“Treasury. 140 years St. St. Cyril and Methodius National Library”

Jubilee photo album in Bulgarian and in English

Compiled by: Anka Stoilova, Boyana Mincheva, Elena Uzunova, Nona Petkova, Rossitsa Kirilova, Ruslan Ivanov, Sevdie Ali

Designed by: Victor Paunov

Photographer: Ivan Dobromirov

Price: BGN 30.00


“The unknown Damyan Kalfov”

A collection of conference materials devoted to the 130th anniversary of the writer’s birth

Joint publication with the National Literary Museum

Compiled by Rumyana Pencheva

Price: BGN 11.00


“History of the National Library in Sofia, on the occasion of its 50th anniversary, 1879-1929”

Phototype edition

Author: Veliko Yordanov

Price: BGN 7.60


“Abridged Edition of Universal Decimal Classification”

Compilation, additions and translation: Alexandra Dipchikova, Antoaneta Totomanova

Price: BGN 40.00


“Arabic Manuscripts, Method of Primary Fragment Processing”

Author: Anka Stoilova

Price: BGN 24.42

“Rural life and art in the Sofia region”

selski_bit

Authors: St. L. Kostov, Evdokia Peteva-Filova

Phototype edition

The book was published with the financial support of the “Help the Book” Programme of the Ministry of Culture.

Price: BGN 15.00


“Inventory of Vidin SANJAK from the first quarter of the 16th century”

opis_v_s

Author: Rumen Kovachev

Price: BGN 12.00


“Biobiography of Nikola Vaptsarov 1980-2009”

n_vapcarov

Compilers: Snezhana Kolarova, Rositsa Pekova,

Efrosina Angelova-Penkova, Elha Deneva,

Mariana Maximova, Julia Karadachka-Simeonova

Price: BGN 10.00


Diaries 1933-1992
Volume I. 1933-1937; 1958-1966

p_dinekov

The book is part of the series
“The past, unknown facts about famous people”

Author: Peter Dinekov

Price: BGN 15.00


“Видове библиотеки при промяна на парадигмата на библиотечната теория и практика”

Автор: Анета Дончева

Цена: 5,45 лв.


Опис на славянските кирилски печатни книги от XVII век във фонда “Старопечатни, редки и ценни книги” на Националната библиотека “Св. св. Кирил и Методий”

Съставител: Росица Кирилова

Цена: 5,00 лв.


Болници за бедни и преселници в Дунавския вилает. Ежедневна и ежемесечна статистика

Автор: Стоянка Кендерова

Цена: 12,00 лв.


Без любов животът е една отвратителна безсъдържателност. Непознатият Антон Страшимиров

Книгата е част от поредицата
Отминалото. Неизвестно за известните

Автор: Антон Страшимиров

Цена: 12,00 лв.


Ловешки дамаскин. Новобългарски паметник от XVII век

Издадена с финансовата подкрепа на Министерството на културата на Република България в рамките на конкурс „Помощ за книгата“ 2013.

Автори:Олга Младенова и Боряна Велчева

Цена: 15,00 лв.


Приписки в българските старопечатни книги (1806-1878)

Съставител Росица Кирилова

Цена 14,00 лв.


„България в чуждата литература /Булгарика/” 2004-2005 г.

Цена 14,00 лв.

За справки: тел. 9183 152


Кратък каталог на източните ръкописи, съхранявани в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. Том І ОР К 1–ОР К 18, ОР 1–ОР 200

Съставители: Стоянка Кендерова и Анка Стоилова

Цена: 12,00 лв.


Османотурски документи за историята на Унгария и унгарците XVII-XIX век. Опис

Съставител: Стоян Шиваров

Цена 5,00 лв.


Опис на славянските кирилски печатни книги от XIX в., съхранявани в колекцията „Старопечатни книги, редки и ценни издания“ на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Съставител: Бояна Минчева

Цена 12,00 лв.


„История и организация на достъпа до архивите”

Автор: Ралица Цветкова

Цена: 8,00 лв.


Е-книга „Път през годините”, том ІІІ (неиздадени спомени)

Автор: Константин Константинов

Е-книга


Е-книга „Иван Милев”

Автор: Евдокия Петева-Филова

Е-книга


Български книги 1878-1944. Т. 10, Показалец на изданията, преведени от чужди езици

Цена: 5,00 лв.


Васил Левски. Библиография 1986-1993
Книги и единични листове 1994-2012

Цена 8,00 лв.


Речник на църковнославянския език”, том 2

Автор: архимандрит д-р Атанасий Бончев

Цена 30,00 лв.


„Из практиката на османската канцелария”

Сборник материали от международната конференция „Османските регистри – извор за историята на Балканите”, София, 23 октомври 2009 г.

Съставител и научен редактор: доц. д-р Румен Ковачев

Цена: 10,00 лв.


Път през годините”, том ІІІ. (Неиздадени спомени)

Автор: Константин Константинов

Цена: 10,00 лв.


Етрополската книжовна школа и Българският ХVІІ век

Цена: 17,00 лв


Факти и мистификации в старите текстове

Съставители: Боряна Христова и др.

Цена: 12,00 лв.