Безплатна регистрация в библиотеката и издаване на читателска карта

Условията за получаване на читателска карта се съдържат в Правила за обслужване на потребителите в Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”.

За лица под 18 години се попълва Декларация за информирано съгласие за ползване на лични данни на непълнолетни лица.

Регистрацията на читателите и издаването на читателски карти се извършва на регистрационното гише или онлайн.

 

Онлайн регистрация на потребители

След попълване на приложения формуляр данните се изпращат на e-mail адрес: d.vasileva@nationallibrary.bg

На посочен e-mail адрес, потребителят получава информация за номера на читателската карта и парола за достъп до Моят COBISS (Моята библиотека) с възможност за онлайн резервация и предоставяне на документи в електронен вид.

За онлайн подновяване на регистрация, моля изпратете номера на Вашата читателска карта на e-mail адрес: d.vasileva@nationallibrary.bg