Музикални издания и звукозаписи

Обем. Съдържание

Музикалната колекция  включва  нотни издания, музикални книги, грамофонни плочи, аудиокасети, компактдискове, методики, енциклопедии, либрета, речници и справочници, музикални периодични издания (списания и вестници). Нотните издания са над 50 000 тома, музикално-теоретичната литература е представена с над 40 000 т., а грамофонните плочи, аудиокасетите и компактдисковете са над 20 000 единици. Както и хиляди часове музика от всички жанрове!

   Формирането на фонотечната колекция от световна музикална класика е една от многото задачи поставени на пътя за развитие на Музикалния отдел, като в края на 60-те години на миналия век се отделя специално внимание и достатъчно финансови средства за доставяне на особено ценни записи на световно известни фирми. По богатство и разнообразие тази колекция съперничи на фонотеката на Радио София.

Сред ценните издания, които са в музикалната колекция на отдела са:

  • три албума грамофонни плочи на фирмите „His Master’s Voice”, „Kolumbia”, „Polidor”, „Gramola” от 1930-40 г.
  • пълната колекция на записите на Мария Калас (на грамофонни плочи и компактдискове)
  • юбилейното издание на пълните събрани съчинения на Й. С. Бах на 172 компактдиска „Hansler”

През 1976 г. отделът е снабден с най-съвременна звукозаписна техника. Музикалният отдел притежава добре комплектувана и организирана музикална колекция, а организираната система от каталози и картотеки разкрива многоаспектно съдържанието й.

Във фонда на Музикалния отдел са представени колекции от произведения на български и чуждестранни композитори. Създаден е значителен фолклорна колекция, която включва както български народни песни, така и фолклора на отделни региони и народи.

Фонд на „Музикален отдел“

В колекцията са особено ценни книгите и от 1800-1830 г.; репертоарите на императорските театри в Русия (1830-1890); пълните събрани съчинения на В. А. Моцарт, П. И. Чайковски и много други партитури и клавири на едни от най- големите световни издателства (“Rikordi”, “Peters”); музикалните енциклопедии на “Grove”; “MGG”; “La Rouse” и още много други.

В специална витрина, разположена пред отдела, е изложен костюмът на Борис Христов от участията му в операта “Борис Годунов” от М. Мусоргски в театър “Ковънт Гардън” през 60- те години на ХХ век, с който певецът извършва реформа в операта, въвеждайки руския език при изпълнение на руските опери.

Костюмът на Борис Христов от участията му в операта “Борис Годунов”

История

Официалното функциониране на Музикалния отдел на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий” започва преди 70 години, през есента на 1951 г., въпреки че организирането му започва две години по рано – през 1949 г.

В началото библиотечните документи в Музикалния отдел са били предимно учебници по пеене, сборници с детски песни, романси и шлагери.Чужди нотни издания не са набавяни, а от българското музикално творчество Библиотеката е притежавала само издания, отпечатани в България и получени по депозит.

Постепенно Музикалният отдел пристъпва към комплектуване на звукозаписи и създаване на фонотека – записи на грамофонни плочи, аудиокасети, по-късно на компактдискове и DVD.

Отделът изработва инструкция за обработване и съхраняване на грамофонните плочи, които се отразяват в азбучен и систематичен каталог. Към тях има картотеки на изпълнители и диригенти.

От 1965 г. в Музикалния отдел се депозират всички български грамофонни плочи. От 1972 г. нотните издания се регистрират текущо в „Български книгопис” – Серия 1 на Националната библиография, а звукозаписите - в Серия 3.

През юли 2019 г. в отдел „Музикални издания и звукозаписи” на Националната библиотека започна процес на дигитализация на нотни издания. През 2020 г. публично беше представена първата дигитална колекция от нотни издания у нас, включваща дигитализирани копия на първите български учебници по музика и сборници с детски и училищни песни от края на 19 и началото на 20 в., маршове и патриотични песни, забавна музика – валсове, танга, фокстроти и др.п.

Друга важна задача на цифровизирането на нотните издания е да се съхрани и опази тази част от културно-историческото наследство, намиращо се в музикалната колекция на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”.

Веселите мусиканти Пред стените на Одрин
 

Дигитализирането на нотните издания улеснява достъпа на широк кръг потребителидо артефактите от Музикалната колекция на Националната библиотека и се открива възможност за достъп от други библиотеки, научни институти, изследователски организации в рамките на Европейския съюз и по света. Дигиталните копия могат да се ползват през сайта на Националната библиотека, в раздел – Дигитална библиотека.

В Музикалния отдел широко застъпена е и културно-информационната дейност – изложби, включително виртуални, концерти, представяния на нови книги, информация за конкурси и др.

Награда

На 1 октомври 2021 г. в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ ръководството на Съюза на българските музикални и танцови дейци присъди своето най-високо отличие – „Златна лира“ – за значимата многогодишна дейност в областта на обучението и образованието и в развитието на музикалната култура у нас и по случай 70-годишния юбилей на отдела.

Награда „Злзтна лира“

Достъп

Ползването на музикалните издания се извършва в читалня № 10.

Работното време на читалнята може да видите ТУК.

Част от музикалните нотни издания в колекцията са достъпни и през сайта на Националната библиотека ТУК.

Оразмеряване на шрифта