Издателско-печатарски услуги


В периода от 1897–1944 г. издателската продукция на Националната библиотека  „Св. св. „Кирил и Методий“ е твърде ограничена, поради липсата на собствена печатница. Самостоятелната печатна дейност на Библиотеката се поставя през 1954 г., когато се обособява малка печатница и книговезница в сградата ѝ. Днес в офсетовата печатна база работят доказани специалисти, чиято дейност осигурява отпечатването на всички издания на Националната библиотека (сп. „Библиотека“, библиографски справочници, научни трудове, сборници със статии, фототипни издания, каталози от изложби и др.) и акциденцията на Библиотеката. В печатната база се осъществява и библиотечната подвързия на периодиката (вестници и списания) от фонда на Библиотеката.

Печатната база разполага с капацитет, който ѝ позволява да изпълнява и поръчки на фирми и частни лица. Редакционно-издателският отдел на Националната библиотека и Печатната база са в състояние да осъществяват цялостна издателско-печатарска изработка на изданията.

За справки:

Тел. Печатна база: + 359 (2) 91 83 149

Тел. Издателство: + 359 (2) 91 83 220