ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 61, 2012, бр. 10

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Анелия Иванова

Съставители: Дора Деведжиева, Румяна Николова, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

БС 2012/10 Св 1
РАДЕВА, Яница, 1977-
        "Кратки разкази завинаги" - предговорът като разказ и книгата като учебник / Яница Радева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 34 (24-30 окт. 2012), с. 5.
По повод поредица "Кратки разкази завинаги" на издателска къща "Жанет 45", Пловдив, 2010-2012 г.
002.19(497.234):820/899
COBISS.BG-ID 1247159268


02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ
Вж и 002

БС 2012/10 Св 2
КАЛАЙДЖИЕВА, Константинка Кирилова, 1921-
        От свободните казарми могат да станат чудесни книгохранилища : интервю с дългогодишната директорка на Националната библиотека Константинка Калайджиева / Милена Димова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 226 (1 окт. 2012), с. 15.
027.54(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246254052


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

ТОПАЛОВ, Любомир К., 1973-
        Нобелите - като оскарите : а защо не връчиха на ЕС приз за икономика? И защо тъкмо Норвегия не иска да членува в наградения Евросъюз Вж Св 30


1 ФИЛОСОФИЯ


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

БС 2012/10 Св 3
ЛʼАМИНО, Танги
        Русо подхранва всички революции : разговор с Танги ЛʼАмино / Ален Абелар ; прев. от фр. Момчил Христов. Жан-Жак Русо - природата и свободата : към 300-годишнината от рождението на философа / Добрин Станев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 35 (19 окт. 2012), с. 10-11.
101(091)(44)
COBISS.BG-ID 1246588132


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2012/10 Св 4
ГАВРИИЛ, митрополит Ловчански, 1950-
        Важен е въпросът кой ще наследи патриарха : почти в цяла Европа се изучава религия, у нас 20 г. държавата не дава : интервю с Ловчанския митрополит Гавриил / Николай Москов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 292 (29 окт. 2012), с. 13.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1246726116

БС 2012/10 Св 5
НИКОЛОВА, Силвия Ангелова, 1962-
        Патриархът обединител / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4639 (30 окт. 2012), с. 16.
По повод навършването на 98 години от рождението на патриарх Максим
281.962(092)
92 Максим, патриарх български
COBISS.BG-ID 1246741988


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

        ОСТЪР родопски завой Вж Св 68


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2012/10 Св 6
ВЪЛКОВ, Илия
        Болезнената липса на авторитети създава псевдогерои : мнозинството от тези, които могат да навият пружините на часовниците за нова промяна, нямат желание да поемат кръста на своето време / Илия Вълков

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 234 (10 окт. 2012), с. 9, 10.
316.62
COBISS.BG-ID 1246396644

БС 2012/10 Св 7
ГЛЮКСМАН, Андре, 1937-
        Една мрачна визия за бъдещето на Европа : разговор с Андре Глюксман / Ромайн Лайк ; прев. от англ. Росен Асенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 33 (5 окт. 2012), с. 10.
316.334.3(4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246434788

БС 2012/10 Св 8
ДИМИТРОВА, Боряна Иванова
        Обществените сетива се настройват в режим "критично приемане" : интервю със социолога от "Алфа рисърч" Боряна Димитрова / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 252 (31 окт. 2012), с. 9, 10.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246767332

БС 2012/10 Св 9
ПАМПОРОВ, Алексей Владимиров
        Религиозните стереотипи отмират, но някой съзнателно ги съживява / Алексей Пампоров

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 226 (1 окт. 2012), с. 9, 10.
316.7
COBISS.BG-ID 1246253028

БС 2012/10 Св 10
        ПРОФЕСОР Кольо Коев на 60 години. - Съдържа: De profundis / Теодора Карамелска, Антоанета Колева. - Разузнавач в тила на мислимото (за "мисленето чрез" - съвсем лично) / Деян Деянов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 5.
316(092)
92 Коев, К.
COBISS.BG-ID 1246792420

БС 2012/10 Св 11
СПАСОВ, Орлин Мирчев, 1962-
        Политикът като част от публиката / Орлин Спасов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 34 (12 окт. 2012), с. 5.
Министър-председателят Бойко Борисов като читател и зрител
Текстът е част от проект "Застрашените свобода и плурализъм на медиите. Диагностика и решения" на фондация "Медийна демокрация"
316.77(497.2)
COBISS.BG-ID 1246457060

БС 2012/10 Св 12
ХРИСТОВ, Иво Ангелов, 1966-
        "Клечим пред пепелището на несбъдналото се българско общество" : разговор с Иво Христов / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 10-11.
Промените в света и българското общество
316.32(100+497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246807780

БС 2012/10 Св 13
ЮРУКОВ, Боян, 1984-
        Свободната информация показва колко прозрачно е управлението : интервю с инженера, създаващ сайтове за отворени данни / Боян Юруков ; Светла Василева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 230 (4 окт. 2012), с. 11.
316.77:007
COBISS.BG-ID 1246296292


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

БС 2012/10 Св 14
АБРАШЕВА, Марчела
        Защо средната класа е несигурна и оцеляваща / Марчела Абрашева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 284 (18 окт. 2012), с. 11-12.
323.32
COBISS.BG-ID 1246549732

БС 2012/10 Св 15
БЕЗЛОВ, Тихомир Дечков, 1960-
        Въведете борд в съдебната система : лошата новина е, че хората вече дават подкуп дори без да им го искат : интервю с Тихомир Безлов, старши анализатор в Центъра за изследване на демокрацията / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 268 (2 окт. 2012), с. 13.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246267108

БС 2012/10 Св 16
ВИДЕНОВ, Жан Василев, 1959-
        Премиерът на България не трябва да е кукла на конци : интервю с Жан Виденов, министър-председател на България 1994-1996 / Кеворк Кеворкян

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 193 (9 окт. 2012), с. 8, 17.
Интервюто е от предаването "Всяка неделя" по Нова телевизия, 7 окт. 2012 г.
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246377444

БС 2012/10 Св 17
ГЕРДЖИКОВ, Огнян Стефанов, 1946-
        Референдумът ще се провали : с професор Огнян Герджиков, председател на 39-ото народно събрание разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 274 (8 окт. 2012), с. 16-17.
По повод предстоящото всенародно допитване за АЕЦ "Белене"
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246346724

БС 2012/10 Св 18
КЪРДЖИЛОВ, Петър Иванов, 1950-
        Намерената кауза : общите блага и протестите за Закона за горите / Петър Кърджилов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 9.
По повод статията на Мария Иванчева "Загубената кауза? : протестите срещу "Закона за горите" и общите блага", публикувана в бр. 31 (21 септ. 2012), с. 10
323.23(497.2)
COBISS.BG-ID 1246805732

БС 2012/10 Св 19
ПЕТКОВА, Мария
        Сто дни реализъм : новата власт в Египет трябва да се справя с разочарованието, разделението и вътрешните си проблеми / Мария Петкова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 42 (20-26 окт. 2012), с. 30.
Политическата ситуация в Египет
323(620)
COBISS.BG-ID 1247883748

БС 2012/10 Св 20
СТАНЕВА, Марина
        Часът на сепаратистите : кризата разпали апетитите за независимост в Европа / Марина Станева, Светломира Гюрова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 43 (27 окт.-2 ноем. 2012), с. 28-29.
Вътрешните разделения между регионите в някои страни от Европейския съюз и изразените жeлания на хората от тях да формират свои собствени държави
323.17(4-6)
COBISS.BG-ID 1247899108

БС 2012/10 Св 21
СТОИЛОВА, Зорница
        Патриотични игри : с наближаването на изборите националистическата истерия ще става все по-шумна / Зорница Стоилова. Малката балканска война : ДПС в Кърджали създаде удобен повод за изява на националистите / Велина Господинова. - ДПС - Движение за права и свободи

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 43 (27 окт.-2 ноем. 2012), с. 14-15.
323.1(497.2)
329(497.2)ДПС
COBISS.BG-ID 1247893476


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

БС 2012/10 Св 22
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Драма няма, статуквото е налице : престрелката за Белия дом - бегли щрихи на двамата претенденти [Барак Обама и Мит Ромни] / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 239 (15 окт. 2012), с. 9, 16.
Преди президентските избори в САЩ през м. ноември 2012
324(73)
COBISS.BG-ID 1246484452


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

ТОШИЦУКИ, Кауаучи
        Няма опасност вълната от сирийски бежанци да стигне България : интервю с Тошицуки Кауаучи, временно изпълняващ длъжността ръководител на представителството на Върховния комисариат за бежанците към ООН в Република България Вж Св 31


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

АЗАМА, Род
        Терорът мина в интернет : не си играйте на демокрация, когато става въпрос за АЕЦ : интервю с Род Азама, управляващ директор на The Chancellor Group, специализирана в услуги по управление на риска Вж Св 88

БС 2012/10 Св 23
БЕЧЕВ, Димитър
        Задава ли се война между Турция и Сирия / Димитър Бечев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 160 (15 юни 2012), с. 20.
327.88(560:569.1)
COBISS.BG-ID 1246395108

БС 2012/10 Св 24
ДАМЯНОВА, Юлия
        Тънки ядрени линии : напрежението между Израел и Иран, което беше достигнало експлозивни нива осезаемо намаля. Засега / Юлия Дамянова, Светломира Гюрова ; по темата работи и Марин Душев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 41 (13-19 окт. 2012), с. 28-29.
327(569.4:55)
COBISS.BG-ID 1247108068

БС 2012/10 Св 25
КАЗНЬОВ, Бернар
        Влизането ви в Шенген няма връзка с ромите : интервю с Бернар Казньов, министър по европейските въпроси на Франция / Мария Незнакомова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 291 (25 окт. 2012), с. 27.
327(497.2:4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246679780

БС 2012/10 Св 26
МАКОТО, Ито, 1948-
        България е малка за японски коли : с посланика на Токио у нас Макото Ито, разговаря Пламен Кулински

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 270 (4 окт. 2012), с. 29.
327(520:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246299620

БС 2012/10 Св 27
МАКОТО, Ито, 1948-
        Не можем да приемем претенциите на Китай : интервю с н. пр. Макото Ито, посланик на Япония у нас / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 232 (5 окт. 2012), с. 6-7.
327(520:510)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246328292

БС 2012/10 Св 28
МЛАДЕНОВ, Николай Евтимов, 1972-
        Рано е да се говори за военни действия, свързани с България : интервю с Николай Младенов, министър на външните работи / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 272 (6 окт. 2012), с. 13.
По повод готовността на страната да се ангажира с военни действия срещу Сирия, ако това се наложи по силата на съюзническите споразумения с Турция
327(497.2)(047.53)
355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246342884

ОБЪРН, Питър
        Ритане срещу европейския ръжен Вж Св 32

БС 2012/10 Св 29
РИЙС, Марси
        Наблюдаваме ви с голям интерес : с посланичката на САЩ у нас Марси Рийс разговаря Деян Йотов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 296 (30 окт. 2012), с. 14-15.
327(73:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246743012

БС 2012/10 Св 30
ТОПАЛОВ, Любомир К., 1973-
        Нобелите - като оскарите : а защо не връчиха на ЕС приз за икономика? И защо тъкмо Норвегия не иска да членува в наградения Евросъюз / Любомир Топалов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 283 (17 окт. 2012), с. 11-12.
По повод присъдената Нобелова награда за мир на Европейския съюз
327.7:061.1ЕС
06:068Нобел:32
COBISS.BG-ID 1246521572

БС 2012/10 Св 31
ТОШИЦУКИ, Кауаучи
        Няма опасност вълната от сирийски бежанци да стигне България : интервю с Тошицуки Кауаучи, временно изпълняващ длъжността ръководител на представителството на Върховния комисариат за бежанците към ООН в Република България / Уляна Петрова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4628 (19 окт. 2012), с. 14-15.
327.722(047.53)
325.25(047.53)
COBISS.BG-ID 1246583012


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2012/10 Св 32
ОБЪРН, Питър
        Ритане срещу европейския ръжен / Питър Обърн. - Прев. от англ. ез. от в. Daily Telegraph (17 Okt. 2012)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 11.
Антиевропейски настроения у консервативните министри на Великобритания
328.13(410)
327.7:061.1ЕС
COBISS.BG-ID 1246812900

БС 2012/10 Св 33
ПЛЕВНЕЛИЕВ, Росен Асенов, 1964-
        Никой не ми налага вето по телефона : с президента Росен Плевнелиев разговаря Емилия Караабова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 295 (29 окт. 2012), с. 16-17.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246718180

БС 2012/10 Св 34
ЧЕРВЕНКОНДЕВ, Диан Тодоров, 1971-
        Директори на НЕК трябва да кажат натиск ли е имало за "Белене", или оферти : интервю с Диан Червенкондев, депутат от ГЕРБ, [председател на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на март 2012 г.] / Румяна Денчева. - НЕК - Национална електрическа компания

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 275 (9 окт. 2012), с. 13.
328.3(497.2)(047.53)
620.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246370788


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2012/10 Св 35
ГАНЕВ, Димитър
        До Европа и назад / Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 41 (12-19 окт. 2012), с. 11.
По повод политиката на БСП и лидера й Сергей Станишев
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1246893284

БС 2012/10 Св 36
ГАНЕВ, Димитър
        ДПС излиза от окопа / Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 42 (19-26 окт. 2012), с. 11, 12.
329(497.2)ДПС
COBISS.BG-ID 1246903012

БС 2012/10 Св 37
ГУЗЕНБАУЕР, Алфред, 1960-
        Трябва да обединим усилия, за да излезем от кризата : интервю със социалдемократа и бивш канцлер на Австрия Алфред Гузенбауер / Павлета Давидова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 243 (19 окт. 2012), с. 11.
329.14(436)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246587364

БС 2012/10 Св 38
ДАЙНОВ, Евгений Александров, 1958-
        В СДС вече не остана какво да се цепи : Евгений Дайнов, политолог, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 40 (5-12 окт. 2012), с. 14.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246885860

БС 2012/10 Св 39
ДЕВЕТ
        9 капана пред втори мандат за ГЕРБ. - Съдържа: Управляващите може и да имат шанс за политическо чудо, но трябва да се преборят със себе си / Алексей Лазаров. Закъде бяхме тръгнали. Капанът на лидерската партия. Цената на неглежирането и скатаването. Мнозинството на безличните. Борбата със съдебната система и реформата на престъпността. Защо Европа не е панацея. Здравеопазване на изкуствено дишане. Медиите - сляпото поле на властта. Неизвинени отсъствия.

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 43 (27 окт.-2 ноем. 2012), с. 8-13.
329(497.2)ГЕРБ
COBISS.BG-ID 1247891940

БС 2012/10 Св 40
ДИМИТРОВ, Доброслав Дилянов, 1978-
        Социалистите паднаха в капана на своя закон за референдумите : не подменяме въпроса, а го правим конституционен : интервю с Доброслав Димитров, депутат от ГЕРБ / Диана Кънчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 290 (24 окт. 2012), с. 13.
По повод предстоящия референдум за АЕЦ "Белене"
329(497.2)ГЕРБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1246648548

БС 2012/10 Св 41
ЖЕЛЕВ, Желю Митев, 1935-
        Ако остане сам, СДС няма шанс на изборите / интервю с д-р Желю Желев, президент на България (1990-1997) ; Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 297 (31 окт. 2012), с. 13.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246768356

БС 2012/10 Св 42
СИМЕОНОВ, Симеон Петров, 1957-
        Националното съгласие е пътят / Симеон Симеонов

В: Отечествен фронт. - ISSN C633-0924. - Юбилеен брой (17 окт. 2012), с. 1, 6.
По повод 70-та годишнина от създаването на Отечествения фронт/съюз
329.7(497.2)(091)
COBISS.BG-ID 1246905828

БС 2012/10 Св 43
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Готови сме да водим промените в Европа и света : изказване на Сергей Станишев пред Конгреса на Партията на европейските социалисти

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 227 (1 окт. 2012), с. 8, 17.
329(4)ПЕС(042)
329(497.2)БСП(042)
COBISS.BG-ID 1246251236

БС 2012/10 Св 44
СТАРИДОЛСКА, Елена
        ПЕС мажор : как новият стар пост на Сергей Станишев ще се отрази на БСП / Елена Старидолска. - ПЕС - Партия на европейските социалисти

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 40 (6-12 окт. 2012), с. 21.
329(4)ПЕС
329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1247070692

СТОИЛОВА, Зорница
        Патриотични игри : с наближаването на изборите националистическата истерия ще става все по-шумна : ДПС в Кърджали създаде удобен повод за изява на националистите Вж Св 21

БС 2012/10 Св 45
ШОПОВ, Владимир, 1970-
        Фаталната прегръдка на европейската левица / Владимир Шопов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 283 (17 окт. 2012), с. 19.
Поведението на левите движения в Европа в условията на глобализация
329.14/.15(4)
COBISS.BG-ID 1246531556


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

БС 2012/10 Св 46
ФИЛИПОВИЧ, Ненад, 1954-
        Липсата на добри проекти е по-голям проблем от липсата на пари / Ненад Филипович ; интервюто взе Екатерина Попова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 42 (20-26 окт. 2012), с. 42-43.
По повод инвестиционните процеси в Централна и Източна Европа
330.341(4-11)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247888356


331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА
Вж и 311; 349; 351; 613; 614; 658

БС 2012/10 Св 47
МЛАДЕНОВ, Тотю Младенов, 1964-
        Искаме да върнем майките по-рано на работа : интервю с Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика / Лиляна Филипова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 293 (27 окт. 2012), с. 13.
331(497.2)(047.53)
36(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246719972


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2012/10 Св 48
ЛОЗАНОВА, Камелия
        Всеки втори младеж на борсата е без образование : интервю с Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта / Анна Евтимова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4627 (18 окт. 2012), с. 14-15.
331.5:061.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246544100


332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО
Вж и 334

БС 2012/10 Св 49
ПАВЛОВА, Лиляна, 1977-
        Ще убедим Европа да финансира и рехабилитацията на пътища : интервю с министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова / Радостина Маркова, Бисера Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 43 (27 окт.-2 ноем. 2012), с. 16-17.
332.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247893988


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2012/10 Св 50
ДАЦОВ, Любомир, 1965-
        Данък върху лихвите? Ще е скъпа грешка : облагането на доходите от депозити влезе в дневния ред на управляващите / Любомир Дацов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 234 (10 окт. 2012), с. 9, 10.
Финансовата политика на правителството
336(497.2)
COBISS.BG-ID 1246396132

БС 2012/10 Св 51
ДЕНИЗОВА, Вера
        Изстрел в десния крак на ГЕРБ / Вера Денизова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 41 (13-19 окт. 2012), с. 14-15, 16.
По повод предложението на финансовия министър да въведе данък върху доходите от лихви
336.21/.26(497.2)
COBISS.BG-ID 1247106020

БС 2012/10 Св 52
ДЕНИЗОВА, Вера
        Цената на пропуснатите реформи : пет извода от бюджет 2013 / Вера Денизова, Калина Чернева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 40 (6-12 окт. 2012), с. 14-16.
336.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1247069156

БС 2012/10 Св 53
ДЯНКОВ, Симеон, 1970-
        Горивата, а не храните ще надуят инфлацията : бюджет 2013 е на по-високите доходи : интервю със Симеон Дянков, вицепремиер и финансов министър / Мартин Леков

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7077 (5 окт. 2012), с. 14-15.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246328548

БС 2012/10 Св 54
ИЛИЕВ, Петър
        Бюджет на предизборния риск / Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 40 (5-12 окт. 2012), с. 5.
По повод бюджет 2013, който Министерството на финансите публикува на сайта си
336.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1246883812

БС 2012/10 Св 55
НАТОВ, Евгений
        Банковите акции развързаха кесиите / Евгений Натов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 42 (19-26 окт. 2012), с. 8.
336.71(497.2)
COBISS.BG-ID 1246902500

БС 2012/10 Св 56
СЛАВОВА, Цветанка
        Либор-ът девалвира ; Отрицателни лихви за бегълците от еврото / Цветанка Славова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 41 (12-19 окт. 2012), с. 10.
336.78(4-6)
COBISS.BG-ID 1246892004

БС 2012/10 Св 57
СЛАВОВА, Цветанка
        Финансовите министри пак не се разбраха : европейският стабилизационен механизъм влезе в сила от 8 октомври / Цветанка Славова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 41 (12-19 окт. 2012), с. 15.
Съвещанието на финансовите министри от Европейския съюз на 8 и 9 октомври в Люксембург
336.74(4-6)
COBISS.BG-ID 1246893540

БС 2012/10 Св 58
СЪБЕВ, Димитър Желязков, 1976-
        Българският валутен борд има хищен нрав : покритието на лева с международни валутни резерви вече гони 200%. Не следва ли БНБ да увеличи паричното предлагане съобразно нарастналите валутни резерви? / Димитър Събев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 246 (24 окт. 2012), с. 9-10.
336.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1246645732


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2012/10 Св 59
ДАНЕВ, Божидар
        Хората не вярват, затова спестяват : интервю с Божидар Данев, изпълнителен председател на Българската стопанска камара / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7076 (4 окт. 2012), с. 15.
338.22(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246297572

БС 2012/10 Св 60
ЕФТИМОВА, Ваня
        Другата Америка : как Канада се превърна в по-динамична и просперираща нация от съседите си на юг / Ваня Ефтимова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 41 (13-19 окт. 2012), с. 30-31.
338.1(71)
COBISS.BG-ID 1247108580

БС 2012/10 Св 61
КАРОЛЕВ, Владимир, 1961-
        ГЕРБ пак ще управлява. И с данък "лихви" : с икономиста Владимир Каролев разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 281 (15 окт. 2012), с. 14-15.
338.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246474980

БС 2012/10 Св 62
ТАНЕВА, Десислава Жекова, 1972-
        Хлябът няма да поскъпва : Десислава Танева, председател на Комисията по земеделие и гори в НС / интервю на Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 238 (12 окт. 2012), с. 6-7.
338.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246453476


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2012/10 Св 63
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Строители на древна България : 170 млн. лв. по европейски програми отиват за реконструкция на исторически обекти / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 43 (27 окт.-2 ноем. 2012), с. 22-23.
339.923:061.1ЕС:904(497.2)
904(497.2)
COBISS.BG-ID 1247897060

БС 2012/10 Св 64
ГЕРАТЛИЕВ, Кирил
        Започнахме да променяме икономическата среда : интервю с Кирил Гератлиев, главен директор на главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност" към Министерството на икономиката, енергетиката и туризма / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7094 (22 окт. 2012), с. 23.
339.923(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246611684

БС 2012/10 Св 65
СТАНЧЕВ, Ивайло
        Пълен провал с оперативните програми / Ивайло Станчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 41 (12-19 окт. 2012), с. 29, 32.
339.923:061.1ЕС:338(497.2)
COBISS.BG-ID 1246894052


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

БС 2012/10 Св 66
СТРАШИМИРОВА, Ана Владимирова, 1974-
        Глобяваме с 4500 лв. за сексуален тормоз в офиса : интервю с Ана Страшимирова, председател на Комисията за защита от дискриминация (КЗД) / Мина Маринова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4640 (31 окт. 2012), с. 14-15.
342.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246765028


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2012/10 Св 67
МАРКОВА, Добринка, 1963-
        Можем да направим ДНК анализ и за 24 часа : интервю с Добринка Маркова, директор на Института по криминалистика / Сима Радкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 290 (24 окт. 2012), с. 16.
343.9:351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246652388


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

ИЛИЕВ, Петър
        Омбудсманът бе победен "в името на държавата" : конституционният съд отхвърли жалбата срещу банките Вж Св 71

БС 2012/10 Св 68
        ОСТЪР родопски завой. - Съдържа: Какво се крие под камъните, които обръщат съдебния процес срещу мюсюлманските духовни водачи / Зорница Стоилова. Агенти и имами : делото срещу мюсюлманските лидери в Пазарджик е пример за добри намерения и съмнително изпълнение / Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 41 (13-19 окт. 2012), с. 8-13.
347.91/.95(497.2)
297(497.2)
COBISS.BG-ID 1247104996

БС 2012/10 Св 69
СТАМБОЛОВА, Теодора Александрова
        Съдията от ВКС Теодора Стамболова: Вътрешният министър явно не се страхува от наказание / интервюто взе Росен Босев. - ВКС - Върховен касационен съд

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 41 (13-19 окт. 2012), с. 18-19.
347.96(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247107300


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2012/10 Св 70
АНАСТАСОВ, Анастас Василев, 1965-
        Шефовете на службите може да са политици : интервю с Анастас Анастасов, заместник-председател на Народното събрание / Боряна Йотова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4619 (10 окт. 2012), с. 14-15.
По повод законопроектите за службите за сигурност
351.74/.75(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246397668

БС 2012/10 Св 71
ИЛИЕВ, Петър
        Омбудсманът бе победен "в името на държавата" : конституционният съд отхвърли жалбата срещу банките / Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 41 (12-19 окт. 2012), с. 8.
351.9(497.2)
347.97/.99(497.2)
COBISS.BG-ID 1246891748

БС 2012/10 Св 72
        РАЗМИСЛИ върху предстоящите изменения на Закона за културното наследство . - Съдържа: За кого са поправките? / Диана Гергова. Ръцете на Венера Милоска : ч. 1-2/ Тодор Кръстев

В: Култура. - ISSN 0861-1408
Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 6-7.
Год. 56, бр. 37 (2 ноем. 2012), с. 2.
351.85:904(497.2)
COBISS.BG-ID 1246792932

БС 2012/10 Св 73
ШЛОТЕРЕР, Ролф, 1953-
        Шуробаджанащината е българско чудо : с Ролф Шлотерер, [автор на проекта] БОРКОР, разговаря Анна Заркова. - БОРКОР - Център за борба с корупцията

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 267 (1 окт. 2012), с. 16-17.
351.71(047.53)
COBISS.BG-ID 1246252004


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

БС 2012/10 Св 74
ДЕНОВ, Любомир
        Чавдар Джуров - българският Баумгартнер : през 1965 г. синът на военния министър скача от стратосферата след катапултиране от изтребител / Любомир Денов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 283 (17 окт. 2012), с. 19.
По повод парашутния скок на австрийския вертолетен пилот и парашутист Феликс Баумгартнер от Космоса на 14 октомври 2012 г., пилоти си спомниха, че български парашутисти са правили скокове от стратосферни височини преди 45-50 г.
358.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1246530532

БС 2012/10 Св 75
ДИМИТРОВ, Йордан
        Ген. Делов се опълчил на царя и за честта на прислужницата Елена / Йордан Димитров

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 297 (31 окт. 2012), с. 23.
По разкази на Надя Делова-Демирева, внучка на генерала
355.3(497.2)(093)(092)
92 Делов, В.
COBISS.BG-ID 1246770660

МЛАДЕНОВ, Николай Евтимов, 1972-
        Рано е да се говори за военни действия, свързани с България : интервю с Николай Младенов, министър на външните работи Вж Св 28

БС 2012/10 Св 76
ПЕТКОВ, Иван
        Простреляно небе : 110 години от рождението на един незаслужено позабравен български летец - генерал Борис Радев Ганев / Иван Петков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 234 (9 окт. 2012), с. 21.
358.4(497.2)(091)(092)
92 Ганев, Б.
COBISS.BG-ID 1246373348

БС 2012/10 Св 77
ТРИФОНОВ, Иван, 1945-
        Дадох проекта си на Баумгартнер, а той дори не ме покани да гледам : българинът, наричан австрийският Жул Верн, изчислил параметрите на балона за скок от стратосферата : интервю с Иван Трифонов, пилот на балон, живее в Австрия / Капка Тодорова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 284 (18 окт. 2012), с. 13.
По повод парашутния скок от Космоса на австрийския вертолетен пилот и парашутист Феликс Баумгартнер на 14 октомври 2012 г.
358.4(047.53)
COBISS.BG-ID 1246555364

БС 2012/10 Св 78
ЧОБАНОВ, Стоян Ангелов, 1959-
        29 Ямболски пехотен полк и битката при Одрин : 100 години от Балканската война / Стоян Чобанов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 17 (4 окт. 2012), с. 14, 15.
355.48(497.2:560)"1912/1913"
COBISS.BG-ID 1247167972


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2012/10 Св 79
АТАНАСОВ, Калоян
        Домовете отглеждат златни деца : държавата харчи 240 млн. лв. за алтернативна грижа, а половината малчугани у нас живеят в бедност / Калоян Атанасов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 43 (26 окт.-2 ноем. 2012), с. 19.
364.4-053.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1246906084

МЛАДЕНОВ, Тотю Младенов, 1964-
        Искаме да върнем майките по-рано на работа : интервю с Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика Вж Св 47


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

БС 2012/10 Св 80
ИГНАТОВ, Сергей Симеонов, 1960-
        Студентите - с дипломи 2 в 1 : интервю със Сергей Игнатов, министър на образованието, младежта и науката / Мила Мишева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4625 (16 окт. 2012), с. 14-15.
37.014(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246507748

БС 2012/10 Св 81
КУТИН, Любомир Николов, 1959-
        Отново за образованието : опит за диагноза и идеи за реформи [в България] / Любомир Кутин

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 34 (12 окт. 2012), с. 8.
37.014.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1246479076


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

БС 2012/10 Св 82
ДОБРЕВА, Ваня Чавдарова, 1965-
        Опасни заигравания с културната памет / Ваня Добрева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 17 (4 окт. 2012), с. 1, 3.
По повод проекта "Стереотипи и предразсъдъци в учебници, учебни помагала и образователни програми и планове за подготвителното и основното образование", осъществен през периода 2010-2011 година
373.31(075)(497.2)
COBISS.BG-ID 1246908388


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

БС 2012/10 Св 83
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Бъдете тревожно свободни, а не спокойно управлявани : най-добрата магистрала към прогреса е образованието, каза ректорът на СУ проф. Иван Илчев в присъствието на премиера при откриването на новата академична учебна година

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 227 (2 окт. 2012), с. 9, 10.
378.4(497.223)(042)
COBISS.BG-ID 1246262756


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2012/10 Св 84
БОТЕВ, Емил Александров
        Не очаквам земетресение във Вранча : интервю с Емил Ботев, ръководител на секция "Сеизмология" към Геофизичния институт на БАН / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 253 (30 окт. 2012), с. 6-7.
550.34(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246742756


551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ
Вж и 504

БС 2012/10 Св 85
АЛЕКСАНДРОВ, Веселин Аврамов, 1961-
        След горещото лято ни чака топла зима : интервю с Веселин Александров, директор на департамент "Метеорология", НИМХ-БАН / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4612 (3 окт. 2012), с. 14-15.
551.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246272740


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА
Вж и 539; 658

ЧЕРВЕНКОНДЕВ, Диан Тодоров, 1971-
        Директори на НЕК трябва да кажат натиск ли е имало за "Белене", или оферти : интервю с Диан Червенкондев, депутат от ГЕРБ, [председател на Временната парламентарна анкетна комисия за проверка на всички данни, факти и обстоятелства за решения и действия по проекта АЕЦ "Белене" от 2002 г. до края на март 2012 г.] Вж Св 34


621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА
Вж и 007; 537; 654; 681

БС 2012/10 Св 86
ДОКЛАДАЛ, Петър, 1959-
        Енергийният дипломат : интервю с регионалния мениджър на ЧЕЗ за България Петър Докладал / Ралица Николова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 43 (27 окт.-2 ноем. 2012), с. 42-44.
621.311.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247900644


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

БС 2012/10 Св 87
СЛАВЧЕВ, Ангел
        Падне ли шистовата забрана, пада и правителството : интервю с Ангел Славчев, [национален координатор на "Гражданска инициатива срещу шистовия газ"] / Александър Симов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 228 (2 окт. 2012), с. 11.
622.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246263268


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

БС 2012/10 Св 88
АЗАМА, Род
        Терорът мина в интернет : не си играйте на демокрация, когато става въпрос за АЕЦ : интервю с Род Азама, управляващ директор на The Chancellor Group, специализирана в услуги по управление на риска / Димитър Илиев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7039 (27 авг. 2012), с. 13.
65.012(047.53)
327.88(047.53)
COBISS.BG-ID 1246375908


656.2 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ

БС 2012/10 Св 89
        БАВНО Движещи се Железници : какво може и трябва да се направи с БДЖ, преди жп транспортът в България да се разпадне напълно : коментар. - Съдържа: Краят на сбъркания модел на БДЖ наближава. Отлагането на решенията скоро ще се измерва в човешки животи / Калина Горанова, Огнян Георгиев. Проблем 1: Политиците. Проблем 2: Вагоните. Проблем 3: Управлението. Проблем 4: Парите / по темата работи и Младен Петров

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 42 (20-26 окт. 2012), с. 1, 8-13.
656.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1247882980


656.3 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ЖЕЛЕЗНИ ПЪТИЩА И ПРОМИШЛЕНИЯ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ

БС 2012/10 Св 90
ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        "Мы за ценой не постоим..." : тъжни размисли по повод новото метро / Павел Попов. - Загл. на рус. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 33 (5 окт. 2012), с. 6-7.
656.3(497.223)
725.31(497.223)
COBISS.BG-ID 1246422756


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

БС 2012/10 Св 91
        ОТ Хакервил до киберфронта. - Съдържа: Хакерството вече е ценно оръжие за национални държави, корпорации и престъпни синдикати ; В сянката на "Черния отмъстител" : 20 години след като бе провъзгласена за инкубатор на компютърни вируси, България е удобна мишена за кибератаки / Момчил Милев. Арсеналът на виртуалните генерали : кои са кибероръжията, с които се провеждат атаките в интернет / Мартин Дешев.

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 40 (6-12 окт. 2012), с. 8-13.
681.324:347.3/.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1247067876


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

БС 2012/10 Св 92
АБРАШЕВА, Петя
        Есенен салон на изкуствата и културата - Русе 2012 г. / Петя Абрашева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 33 (17-23 окт. 2012), с. 3.
7.091.4(497.215)
COBISS.BG-ID 1246999268

БС 2012/10 Св 93
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        "Аполония 2012": база и надстройка / Митко Новков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 8.
Впечатления от "Празници на изкуствата Аполония", Созопол, 30 авг.-8 септ. 2012
7.091.4(497.23)
886.7.09
COBISS.BG-ID 1246793444

БС 2012/10 Св 94
ПЕТКОВА, Светла
        Арт Пловдив през септември / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 34 (12 окт. 2012), с. 6.
По повод артистичните събития в Пловдив, 2012
7.091.4(427.234)
COBISS.BG-ID 1246476516

БС 2012/10 Св 95
СПАСОВСКА, Кристина
        До "София диша" и напред : фестопис / Кристина Спасовска

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 7.
Трето издание на многожанровия фестивал "София диша", м. август 2012
7.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1246449892


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2012/10 Св 96
МИНЕКОВ, Велислав Величков, 1959-
        Бог да пази България от Вежди Рашидов : интервю със скулптора Велислав Минеков / Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 242 (18 окт. 2012), с. 11.
По повод реставрацията на паметника "Цар Освободител"
725.94.025(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246548452

ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        "Мы за ценой не постоим..." : тъжни размисли по повод новото метро Вж Св 90


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2012/10 Св 97
БУБНОВА, Ярослава Игоревна, 1961-
        Бунтът създава новото изкуство : за артфеста в София с куратора Яра Бубнова разговаря Таня Каранова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 288 (22 окт. 2012), с. 23.
По повод Sofia Contemporary - първия фестивал на съвременното изкуство на открито в градска среда, окт.-ноем. 2012
73/76.091.4(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246622180

БС 2012/10 Св 98
        БЪЛГАРКА е арт диктатор на 2012-а

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7091 (19 окт. 2012), с. 20.
Каролин Кристов-Бакърджиев, куратор на арт фестивала "Документа 13" в германския град Касел, стана първата жена оглавила годишната класация на стоте най-влиятелни личности в световното изкуство, съставяна от 11 години насам от авторитетното британско списание "ArtReview"
73/76
COBISS.BG-ID 1246586596

БС 2012/10 Св 99
        КАК да се финансират изкуствата?. - Прев. от англ. ез. от сп. Economist (22 Aug. 2012). - Съдържа: Няколко уводни думи / Емили Боброу. Позицията на овластения / Алън Дейви. Позицията на неовластения / Питър Спенс

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 34 (12 окт. 2012), с. 10.
73/76.003.2
COBISS.BG-ID 1246510052

БС 2012/10 Св 100
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Всичко на масата : "Кръгла маса": 9. Биенале на съвременното изкуство в Гуанджу, Южна Корея, 7 септ.-11 ноем. 2012 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 33 (5 окт. 2012), с. 12.
73/76:061.4(519.5)
COBISS.BG-ID 1246445540

БС 2012/10 Св 101
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Д-р Гатев и другите / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 2.
По повод художествения проект на д-р Гатев "Спорадична бифокалност", САМСИ (Софийски Арсенал - Музей за съвременно изкуство), 15 окт.-9 ноем. 2012
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1246745316

БС 2012/10 Св 102
ПЕТКОВА, Светла
        Изкуство за бъдещето : 18. Седмица на съвременното изкуство : "След 15 минути всички ще сме в бъдещето" (Опера), куратори Десислава Димова и Галина Димитрова-Димова, Център за съвременно изкуство "Баня странинна", 8 септ.-5 окт. 2012 / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 35 (19 окт. 2012), с. 4.
По повод международната изложба, представена в Пловдив
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1246580708

БС 2012/10 Св 103
ПЕТКОВА, Светла
        Какво се случва с приказното днес / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 3.
Изложбата на български художници "Чудовища и феи. Дознание-апология за приказното днес", куратор Йово Панчев, галерия Credo Bonum, София, 2-30 окт. 2012
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1246746084


741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ

БС 2012/10 Св 104
ГАЗДОВ, Иван Едуард, 1945-
        Карикатурите на карикатуриста окарикатуряват карикатуризма : Чавдар Николов, "Балът на художниците", галерия "Сезони", октомври 2012 / Иван Газдов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 35 (19 окт. 2012), с. 2.
По повод изложбата на карикатуриста, представена в София
741.5:061.4
COBISS.BG-ID 1246570724


745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН

БС 2012/10 Св 105
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        Чупливо : "Арт стъкло България - Америка", куратори: проф. Свилен Стефанов, Доун Бенет, галерия "Райко Алексиев", 18 септ.-8 окт. 2012 / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 34 (12 окт. 2012), с. 4.
Впечатления от международния фестивал на стъклото в София
748.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1246456548


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

БС 2012/10 Св 106
        ДЕЙМИЪН Хърст - хулиганът, който промени изкуството

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4619 (10 окт. 2012), с. 24.
По повод две изложби на провокативния британски творец: "Нова религия" в Националната художествена галерия, 18 окт.-2 дек. 2012, и паралелната изложба в Музейната галерия за модерно изкуство на ул. "Оборище" 10
75:061.4
COBISS.BG-ID 1246399716

БС 2012/10 Св 107
ДЕКОВА, Галина
        Избрано от наследството на Майстора : Владимир Димитров-Майстора, "Първичната материя", изложба по случай 130-годишнината от рождението на художника, галерия Индустриална, 19 септ.-15 окт. 2012 / Галина Декова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 33 (5 окт. 2012), с. 2.
75:061.4
COBISS.BG-ID 1246407396

БС 2012/10 Св 108
ОШАВКОВ, Лъчезар Живков, 1940-
        Аз съм свободен артист и хладен философ : с художника Лъчезар Ошавков разговаря Мая Константинова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 280 (14 окт. 2012), с. 8-9.
По повод изложбата живопис на художника "Париж и света, който обичам", галерия "Арте", 4-22 окт. 2012 г.
75.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1246483940

БС 2012/10 Св 109
        ТВОРЧЕСКОТО кредо на художника : 110 години от рождението на Борис Ангелушев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 250 (27-28 окт. 2012), с. 21.
75.071.1(092)
92 Ангелушев, Б.
COBISS.BG-ID 1246722532


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2012/10 Св 110
БОГДАНОВА, Янина
        Елегантно, дълбоко, стилно / Янина Богданова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 3.
Шести фестивал "Изкуството на барока", София, 6 окт.-26 ноем. 2012
78.034.7.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1246746340

БС 2012/10 Св 111
БЪРТЪН, Хъмфри, 1931-
        Маестрото : 100 години от рождението на [диригента] сър Джордж Шолти / Хъмфри Бъртън ; прев. от англ. Росен Асенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 12.
78.071.2(410)(092)
92 Шолти, Дж.
COBISS.BG-ID 1246810084

БС 2012/10 Св 112
ДОЧЕВА, Екатерина
        Америка в музикален контекст : Музикфест Берлин [2012] - финал / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 35 (19 окт. 2012), с. 5.
78.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1246582756

БС 2012/10 Св 113
ЛАЛОВА, Капка
        Филип Глас и новата опера / Капка Лалова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 10-11.
Творчеството на американския композитор
78.071.1(73)
COBISS.BG-ID 1246491620

БС 2012/10 Св 114
ПАНТЕЛЕЕВ, Мартин, 1976-
        Диригентът на бойното поле : разговор с [диригента] Мартин Пантелеев / Лили Големинова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 34 (12 окт. 2012), с. 7.
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246477284


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

БС 2012/10 Св 115
ЦВЕТАНОВ, Бойко
        Опера се гледа със сърцето, а не с очите : [интервю със световноизвестния тенор Бойко Цветанов] / Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 237 (12 окт. 2012), с. 25-26.
782.1.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246455524


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2012/10 Св 116
БАЛАБАНОВ, Алексей Октябринович, 1959-
        "Свещениците много харесват филмите ми за убийци" : разговор с [руския кинорежисьор] Алексей Балабанов / Наталия Боброва ; прев. от рус. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 34 (12 окт. 2012), с. 12.
По повод новия му филм "Аз също искам"
791.43-2(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246532836

БС 2012/10 Св 117
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Вкусови разминавания : 31. фестивал на българския игрален филм "Златна роза", 5-11 октомври 2012, Варна / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 35 (19 окт. 2012), с. 9.
791.43.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1246585828

БС 2012/10 Св 118
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Четиримата търсачи и Хелзинки / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 34 (12 окт. 2012), с. 2.
Документалният филм "Правилата на ергенския живот", продукция на Финландия/България/Норвегия, сценарист и режисьор Тонислав Христов
791.43-92.072
COBISS.BG-ID 1246452708

БС 2012/10 Св 119
ТОДОРОВ, Владислав Тодоров, 1956-
        България е на път да се превърне в неграмотно преписан цитат / Владислав Тодоров ; Мила Гешакова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 279 (13 окт. 2012), с. 16.
Интервю със сценариста на филма "Цветът на хамелеона", режисьор Емил Христов, получил награда "Златна роза" на фестивала на българския филм във Варна, 2012 г.
791.43.071(047.53)
COBISS.BG-ID 1246477028


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2012/10 Св 120
АРНАУДОВА, Боянка Апостолова, 1941-
        "Златната ябълка" откри сезона на операта / Боянка Арнаудова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 35 (19 окт. 2012), с. 3.
Операта за деца на Парашкев Хаджиев, диригент Борис Спасов
792.54.09
COBISS.BG-ID 1246577380

БС 2012/10 Св 121
ГЕОРГИЕВА, Катерина
        "Двама са малко - трима са много" - рожденикът с две лица / Катерина Георгиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 8.
Двадесето юбилейно издание на Международния куклено-театрален фестивал "Двама са малко - трима са много", Пловдив, 4-8 септ. 2012
792.97.091.4
COBISS.BG-ID 1246451172

БС 2012/10 Св 122
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Кошмарите на Фройд / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 4.
Спектакълът "Истерия" от Тери Джонсън в Държавен сатиричен театър "Алеко Константинов", режисьор Боян Иванов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1246790628

БС 2012/10 Св 123
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Таланти и реалности / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 35 (19 окт. 2012), с. 1.
По повод фестивала "Панаир на младите" в Младежкия театър "Николай Бинев", 8-15 октомври, 2012
792.2.091.4
COBISS.BG-ID 1246568932

БС 2012/10 Св 124
        ЗАКЪСНЕЛИТЕ уроци на Пантелей Пантелеев (15.01.1935-13.10.1982). - Съдържа: Спомням си Панто така.../ Маргарита Младенова. В късната есен на 1982 г. .../ Красимир Спасов. Кой знае защо... / Иван Добчев. Пишеше стихове... / Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 34 (12 окт. 2012), с. 3.
Спомени за театралния режисьор
792.2.071.1(092)
92 Пантелеев, П.
COBISS.BG-ID 1246453732

БС 2012/10 Св 125
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        Когато има... и театър : след "Сцена на кръстопът" - Пловдив / Пенка Калинкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 33 (5 окт. 2012), с. 5.
Впечатления от есенния театрален фестивал, 10-23 септ. 2012
792.2.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1246421476

БС 2012/10 Св 126
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Две събития от новия театрален сезон в Европа / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 34 (24-30 окт. 2012), с. 8.
Международният театрален фестивал "Диваделна Нитра" (Словакия) и световната премиера на 11 октомври на първата пиеса на Стивън Берсфорд "Последната от Хаусманови" (Stephen Beresford "The last of the Haussmans") на сцената на Националния театър в Лондон, представена в програмата му NT Live
792.2(4)
COBISS.BG-ID 1247163108

БС 2012/10 Св 127
ПЕТКОВ, Владимир
        Театърът не е занятие самотно... : Авиньон 2012 / Владимир Петков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 34 (12 окт. 2012), с. 9.
Впечатления от международния театрален фестивал, 7-28 юли 2012
792.2.091.4(44)
COBISS.BG-ID 1246482916

БС 2012/10 Св 128
СТАЙКОВ, Димитър Антонов, 1943-
        Младен Киселов покори САЩ с "Опит за летене" : постановките му са икони в театралния живот / Димитър Стайков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 297 (31 окт. 2012), с. 16.
По повод кончината на режисьора
792.2.071.2(092)
92 Киселов, М.
COBISS.BG-ID 1246768868

БС 2012/10 Св 129
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        "Свят/о" в Столичния куклен театър - фантастична приказка за възрастни / Асен Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 33 (17-23 окт. 2012), с. 8.
Пиесата "Свят/о" в Столичен куклен театър, автор, танци и постановка - Дуда Пайва, Холандия (гост)
792.97.09
COBISS.BG-ID 1247086564

БС 2012/10 Св 130
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        Сюрреалистичният фарс на несъзнаваното: "Истерия" от Тери Джонсън в Сатиричния театър / Асен Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 35 (31 окт.-6 ноем. 2012), с. 8.
Спектакълът "Истерия" от Тери Джонсън в Държавен сатиричен театър "Алеко Константинов", режисьор Боян Иванов
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247265252


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2012/10 Св 131
БОРИСОВ, Борислав, 1963-
        Животът е една прекрасна магия / Борислав Борисов - Боби Шоу ; Станко Нацев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 196 (12 окт. 2012), с. 11.
Интервюто с илюзиониста, основател на Първия магичен театър в България и на Първата детска илюзионна школа в Националния дворец на децата
793.8.071(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246456804

БС 2012/10 Св 132
ИЛЮМЖИНОВ, Кирсан Николаевич, 1962-
        Сам давам парите за "Петрол", те са мои : с председателя на Световната шахматна федерация и бивш президент на Калмикия Кирсан Илюмжинов разговаря Христо Николов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 293 (27 окт. 2012), с. 16-17.
794.1(100)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246713060

БС 2012/10 Св 133
ТЕРЗИЕВ, Асен Тодоров
        Софийска танцова седмица за пети път / Асен Терзиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 32 (10-16 окт. 2012), с. 8.
Пето издание на фестивала за съвременен танц Sofia Dance Week, 29 септ.-6 окт. 2012
793.32.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1246910948


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

БС 2012/10 Св 134
МЕРАНЗОВ, Христо Меранзов, 1934-
        Трябва национална спортна доктрина / Христо Меранзов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 289 (23 окт. 2012), с. 20.
796(497.2)
COBISS.BG-ID 1246631140


796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР.

БС 2012/10 Св 135
НЕЙКОВ, Свилен Емилов, 1964-
        Откриваме 700 нови тото пункта : интервю с министъра на спорта Свилен Нейков / Снежана Иванова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4636 (27 окт. 2012), с. 12-13.
796.032(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246724836


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БС 2012/10 Св 136
ПУЛЕВ, Кубрат Венков, 1981-
        Аз съм волна птица : интервю с Кубрат Пулев, двукратен европейски шампион по бокс за професионалисти и носител на пояса на Международната боксова федерация / Мария Димитрова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7103 (31 окт. 2012), с. 32-33.
796.83(047.53)
COBISS.BG-ID 1246770404

БС 2012/10 Св 137
ПУЛЕВ, Кубрат Венков, 1981-
        В България си е най-хубаво : има още какво да дам от себе си, казва най-добрият ни профибоксьор Кубрат Пулев / Марин Милашки

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 237 (12 окт. 2012), с. 11, 31.
Разговор с професионалния боксьор, носител на Европейската и Интернационалната титла в тежка категория за 2012 г.
796.83.071(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246454500


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК

БС 2012/10 Св 138
АЛЕКСОВА, Красимира Славчева
        Не можем да побългарим всички чужди думи : интервю с доц. Красимира Алексова, преподавател в [Катедра "Български език" на] СУ "Св. Климент Охридски" / Светла Каролева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4622 (13 окт. 2012), с. 12.
808.67(047.53)
COBISS.BG-ID 1246482404


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2012/10 Св 139
ЯНОУШЕК, Павел, 1956-
        Черна котка или субектът на познавача в мисленето за литературата и неговите комуникационни стратегии / Павел Яноушек ; прев. от чеш. Маргарита Симеонова. - Преводът е направен по Pavel Janoušek, Černá kočka aneb subjekt znalce v myšlení o literatuře a jeho komunikační strategie, Praha: Academia, 2012, с. 18-25, 76-80

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 34 (24-30 окт. 2012), с. 9-11.
82.0
COBISS.BG-ID 1247192036


820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ

БС 2012/10 Св 140
        СТРУЖКИ вечери на поезията : [стихотворения] / прев. от англ. Цветанка Еленкова. - Съдържа: Александра / Монгани Вали Сероте. Куршумът / Матея Матевски. Струг / Том Петсинис. 1977 / Джеймс Бърн. Дилемата на Марко Поло / Виктор Родригес Нунес. Дъхът на пасифика / Данзан Няамаа. Техника на стихотворението / Марко Погачар. Лебедът и леопардът / Хусто Хорхе Падрон

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 32 (10-16 окт. 2012), с. 15-16.
820/899-1
COBISS.BG-ID 1246975716


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 141
ХЕМОН, Александър, 1964-
        Добър живот : [разказ] / Александър Хемон ; прев. от англ. Богдан Русев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 33 (17-23 окт. 2012), с. 9.
820(73)-32
COBISS.BG-ID 1247090660


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

        ЕНТРОПИЯ по софийските улици Вж Св 213


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 142
ЙОСИПОВИЧИ, Габриеле, 1940-
        Защо не разбираме Кафка / Габриел Йосиповичи ; прев. от англ. Ружа Мускурова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 33 (17-23 окт. 2012), с.10-12.
830(436).09
COBISS.BG-ID 1247091940

БС 2012/10 Св 143
МАЛ, Сеп, 1955-
        Раздели I ; Ваза ; Замръзнала река : стихотворения / Сеп Мал ; прев. от нем. Кръстьо Станишев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 17 (4 окт. 2012), с. 15.
830(436)-1
COBISS.BG-ID 1247174116


830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК

БС 2012/10 Св 144
ДЮРЕНМАТ, Фридрих, 1921-1990
        Песен ; Неизбежното чака : стихотворения / Фридрих Дюренмат ; прев. от нем. Кръстьо Станишев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 17 (4 окт. 2012), с. 15.
830(494)-1
COBISS.BG-ID 1247169764


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 145
ШАР, Рене, 1907-1988
        Грижовната ; Послепис ; Летописи ; Левичарят ; Властителят : [стихотворения] / Рене Шар ; прев. от фр. Златозар Петров

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 32 (10-16 окт. 2012), с. 14.
840-1
COBISS.BG-ID 1246950372


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 146
АЛТАРИБА, Антонио, 1952-
        Изкуството да летиш : разговор с проф. Антонио Алтариба за комикса, родителите и историята / разговора води Антон Стайков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 35 (19 окт. 2012), с. 12.
По повод едноименната графична новела на испанския писател, получила международно признание
860(047.53)
COBISS.BG-ID 1246589412


869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 147
МЕЛУ, Жузе Диаш де, 1925-2008
        Зима без пролет I : [разкази] / Жузе Диаш де Мелу ; прев. от португ. Йоанна Георгиева. - Бележки за автора от Илияна Чалъкова. - Съдържа: Стара учителка ; Някогашна ученичка

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 33 (17-23 окт. 2012), с. 14-15.
869.0-32
COBISS.BG-ID 1247098852


869.0(81) БРАЗИЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 148
МАТЕЕВА, Боряна Стефанова, 1952-
        Бразилско признание за Румен Стоянов / Боряна Матеева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 36 (26 окт. 2012), с. 4.
Удостояването на българския латиноамериканист със званието "почетен доктор" на Университета на град Бразилия за разпространението на бразилската култура и литература
869.0(81)(092)
92 Стоянов, Р.
COBISS.BG-ID 1246746596


877.4(564.3) КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 149
ХАДЖИПАПАС, Христос, 1947-
        Глобализацията доведе човека до самота : интервю с Христос Хаджипапас, председател на Съюза на Кипърските писатели / Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 250 (27-28 окт. 2012), с. 22.
877.4(564.3)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246723044


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 150
ИНДЗЕБЕЛИС, Елпидофорос
        Гърция изживява криза в поезията, или за истинската поезия на Юлия Толя / Елпидофорос Индзебелис ; прев. от гръцки Олга Андреева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 33 (17-23 окт. 2012), с. 4.
877.4-1.09
COBISS.BG-ID 1247030500


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 151
СОСНОРА, Виктор Александрович, 1936-
        Дискове на безнадеждностите : [проза] / Виктор Соснора ; прев. от рус. Белла Цонева-Динкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 35 (31 окт.-6 ноем. 2012), с. 7.
882-3
COBISS.BG-ID 1247264228


885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 152
ГЕОРГИЕВ, Адам, 1980-
        Из стихосбирката "Поет Страдание Палач" : [стихотворения] / Адам Георгиев ; прев. от чеш. Димана Иванова. - Съдържа: Да подпишеш опасната присъда... ; На границата ще донесат...

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 32 (10-16 окт. 2012), с. 15.
885.0-1
COBISS.BG-ID 1246951396


886.1/.6 ЛИТЕРАТУРА НА ЮГОСЛАВИЯ

БС 2012/10 Св 153
        [СИЧЕВО 2012 : стихотворения] / прев. от сръб. Людмила Миндова. - Бележки от Силвия Чолева. - Съдържа: Стая / Никола Вуйчич. При вестта за кражбата на най-стария сърп в Багдад ; Основно боядисване / Енес Халилович. Повече светлини ; При изгрев / Иво Фърбежар. Късна есен / Хаджем Хайдаревич. Къща и кусури / Тодор Чаловски. Приказки и други разкази (откъс от романа "Целувка за лека нощ") / Милош Грозданович. Морякът Л. М. ; Грешка / Душко Новакович. Вътрешна стая / Любета Лабович. 4 ден / Горан Живкович - Горки

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 34 (24-30 окт. 2012), с. 12-13.
886.1/.6-1
COBISS.BG-ID 1247205604


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 154
БАЯЦ, Владислав, 1954-
        Не обичам големите думи : разговор с Владислав Баяц / Силвия Чолева ; прев. от сръб. Александра Ливен

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 34 (24-30 окт. 2012), с. 1, 4.
Интервюто е излъчено по БНР, програма "Христо Ботев", предаването "Артефир", рубриката "Гласът на литературата", съвместен проект на Българското национално радио и Литературен вестник
886.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1247130596


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 155
АЛИПИЕВА, Антоанета Петрова, 1956-
        Между митовете и реалността : прозата на Любен Петков / Антоанета Алипиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 35 (31 окт.-6 ноем. 2012), с. 14.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1247265508

БС 2012/10 Св 156
АНДАСАРОВ, Петър Георгиев, 1937-
        Творецът днес е отритнат и пратен в забвението : интервю на Йордан Ганчовски с Петър Андасаров

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 17 (4 окт. 2012), с. 8.
По повод 75 години от рождението на писателя
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1246927076

БС 2012/10 Св 157
ВРИНА-Николов, Мари, 1960-
        Екзотизация срещу европейскост: българското - поглед от България и от САЩ ("Физика на тъгата" и "На Изток от Запада") / Мари Врина-Николов ; прев. от фр. Елица Захариева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 33 (17-23 окт. 2012), с. 12-13.
Съвременната българска литература, представена чрез две творби: романът "Физика на тъгата" на Георги Господинов, написан на български и в България (2011), и сборникът с разкази "На Изток от Запада" на Мирослав Пенков, автор, който живее в САЩ от 2001 г. и е написал текстовете от книгата първо на английски (Ню Йорк, 2011), а после на български (София, 2011)
886.7.09
COBISS.BG-ID 1247095268

БС 2012/10 Св 158
ГАНЧЕВ, Марко, 1932-
        След като си отиде циганското лято, ще останат само циганите : интервю с писателя Марко Ганчев / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 251 (27 окт. 2012), с. 18.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1246723812

БС 2012/10 Св 159
ГЕОРГИЕВ, Марин, 1946-
        Първан Стефанов - или пренебрегваното класично / Марин Георгиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 32 (10-16 окт. 2012), с. 3.
Текстът е четен на научната конференция "Между изстрелите", посветена на поета и на Надежда Драгова, София, 22-23 ноември 2011 г.
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1246643940

БС 2012/10 Св 160
ГОСПОДИНОВ, Георги, 1968-
        Обезпечено с литература / Георги Господинов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 34 (24-30 окт. 2012), с. 3.
Текстът е четен на Международния литературен фестивал в Берлин (ILB), 4-16 септ. 2012 г.
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1247131364

БС 2012/10 Св 161
ДОЙНОВ, Пламен Иванов, 1969-
        За "Чупливо" на Владимир Попов / Пламен Дойнов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 35 (31 окт.-6 ноем. 2012), с. 4-5.
Слово, произнесено в Унгарския културен институт в София на 11 окт. 2012 г. на премиерата на книгата на Владимир Попов "Чупливо", София, Просвета, 2012
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1247257572

БС 2012/10 Св 162
ЗАРЕВ, Владимир Пантелеев, 1947-
        За мрака и надеждата в националната ни съдба : интервю с писателя Владимир Зарев / страницата подготви Лъчезар Лозанов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 43 (26 окт. 2012), с. 25.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1246724580

БС 2012/10 Св 163
ЗАРЕВ, Тони Стоянов, 1945-
        Водолей / Тони Зарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 32 (10-16 окт. 2012), с. 9.
По повод сборника "Водолей. Посветено на Иван Вазов", София, 1920
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1246925796

БС 2012/10 Св 164
ИВАНОВ, Ивайло Иванов, 1972-
        Литературата в интернет: Мълчание и загадка. Сфинкс / Ивайло Иванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 35 (31 окт.-6 ноем. 2012), с. 3.
Представянето на българската литература в интернет
886.7:681.324
COBISS.BG-ID 1247238628

БС 2012/10 Св 165
ИГНАТОВ, Владимир Димитров, 1987-
        "Великата, божествената истина!" : наблюдения върху властовите механизми в комедията "Пред изгрев слънце" на Стефан Л. Костов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 13.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1246496740

БС 2012/10 Св 166
КАМБУРОВ, Димитър Костадинов, 1962-
        Първолични носталгии : [отзив за романите] "Възвишение" от Милен Русков и "Физика на тъгата" от Георги Господинов / Димитър Камбуров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 35 (19 окт. 2012), с. 6-7.
886.7-31.09
COBISS.BG-ID 1246583780

БС 2012/10 Св 167
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова, 1957-
        Играещата със стихиите (Багряна и Бретан) / Катя Зографова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 34 (24-30 окт. 2012), с. 6-7.
По повод едно любовно пътуване на Елисавета Багряна и проф. Боян Пенев до Бретан, Франция, през 1925 г.
886.7(091)
COBISS.BG-ID 1247161828

БС 2012/10 Св 168
МЛАДЕНОВА, Фани Димитрова
        "Този младеж ще надмине всички ни!" : 150 години от рождението на Димчо Дебелянов / Фани Младенова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 240 (16 окт. 2012), с. 21.
886.7(092)
92 Дебелянов, Д.
COBISS.BG-ID 1246509540

НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        "Аполония 2012": база и надстройка Вж Св 93

БС 2012/10 Св 169
ПЕНКОВ, Мирослав, 1982-
        Чувствам се българин, а не човек на света : интервю с Мирослав Пенков, носител на наградата на Би Би Си за кратък разказ с произведението си "На изток от Запада" / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 241 (16 окт. 2012), с. 14.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1246511076

БС 2012/10 Св 170
ПЕТКОВ, Николай, 1971-
        Отец Николай: Стигнах на стоп до архипелаг ГУЛАГ / интервю на Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 240 (15 окт. 2012), с. 6-7.
По повод новата книга на отец Николай (Петков), сборника разкази "Стадионът на старата госпожа", София, Сиела, 2012
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1246474724

БС 2012/10 Св 171
ПЕТРОВА-Хаджипапа, Василка, 1946-
        Поезията се ражда от мига / Василка Хаджипапа ; интервю на Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 244 (20-21 окт. 2012), с. 22.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1246610660

БС 2012/10 Св 172
РАДЕВА, Яница, 1977-
        Времето на празника в поезията на Иван Теофилов / [Яница Радева]

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 12.
886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1246492132

БС 2012/10 Св 173
ЦОКЕВ, Петър Димитров, 1937-
        Кладенчовата вода / Петър Цокев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 17 (4 окт. 2012), с. 10.
Творчеството на писателя Славчо Николов
886.7.09
COBISS.BG-ID 1246929892

БС 2012/10 Св 174
ШУМЕЛОВ, Владимир Стефанов, 1958-
        По следите на едно писмо / Владимир Шумелов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 32 (10-16 окт. 2012), с. 4-5.
По повод две книги на Петър Бакърджиев, "Д-р Ливингстън, предполагам" (2008) и "Хардал" (2006), както и писмо на техния автор до Владимир Шумелов, в което отбелязва множество паралели между фантастичния роман на Димитър Ангелов "Земята пред гибел" (1956) и американския филм "Армагедон" (1998)
886.7.09
COBISS.BG-ID 1246908900


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2012/10 Св 175
АНДАСАРОВ, Петър Георгиев, 1937-
        Аналог ; Предзалезно ; Дай Боже ; Мама песен тъче ; Мама детството ми кърпи ; Ранни думи за утре ; Завещание ; След дъжда ; Като илюзия от детски сън... ; Етюд за часовник : стихотворения / Петър Андасаров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 244 (20-21 окт. 2012), с. 21.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246604772

БС 2012/10 Св 176
БАЛАШЕВИЧ, Диана
        [Вървиш напред... : стихотворение] / Диана Балашевич

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 33 (17-23 окт. 2012), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247128292

БС 2012/10 Св 177
БОГДАНОВ, Божидар Давидов, 1963-
        Писнало ми бъдеще красно ; Боженци ; Свирепо настроение на селяни ; За лекотата ; Географски детерминизъм II ; Три въздишки ; Единицата ; Край античния Нове, край Дунава, край... ; Един ден ; Оловносив Овидий : [стихотворения] / Божидар Богданов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 35 (31 окт.-6 ноем. 2012), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247285732

БС 2012/10 Св 178
БОЯДЖИЕВА, Ваня
        Към бъдещото ми второ дете ; Некролози ; Супернова ; Чекмеджето с юмруците ; Викам : [стихотворения] / Ваня Бояджиева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246501092

БС 2012/10 Св 179
БУРНАСКИ, Евстати Стоилов, 1922-
        Триптих ; Интензивно отделение ; Обратен път ; Горски звяр ; Босилков аромат ; Брат и сестра ; Послепис : стихотворения / Евстати Бурнаски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 244 (20-21 окт. 2012), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246604260

БС 2012/10 Св 180
ВЕЛИЧКОВА, Бистра, 1986-
        Шехерезада от Луизиана ; Една майка ; '29-а година ; Убиец на време ; Със страх и омраза ; Безмълвен вик ; 703 ; Фелипа ; Без следа : [стихотворения] / Бистра Величкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 34 (24-30 окт. 2012), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247219940

БС 2012/10 Св 181
КАЛПАКЧИЕВ, Петър
        Думите, написани на лист... ; "Само със сладкиши храним мъртъвците си"... ; Боговете живеят на покрива ; Днес вървях само по светлите улици... ; Гугутките са ангелите на моето родно място... ; Луната като детско балонче... : [стихотворения] / Петър Калпакчиев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246502884

БС 2012/10 Св 182
КИЦОВ, Петко Иванов, 1937-
        Вечерен сняг ; Словоделец ; Било е всичко тук ; Изход : [стихотворения] / Петко Кицов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 238 (13-14 окт. 2012), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246480612

БС 2012/10 Св 183
КОЛЬОВСКА, Таня Георгиева
        Близост ; Домът ми ; Предпазливо ; Браним неистово... ; "Тя яде малко" - казва, хвали се, че ме познава... ; Признание ; Пясъчна роза : [стихотворения] / Таня Кольовска

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 286 (20 окт. 2012), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246615012

БС 2012/10 Св 184
МАРГОВ, Борис
        беше толкова коралово... ; синя жена е вплела в себе си... ; напластено сеното мирише... ; самотата затисна ме... ; морето виновно вълни свежда... ; обещавам ти че всичко ще свърши... ; нека се стъмни... ; кой ми сложи тъп молив в ръцете... ; съмва се... : [стихотворения] / Борис Маргов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 34 (24-30 окт. 2012), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247221220

БС 2012/10 Св 185
ПЕНЧЕВА, Станка Михайлова, 1929-
        Глобално затопляне ; Семена ; Не ми пожелавайте дълги години... ; Докосване : [стихотворения] / Станка Пенчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 272 (6 окт. 2012), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246350820

БС 2012/10 Св 186
ПОРОМАНСКИ, Йордан
        Изгрев над Сирос ; Край Кини (о-в Сирос) ; В Атина : [стихотворения] / Йордан Поромански

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 32 (10-16 окт. 2012), с. 11.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246947556

БС 2012/10 Св 187
ПЪРВИ
        1 октомври - празник на поезията : стихотворения. - Съдържа: Когато гледах филма за Пучини / Драгомир Шопов. Дървото на забравата / Михаил Григоров. Висота / Цветан Илиев. Разглеждам си чертите на лицето... / Стойка Мариновска. Граматика / Лиана Даскалова. Любов / Екатерина Дончева. Разпятие / Стефан Моллов. Дълг / Панчо Панчев. Поети / Петко Каневски. Обери ми цветовете... / Мария В. Николова. Бягство / Михаил Белчев. Ах, тоя люляк на Иван Вазов / Лозан Такев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 17 (4 окт. 2012), с. 5.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246916580

БС 2012/10 Св 188
ПЪРВИ
        1 октомври - празник на поезията : стихотворения. - Съдържа: О, какво усилие полага / Красимир Петров. Стихотворение с препинателни знаци / Георги Драмбозов. Защото любовта е дълга улица... / Мариана Александрова. Време / Продрум Димов. Видение край Нарофоминск / Лъчезар Еленков. Улични табелки / Петко Огойски. Равносметка / Цветан Генов. Есенна импресия / Воймир Асенов. Полог / Венцеслав Пейков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 17 (4 окт. 2012), с. 12.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247158500

БС 2012/10 Св 189
ПЪРВИ
        1 октомври - празник на поезията : стихотворения. - Съдържа: Пущинак / Петя Цолова. Отсъствие / Пламен Александров. Всичко ми каза в един миг... / Иван Енев. Орфичен празник / Атанас Капралов. Любовта може всичко / Орфей Петков. Живот - каменоломна / Нели Дечева. Утеха / Николай Милчев. Нова народна песен / Катерина Кирянова. Светлина / Александър Ангелов. Писателско кафене / Янаки Зибилянов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 17 (4 окт. 2012), с. 7.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246926564

БС 2012/10 Св 190
ПЪРВИ
        1 октомври - празник на поезията : стихотворения. - Съдържа: Сериозна смешка / Орлин Орлинов. Привечер / Матей Шопкин. Граница / Слави Георгиев. Зазоряване / Емил Енчев. Езерна трева / Марина Матеева. Виолетовият пламък свети в душата ми... / Лина Борджиева. Искра от пламък / Надя Неделина. Никой не поиска от мен... / Мая Шопова. Флигорната / Валентин Качев. Песен / Ана Александрова. Тъга / Карол Николов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 17 (4 окт. 2012), с. 6.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246920932

БС 2012/10 Св 191
ПЪРВИ
        1 октомври - празник на поезията : стихотворения. - Съдържа: Чудо / Лалка Павлова. Родина / Иван Дочев. Поетът на малкия град / Димитър Златев. Камбани / Йордан Кушев. Сократовата чаша / Кина Къдрева. Спомен за море / Анелия Янковска-Сенгалевич. Залез / Анибал Радичев. Старите приятели / Наталия Ерменкова. Мой град! / Трендафил Василев. Сбогом Дон Кихот / Людмил Симеонов. Защита на българския език / Кольо Чалъков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 17 (4 окт. 2012), с. 13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247164388

БС 2012/10 Св 192
СТОЯНОВ, Владимир Стоянов, 1959-
        Зад катедралната стена ; Началото и краят ; Пътят : стихотворения / Владимир Стоянов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 293 (27 окт. 2012), с. 31.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246717412

БС 2012/10 Св 193
ХРИСТОВ, Тодор
        Тревненската гара ; Градината зад военния клуб ; Зимна мъгла ; Жената със саванното лице ; Бездомните : [стихотворения] / Тодор Христов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 16.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246501860

БС 2012/10 Св 194
ЦАНЕВ, Иван, 1941-
        Голямата синя река ; Тридесет и третата годишнина : [стихотворения] / Иван Цанев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 35 (31 окт.-6 ноем. 2012), с. 5.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247260132

БС 2012/10 Св 195
ЧУХОВ, Петър Любомиров, 1961-
        Ефирно ефимерно ; Къща-музей ; Квартална епопея ; Коренна промяна ; Смяна на сезоните : [стихотворения] / Петър Чухов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 279 (13 окт. 2012), с. 30.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246473188

БС 2012/10 Св 196
ШУЛИКОВ, Пламен Димитров, 1959-
        Отдолу идат Еринии ; Morbidezza : [поеми] / Пламен Шуликов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 32 (10-16 окт. 2012), с. 12-13.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1246947812


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2012/10 Св 197
БЕЛОВСКИ, Иван Георгиев
        Другият : [разказ] / Иван Беловски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 286 (20 окт. 2012), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246614756

БС 2012/10 Св 198
ДИМИТРОВА, Димитрина Събчева
        [...Аха, да го пази... А знаете ли за скалния господар?... : разказ] / Димитрина Димитрова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 33 (17-23 окт. 2012), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247127012

БС 2012/10 Св 199
ДОНЕВСКИ, Петър Стоянов, 1938-
        Пусия на диви свине : разказ / Петър Доневски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 250 (27-28 окт. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246721252

БС 2012/10 Св 200
КАЗАКОВ, Пламен
        Генеалогия на псувнята в българския език : забранено за лица под 1,65 : [разказ] / Пламен Казаков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246498788

БС 2012/10 Св 201
КАРАСТОЯНОВ, Христо Тодоров, 1950-
        Джобни разкази / Христо Карастоянов. - Съдържа: Спирките на нашето недоволство ; Неговата къща ; Трилобитът ; Какво ми разказа Весо от Канада

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 293 (27 окт. 2012), с. 31.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246716900

БС 2012/10 Св 202
КОЛАРОВ, Златимир Господинов, 1954-
        Хора в черупки : [разказ] / Златимир Коларов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 35 (31 окт.-6 ноем. 2012), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247284708

БС 2012/10 Св 203
МИХАЛКОВ, Георги Илиев, 1952-
        Очи под наем : [разказ] / Георги Михалков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 272 (6 окт. 2012), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246350564

БС 2012/10 Св 204
НИКОЛОВ, Петър, 1942-
        Танцуващия със змии : [разказ] / Петър Николов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 279 (13 окт. 2012), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246473700

БС 2012/10 Св 205
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Аскетът среща своя ученик : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 251 (27 окт. 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246723300

БС 2012/10 Св 206
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Квазимодо по ескалатора : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 245 (20 окт. 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246611428

БС 2012/10 Св 207
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Старецът с ръце като куки : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 233 (6 окт. 2012), с. 10.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246341092

БС 2012/10 Св 208
ФЕНЕРСКИ, Николай, 1974-
        Шведите : [разказ] / Николай Фенерски

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 34 (24-30 окт. 2012), с. 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247222500

БС 2012/10 Св 209
ЦАКОВ, Цветозар, 1983-
        Куци времена : [разказ] / Цветозар Цаков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 15.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246498276

БС 2012/10 Св 210
ЧАТАЛБАШЕВ, Георги Димитров, 1942-
        Пробация : разказ / Георги Чаталбашев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 238 (13-14 окт. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246480868

БС 2012/10 Св 211
ЧОЛАКОВА, Румяна
        Писма от Макао : [разказ] / Румяна Чолакова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 33 (17-23 окт. 2012), с. 6-7, 16.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247062756

БС 2012/10 Св 212
ШПАТОВ, Александър Ламбринов, 1985-
        Момиче от София : [разказ] / Александър Шпатов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 14.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1246496996


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2012/10 Св 213
        ЕНТРОПИЯ по софийските улици. - Съдържа: Главите на Медуза / Мария Калинова, Камелия Спасова. Медуза и Арахна: паркур в София / Дойферт & Плишке ; прев. от нем. Майя Стефанова. Метакритически въпросник за свободното време на съвременните артисти / Боян Манчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 31 (3-9 окт. 2012), с. 1-2, 6, 9.
Текстовете са представени в рамките на пътуващия проект "Институт по ентропия" на съвременните немски артисти Катрин Дойферт и Томас Плишке, в който митология и хореография се преплитат в едно цяло, съчетаващо в себе си лекции, танци, концерти, нощни шествия, София, 27-29 септ. 2012 г.
886.7-9
830-9
COBISS.BG-ID 1246446308


894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 214
ПЕТРУНОВА, Анелия
        "Още една чиния на масата" : разговор с Анелия Петрунова по повод нашумелите й преводи на Туве Янсон "Пътуване с лек багаж" (ИК "Жанет 45", 2012) и "Лятна книга" (ИК "Дамян Яков", 2012) / Марин Бодаков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 33 (5 окт. 2012), с. 8.
894.541.03(047.53)
COBISS.BG-ID 1246425572


895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/10 Св 215
ИВАНОВ, Стефан Русинов, 1984-
        Кой е нобелистът Мо Йен? / Стефан Русинов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 35 (19 окт. 2012), с. 4.
Китайският писател, носител на Нобелова награда за литература за 2012 г.
895.1(092)
92 Мо Йен
COBISS.BG-ID 1246581732


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


902 АРХЕОЛОГИЯ

БС 2012/10 Св 216
ВАГАЛИНСКИ, Людмил Фердинандов, 1958-
        С археологията ще бъде свършено : правят законов нонсенс заради лобита, инвеститори и магистрали, казва директорът на Националния археологически институт с музей (НАИМ) при БАН Людмил Вагалински / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 239 (15 окт. 2012), с. 18.
902:061.6(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246484708

БС 2012/10 Св 217
ВАГАЛИНСКИ, Людмил Фердинандов, 1958-
        Скандално е разкопки да се разиграват на търг : интервю с Людмил Вагалински, директор на НАИМ при БАН / Даринка Илиева. - НАИМ - Национален археологически институт с музей

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 277 (11 окт. 2012), с. 22.
902:061.6(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246431716


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Строители на древна България : 170 млн. лв. по европейски програми отиват за реконструкция на исторически обекти Вж Св 63


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

БЪРТЪН, Хъмфри, 1931-
        Маестрото : 100 години от рождението на [диригента] сър Джордж Шолти Вж Св 111

ДИМИТРОВ, Йордан
        Ген. Делов се опълчил на царя и за честта на прислужницата Елена Вж Св 75

        ЕРИК Хобсбаум (9 юни 1917-1 октомври 2012) Вж Св 218

        ЗАКЪСНЕЛИТЕ уроци на Пантелей Пантелеев (15.01.1935-13.10.1982) Вж Св 124

ИВАНОВ, Стефан Русинов, 1984-
        Кой е нобелистът Мо Йен? Вж Св 215

МАТЕЕВА, Боряна Стефанова, 1952-
        Бразилско признание за Румен Стоянов Вж Св 148

МЛАДЕНОВА, Фани Димитрова
        "Този младеж ще надмине всички ни!" : 150 години от рождението на Димчо Дебелянов Вж Св 168

НИКОЛОВА, Силвия Ангелова, 1962-
        Патриархът обединител Вж Св 5

ПЕТКОВ, Иван
        Простреляно небе : 110 години от рождението на един незаслужено позабравен български летец - генерал Борис Радев Ганев Вж Св 76

        ПРОФЕСОР Кольо Коев на 60 години Вж Св 10

СТАЙКОВ, Димитър Антонов, 1943-
        Младен Киселов покори САЩ с "Опит за летене" : постановките му са икони в театралния живот Вж Св 128

        ТВОРЧЕСКОТО кредо на художника : 110 години от рождението на Борис Ангелушев Вж Св 109


93/99 ИСТОРИЯ
Вж и 904

БС 2012/10 Св 218
        ЕРИК Хобсбаум (9 юни 1917-1 октомври 2012). - Прев. от нем. от в. "Süddeutsche Zeitung", (1 Okt. 2012)


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 33 (5 окт. 2012), с. 4.
По повод смъртта на британския историк
930(410)(092)
92 Хобсбом, Е.
COBISS.BG-ID 1246420964


930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

БС 2012/10 Св 219
ИВАНОВ, Мартин Иванов, 1970-
        Качваме в интернет полицейските досиета на Тато и Вапцаров : интервю с Мартин Иванов, председател на Държавна агенция "Архиви" / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4624 (15 окт. 2012), с. 14-15.
930.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1246484196


949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.)

БС 2012/10 Св 220
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        "Кръвта да се счита без стойност" : през XVII в. и особено XVIII в. българите се обединяват все по-често, за да спасят децата си от насилствена ислямизация / Иван Петрински

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 15, бр. 247 (25 окт. 2012), с. 13.
949.72.04
COBISS.BG-ID 1246679524


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2012/10 Св 221
БОЯДЖИЕВ, Милко
        Наглост без граници : тракийските бежанци за пореден път са предадени и продадени / Милко Бояджиев, Румен Воденичаров

В: Дума. - ISSN 0861-1343
Год. 22, бр. 246 (23 окт. 2012), с. 16.
Год. 22, бр. 247 (24 окт. 2012), с. 16.
949.72.05
COBISS.BG-ID 1246628836

БС 2012/10 Св 222
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Балканските войни и краят на порива : разговор с проф. Иван Илчев / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 33 (5 окт. 2012), с. 9.
100 г. от началото на Балканските войни
949.72.052.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246434276

БС 2012/10 Св 223
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Историческата памет е национална идентичност : Балканската война ни утвърждава като нация / Георги Марков ; интервю на Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 231 (5 окт. 2012), с. 11, 22.
949.72.052.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246327780

БС 2012/10 Св 224
НИСИМ, Габриеле, 1950-
        Сменете паметната плоча на Борис III с жертвите на комунизма / Габриеле Нисим ; Виолина Христова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 283 (17 окт. 2012), с. 13.
Интервю с председателя на Комитета за Градината на праведниците в Милано, изградена през 2003 г., за почит към борците срещу различни тоталитарни режими. Италианският писател и публицист е автор на книгата за българския политик Димитър Пешев "Човекът, който спря Хитлер" (1998)
949.72.053.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1246524900

БС 2012/10 Св 225
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        "Храбрата българска войска да встъпи в борба с вековния враг" : Турция обявява война на България и Балканския съюз на 3 октомври 1912 г. ; "Българите можеха да стигнат Цариград преди отоманската войска" : първият етап на Балканската война завършва с примирието между България и Турция от 20 ноември 1912 г. / Иван Петрински

В: Сега. - ISSN 1311-3186
Год. 15, бр. 229 (4 окт. 2012), с. 13.
Год. 15, бр. 235 (11 окт. 2012), с. 13.
949.72.052.1
COBISS.BG-ID 1246432740

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 

24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 268 (2012) Св 15
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 272 (2012) Св 28
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 275 (2012) Св 34
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 277 (2012) Св 217
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 279 (2012) Св 119
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 283 (2012) Св 30, Св 74, Св 224
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 284 (2012) Св 14, Св 77
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 290 (2012) Св 40, Св 67
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 291 (2012) Св 25
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 292 (2012) Св 4
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 293 (2012) Св 47
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 297 (2012) Св 41, Св 75, Св 128
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 40 (2012) Св 38, Св 54
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 41 (2012) Св 35, Св 56, Св 57, Св 65, Св 71
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 42 (2012) Св 36, Св 55
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 43 (2012) Св 79
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 43 (2012) Св 162
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 227 (2012) Св 43
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 228 (2012) Св 87
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 230 (2012) Св 13
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 231 (2012) Св 223
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 234 (2012) Св 76
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 237 (2012) Св 115, Св 137
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 238 (2012) Св 182, Св 210
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 239 (2012) Св 22, Св 216
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 240 (2012) Св 168
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 242 (2012) Св 96
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 243 (2012) Св 37
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 244 (2012) Св 171, Св 175, Св 179
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 246, Год. 22, бр. 247 (2012) Св 221
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 250 (2012) Св 109, Св 149, Св 199
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 193 (2012) Св 16
Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 196 (2012) Св 131
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 40 (2012) Св 44, Св 52, Св 91
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 41 (2012) Св 24, Св 51, Св 60, Св 68, Св 69
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 42 (2012) Св 19, Св 46, Св 89
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 43 (2012) Св 20, Св 21, Св 39, Св 49, Св 63, Св 86
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 33 (2012) Св 7, Св 90, Св 100, Св 107, Св 125, Св 214, Св 218, Св 222
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 34 (2012) Св 11, Св 81, Св 94, Св 99, Св 105, Св 114, Св 116, Св 118, Св 124, Св 127
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 35 (2012) Св 3, Св 102, Св 104, Св 112, Св 117, Св 120, Св 123, Св 146, Св 166, Св 215
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 36, Год. 56, бр. 37 (2012) Св 72
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 36 (2012) Св 10, Св 12, Св 18, Св 32, Св 93, Св 101, Св 103, Св 110, Св 111, Св 122, Св 148
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 31 (2012) Св 95, Св 113, Св 121, Св 165, Св 172, Св 178, Св 181, Св 193, Св 200, Св 209, Св 212, Св 213
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 32 (2012) Св 133, Св 140, Св 145, Св 152, Св 159, Св 163, Св 174, Св 186, Св 196
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 33 (2012) Св 92, Св 129, Св 141, Св 142, Св 147, Св 150, Св 157, Св 176, Св 198, Св 211
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 34 (2012) Св 1, Св 126, Св 139, Св 153, Св 154, Св 160, Св 167, Св 180, Св 184, Св 208
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 35 (2012) Св 130, Св 151, Св 155, Св 161, Св 164, Св 177, Св 194, Св 202
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4612 (2012) Св 85
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4619 (2012) Св 70, Св 106
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4622 (2012) Св 138
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4624 (2012) Св 219
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4625 (2012) Св 80
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4627 (2012) Св 48
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4628 (2012) Св 31
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4636 (2012) Св 135
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4639 (2012) Св 5
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4640 (2012) Св 66
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 232 (2012) Св 27
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 233 (2012) Св 207
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 238 (2012) Св 62
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 240 (2012) Св 170
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 241 (2012) Св 169
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 245 (2012) Св 206
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 251 (2012) Св 158, Св 205
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 253 (2012) Св 84
 
О

Отечествен фронт, ISSN C633-0924, Юбилеен брой (2012) Св 42
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 226 (2012) Св 2, Св 9
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 227 (2012) Св 83
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 229, Год. 15, бр. 235 (2012) Св 225
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 234 (2012) Св 6, Св 50
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 246 (2012) Св 58
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 247 (2012) Св 220
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 15, бр. 252 (2012) Св 8
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 18, бр. 17 (2012) Св 78, Св 82, Св 143, Св 144, Св 156, Св 173, Св 187, Св 188, Св 189, Св 190, Св 191
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7039 (2012) Св 88
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7076 (2012) Св 59
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7077 (2012) Св 53
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7091 (2012) Св 98
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7094 (2012) Св 64
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7103 (2012) Св 136
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 160 (2012) Св 23
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 267 (2012) Св 73
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 270 (2012) Св 26
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 272 (2012) Св 185, Св 203
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 274 (2012) Св 17
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 279 (2012) Св 195, Св 204
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 280 (2012) Св 108
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 281 (2012) Св 61
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 283 (2012) Св 45
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 286 (2012) Св 183, Св 197
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 288 (2012) Св 97
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 289 (2012) Св 134
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 293 (2012) Св 132, Св 192, Св 201
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 295 (2012) Св 33
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 296 (2012) Св 29

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Абелар, Ален (интервюиращо лице) Св 3
Абрашева, Марчела (автор) Св 14
Абрашева, Петя (автор) Св 92
Азама, Род (интервюирано лице) Св 88
Александров, Веселин Аврамов, 1961- (интервюирано лице) Св 85
Александров, Пламен, 1962- (автор) Св 189
Александрова, Ана, 1924- (автор) Св 190
Александрова, Мариана Стойкова, 1957- (автор) Св 188
Алексова, Красимира Славчева (интервюирано лице) Св 138
Алипиева, Антоанета Петрова, 1956- (автор) Св 155
Алтариба, Антонио, 1952- (интервюирано лице) Св 146
Анастасов, Анастас Василев, 1965- (интервюирано лице) Св 70
Ангелов, Александър Ангелов, 1945- (автор) Св 189
Андасаров, Петър Георгиев, 1937- (автор) Св 175
Андасаров, Петър Георгиев, 1937- (интервюирано лице) Св 156
Андреева, Олга (преводач) Св 150
Арнаудова, Боянка Апостолова, 1941- (автор) Св 120
Асенов, Воймир, 1939- (автор) Св 188
Асенов, Росен, 1984- (преводач) Св 7, Св 111
Атанасов, Калоян (автор) Св 79
 
Б

Балабанов, Алексей Октябринович, 1959- (интервюирано лице) Св 116
Балашевич, Диана (автор) Св 176
Баяц, Владислав, 1954- (интервюирано лице) Св 154
Безлов, Тихомир Дечков, 1960- (интервюирано лице) Св 15
Беловски, Иван Георгиев (автор) Св 197
Белчев, Михаил Иванов, 1946- (автор) Св 187
Бечев, Димитър (автор) Св 23
Боброва, Наталия (интервюиращо лице) Св 116
Боброу, Емили (автор) Св 99
Богданов, Божидар Давидов, 1963- (автор) Св 177
Богданова, Янина (автор) Св 110
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 214
Борджиева, Лина (автор) Св 190
Борисов, Борислав, 1963- (интервюирано лице) Св 131
Босев, Росен (интервюиращо лице) Св 69
Ботев, Емил Александров (интервюирано лице) Св 84
Бочуков, Петър Стоянов (автор) Св 22
Бояджиев, Милко (автор) Св 221
Бояджиева, Ваня (автор) Св 178
Бубалов, Иван Желязков, 1932- (автор) Св 187
Бубнова, Ярослава Игоревна, 1961- (интервюирано лице) Св 97
Бурнаски, Евстати Стоилов, 1922- (автор) Св 179
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 12, Св 222
Бърн, Джеймс, 1977- (автор) Св 140
Бъртън, Хъмфри, 1931- (автор) Св 111
 
В

Вагалински, Людмил Фердинандов, 1958- (интервюирано лице) Св 216, Св 217
Вандов, Никола Иванов, 1949- (автор) Св 124
Василев, Трендафил, 1940- (автор) Св 191
Василева, Светла, 1964- (интервюиращо лице) Св 13
Величкова, Бистра, 1986- (автор) Св 180
Виденов, Жан Василев, 1959- (интервюирано лице) Св 16
Воденичаров, Румен Илиев, 1938- (автор) Св 221
Врина-Николов, Мари, 1960- (автор) Св 157
Вуйчич, Никола, 1956- (автор) Св 153
Вълков, Илия (автор) Св 6
 
Г

Гавриил, митрополит Ловчански, 1950- (интервюирано лице) Св 4
Газдов, Иван Едуард, 1945- (автор) Св 104
Ганев, Димитър (автор) Св 35, Св 36
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 38
Ганчев, Марко, 1932- (интервюирано лице) Св 158
Ганчовски, Йордан (интервюиращо лице) Св 156
Генов, Цветан Николов, 1938-2012 (автор) Св 188
Георгиев, Адам, 1980- (автор) Св 152
Георгиев, Марин, 1946- (автор) Св 159
Георгиев, Огнян (автор) Св 63, Св 89
Георгиев, Светослав (автор) Св 190
Георгиева, Аглика (интервюиращо лице) Св 158, Св 169, Св 170
Георгиева, Йоанна (преводач) Св 147
Георгиева, Катерина (автор) Св 121
Гератлиев, Кирил (интервюирано лице) Св 64
Гергова, Диана Спасова (автор) Св 72
Герджиков, Огнян Стефанов, 1946- (интервюирано лице) Св 17
Гешакова, Мила (интервюиращо лице) Св 119
Глюксман, Андре, 1937- (интервюирано лице) Св 7
Големинова, Лилия (интервюиращо лице) Св 114
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 8
Горанова, Калина (автор) Св 89
Господинов, Георги, 1968- (автор) Св 160
Господинова, Велина (автор) Св 21
Григоров, Михаил, 1951- (автор) Св 187
Грозданович, Милош, 1984- (автор) Св 153
Гузенбауер, Алфред, 1960- (интервюирано лице) Св 37
Гюрова, Светломира (автор) Св 20, Св 24
 
Д

Давидова, Павлета (интервюиращо лице) Св 37
Дайнов, Евгений Александров, 1958- (интервюирано лице) Св 38
Дамянова, Юлия (автор) Св 24
Данев, Божидар (интервюирано лице) Св 59
Данков, Борис Ганчев, 1941- (интервюиращо лице) Св 96, Св 149, Св 171
Даскалова, Лиана Георгиева, 1927- (автор) Св 187
Дацов, Любомир, 1965- (автор) Св 50
Дейви, Алън (автор) Св 99
Декова, Галина (автор) Св 107
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 62
Денизова, Вера (автор) Св 51, Св 52
Денов, Любомир (автор) Св 74
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 34
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 122, Св 123
Дечева, Нели Илиева (автор) Св 189
Дешев, Мартин (автор) Св 91
Деянов, Деян Стилиянов (автор) Св 10
Димитров, Доброслав Дилянов, 1978- (интервюирано лице) Св 40
Димитров, Йордан (автор) Св 75
Димитрова, Боряна Иванова (интервюирано лице) Св 8
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 117, Св 118
Димитрова, Геновева, 1958- (преводач) Св 116
Димитрова, Димитрина Събчева (автор) Св 198
Димитрова, Мария (интервюиращо лице) Св 136
Димов, Продрум Иванов, 1933- (автор) Св 188
Димова, Милена (интервюиращо лице) Св 2
Добрева, Ваня Чавдарова, 1965- (автор) Св 82
Добчев, Иван Христов, 1947- (автор) Св 124
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор) Св 161
Дойферт, Катрин (автор) Св 213
Докладал, Петър, 1959- (интервюирано лице) Св 86
Доневски, Петър Стоянов, 1938- (автор) Св 199
Дончева, Екатерина (автор) Св 187
Дочев, Иван, 1925- (автор) Св 191
Дочева, Екатерина (автор) Св 112
Драмбозов, Георги Димитров, 1945- (автор) Св 188
Душев, Марин (съставител) Св 24
Дюренмат, Фридрих, 1921-1990 (автор) Св 144
Дянков, Симеон, 1970- (интервюирано лице) Св 53
 
Е

Евтимова, Анна (интервюиращо лице) Св 48
Еленков, Лъчезар, 1936- (автор) Св 188
Еленкова, Цветанка Стефанова, 1968- (преводач) Св 140
Енев, Иван, 1933- (автор) Св 189
Енчев, Емил, 1953- (автор) Св 190
Ерменкова, Наталия Михайлова (автор) Св 191
Ефтимова, Ваня (автор) Св 60
 
Ж

Желев, Желю Митев, 1935- (интервюирано лице) Св 41
Живкович, Горан, 1984- (автор) Св 153
 
З

Зарев, Владимир Пантелеев, 1947- (интервюирано лице) Св 162
Зарев, Тони Стоянов, 1945- (автор) Св 163
Заркова, Анна (интервюиращо лице) Св 73
Захариева, Елица (преводач) Св 157
Зибилянов, Янаки Енчев, 1938- (автор) Св 189
Златев, Димитър Константинов, 1936- (автор) Св 191
 
И

Иванов, Ивайло Иванов, 1972- (автор) Св 164
Иванов, Мартин Иванов, 1970- (интервюирано лице) Св 219
Иванов, Стефан Русинов, 1984- (автор) Св 215
Иванова, Димана, 1979- (преводач) Св 152
Иванова, Снежана (интервюиращо лице) Св 135
Игнатов, Владимир Димитров, 1987- (автор) Св 165
Игнатов, Сергей Симеонов, 1960- (интервюирано лице) Св 80
Илиев, Димитър (интервюиращо лице) Св 88
Илиев, Петър (автор) Св 54, Св 71
Илиев, Цветан Иванов, 1932- (автор) Св 187
Илиева, Даринка (интервюиращо лице) Св 217
Илчев, Иван, 1953- (автор) Св 83
Илчев, Иван, 1953- (интервюирано лице) Св 222
Илюмжинов, Кирсан Николаевич, 1962- (интервюирано лице) Св 132
Индзебелис, Елпидофорос (автор) Св 150
 
Й

Йосиповичи, Габриеле, 1940- (автор) Св 142
Йотов, Деян (интервюиращо лице) Св 29
Йотова, Боряна (интервюиращо лице) Св 70
Йотова, Калина (интервюиращо лице) Св 27
 
К

Казаков, Пламен (автор) Св 200
Казньов, Бернар (интервюирано лице) Св 25
Калайджиева, Константинка Кирилова, 1921- (интервюирано лице) Св 2
Калинкова, Пенка Стефанова, 1946- (автор) Св 125
Калинова, Мария, 1983- (автор) Св 213
Калпакчиев, Петър (автор) Св 181
Камбуров, Димитър Костадинов, 1962- (автор) Св 166
Капралов, Атанас Ангелов, 1958- (автор) Св 189
Караабова, Емилия (интервюиращо лице) Св 33
Карамелска, Теодора Иванчева (автор) Св 10
Каранова, Таня (интервюиращо лице) Св 97
Карастоянов, Христо Тодоров, 1950- (автор) Св 201
Каролев, Владимир, 1961- (интервюирано лице) Св 61
Каролева, Светла (интервюиращо лице) Св 85, Св 138
Качев, Валентин Иванов (автор) Св 190
Кеворкян, Кеворк Таквор, 1944- (интервюиращо лице) Св 16
Кирянова, Катерина Илиева, 1947- (автор) Св 189
Кицов, Петко Иванов, 1937- (автор) Св 182
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 15, Св 41
Коларов, Златимир Господинов, 1954- (автор) Св 202
Колева, Антоанета Колева (автор) Св 10
Кольовска, Таня Георгиева (автор) Св 183
Константинова, Мая (интервюиращо лице) Св 108
Кръстев, Тодор Василев, 1940- (автор) Св 72
Кузмова-Зографова, Катя Цветанова, 1957- (автор) Св 167
Кулински, Пламен (интервюиращо лице) Св 26
Кутин, Любомир Николов, 1959- (автор) Св 81
Кушев, Йордан Паунов, 1935- (автор) Св 191
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 100, Св 101, Св 105
Къдрева, Кина Христова, 1931- (автор) Св 191
Кънчева, Диана, 1968- (интервюиращо лице) Св 40
Кърджилов, Петър Иванов, 1950- (автор) Св 18
 
Л

Лабович, Любета, 1956- (автор) Св 153
Лазаров, Алексей (автор) Св 39
Лайк, Ромайн (интервюиращо лице) Св 7
Лалова, Капка (автор) Св 113
Леков, Мартин (интервюиращо лице) Св 53
Ливен, Александра, 1971- (преводач) Св 154
Лозанов, Лъчезар, 1953- (интервюиращо лице) Св 162
Лозанова, Камелия (интервюирано лице) Св 48
Любомирска, Майя (интервюиращо лице) Св 219
ЛʼАмино, Танги (интервюирано лице) Св 3
 
М

Макото, Ито, 1948- (интервюирано лице) Св 26, Св 27
Мал, Сеп, 1955- (автор) Св 143
Манчев, Боян Красимиров, 1970- (автор) Св 213
Маргов, Борис (автор) Св 184
Маринова, Мина (интервюиращо лице) Св 66
Мариновска, Стойка, 1946- (автор) Св 187
Марков, Георги Георгиев, 1946- (интервюирано лице) Св 223
Маркова, Добринка, 1963- (интервюирано лице) Св 67
Маркова, Радостина (интервюиращо лице) Св 49
Матевски, Матея, 1929- (автор) Св 140
Матеева, Боряна Стефанова, 1952- (автор) Св 148
Матеева, Марина, 1967- (автор) Св 190
Мелу, Жузе Диаш де, 1925-2008 (автор) Св 147
Меранзов, Христо Меранзов, 1934- (автор) Св 134
Милашки, Марин (интервюиращо лице) Св 137
Милев, Момчил (автор) Св 91
Милков, Георги (интервюиращо лице) Св 28
Милчев, Николай, 1958- (автор) Св 189
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (преводач) Св 153
Минеков, Велислав Величков, 1959- (интервюирано лице) Св 96
Михалков, Георги Илиев, 1952- (автор) Св 203
Мишева, Мила (интервюиращо лице) Св 80
Младенов, Николай Евтимов, 1972- (интервюирано лице) Св 28
Младенов, Тотю Младенов, 1964- (интервюирано лице) Св 47
Младенова, Маргарита Стоянова, 1947- (автор) Св 124
Младенова, Фани Димитрова (автор) Св 168
Моллов, Стефан Колев, 1939- (автор) Св 187
Москов, Николай (интервюиращо лице) Св 4
Мускурова, Ружа (преводач) Св 142
 
Н

Натов, Евгений (автор) Св 55
Нацев, Станко Нацев, 1943- (интервюиращо лице) Св 131
Неделина, Надя, 1916-2012 (автор) Св 190
Незнакомова, Мария (интервюиращо лице) Св 25
Нейков, Свилен Емилов, 1964- (интервюирано лице) Св 135
Николов, Карол Йорданов, 1935- (автор) Св 190
Николов, Петър, 1942- (автор) Св 204
Николов, Христо (интервюиращо лице) Св 132
Николова, Камелия Николова, 1959- (автор) Св 126
Николова, Мария В., 1947- (автор) Св 187
Николова, Ралица (интервюиращо лице) Св 86
Николова, Силвия Ангелова, 1962- (автор) Св 5
Нисим, Габриеле, 1950- (интервюирано лице) Св 224
Новакович, Душко, 1948- (автор) Св 153
Новков, Митко Георгиев, 1961- (автор) Св 93
Няамаа, Данзан (автор) Св 140
 
О

Обърн, Питър (автор) Св 32
Огойски, Петко Георгиев, 1929- (автор) Св 188
Орлинов, Орлин, 1931- (автор) Св 190
Ошавков, Лъчезар Живков, 1940- (интервюирано лице) Св 108
 
П

Павлова, Лалка, 1949- (автор) Св 191
Павлова, Лиляна, 1977- (интервюирано лице) Св 49
Пампоров, Алексей Владимиров (автор) Св 9
Пантелеев, Мартин, 1976- (интервюирано лице) Св 114
Панчев, Панчо Борисов, 1933- (автор) Св 187
Пейков, Венцеслав Петков, 1939- (автор) Св 188
Пенков, Мирослав, 1982- (интервюирано лице) Св 169
Пенчева, Станка Михайлова, 1929- (автор) Св 185
Петков, Владимир (автор) Св 127
Петков, Иван (автор) Св 76
Петков, Николай, 1971- (интервюирано лице) Св 170
Петков, Орфей Николаев, 1935- (автор) Св 189
Петкова, Валентина (интервюиращо лице) Св 17, Св 61
Петкова, Мария (автор) Св 19
Петкова, Светла (автор) Св 94, Св 102, Св 103
Петрински, Иван Герасимов (автор) Св 220, Св 225
Петров, Златозар Господинов, 1975- (преводач) Св 145
Петров, Красимир, 1945- (автор) Св 188
Петров, Младен (автор) Св 89
Петрова, Уляна (интервюиращо лице) Св 31
Петрова-Хаджипапа, Василка, 1946- (интервюирано лице) Св 171
Петрунова, Анелия (интервюирано лице) Св 214
Петсинис, Том, 1953- (автор) Св 140
Плевнелиев, Росен Асенов, 1964- (интервюирано лице) Св 33
Плишке, Томас (автор) Св 213
Погачар, Марко, 1984- (автор) Св 140
Попов, Павел Иванов, 1945- (автор) Св 90
Попова, Екатерина (интервюиращо лице) Св 46
Поромански, Йордан (автор) Св 186
Пулев, Кубрат Венков, 1981- (интервюирано лице) Св 136, Св 137
 
Р

Радева, Яница, 1977- (автор) Св 1, Св 172
Радичев, Анибал Радичев, 1944- (автор) Св 191
Радкова, Сима (интервюиращо лице) Св 67
Рийс, Марси (интервюирано лице) Св 29
Родригес Нунес, Виктор, 1955- (автор) Св 140
Русев, Богдан Бориславов, 1975- (преводач) Св 141
 
С

Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 115
Сероте, Монгани Вали, 1944- (автор) Св 140
Симеонов, Людмил Левтеров, 1950- (автор) Св 191
Симеонов, Симеон Петров, 1957- (автор) Св 42
Симеонова, Маргарита (преводач) Св 139
Симов, Александър (интервюиращо лице) Св 87
Славова, Цветанка (автор) Св 56, Св 57
Славчев, Ангел (интервюирано лице) Св 87
Соснора, Виктор Александрович, 1936- (автор) Св 151
Спасов, Красимир Йорданов, 1941- (автор) Св 124
Спасов, Орлин Мирчев, 1962- (автор) Св 11
Спасова, Камелия (автор) Св 213
Спасовска, Кристина (автор) Св 95
Спенс, Питър (автор) Св 99
Стайков, Антон, 1962- (интервюиращо лице) Св 146
Стайков, Димитър Антонов, 1943- (автор) Св 128
Стамболова, Теодора Александрова (интервюирано лице) Св 69
Станев, Добрин (автор) Св 3
Станева, Бисера (интервюиращо лице) Св 49
Станева, Марина (автор) Св 20
Станишев, Кръстьо Иванов, 1931- (преводач) Св 144
Станишев, Кръстьо Иванов, 1933- (преводач) Св 143
Станишев, Сергей Дмитриевич, 1966- (автор) Св 43
Станчев, Ивайло (автор) Св 65
Старидолска, Елена (автор) Св 44
Стефанова, Майя (преводач) Св 213
Стоилова, Зорница (автор) Св 21, Св 68
Стойкова, Валерия (интервюиращо лице) Св 59, Св 64
Стоянов, Владимир Стоянов, 1959- (автор) Св 192
Страшимирова, Ана Владимирова, 1974- (интервюирано лице) Св 66
Събев, Димитър Желязков, 1976- (автор) Св 58
 
Т

Такев, Лозан Александров, 1946- (автор) Св 187
Танева, Десислава Жекова, 1972- (интервюирано лице) Св 62
Терзиев, Асен Тодоров (автор) Св 129, Св 130, Св 133
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 205, Св 206, Св 207
Тодоров, Владислав Тодоров, 1956- (интервюирано лице) Св 119
Тодорова, Капка (интервюиращо лице) Св 77
Топалов, Любомир К., 1973- (автор) Св 30
Тошицуки, Кауаучи (интервюирано лице) Св 31
Трифонов, Иван, 1945- (интервюирано лице) Св 77
 
Ф

Фенерски, Николай, 1974- (автор) Св 208
Филипова, Лиляна (интервюиращо лице) Св 47
Филипович, Ненад, 1954- (интервюирано лице) Св 46
Фърбежар, Иво, 1949- (автор) Св 153
 
Х

Хаджипапас, Христос, 1947- (интервюирано лице) Св 149
Хайдаревич, Хаджем, 1956- (автор) Св 153
Халилович, Енес, 1977- (автор) Св 153
Хемон, Александър, 1964- (автор) Св 141
Хорхе Падрон, Хусто, 1943- (автор) Св 140
Христов, Иво Ангелов, 1966- (интервюирано лице) Св 12
Христов, Момчил (преводач) Св 3
Христов, Тодор (автор) Св 193
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (интервюиращо лице) Св 216
Христова, Велиана Гаврилова (интервюиращо лице) Св 223
Христова, Виолина (интервюиращо лице) Св 224
 
Ц

Цаков, Цветозар, 1983- (автор) Св 209
Цанев, Иван, 1941- (автор) Св 194
Цветанов, Бойко (интервюирано лице) Св 115
Цокев, Петър Димитров, 1937- (автор) Св 173
Цолова, Петя, 1939- (автор) Св 189
Цонева, Белла Христова, 1946- (преводач) Св 151
 
Ч

Чаловски, Тодор, 1945- (автор) Св 153
Чалъков, Кольо Димов, 1941- (автор) Св 191
Чалъкова, Илияна (автор на предговор) Св 147
Чаталбашев, Георги Димитров, 1942- (автор) Св 210
Червенкондев, Диан Тодоров, 1971- (интервюирано лице) Св 34
Чернева, Калина (автор) Св 52
Чобанов, Стоян Ангелов, 1959- (автор) Св 78
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 84
Чолакова, Румяна (автор) Св 211
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор на предговор) Св 153
Чолева, Силвия Николова, 1959- (интервюиращо лице) Св 154
Чухов, Петър Любомиров, 1961- (автор) Св 195
 
Ш

Шар, Рене, 1907-1988 (автор) Св 145
Шлотерер, Ролф, 1953- (интервюирано лице) Св 73
Шопкин, Матей Любенов, 1938- (автор) Св 190
Шопов, Владимир, 1970- (автор) Св 45
Шопов, Драгомир Георгиев, 1938- (автор) Св 187
Шопова, Мая Борисова, 1946- (автор) Св 190
Шпатов, Александър Ламбринов, 1985- (автор) Св 212
Шуликов, Пламен Димитров, 1959- (автор) Св 196
Шумелов, Владимир Стефанов, 1958- (автор) Св 174
 
Ю

Юруков, Боян, 1984- (интервюирано лице) Св 13
 
Я

Янков, Красимир (автор) Св 68
Янковска, Анелия Каменова, 1955- (автор) Св 191
Яноушек, Павел, 1956- (автор) Св 139
 
B

Bucev, Hristo вж Буцев, Христо

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
'29-а година Св 180
 
А

Аз съм волна птица Св 136
Аз съм свободен артист и хладен философ Св 108
Ако остане сам, СДС няма шанс на изборите Св 41
Америка в музикален контекст Св 112
Аналог Св 175
"Аполония 2012": база и надстройка Св 93
Арт Пловдив през септември Св 94
Аскетът среща своя ученик Св 205
[...Аха, да го пази... А знаете ли за скалния господар?... Св 198
 
Б

Бавно Движещи се Железници Св 89
Балканските войни и краят на порива Св 222
Банковите акции развързаха кесиите Св 55
Без следа Св 180
Бездомните Св 193
Безмълвен вик Св 180
беше толкова коралово... Св 184
Било е всичко тук Св 182
Близост Св 183
Бог да пази България от Вежди Рашидов Св 96
Боговете живеят на покрива Св 181
Боженци Св 177
Болезнената липса на авторитети създава псевдогерои Св 6
Босилков аромат Св 179
Бразилско признание за Румен Стоянов Св 148
Браним неистово... Св 183
Брат и сестра Св 179
Бунтът създава новото изкуство Св 97
Бъдете тревожно свободни, а не спокойно управлявани Св 83
"Българите можеха да стигнат Цариград преди отоманската войска" Св 225
България е малка за японски коли Св 26
България е на път да се превърне в неграмотно преписан цитат Св 119
Българка е арт диктатор на 2012-а Св 98
Българският валутен борд има хищен нрав Св 58
Бюджет на предизборния риск Св 54
 
В

В Атина Св 186
В България си е най-хубаво Св 137
В СДС вече не остана какво да се цепи Св 38
Важен е въпросът кой ще наследи патриарха Св 4
Ваза Св 143
"Великата, божествената истина!" Св 165
Вечерен сняг Св 182
Викам Св 178
Вкусови разминавания Св 117
Властителят Св 145
Влизането ви в Шенген няма връзка с ромите Св 25
Водолей Св 163
Времето на празника в поезията на Иван Теофилов Св 172
Всеки втори младеж на борсата е без образование Св 48
Всичко на масата Св 100
Въведете борд в съдебната система Св 15
[Вървиш напред... Св 176
 
Г

Генеалогия на псувнята в българския език Св 200
[Генерал] Ген. Делов се опълчил на царя и за честта на прислужницата Елена Св 75
Географски детерминизъм II Св 177
ГЕРБ пак ще управлява. И с данък "лихви" Св 61
Глобализацията доведе човека до самота Св 149
Глобално затопляне Св 185
Глобяваме с 4500 лв. за сексуален тормоз в офиса Св 66
Голямата синя река Св 194
Горивата, а не храните ще надуят инфлацията Св 53
Горски звяр Св 179
Готови сме да водим промените в Европа и света Св 43
Градината зад военния клуб Св 193
Грижовната Св 145
Гугутките са ангелите на моето родно място... Св 181
Гърция изживява криза в поезията, или за истинската поезия на Юлия Толя Св 150
 
Д

Дадох проекта си на Баумгартнер, а той дори не ме покани да гледам Св 77
Дай Боже Св 175
Данък върху лихвите? Ще е скъпа грешка Св 50
[Двадесет и девети] 29 Ямболски пехотен полк и битката при Одрин Св 78
"Двама са малко - трима са много" - рожденикът с две лица Св 121
Две събития от новия театрален сезон в Европа Св 126
[Движението за права и свободи] ДПС излиза от окопа Св 36
[Девет] 9 капана пред втори мандат за ГЕРБ Св 39
Деймиън Хърст - хулиганът, който промени изкуството Св 106
Джобни разкази Св 201
Директори на НЕК трябва да кажат натиск ли е имало за "Белене", или оферти Св 34
Диригентът на бойното поле Св 114
Дискове на безнадеждностите Св 151
Днес вървях само по светлите улици... Св 181
До Европа и назад Св 35
До "София диша" и напред Св 95
Добър живот Св 141
Докосване Св 185
[Доктор] Д-р Гатев и другите Св 101
Домовете отглеждат златни деца Св 79
Домът ми Св 183
Драма няма, статуквото е налице Св 22
Другата Америка Св 60
Другият Св 197
Думите, написани на лист... Св 181
 
Е

Един ден Св 177
Единицата Св 177
Една майка Св 180
Една мрачна визия за бъдещето на Европа Св 7
Екзотизация срещу европейскост: българското - поглед от България и от САЩ ("Физика на тъгата" и "На Изток от Запада") Св 157
Елегантно, дълбоко, стилно Св 110
Енергийният дипломат Св 86
Ентропия по софийските улици Св 213
Ерик Хобсбаум (9 юни 1917-1 октомври 2012) Св 218
Есенен салон на изкуствата и културата - Русе 2012 г. Св 92
Етюд за часовник Св 175
Ефирно ефимерно Св 195
 
Ж

Жената със саванното лице Св 193
Животът е една прекрасна магия Св 131
 
З

За лекотата Св 177
За мрака и надеждата в националната ни съдба Св 162
За "Чупливо" на Владимир Попов Св 161
Завещание Св 175
Зад катедралната стена Св 192
Задава ли се война между Турция и Сирия Св 23
Закъснелите уроци на Пантелей Пантелеев (15.01.1935-13.10.1982) Св 124
Замръзнала река Св 143
Започнахме да променяме икономическата среда Св 64
Защо не разбираме Кафка Св 142
Защо средната класа е несигурна и оцеляваща Св 14
Зима без пролет I Св 147
Зимна мъгла Св 193
"Златната ябълка" откри сезона на операта Св 120
 
И

Играещата със стихиите (Багряна и Бретан) Св 167
Из стихосбирката "Поет Страдание Палач" Св 152
Избрано от наследството на Майстора Св 107
Изгрев над Сирос Св 186
Изкуство за бъдещето Св 102
Изкуството да летиш Св 146
Изстрел в десния крак на ГЕРБ Св 51
Изход Св 182
Интензивно отделение Св 179
Искаме да върнем майките по-рано на работа Св 47
Историческата памет е национална идентичност Св 223
 
К

Как да се финансират изкуствата? Св 99
Какво се случва с приказното днес Св 103
Карикатурите на карикатуриста окарикатуряват карикатуризма Св 104
Като илюзия от детски сън... Св 175
Качваме в интернет полицейските досиета на Тато и Вапцаров Св 219
Квазимодо по ескалатора Св 206
Квартална епопея Св 195
Кладенчовата вода Св 173
"Клечим пред пепелището на несбъдналото се българско общество" Св 12
Когато има... и театър Св 125
Кой е нобелистът Мо Йен? Св 215
кой ми сложи тъп молив в ръцете... Св 184
Коренна промяна Св 195
Кошмарите на Фройд Св 122
Край античния Нове, край Дунава, край... Св 177
Край Кини (о-в Сирос) Св 186
"Кратки разкази завинаги" - предговорът като разказ и книгата като учебник Св 1
"Кръвта да се счита без стойност" Св 220
Куци времена Св 209
Към бъдещото ми второ дете Св 178
Къща-музей Св 195
 
Л

Левичарят Св 145
Летописи Св 145
Либор-ът девалвира Св 56
Липсата на добри проекти е по-голям проблем от липсата на пари Св 46
Литературата в интернет: Мълчание и загадка. Сфинкс Св 164
Луната като детско балонче... Св 181
 
М

Маестрото Св 111
Мама детството ми кърпи Св 175
Мама песен тъче Св 175
Между митовете и реалността Св 155
Младен Киселов покори САЩ с "Опит за летене" Св 128
Можем да направим ДНК анализ и за 24 часа Св 67
Момиче от София Св 212
морето виновно вълни свежда... Св 184
"Мы за ценой не постоим..." Св 90
 
Н

Наблюдаваме ви с голям интерес Св 29
Наглост без граници Св 221
Намерената кауза Св 18
напластено сеното мирише... Св 184
Националното съгласие е пътят Св 42
Началото и краят Св 192
Не ми пожелавайте дълги години... Св 185
Не можем да побългарим всички чужди думи Св 138
Не можем да приемем претенциите на Китай Св 27
Не обичам големите думи Св 154
Не очаквам земетресение във Вранча Св 84
Неизбежното чака Св 144
нека се стъмни... Св 184
Некролози Св 178
Никой не ми налага вето по телефона Св 33
Нобелите - като оскарите Св 30
Няма опасност вълната от сирийски бежанци да стигне България Св 31
 
О

Обезпечено с литература Св 160
обещавам ти че всичко ще свърши... Св 184
Обратен път Св 179
Обществените сетива се настройват в режим "критично приемане" Св 8
Оловносив Овидий Св 177
Омбудсманът бе победен "в името на държавата" Св 71
Опасни заигравания с културната памет Св 82
Опера се гледа със сърцето, а не с очите Св 115
Остър родопски завой Св 68
От свободните казарми могат да станат чудесни книгохранилища Св 2
От Хакервил до киберфронта Св 91
Отдолу идат Еринии Св 196
Отец Николай: Стигнах на стоп до архипелаг ГУЛАГ Св 170
Откриваме 700 нови тото пункта Св 135
Отново за образованието Св 81
Отрицателни лихви за бегълците от еврото Св 56
Очи под наем Св 203
"Още една чиния на масата" Св 214
 
П

Падне ли шистовата забрана, пада и правителството Св 87
[Партия на европейските социалисти] ПЕС мажор Св 44
Патриархът обединител Св 5
Патриотични игри Св 21
Песен Св 144
Писма от Макао Св 211
Писнало ми бъдеще красно Св 177
По следите на едно писмо Св 174
Поезията се ражда от мига Св 171
Политикът като част от публиката Св 11
Послепис Св 145, Св 179
Предзалезно Св 175
Предпазливо Св 183
Премиерът на България не трябва да е кукла на конци Св 16
Признание Св 183
Пробация Св 210
Простреляно небе Св 76
Професор Кольо Коев на 60 години Св 10
Пусия на диви свине Св 199
Пълен провал с оперативните програми Св 65
Първан Стефанов - или пренебрегваното класично Св 159
[Първи] 1 октомври - празник на поезията Св 187, Св 188, Св 189, Св 190, Св 191
Първолични носталгии Св 166
Пътят Св 192
Пясъчна роза Св 183
 
Р

Раздели I Св 143
Размисли върху предстоящите изменения на Закона за културното наследство Св 72
Ранни думи за утре Св 175
Рано е да се говори за военни действия, свързани с България Св 28
Религиозните стереотипи отмират, но някой съзнателно ги съживява Св 9
Референдумът ще се провали Св 17
Ритане срещу европейския ръжен Св 32
Русо подхранва всички революции Св 3
 
С

С археологията ще бъде свършено Св 216
Сам давам парите за "Петрол", те са мои Св 132
"Само със сладкиши храним мъртъвците си"... Св 181
самотата затисна ме... Св 184
"Свещениците много харесват филмите ми за убийци" Св 116
Свирепо настроение на селяни Св 177
Свободната информация показва колко прозрачно е управлението Св 13
"Свят/о" в Столичния куклен театър - фантастична приказка за възрастни Св 129
Семена Св 185
синя жена е вплела в себе си... Св 184
[Сичево 2012 Св 153
Скандално е разкопки да се разиграват на търг Св 217
След горещото лято ни чака топла зима Св 85
След дъжда Св 175
След като си отиде циганското лято, ще останат само циганите Св 158
Словоделец Св 182
Сменете паметната плоча на Борис III с жертвите на комунизма Св 224
Смяна на сезоните Св 195
Софийска танцова седмица за пети път Св 133
Социалистите паднаха в капана на своя закон за референдумите Св 40
Старецът с ръце като куки Св 207
Сто дни реализъм Св 19
Строители на древна България Св 63
Стружки вечери на поезията Св 140
Студентите - с дипломи 2 в 1 Св 80
Супернова Св 178
Съдията от ВКС Теодора Стамболова: Вътрешният министър явно не се страхува от наказание Св 69
съмва се... Св 184
Със страх и омраза Св 180
Сюрреалистичният фарс на несъзнаваното: "Истерия" от Тери Джонсън в Сатиричния театър Св 130
 
Т

Таланти и реалности Св 123
Танцуващия със змии Св 204
Творецът днес е отритнат и пратен в забвението Св 156
Творческото кредо на художника Св 109
Театърът не е занятие самотно... Св 127
Терорът мина в интернет Св 88
"Този младеж ще надмине всички ни!" Св 168
Тревненската гара Св 193
Три въздишки Св 177
Тридесет и третата годишнина Св 194
Триптих Св 179
Трябва да обединим усилия, за да излезем от кризата Св 37
Трябва национална спортна доктрина Св 134
Тънки ядрени линии Св 24
"Тя яде малко" - казва, хвали се, че ме познава... Св 183
 
У

Убиец на време Св 180
 
Ф

Фаталната прегръдка на европейската левица Св 45
Фелипа Св 180
Филип Глас и новата опера Св 113
Финансовите министри пак не се разбраха Св 57
 
Х

Хлябът няма да поскъпва Св 62
Хора в черупки Св 202
Хората не вярват, затова спестяват Св 59
"Храбрата българска войска да встъпи в борба с вековния враг" Св 225
 
Ц

Цената на пропуснатите реформи Св 52
 
Ч

Чавдар Джуров - българският Баумгартнер Св 74
Часът на сепаратистите Св 20
Чекмеджето с юмруците Св 178
Черна котка или субектът на познавача в мисленето за литературата и неговите комуникационни стратегии Св 139
Четиримата търсачи и Хелзинки Св 118
Чувствам се българин, а не човек на света Св 169
Чупливо Св 105
 
Ш

Шведите Св 208
Шефовете на службите може да са политици Св 70
Шехерезада от Луизиана Св 180
Шуробаджанащината е българско чудо Св 73
 
Щ

Ще убедим Европа да финансира и рехабилитацията на пътища Св 49
 
M

Morbidezza Св 196

УДК


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ Св 1
02 БИБЛИОТЕЧНО ДЕЛО. БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ Св 2
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 30


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА Св 3


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 4, Св 5
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 68


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 6, Св 7, Св 8, Св 9, Св 10, Св 11, Св 12, Св 13
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 18, Св 19, Св 20, Св 21
324 ИЗБОРИ Св 22
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 31
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 31, Св 32, Св 88
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 32, Св 33, Св 34
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 21, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45
330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА Св 46
331 ТРУД. РАБОТОДАТЕЛ. РАБОТНИК. НАУКА ЗА ТРУДА. ИКОНОМИКА НА ТРУДА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ТРУДА Св 47
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 48
332 РЕГИОНАЛНА ИКОНОМИКА. ТЕРИТОРИАЛНА ИКОНОМИКА. ПОЗЕМЛЕНА ИКОНОМИКА. ЗЕМЯ. ПОЗЕМЛЕНА СОБСТВЕНОСТ. НЕДВИЖИМО ИМУЩЕСТВО Св 49
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55, Св 56, Св 57, Св 58
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 59, Св 60, Св 61, Св 62
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 63, Св 64, Св 65
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 66
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 67
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 68, Св 69, Св 71
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 70, Св 71, Св 72, Св 73
355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ Св 28, Св 74, Св 75, Св 76, Св 77, Св 78
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 47, Св 79
37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ Св 80, Св 81
373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА Св 82
378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ Св 83


550 СПОМАГАТЕЛНИ ГЕОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ Св 84
551.5 МЕТЕОРОЛОГИЯ. КЛИМАТОЛОГИЯ Св 85


620 ИЗПИТВАНЕ НА МАТЕРИАЛИТЕ. СТОКОЗНАНИЕ. ЕНЕРГИЙНИ ЦЕНТРАЛИ. ОБЩА ЕНЕРГЕТИКА Св 34
621.3 ЕЛЕКТРОТЕХНИКА Св 86
622 МИННО ДЕЛО Св 87
65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Св 88
656.2 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЖЕЛЕЗОПЪТНИЯ ТРАНСПОРТ Св 89
656.3 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА СПЕЦИАЛНИТЕ ЖЕЛЕЗНИ ПЪТИЩА И ПРОМИШЛЕНИЯ РЕЛСОВ ТРАНСПОРТ Св 90
681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА Св 91


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ Св 92, Св 93, Св 94, Св 95
72 АРХИТЕКТУРА Св 90, Св 96
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103
741/744 РИСУВАНЕ. ТЕХНИЧЕСКО ЧЕРТАНЕ Св 104
745/749 ПРИЛОЖНО ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ. ИНТЕРИОР. ДИЗАЙН Св 105
75 ЖИВОПИС Св 106, Св 107, Св 108, Св 109
78 МУЗИКА Св 110, Св 111, Св 112, Св 113, Св 114
782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА Св 115
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 116, Св 117, Св 118, Св 119
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 120, Св 121, Св 122, Св 123, Св 124, Св 125, Св 126, Св 127, Св 128, Св 129, Св 130
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Св 131, Св 132, Св 133
796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА Св 134
796.01/.097 ФИЛОСОФИЯ, ТЕОРИЯ, МЕТОДИКА, ЕТИКА, ЕСТЕТИКА НА СПОРТА. ТЕХНИЧЕСКИ ВЪПРОСИ. СПОРТНИ НАПРАВЛЕНИЯ. ОРГАНИЗАЦИЯ И РЪКОВОДСТВО.СПОРТНИ ДЕЯТЕЛИ.СПОРТНИ СЪСТЕЗАНИЯ И ДР. Св 135
796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА Св 136, Св 137


808.67 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК Св 138
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 139
820/899 ЛИТЕРАТУРА НА ОТДЕЛНИТЕ НАЦИИ, НАРОДИ И ЕЗИЦИ Св 140
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 141
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 213
830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 142, Св 143
830(494) ШВЕЙЦАРСКА ЛИТЕРАТУРА НА НЕМСКИ ЕЗИК Св 144
840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 145
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 146
869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 147
869.0(81) БРАЗИЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 148
877.4(564.3) КИПЪРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 149
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 150
882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА Св 151
885.0 ЧЕШКА ЛИТЕРАТУРА Св 152
886.1/.6 ЛИТЕРАТУРА НА ЮГОСЛАВИЯ Св 153
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 154
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 93, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162, Св 163, Св 164, Св 165, Св 166, Св 167, Св 168, Св 169, Св 170, Св 171, Св 172, Св 173, Св 174
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 175, Св 176, Св 177, Св 178, Св 179, Св 180, Св 181, Св 182, Св 183, Св 184, Св 185, Св 186, Св 187, Св 188, Св 189, Св 190, Св 191, Св 192, Св 193, Св 194, Св 195, Св 196
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 197, Св 198, Св 199, Св 200, Св 201, Св 202, Св 203, Св 204, Св 205, Св 206, Св 207, Св 208, Св 209, Св 210, Св 211, Св 212
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 213
894.541 ФИНЛАНДСКА ЛИТЕРАТУРА Св 214
895.1 КИТАЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 215


902 АРХЕОЛОГИЯ Св 216, Св 217
904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ Св 63
92 БИОГРАФИИ Св 5, Св 10, Св 75, Св 76, Св 109, Св 111, Св 124, Св 128, Св 148, Св 168, Св 215, Св 218
93/99 ИСТОРИЯ Св 218
930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ Св 219
949.72.04 ПЕРИОД НА КРИЗАТА НА ФЕОДАЛИЗМА И ЗАРАЖДАНЕ НА КАПИТАЛИСТИЧЕСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ. ВЪЗРАЖДАНЕ НА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД (II ПОЛ. на ХVIII В.-1878Г.) Св 220
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 221, Св 222, Св 223, Св 224, Св 225

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Ангелов, Димитър вж Ангелов, Димитър Стоянов (1904-1977)
Ангелов, Димитър Стоянов (1904-1977) Св 174
Ангелушев, Борис вж Ангелушев, Борис Димитров (1902-1966)
Ангелушев, Борис Димитров (1902-1966) Св 109
 
Б

Багряна, Елисавета (1893-1991) Св 167
Бакърджиев, Каролин Кристов- вж Христов-Бакърджиев, Каролин (1957-)
Бакърджиев, Петър вж Бакърджиев, Петър Златарев (1947-)
Бакърджиев, Петър Златарев (1947-) Св 174
Баумгартнер, Феликс (1969-) Св 74, Св 77
Бенет, Доун Св 105
Бересфорд, Стивън Св 126
Борис ІІІ, цар (1894-1943) Св 224
Борисов, Бойко вж Борисов, Бойко Методиев (1959-)
Борисов, Бойко Методиев (1959-) Св 11
 
В

Вазов, Иван вж Вазов, Иван Минчов (1850-1921)
Вазов, Иван Минчов (1850-1921) Св 163
 
Г

Ганев, Борис Радев (1902-1948) Св 76
Гатев, Галентин Краев (1960-) Св 101
Глас, Филип (1937-) Св 113
Господинов, Георги (1968-) Св 157, Св 166
 
Д

Д-р Гатев вж Гатев, Галентин Краев (1960-)
Дебелянов, Димчо Вельов (1887-1916) Св 168
Дебелянов, Димчо вж Дебелянов, Димчо Вельов (1887-1916)
Делов, Васил Петров (1861-1938) Св 75
Делова-Демирева, Надя Св 75
Джонсън, Тери (1955-) Св 122, Св 130
Джуров, Чавдар вж Джуров, Чавдар Добрев (1947-1972)
Джуров, Чавдар Добрев (1947-1972) Св 74
Димитров-Майстора, Владимир (1882-1960) Св 107
Димитрова-Димова, Галина Св 102
Димова, Галина Димитрова- вж Димитрова-Димова, Галина
Димова, Десислава Св 102
Драгова, Надежда вж Драгова, Надежда Николова (1931-)
Драгова, Надежда Николова (1931-) Св 159
 
И

Иванов, Боян Св 122, Св 130
Иванчева, Мария Св 18
 
К

Кафка, Франц (1883-1941) Св 142
Киселов, Младен вж Киселов, Младен Илиев (1943-2012)
Киселов, Младен Илиев (1943-2012) Св 128
Коев, Кольо вж Коев, Кольо Видев (1952-)
Коев, Кольо Видев (1952-) Св 10
Костов, Стефан Л. вж Костов, Стефан Лазаров (1879-1939)
Костов, Стефан Лазаров (1879-1939) Св 165
Кристов-Бакърджиев, Каролин вж Христов-Бакърджиев, Каролин (1957-)
 
М

Майстора вж Димитров-Майстора, Владимир (1882-1960)
Максим, патриарх български (1914-) Св 5
Мелу, Жузе Диаш де (1925-2008) Св 147
Мо, Йен (1955-) Св 215
 
Н

Николов, Славчо Василев (1945-) Св 173
Николов, Славчо вж Николов, Славчо Василев (1945-)
Николов, Чавдар (1959-) Св 104
 
О

Обама, Барак (1961-) Св 22
 
П

Пайва, Дуда Св 129
Пантелеев, Пантелей (1935-1982) Св 124
Панчев, Йово Св 103
Пенев, Боян (1882-1927) Св 167
Пенков, Мирослав (1982-) Св 157
Петков, Любен вж Петков, Любен Желязков (1939-)
Петков, Любен Желязков (1939-) Св 155
Пешев, Димитър вж Пешев, Димитър Йосифов (1894-1973)
Пешев, Димитър Йосифов (1894-1973) Св 224
Попов, Владимир вж Попов, Владимир Стефанов (1942-)
Попов, Владимир Стефанов (1942-) Св 161
 
Р

Ромни, Мит (1947-) Св 22
Русков, Милен вж Русков, Милен Костов (1966-)
Русков, Милен Костов (1966-) Св 166
Русо, Жан-Жак (1712-1778) Св 3
 
С

Спасов, Борис (1953-) Св 120
Станишев, Сергей вж Станишев, Сергей Дмитриевич (1966-)
Станишев, Сергей Дмитриевич (1966-) Св 35, Св 44
Стефанов, Първан (1931-) Св 159
Стефанов, Свилен вж Стефанов, Свилен Иванов (1966-)
Стефанов, Свилен Иванов (1966-) Св 105
Стоянов, Румен Бориславов (1941-) Св 148
Стоянов, Румен вж Стоянов, Румен Бориславов (1941-)
 
Т

Теофилов, Иван вж Теофилов, Иван Николов (1931-)
Теофилов, Иван Николов (1931-) Св 172
Толя, Юлия Св 150
 
Х

Хаджиев, Парашкев вж Хаджиев, Парашкев Тодоров (1912-1992)
Хаджиев, Парашкев Тодоров (1912-1992) Св 120
Хобсбаум, Ерик вж Хобсбом, Ерик (1917-2012)
Хобсбом, Ерик (1917-2012) Св 218
Христов, Емил (1956-) Св 119
Христов, Тонислав (1978-) Св 118
Христов-Бакърджиев, Каролин (1957-) Св 98
Хърст, Деймиън вж Хърст, Деймиън Стивън (1965-)
Хърст, Деймиън Стивън (1965-) Св 106
 
Ш

Шолти, Джордж (1912-1997) Св 111
 
Я

Янсон, Туве (1914-2001) Св 214
 
B

Beresford, Stephen вж Бересфорд, Стивън

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Авиньон Св 127
 
Б

Берлин Св 112
България Св 42, Св 50, Св 52, Св 58, Св 63, Св 81, Св 82, Св 89, Св 91
 
В

Варна Св 117
Великобритания Св 32
 
Г

Гуанджу
- Южна Корея Св 100
 
Е

Европейски страни Св 7
 
И

Израел Св 24
Иран Св 24
 
К

Канада Св 60
Китай Св 27
 
П

Пловдив Св 94, Св 125
 
Р

Русе Св 92
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
Сирия Св 23
Созопол Св 93
София Св 90, Св 95, Св 105, Св 110, Св 133
Съединени американски щати Св 22
 
Т

Турция Св 23
 
Я

Япония Св 27