванов (1902-1972)
Каралийчев, Ангел Иванов (1902-1972) Св 126
Караманов, Владимир Алексов (1874-1969) Св 148
Караманов, Владимир вж Караманов, Владимир Алексов (1874-1969)
Ковачев, Георги вж Ковачев, Георги Вътев (1920-2012)
Ковачев, Георги Вътев (1920-2012) Св 109
Коруджиев, Димитър вж Коруджиев, Димитър Георгиев (1941-)
Коруджиев, Димитър Георгиев (1941-) Св 124
Кръстев, Иван (1965-) Св 36
Кулев, Анри (1949-) Св 111
 
Л

Левски, Васил (1837-1873) Св 146
 
М

Мукерджи, Пранаб Св 29
 
Н

Недялков, Христо вж Недялков, Христо Христов (1932-)
Недялков, Христо Христов (1932-) Св 110
 
П

Пирински, Георги вж Пирински, Георги Георгиев (1948-)
Пирински, Георги Георгиев (1948-) Св 70
 
Р

Риос, Фернандо де лос (1879-1949) Св 4
 
С

Солеймани, Касем Св 47
Сталин, Йосиф Висарионович (1879-1953) Св 147
Стамболов, Стефан вж Стамболов, Стефан Николов (1854-1895)
Стамболов, Стефан Николов (1854-1895) Св 148
Стоилов, Стефан вж Стоилов, Стефан Илиев (1928-)
Стоилов, Стефан Илиев (1928-) Св 69, Св 70
 
Т

Терзиев, Никола Св 147
 
Ф

Фотев, Христо вж Фотев, Христо Константинов (1934-2002)
Фотев, Христо Константинов (1934-2002) Св 125
 
Х

Хаджикосев, Симеон вж Хаджикосев, Симеон Дончев (1941-)
Хаджикосев, Симеон Дончев (1941-) Св 119

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Арабски страни Св 11
 
Б

България Св 44, Св 46, Св 47, Св 55, Св 59, Св 67, Св 68, Св 77, Св 84, Св 95, Св 116, Св 150
 
В

Великобритания Св 52
 
Г

Германия Св 22
Гърция Св 64
 
Е

Европа Св 41
Европейски съюз Св 18, Св 44, Св 60
ЕС вж Европейски съюз
 
И

Израел Св 47
Индия Св 29
 
П

Пловдив Св 6
 
Р

Румъния Св 24, Св 26
Русия Св 27, Св 77
 
С

Сирия Св 28
 
Ф

Франция Св 63