ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ

Месечен бюлетин

Год. 61, 2012, бр. 12

Редакционна колегия
Главен редактор: Люля Костова

Редактор: Румяна Николова

Съставители: Анелия Иванова, Дора Деведжиева, Стефка Скорчева

ЗА ИЗДАНИЕТОВ ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се регистрират статии (оригинални и преводни), документални материали, художествени произведения, поместени във вестниците, които излизат в Република България. Посочените видове документи, издадени в Република България на български и чужди езици постъпват в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по силата на Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения.

В ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ се разработват вестници с национален характер и значение, публикувани в столицата и извън нея, органи на политически партии, съюзи и движения, синдикални организации, министерства, институти, ведомства, фирми, частни лица и др.

Не се разработват рекламни и бизнес вестници, тясно специализирани и с преобладаващ илюстративен материал; вестници с развлекателен характер, за деца и юноши, на отраслови професионални организации и др.

Материалите от вестниците се регистрират строго подборно (публикации с обществено-политически характер, с културно-историческа и документална стойност, художествени произведения, интервюта и др.).

Подборът се извършва на основата на специално изработена инструкция.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) се публикува в електронен формат един път месечно.

Библиографските описания в ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ са подредени по съдържание, според отделите на Таблици на десетичната класификация (1985-1992), а в рамките на отделите азбучно. Използват се съкращения на думите съгласно БДС 9736-82, БДС 15714-83, БДС 15715-83 и на наименованията на продължаващите издания, съгласно БДС 11452-86.

ЛЕТОПИС НА СТАТИИТЕ ОТ БЪЛГАРСКИТЕ ВЕСТНИЦИ (Серия 6) съдържа следните показалци:
   •Показалец на източниците
   •Показалец на имена на лица
   •Показалец на заглавията
   •УДК
   •Предметен показалец на лица и колективни органи
   •Географски показалец


Търсенето се извършва чрез системата от показалци. След маркиране на поредния номер на избрания от показалеца елемент имате възможност да видите библиографското описание в изданието. Пълното библиографско описание в каталога на Националната библиотека е достъпно чрез връзката COBISS.BG-ID


СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

БС 2012/12 Св 1
        ЗА лъженауката на универсалния специалист "професор" Рангел Гюров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 280 (3 дек. 2012), с. 17-18.
Непубликувана статия от 2006 г. с мнение на водещи български учени за научните приноси на Рангел Гюров, който понастоящем оглавява фонд "Научни изследвания" при МОМН и е отговорен за разпределение на финансовите средства за развитие на науката у нас
001.89(497.2)
COBISS.BG-ID 1247291620

БС 2012/12 Св 2
ЙОРДАНОВА, Люба
        Изгори, без да светиш : има бързи решения как от парите за наука в България да има ефект, вместо да се пилеят / Люба Йорданова, Огнян Георгиев. - Съдържа и: Когато търпението свърши : съмненията за нарушения във фонд "Научни изследвания" са сериозни и имат нужда от истинска проверка / Люба Йорданова. Много малки идеи : науката има нужда от пари. Иновационните ваучери са добър начин малкият бизнес да ги донесе / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 49 (8-14 дек. 2012), с. 8-12.
001.89(497.2)
COBISS.BG-ID 1247997924

БС 2012/12 Св 3
ХРИСТОВА, Велиана Гаврилова, 1955-
        Властта срещу науката. Рунд втори / Велиана Христова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 287 (11 дек. 2012), с. 13, 15.
По повод скандала около разпределянето на средствата от фонд "Научни изследвания", който разтресе интелектуалния и политически елит у нас и доведе до протест на учените срещу нарушенията във фонда
001.89(497.2)
COBISS.BG-ID 1247383780


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

БС 2012/12 Св 4
РАШИДОВ, Вежди Летифов, 1951-
        Доживях западните медии да кажат, че съм добър министър : интервю с Вежди Рашидов, министър на културата / Елизабет Радкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 339 (12 дек. 2012), с. 19.
008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247407076


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

БС 2012/12 Св 5
ВОДЕНИЧАРОВ, Стефан Борисов, 1944-
        Въвеждаме електронно правителство в БАН : интервю с акад. Стефан Воденичаров, новоизбран председател на Българската академия на науките / Мила Мишева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4676 (6 дек. 2012), с. 14-15.
061.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247317988


07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА
Вж и 05

АНДРЕЕВ, Александър Андреев, 1956-
        Медии, Medien, Media, Medier, medios de comunicación, tiedotusvälineet... : за медиите, без които не можем : по повод "Медиите в Европа" от Милко Петров, Мария Попова, Мария Вазински (Издателство "Фабер", 2012) Вж Св 13

БС 2012/12 Св 6
КОТЕВ, Николай Георгиев
        Военните топ репортери / Никола Котевa. - Съдържа: Мери Кетрин Колвин ; Артьом Боровик ; Питър Арнет ; Робърт Фиск ; Айрис Чан ; Сергей Гранкин

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407
Год. 121, бр. 48 (30 ноем. 2012), с. 18.
Год. 121, бр. 49 (7 дек. 2012), с. 18.
070(091)
COBISS.BG-ID 1247230948

БС 2012/12 Св 7
ОЖЕ, Вероник
        ЕС заприлича на Съветския съюз : интервю с Вероник Оже, водеща на "Авеню Европа" по телевизия "Франс 3" / Иван Филчев

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7153 (20 дек. 2012), с. 15.
Мястото на България във френските медии и състоянието на Европейския съюз през погледа на журналиста
070(44)(047.53)
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247523556


1 ФИЛОСОФИЯ


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ

БС 2012/12 Св 8
ПОПИВАНОВ, Борис Петров, 1981-
        Маркс в прочити / Борис Попиванов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 44 (22 дек. 2012), с. 6.
По повод кн. "Маркс: хетерогенни прочити", състав. Хараламби Паницидис и др., София, Anarres, 2012
141.82
COBISS.BG-ID 1247552740


159.9 ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 316.6; 37.015.3

БС 2012/12 Св 9
БОЧУКОВА, Теодора
        Почти е невъзможно хората сами да се справят със своите зависимости : интервю с Теодора Бочукова, психолог / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 296 (19 дек. 2012), с. 6-7.
159.923(047.53)
COBISS.BG-ID 1247514084


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

БС 2012/12 Св 10
КОЛАКОВСКИ, Лешек, 1927-2009
        Щастлив ли е Бог? / Лешек Колаковски. - Прев. от англ.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 44 (22 дек. 2012), с. 11.
17.022
COBISS.BG-ID 1247560932


2 РЕЛИГИЯ. ТЕОЛОГИЯ


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ

БС 2012/12 Св 11
КИРИЛ, митрополит Варненски и Великопреславски, 1954-
        Разкриват избирателно документите от ДС : митрополит Кирил, временен наместник на Светия синод, пред в. "Банкеръ" / Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 51 (21-27 дек. 2012), с. 14.
Интервю по проблемите на Българската православна църква
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1247844324

БС 2012/12 Св 12
САРЪЕВ, Боян Симеонов, 1956-
        Хората стават жертви на самите себе си : интервю с отец Боян Саръев / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 302 (29 дек. 2012), с. 8-9.
281.962(047.53)
COBISS.BG-ID 1247565796


29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ

АНГАРЕВ, Панайот
        Делото срещу имамите - от параноидна до политическа шизофрения : процесът в Пазарджик повдига много въпроси, без да предлага ясни отговори дали има радикален ислям в България Вж Св 18

ПОПОВ, Мирослав
        Салафизъм над Родопите : доколко един течащ наказателен процес върви в законосъобразната и общественополезна посока Вж Св 24

ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        Идва краят на монопола на ДПС : проф. Владимир Чуков, арабист, пред в. "Банкеръ" Вж Св 25


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

БС 2012/12 Св 13
АНДРЕЕВ, Александър Андреев, 1956-
        Медии, Medien, Media, Medier, medios de comunicación, tiedotusvälineet... : за медиите, без които не можем : по повод "Медиите в Европа" от Милко Петров, Мария Попова, Мария Вазински (Издателство "Фабер", 2012) / Александър Андреев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 8.
316.77(4)
070.1(4)
COBISS.BG-ID 1247478244

БС 2012/12 Св 14
ДИЧЕВ, Ивайло Стефанов, 1955-
        Бърборенето - това е популизмът : с културолога проф. Ивайло Дичев разговаря Веселин Стойнев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 348 (22-23 дек. 2012), с. 16-17.
316.32(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247549924

БС 2012/12 Св 15
ИЛИЕВ, Людмил
        Конфликт на идентичността разкъсва българите мохамедани / Людмил Илиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 287 (11 дек. 2012), с. 12.
316.347(497.2)
COBISS.BG-ID 1247387876

БС 2012/12 Св 16
ИРИБАРН, Филип д', 1937-
        Концепции за свободата в Европейския съюз / Филип Д'Ирибарн ; прев. от фр. Момчил Христов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 42 (7 дек. 2012), с. 10-11.
316.62(4-6)
342.7(4-6)
COBISS.BG-ID 1247444196

БС 2012/12 Св 17
МИТЕВ, Петър-Емил Иванов, 1936-
        Социологията не е подреждане на рейтинги : проф. д-р Петър-Емил Митев, социолог, пред в. "Банкеръ" / разговора води Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 19, бр. 49 (7-14 дек. 2012), с. 14.
316.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247496676

ЧЕРКЕЗОВА, Дарина
        На лов за таланти в социалните мрежи : или как онлайн платформите могат да помогнат (или попречат) в търсенето на нови служители или работа Вж Св 58


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

АБРОСИМОВ, Светослав
        Албанците пак тресат Балканите Вж Св 165

БС 2012/12 Св 18
АНГАРЕВ, Панайот
        Делото срещу имамите - от параноидна до политическа шизофрения : процесът в Пазарджик повдига много въпроси, без да предлага ясни отговори дали има радикален ислям в България / Панайот Ангарев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 290 (14 дек. 2012), с. 12-13.
323.1(497.2)
297(497.2)
COBISS.BG-ID 1247448804

БС 2012/12 Св 19
БОТИН, Висенте
        Фидел Кастро е луд : интервю с испанския журналист Висенте Ботин / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 287 (8 дек. 2012), с. 8-9.
По повод представянето на документалната книга, отразяваща в детайли политическата ситуация в Куба, "Погребението на Кастро", София, Колибри, 2012
323(729.1)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247357156

БС 2012/12 Св 20
ДАЙНОВ, Евгений Александров, 1958-
        Няма да се роди нов Крали Марко за вота : БСП може да бие ГЕРБ : интервю с политолога Евгений Дайнов / Руслан Йорданов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 20, бр. 7140 (7 дек. 2012), с. 15.
По повод предстоящите парламентарни избори
323(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247375076

БС 2012/12 Св 21
ЖАНЖЕН Вилмер, Жан-Батист, 1978-
        Демокрация или колониализъм. Разберете сами / Жан-Батист Жанжен Вилмер. - Прев. от фр. от в. Le Mond (7 дек. 2012)

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 11.
Въоръженият конфликт в Сирия и политиката на ненамеса от страна на големите държави
323.26(569.1)
COBISS.BG-ID 1247493604

БС 2012/12 Св 22
КРЪСТЕВ, Иван, 1965-
        За ползата от четенето на вестници / Иван Кръстев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 331 (4 дек. 2012), с. 11-12.
Европейската криза и отражението й в България
Изказване на политолога пред 7-ата годишна среща на бизнеса с правителството
323(497.2)
COBISS.BG-ID 1247269092

БС 2012/12 Св 23
ЛИТЕЛ, Джонатан, 1967-
        Трите Чечни на Джонатан Лител : [интервю с писателя] / прев. от рус. Виржиния Томова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 44 (22 дек. 2012), с. 10-11.
По повод книгата му "Чечня. Година трета", преведена на руски през 2012
323(470.66)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247560420

БС 2012/12 Св 24
ПОПОВ, Мирослав
        Салафизъм над Родопите : доколко един течащ наказателен процес върви в законосъобразната и общественополезна посока / Мирослав Попов. - Салафизъм - сунитско течение в исляма

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 281 (4 дек. 2012), с. 14.
По повод делото срещу "13-те имами" в Пазарджик
323.1(497.2)
297(497.2)
COBISS.BG-ID 1247276516

БС 2012/12 Св 25
ЧУКОВ, Владимир Стефанов, 1960-
        Идва краят на монопола на ДПС : проф. Владимир Чуков, арабист, пред в. "Банкеръ" / Димитър Ганев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 52 (28 дек. 2012-4 ян. 2013), с. 7.
323.1(047.53)
297(047.53)
COBISS.BG-ID 1247847140

БС 2012/12 Св 26
ЯНКОВ, Красимир Красимиров
        Лутания в пустинята : президентски декрет и проект за нова конституция доведоха до най-сериозното напрежение в Египет от революцията насам / Красимир Янков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 48 (1-7 дек. 2012), с. 28-29.
323(620)
COBISS.BG-ID 1247982820


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Драмата на десния избирател : дали агонията ще продължи, предстои да видим Вж Св 54

БС 2012/12 Св 27
НАЙДЕНОВ, Ангел Петров, 1958-
        ГЕРБ измислиха алгоритъм за оставане на власт : интервю с Ангел Найденов, депутат от Коалиция за България / Юлия Кулинска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 297 (22-23 дек. 2012), с. 10.
По повод промените в Изборния кодекс
324(497.2)(047.53)
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1247547364

БС 2012/12 Св 28
СТАНЕВА, Марина
        Победа с неясен резултат : Виктор Понта спечели убедително парламентарните избори в Румъния, но бъдещето му на премиер е несигурно / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 50 (15-21 дек. 2012), с. 26-27.
324(498)
328(498)
COBISS.BG-ID 1248002276

БС 2012/12 Св 29
ТРОЯНОВ, Бисер Живков, 1969-
        Ще има ден за размисъл преди референдума : интервю с Бисер Троянов, говорител на ЦИК / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 290 (12 дек. 2012), с. 6-7.
По повод референдума на 27 ян. 2013 г.
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247407332

БС 2012/12 Св 30
ЦОНЕВА, Антоанета Димитрова, 1970-
        Референдумът за АЕЦ е нечестно отношение към избирателите : интервю с директора на Института за развитие на публичната среда Антоанета Цонева / Галя Горанова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 283 (6 дек. 2012), с. 11.
324(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247321828


325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ
Вж и 316

МАНОВ, Стефан, 1971-
        За връзката между "външните" и "вътрешните" българи : разговор със Стефан Манов Вж Св 72


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

БС 2012/12 Св 31
АЛ Мадбух, Ахмед
        Нетаняху трудно може да е партньор за мир : с палестинския посланик у нас Ахмед ал Мадбух разговаря Деян Йотов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 330 (3 дек. 2012), с. 16-17.
327(569.433:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247302116

БС 2012/12 Св 32
БЕЗЛОВ, Тихомир Дечков, 1960-
        Стратегическият въпрос за САЩ е "Южен поток" / Тихомир Безлов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 332 (5 дек. 2012), с. 11-12.
Коментар за посещението на министър-председателя Бойко Борисов в САЩ, дек. 2012
327(73:497.2)
COBISS.BG-ID 1247302884

БС 2012/12 Св 33
БОРИСОВ, Бойко Методиев, 1959-
        Вече и с Обама като с Меркел си имаме доверие и уважение : интервю с Бойко Борисов, министър-председател / Калина Влайкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 332 (5 дек. 2012), с. 13.
По повод посещението в САЩ, дек. 2012
327(497.2:73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247303396

БС 2012/12 Св 34
ВАЦЕК, Павел, 1952-
        Накарайте туристите да се върнат в България : местната инвестиционна среда си остава предизвикателство : интервю с Н.Пр. Павел Вацек, посланик на Чехия у нас / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 298 (21 дек. 2012), с. 6-7.
327(437.1+497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247537380

БС 2012/12 Св 35
ГЕОРГИЕВ, Огнян
        Приятели, които не се понасят : знае ли България какво точно иска от Македония / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 50 (15-21 дек. 2012), с. 24.
327(497.2:497.17)
COBISS.BG-ID 1248002020

БС 2012/12 Св 36
ГЕОРГИЕВА, Кристалина Иванова, 1953-
        Малкият и средният бизнес имат нужда от помощ : интервю с европейския комисар [по международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи] Кристалина Георгиева / Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 49 (8-14 дек. 2012), с. 18-19.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247998180

БС 2012/12 Св 37
ДИМИТРОВ, Божидар, 1945-
        Бий Македония с факти и документи, за да те уважава : интервю с Божидар Димитров, директор на Националния исторически музей / Мила Вачева, Пенчо Кавачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 339 (12 дек. 2012), с. 13, 14.
327(497.2:497.17)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247406308

БС 2012/12 Св 38
КАМИСА-Раз, Шаул, 1954-
        Палестинците не искат танго с Израел : с Шаул Камиса Раз, израелския посланик у нас, разговаря Деян Йотов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 330 (3 дек. 2012), с. 16-17.
327(569.4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247252708

БС 2012/12 Св 39
КИРИЛОВ, Евгени Захариев, 1945-
        Със симулации Македония не може да реши въпроса за членство в ЕС : [интервю на радио "Фокус"] / Евгени Кирилов

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 23, бр. 245 (20 дек. 2012), с. 17.
327(497.17)(047.53)
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247524836

ОЖЕ, Вероник
        ЕС заприлича на Съветския съюз : интервю с Вероник Оже, водеща на "Авеню Европа" по телевизия "Франс 3" Вж Св 7

БС 2012/12 Св 40
ПАНАЙОТОВА, Моника Ханс, 1983-
        Трябва да бъде вдигнат изборният праг за коалициите : интервю с Моника Панайотова, евродепутат от ЕНП / Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4689 (19 дек. 2012), с. 14-15.
327.7:061.1ЕС(047.53)
COBISS.BG-ID 1247513828

БС 2012/12 Св 41
РОУЪН, Джон, 1948-
        Следвайте правилата на играта : интервю с Н.Пр. Джон Роуън, посланик на Ирландия / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 294 (17 дек. 2012), с. 6-7.
327(417:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247482596

БС 2012/12 Св 42
РОУЪН, Джон, 1948-
        ЕС е най-големия политически успех на ХХ век / Джон Роуън ; Кристиела Симеонова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 286 (10 дек. 2012), с. 9, 12.
Интервю с посланика на Ирландия
327(417)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247356644

БС 2012/12 Св 43
СТАМАТОПУЛОС, Трасивулос
        Ние сме съседи, съюзници и партньори : интервю с Н.Пр. Трасивулос Стаматопулос, посланик на Гърция / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 282 (3 дек. 2012), с. 6-7.
327(495:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247252964

БС 2012/12 Св 44
СТАНЕВА, Марина
        Беглите очертания на една държава : какво спечели и какво загуби Палестина от гласуването в ООН / Марина Станева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 49 (8-14 дек. 2012), с. 30.
По повод гласуването на Общото събрание на ООН в края на ноември 2012 г., при което статутът на автономията е повишен до "държава наблюдател, която не е членка"
327(569.433)
327.722
COBISS.BG-ID 1247999204

СТАНЕВА, Марина
        Беглите очертания на една държава : какво спечели и какво загуби Палестина от гласуването в ООН Вж Св 44

БС 2012/12 Св 45
ХАНФАР, Уада, 1968-
        Не наричам Осама терорист, но той навреди на мюсюлманите : интервю с Уада Ханфар, създател на телевизия "Ал Джазира" / Момчил Инджов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 344 (17 дек. 2012), с. 27.
Интервю по повод участието му в организираната от Нов български университет конференция "Близък Изток, Северна Африка и Балканите: предизвикателства на промяната"
327(047.53)
COBISS.BG-ID 1247482340

БС 2012/12 Св 46
ХЕНСЕЛ, Лешек, 1953-
        България е привлекателна за инвеститорите : интервю с Негово превъзходителство Лешек Хенсел, посланик на Полша у нас / Калина Йотова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 286 (7 дек. 2012), с. 6-7.
327(438:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247381476

БС 2012/12 Св 47
ЦЕНКОВ, Валери
        България, 51-ви щат на Америка / Валери Ценков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 283 (6 дек. 2012), с. 24.
По повод посещението на българският премиер Бойко Борисов в САЩ от 1 до 5 декември по покана на президента на САЩ Барак Обама
327(497.2:73)
COBISS.BG-ID 1247320548


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

БС 2012/12 Св 48
СМИЛОВ, Даниел Михайлов, 1970-
        Президентската мисия възможна? : четири трудности пред Плевнелиев, който сякаш е на път да придаде нов смисъл на институцията / Даниел Смилов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 335 (8 дек. 2012), с.11, 12.
328(497.2)
COBISS.BG-ID 1247351012

СТАНЕВА, Марина
        Победа с неясен резултат : Виктор Понта спечели убедително парламентарните избори в Румъния, но бъдещето му на премиер е несигурно Вж Св 28

БС 2012/12 Св 49
СТОЯНОВ, Петър Стефанов, 1952-
        СДС бе най-тежко ударен, когато Костов направи приватизацията, както би я направил Луканов : интервю с Петър Стоянов, [президент (1997-2002) на България] / Юри Велев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 329 (2 дек. 2012), с. 7.
328(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247247588


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

БС 2012/12 Св 50
АСЛАНОВ, Юрий, 1951-
        Опасността за ГЕРБ е протестният вот да се превърне в наказателен : интервю със социолога Юрий Асланов / Венелина Ангелова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 294 (19 дек. 2012), с. 9-10.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247514340

БС 2012/12 Св 51
ГОСПОДИНОВА, Велина
        Това е вече краят... : дългата агония на СДС вече приключи. Да си спомним за последно за синята партия, която някога олицетворяваше промяната / Велина Господинова. Ликвидаторът на СДС. - СДС - Съюз на демократичните сили

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 48 (1-7 дек. 2012), с. 14-15.
329(497.2)СДС
COBISS.BG-ID 1247975652

БС 2012/12 Св 52
ДУШЕВ, Марин
        Политиците от Сен Тропе : френската десница се разцепи след Никола Саркози, а това обещава изпитания за Франция и Европа / Марин Душев. Ще се върне ли Саркози

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 48 (1-7 дек. 2012), с. 26-27.
329(44)
COBISS.BG-ID 1247982052

БС 2012/12 Св 53
ИСМАИЛОВ, Корман, 1972-
        Битката срещу ДС не е архаична : с Корман Исмаилов, лидер на "Народна партия за свобода и достойнство", разговаря Лилия Цачева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 340 (14 дек. 2012), с. 16-17.
329(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247449828

КОЛЕВ, Богомил Великов
        Пътят на големия подвиг от септември 1923 г. : 120 години от рождението на Гаврил Генов, пламенен революционер и интернационалист Вж Св 166

БС 2012/12 Св 54
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов, 1948-
        Драмата на десния избирател : дали агонията ще продължи, предстои да видим / Михаил Константинов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4694 (28 дек. 2012), с. 13.
329(497.2)
324(497.2)
COBISS.BG-ID 1247557860

НАЙДЕНОВ, Ангел Петров, 1958-
        ГЕРБ измислиха алгоритъм за оставане на власт : интервю с Ангел Найденов, депутат от Коалиция за България Вж Св 27

БС 2012/12 Св 55
СПАХИЙСКИ, Емил
        Един скакауец броди из политиката / Емил Спахийски

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 331 (4 дек. 2012), с. 18.
Протестният вот като перспектива пред партията "Глас народен" на Светльо Витков
329(497.2)
COBISS.BG-ID 1247272932

БС 2012/12 Св 56
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        БСП няма да участва в имитация на демокрация : със Сергей Станишев, лидер на БСП и президент на Партията на европейските социалисти, разговаря Красина Кръстева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 331 (4 дек. 2012), с. 16-17.
329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1247271652


330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ

БС 2012/12 Св 57
ЙОХАНСОН, Бенгт
        Бизнесът трябва да е прозрачен, за да му вярват : интервю с шведския посланик за корпоративна социална отговорност Бенгт Йохансон / Екатерина Попова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 48 (1-7 дек. 2012), с. 44.
330.16(485)(047.53)
65.012(485)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247984868


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

БС 2012/12 Св 58
ЧЕРКЕЗОВА, Дарина
        На лов за таланти в социалните мрежи : или как онлайн платформите могат да помогнат (или попречат) в търсенето на нови служители или работа / Дарина Черкезова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 50 (15-21 дек. 2012), с. 41-43.
331.5:681.324
316.6:681.324
COBISS.BG-ID 1248005092


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

БС 2012/12 Св 59
        [БЮДЖЕТ 2013]. - Съдържа: Тази власт похарчи 18 млрд. лв. повече от тройната коалиция : реалистичният ръст на икономиката за 2013 г. е 1% : интервю с Пламен Орешарски, бивш финансов министър, депутат от Коалиция за България / Румяна Денчева. ГЕРБ няма да си купува избиратели : ще финансираме дефицита догодина от 1,1 млрд. лв. със заем, парите отиват за пенсии и заплати : интервю с Менда Стоянова, заместник-председател на Народното събрание и председател на бюджетната комисия / Румяна Иванова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 328 (1 дек. 2012), с. 12-13.
336.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247242212

БС 2012/12 Св 60
ГОРАНОВ, Владислав, 1977-
        Дефицитът за 2012-а зависи от Европейската комисия : Владислав Горанов, заместник-министър на финансите пред в. "Банкеръ" / Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 51 (21-27 дек. 2012), с. 8-9.
336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247843556

БС 2012/12 Св 61
ЖЕЛЕВ, Веселин
        Приемаме надзор над банките ни / Веселин Желев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 340 (14 дек. 2012), с. 26.
Позицията на България след срещата на върха на ЕС за задълбочаване на икономическия и валутен съюз
336.7(4-6:497.2)
COBISS.BG-ID 1247450596

БС 2012/12 Св 62
РАЙКОВ, Милен
        Малко по-удобни данъци / Милен Райков

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 49 (8-14 дек. 2012), с. 40-41.
Промените в данъчната система в България
336.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1247999972

БС 2012/12 Св 63
СТОЯНОВА, Менда, 1956-
        Предвижда се затвор за укриване на осигуровки : интервю с Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия в НС / Дарина Кахраманова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4677 (7 дек. 2012), с. 14-15.
336.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247377380

БС 2012/12 Св 64
ХАНКЕ, Стив Х.
        С борда вие вече сте в еврозоната : интервю със Стив Ханке, професор по икономика / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 340 (13 дек. 2012), с. 13.
336.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247430116

БС 2012/12 Св 65
ХРИСТОВ, Калин Димитров, 1971-
        Растежът няма да дойде бързо и лесно : с Калин Христов, подуправител на БНБ, разговаря Цветелина Йорданова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 331 (5 дек. 2012), с. 19.
336.711(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247299300

БС 2012/12 Св 66
ЦОЛОВ, Чавдар
        Финансовите фалстартове на годината / Чавдар Цолов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 52 (28 дек. 2012-4 ян. 2013), с. 7.
Финансовата 2012 година за България
336(497.2)
COBISS.BG-ID 1247846116


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

БС 2012/12 Св 67
ГАНЕВ, Георги Йорданов, 1967-
        Богатството не е безплатно удоволствие : интервю с икономиста Георги Ганев / Илин Станев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 51 (22 дек. 2012-4 ян. 2013), с. 18-19.
338(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1248060900


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

БС 2012/12 Св 68
МОРШЕТ, Дирк
        Определението онлайн търговия вече не съществува, защото бизнесът стана сериозно диверсифициран : интервю с професора по международен мениджмънт от университета Фрибург, Швейцария Дирк Моршет / Зорница Маркова-Дунчева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 50 (15-21 дек. 2012), с. 36-37.
339.13:681.324(047.53)
COBISS.BG-ID 1248004836


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

БС 2012/12 Св 69
СТОЯНОВ, Николай
        С оголени нерви : повечето анализатори са оптимисти, че догодина световната икономика ще има ръст / Николай Стоянов ; по темата работиха Светломира Гюрова, Огнян Георгиев . - Съдържа и: Най-опасните точки на планетата. Симфония за стабилност и пет риска : в добрия сценарий растежът на българската икономика ще е минимален / Вера Денизова, Калина Чернева

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 50 (15-21 дек. 2012), с. 8-12.
339.9
COBISS.BG-ID 1248001764

БС 2012/12 Св 70
УРБАН, Валтрауд, 1950-
        Китай инвестира все повече в ЕС : интервю с Валтрауд Урбан, научен консултант във Виенския институт за международни икономически изследвания / Бойчо Дамянов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 292 (14 дек. 2012), с. 6-7.
339.9(047.53)
COBISS.BG-ID 1247452388


341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО

БОСЕВ, Росен
        Безотчетна и безконтролна... : системните проблеми на българската прокуратура според съда в Страсбург Вж Св 74


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

ИРИБАРН, Филип д', 1937-
        Концепции за свободата в Европейския съюз Вж Св 16

БС 2012/12 Св 71
КАМЕНОВ, Калин Ангелов, 1980-
        300 са спасените просещи и проституиращи непълнолетни : интервю с Калин Каменов, председател на Държавната агенция за закрила на детето / Ани Ефтимова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 4694 (28 дек. 2012), с. 14-15.
342.7-053.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247558372

БС 2012/12 Св 72
МАНОВ, Стефан, 1971-
        За връзката между "външните" и "вътрешните" българи : разговор със Стефан Манов / Христо Буцев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 10-11.
По повод конференцията "Политики за българите в чужбина", Брюксел, 7-8 ноем. 2012
342.7(100=867)(047.53)
325.25(100=867)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247483364


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

БС 2012/12 Св 73
ДЖЕРОВ, Александър Асенов, 1929-
        Доживотният затвор без право на замяна трябва да остане : интервю с проф. Александър Джеров / Фани Чоджумова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 288 (10 дек. 2012), с. 6-7.
343.24(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247359460


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

БС 2012/12 Св 74
БОСЕВ, Росен
        Безотчетна и безконтролна... : системните проблеми на българската прокуратура според съда в Страсбург / Росен Босев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 48 (1-7 дек. 2012), с. 20-21.
347.96(497.2)
341.6
COBISS.BG-ID 1247976932

БС 2012/12 Св 75
РАДУЛОВСКА-Маринова, Таня Атанасова
        Съдебната реформа не е почнала : с Таня Маринова, председател на Съюза на съдиите в България, разговаря Доротея Дачкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 344 (18 дек. 2012), с. 16-17.
347.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247498980


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

БС 2012/12 Св 76
АТАНАСОВ, Калоян
        Държавата толерира осигурителния дефицит / Калоян Атанасов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 50 (14-21 дек. 2012), с. 18.
По повод бюджета на държавното обществено осигуряване за 2013 г.
351.83:368.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1247840484

БС 2012/12 Св 77
КРЪСТЕВ, Георги Николаев, 1963-
        Без закони е по-добре за хората, които управляват службите : интервю със секретаря на Съвета по сигурността към Министерския съвет Георги Кръстев / Йово Николов

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 48 (1-7 дек. 2012), с. 18-19.
351.74(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247976420


352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

БС 2012/12 Св 78
ФАНДЪКОВА, Йорданка Асенова, 1962-
        Не искам да разказвам розови приказки : кметът на София Йорданка Фандъкова пред в. "Банкеръ" / Мариета Велинова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 51 (21-27 дек. 2012), с. 31, 34.
352.071(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247844836


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

БС 2012/12 Св 79
НЕЙКОВ, Иван Нейков, 1955-
        Най-много за кризата плащат бедните : с Иван Нейков, бивш социален министър, разговаря Веселин Стойнев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 337 (11 дек. 2012), с. 16-17.
364.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247389156


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

БС 2012/12 Св 80
СТАНЧЕВ, Ивайло
        Глобалното затопляне изпоти политиците / Ивайло Станчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 20, бр. 50 (14-21 дек. 2012), с. 20.
По повод 18-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на ООН за климата (РКОНИК) и 8-та Конференция на страните по Протокола от Киото, Доха, Катар, 26 ноем.-7 дек 2012 г.
502.3:551.58
COBISS.BG-ID 1247840996


52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. ХРОНОЛОГИЯ

БС 2012/12 Св 81
МИХАЙЛОВА, Ина
        Величието на триадата Иняжден, Колада и Сурваки в нов календар : проект на петима наши инженери за по-съвършено и модерно световно летоброене вече десет години чака да замени Григорианското / Ина Михайлова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 297 (22-23 дек. 2012), с. 14, 27.
529
COBISS.BG-ID 1247547876


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО
Вж и 33; 347; 351

ЙОХАНСОН, Бенгт
        Бизнесът трябва да е прозрачен, за да му вярват : интервю с шведския посланик за корпоративна социална отговорност Бенгт Йохансон Вж Св 57


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

БС 2012/12 Св 82
        DOUBLE-click for action / по темата работиха Мария Манолова, Асен Георгиев, Зорница Стоилова. - Загл. на англ. ез. - Съдържа: Процесите, които движат пазара на онлайн рекламата, и ефектите от тях ; Предимството на големите ; Стари играчи. Нови правила : за най-големите онлайн медии ръстът на пазара не значи по-голяма печалба ; Какво искат клиентите : за да дават повече пари за онлайн реклама, компаниите се нуждаят от по-прецизни инструменти за проследяване на резултатите ; Новият арсенал : видеосъдържанието и мобилната реклама са следващите възможности за развитие на пазара

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 20, бр. 48 (1-7 дек. 2012), с. 8-12.
659.1:681.324
COBISS.BG-ID 1247975396


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА)
Вж и 635; 911

БС 2012/12 Св 83
ПОПОВ, Лило
        Да подредим града си / Лило Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 42 (7 дек. 2012), с. 7.
Доклад, изнесен на конференция на Съюза на архитектите в България на тема "Естетика на градската среда", София, 20 ноем. 2012
711.43(497.223)
COBISS.BG-ID 1247433444


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

БС 2012/12 Св 84
БАКАЛОВ, Георги, 1957-
        Ако НДК се приватизира, ще бъде удар в сърцето не само на София, но и на страната : интервю с председателя на Съюза на архитектите в България Георги Бакалов / Надежда Ушева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 281 (4 дек. 2012), с. 11.
По повод обществената дискусия за бъдещето на Националния дворец на културата в София
725.1(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247275748

БС 2012/12 Св 85
ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        Прекрасният живот... : Оскар Нимайер (1907-2012) / Павел Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 12.
По повод смъртта на бразилския архитект
72.071.1(81)(092)
92 Нимайер, О.
COBISS.BG-ID 1247483620


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

БС 2012/12 Св 86
ДИМОВА, Милена
        Вдъхновени от бунището / Милена Димова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 291 (15-16 дек. 2012), с. 11-12.
Художествени решения, провокирани от приетата от Европейския съюз стратегия за справяне с боклука, според която към 2020 г. трябва да отпращаме за вторична употреба всички използвани опаковки
73/76
COBISS.BG-ID 1247467236

БС 2012/12 Св 87
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        "Образцов дом" / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 44 (22 дек. 2012), с. 8.
Проектът "Идея за дом" и изложбите, посветени на 80-годишнината от създаването на Съюза на дружествата на художниците в България, София, ноем.-дек. 2012
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1247556324

БС 2012/12 Св 88
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева, 1977-
        От местопрестъплението / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 44 (22 дек. 2012), с. 2.
Художественият проект на Бора Петкова "Breathing Space", Къща-музей "Пейо К. Яворов", София, 30 ноем.-23 дек. 2012
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1247546596

БС 2012/12 Св 89
МЛЕЧЕВСКА, Вера
        Дъга над София / Вера Млечевска

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 2.
Изследване на пола и сексуалността чрез средствата на съвременното изкуство на "София Куиър Форум", 20-25 ноем. 2012
73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1247451620


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

БС 2012/12 Св 90
МИТРАНИ, Ада Леон, 1954-
        Вторият живот на художничката : разговор с Ада Митрани / Марин Бодаков, Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 42 (7 дек. 2012), с. 5.
766.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1247431908


77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ
Вж и 535; 541

УШЕВ, Теодор Асенов, 1968-
        По-добре без пари, отколкото без идеи : разговор с [художника аниматор] Теодор Ушев Вж Св 103


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

БС 2012/12 Св 91
ГЕРГОВ, Росен
        Класическата музика не е стока за всекидневно консумиране / Росен Гергов ; Юлияна Караатанасова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 282 (5 дек. 2012), с. 17.
Интервю с диригента по повод дебюта му в София със Симфоничния оркестър на БНР на 7 декември в зала "България"
78.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1247298532

БС 2012/12 Св 92
ЯНЕВ, Емил Николов, 1932-
        Ангел Манолов 58 години ръководи Академичния студентски хор / Емил Янев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 295 (20 дек. 2012), с. 37.
78.071.2(497.2)(092)
92 Манолов, А.
COBISS.BG-ID 1247526116

БС 2012/12 Св 93
ЯНОВСКИ, Марек, 1939-
        Невидимият : разговор с диригента Марек Яновски / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 7.
78.071.2(430)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247476964


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

БС 2012/12 Св 94
ХРИСТОВА, Дора Георгиева, 1947-
        Фолклорното ни наследство ще умре : интервю с Дора Христова, диригент на "Мистерията на българските гласове" / Анита Димитрова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 285 (8-9 дек. 2012), с. 9.
784.4.087.682(047.53)
COBISS.BG-ID 1247353828


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

БС 2012/12 Св 95
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Боде очите, но няма болка / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 3.
Документалният филм "Последната линейка на София", България/Германия/Хърватия, сценарист и режисьор Илиян Метев
791.43-92.072
COBISS.BG-ID 1247468004

БС 2012/12 Св 96
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Дишане по инерция : "Златен ритон" 2012 / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 5.
XIX Фестивал на българското документално и анимационно кино, Пловдив, 2-8 декември
791.43.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1247474404

БС 2012/12 Св 97
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Ехо от Солун 2012: Бахман Гобади - един непознат кюрдски режисьор / Божидар Манов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 40 (5-11 дек. 2012), с. 7.
Международният кинофестивал в Солун, 2-11 ноем. 2012
791.43.091.4(495)
COBISS.BG-ID 1247738852

БС 2012/12 Св 98
МАНОВ, Божидар Стефанов, 1947-
        Филмите през годината, която си отива : европейското кино - триумфира, българското - на куц крак, 3D технологиите ни завладяват : интервю с Божидар Манов, кинокритик

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 121, бр. 51-52 (21 дек. 2012), с. 28-29.
791.43(100)"2012"(047.53)
COBISS.BG-ID 1247536100

БС 2012/12 Св 99
МАРКОВА, Олга Василева, 1942-
        Документална филмова реабилитация на истината : 19-и фестивал на българското документално и анимационно кино "Златен ритон", [Пловдив, 2-8 декември 2012] / Олга Маркова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 289 (13 дек. 2012), с. 26.
791.43.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1247426532

БС 2012/12 Св 100
МАТЕЕВА, Боряна Стефанова, 1952-
        Като славеи през декември / Боряна Матеева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 44 (22 дек. 2012), с. 2.
19-и фестивал на българското документално и анимационно кино "Златен ритон", Пловдив, 2-8 декември 2012
791.43.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1247545060

ПАНЧЕВА, Светлана
        Жив съм, Ваш съм! : Георги Калоянчев: Ако от всяка роля взимаш по малко от образа, ще стане страшно. Винаги оставам същият, какъвто съм Вж Св 109

БС 2012/12 Св 101
СПАСОВА, Жанет Василева, 1962-
        Адриана и свободното падане : разговор с [актрисата] Жанет Спасова / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 44 (22 дек. 2012), с. 9.
По повод участието й във филма "Аз съм ти" на режисьора Петър Попзлатев
791.44.071.2(047.53)
COBISS.BG-ID 1247558116

БС 2012/12 Св 102
        СТЕФАН Данаилов на 70!

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 4.
По повод юбилейната годишнина на актьора
791.43.071.2(092)
792.2.071.2(092)
92 Данаилов, С.
COBISS.BG-ID 1247473380

БС 2012/12 Св 103
УШЕВ, Теодор Асенов, 1968-
        По-добре без пари, отколкото без идеи : разговор с [художника аниматор] Теодор Ушев / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 42 (7 дек. 2012), с. 9.
791.44.071.1(047.53)
778.5.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1247433700

БС 2012/12 Св 104
ШОЙЛЕВА, Анна Димитрова
        Българско-датско : два модела на държавна подкрепа за развитие на кинематографията / Анна Шойлева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 42 (7 дек. 2012), с. 6.
Текстът е четен на дискусията "Българският игрален филм и неговите социални проекции", София, 20 ноем. 2012
791.43(497.2+489)
COBISS.BG-ID 1247432676


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

БС 2012/12 Св 105
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Вариации в изящна форма / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 44 (22 дек. 2012), с. 4.
Спектакълът "Идиот 2012" по Ф. М. Достоевски в Народен театър "Иван Вазов", режисьор Десислава Шпатова
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247551972

БС 2012/12 Св 106
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Кукленият театър на света / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 42 (7 дек. 2012), с. 4.
Пиесата "Декамерон" по Джовани Бокачо в Театър Българска армия, режисьор Диана Добрева
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247428836

БС 2012/12 Св 107
ИСКРЕНОВА, Мила Йорданова, 1960-
        Res Nullius 1, Res Nullius 2, Измъчвани мелодии / Мила Искренова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 44 (22 дек. 2012), с. 3.
Спектакълът "Танцови преводи" на Балет "Арабеск", съдържащ три едноактни пиеси на хореографите Боряна Сечанова, Асен Наков и Морис Кози, музика Пол ван Брюхе, Петър Дундаков и Габриел Прокофиев
792.8.09
COBISS.BG-ID 1247550692

БС 2012/12 Св 108
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Майстор Манол, поваленият / Митко Новков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 41 (12-18 дек. 2012), с. 8.
Спектакълът "Вграждане" на Държавен куклен театър - Пловдив, режисьор Веселка Кунчева
792.97.09
COBISS.BG-ID 1247783652

БС 2012/12 Св 109
ПАНЧЕВА, Светлана
        Жив съм, Ваш съм! : Георги Калоянчев: Ако от всяка роля взимаш по малко от образа, ще стане страшно. Винаги оставам същият, какъвто съм / Светлана Панчева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 297 (22-23 дек. 2012), с. 26.
По повод смъртта на актьора
792.2.071.2(092)
791.44.071.2(092)
92 Калоянчев, Г.
COBISS.BG-ID 1247548644

БС 2012/12 Св 110
ПЛАМЕНОВ, Петър, 1978-
        Натурализъм срещу романтизъм / Петър Пламенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 3.
Гастролът на солистите на "Ковънт Гардън" Хикару Кобаяши и Валери Христов в балета "Жизел" от Адолф Адам в Софийска опера и балет на 9 ноем. 2012 г.
792.8.09
COBISS.BG-ID 1247455204

        СТЕФАН Данаилов на 70! Вж Св 102

БС 2012/12 Св 111
        ТЕАТРАЛНАТА 2012 през погледа на критиците : три въпроса към 12 театрални критици / анкетата подготви Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 42 (19-31 дек. 2012), с. 8, 13.
792.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1247825124

БС 2012/12 Св 112
ТЕРЗИЙСКА, Калина
        Реалността на безсмъртната душа / Калина Терзийска. - Достъпно също на: http://www.dramaturgynew.net/index.php?option=com_content&view=article&id=136:kalina-terzi yska&catid=4:2008-12-02-10-33-52&Itemid=5


В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 41 (12-18 дек. 2012), с. 8.
Спектакълът "Невидими 1" на Студио за документален театър VOX POPULI, режисьор Неда Соколовска, представен в "Червената къща"
792.2.09
COBISS.BG-ID 1247783908


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

БС 2012/12 Св 113
ПЛАМЕНОВ, Петър, 1978-
        Да танцуваш властта : пето издание на Sofia Dance Week 2012 / Петър Пламенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 6.
793.32.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1247475684

БС 2012/12 Св 114
РОБЕВА, Нешка Стефанова, 1946-
        И в най-малкия град играем както в Париж : интервю / Нешка Робева ; Вилиана Семерджиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 284 (7 дек. 2012), с. 25.
По повод новият спектакъл на трупата "Нешънъл арт"
793.32.071.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1247384292


796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА

БС 2012/12 Св 115
ТОДОРОВ, Димо Маринов, 1930-
        Дан Колов - колосът в борбата : прочутият българин е роден на 26 декември преди 120 г. / Димо Тодоров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 297 (22-23 дек. 2012), с. 39.
796.81/.82(497.2)(092)
92 Колов, Д.
COBISS.BG-ID 1247549412


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ

БС 2012/12 Св 116
СИРАКОВА, Йоана
        За един малък речник и за една голяма некоректност / Йоана Сиракова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 42 (7 дек. 2012), с. 2.
По повод кн.: Малък българо-латински енциклопедичен речник : илюстровано издание / Димитър М. Димитров. - София: Университетско издателство Св. Климент Охридски, 2012
801.323.2=867=71
COBISS.BG-ID 1247427812


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

БС 2012/12 Св 117
ЯНАКИЕВА, Миряна Александрова, 1961-
        Три лица на литературоведското безпокойство / Миряна Янакиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 43 (14 дек. 2012), с. 9.
Доклад, четен на Националната научна конференция "Изплъзващият се предмет на литературознанието. Невидимата школа: Мирослав Янакиев, Никола Георгиев, Радосвет Коларов", София, 28-30 ноем. 2012
82.0(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1247481828


82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА

БС 2012/12 Св 118
ШУРБАНОВ, Александър Владимиров, 1941-
        Шекспир трябва да бъде превеждан през 20-30 години : у нас има 170 различни прочита на великия драматург : интервю с Александър Шурбанов / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 22, бр. 350 (27 дек. 2012), с. 24.
По повод превода на трагедиите на Шекспир, осъществен от професора по английска литература
82.03(047.53)
COBISS.BG-ID 1247549156


820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/12 Св 119
РОУЛИНГ, Джоан К., 1965-
        Фейсбук цепи деца от родители / Дж. К. Роулинг ; Джеймс Рънси. - Прев. от англ.

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 341 (15 дек. 2012), с. 24.
Интервю с писателката по повод новия й роман "Вакантен пост", издаден на 43 езика, включително на български на издателство "Колибри"
820(047.53)
COBISS.BG-ID 1247475428


820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/12 Св 120
ТРАМБЪЛ, Чарлз
        [Хайку] / Чарлз Трамбъл ; прев. от англ. Людмила Балабанова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 42 (19-31 дек. 2012), с. 15.
820(73)-193
COBISS.BG-ID 1247833572


830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/12 Св 121
БАЛЛА, Жофиа, 1949-
        Доброволен пратеник на истината : предметите и пространствата на Херта Мюлер / Жофиа Балла ; прев. от унг. Мартин Христов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 41 (12-18 дек. 2012), с. 6-7.
Творчеството на германската писателка от румънски произход, носител на Нобелова награда за литература за 2009 г.
830.09
COBISS.BG-ID 1247774692

БС 2012/12 Св 122
БОНЕ, Мирко, 1965-
        Ехо ; Рекламация ; Спирка "Фар рокауей" : [стихотворения] / Мирко Боне ; прев. от нем. Здравка Евтимова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 40 (5-11 дек. 2012), с. 16.
830-1
COBISS.BG-ID 1247751396


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/12 Св 123
ВИЛАС, Мануел, 1962-
        Не искам да си отидат ; Гробът на Джим Морисън в Париж ; История на една камериерка ; След сто години ; Ръцете на касиерките ; Сервитьорки и камериерки : [стихотворения] / Мануел Вилас ; прев. от исп. Рада Панчовска. - Не искат да си идат / Пламен Дойнов. - Бележки за автора от преводача

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 41 (12-18 дек. 2012), с. 1, 16.
860-1
COBISS.BG-ID 1247761892


869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/12 Св 124
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Най-новата португалска проза : тенденции и насоки в литературата на една от големите езикови диаспори в света / Йордан Костурков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 297 (22-23 дек. 2012), с. 22.
869.0.09
COBISS.BG-ID 1247548388


877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/12 Св 125
ДИМИТРУЛЯ, Титика
        Атина: наградата "Арис Александру", или за видимостта на превода на поезия / Титика Димитруля, Алексис Зирас ; въпросите зададе Здравка Михайлова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 40 (5-11 дек. 2012), с. 3.
Интервюта по повод новоучредената награда за превод на поезия от чужд на гръцки език с инициатора на наградата, литературния критик Титика Димитруля, и председателя на Съюза на гръцките писатели Алексис Зирас
877.4.03(047.53)
COBISS.BG-ID 1247703012


883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/12 Св 126
АНДРУХОВИЧ, Юрий Игорович, 1960-
        Венеция, 1992, 2001 / Юрий Андрухович ; прев. от укр. Албена Стаменова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 40 (5-11 дек. 2012), с. 1, 12-13.
Текстът е от книгата "Лексикон на интимните градове" (2011), съдържаща 111 части, посветени на различни градове
883-311.8
COBISS.BG-ID 1247692516


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/12 Св 127
ШУЛЦ, Бруно, 1892-1942
        Пан Карол : [разказ] / Бруно Шулц ; прев. от пол. Красимир Цанев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 41 (12-18 дек. 2012), с. 7.
Първо място в литературния конкурс за превод от полски на български език на разказа "Пан Карол", по повод 120-годишнината от рождението на полския писател и 70-годишнината от смъртта му
884-32
COBISS.BG-ID 1247782628


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/12 Св 128
КОСТОВ, Велимир, 1956-
        Зад затворената врата ; Спомен за зеления банан до Върбас в Баня Лука : [стихотворения] / Велимир Костов ; прев. от сръб. Людмила Миндова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 40 (5-11 дек. 2012), с. 16.
886.1-1
COBISS.BG-ID 1247752164

БС 2012/12 Св 129
        [ПОЕТИ за поезията : есета] / прев. от сръб. Людмила Миндова. - Отбрана? Или какво мислят днес поетите за поезията / Силвия Чолева. - Съдържа: Поетика на дигиталния опит / Горан Станкович. Поезията като биосфера / Владимир Копицл. Стих за прозата, проза за стиха / Ласло Блашкович

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 40 (5-11 дек. 2012), с. 9, 14.
Текстове от Четвъртата регионална конференция на сръбския ПЕН-център "Защита на поезията или поетика на новото изкуство", Сърбия, 1- 4 ноември 2012 г.
886.1-4
COBISS.BG-ID 1247746788


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/12 Св 130
АНГЕЛОВ, Златко Радославов, 1946-
        Възвишената красота на езика : мисли по време на четенето на "Възвишение" от Милен Русков, подредени след това / Златко Ангелов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 42 (19-31 дек. 2012), с. 6.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1247806180

БС 2012/12 Св 131
БОЙЧЕВ, Стоян Тодоров, 1927-
        Вярвам, че народът ни ще се освести / Стоян Бойчев ; интервю на Борис Данков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 300 (29-30 дек. 2012), с. 22.
По повод 85 г. от рождението на писателя
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1247570404

БС 2012/12 Св 132
ДАКОВА, Бисера Лазарова, 1966-
        Опозицията център - периферия в романа "Ана Дюлгерова" на Яна Язова, или за нееднозначността на триумфа / Бисера Дакова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 40 (5-11 дек. 2012), с. 10-11.
886.7-31.09
COBISS.BG-ID 1247749604

БС 2012/12 Св 133
        ЛИТЕРАТУРНОТО събитие на 2012 : [коледната анкета на "Литературен вестник" с писатели, критици, редактори и литератори] / Михаил Неделчев ... [и др.]

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 42 (19-31 дек. 2012), с. 9-11.
886.7.09
COBISS.BG-ID 1247825380

БС 2012/12 Св 134
НЕДЕЛЧЕВ, Михаил Димитров, 1942-
        Как поезията да продължи нататък? / Михаил Неделчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 41 (12-18 дек. 2012), с. 3, 5.
Слово, произнесено на премиерата на книгата на Пламен Дойнов "София Берлин" на 12 ноември 2012 г. в Сцена-клуб "Максим" на Театър Българска армия
886.7(042)
COBISS.BG-ID 1247768804

БС 2012/12 Св 135
ПЕТРОВ, Валери, 1920-
        Вярвам, че ще победи мечтата за едно поумняло, справедливо и човечно общество : интервю с поета Валери Петров / Бойко Ламбовски. - Съдържа и: Коледна приказка : стихотворение / Валери Петров

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 297 (22-23 дек. 2012), с. 7-8.
886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1247550948

БС 2012/12 Св 136
ХРАНОВА, Албена Владимирова, 1962-
        Срещи на иронията / Албена Хранова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 44 (22 дек. 2012), с. 7.
По повод книгите: Книга на гениите : коментирани текстове на големите български графомани / Росен Тахов. - София : Изток - Запад, 2011 и Чудният свят на древните българи / Румен Даскалов. - София : Гутенберг, 2011
886.7.09
949.72.031.1
COBISS.BG-ID 1247555556


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

БС 2012/12 Св 137
ВЪЛЧЕВ, Найден Станев, 1927-
        Божи дари : [стихотворение] / Найден Вълчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 300 (29-30 дек. 2012), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247568356

БС 2012/12 Св 138
ДАСКАЛОВА, Лиана Георгиева, 1927-
        Легенда ; Ще ти позволя, душа, да се откажеш от мене... ; Слънцепоклонница ; Премълчавах досега ; Живот : стихотворения / Лиана Даскалова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 20 (17 дек. 2012), с. 1, 12.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247650020

БС 2012/12 Св 139
КАНЕВСКИ, Петко, 1951-
        Българско слово ; Контрапункт XXI - XX век ; Свобода : стихотворения / Петко Каневски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 279 (1-2 дек. 2012), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247250404

БС 2012/12 Св 140
КАПРАЛОВ, Атанас Ангелов, 1958-
        Непотребен ; Единствена победа ; Най-после : стихотворения / Атанас Капралов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 328 (1 дек. 2012), с. 31.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247250660

БС 2012/12 Св 141
КУНОВА, Екатерина, 1937-
        Нови хайку / Екатерина Кунова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 285 (8-9 дек. 2012), с. 20.
886.7-193
COBISS.BG-ID 1247351780

БС 2012/12 Св 142
ЛЕВЧЕВ, Любомир Спиридонов, 1935-
        Сезонът на самотния щурец : стихотворение / Любомир Левчев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 20 (17 дек. 2012), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247657188

БС 2012/12 Св 143
МИЛЧЕВ, Николай, 1958-
        Зима ; Фъртуна ; Кокичета ; Гост ; Лятно ; Последното село ; Чернова ; След малко : нови стихове / Николай Милчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 300 (29-30 дек. 2012), с. 20.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247568612

БС 2012/12 Св 144
НЯГОЛОВА, Елка, 1952-
        Писмо до обущаря ; Белите шалове ; Слънчев кладенец : стихотворения / Елка Няголова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 20 (17 дек. 2012), с. 15.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247656676

БС 2012/12 Св 145
ПАНЧЕВ, Пламен, 1948-
        Коледно стихотворение ; Никулден ; Суламит ; Врабецът : [стихотворения] / Пламен Панчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 348 (22-23 дек. 2012), с. 28.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247551716

БС 2012/12 Св 146
ПЕТРОВ, Валери, 1920-
        Към... : [стихотворение] / Валери Петров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 297 (22-23 дек. 2012), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247545828

БС 2012/12 Св 147
СУГАРЕВ, Едвин Стефанов, 1953-
        Рождение Христово, Anno Domini 2012 : [стихотворение] / Едвин Сугарев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 42 (19-31 дек. 2012), с. 1.
886.7-1
COBISS.BG-ID 1247799268


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

БС 2012/12 Св 148
БАЛДЕВА, Славея
        Коледен разказ / Славея Балдева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 42 (19-31 дек. 2012), с. 13.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247826148

БС 2012/12 Св 149
БОЙЧЕВ, Стоян Тодоров, 1927-
        Задушници : разказ / Стоян Бойчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 291 (15 дек. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247466468

БС 2012/12 Св 150
ЕВТИМОВА, Здравка Василева, 1959-
        Кончето : разказ / Здравка Евтимова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 334 (8 дек. 2012), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247355108

БС 2012/12 Св 151
ЕНЕВ, Деян, 1960-
        Човек на пейката : [разказ] / Деян Енев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 348 (22-23 дек. 2012), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247550436

БС 2012/12 Св 152
ИЛИЕВА, Денка Илиева, 1941-
        Момиче от прозореца : разказ / Денка Илиева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 285 (8-9 дек. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247352548

БС 2012/12 Св 153
КАЛДЪРЪМОВ, Михаил Георгиев, 1949-
        На дъното на деня : [разказ] / Михаил Калдаръмов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 341 (15 дек. 2012), с. 28.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247476196

БС 2012/12 Св 154
КАРАСТОЯНОВ, Христо Тодоров, 1950-
        Другият пистолет : [разказ] / Христо Карастоянов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 351 (29-30 дек. 2012), с. 30.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247563748

БС 2012/12 Св 155
КОЛАРОВ, Златимир Господинов, 1954-
        Бай Иван Американеца : разказ / Златимир Коларов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 279 (1-2 дек. 2012), с. 20.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247248868

БС 2012/12 Св 156
ЛАЗАРОВА, Ваня
        Бъл -гъл-гъл- гария: 2012 [Сказки за общия ни полуразпад] : [проза] / Ваня Лазарова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 21, бр. 42 (19-31 дек. 2012), с. 12-13.
886.7-3
COBISS.BG-ID 1247825636

БС 2012/12 Св 157
СТАНЕВА, Маргарита
        Присъствие : разказ / Маргарита Станева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 18, бр. 20 (17 дек. 2012), с. 4.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247650276

БС 2012/12 Св 158
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Българите и тяхното чувство за хумор : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 293 (15 дек. 2012), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247466980

БС 2012/12 Св 159
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Весела Коледа : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 299 (22 дек. 2012), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247550180

БС 2012/12 Св 160
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Масайският мол : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 302 (29 дек. 2012), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247564772

БС 2012/12 Св 161
ТЕРЗИЙСКИ, Калин Николов, 1970-
        Смъртоносно Крум : разказ / Калин Терзийски

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 20, бр. 287 (8 дек. 2012), с. 7.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247350500

БС 2012/12 Св 162
ТОДОРОВ, Людмил Тодоров, 1955-
        Библиотеката на Картофа : коледен разказ / Людмил Тодоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 44 (22 дек. 2012), с. 5.
886.7-32
COBISS.BG-ID 1247552228


886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ

БС 2012/12 Св 163
СЛАВОВ, Атанас Василев, 1930-2010
        Любов : есе / Атанас Славов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 77, бр. 328 (1 дек. 2012), с. 31.
886.7-4
COBISS.BG-ID 1247251428


894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

БС 2012/12 Св 164
НЕМЕТ, Золтан, 1970-
        Постмодернизмът дори като умора : разговор с унгарския литературен критик Золтан Немет / Марин Бодаков ; прев. от унг. Николай П. Бойков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 56, бр. 42 (7 дек. 2012), с. 12.
Съвременната унгарска литература
894.511(047.53)
COBISS.BG-ID 1247448036


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

КОЛЕВ, Богомил Великов
        Пътят на големия подвиг от септември 1923 г. : 120 години от рождението на Гаврил Генов, пламенен революционер и интернационалист Вж Св 166

ПАНЧЕВА, Светлана
        Жив съм, Ваш съм! : Георги Калоянчев: Ако от всяка роля взимаш по малко от образа, ще стане страшно. Винаги оставам същият, какъвто съм Вж Св 109

ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        Прекрасният живот... : Оскар Нимайер (1907-2012) Вж Св 85

        СТЕФАН Данаилов на 70! Вж Св 102

ТОДОРОВ, Димо Маринов, 1930-
        Дан Колов - колосът в борбата : прочутият българин е роден на 26 декември преди 120 г. Вж Св 115

ЯНЕВ, Емил Николов, 1932-
        Ангел Манолов 58 години ръководи Академичния студентски хор Вж Св 92


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

БС 2012/12 Св 165
АБРОСИМОВ, Светослав
        Албанците пак тресат Балканите / Светослав Абросимов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 16, бр. 292 (17 дек. 2012), с. 15.
По повод 100 г. от създаването на Албания след края на Балканската война (1912-1913 г.)
949.65
323(496.5)
COBISS.BG-ID 1247479780


949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.)

ХРАНОВА, Албена Владимирова, 1962-
        Срещи на иронията Вж Св 136


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

БС 2012/12 Св 166
КОЛЕВ, Богомил Великов
        Пътят на големия подвиг от септември 1923 г. : 120 години от рождението на Гаврил Генов, пламенен революционер и интернационалист / Богомил Колев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 22, бр. 287 (11 дек. 2012), с. 21.
949.72.05(092)
329(497.2)БКП(091)(092)
92 Генов, Г.
COBISS.BG-ID 1247385828

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИЗТОЧНИЦИТЕ

 
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 328 (2012) Св 59
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 329 (2012) Св 49
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 331 (2012) Св 22
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 332 (2012) Св 32, Св 33
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 335 (2012) Св 48
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 339 (2012) Св 4, Св 37
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 340 (2012) Св 64
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 344 (2012) Св 45
24 часа, ISSN 0861-4067, Год. 22, бр. 350 (2012) Св 118
 
Б

Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 19, бр. 49 (2012) Св 17
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 50 (2012) Св 76, Св 80
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 51 (2012) Св 11, Св 60, Св 78
Банкеръ, ISSN 1310-0300, Год. 20, бр. 52 (2012) Св 25, Св 66
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 48, Год. 121, бр. 49 (2012) Св 6
Българска армия, ISSN 0861-4407, Год. 121, бр. 51-52 (2012) Св 98
 
Д

Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 279 (2012) Св 139, Св 155
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 280 (2012) Св 1
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 281 (2012) Св 24, Св 84
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 282 (2012) Св 91
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 283 (2012) Св 47
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 284 (2012) Св 114
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 285 (2012) Св 141, Св 152
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 286 (2012) Св 42
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 287 (2012) Св 3, Св 166
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 289 (2012) Св 99
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 291 (2012) Св 149
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 295 (2012) Св 92
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 297 (2012) Св 27, Св 81, Св 109, Св 115, Св 124, Св 146
Дума, ISSN 0861-1343, Год. 22, бр. 300 (2012) Св 131, Св 137, Св 143
 
З

Земя, ISSN 0861-2315, Год. 23, бр. 245 (2012) Св 39
 
К

Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 48 (2012) Св 26, Св 51, Св 52, Св 57, Св 74, Св 77, Св 82
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 49 (2012) Св 2, Св 36, Св 44, Св 62
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 50 (2012) Св 28, Св 35, Св 58, Св 68, Св 69
Капитал, ISSN 1310-7984, Год. 20, бр. 51 (2012) Св 67
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 42 (2012) Св 16, Св 83, Св 90, Св 103, Св 104, Св 106, Св 116, Св 164
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 43 (2012) Св 13, Св 21, Св 72, Св 85, Св 89, Св 93, Св 95, Св 96, Св 102, Св 110, Св 113, Св 117
Култура, ISSN 0861-1408, Год. 56, бр. 44 (2012) Св 8, Св 10, Св 23, Св 87, Св 88, Св 100, Св 101, Св 105, Св 107, Св 136, Св 162
 
Л

Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 40 (2012) Св 97, Св 122, Св 125, Св 126, Св 128, Св 129, Св 132
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 41 (2012) Св 108, Св 112, Св 121, Св 123, Св 127, Св 134
Литературен вестник, ISSN 1310-9561, Год. 21, бр. 42 (2012) Св 111, Св 120, Св 130, Св 133, Св 147, Св 148, Св 156
 
М

Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4676 (2012) Св 5
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4677 (2012) Св 63
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4689 (2012) Св 40
Монитор, ISSN 1311-9699, Год. 15, бр. 4694 (2012) Св 54, Св 71
 
Н

Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 282 (2012) Св 43
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 286 (2012) Св 46
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 287 (2012) Св 19, Св 161
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 288 (2012) Св 73
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 290 (2012) Св 29
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 292 (2012) Св 70
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 293 (2012) Св 158
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 294 (2012) Св 41
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 296 (2012) Св 9
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 298 (2012) Св 34
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 299 (2012) Св 159
Новинар, ISSN 1312-0093, Год. 20, бр. 302 (2012) Св 12, Св 160
 
С

Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 283 (2012) Св 30
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 285 (2012) Св 94
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 287 (2012) Св 15
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 290 (2012) Св 18
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 291 (2012) Св 86
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 292 (2012) Св 165
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 294 (2012) Св 50
Сега, ISSN 1311-3186, Год. 16, бр. 297 (2012) Св 135
Словото днес, ISSN 1312-3173, Год. 18, бр. 20 (2012) Св 138, Св 142, Св 144, Св 157
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7140 (2012) Св 20
Стандарт news, ISSN 0861-797X, Год. 20, бр. 7153 (2012) Св 7
 
Т

Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 328 (2012) Св 140, Св 163
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 330 (2012) Св 31, Св 38
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 331 (2012) Св 55, Св 56, Св 65
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 334 (2012) Св 150
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 337 (2012) Св 79
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 340 (2012) Св 53, Св 61
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 341 (2012) Св 119, Св 153
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 344 (2012) Св 75
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 348 (2012) Св 14, Св 145, Св 151
Труд, ISSN 1313-7719, Год. 77, бр. 351 (2012) Св 154

ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА


 
А

Абросимов, Светослав (автор) Св 165
Ал Мадбух, Ахмед (интервюирано лице) Св 31
Ангарев, Панайот (автор) Св 18
Ангелов, Златко Радославов, 1946- (автор) Св 130
Ангелова, Венелина (интервюиращо лице) Св 50
Андреев, Александър Андреев, 1956- (автор) Св 13
Андрухович, Юрий Игорович, 1960- (автор) Св 126
Асланов, Юрий, 1951- (интервюирано лице) Св 50
Атанасов, Калоян (автор) Св 76
 
Б

Бакалов, Георги, 1957- (интервюирано лице) Св 84
Балабанова, Людмила Вертер, 1949- (преводач) Св 120
Балдева, Славея (автор) Св 148
Балла, Жофиа, 1949- (автор) Св 121
Безлов, Тихомир Дечков, 1960- (автор) Св 32
Блашкович, Ласло, 1966- (автор) Св 129
Бодаков, Марин Христов, 1971- (интервюиращо лице) Св 90, Св 164
Бойков, Николай Павлов (преводач) Св 164
Бойчев, Стоян Тодоров, 1927- (автор) Св 149
Бойчев, Стоян Тодоров, 1927- (интервюирано лице) Св 131
Боне, Мирко, 1965- (автор) Св 122
Борисов, Бойко Методиев, 1959- (автор) Св 33
Босев, Росен (автор) Св 74
Ботин, Висенте (интервюирано лице) Св 19
Бочукова, Теодора (интервюирано лице) Св 9
Буцев, Христо (интервюиращо лице) Св 72
 
В

Вацек, Павел, 1952- (интервюирано лице) Св 34
Вачева, Мила (интервюиращо лице) Св 37
Велев, Юри (интервюиращо лице) Св 49
Велинова, Мариета (интервюиращо лице) Св 78
Вилас, Мануел, 1962- (автор) Св 123
Влайкова, Калина (интервюиращо лице) Св 33
Воденичаров, Стефан Борисов, 1944- (интервюирано лице) Св 5
Вълчев, Найден Станев, 1927- (автор) Св 137
 
Г

Ганев, Георги Йорданов, 1967- (интервюирано лице) Св 67
Ганев, Димитър (интервюиращо лице) Св 11, Св 17, Св 25
Георгиев, Асен (съставител) Св 82
Георгиев, Огнян (автор) Св 2, Св 35
Георгиев, Огнян (съставител) Св 69
Георгиев, Огнян (интервюиращо лице) Св 36
Георгиева, Аглика (интервюиращо лице) Св 19
Георгиева, Кристалина Иванова, 1953- (интервюирано лице) Св 36
Гергов, Росен (интервюирано лице) Св 91
Горанов, Владислав, 1977- (интервюирано лице) Св 60
Горанова, Галя (интервюиращо лице) Св 30
Господинова, Велина (автор) Св 51
Гюрова, Светломира (съставител) Св 69
 
Д

Дайнов, Евгений Александров, 1958- (интервюирано лице) Св 20
Дакова, Бисера Лазарова, 1966- (автор) Св 132
Дамянов, Бойчо (интервюиращо лице) Св 70
Данков, Борис Ганчев, 1941- (интервюиращо лице) Св 131
Даскалова, Лиана Георгиева, 1927- (автор) Св 138
Дачкова, Доротея (интервюиращо лице) Св 75
Делийска, Аделина (интервюиращо лице) Св 9, Св 12
Денизова, Вера (автор) Св 69
Денчева, Румяна (интервюиращо лице) Св 59, Св 64
Дечева, Виолета Атанасова, 1964- (автор) Св 105, Св 106
Джеров, Александър Асенов, 1929- (интервюирано лице) Св 73
Димитров, Божидар, 1945- (интервюирано лице) Св 37
Димитрова, Анита (интервюиращо лице) Св 94
Димитрова, Геновева, 1958- (автор) Св 95, Св 96
Димитрова, Геновева, 1958- (интервюиращо лице) Св 101, Св 103
Димитруля, Титика (интервюирано лице) Св 125
Димова, Милена (автор) Св 86
Дичев, Ивайло Стефанов, 1955- (интервюирано лице) Св 14
Дойнов, Пламен Иванов, 1969- (автор на предговор) Св 123
Дочева, Екатерина (интервюиращо лице) Св 93
Душев, Марин (автор) Св 52
 
Е

Евтимова, Здравка Василева, 1959- (автор) Св 150
Евтимова, Здравка Василева, 1959- (преводач) Св 122
Енев, Деян, 1960- (автор) Св 151
Ефтимова, Ани (интервюиращо лице) Св 71
 
Ж

Жанжен Вилмер, Жан-Батист, 1978- (автор) Св 21
Желев, Веселин (автор) Св 61
 
З

Зирас, Алексис, 1945- (интервюирано лице) Св 125
 
И

Иванова, Румяна (интервюиращо лице) Св 59
Илиев, Людмил (автор) Св 15
Илиев, Петър (интервюиращо лице) Св 60
Илиева, Денка Илиева, 1941- (автор) Св 152
Инджов, Момчил Николов, 1966- (интервюиращо лице) Св 45
Ирибарн, Филип д', 1937- (автор) Св 16
Искренова, Мила Йорданова, 1960- (автор) Св 107
Исмаилов, Корман, 1972- (интервюирано лице) Св 53
 
Й

Йорданов, Руслан (интервюиращо лице) Св 20
Йорданова, Люба (автор) Св 2
Йорданова, Цветелина (интервюиращо лице) Св 65
Йорданова, Яна (интервюиращо лице) Св 40
Йотов, Деян, 1974- (интервюиращо лице) Св 31, Св 38
Йотова, Калина (интервюиращо лице) Св 34, Св 41, Св 43, Св 46
Йохансон, Бенгт (интервюирано лице) Св 57
 
К

Калдъръмов, Михаил Георгиев, 1949- (автор) Св 153
Каменов, Калин Ангелов, 1980- (интервюирано лице) Св 71
Камиса-Раз, Шаул, 1954- (интервюирано лице) Св 38
Каневски, Петко, 1951- (автор) Св 139
Капралов, Атанас Ангелов, 1958- (автор) Св 140
Караатанасова, Юлияна (интервюиращо лице) Св 91
Карастоянов, Христо Тодоров, 1950- (автор) Св 154
Кахраманова, Дарина (интервюиращо лице) Св 63
Кирил, митрополит Варненски и Великопреславски, 1954- (интервюирано лице) Св 11
Кирилов, Евгени Захариев, 1945- (интервюирано лице) Св 39
Ковачев, Пенчо Златанов, 1954- (интервюиращо лице) Св 37, Св 118
Колаковски, Лешек, 1927-2009 (автор) Св 10
Коларов, Златимир Господинов, 1954- (автор) Св 155
Колев, Богомил Великов (автор) Св 166
Константинов, Михаил Михайлов, 1948- (автор) Св 54
Копицл, Владимир, 1949- (автор) Св 129
Костов, Велимир, 1956- (автор) Св 128
Костурков, Йордан Йорданов, 1948- (автор) Св 124
Котев, Николай Георгиев (автор) Св 6
Кръстев, Георги Николаев, 1963- (интервюирано лице) Св 77
Кръстев, Иван, 1965- (автор) Св 22
Кръстева, Красина (интервюиращо лице) Св 56
Кулинска, Юлия (интервюиращо лице) Св 27
Кунова, Екатерина, 1937- (автор) Св 141
Куюмджиева, Светлана Николаева, 1977- (автор) Св 87, Св 88
 
Л

Лазарова, Ваня (автор) Св 156
Ламбовски, Бойко Панов, 1960- (интервюиращо лице) Св 135
Левчев, Любомир Спиридонов, 1935- (автор) Св 142
Лител, Джонатан, 1967- (интервюирано лице) Св 23
 
М

Манов, Божидар Стефанов, 1947- (автор) Св 97
Манов, Божидар Стефанов, 1947- (интервюирано лице) Св 98
Манов, Стефан, 1971- (интервюирано лице) Св 72
Манолова, Мария (съставител) Св 82
Маркова, Зорница (интервюиращо лице) Св 68
Маркова, Олга Василева, 1942- (автор) Св 99
Матеева, Боряна Стефанова, 1952- (автор) Св 100
Милчев, Николай, 1958- (автор) Св 143
Миндова, Людмила Любомирова, 1974- (преводач) Св 128, Св 129
Митев, Петър-Емил Иванов, 1936- (интервюирано лице) Св 17
Митрани, Ада Леон, 1954- (интервюирано лице) Св 90
Михайлова, Здравка Евгениева, 1961- (интервюиращо лице) Св 125
Михайлова, Ина (автор) Св 81
Мишева, Мила (интервюиращо лице) Св 5
Млечевска, Вера (автор) Св 89
Моршет, Дирк (интервюирано лице) Св 68
 
Н

Найденов, Ангел Петров, 1958- (интервюирано лице) Св 27
Неделчев, Михаил Димитров, 1942- (автор) Св 133, Св 134
Нейков, Иван Нейков, 1955- (интервюирано лице) Св 79
Немет, Золтан, 1970- (интервюирано лице) Св 164
Николов, Йово (интервюиращо лице) Св 77
Николова, Камелия Николова, 1959- (съставител) Св 111
Новков, Митко Георгиев, 1961- (автор) Св 108
Няголова, Елка, 1952- (автор) Св 144
 
О

Оже, Вероник (интервюирано лице) Св 7
Орешарски, Пламен Василев, 1960- (интервюирано лице) Св 59
 
П

Панайотова, Моника Ханс, 1983- (интервюирано лице) Св 40
Панчев, Пламен, 1948- (автор) Св 145
Панчева, Светлана (автор) Св 109
Панчовска, Рада Стоянова, 1949- (преводач) Св 123
Петкова, Светла (интервюиращо лице) Св 90
Петров, Валери, 1920- (автор, интервюирано лице) Св 135
Петров, Валери, 1920- (автор) Св 146
Пламенов, Петър, 1978- (автор) Св 110, Св 113
Попиванов, Борис Петров, 1981- (автор) Св 8
Попов, Лило (автор) Св 83
Попов, Мирослав (автор) Св 24
Попов, Павел Иванов, 1945- (автор) Св 85
Попова, Екатерина (интервюиращо лице) Св 57
 
Р

Радкова, Елизабет Радкова (интервюиращо лице) Св 4
Радуловска-Маринова, Таня Атанасова (интервюирано лице) Св 75
Райков, Милен (автор) Св 62
Рашидов, Вежди Летифов, 1951- (интервюирано лице) Св 4
Робева, Нешка Стефанова, 1946- (интервюирано лице) Св 114
Роулинг, Джоан К., 1965- (интервюирано лице) Св 119
Роуън, Джон, 1948- (интервюирано лице) Св 41, Св 42
Рънси, Джеймс, 1959- (интервюиращо лице) Св 119
 
С

Саръев, Боян Симеонов, 1956- (интервюирано лице) Св 12
Семерджиева, Вилиана (интервюиращо лице) Св 114
Симеонова, Кристиела (интервюиращо лице) Св 42
Сиракова, Йоана (автор) Св 116
Славов, Атанас Василев, 1930-2010 (автор) Св 163
Смилов, Даниел Михайлов, 1970- (автор) Св 48
Спасова, Жанет Василева, 1962- (интервюирано лице) Св 101
Спахийски, Емил (автор) Св 55
Стаматопулос, Трасивулос (интервюирано лице) Св 43
Стаменова, Албена Проданова (преводач) Св 126
Станев, Илин Жеков, 1978- (интервюиращо лице) Св 67
Станева, Маргарита (автор) Св 157
Станева, Марина (автор) Св 28, Св 44
Станишев, Сергей Дмитриевич, 1966- (интервюирано лице) Св 56
Станкович, Горан, 1958- (автор) Св 129
Станчев, Ивайло (автор) Св 80
Стоилова, Зорница (съставител) Св 82
Стойнев, Веселин (интервюиращо лице) Св 14, Св 79
Стоянов, Николай (автор) Св 69
Стоянов, Петър Стефанов, 1952- (интервюирано лице) Св 49
Стоянова, Менда, 1956- (интервюирано лице) Св 59, Св 63
Сугарев, Едвин Стефанов, 1953- (автор) Св 147
 
Т

Терзийска, Калина (автор) Св 112
Терзийски, Калин Николов, 1970- (автор) Св 158, Св 159, Св 160, Св 161
Тодоров, Димо Маринов, 1930- (автор) Св 115
Тодоров, Людмил Тодоров, 1955- (автор) Св 162
Томова, Виржиния (преводач) Св 23
Трамбъл, Чарлз (автор) Св 120
Троянов, Бисер Живков, 1969- (интервюирано лице) Св 29
 
У

Урбан, Валтрауд, 1950- (интервюирано лице) Св 70
Ушев, Теодор Асенов, 1968- (интервюирано лице) Св 103
Ушева, Надежда (интервюиращо лице) Св 84
 
Ф

Фандъкова, Йорданка Асенова, 1962- (интервюирано лице) Св 78
Филчев, Иван (интервюиращо лице) Св 7
 
Х

Ханке, Стив Х. (интервюирано лице) Св 64
Ханфар, Уада, 1968- (интервюирано лице) Св 45
Хенсел, Лешек, 1953- (интервюирано лице) Св 46
Хранова, Албена Владимирова, 1962- (автор) Св 136
Христов, Калин Димитров, 1971- (интервюирано лице) Св 65
Христов, Мартин Василев, 1966- (преводач) Св 121
Христов, Момчил Емилов (преводач) Св 16
Христова, Велиана Гаврилова, 1955- (автор) Св 3
Христова, Дора Георгиева, 1947- (интервюирано лице) Св 94
 
Ц

Цанев, Красимир (преводач) Св 127
Цачева, Лилия (интервюиращо лице) Св 53
Ценков, Валери (автор) Св 47
Цолов, Чавдар (автор) Св 66
Цонева, Антоанета Димитрова, 1970- (интервюирано лице) Св 30
 
Ч

Черкезова, Дарина (автор) Св 58
Чернева, Калина (автор) Св 69
Чоджумова, Фани (интервюиращо лице) Св 29, Св 73
Чолева, Силвия Николова, 1959- (автор на предговор) Св 129
Чуков, Владимир Стефанов, 1960- (интервюирано лице) Св 25
 
Ш

Шойлева, Анна Димитрова (автор) Св 104
Шулц, Бруно, 1892-1942 (автор) Св 127
Шурбанов, Александър Владимиров, 1941- (интервюирано лице) Св 118
 
Я

Янакиева, Миряна Александрова, 1961- (автор) Св 117
Янев, Емил Николов, 1932- (автор) Св 92
Янков, Красимир Красимиров (автор) Св 26
Яновски, Марек, 1939- (интервюирано лице) Св 93

ПОКАЗАЛЕЦ НА ЗАГЛАВИЯ


 
А

Адриана и свободното падане Св 101
Ако НДК се приватизира, ще бъде удар в сърцето не само на София, но и на страната Св 84
Албанците пак тресат Балканите Св 165
Ангел Манолов 58 години ръководи Академичния студентски хор Св 92
Атина: наградата "Арис Александру", или за видимостта на превода на поезия Св 125
 
Б

Бай Иван Американеца Св 155
Беглите очертания на една държава Св 44
Без закони е по-добре за хората, които управляват службите Св 77
Безотчетна и безконтролна... Св 74
Белите шалове Св 144
Библиотеката на Картофа Св 162
Бизнесът трябва да е прозрачен, за да му вярват Св 57
Бий Македония с факти и документи, за да те уважава Св 37
Битката срещу ДС не е архаична Св 53
Богатството не е безплатно удоволствие Св 67
Боде очите, но няма болка Св 95
Божи дари Св 137
Бъл -гъл-гъл- гария: 2012 [Сказки за общия ни полуразпад] Св 156
Българите и тяхното чувство за хумор Св 158
България, 51-ви щат на Америка Св 47
България е привлекателна за инвеститорите Св 46
[Българската социалистическа партия] БСП няма да участва в имитация на демокрация Св 56
Българско слово Св 139
Българско-датско Св 104
Бърборенето - това е популизмът Св 14
[Бюджет 2013] Св 59
 
В

Вариации в изящна форма Св 105
Вдъхновени от бунището Св 86
Величието на триадата Иняжден, Колада и Сурваки в нов календар Св 81
Венеция, 1992, 2001 Св 126
Весела Коледа Св 159
Вече и с Обама като с Меркел си имаме доверие и уважение Св 33
Властта срещу науката. Рунд втори Св 3
Военните топ репортери Св 6
Врабецът Св 145
Вторият живот на художничката Св 90
Въвеждаме електронно правителство в БАН Св 5
Възвишената красота на езика Св 130
Вярвам, че народът ни ще се освести Св 131
Вярвам, че ще победи мечтата за едно поумняло, справедливо и човечно общество Св 135
 
Г

ГЕРБ измислиха алгоритъм за оставане на власт Св 27
Глобалното затопляне изпоти политиците Св 80
Гост Св 143
Гробът на Джим Морисън в Париж Св 123
 
Д

Да подредим града си Св 83
Да танцуваш властта Св 113
Дан Колов - колосът в борбата Св 115
Делото срещу имамите - от параноидна до политическа шизофрения Св 18
Демокрация или колониализъм. Разберете сами Св 21
Дефицитът за 2012-а зависи от Европейската комисия Св 60
Дишане по инерция Св 96
Доброволен пратеник на истината Св 121
Доживотният затвор без право на замяна трябва да остане Св 73
Доживях западните медии да кажат, че съм добър министър Св 4
Документална филмова реабилитация на истината Св 99
Драмата на десния избирател Св 54
Другият пистолет Св 154
Дъга над София Св 89
Държавата толерира осигурителния дефицит Св 76
 
Е

[Европейският съюз] ЕС е най-големия политически успех на ХХ век Св 42
[Европейският съюз] ЕС заприлича на Съветския съюз Св 7
Един скакауец броди из политиката Св 55
Единствена победа Св 140
Ехо Св 122
Ехо от Солун 2012: Бахман Гобади - един непознат кюрдски режисьор Св 97
 
Ж

Жив съм, Ваш съм! Св 109
Живот Св 138
 
З

За връзката между "външните" и "вътрешните" българи Св 72
За един малък речник и за една голяма некоректност Св 116
За лъженауката на универсалния специалист "професор" Рангел Гюров Св 1
За ползата от четенето на вестници Св 22
Зад затворената врата Св 128
Задушници Св 149
Зима Св 143
 
И

И в най-малкия град играем както в Париж Св 114
Идва краят на монопола на ДПС Св 25
Изгори, без да светиш Св 2
История на една камериерка Св 123
 
К

Как поезията да продължи нататък? Св 134
Като славеи през декември Св 100
Китай инвестира все повече в ЕС Св 70
Класическата музика не е стока за всекидневно консумиране Св 91
Кокичета Св 143
Коледен разказ Св 148
Коледно стихотворение Св 145
Контрапункт XXI - XX век Св 139
Конфликт на идентичността разкъсва българите мохамедани Св 15
Концепции за свободата в Европейския съюз Св 16
Кончето Св 150
Кукленият театър на света Св 106
Към... Св 146
 
Л

Легенда Св 138
Литературното събитие на 2012 Св 133
Лутания в пустинята Св 26
Любов Св 163
Лятно Св 143
 
М

Майстор Манол, поваленият Св 108
Малкият и средният бизнес имат нужда от помощ Св 36
Малко по-удобни данъци Св 62
Маркс в прочити Св 8
Масайският мол Св 160
Медии, Medien, Media, Medier, medios de comunicación, tiedotusvälineet... Св 13
Момиче от прозореца Св 152
 
Н

На дъното на деня Св 153
На лов за таланти в социалните мрежи Св 58
Най-много за кризата плащат бедните Св 79
Най-новата португалска проза Св 124
Най-после Св 140
Накарайте туристите да се върнат в България Св 34
Натурализъм срещу романтизъм Св 110
Не искам да разказвам розови приказки Св 78
Не искам да си отидат Св 123
Не наричам Осама терорист, но той навреди на мюсюлманите Св 45
Невидимият Св 93
Непотребен Св 140
Нетаняху трудно може да е партньор за мир Св 31
Ние сме съседи, съюзници и партньори Св 43
Никулден Св 145
Нови хайку Св 141
Няма да се роди нов Крали Марко за вота Св 20
 
О

"Образцов дом" Св 87
Опасността за ГЕРБ е протестният вот да се превърне в наказателен Св 50
Опозицията център - периферия в романа "Ана Дюлгерова" на Яна Язова, или за нееднозначността на триумфа Св 132
Определението онлайн търговия вече не съществува, защото бизнесът стана сериозно диверсифициран Св 68
От местопрестъплението Св 88
 
П

Палестинците не искат танго с Израел Св 38
Пан Карол Св 127
Писмо до обущаря Св 144
По-добре без пари, отколкото без идеи Св 103
Победа с неясен резултат Св 28
[Поети за поезията Св 129
Политиците от Сен Тропе Св 52
Последното село Св 143
Постмодернизмът дори като умора Св 164
Почти е невъзможно хората сами да се справят със своите зависимости Св 9
Предвижда се затвор за укриване на осигуровки Св 63
Президентската мисия възможна? Св 48
Прекрасният живот... Св 85
Премълчавах досега Св 138
Приемаме надзор над банките ни Св 61
Присъствие Св 157
Приятели, които не се понасят Св 35
Пътят на големия подвиг от септември 1923 г. Св 166
 
Р

Разкриват избирателно документите от ДС Св 11
Растежът няма да дойде бързо и лесно Св 65
Реалността на безсмъртната душа Св 112
Рекламация Св 122
Референдумът за АЕЦ е нечестно отношение към избирателите Св 30
Рождение Христово, Anno Domini 2012 Св 147
Ръцете на касиерките Св 123
 
С

С борда вие вече сте в еврозоната Св 64
С оголени нерви Св 69
Салафизъм над Родопите Св 24
Свобода Св 139
Сезонът на самотния щурец Св 142
Сервитьорки и камериерки Св 123
След малко Св 143
След сто години Св 123
Следвайте правилата на играта Св 41
Слънцепоклонница Св 138
Слънчев кладенец Св 144
Смъртоносно Крум Св 161
Социологията не е подреждане на рейтинги Св 17
Спирка "Фар рокауей" Св 122
Спомен за зеления банан до Върбас в Баня Лука Св 128
Срещи на иронията Св 136
Стефан Данаилов на 70! Св 102
Стратегическият въпрос за САЩ е "Южен поток" Св 32
Суламит Св 145
Съдебната реформа не е почнала Св 75
Със симулации Македония не може да реши въпроса за членство в ЕС Св 39
[Съюзът на демократичните сили] СДС бе най-тежко ударен, когато Костов направи приватизацията, както би я направил Луканов Св 49
 
Т

Театралната 2012 през погледа на критиците Св 111
Това е вече краят... Св 51
Три лица на литературоведското безпокойство Св 117
[Триста] 300 са спасените просещи и проституиращи непълнолетни Св 71
Трите Чечни на Джонатан Лител Св 23
Трябва да бъде вдигнат изборният праг за коалициите Св 40
 
Ф

Фейсбук цепи деца от родители Св 119
Фидел Кастро е луд Св 19
Филмите през годината, която си отива Св 98
Финансовите фалстартове на годината Св 66
Фолклорното ни наследство ще умре Св 94
Фъртуна Св 143
 
Х

[Хайку] Св 120
Хората стават жертви на самите себе си Св 12
 
Ч

Чернова Св 143
Човек на пейката Св 151
 
Ш

Шекспир трябва да бъде превеждан през 20-30 години Св 118
 
Щ

Щастлив ли е Бог? Св 10
Ще има ден за размисъл преди референдума Св 29
Ще ти позволя, душа, да се откажеш от мене... Св 138
 
D

Double-click for action Св 82
 
R

Res Nullius 1, Res Nullius 2, Измъчвани мелодии Св 107

УДК


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД Св 1, Св 2, Св 3
008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ Св 4
06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ Св 5
07 ВЕСТНИЦИ. ЖУРНАЛИСТИКА Св 6, Св 7, Св 13


14 ФИЛОСОФСКИ СИСТЕМИ И НАПРАВЛЕНИЯ Св 8
159.9 ПСИХОЛОГИЯ Св 9
17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА Св 10


23/28 ХРИСТИЯНСКА РЕЛИГИЯ Св 11, Св 12
29 НЕХРИСТИЯНСКИ РЕЛИГИИ Св 18, Св 24, Св 25


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ Св 13, Св 14, Св 15, Св 16, Св 17, Св 58
323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА Св 18, Св 19, Св 20, Св 21, Св 22, Св 23, Св 24, Св 25, Св 26, Св 165
324 ИЗБОРИ Св 27, Св 28, Св 29, Св 30, Св 54
325 МИГРАЦИЯ. КОЛОНИЗАЦИЯ Св 72
327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ Св 7, Св 31, Св 32, Св 33, Св 34, Св 35, Св 36, Св 37, Св 38, Св 39, Св 40, Св 41, Св 42, Св 43, Св 44, Св 45, Св 46, Св 47
328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА Св 28, Св 48, Св 49
329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ Св 27, Св 50, Св 51, Св 52, Св 53, Св 54, Св 55, Св 56, Св 166
330.1 ИКОНОМИЧЕСКА НАУКА. ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА ТЕОРИЯ. СТОЙНОСТ. КАПИТАЛ. ФОНДОВЕ Св 57
331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА Св 58
336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ Св 59, Св 60, Св 61, Св 62, Св 63, Св 64, Св 65, Св 66
338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ Св 67
339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР Св 68
339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО Св 69, Св 70
341 МЕЖДУНАРОДНО ПРАВО Св 74
342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО Св 16, Св 71, Св 72
343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ Св 73
347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО Св 74, Св 75
351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ Св 76, Св 77
352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ Св 78
36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО Св 79


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ Св 80
52 АСТРОНОМИЯ. АСТРОФИЗИКА. КОСМОЛОГИЯ. ГЕОДЕЗИЯ. ХРОНОЛОГИЯ Св 81


65 УПРАВЛЕНИЕ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА, ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА. ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ И ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО Св 57
659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ Св 82


71 ПЛАНИРАНЕ НА НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА. ГРАДОУСТРОЙСТВО. ГРАДИНСКА АРХИТЕКТУРА. ПАРКОВЕ. ОФОРМЯНЕ НА ПРИРОДНАТА СРЕДА (ЛАНДШАФТА) Св 83
72 АРХИТЕКТУРА Св 84, Св 85
73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ Св 86, Св 87, Св 88, Св 89
76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА Св 90
77 ФОТОГРАФИЯ. КИНЕМАТОГРАФИЯ Св 103
78 МУЗИКА Св 91, Св 92, Св 93
784 ВОКАЛНА МУЗИКА Св 94
791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ Св 95, Св 96, Св 97, Св 98, Св 99, Св 100, Св 101, Св 102, Св 103, Св 104, Св 109
792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО Св 102, Св 105, Св 106, Св 107, Св 108, Св 109, Св 110, Св 111, Св 112
793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ Св 113, Св 114
796.8 СПОРТНА БОРБА. ТЕЖКА АТЛЕТИКА Св 115


801 ОБЩО ЕЗИКОЗНАНИЕ И ФИЛОЛОГИЯ Св 116
82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА Св 117
82.03 ТЕОРИЯ И ТЕХНИКА НА ПРЕВОДА Св 118
820 АНГЛИЙСКА ЛИТЕРАТУРА Св 119
820(73) АМЕРИКАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 120
830 НЕМСКА ЛИТЕРАТУРА Св 121, Св 122
860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 123
869.0 ПОРТУГАЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 124
877.4 НОВОГРЪЦКА ЛИТЕРАТУРА Св 125
883 УКРАИНСКА ЛИТЕРАТУРА Св 126
884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА Св 127
886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА Св 128, Св 129
886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 130, Св 131, Св 132, Св 133, Св 134, Св 135, Св 136
886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ Св 137, Св 138, Св 139, Св 140, Св 141, Св 142, Св 143, Св 144, Св 145, Св 146, Св 147
886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА Св 148, Св 149, Св 150, Св 151, Св 152, Св 153, Св 154, Св 155, Св 156, Св 157, Св 158, Св 159, Св 160, Св 161, Св 162
886.7-4/-9 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ДРУГИ ЛИТЕРАТУРНИ ЖАНРОВЕ Св 163
894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА Св 164


92 БИОГРАФИИ Св 85, Св 92, Св 102, Св 109, Св 115, Св 166
941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ Св 165
949.72.03 ПЕРИОД НА ФЕОДАЛИЗМА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ (VII В. - I ПОЛ. НА ХVIII В.) Св 136
949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944) Св 166

ПРЕДМЕТЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ИМЕНА НА ЛИЦА И КОЛЕКТИВНИ ОРГАНИ


 
А

Адам, Адолф (1803-1856) Св 110
Арнет, Питър (1934-) Св 6
 
Б

Бокачо, Джовани (1313-1375) Св 106
Борисов, Бойко вж Борисов, Бойко Методиев (1959-)
Борисов, Бойко Методиев (1959-) Св 47
Боровик, Артьом (1960-2000) Св 6
Брюхе, Пол ван (1959-) Св 107
 
В

Вазински, Мария (1975-) Св 13
Витков, Светльо вж Витков, Светослав Емилов (1971-)
Витков, Светослав Емилов (1971-) Св 55
 
Г

Генов, Гаврил (1892-1934) Св 166
Георгиев, Никола вж Георгиев, Никола Георгиев (1937-)
Георгиев, Никола Георгиев (1937-) Св 117
Гобади, Бахман (1969-) Св 97
Гранкин, Сергей (1968-) Св 6
Гюров, Рангел Св 1
 
Д

Данаилов, Стефан вж Данаилов, Стефан Ламбов (1942-)
Данаилов, Стефан Ламбов (1942-) Св 102
Даскалов, Румен вж Даскалов, Румен Дончев
Даскалов, Румен Дончев Св 136
Димитров, Димитър М. Св 116
Добрева, Диана вж Добрева, Диана Стойнова (1971-)
Добрева, Диана Стойнова (1971-) Св 106
Дойнов, Пламен вж Дойнов, Пламен Иванов (1969-)
Дойнов, Пламен Иванов (1969-) Св 134
Достоевски, Ф. М. вж Достоевски, Фьодор Михайлович (1821-1881)
Достоевски, Фьодор Михайлович (1821-1881) Св 105
Дундаков, Петър (1970-) Св 107
 
К

Калоянчев, Георги вж Калоянчев, Георги Тодоров (1925-2012)
Калоянчев, Георги Тодоров (1925-2012) Св 109
Кастро, Фидел (1926-) Св 19
Кози, Морис Св 107
Коларов, Радосвет вж Коларов, Радосвет Стефанов (1942-)
Коларов, Радосвет Стефанов (1942-) Св 117
Колвин, Мери Кетрин (1957-2012) Св 6
Колов, Дан (1892-1940) Св 115
Кунчева, Веселка Св 108
 
М

Манолов, Ангел вж Манолов, Ангел Михайлов (1912-1991)
Манолов, Ангел Михайлов (1912-1991) Св 92
Маркс, Карл (1818-1883) Св 8
Метев, Илиян (1981-) Св 95
Мюлер, Херта (1953-) Св 121
 
Н

Наков, Асен Св 107
Нимайер, Оскар (1907-2012) Св 85
 
О

Обама, Барак (1961-) Св 47
 
П

Паницидис, Хараламби вж Паницидис, Хараламби Георгиев
Паницидис, Хараламби Георгиев Св 8
Петкова, Бора (1979-) Св 88
Петров, Милко вж Петров, Милко Димитров (1952-)
Петров, Милко Димитров (1952-) Св 13
Плевнелиев, Росен Асенов (1964-) Св 48
Понта, Виктор вж Понта, Виктор-Виорел (1972-)
Понта, Виктор-Виорел (1972-) Св 28
Попзлатев, Петър вж Попзлатев, Петър Златев (1953-)
Попзлатев, Петър Златев (1953-) Св 101
Попова, Мария Алексова (1977-) Св 13
Попова, Мария вж Попова, Мария Алексова (1977-)
Прокофиев, Габриел (1975-) Св 107
 
Р

Русков, Милен вж Русков, Милен Костов (1966-)
Русков, Милен Костов (1966-) Св 130
 
С

Саркози, Никола (1955-) Св 52
Сечанова, Боряна (1952-) Св 107
Соколовска, Неда Св 112
 
Т

Тахов, Росен вж Тахов, Росен Георгиев (1959-)
Тахов, Росен Георгиев (1959-) Св 136
 
Ф

Фиск, Робърт (1946-) Св 6
 
Х

Хикару, Кобаяши Св 110
Христов, Валери Св 110
 
Ч

Чан, Айрис (1968-2004) Св 6
 
Ш

Шпатова, Десислава Св 105
 
Я

Язова, Яна (1912-1974) Св 132
Янакиев, Мирослав (1923-) Св 117

ГЕОГРАФСКИ ПОКАЗАЛЕЦ


 
А

Албания Св 165
 
Б

България Св 1, Св 2, Св 18, Св 24, Св 34, Св 35, Св 46, Св 61, Св 62, Св 74, Св 76
 
Е

Европейски страни Св 13
Европейски съюз Св 16
Египет Св 26
 
И

Израел Св 38
Ирландия Св 42
 
М

Македония Св 35
 
П

Палестина Св 44
Пловдив Св 96, Св 99, Св 100
Полша Св 46
 
Р

Румъния Св 28
 
С

САЩ вж Съединени американски щати
Сирия Св 21
Солун Св 97
София Св 83, Св 113
Съединени американски щати Св 32, Св 33, Св 47
 
Ф

Франция Св 52
 
Ч

Чечения Св 23
Чечня вж Чечения
 
Ш

Швеция Св 57