Дирекция Създаване на информационни ресурси


Дирекция "Създаване на информационни ресурси" включва:

 

Направление "Комплектуване на библиотечни документи"

Направление "Библиографска обработка на библиотечни документи"

Направление "Национална библиографска агенция"

 

Направление Комплектуване на библиотечни документи

Ръководител направление  

Тел.: 944 65 91; 9183 136

Email: ts.yanakieva@nationallibrary.bg


 
Отдел "Депозиране, набавяне и регистрация на национална книжнина"   Email: b.stoyanova@nationallibrary.bg

 
Отдел "Набавяне и регистрация на чуждестранни издания" Ръководител отдел, гл. библиотекар  

Тел.: 9183 145

E-mail: s.grueva@nationallibrary.bg


 

 

Направление Библиографска обработка на библиотечни документи


 
Ръководител направление  

Тел.: 9183 118

Email: l.savcheva@nationallibrary.bg


 
Отдел „Каталогизация и контролни файлове” Ръководител отдел, гл. библиотекар  

Тел.: 9183 117

Email: m.nikolova@nationallibrary.bg


 
Отдел „Семантична обработка и регистрация” Ръководител отдел, гл. библиотекар  

Тел.: 9183 128

E-mail: e.kuteva@nationallibrary.bg


 

 

Направление Национална библиографска агенция


 
Ръководител направление  

Тел.: 02 9183 132

E-mail: s.filipova@nationallibrary.bg


 
Отдел "Библиография на книги и други видове документи"  

Тел.: 02 9183 122; 02 9183 127

E-mail: a.stoichkova@nationallibrary.bg


 
Отдел "Библиография на продължаващи издания и статии" Ръководител отдел, глав. библиограф  

Тел.: 02 9183 208; 02 9183 192

E-mail: a.ivanova@nationallibrary.bg


 
Отдел "Национална агенция за международни стандартни номера" Ръководител отдел, глав. библиограф, асистент  

Тел.: 02 9183 218; 02 9183 219 GSM: (+ 359) 878 915 992

E-mail: r.stefanova@nationallibrary.bg;

issn@nationallibrary.bgissn_nl@abv.bg


 
Отдел "Архив на български печатни и други видове документи" Ръководител отдел, глав. библиотекар  

Тел.: 02 9183 187

E-mail: p.kaludina@nationallibrary.bg