Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“