Правила за ползване на Интернет


 1. Право на безплатно ползване има всеки посетител/ползвател на Националната библиотека.
 2. Компютрите в каталожния хол са на разположение на потребителите всеки делничен ден в рамките на работното време, а в читалните зали в рамките на работното време на съответната читалня.
 3. Времето за ползване на интернет от един потребител е 30 мин. или неограничено, ако няма друг потребител.
 4. Ползването на интернет е само за образователни и научни цели.
 5. Получената информация (от използването на платени бази данни, интернет ресурси и др.) се изпраща на личната Ви електронна поща от определените за това компютри.
 6. Библиотеката не осигурява поддръжка на лична електронна поща. Възможно е използуването на web-базирана електронна поща (yahoo.mailq hotmail, mail.bg и др.)
 7. Библиотеката не съхранява свалената лична информация на читателските компютри и след рестарт на компютъра тя се изтрива.
 8. Не се разрешава изтеглянето на софтуер, филми, музика и др. материали, нарушаващи авторските права.
 9. Не се разрешава изтриване, модифициране и добавяне, както и всякакви други действия, които могат да навредят на компютъра или инсталирания софтуер.
 10. Не се разрешава използването на лични софтуерни и хардуерни продукти, за да се предотврати заразяването на компютъра и библиотечната мрежа с вируси.
 11. Не се разрешава използването на предоставената от библиотеката техника за рекламни, комерсиални и политически цели и ползването на порнографски сайтове.

Спазването на посочените условия е задължително. То осигурява защита и спокойствие на Вашата и нашата работа.

Благодарим Ви!

Нарушаването на тези правила се регистрира от служител и се наказва с прекратяване на достъпа до интернет от един до три месеца, в зависимост от нарушението. При повторно нарушаване на правилата читателят се лишава от достъп до Националната библиотека.