Текущи събития


27 юни 2022 г.

Дискусия на тема „Читателски практики в България“ се проведе в Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий“

23 юни 2022 г.

Националната библиотека откри изложбата „160 години от рождението на проф. Иван Шишманов“

22 юни 2022 г.

Премиера на книгата „Хипократ и Пегас“ и съпътстваща изложба „Писатели медици от Възраждането до наши дни“ се състоя в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

17 юни 2022 г.

В СТАРИТЕ КАРТИ НЕСЕБЪР (МЕСЕМВРИЯ) Е ОТБЕЛЯЗАН С ЧЕРВЕНО МАСТИЛО

16 юни 2022 г.

Национална библиотека откри изложбата „Хората и животът на Балканите и Близкия изток XIV-XIX век. Регистри на населението, изображения, карти“

10 юни 2022 г.

Клуб „Писмена“ посрещна Калин Донков и неговата книга „Никой на прага. Избрано“