Карта на сайта

За нас

В медиите за нас
История
Контакти
Мисия
Научен съвет
Научно-изследователска дейност
Отчет разходи COVID-19
Партньорства
Полезни адреси в Интернет
Публичен отчет
Работно време
Структура

За вас

Архив на библиографските справки
Библиографски указатели и информационни бюлетини
Библиотеките и COVID-19
Виртуална разходка
Виртуални изложби
Зала „История на книгата“
Защита на лични данни
Изложби
Клуб „Писмена“
Културен календар
Национална библиография
Новопостъпили чужди книги
Онлайн регистрация на потребители
Онлайн събития
„Перли в КОРОНАта“
Полезна информация
Полезни формуляри
Политика за поверителност
Политика за прозрачност
Попитай библиотекаря
Портал „Виртуална галерия“
Правила за обслужване на потребителите
Събития
Съобщения
Често задавани въпроси

 

Издания

Електронни издания
Ретроспективни национални библиографии
Издания на НБКМ
Обзори на архивни фондове
Опис на сбирката „Портрети и снимки“
Списание „Библиотека“
Етичен кодекс на списание „Библиотека“
УДК 2017
Фототипни издания на български вестници

 

Колекции

Архив на българската книга
Български исторически архив
Картографски и графични издания
Музикални издания и звукозаписи
Ориенталски сбирки
Новопридобити турски архиви
Ориенталска архивна колекция
Официални издания
Славянски и чуждоезични ръкописи
Специализирана сбирка по библиотекознание
Справочни издания
Старопечатни, редки и ценни книги
Фондове и колекции
Чуждестранна литература и периодика

 

Конкурси, обяви, обществени поръчки

Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в НБКМ
Конкурси
Обяви
Обяви за работа
Профил на купувача

 

Проекти

„Виртуална библиотека – България“
Дарителска програма „Осинови книга в НБКМ“
Осиновители
Осиновени книги
Списък на паметниците, които очакват своите дарители
Проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – Фаза 2“
Дарители
Регистър на даренията в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Дигитализиране и запазване на писменото наследство на България
Проект IMPACT
Проект TELPlus
Ръкописни и докумeнтални паметници от българските земи XIII-XVII в.

 

Ресурси

Бази данни по абонамент
Депозитни списъци
Дигитална библиотека
Електронен каталог COBISS+
Своден каталог COBIB.BG
Традиционни каталози