Плакат
Дигитална изложба „Несебър в картографски архиви и колекции (II – XXI в.)“
15 юни 2022 г.
Офорт „Дон Кихот с българска душа”, гостуващ експонат в изложбата на Националната библиотека и посолството на Испания „Образът на Дон Кихот през вековете”
Офорт „Дон Кихот с българска душа”, гостуващ експонат в изложбата на Националната библиотека и посолството на Испания „Образът на Дон Кихот през вековете”
16 юни 2022 г.

Национална библиотека откри изложбата „Хората и животът на Балканите и Близкия изток XIV-XIX век. Регистри на населението, изображения, карти“

Национална библиотека откри изложбата „Хората и животът на Балканите и Близкия изток XIV-XIX век. Регистри на населението, изображения, карти“

15 юни 2022 г.

Директорът на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ доц. д-р Красимира Александрова откри изложбата „Хората и животът на Балканите и Близкия изток XIV-XIX век. Регистри на населението, изображения, карти“. Експозицията представя оригинални документи от колекциите на отдел „Ориенталски сбирки“, съхранявани в Библиотеката. Изложени са също така и дигитални копия на изображения от редки и ценни старопечатни книги.

Доц. Александрова наблегна на факта, че в Националната библиотека се съхранява третият по големина османски архив в света. Ориенталският отдел е обособен още при създаването на Народната библиотека през 1878 г. и за тези 143 години отделът се е превърнал в център за опазване и проучване на арабографичното книжовно и архивно-документално наследство от османския период. Тук са предадени ценните сбирки от библиотеките в Самоков, София, Кюстендил и Видин, както и постъпилите през 30-те години на XX в. по „съдбовна случайност“ десетки хиляди документи от Цариградския архив.

„Днес в отдел „Ориенталски сбирки“ се съхраняват повече от 4000 ръкописни кодекса, около 2000 тома старопечатни книги и повече от 1 млн. листа документален архив, представен в 342 000 архивни единици“ – каза доц. Алекснадрова и изрази своята увереност, че цифрата на съхраняваните в отдела документи ще продължава да нараства.

Доц. д-р Християн Атанасов, главен архивист на отдел „Ориенталски сбирки“  в Библиотеката, представи в детайли изложбата като сподели, че тя е замислена  да „внесе живец“ след пандемичната обстановка, да разведри и даде нов свеж поглед върху бита в Османската империя в продължение на пет века. Оформени са осем тематични табла: „Селско население“, „Граждани“, „Занаятчии“, „Търговия“, „Бани и обществена хигиена“, „Забавления“, „Власт и религия“ и „Карти, пътувания и места за отдих“. „Всяко едно табло може в перспектива да е повод за създаване на нова, конкретна и детайлна изложба“ е мнението на доц. Атанасов. Той благодари на всички, допринесли за осъществяването на тази изключителна еспозиция.

На събитието присъства многобройна публика, читатели, посетители и гости на Библиотеката, колеги от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българската академия на науките, Държавната агенция „Архиви“ и други институции.

Изложбата може да бъде разгледана до 30 юни.

Фотогалерия

Фотограф: Стефан Рангелов

Оразмеряване на шрифта