Списание „Библиотека“


Списание „Библиотека” е продължител на списание „Библиотекар”, издание на Националната библиотека. Списанието излиза от 1954 г. до 1991 г. и след едногодишно прекъсване е подновено през 1993 г. Издава се в 6 книжки годишно.

НАЦИД Списание „Библиотека“ е включено в „Национален референтен списък на съвременни български научни издания с научно рецензиране“

Могат да се ползват следните тематични указатели:

Списание Библиотекар : Темат. показалец 1953–1983 / Състав. Нина Шуманова. – София, 1989.
Списание Библиотека : Темат. указател 1984–2005 / Състав. Нина Шуманова ; Ася Асенова. – София, 2007.
Списание Библиотека : Темат. указател 2006–2018 / Състав. Анелия Иванова ; Бойка Първанова ; Веска Златева ; Румяна Николова. – София, 2019.

Талон за абонамент на списание „Библиотека“ за 2022 г.


2021 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2021 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2021 г.

Списание "Библиотека" бр. 3 / 2021 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2021 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2021 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2021 г.


2020 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2020 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2020 г.

Списание "Библиотека" бр. 3 / 2020 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2020 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2020 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2020 г.


2019 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2019 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2019 г.

Списание "Библиотека" бр. 3 / 2019 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2019 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2019 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2019 г.


2018 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2018 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2018 г.

Списание "Библиотека" бр. 3 / 2018 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2018 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2018 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2018 г.


2017 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2017 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2017 г.

Списание "Библиотека" бр. 3 / 2017 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2017 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2017 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2017 г.


2016 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2016 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2016 г.

Списание "Библиотека" бр. 3 / 2016 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2016 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2016 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2016 г.


2015 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2015 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2015 г.

Списание "Библиотека" бр. 3 / 2015 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2015 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2015 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2015 г.


2014 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2014 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2014 г.

Списание "Библиотека" бр. 3-4 / 2014 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2014 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2014 г.


2013 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2013 г.

Списание "Библиотека" бр. 2-3 / 2013 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2013 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2013 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2013 г.


2012 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2012 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2012 г.

Списание "Библиотека" бр. 3-4 / 2012 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2012 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2012 г.


2011 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2011 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2011 г.

Списание "Библиотека" бр. 3 / 2011 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2011 г.

Списание "Библиотека" бр. 5-6 / 2011 г.


2010 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2010 г.

Списание "Библиотека" бр. 2-3 / 2010 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2010 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2010 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2010 г.


2009 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2009 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2009 г.

Списание "Библиотека" бр. 3 / 2009 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2009 г.

Списание "Библиотека" бр. 5-6 / 2009 г.


2008 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2008 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2008 г.

Списание "Библиотека" бр. 3 / 2008 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2008 г.

Списание "Библиотека" бр. 5-6 / 2008 г.


2007 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2007 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2007 г.

Списание "Библиотека" бр. 3 / 2007 г.

Списание "Библиотека" бр. 4 / 2007 г.

Списание "Библиотека" бр. 5-6 / 2007 г.


2006 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2006 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2006 г.

Списание "Библиотека" бр. 3-4 / 2006 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2006 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2006 г.


2005 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2005 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2005 г.

Списание "Библиотека" бр. 3-4 / 2005 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2005 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2005 г.


2004 година

Списание "Библиотека" бр. 1 / 2004 г.

Списание "Библиотека" бр. 2 / 2004 г.

Списание "Библиотека" бр. 3-4 / 2004 г.

Списание "Библиотека" бр. 5 / 2004 г.

Списание "Библиотека" бр. 6 / 2004 г.