Серия 6
ЛЕТОПИС НА СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


Месечен бюлетин

Год. 59, 2010, бр. 10СТАТИИ ОТ БЪЛГАРСКИ ВЕСТНИЦИ


0 ОБЩ ОТДЕЛ


001 НАУКА. НАУКОЗНАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УМСТВЕНИЯ ТРУД

Св 1
СЕНДОВ, Благовест Христов, 1932-
        Страшно е, че у нас и науката е разединена : с Благовест Сендов, бивш председател на БАН и бивш ректор на СУ, разговаря Валерия Велева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 300 (30 окт. 2010), с. 14-15.

001(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234803428

Св 2
ЯНЕВ, Николай Михайлов
        Науката и образованието - основен приоритет на българската държава / Николай М. Янев

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 242 (19 окт. 2010), с. 8.

001(497.2)
37(497.2)
COBISS.BG-ID 1234555620


002 ПЕЧАТ. КНИГОЗНАНИЕ. ДОКУМЕНТАЦИЯ. ИНФОРМАЦИОННА ДЕЙНОСТ

Св 3
БЕНБАСАТ, Алберт Нисим, 1950-
        Виртуалната книга и законът / Алберт Бенбасат

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 37 (29 окт. 2010), с. 9.
Бъдещето на книгата и законовите рамки на присъствието й в интернет

002.19:681.324
COBISS.BG-ID 1234979300

Св 4
ГРОЗЕВ, Христо
        Европа ще ни накаже за лъжата с ефира : лицензите за мултиплекси и телевизии бяха раздадени незаконно, твърди Христо Грозев : интервю / Невена Мирчева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6387 (25 окт. 2010), с. 15, 16.

002.6:654.197(047.53)
COBISS.BG-ID 1234632932

Св 5
ЛОЗАНОВ, Георги, 1958-
        Предстои героичен период за БНТ / Георги Лозанов ; Паола Хюсеин

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 291 (21 окт. 2010), с. 21.
Интервю с председателя на СЕМ

002.6(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234665444


008 ЦИВИЛИЗАЦИЯ. КУЛТУРА. ПРОГРЕС. ФУТУРОЛОГИЯ

Св 6
АНЧЕВ, Панко Кирилов, 1946-
        Реформа в културата? Какво означава това? : кризата е криза на критериите и спецификата, на отнетата традиция, а не на институциите и финансовите средства / Панко Анчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 229 (6 окт. 2010), с. 14.

008(497.2)
COBISS.BG-ID 1234759140

Св 7
ЙОТОВ, Божидар
        Русе след "културната" реформа : интервю с Божидар Йотов, кмет на града и Володя Кенарев, зам.-кмет по хуманитарните дейности / страницата подготви Теодора Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 34 (8 окт. 2010), с. 8.

008(497.215)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234834404

Св 8
РАЙТ, Роналд
        Кратка история на прогреса / Роналд Райт ; прев. от англ. Мария Груева. - Летни страсти / Мария Груева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 37 (29 окт. 2010), с. 10-11.

008
COBISS.BG-ID 1234979556

Св 9
РАШИДОВ, Вежди Летифов, 1951-
        Още 34 млн. за култура. Иначе от кого да взема за киното? / Вежди Рашидов ; Николай Москов

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 275 (5 окт. 2010), с. 14-15.
Интервю с министъра на културата

008(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234647268

Св 10
ШЕБЕЙОК, Янош, 1958-
        Разцвет и упадък на Запада : есе / Янош Шебейок ; прев. от унг. Нели Димова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 32-33 (20-26 окт. 2010), с. 4, 5.

008
COBISS.BG-ID 1235068132


06 ОРГАНИЗАЦИЯ. СЪЮЗИ. НАУЧНИ ИНСТИТУЦИИ. МУЗЕИ. ИЗЛОЖБИ

Св 11
СЪБОТИНОВ, Никола Василев, 1941-
        САЩ и Русия се интересуват от нашите разработки : интервю с председателя на БАН Никола Съботинов / Георги Георгиев

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3964 (8 окт. 2010), с. 13.

061.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234715876


1 ФИЛОСОФИЯ


101(091) ОБЩА ИСТОРИЯ НА ФИЛОСОФИЯТА

Св 12
ВАСИЛЕВ, Николай Куртев, 1954-
        Силното е силно още в името му: Исак Паси / Николай К. Василев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 238 (16-17 окт. 2010), с. 21.
По повод смъртта на българския философ

101(091)(092)
92 Паси, И.
COBISS.BG-ID 1234806500

Св 13
ДЪЛБОКОВ, Сава Атанасов, 1919-
        Изтъкнат учен и общественик : 90 години от рождението на акад. Николай Ирибаджаков / Сава Дълбоков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 233 (11 окт. 2010), с. 21.

101(091)(092)
92 Ирибаджаков, Николай
COBISS.BG-ID 1234792164

Св 14
КИРКЕГОР, Сьорен, 1813-1855
        Настоящата епоха / Сьорен Киркегор ; прев. от англ. Зорница Христова. - Прев. от кн.: The present age and of the difference between a genius and an apostle / Soren Kierkegaard. - New York : Harper Torchbooks, 1962


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 34 (8 окт. 2010), с. 7.

101(091)(489)
COBISS.BG-ID 1234834148


101 ОБЩИ РАБОТИ. ФИЛОСОФСКИ НАУКИ В ЦЯЛОСТ

Св 15
АГАМБЕН, Джорджо, 1942-
        Краят на мисълта : философско есе / Джорджо Агамбен ; прев. от итал. Дария Карапеткова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 34 (27 окт.-2 ноем. 2010), с. 3.

101
COBISS.BG-ID 1235081444

Св 16
        ПОСЛЕДНИЯТ голям философски талант на България : Добрин Спасов (1926-2010) / Александър Лилов ... [и др.]

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 33 (1 окт. 2010), с. 4.

101(497.2)(092)
92 Спасов, Д.
COBISS.BG-ID 1234790372


17 ЕТИКА. УЧЕНИЕ ЗА МОРАЛА
Вж и 37.034; 24

Св 17
ФЬОР, Джонатан Сафран, 1977-
        Четвъртък - безмесен ден : разговор с Джонатан Сафран Фьор / прев. от нем. Бети Файон

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 34 (27 окт.-2 ноем. 2010), с. 9.
Интервю с американския писател за книгата му "Да ядеш животни"

179.3(047.53)
COBISS.BG-ID 1235089892


3 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ


316 СОЦИОЛОГИЯ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
Вж и 159.9; 308; 314; 39

Св 18
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Несигурният фундамент : етническият сепаратизъм потъпква мотото на ЕС "Единство в многообразието" / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 227 (4 окт. 2010), с. 13.

316.32(4-6)
323.1(4-6)
COBISS.BG-ID 1234752484

Св 19
        ДА поговорим за обществените медии. - Съдържа: Мисията / Георги Лозанов. Телевизия на смисъла / Бойко Василев. Диагноза и реформи / Бойко Станкушев. За медийните овощари / Лили Маринкова. Медиата като пазител / Петър Волгин

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 37 (29 окт. 2010), с. 6-7.

316.77
COBISS.BG-ID 1234978020

Св 20
ДУБИН, Борис В.
        "Особеният" път и социалният ред в съвременна Русия / Борис Дубин ; прев. от рус. Веселина Гюлева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 33 (1 окт. 2010), с. 10-11.

316.32((470)
323(470)
COBISS.BG-ID 1234805988

КОЛЕВА, Юлиана
        Неправителственият сектор потъва в "зоната на здрача" Вж Св 34
Св 21
КРУМОВ, Красимир Петров, 1955-
        Смъртта на тишината / Красимир Крумов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 34 (8 окт. 2010), с. 6, 7.
Отношението медия - потребител в съвременния свят

316.77
COBISS.BG-ID 1234833892

Св 22
МИХАЙЛОВ, Стоян, 1930-
        Социолози стават шарлатани печалбари : интервю със Стоян Михайлов / Пенчо Ковачев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 290 (20 окт. 2010), с. 21.

316(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234664932

Св 23
ТОДОРОВ, Цветан, 1939-
        Борбата за културата : интервю на Цветан Тодоров за немския седмичник Der Freitag / прев. [от нем.] Златко Енев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 27 (14 окт. 2010), с. 4.

316.7
COBISS.BG-ID 1235603940

Св 24
ЧЕНДЛИЙ, Блейк
        Фейсбук стана третата по големина държава : интервю с Блейк Чендлий, вицепрезидент на социалната мрежа Facebook / Лияна Панделиева

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3981 (28 окт. 2010), с. 13.

316.77(047.53)
COBISS.BG-ID 1234721252


32 ПОЛИТИКА
Вж и 341; 342

ЙОТОВА, Калина
        Хладното острие на изкуството Вж Св 178

321 ФОРМИ НА ПОЛИТИЧЕСКА ОРГАНИЗАЦИЯ. ДЪРЖАВИТЕ КАТО ПОЛИТИЧЕСКИ СИЛИ

Св 25
ЗНЕПОЛСКИ, Боян Ивайлов, 1968-
        На зле ли върви светът? : по повод последната книга на Тони Джуд "На зле върви светът" / Боян Знеполски

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 36 (22 окт. 2010), с. 10-11.
Анализ на социалната държава

321.01
COBISS.BG-ID 1234953956

Св 26
МИХНИК, Адам
        Путинизмът е заплаха за демокрацията : с Адам Михник, дисидент и главен редактор на полския в. "Газета виборча", разговаря Деян Йотов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 277 (7 окт. 2010), с. 10-11.

321.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1234727908

Св 27
ТОДОРОВ, Владислав Тодоров, 1956-
        С дъх на стомана и картофи / Владислав Тодоров

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 37 (29 окт. 2010), с. 5.
Размисли върху саморазпадането на комунистическата държава

321.6
COBISS.BG-ID 1234975716


322 ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ДЪРЖАВАТА И ЦЪРКВАТА. РЕЛИГИОЗНА ПОЛИТИКА
Вж и 172.3; 261; 291.6; 342.7; 348.71

Св 28
ЖАКОВСКИ, Яцек
        Време за реформация / Яцек Жаковски ; прев. от пол. Силвия Борисова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 10.
Ролята на Църквата в политическия живот на Полша

322(438)
COBISS.BG-ID 1234922468


323 ВЪТРЕШНА ПОЛИТИКА
Вж и 329

Св 29
АБРОСИМОВ, Светослав
        Берлин отново подгони "Фракция Червена армия" / Светослав Абросимов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 231 (6 окт. 2010), с. 16.

323.28(430)
COBISS.BG-ID 1234526180

Св 30
АЛАДЖОВ, Иван, 1969-
        Краят на шведския социален модел / Иван Аладжов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 226 (2-3 окт. 2010), с. 31.

323(485)
COBISS.BG-ID 1234740708

БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Несигурният фундамент : етническият сепаратизъм потъпква мотото на ЕС "Единство в многообразието" Вж Св 18
ДУБИН, Борис В.
        "Особеният" път и социалният ред в съвременна Русия Вж Св 20
Св 31
ЕНЧЕВА, Ваня
        329 дни покер за обединена Германия / Ваня Енчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 271 (1 окт. 2010), с. 27.
20 г. от обединението на Германия

323(430)
COBISS.BG-ID 1234718436

Св 32
ИБРИШИМОВ, Иван Николов, 1954-
        Обединена Германия 20 години по-късно : след 3 октомври 1990 г. и Европа, и светът станаха по-добри / Иван Ибришимов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 67, бр. 107 (1 окт. 2010), с. 18.

323(430)
COBISS.BG-ID 1234686180

Св 33
КОЛЕВА, Радина
        Какво всъщност празнува Германия : 20 години след обединението Източна Германия все още гони Западна / Радина Колева

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 189 (4 окт. 2010), с. 10.

323(430)"1990/2010"
COBISS.BG-ID 1234724324

Св 34
КОЛЕВА, Юлиана
        Неправителственият сектор потъва в "зоната на здрача" / Юлиана Колева

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 188 (1 окт. 2010), с. 1, 6.
Коментар на основните изводи, представени в доклада на Центъра за изследване на демокрацията "Гражданското общество в България - тенденции и рискове"

323(497.2)
316.322(497.2)
COBISS.BG-ID 1234722532

Св 35
ПАВЛОВ, Димитър
        Хусейн Гакаев - изгряващата звезда на чеченските ислямисти : руските власти дават 240 000 евро за главата му / Димитър Павлов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 246 (23-24 окт. 2010), с. 12.

323.28:297(470.66)
COBISS.BG-ID 1234564580

Св 36
ПОПОВ, Мирослав
        В ХХІ век патриотизмът се заявява със средствата на духовността / Мирослав Попов ; интервю на Веселка Венкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 246 (26 окт. 2010), с. 11.

323.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234854884

Св 37
        ПРЕДИ 20 години: Германия се обедини, но не и германците / материала подготви Алберт Аврамов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 227 (4 окт. 2010), с. 9, 12.

323(430)
COBISS.BG-ID 1234749668

Св 38
САРАЦИН, Тило, 1945-
        Германия се самоликвидира / Тило Сарацин ; прев. от нем. Ирина Илиева. - Прев. от кн. на Thilo Sarrazin "Deutschland schafft sich ab: wie wir unser Land aufs Spiel setzen", München, 2010


В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 34 (8 окт. 2010), с. 10-11.
Интеграцията на мюсюлманските имигранти в Германия

323.1(430)
COBISS.BG-ID 1234876388

Св 39
СТРОИЛОВ, Павел
        Секретен съветски пакет пази истината за 10 ноември : интервю с руския дисидент Павел Строилов / Алексения Димитрова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 282 (12 окт. 2010), с. 17.

323(497.2)"1989"(047.53)
COBISS.BG-ID 1234661860

Св 40
ТОДОРОВА, Богдана Йорданова, 1969-
        Радикалният ислям в България - много спекулации и невежество / Богдана Тодорова

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 241 (18 окт. 2010), с. 12-13.

323.28:297(497.2)
COBISS.BG-ID 1234542820


324 ИЗБОРИ
Вж и 342.8

Св 41
БОРИСЛАВОВ, Божидар
        Вот на разделението / Божидар Бориславов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 227 (4 окт. 2010), с. 15.
Босна и Херцеговина след общите парламентарни избори, 3 октомври 2010

324(497.15)
COBISS.BG-ID 1234757092

Св 42
ПАВЛОВ, Димитър
        Босненският вот - старата песен на нов глас : Радманович и Комшич преизбрани в колективното президентство / Димитър Павлов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 240 (16-17 окт. 2010), с. 11.

324:328(497.15)
COBISS.BG-ID 1234555108


327 МЕЖДУНАРОДНИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. СВЕТОВНА ПОЛИТИКА. МЕЖДУНАРОДНА ПОЛИТИКА. ДИПЛОМАЦИЯ
Вж и 341

Св 43
АПАТУРАЙ, Джеймс
        Войниците ви са изключителни : интервю с Джеймс Апатурай, говорител на НАТО / Григори Недялков

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 67, бр. 109 (15 окт. 2010), с. 6.

327.51НАТО(047.53)
COBISS.BG-ID 1234689764

Св 44
БЕЧАЙ, Бесим
        Министърът по европейските въпроси на Косово Бесим Бечай: Искаме България да е гласът на региона в ЕС / интервюто взе Огнян Георгиев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 41 (16-22 окт. 2010), с. 28-29.

327(497.115)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234397156

Св 45
БЕЧЕВ, Димитър
        Сътрудничеството с Турция е в български интерес / Димитър Бечев

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 191 (6 окт. 2010), с. 6.

327(497.2:560)
COBISS.BG-ID 1234726884

Св 46
БОКОВА, Ирина Георгиева, 1952-
        Заради работата вече спя по-добре в самолет / Ирина Бокова ; Мария Незнакомова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 300 (30 окт. 2010), с. 12-13.
Интервю с генералния секретар на ЮНЕСКО

327.722(047.53)
COBISS.BG-ID 1234739172

Св 47
БОКОВА, Ирина Георгиева, 1952-
        Министерство в Хаити живя в офис на ЮНЕСКО : с генералния директор на ЮНЕСКО Ирина Бокова разговаря Ива Йолава

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 292 (22 окт. 2010), с. 14-15, 16.

327.722(047.53)
COBISS.BG-ID 1234771172

Св 48
БОРИСЛАВОВ, Божидар
        Една сложна совалка : Хилъри Клинтън започва обиколка из Западните Балкани / Божидар Бориславов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 233 (11 окт. 2010), с. 9, 15.

327(73:497)
COBISS.BG-ID 1234791652

Св 49
БОРИСЛАВОВ, Божидар
        Нов път - стара кола / Божидар Бориславов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 239 (18 окт. 2010), с. 9.
Резултати от обиколката на американския държавен секретар Хилъри Клинтън в Босна, Сърбия и Косово, октомври 2010

327(73:497)
COBISS.BG-ID 1234817508

Св 50
ГЕОРГИЕВ, Георги
        Източно притворство / Георги Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 227 (4 окт. 2010), с. 14-15.
Отношенията Белорусия - Европейски съюз

327(476:4-6)
COBISS.BG-ID 1234756580

Св 51
ГОТЕВ, Горан Георгиев
        Турция ни даде картбланш за референдум. А ние?... / Горан Готев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 194 (12 окт. 2010), с. 8.
Отношението на българската държава към членството на Турция в ЕС

327(497.2:560)
COBISS.BG-ID 1234608612

Св 52
ГРИГОРОВ, Михаил, 1951-
        НАТО заслужава Нобелова награда за мир / Михаил Григоров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 67, бр. 108 (8 окт. 2010), с. 8-9.
Основни моменти в Новата стратегическа концепция на Алианса

327.51НАТО
COBISS.BG-ID 1234688228

ДИМИТРОВ, Доброслав Дилянов, 1978-
        Парите за отбрана и дипломация са повече : Доброслав Димитров, председател на парламентарната Комисия по външна политика и отбрана, пред в "Банкеръ" Вж Св 132
Св 53
ДИМИТРОВ, Еню
        Докога ще преговаряме с Турция на тъмно? / Еню Димитров

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 279 (9 окт. 2010), с. 17.
По повод посещението на турския министър-председател Реджеп Тайил Ердоган в България, окт. 2010

327(497.2:560)
COBISS.BG-ID 1234750180

Св 54
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Горбачов и горбачовщина - несбъднати щения на една международна конференция / Чавдар Добрев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 193 (11 окт. 2010), с. 8, 17.
Конференцията "Европа гледа на Изток", София, октомври 2010

327(4):061.3
COBISS.BG-ID 1234607332

Св 55
ЗОАН, Нгуен Тхи
        Нашите страни имат още много потенциал помежду си : интервю с вицепрезидента на Социалистическа република Виетнам / Нгуен Тхи Зоан ; Къдринка Къдринова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 240 (19 окт. 2010), с. 10.

327(597:479.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234822628

Св 56
КАРАКАЧАНОВ, Красимир Дончев, 1965-
        Турция ще бъде "троянски кон" на ислямизма в ЕС : интервю с Красимир Каракачанов, лидер на ВМРО / Иванка Хлебарова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 206 (28 окт. 2010), с. 17.
По повод инициативата на ВМРО за провеждане на референдум за членството на Турция в ЕС и българо-турските отношения

327(497.2:560)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234617060

Св 57
КРЕЙМЕР, Михаил Дмитриевич, 1956-
        Путин и Медведев скарани? Това са басни! : с Михаил Креймер, генерален директор на Международния фонд за подкрепа на казачеството, разговаря Мариела Балева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 301 (31 окт. 2010), с. 8-9.

327.39(=81)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234811876

Св 58
ПАВЛОВ, Димитър
        Египет и Сирия - борбата за власт над арабския свят : президентът Башар Асад оспорва лидерството на колегата си в Кайро Хосни Мубарак / Димитър Павлов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 252 (30-31 окт. 2010), с. 13.

327(5/6=927)
COBISS.BG-ID 1234738404

Св 59
ПАВЛОВ, Димитър
        Идва ли краят на ерата "Лукашенко" / Димитър Павлов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 228 (2-3 окт. 2010), с. 11.
Отношенията Русия-Беларус

327(470:476)
COBISS.BG-ID 1234547172

Св 60
ПАВЛОВ, Димитър
        Чичо Сам и НАТО все повече затъват в афганистанското тресавище / Димитър Павлов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 244 (21 окт. 2010), с. 10.

327.56(73:581)
COBISS.BG-ID 1234556900

Св 61
ПОНСЕН, Етиен дьо
        Радвам се, че с идеята за министър на ромите провокирах дебат тук : интервю с Етиен дьо Понсен, посланик на Франция / Мария Незнакомова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 271 (1 окт. 2010), с. 13.

327(44:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234637284

Св 62
        [ПОСЕЩЕНИЕТО на немския канцлер Ангела Меркел в България]. - Съдържа: Меркел решава днес за Шенген? / Капка Тодорова. Срещата няма да е само протоколен блясък / Александър Андреев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 281 (11 окт. 2010), с. 10.

327(430:497.2)
COBISS.BG-ID 1234660068

Св 63
ТЕРЗИЕВ, Светослав
        Защо да крием цинизма на Анкара : България може да реши казуса с отнетите имоти на тракийските бежанци, като го изнесе на международен терен / Светослав Терзиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 248 (26 окт. 2010), с. 9-10.

327(497.2:560)
COBISS.BG-ID 1234544100

Св 64
ТЕРЗИЕВ, Светослав
        Турция ни помогна за НАТО, сега иска да я оженим за ЕС : премиерът Борисов приглася на премиера Ердоган, без да се досеща какво му се казва / Светослав Терзиев

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 231 (6 окт. 2010), с. 9, 10.

327(497.2:560)
COBISS.BG-ID 1234525412

ТОТОМИРОВ, Цветан Младенов, 1943-
        В темелите се слагат само здрави камъни : националните интереси в областта на сигурността Вж Св 137
Св 65
ТРИФОНОВА, Ралица
        Преговори без оптимизъм : "мъртвородено дете" ли е диалогът между Израел и Палестина? / Ралица Трифонова, Мариян Карагьозов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 233 (11 окт. 2010), с. 14.

327(5-011)
COBISS.BG-ID 1234791908

Св 66
ФУЕНТЕС, Хорхе, 1940-
        250 000 българи работят в Испания, кризата не ги удари : интервю с Хорхе Фуентес, посланик на Кралство Испания / Майя Любомирска

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3966 (11 окт. 2010), с. 13.

327(460:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234718180

Св 67
ЦВЕТКОВА, Августина Кирилова
        Бъдещето на Балканите е евроатлантическо : интервю със заместник-министъра на отбраната Августина Цветкова / Михаил Григоров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407
Год. 67, бр. 111 (29 окт. 2010), с. 6.
Год. 67, бр. 112 (5 ноем. 2010), с. 15.

327.51НАТО(047.53)
COBISS.BG-ID 1234692836


328 ПАРЛАМЕНТИ. ПРЕДСТАВИТЕЛНИ ОРГАНИ. ПРАВИТЕЛСТВА
Вж и 342.53

Св 68
БЪСЕСКУ, Траян
        Отговорността за ромите е европейска : интервю с президента на Румъния Траян Бъсеску / Пламен Кулински

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 272 (2 окт. 2010), с. 14-15.

328(498)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234719972

Св 69
ГОРБАЧОВ, Михаил Сергеевич, 1931-
        Дадох на Буш точен списък на US бази : с Михаил Горбачов разговарят Мариела Балева и Милена Вълкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 280 (10 окт. 2010), с. 8-9.

328(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234754276

Св 70
ЕРДОГАН, Реджеп Тайип
        Турция не приема ДПС за посредник : интервю с Реджеп Тайип Ердоган, министър-председател на Турция / Георги Милков

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 274 (4 окт. 2010), с. 13, 28.

328.13(560)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234640100

Св 71
ИБРИШИМОВ, Иван Николов, 1954-
        Правителството остава стабилно / Иван Ибришимов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 67, бр. 107 (1 окт. 2010), с. 11.
Анализ на резултатите от национално представително проучване на НЦИОМ за политическите нагласи в периода 15-23 септ.

328.1(497.2):316
COBISS.BG-ID 1234685412

Св 72
НЕЙНСКИ, Надежда Николова, 1962-
        Борисов рискува сам да убие легендата за себе си : интервю / Надежда Нейнски ; Марияна Литова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 275 (5 окт. 2010), с. 13.

328.13(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234642404

Св 73
НИКОЛОВ, Валентин
        Имаме над 15 случая, свързани с оплаквания от поведението на публични хора : интервю с депутата Валентин Николов, председател на комисията за борба с корупцията в НС / Аделина Делийска

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 251 (29 окт. 2010), с. 6-7.

328.185(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234566116

Св 74
ПАВЛОВ, Димитър
        Сбогува ли се Мило Джуканович с властта? : черногорският премиер си тръгва догодина, твърдят комшийски медии / Димитър Павлов

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 234 (9-10 окт. 2010), с. 12.

328.13(497.16)
COBISS.BG-ID 1234549476

Св 75
ПИРИНСКИ, Георги Георгиев, 1948-
        Има нужда от правила, а не от силна ръка : Георги Пирински, заместник-председател на НС, пред в. "Банкеръ" / Павлина Живкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 40 (9-15 окт. 2010), с. 14, 18.

328.1(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234357220

Св 76
ПОПОВ, Здравко Василев, 1951-
        Лобирането е вид изкуство / Здравко Попов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 67, бр. 111 (29 окт. 2010), с. 12.
По повод книгата: Макиавели в Брюксел - изкуството на лобиране в Европейския съюз / Ринус ван Схенделен

328.184
COBISS.BG-ID 1234697444


329 ПОЛИТИЧЕСКИ ПАРТИИ И ДВИЖЕНИЯ

Св 77
ВЕЛЕВА, Валерия Веселинова, 1955-
        Един излишен конгрес / Валерия Велева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 285 (15 окт. 2010), с. 14-15, 16.
По повод предстоящия конгрес на БСП

329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1234758628

Св 78
ГЕОРГИЕВ, Емил
        Бизнесът унищожава безмилостно българската природа : интервю с председателя на партия "Екогласност" Емил Георгиев / Весела Венкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 231 (8 окт. 2010), с. 12.

329(497.2)ПК "Екогласност"(047.53)
COBISS.BG-ID 1234763236

Св 79
ДОБРЕВ, Чавдар Атанасов, 1933-
        Толкова много "Защо?" : идващите 12 месеца ще покажат дали конгресните решения ще останат на хартия и как БСП би могла да стане партия на живата практика / Чавдар Добрев

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 203 (25 окт. 2010), с. 8, 17.

329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1234611684

Св 80
КОЛЕВ, Александър, 1923-
        Към конгреса - с далновидност : въпреки интелектуалния потенциал на БСП, част от лявата интелигенция засега е вън от партията / Александър Колев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 235 (13 окт. 2010), с. 14.

329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1234793700

Св 81
КОСТОВ, Иван Йорданов, 1949-
        С ГЕРБ е лошо, но без тях - по-лошо : интервю с Иван Костов, лидер на ДСБ и съпредседател на Синята коалиция / Калина Влайкова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 299 (29 окт. 2010), с. 12-13.

329(497.2)ГЕРБ(047.53)
COBISS.BG-ID 1234675428

Св 82
МЕСТАН, Лютви Ахмед, 1960-
        На изборите платихме за своите грешки : Лютви Местан, заместник-председател на ПГ на ДПС, пред в. "Банкеръ" / Павлина Живкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 39 (2-8 окт. 2010), с. 13.

329(497.2)ДПС(047.53)
COBISS.BG-ID 1234355940

Св 83
ПИРИНСКИ, Георги Георгиев, 1948-
        "Бракът" с плоския данък е погребален звън за БСП : интервю с Георги Пирински, депутат от БСП / Велислава Дърева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 276 (6 окт. 2010), с. 13.

329(497.2)БСП(047.53)
COBISS.BG-ID 1234648804

Св 84
РАЙЧЕВ, Андрей Венцел, 1955-
        ГЕРБ си откупува време до президентския вот / Андрей Райчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 295 (25 окт. 2010), с. 14-15, 16.

329(497.2)ГЕРБ
COBISS.BG-ID 1234780900

Св 85
САВОВ, Васил
        Европейската социалдемокрация на кръстопът : завоят надясно е съблазнителен и изгоден за някои, но той е коварен и почти винаги води до загуба на престиж и идентичност / Васил Савов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 234 (12 окт. 2010), с. 14.

329.14(4)
COBISS.BG-ID 1234792676

Св 86
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Залогът на изборите догодина е съдбовен : Сергей Станишев пред 11-то заседание на 47 конгрес на БСП

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 239 (18 окт. 2010), с. 2, 17.

329(497.2)БСП(042)
COBISS.BG-ID 1234809572

Св 87
СТОИЛОВ, Янаки Боянов
        Въпросите, без които не можем / Янаки Стоилов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 225 (1 окт. 2010), с. 29, 31.
Състоянието на БСП, политиката й в опозиция и представянето й на предстоящите избори

329(497.2)БСП
COBISS.BG-ID 1234739428


33 ИКОНОМИКА. ИКОНОМИЧЕСКИ НАУКИ

Св 88
МЕРКЕЛ, Ангела
        Имате дълъг списък от социални и правни реформи / Ангела Меркел. - Прев. от нем.

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 196 (13 окт. 2010), с. 7.
Лекция на канцлера на Германия пред Германско-българската индустриално-търговска камара в София

33(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1234740964


330.3 ДИНАМИКА И РАЗВИТИЕ НА ИКОНОМИКАТА

Св 89
ШЕНЦ, Рихард
        Прекалено късогледо е посланието "Колкото повече ВЕИ, толкова по-добре" / Рихард Шенц ; Георги Жечев

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 207 (28 окт. 2010), с. v.
Интервю по различни аспекти на българо-австрийските бизнес отношения

330.322.1(436:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234748900


330.5 НАЦИОНАЛНО БОГАТСТВО. СЪВКУПЕН ОБЩЕСТВЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН НАЦИОНАЛЕН ПРОДУКТ. БРУТЕН ВЪТРЕШЕН ПРОДУКТ. НАЦИОНАЛЕН ДОХОД. БАЛАНС НА СТОПАНСТВОТО.НАЦИОНАЛНА СЧЕТОВОДНА ОТЧЕТНОСТ

Св 90
СТЕФАНОВА, Рая
        Все по-бедни и все по-безработни : състоянието на икономически активното население през последната година става по-тревожно, а сегашното правителство крие фактите, които не са му изгодни / Рая Стефанова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 249 (29 окт. 2010), с. 30.

330.59(497.2)
331.5(497.2)
COBISS.BG-ID 1234859492

Св 91
ЦВЕТАНСКИ, Евтим Алексов, 1922-
        Под линията / Евтим Цветански

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 230 (7 окт. 2010), с. 23.
Необходимост от повишаване равнището на живота на хората в България

330.59(497.2)
COBISS.BG-ID 1234762468


331.5 РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ТРУДОВИТЕ РЕСУРСИ. ЗАЕТОСТ. ПАЗАР НА ТРУДА

СТЕФАНОВА, Рая
        Все по-бедни и все по-безработни : състоянието на икономически активното население през последната година става по-тревожно, а сегашното правителство крие фактите, които не са му изгодни Вж Св 90

334 ОРГАНИЗАЦИОННИ ФОРМИ И СПОРАЗУМЕНИЯ НА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ. КООПЕРАТИВНО ДЕЛО, КООПЕРАЦИЯ

Св 92
ВИДЕНОВ, Виден
        Кооперативната система доказа, че е устойчива на икономическата криза : разговор с Виден Виденов, председател на Контролния съвет на ЦКС

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 204 (26 окт. 2010), с. 6.

334(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234615780


336 ФИНАНСИ. МИТНИЧЕСКО ДЕЛО. БАНКОВО ДЕЛО. ПАРИ

Св 93
БОЧУКОВ, Петър Стоянов
        Китай изкупува Европа на парче : Пекин гласува доверие на Гърция, Италия и Испания, но не и на ЕС / Петър Бочуков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 239 (18 окт. 2010), с. 13.
Стойността на китайската национална валута юан

336.74(510)
COBISS.BG-ID 1234818020

Св 94
ВЕЛЧЕВ, Милен
        Каква ще е 2011 г., ако съдим по бюджета / Милен Велчев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 274 (4 окт. 2010), с. 11, 12.

336.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1234638308

Св 95
ДЯНКОВ, Симеон
        Отпускаме една дупка на колана : с вицепремиера и минстър на финансите Симеон Дянков разговаря Цвета Динкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 276 (6 окт. 2010), с. 14-15.

336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234727140

Св 96
КОСТОВА, Ева
        Устойчива упоритост и учудващо нехайство : бюджет 2011 / Ева Костова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 225 (1 окт. 2010), с. 30.

336.12(497.2)
COBISS.BG-ID 1234739684

Св 97
МАНОЛОВ, Бисер
        Юзди за дефицита = ръст на безработните / Бисер Манолов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6366 (4 окт. 2010), с. 12, 26.
Финансовата стабилност в условията на криза

336
COBISS.BG-ID 1234629604

Св 98
ОРЕШАРСКИ, Пламен Василев, 1960-
        Не е достатъчно само да запазиш данъците и да свиваш дефицита : интервю с Пламен Орешарски, депутат от БСП, бивш финансов министър / Стефан Антонов

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 189 (4 окт. 2010), с. 9.

336(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234723300

Св 99
СТЕФАНОВ, Красимир
        Намалете банковите такси, щом спрем кеша / Красимир Стефанов ; Стефан Кючуков

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6363 (1 окт. 2010), с. 15.
Интервю с изпълнителния директор на НАП за мерките срещу сивата икономика

336.07(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234629348

Св 100
СТОЯНОВА, Менда
        Бюджет 2011 г. не е пробит. И това няма да се случи : интервю с Менда Стоянова, председател на парламентарната комисия по бюджет и финанси / Румяна Денчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 289 (19 окт. 2010), с. 13.

336.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234662884

Св 101
ХАМПАРЦУМЯН, Левон
        Банковият бизнес трябва да повиши ефикасността си : интервю с Левон Хампарцумян, главен изпълнителен директор на "Уникредит Булбанк" / Силвия Пенева

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 191 (6 окт. 2010), с. vi.

336.7(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234727652

Св 102
ХЪРСЕВ, Емил Манолов, 1961-
        Притеснява ме липсата на буфери в бюджета : финансистът Емил Хърсев пред в. "Банкеръ" / Петър Илиев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 41 (16-22 окт. 2010), с. 7, 11.

336.12(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234360804

Св 103
ЧАВДАРОВ, Валентин
        "Валутната война" няма да подмине България : икономическата ситуация наподобява тази през 1997 г., но с обратен знак / Валентин Чавдаров

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 251 (29 окт. 2010), с. 9, 11.

336.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1234545892


338 ИКОНОМИЧЕСКО ПОЛОЖЕНИЕ. ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА. УПРАВЛЕНИЕ. ПЛАНИРАНЕ. ПРОИЗВОДСТВО. УСЛУГИ. ЦЕНИ

Св 104
АЛАДЖОВ, Иван, 1969-
        100 години движение на комуните в Израел : кибуцът като най-чистата форма на комунистическа общност / Иван Аладжов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 247 (27 окт. 2010), с. 20.

338(569.4)
COBISS.BG-ID 1234858724

Св 105
ГАНЕВ, Георги Йорданов, 1967-
        Новите обстоятелства създават и нови предимства : интервю с Георги Ганев, програмен директор на Центъра за либерални стратегии

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 201 (20 окт. 2010), с. vi.
Икономиката в региона и перспективите пред нея

338.2(497)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234743268

Св 106
ГЕОРГИЕВ, Георги
        Започна ли третата индустриализация? : в руската икономика протичат процеси, които разклащат наложените за нея стереотипи / Георги Георгиев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 245 (25 окт. 2010), с. 9, 12-13.

338.2(470)
COBISS.BG-ID 1234835428

Св 107
ИВАНОВА, Илиана
        По-ниската безработица не ни успокоява, а мотивира / Илиана Иванова ; Яна Йорданова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3961 (5 окт. 2010), с. 13.
Интервю с евродепутата от ГЕРБ по повод приетите препоръки от ЕП за изход от кризата

338.124.4(4-6)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234715108

Св 108
КРАМЕР, Михаел
        Кризата унищожи дебата за климата, но той няма да чака / Михаел Крамер ; Милен Енчев

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 208 (29 окт. 2010), с. 10.
Интервю с евродепутата по проблеми на климатичните промени

338.48(4)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234750436

Св 109
        ЛЕВИЯТ завой на ГЕРБ. - Съдържа: Непредвидимата икономическа политика на правителството ще влоши бизнес средата / Васил Атанасов, Вера Денизова. Приход - разход. Кой не скача е глупак / Вера Денизова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 40 (9-15 окт. 2010), с. 8-12.

338.22(497.2)
COBISS.BG-ID 1234392292

Св 110
СТАНЧЕВ, Красен Стефанов
        Сегашната политика на ГЕРБ ни води към отмяна на борда или програма на МВФ : интервю с Красен Станчев, председател на УС на ИПИ и управител на КС2 ЕООД / Стефан Антонов

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 197 (14 окт. 2010), с. 7.

338.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234741220

Св 111
ХАНКЕ, Стив Х.
        Провалът на Обама / Стив Ханке. - Прев. от англ. със съкр.

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 284 (14 окт. 2010), с. 16.
Грешки на американския президент в икономическата му политика за справяне с кризата

338.2(73)
COBISS.BG-ID 1234756068


339.1 ОБЩИ ВЪПРОСИ НА ТЪРГОВИЯТА. ПАЗАР

Св 112
РУЕДА-Сабатер, Енрике
        Ценовият модел на Интернет пазара трябва да се промени : интервю с Енрике Руеда-Сабатер, старши директор "Стратегия и икономика" на "Сиско" за развиващите се пазари / Христо Петров

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 192 (7 окт. 2010), с. v.

339.1:681.324(047.53)
COBISS.BG-ID 1234728164

Св 113
СИМОВ, Васил Стефанов, 1958-
        Борсата се бори решително срещу сивия сектор у нас : интервю с Васил Симов - главен изпълнителен директор на Софийската стокова борса / Иванка Хлебарова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 199 (19 окт. 2010), с. 17.

339.17(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234610148


339.7 МЕЖДУНАРОДНИ ФИНАНСИ
Вж и 336

Св 114
СТИГЛИЦ, Джоузеф Е., 1943-
        Истината за Световната банка и ограбването на света / Джоузеф Стиглиц

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 244 (23-24 окт. 2010), с. 12.

339.732
COBISS.BG-ID 1234832356


339.9 МЕЖДУНАРОДНИ ИКОНОМИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ. ВЪНШНОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА. СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

Св 115
ДОНЧЕВ, Томислав
        Ще има дискусия как да финансираме фирмите с европари след 2013 г. : интервю с Томислав Дончев, министър по еврофондовете / Лили Границка

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 194 (11 окт. 2010), с. 11.

339.96(4-6:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234732004

Св 116
НЕДЕЛЧЕВА, Мария
        Източен блок ще опази парите за фермерите : ще се борим за опростяване на селската програма, обещава Мария Неделчева / Юлияна Узаничева

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6381 (19 окт. 2010), с. 18.

339.96:63(4-6:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234631396

Св 117
СИМЕОНОВ, Светослав
        От 1600 служители само 60 одобряват европроекти : интервю с новия изпълнителен директор на фонд "Земеделие" Светослав Симеонов / Тихомир Тончев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 296 (26 окт. 2010), с. 15.

339.96:338.43(4-6:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234673892


342 ДЪРЖАВНО ПРАВО. КОНСТИТУЦИОННО ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНО ПРАВО
Вж и 321; 35

Св 118
АЛЕКСАНДРОВ, Александър
        България се престара в тоталния контрол на комуникациите : десетки правозащитни организации настояват за отмяна на евродирективата за трафичните данни / Александър Александров

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 247 (25 окт. 2010), с. 15.

342.7(497.2)
COBISS.BG-ID 1234543844

Св 119
АНЕВА, Наделина
        Избирателният кодекс е все още първичен бульон от идеи / Наделина Анева

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 227 (1 окт. 2010), с. 10.

342.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1234524132

Св 120
ЦЕКОВ, Борислав Бориславов, 1972-
        Конституцията е усмирителна риза срещу авторитарните уклони : интервю с Борислав Цеков, председател на Управителния съвет на Института за модерна политика / Иванка Хлебарова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 187 (1 окт. 2010), с. 8.

342.4(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234602980


343 НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО. НАКАЗАТЕЛЕН ПРОЦЕС. УЧЕНИЕ ЗА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО. КРИМИНОЛОГИЯ
Вж и 341.4; 344; 348

Св 121
КОНСТАНТИНОВ, Михаил Михайлов
        За или против смъртното наказание / Михаил Константинов

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 15, бр. 3970 (15 окт. 2010), с. 15.

343.25
COBISS.BG-ID 1234720228

Св 122
        НЕНУЖНИТЕ затворници. - Съдържа: Всички страдат от неадекватната наказателна политика в България / Росен Босев. Професорът по криминология от Университета в Осло Нил Кристи: Искате ли държава от затворници? / интервюто взе Росен Босев. Решението: по-малко репресия / Росен Босев

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 39 (2-8 окт. 2010), с. 8-13.

343.8(497.2)
COBISS.BG-ID 1234389732


347 ГРАЖДАНСКО ПРАВО

Св 123
ЛИВЪРМОР, Робърт
        Прокуратурата още не се справя с престъпните босове : интервю с Робърт Ливърмор, министерство на правосъдието на САЩ / Павлина Желева

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 201 (20 окт. 2010), с. 10.

347.96(73:497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234744036

Св 124
ПОПОВА, Маргарита, 1956-
        Време е за Йовковата лястовица в съдебната реформа! : интервю с Маргарита Попова, министър на правосъдието / Огнян Стойчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 39 (2-8 окт. 2010), с. 44-45.

347.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234356708

Св 125
ХРИСТОВСКА, Лилия
        Измамно угоден / Лилия Христовска

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 278 (8 окт. 2010), с. 16.
Портрет на председателя на ВАС и новоизбран омбудсман Константин Пенчев

347.96
351.9
COBISS.BG-ID 1234745060


351 ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА ОБЩЕСТВЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ

Св 126
МИХАЙЛОВА, Марина
        Договорите на Доган крият други интереси : със съдия Марина Михайлова, докладчик по делото "Доган", разговаря Елена Енчева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 290 (20 окт. 2010), с. 14-15.

351.82(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234770404

Св 127
ПЕНЧЕВ, Константин Любенов
        Успокоих се - сляпата злоба, която ме заля, показа, че съм бил гласовит ненапразно / Константин Пенчев ; Ани Пармаксизян

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 279 (9 окт. 2010), с. 12-13.
Интервю с новоизбрания омбудсман

351.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234659044

Св 128
ПЕНЧЕВ, Константин Любенов, 1952-
        Съдията брани само закона, а омбудсманът защитава справедливостта / Константин Пенчев ; Любен Обретенов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 249 (27 окт. 2010), с. 12.
Интервю с новоизбрания омбудсман

351.9(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234545124

ХРИСТОВСКА, Лилия
        Измамно угоден Вж Св 125

352/353 МЕСТНИ ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ

Св 129
ГРИГОРОВ, Кирил
        Има пари за подкрепа на малкия бизнес, но липсват добри проекти : интервю с Кирил Григоров, управител на столичния общински гаранционен фонд за малки и средни предприятия / Георги Жечев

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 194 (11 окт. 2010), с. vi.

352.07(497.223)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234730980


355/359 ВОЕННО ДЕЛО. ВОЕННИ НАУКИ. НАРОДНА ОТБРАНА. ВЪОРЪЖЕНИ СИЛИ
Вж и 351.86; 623

Св 130
АНГЕЛОВ, Аню Запрянов
        Привърженик съм на единно разузнаване : Аню Ангелов, министър на отбраната, пред в. "Банкеръ" / Павлина Живкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 42 (23-29 окт. 2010), с. 13,14.

355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234365412

Св 131
ДИМИТРОВ, Доброслав Дилянов, 1978-
        Няма "лява" и "дясна" национална сигурност : интервю с Доброслав Димитров, председател на Комисията по външна политика и отбрана в НС / Тодор Токин

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 67, бр. 111 (29 окт. 2010), с. 13.

355.02(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234697700

Св 132
ДИМИТРОВ, Доброслав Дилянов, 1978-
        Парите за отбрана и дипломация са повече : Доброслав Димитров, председател на парламентарната Комисия по външна политика и отбрана, пред в "Банкеръ" / Павлина Живкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 41 (13 окт. 2010), с. 13.

355.02(497.2)(047.53)
327(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234361828

Св 133
КАРАКАЧАНОВ, Красимир Дончев, 1965-
        Забравената 10-дневна война : преди 85 г. гръцка армия нахлува у нас и търпи унизителен разгром от ВМРО / Красимир Каракачанов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 298 (28 окт. 2010), с. 19.

355.48(497.2:495)
COBISS.BG-ID 1234796772

Св 134
КОНОПЛЕВ, Сергей
        Доверието спасява хора / Сергей Конопльов ; Михаил Григоров

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 67, бр. 108 (8 окт. 2010), с. 6.
Интервю с директора на Харвардската програма за черноморска сигурност и изпълнителен директор на програмата за сигурност "САЩ-Русия"

355.02(047.53)
COBISS.BG-ID 1234687460

Св 135
        [ПЕТДЕСЕТ години Зенитно-ракетни войски]. - Съдържа: ЗРВ са част от могъщо единство / интервю на Михаил Григоров с Константин Попов, началник на ВВС. Огненият щит на българското небе / Михаил Григоров. Изпитанието на воинския дълг / интервю на Андрей Рангелов с началника на Централния артилерийски технически изпитателен полигон Сергей Марков

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 67, бр. 107 (1 окт. 2010), с. 6, 16-17.

358.1(497.2)
COBISS.BG-ID 1234684644

Св 136
САМАНДОВ, Атанас
        Ние сме връзката между стратегическото и тактическото ниво в управлението : интервю с Атанас Самандов, командващ Съвместното оперативно командване / Велин Яворски

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 67, бр. 109 (15 окт. 2010), с. 12-13.

355.3(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234691300

Св 137
ТОТОМИРОВ, Цветан Младенов, 1943-
        В темелите се слагат само здрави камъни : националните интереси в областта на сигурността / Цветан Тотомиров

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 243 (22 окт. 2010), с. 30.

355.02(497.2)
327(497.2)
COBISS.BG-ID 1234824676


36 СОЦИАЛНИ ГРИЖИ. СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ. ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ДЕЛО
Вж и 061; 172; 304; 308; 311; 316; 34; 37; 614.8

Св 138
АНАЧКОВА, Слава
        Дълбоко в тинята на социалните реформи / Слава Аначкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 42 (23-29 окт. 2010), с. 20.
Коментар на реформите в пенсионната система в България

368.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1234365924

Св 139
ДИМИТРОВ, Пламен
        Пенсионната "реформа" - маскирани кърпежи : с Пламен Димитров, вицепрезидент на КНСБ, разговаря Соня Гълъбарова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 274 (4 окт. 2010), с. 14-15.

368.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234724580

Св 140
НЕЙКОВ, Иван Нейков, 1955-
        Не объркваме ли лечението на пенсионния ни модел? / Иван Нейков

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 295 (25 окт. 2010), с. 16-17.

368.43(497.2)
COBISS.BG-ID 1234781668

Св 141
СТОЯНОВА, Менда
        Здравната и социалната реформа абсолютно зациклиха : интервю с Менда Стоянова, председател на бюджетната комисия в парламента / Стефан Антонов

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 204 (25 окт. 2010), с. 8-9.

368.42/.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234748388

Св 142
ХРИСТОВ, Любомир
        Това не е национализация, това е кражба на парите в личните партиди : интервю с Любомир Христов, председател на Института на дипломираните финансови консултанти / Весела Николаева

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 203 (22 окт. 2010), с. 10.

368.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234746852

Св 143
ХРИСТОСКОВ, Йордан Атанасов
        Национализацията е автогол за властта : от прехвърлянето на пари от фондовете към НОИ хиляди ще загубят : интервю / Йордан Христосков ; Лиляна Филипова

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 298 (28 окт. 2010), с. 13.

368.43(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234674148


37 ВЪЗПИТАНИЕ. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРОСВЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
Вж и 003; 021.3; 159.9; 612; 613; 727

Св 144
ВЕЛКОВ, Велко
        Защо училището става все по-некачествено : изповед на един учител пред олтара на просветата / Велко Велков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 232 (9-10 окт. 2010), с. 30.

37.014(497.2)
COBISS.BG-ID 1234789348

Св 145
ГАВРАИЛ, митрополит Ловчански
        Не искаме вероучението да е задължително, а по желание : интервю с Ловчанския митрополит Гавраил / Силвия Николова

В: Монитор. - ISSN 1311-9699. - Год. 13, бр. 3967 (12 окт. 2010), с. 13.

37.01:2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234719716

Св 146
ИГНАТОВ, Сергей Симеонов, 1960-
        Създаваме фонд срещу кризата : интервю с министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов / Стела Стоянова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6391 (29 окт. 2010), с. 15.

37.014(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234635748

Св 147
НЕОФИТ, митрополит Русенски
        Добрият пастир е като добрия артист - залата му е пълна : религията в училище ще пази от секти както християнчетата, така и мюсюлманчетата / митрополит Неофит ; Ася Пенчева

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 292 (22 окт. 2010), с. 16.

37.01:2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234666724

Св 148
СТАНИШЕВ, Сергей Дмитриевич, 1966-
        Да не допуснем криза на човешките ресурси : изказване на лидера на БСП пред националната конференция "Образование и обучение за развитие - България 2020", Варна, 9 октомври 2010 г. / Сергей Станишев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 234 (12 окт. 2010), с. 11.

37(497.2):061.3(042)
COBISS.BG-ID 1234792420

ЯНЕВ, Николай Михайлов
        Науката и образованието - основен приоритет на българската държава Вж Св 2

371 ОРГАНИЗАЦИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕТО И ОБРАЗОВАНИЕТО. УЧИЛИЩНО ДЕЛО

Св 149
ЙОРДАНОВА, Люба
        Влез в час : една смислена инициатива показва как учителят може да промени всяко дете / Люба Йорданова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 42 (23-29 окт. 2010), с. 30-31.

371.3(497.2)
COBISS.BG-ID 1234399972


373 ВИДОВЕ ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ УЧИЛИЩА

Св 150
ДАМЯНОВА, Милена Цветанова, 1976-
        В класната стая времето е изостанало : с Милена Дамянова, зам.-министър за средното образование, разговаря Анета Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 299 (29 окт. 2010), с. 10-11.

373.5(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234798308


374 ИЗВЪНУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ. КУЛТУРНО-ПРОСВЕТНА РАБОТА

Св 151
ПЕЕВА, Иглика
        Военен клуб - Русе на 120 години / Иглика Пеева

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 67, бр. 108 (8 окт. 2010), с. 4.

374.29:355(497.215)"1890/2010"
COBISS.BG-ID 1234686692


378 ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ. ВИСШИ УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ

Св 152
ИЛЧЕВ, Иван, 1953-
        Да не оставим рушевини от направеното от предците ни : слово на ректора на Софийския университет Иван Илчев при откриването на учебната година

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 226 (2-3 окт. 2010), с. 29.

378.4(497.2)(042)
COBISS.BG-ID 1234740452

Св 153
КОКАЛОВ, Светослав
        Не виждаме никакви сигнали от министъра, че знае как да направи реформа в образованието : интервю с ректора на НХА Светослав Кокалов / Лиляна Караджова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 251 (29 окт. 2010), с. 20.

378.975(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234566884

Св 154
СЕВОВ, Христо
        20 години минаха, дайте да направим нещо : интервю с Христо Севов, главен секретар на Студентския съвет на Софийския университет / Лора Филева

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 198 (15 окт. 2010), с. 8.

378.18(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234741476

Св 155
ЮНУЗ, Юнуз М.
        Да премерим, но знаем ли с каква мярка? / Юнуз М. Юнуз

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 8.
Академичното класиране на българските и световните университети и проблемът за качеството на висшето образование у нас

378.4(497.2)
COBISS.BG-ID 1234890212


39 ЕТНОЛОГИЯ. ЕТНОГРАФИЯ. НРАВИ. ОБИЧАИ. БИТ. ФОЛКЛОРИСТИКА
Вж и 572; 903; 904

Св 156
ЙОТОВА, Калина
        Мадоната от ЕП / Калина Йотова. - Интервюта с Филиз Хюсменова и Мария Неделчева. - ЕП - Европейски парламент

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 245 (25 окт. 2010), с. 14, 16.
Участието на жените в политическия живот и в управлението на страните от Европейския съюз

396(4-6)
COBISS.BG-ID 1234844900


5 МАТЕМАТИКА. ЕСТЕСТВЕНИ НАУКИ


502 ПРИРОДА. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИРОДАТА. ОПАЗВАНЕ НА РАСТИТЕЛНИЯ И ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
Вж и 504; 55/59; 630

Св 157
ТАНЕВА, Янина
        В момента етикетът "еко" се лепи на всеки нов проект в България : интервю с активистката от гражданската група "Да спасим Иракли" Янина Танева / Аглика Георгиева

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 248 (26 окт. 2010), с. 6-7.

502:061(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234565092


519.6 ИЗЧИСЛИТЕЛНА МАТЕМАТИКА. ЧИСЛЕН АНАЛИЗ И ПРОГРАМИРАНЕ
Вж и 681

Св 158
ГРАНТАМ, Дон
        Време е да си повярвате : интервю с новия президент на Microsoft за Централна и Източна Европа Дон Грантам / Валерия Стойкова

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6390 (28 окт. 2010), с. 15.

519.688(047.53)
681.324(047.53)
COBISS.BG-ID 1234634468


6 ПРИЛОЖНИ НАУКИ. МЕДИЦИНА. ТЕХНИКА. СЕЛСКО СТОПАНСТВО


614 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. СОЦИАЛНА ХИГИЕНА. ЗАЩИТА ОТ НЕЩАСТНИ СЛУЧАИ
Вж и 331; 364; 613; 616

Св 159
АНАЧКОВА, Слава
        Бюджетът на здравната каса за 2011 година: даваш с едната ръка, взимаш с другата / Слава Аначкова

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 43 (30 окт.-5 ноем. 2010), с. 20.

614.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1234367204

Св 160
КОНСТАНТИНОВ, Стефан
        По-малко болници, но без доплащане / Стефан Константинов

В: Стандарт news. - ISSN 0861-797X. - Год. 18, бр. 6369 (7 окт. 2010), с. 15.
Виждания на новоизбрания министър на здравеопазването за състоянието на системата

614.2(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234629860

Св 161
СТАВРАКЕВ, Георги
        10 спешни неща, за да се оправят болниците / Георги Ставракев

В: 24 часа. - ISSN 0861-4067. - Год. 20, бр. 271 (1 окт. 2010), с. 11.

614.2(497.2)
COBISS.BG-ID 1234636772


621.39 СЪОБЩИТЕЛНА ТЕХНИКА

Св 162
САВОВ, Стефан
        Войната на слушалките : телекомуникационните компании в България се борят за пазар, надхвърлящ 3, 3 млрд. лева / Стефан Савов, Ивайло Станчев

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 40 (9-15 окт. 2010), с. 26-27.

621.395/.396(497.2)
COBISS.BG-ID 1234357732


622 МИННО ДЕЛО
Вж и 528; 549; 55; 624; 662

Св 163
САВОВ, Стефан
        Русия ни натисна и за Бургас-Александруполис / Стефан Савов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 43 (30 окт.-5 ноем. 2010), с. 26.

622.69(497.231:495)
COBISS.BG-ID 1234367972


629 ТЕХНИКА НА ТРАНСПОРТНИТЕ СРЕДСТВА
Вж и 625; 631.3; 656

Св 164
АНДРОВСКИ, Кирил, 1939-
        Асен Йорданов научи света да лети : целунат от съдбата, българинът е велик изобретател, конструктор, летец изпитател, учител / Кирил Андровски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 238 (16-17 окт. 2010), с. 14, 27.

629.7(092)
92 Йорданов, Асен
COBISS.BG-ID 1234804964


63 СЕЛСКО СТОПАНСТВО. ГОРСКО СТОПАНСТВО. ЛОВ. РИБНО СТОПАНСТВО

Св 165
СТЕФАНОВ, Стефчо
        "Убиват" ни още преди да сме излезли на общия пазар : Стефчо Стефанов, председател на Българската асоциация на фермерите, пред в. "Банкеръ" / Румяна Гочева

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 40 (9-15 окт. 2010), с. 28.

63:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234357988


637 МЛЯКО, МЕСО И ДРУГИ ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТНОВЪДСТВОТО
Вж и 663/664

Св 166
СТАНКОВ, Иван Костадинов, 1948-
        Не всички ферми отговарят на евроизискванията : Иван Станков, председател на Националния млечен фонд, пред в. "Банкеръ" / Румяна Гочева

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 43 (30 окт.-5 ноем. 2010), с. 28.

637.1:061.25(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234368996


655 ПОЛИГРАФИЧЕСКА ПРОМИШЛЕНОСТ. ИЗДАТЕЛСКО ДЕЛО. КНИГОРАЗПРОСТРАНЕНИЕ
Вж и 681; 686; 76

Св 167
        ЧАКАЛЪТ : фиксациите на Андрю Уайли / прев. от нем. Ирина Илиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 33 (1 окт. 2010), с. 6.
Дейността на американския литературен агент

655.42
COBISS.BG-ID 1234802916


656.6 ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ВОДНИЯ ТРАНСПОРТ

Св 168
СТАНЧЕВ, Ивайло
        Пристанищата ни - врата към нищото : Бургас и Варна изгубиха битката за милиарди евро / Ивайло Станчев, Стефан Савов

В: Банкеръ. - ISSN 1310-0300. - Год. 18, бр. 41 (16-22 окт. 2010), с. 1, 26-27.

656.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1234360292


659 РЕКЛАМНО ДЕЛО. ПРОМИШЛЕНА И ТЪРГОВСКА ИНФОРМАЦИЯ
Вж и 002

Св 169
СТОИЛОВА, Зорница
        Net Generation: новата вълна рекламисти знае как да ви намери и в интернет / Зорница Стоилова

В: Капитал. - ISSN 1310-7984. - Год. 18, бр. 39 (2-8 окт. 2010), с. 32-33.

659:681.324
COBISS.BG-ID 1234390756


681 ФИНА МЕХАНИКА. АВТОМАТИКА. ТЕХНИЧЕСКА КИБЕРНЕТИКА
Вж и 007; 519.6; 534; 535; 621.3

ГРАНТАМ, Дон
        Време е да си повярвате : интервю с новия президент на Microsoft за Централна и Източна Европа Дон Грантам Вж Св 158

687 ШИВАШКА ПРОМИШЛЕНОСТ. КОЗМЕТИКА
Вж и 675; 677

Св 170
ЛАТЕВА, Зорница
        Кризата не е на мода / Зорница Латева

В: Дневник. - ISSN 1311-7661. - Год. 10, бр. 203 (22 окт. 2010), с. iv-v.
Тенденции в шивашката индустрия в България

687(497.2)
COBISS.BG-ID 1234745572


7 ИЗКУСТВО. ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАТИЯ. ФОТОГРАФИЯ. МУЗИКА. РАЗВЛЕЧ ЕНИЯ. ИГРИ. СПОРТ


7.01/.097 ОБЩА ТЕОРИЯ НА ИЗКУСТВОТО. ТЕХНИКА НА ИЗКУСТВОТО. ХУДОЖЕСТВЕНИ СТИЛОВЕ И ВЛИЯНИЯ. ХУДОЖЕСТВЕНИ ОБРАЗИ И ДРУГИ

Св 171
ЛЮИС, Бен
        Бунището на историята на изкуството / Бен Люис ; прев. от англ. със съкр. Светослав Недев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 12.
Проблеми на съвременното изкуство

7.036
COBISS.BG-ID 1234929124


72 АРХИТЕКТУРА
Вж и 69; 71

Св 172
ПЕНЕВСКА, Веселина
        Нова употреба на града ли? : по повод конкурса за "Съвременен музеен център" в София / Веселина Пеневска

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 7.

727.7.092(497.223)
COBISS.BG-ID 1234889956

Св 173
ПОПОВ, Павел Иванов, 1945-
        Неочаквано добър резултат : по повод конкурса за "Съвременен музеен център" / Павел Попов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 34 (8 окт. 2010), с. 5.

727.7.092
COBISS.BG-ID 1234833124

Св 174
СТАНИШЕВ, Георгий
        Алваро Сиза Виейра: "Когато формата говори..." / Георгий Станишев ; прев. от англ. Росен Асенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 33 (1 окт. 2010), с. 9.
Творчеството на поргугалския архитект

72.071.1(469)
COBISS.BG-ID 1234805476


73/76 ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА И ХУДОЖЕСТВЕНИ ЗАНАЯТИ

Св 175
ГЕОРГИЕВА-Калчева, Румена, 1983-
        Предвидими ли са конкурсите за изкуство? / Румена Георгиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 36 (22 окт. 2010), с. 2.
Наградите за ново българско изкуство на Гауденц Б. Руф - Shortlist 2010

73/76.092(497.2)
COBISS.BG-ID 1234934500

Св 176
ГЕРОВА, Таня
        В търсене на безкрайността, или моето общуване с една тебеширена реалност / Таня Герова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 30 (6-12 окт. 2010), с. 7.
Изложбата на румънския художник Дан Пержовски "Тебеширена реалност", представена в Нови Сад, 1 апр.-5 май 2010

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1234999780

Св 177
ЙОНЕВА, Румяна
        Държавата пречи на пазара : разговор с Румяна Йонева, управител на галерия "Ракурси" / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 33 (1 окт. 2010), с. 8.
Проблеми на частните галерии в България

73/76:069(047.53)
COBISS.BG-ID 1234805220

Св 178
ЙОТОВА, Калина
        Хладното острие на изкуството / Калина Йотова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 227 (4 окт. 2010), с. 16.
Връзката между изкуството и политиката

73/76
32
COBISS.BG-ID 1234757860

Св 179
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева
        Живот в движение / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 33 (1 окт. 2010), с. 2.
Изложбата Dwelling-in-Travel, куратори Катя Ангелова и Андрея Виарда, представена по време на 16-та Седмица на съвременното изкуство в Пловдив, 11 септ.-5 окт. 2010

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1234788836

Св 180
КУЮМДЖИЕВА, Светлана Николаева
        Първи частен музей / Светлана Куюмджиева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 34 (8 окт. 2010), с. 4.
Проектът на Иван Мудов "Създаването на музей за съвременно изкуство в България", представен в Пловдив, 24 септ.-20 окт. 2010

73/76:069(497.2)
COBISS.BG-ID 1234828772

Св 181
ПЕТКОВА, Светла
        Формални експерименти : Стефания Батоева, "Отложено недоверие", галерия "Васка Емануилова", 22 септ.-17 окт. 2010 / Светла Петкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 37 (29 окт. 2010), с. 2.
По повод изложбата на художничката, представена в София

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1234959844

Св 182
ПОПОВА, Диана Николаева, 1958-
        Facebooks Project / Диана Попова. - Загл. на англ. ез.

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 4.
Изложбата на Николай Бузов "Проект Facebooks", представена в Русе, 5-25 окт. 2010

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1234888676

Св 183
        ТАКАШИ Мураками във Версай. - Прев. от фр. ез. със съкр. - Съдържа: Напук на пуристи и пуритани, да живее необикновеното и нахалното / Марк Жименез. Скандалът тече, изкуството продължава / Пиер Ват. Мостът между минало и бъдеще / Такаши Мураками

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 36 (22 окт. 2010), с. 12.
По повод изложбата на японския художник в Париж, 2010

73/76:061.4
COBISS.BG-ID 1234954980


73 ПЛАСТИЧНИ ИЗКУСТВА
Вж и 679.8/.9; 745/749

Св 184
ДАНАИЛОВ, Борис Огнянов, 1951-
        Коварството на художника : проектът Дега, скулпторът Дега, импресионистът Дега / Борис Данаилов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 34 (8 окт. 2010), с. 9.
Изложбата от скулптури на френския художник, представена в София

730:061.4
COBISS.BG-ID 1234834916


75 ЖИВОПИС
Вж и 74

Св 185
ИЛИЕВ, Красимир
        Лика и Генко / Красимир Илиев

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 36 (22 окт. 2010), с. 5.
Едноименната изложба на Лика Янко и Генко Генков, представена в София, 5 окт.-21 ноем. 2010

75:061.4
COBISS.BG-ID 1234938340


76 ГРАФИЧНИ ИЗКУСТВА. ГРАФИКА
Вж и 655.3; 681.6

Св 186
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Проф. Георги Иванов (17.2.1933 - 10.10.2010) / Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 4.
По повод смъртта на художника

76.071.1(092)
92 Иванов, Г.
COBISS.BG-ID 1234888932


78 МУЗИКА
Вж и 24; 792

Св 187
ДАЯН, Тома
        Тази реформа е абсурдна! / Тома Даян ; Магдалена Манолова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 237 (15 окт. 2010), с. 35.
Интервю с главния секретар на Международната федерация на музикантите (ФИМ)

78:061.22(100)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234803684

Св 188
ДОЧЕВА, Екатерина
        Втори международен конкурс по композиция "София 2010" / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 37 (29 окт. 2010), с. 3.

78.092(497.223)
COBISS.BG-ID 1234974436

Св 189
ДОЧЕВА, Екатерина
        Musikfest на бъдещето / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 6.
Впечатления от музикалния фестивал в Берлин, 2010

78.091.4(430-25)
COBISS.BG-ID 1234889700

Св 190
ДРАГОСТИНОВА, Елена Константинова, 1953-
        Конкурсът на Бибигул Тулегенова в аурата на оптимизма / Елена Драгостинова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 243 (22 окт. 2010), с. 35.
Четвърти международен конкурс за вокалисти, Алмати (Казахстан), септември 2010

78.092(574)
COBISS.BG-ID 1234829796

Св 191
ЙОСИФОВ, Драгомир, 1966-
        За Арво Пярт / Драгомир Йосифов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 33 (1 окт. 2010), с. 7.
Творчеството на естонския композитор

78.071.1(474.2)
COBISS.BG-ID 1234803172

Св 192
МИХАЙЛОВ, Петър
        Музиката му е винаги нова и дълбоко българска / Петър Михайлов

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 243 (22 окт. 2010), с. 34.
70 години от рождението на Александър Йосифов

78.071.1(092)
92 Йосифов, А.
COBISS.BG-ID 1234829028


782 ТЕАТРАЛНА МУЗИКА. ОПЕРА. ОПЕРЕТА

Св 193
ДОЧЕВА, Екатерина
        Напред с "Винету" / Екатерина Дочева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 3.
Мюзикълът "Винету" на оперния режисьор Румен Нейков

782.8.072
COBISS.BG-ID 1234887396


784 ВОКАЛНА МУЗИКА

Св 194
ТОНЧЕВА, Веселка Милчева
        Вдъхновен изследовател и пазител на българското музикално наследство / Веселка Тончева

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 226 (2-3 окт. 2010), с. 21.
85 г. от рождението на Николай Кауфман

784.7.071.1
COBISS.BG-ID 1234740196

Св 195
ХРИСТОВА, Дора Георгиева, 1947-
        Оцеляваме на инат / Дора Христова ; Альона Нейкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 240 (19 окт. 2010), с. 17.
Интервю с диригентката на хора "Мистерията на българските гласове"

784.4.087.682(047.53)
COBISS.BG-ID 1234823652

Св 196
ШЕВЧУК, Юрий
        Готов съм не само да пея, но и да се бия : интервю с руския рок музикант Юрий Шевчук / Альона Нейкова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 245 (25 окт. 2010), с. 18.

784.7.071.2(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234851044

Св 197
ШЕВЧУК, Юрий Юлианович, 1957-
        Отровата, която лекува : разговор с Юрий Шевчук, лидер на руската рок-група ДДТ / Боян Йоцов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 36 (22 окт. 2010), с. 8.

784.7.071.2(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234939108

Св 198
ЯНЕВ, Емил Николов, 1932-
        "Златото", скрито в нейното гърло / Емил Янев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 237 (15 окт. 2010), с. 34.
Творчески портрет на певицата Маргрет Николова

784.7.071.2
COBISS.BG-ID 1234802660


785 ИНСТРУМЕНТАЛНА МУЗИКА

Св 199
ЛЕВИЕВ, Милчо Исак, 1937-
        Владигеров е в джаза преди Гершуин / Милчо Левиев ; Емил Георгиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 295 (25 окт. 2010), с. 20.
Интервю с музиканта по повод новия му албум

785.161.071(047.53)
COBISS.BG-ID 1234782180

Св 200
ХЕНКОК, Хърби, 1940-
        И в САЩ парите за култура не стигат / Хърби Хенкок

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 293 (23 окт. 2010), с. 22.
Интервю с джаз музиканта

785.161.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1234778340


791 МАСОВИ РАЗВЛЕЧЕНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ
Вж и 39

Св 201
БОГОРОВ, Владислав Владимиров, 1972-
        За кино българската държава дава прекалено много пари : подпомагането на изкуството неизбежно е цензура, макар и по-мека / Владислав Богоров

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 230 (5 окт. 2010), с. 8.

791.44(497.2)
COBISS.BG-ID 1234547940

Св 202
ГЪРДЕВ, Борислав
        Под кръстосания огън на "Изпепелени от слънцето" 2: "Предстояние" / Борислав Гърдев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 31 (13-19 окт. 2010), с. 3.
По повод едноименния игрален филм на руския кинорежисьор Никита Михалков

791.43-2(470).072
COBISS.BG-ID 1235007460

Св 203
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Автентично, важно, вълнуващо : 29-ти Фестивал на българския игрален филм "Златна роза", 2-8 окт. 2010, Варна / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 5.

791.43.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1234889188

Св 204
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Неистовост / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 1.
Българският игрален филм "HDSP: Лов на дребни хищници", режисьор Цветодар Марков

791.43-2.072
COBISS.BG-ID 1234884580

Св 205
ДИМИТРОВА, Геновева, 1958-
        Подир мистиката на копнежа / Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 34 (8 окт. 2010), с. 4.
Българският игрален филм "Стъклената река", режисьор Станимир Трифонов

791.43.072
COBISS.BG-ID 1234828260

Св 206
ИВАНОВА, Димитрина
        Актрисата, която живя шеметно и красиво : ако беше жива, Катя Паскалева днес щеше да е на 65... / Димитрина Иванова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 244 (23-24 окт. 2010), с. 21.

791.071.2(092)
792.071.2(092)
92 Паскалева, К.
COBISS.BG-ID 1234835172

Св 207
КОПОЛА, София, 1971-
        "Накъде" е историята на моето детство : разговор със София Копола / Андрей Плахов ; прев. от рус. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 33 (1 окт. 2010), с. 12.
Интервю с американската режисьорка за едноименния й филм

791.44.071.1(73)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234807012

Св 208
МАРИНЧЕВСКА, Надежда Михайлова
        Успех и... скандал : "Златен кукер - София" / Надежда Маринчевска

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 37 (29 окт. 2010), с. 12.
Международният фестивал на анимационния филм, София, 13-17 окт. 2010

791.44.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1234979812

Св 209
МАРКОВА, Олга Василева
        Младите превземат кинокрепостта : в Драма се състоя 33-ият гръцки и 16-ият международен фестивал на късата форма / Олга Маркова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 225 (1 окт. 2010), с. 35.

791.43.091.4(495)
COBISS.BG-ID 1234739940

Св 210
МАРКОВА, Олга Василева
        Те няма да простят! : налице е решително настъпление на младите хора на екрана / Олга Маркова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 234 (12 окт. 2010), с. 21.
29-ти фестивал на българския игрален филм "Златна роза", Варна, 2-8 октомври 2010

791.43.091.4(497.211)
COBISS.BG-ID 1234792932

Св 211
МИЧЕВА, Нева Георгиева, 1973
        Сан Себастиан 2010: порастване / Нева Мичева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 34 (8 окт. 2010), с. 12.
Впечатления от международния кинофестивал в Испания

791.43.091.4(460)
COBISS.BG-ID 1234880996

Св 212
НАЙДЕНОВА, Вера Найденова
        За солидарността и други важни в живота на киното ни неща / Вера Найденова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 37 (29 окт. 2010), с. 8.
Проблеми при финансиране на филмовото производство в България

791.44(497.2)
COBISS.BG-ID 1234978788

Св 213
ФЕДОРЧЕНКО, Алексей, 1966-
        "Делничността съседства с магическата реалност" : разговор с Алексей Федорченко / Сергей Анашкин ; прев. от рус. Геновева Димитрова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 33 (1 окт. 2010), с. 12.
Интервю с руския режисьор за филма му "Овесарки"

791.44.071.1(470)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234806756


792 ТЕАТЪР. СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО
Вж и 72; 793/794; 82-2

Св 214
АБАДЖИЕВА, Лилия
        Децата не са новите хъшове / Лилия Абаджиева ; Ива Йолова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 271 (1 окт. 2010), с. 22.
Интервю с режисьора по повод премиерата на "Фауст" от Й. В. Гьоте на Международния театрален фестивал "Варненско лято"

792.071.1(047.53)
COBISS.BG-ID 1234715620

Св 215
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        "Самоубиецът" и смисълът / Никола Вандов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 34 (8 окт. 2010), с. 3.
Пиесата "Самоубиецът" от Николай Ердман, авторски спектакъл на Десислава Шпатова в Драматично-куклен театър "Константин Величков" - Пазарджик

792.2.09
COBISS.BG-ID 1234818788

Св 216
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Ако... / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 37 (29 окт. 2010), с. 4.
Пиесата "Канкун" от Жорди Галсеран в Малък градски театър "зад канала", режисьор Бина Харалампиева

792.2.09
COBISS.BG-ID 1234975204

Св 217
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Болката и изкуството / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 34 (8 окт. 2010), с. 4.
Пиесата "Фрида" от Саня Домазет в Младежки театър "Николай Бинев", режисьор Веселин Димов

792.2.09
COBISS.BG-ID 1234831588

Св 218
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Границата / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 36 (22 окт. 2010), с. 4.
Пиесата "Преди/След" от Роланд Шимелпфениг в Театър "София", режисьор Иван Добчев

792.2.09
COBISS.BG-ID 1234937060

Св 219
ДЕЧЕВА, Виолета Атанасова, 1964-
        Незададените въпроси / Виолета Дечева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 3.
Пиесата "Снегирьов", по фрагменти от "Братя Карамазови" на Ф. М. Достоевски, в Народен театър "Иван Вазов", режисьор Стоян Радев

792.2.09
COBISS.BG-ID 1234886372

ИВАНОВА, Димитрина
        Актрисата, която живя шеметно и красиво : ако беше жива, Катя Паскалева днес щеше да е на 65... Вж Св 206
Св 220
ИВАНОВА, Иванка
        Софийската опера открива юбилейния си сезон с "Косара" / Иванка Иванова

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 187 (1 окт. 2010), с. 17.
Операта "Косара" от маестро Георги Атанасов

792.54(497.223)
COBISS.BG-ID 1234604516

Св 221
ЙОЛОВА, Ива
        Жабата, която се превърна в принц / Ива Йолова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 286 (16 окт. 2010), с. 20.
Книгата на Юрий Дачев "2 десетилетия и 200 страници", София, Рива, 2010, посветена на 20 г. от основаването на Малък градски театър

792.2(497.223)
COBISS.BG-ID 1234759396

Св 222
ЙОРДАНОВ, Николай Горанов, 1961-
        "Извън нормалното" или няколко фестивални дни по-малко / Николай Йорданов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 30 (6-12 окт. 2010), с. 8.
19-ти международен театрален фестивал "Диваделна Нитра", Словакия, септ. 2010

792.091.4(437.6)
COBISS.BG-ID 1235002084

Св 223
ЙОРДАНОВ, Николай Горанов, 1961-
        Малък градски театър "Зад канала" на 20 години! / Николай Йорданов. МГТ "Зад канала": на прага на пълнолетието / Богдана Костуркова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 34 (27 окт.-2 ноем. 2010), с. 8.

792.2(497.223)
COBISS.BG-ID 1235024612

Св 224
КАЛИНКОВА, Пенка Стефанова, 1946-
        Фестивал по време на "реформа" : международен театрален фестивал "Сцена на кръстопът", Пловдив, 2010 / Пенка Калинкова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 36 (22 окт. 2010), с. 6.

792.2.091.4(497.234)
COBISS.BG-ID 1234938596

Св 225
НИКОЛОВА, Камелия Николова, 1959-
        Българският театър след 1989 през фокуса на отношението текст - представление / Камелия Николова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 31 (13-19 окт. 2010), с. 8.

792.2(497.2).01
COBISS.BG-ID 1235008740

Св 226
ПАНЧЕВ, Панчо Борисов, 1933-
        Театрални радости / Панчо Панчев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 235 (13 окт. 2010), с. 20.
Пиесите на украинския писател Анатолий Крим "Квартет за двама" в частния театър "Искри и сезони", режисьор Минчо Събев и "Завещанието на целомъдрения женкар" в Театър Българска армия, режисьор Ивайло Христов

792.2.09
COBISS.BG-ID 1234800868

Св 227
ТОПАЛОВ, Кирил Любомиров, 1943-
        Виолета и Васил на 150 години! / Кирил Топалов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 3.

792.2.071.2(092)
92
COBISS.BG-ID 1234887908

Св 228
ТОШЕВА, Кристина Димитрова, 1935-
        Невяна Инджева (1929-2010) / Кристина Тошева

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 36 (22 окт. 2010), с. 2.
По повод смъртта на театралната критичка и историчка

792.2.071.2(092)
92 Инджева, Н.
COBISS.BG-ID 1234935524

Св 229
ФАТАСИОЛИ, Доминик
        В един идеален свят бих пренесъл българския театър в Авиньон : интервю със селекционера на престижния фестивал Доминик Фатасиоли / Ирина Гигова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 238 (14 окт. 2010), с. 23.

792.2.091.4(44)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234552036

Св 230
ХАРАЛАМПИЕВА, Бина
        Когато от едно се получават две, театърът печели : интервю с Бина Харалампиева, директор на МГТ "Зад канала" / Ирина Гигова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 234 (9-10 окт. 2010), с. 8-9.
По повод 20 г. от създаването на театъра

792.2.075(047.53)
COBISS.BG-ID 1234548708


793/794 ТЪРЖЕСТВА И ПРАЗНЕНСТВА. ХОРЕОГРАФИЯ. ПОДВИЖНИ УМСТВЕНИ И ДРУГИ ИГРИ
Вж и 39; 792

Св 231
ПЛАМЕНОВ, Петър, 1978-
        Движението като криза : Трети фестивал за съвременен танц Sofia Dance Week 2010 / Петър Пламенов

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 36 (22 окт. 2010), с. 7.

793.32.091.4(497.223)
COBISS.BG-ID 1234938852


796 СПОРТ. СПОРТНИ ИГРИ. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА
Вж и 379.8; 612;613; 685

Св 232
НЕЙКОВ, Свилен Емилов, 1964-
        14 спорта ще са приоритет на държавата : интервю с министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков / Анна Стоилкова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 233 (8 окт. 2010), с. 6-7, 11.

796(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234548196


8 ЕЗИКОЗНАНИЕ. ФИЛОЛОГИЯ. ЛИТЕРАТУРА


82.0 ТЕОРИЯ НА ЛИТЕРАТУРАТА. ЛИТЕРАТУРНА ТЕХНИКА

Св 233
СТО
        100 години от рождението на Петър Динеков. - Съдържа: Зад личността / Клео Протохристова. Незабравим, незабравен, да не се забрави / Любомира Парпулова-Грибъл

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 37 (29 окт. 2010), с. 1.

82.0(497.2)(092)
92 Динеков, П.
COBISS.BG-ID 1234955748


82.09 ЛИТЕРАТУРНА КРИТИКА И ЛИТЕРАТУРОЗНАНИЕ

Св 234
БОРИСОВ, Георги, 1950-
        Да си плюем на ръцете, за да си спасим душите : интервю с Георги Борисов, главен редактор на сп. "Факел" и главен драматург на Народния театър / Васил Балев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 284 (14 окт. 2010), с. 20.
По повод 30 г. на списанието за литература

82(05)(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234758116

Св 235
ИВАНОВ, Никола
        Сплав от талант и характер : 75 г. от рождението на Иван Пауновски / Никола Иванов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 27 (14 окт. 2010), с. 11.

82.09(092)
92 Пауновски, И.
COBISS.BG-ID 1235608548


830(436) АВСТРИЙСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 236
БОРИСОВА, Елена
        Разкървавяващата истина за майката и патологичността у дъщерята: Йелинек и Цветаева / Елена Борисова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 30 (6-12 окт. 2010), с. 11-13.

830(436).09
882.09
COBISS.BG-ID 1235005156


840 ФРЕНСКА ЛИТЕРАТУРА

ИГОВ, Светлозар Атанасов, 1945-
        Pan Cogito и Monsieur Teste. Героите-маски на поетите Збигнев Херберт и Пол Валери Вж Св 244
Св 237
ЛАКОМБЛЕ, Жак, 1934-
        Лек, още като обещано було... ; Из цикъла "Последен герб" ; Из цикъла "В околностите на поезията" : стипотворения / Жак Лакомбле ; прев. от фр. Елена Коматова. - Като маяк в морска буря : Жак Лакомбле - съвременен поет и художник сюрреалист / Елена Коматова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 27 (14 окт. 2010), с. 15.

840-1
COBISS.BG-ID 1235609572

Св 238
ПРЕВЕР, Жак, 1900-1977
        Песен за охлювчетата, които отиват на погребение ; Празник ; Птичето и котарака : стихотворения / Жак Превер ; прев. от фр. и бел. Иван Кьосев. - Послепис от преводача

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 29 (28 окт. 2010), с. 14.

840-1
COBISS.BG-ID 1235573988


860(85) ПЕРУАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 239
ЕФТИМОВ, Йордан Симеонов, 1971-
        Двубоят между лисицата и таралежа : носителят на "Нобел" за литература Марио Варгас Льоса / Йордан Ефтимов

В: Българска армия. - ISSN 0861-4407. - Год. 67, бр. 111 (29 окт. 2010), с. 24.

860(85).09
COBISS.BG-ID 1234697956

Св 240
КОСТУРКОВ, Йордан Йорданов, 1948-
        Марио Варгас Льоса между бунта и възхода : един от най-интелектуалните писатели на ХХ век получи заслужено признание / Йордан Костурков

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 238 (16-17 окт. 2010), с. 22.
Нобелова награда за литература за 2010 г. за перуанския писател

860(85)(092)
COBISS.BG-ID 1234807780

Св 241
ТАБАКОВА, Лиляна Кънчева
        Празникът Варгас Льоса / Лиляна Табакова

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 35 (15 окт. 2010), с. 2.
По повод получаването на Нобеловата награда за литература от перуанския писател

860(85).09
COBISS.BG-ID 1234885348


860 ИСПАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 242
МОНТЕРО, Роса, 1951-
        Няма "мъжка" и "дамска" литература / Роса Монтеро ; Ива Йолова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 272 (2 окт. 2010), с. 21.
Интервю с испанската писателка

860(047.53)
COBISS.BG-ID 1234720740


882 РУСКА ЛИТЕРАТУРА

БОРИСОВА, Елена
        Разкървавяващата истина за майката и патологичността у дъщерята: Йелинек и Цветаева Вж Св 236
Св 243
ТОЛСТАЯ, Татяна Никитична, 1951-
        Отчет за култа към имуществото : проза / Татяна Толстая ; прев. от рус. Теодора Кръстева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 34 (27 окт.-2 ноем. 2010), с. 16.

882-3
COBISS.BG-ID 1235091684


884 ПОЛСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 244
ИГОВ, Светлозар Атанасов, 1945-
        Pan Cogito и Monsieur Teste. Героите-маски на поетите Збигнев Херберт и Пол Валери / Светлозар Игов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 30 (6-12 окт. 2010), с. 9-10.

884.09
840.09
COBISS.BG-ID 1235003876


886.1 СРЪБСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 245
КРАНИЦ, Габор, 1978-
        Защо му е необходим на Ахил щит? / Габор Краниц ; прев. от унг. Виша Ангелова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 32-33 (20-26 окт. 2010), с. iii.
По повод унгарския превод на романа на сръбския писател Драган Великич "Досието Домашевски", Будапеща, Напкут, 2006

886.1-31.09
COBISS.BG-ID 1235069668


886.7 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 246
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Духовните беседи на Антон Дончев : Антон Дончев на 80 години / Иван Гранитски

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 26 (7 окт. 2010), с. 1, 9.

886.7(092)
92 Дончев
COBISS.BG-ID 1235578340

Св 247
ДЕРЕШ, Петер, 1978-
        Привличане и отблъскване / Петер Дереш ; прев. от унг. Красимира Гаджокова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 32-33 (20-26 окт. 2010), с. 8.
По повод унгарското издание на книгите "Персифедрон" от Константин Павлов и "В трето лице" от Иван Кулеков, Будапеща, Напкут, 2006

886.7.03(439)
COBISS.BG-ID 1235048932

Св 248
ЗДРАВКОВ, Георги
        Бягащи носталгии - сражения на мисли / Георги Здравков

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 29 (28 окт. 2010), с. 12.
Стихосбирките "Отрицание на отрицанието" на Боян Ангелов, "Преди сълзата да застине" на Петко Братинов, "Любов и милост" на Кирил Борисов и "Откровението на последния: за същността" на Иван Габеров

886.7-1.09
COBISS.BG-ID 1235572196

Св 249
КАРАМАНЧЕВ, Валентин Стилянов, 1932-
        Не понасям да ме съдят самозвани праведници : интервю с Валентин Караманчев / въпросите зададе Тодор Коруев

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 20 (25 окт.-7 ноем. 2010), с. 1-3.

886.7(047.53)
COBISS.BG-ID 1234710500

Св 250
КУЗМОВА-Зографова, Катя Цветанова
        Първият български женски пътепис - за Цариград / Катя Кузмова-Зографова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 34 (27 окт.-2 ноем. 2010), с. 12, 13.
Пътните бележки на Евгения Марс "Разходка из Цариград" от септември 1907 г.

886.7-992.09
COBISS.BG-ID 1235091172

Св 251
НИКОЛЧИНА, Миглена Илиева, 1955-
        Вирусология на промяната: "Цинкограф" на Владислав Тодоров / Миглена Николчина

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 36 (22 окт. 2010), с. 9.
По повод новия роман на писателя

886.7.09
COBISS.BG-ID 1234949860

Св 252
НОВКОВ, Митко Георгиев, 1961-
        Владислав Еразъм или (не)"Възхвала на глупостта" / Митко Новков

В: Култура. - ISSN 0861-1408. - Год. 54, бр. 33 (1 окт. 2010), с. 5.
По повод романа на Владислав Тодоров "Цинкограф", София, Фама, 2010

886.7-31.09
COBISS.BG-ID 1234791140

Св 253
ПЕНЧЕВ, Георги Иванов, 1933-
        Емилиян Станев за отликите на историческия литературен герой / Георги Пенчев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 28 (21 окт. 2010), с. 13.
По повод кн.: Емилиян Станев в диалог с времето / Иван Радев. - София, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2010

886.7.09
COBISS.BG-ID 1235563748

Св 254
        [УНГАРСКИ критически текстове за български литературни творци]. - Прев. от унг. ез. - Съдържа: Саморасляци и трохи : няколко думи за една антология от български литературни парченца / Балаж Канташ ; прев. Елена Баракова. Да се разшифрова! / Петер Дереш ; прев. Росица Тотева. Изборът на разстояние : "Ябълки" - антология на съвременни български разказвачи / Анна-Дора Давид ; прев. Светла Кьосева. Дума, образ, текст : за поезията на Николай Кънчев / Андраш Борбей ; прев. Светла Кьосева. Кукла с двигател, завинтена с философска гайка : [творчеството на Иван Кулеков] / Лайош Саколцан ; прев. Боряна Белева. Грижата в езика - номерирани бележки за поздрав на Екатерина Йосифова / Андраш Борбей ; прев. Мина Цонева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 32-33 (20-26 окт. 2010), с. 2-3, 5, 6-7.

886.7(439)
COBISS.BG-ID 1235029988


886.7-1 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПОЕЗИЯ

Св 255
АЛЕКСАНДРОВА, Петя, 1948-
        След раздялата... ; Никога повече... : поезия / Петя Александрова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 232 (9-10 окт. 2010), с. 20.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234785508

Св 256
АТАНАСОВ, Николай, 1978-
        Манифестация ; Есента прелисти лятото като жълт вестник ; Соцавангард! ; The Godfather$ : стихотворения / Николай Атанасов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 34 (27 окт.-2 ноем. 2010), с. 5, 13.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235085028

Св 257
БАРОСОВ, Румен, 1964-
        За една мечта и един сън в повече : стихотворение / Румен Баросов. Затворник и щипка коняк : стихотворение / Иваша Христова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 31 (13-19 окт. 2010), с. 5.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235008228

Св 258
БУРНАСКИ, Евстати Стоилов, 1922-
        Вятърът ; Летен дъжд ; Безсмъртие ; 12 август ; Шепот на трева ; Син на Прометей : стихотворения / Евстати Бурнаски

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 244 (23-24 окт. 2010), с. 20.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234833636

Св 259
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Ямбол ; Сиврикая ; София, "Хамбара" / Гриша Трифонов. Смъртта на птиците ; Погача ; Свечеряване / Иван Вълев. Човекът говори с тишината ; Лунна соната ; Заклинание / Иванка Денева

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 26 (7 окт. 2010), с. 7.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235579108

Св 260
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Есенен сонет ; Странен сонет ; Еретичен сонет / Петър Краевски. Посмъртно / Христо Буковски. Не е мечта ; Живот ; Мечта ; Монолог на човека, който лепи афиши / Йордан Атанасов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 27 (14 окт. 2010), с. 7.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235604964

Св 261
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Жива слама ; Разговор с баща ми ; Зайди, слънце / Лозан Такев. Жените на България ; Не обичам вече премиери... / Тенко Тенев. Октомври / Данушка Матова. Монолог на Йона / Лина Борджиева. Нали ; Смог ; Питам се / Пламен Павлов. Четири сонета в памет на жена ми / Георги Миланов

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 29 (28 окт. 2010), с. 5, 7.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235570148

Св 262
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Пролетта ; Лятото ; Есента ; Зимата ; Чай за двама / Тодор Янчев. Изпращане / Станка Бонева. Лъжат ме надеждите ; Любов ли е? ; Кокичената катафалка ; Черешова въздишка / Елена Биларева. Капчици роса ; Съдба / Орфей Петков. Хляб ; В тропическия пояс / Ангел Ангелов

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 20 (25 окт.-7 ноем. 2010), с. 6-7.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234712292

Св 263
        [БЪЛГАРСКИ поети] : стихотворения. - Съдържа: Тийнейджъри ; Маймуна ; Лунно момиче ; Оръжието ; Футболът / Иван Арнаудов. Желание ; Докосване ; Поглед на дете ; Тяло и душа ; Прегръдка ; Преди да стигнеш моята звезда / Румена Румина

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 19 (11-24 окт. 2010), с. 6-7.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234708708

Св 264
ИВАНОВ, Ивайло Иванов, 1972-
        Вдигни очи ; Хипермодерни времена ; Урок по география ; Проект за химн ; Новите мощи ; Нов закон за културното наследство ; Елегия за мобифона на Марчело ; Устав на българския митрополит : стихотворения / Ивайло Иванов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 286 (16 окт. 2010), с. 22.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234765028

Св 265
НИКОЛОВА, Патриция, 1979-
        Двама в стаята ; Поетесата и болничната стая ; Здрачаване ; Вратата през която някой влезе ; Петното на стената : стихотворения / Патриция Николова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 293 (23 окт. 2010), с. 23.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234779364

Св 266
ТРАЙКОВ, Николай
        хвърляш кибритени клечки по мен... ; спасителна целувка след разстрел... ; има много линии по ръката на живота... : стихотворения / Николай Трайков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 31 (13-19 окт. 2010), с. 16.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235018724

Св 267
ФИЛКОВА, Федя Райкова, 1950-
        Разцъфнала магнолия по здрач ; Витоша ; Рожден ден ; Анализ на тялото ; Есен ; Нагоре, нагоре : стихотворения / Федя Филкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 30 (6-12 окт. 2010), с. 16.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1235006948

Св 268
ЧУХОВ, Петър Любомиров, 1961-
        Рапсодия в бяло ; Лесно ; Тя искаше ; Ивайло Крумов ; Преди Тайната вечеря : стихотворения / Петър Чухов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 300 (30 окт. 2010), с. 22.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234803940

Св 269
ЯНЧЕВ, Янчо
        Копнеж ; Великденско вино : стихотворения / Янчо Янчев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 279 (9 окт. 2010), с. 19.

886.7-1
COBISS.BG-ID 1234751972


886.7-3 БЪЛГАРСКА ЛИТЕРАТУРА. ПРОЗА

Св 270
АНДРЕЕВ, Георги, 1929-
        Черната патица : разказ / Георги Андреев

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 29 (28 окт. 2010), с. 6.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235570404

Св 271
АНТОНОВА, Ани, 1987-
        Пъп : разказ / Ани Антонова

В: Словото днес. - ISSN 1312-3173. - Год. 16, бр. 28 (21 окт. 2010), с. 8.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235562212

Св 272
АСИОВА, Бойка Петрова, 1945-
        Инатливо дете : разказ / Бойка Асиова

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 238 (16-17 окт. 2010), с. 20.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234805732

Св 273
ГЕНЧЕВ, Евгени
        Река ; Да подредиш пъзел ; Топлокръвна невинност : разкази / Евгени Генчев

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 30 (6-12 окт. 2010), с. 14-16.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235006692

Св 274
ГЕОРГИЕВ, Кольо, 1926-
        Ах, този бял свят : на мама, леля Дена и свако Пенчо : проза / Кольо Георгиев

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 19 (11-24 окт. 2010), с. 1-2, 3, 4, 5.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234706660

Св 275
ИЛИЕВ, Андрея Илиев, 1957-
        Крадецът на кучета : разказ / Андрея Илиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 300 (30 окт. 2010), с. 22.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234804708

Св 276
ИЛИЕВ, Константин Илиев, 1937-
        Актьорът : разказ / Константин Илиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 279 (9 окт. 2010), с. 19.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234753508

Св 277
КАРАСТОЯНОВ, Христо Тодоров, 1950-
        Двойникът от Проксима : разказ / Христо Карастоянов

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 272 (2 окт. 2010), с. 22.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234722020

Св 278
КОЛОДИ, Карло, 1826-1890
        Из "Приключенията на Пинокио" от Карло Колоди : проза. Глава 24 / прев. от итал. Весела Лулова Цалова

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 19 (11-24 окт. 2010), с. 9.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234708964

Св 279
КРАЛЕВ, Димитър Иванов, 1933-
        Седмият ден : разказ / Димитър Кралев

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 232 (9-10 окт. 2010), с. 20.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234785764

Св 280
МОГИЛСКА, Иванка
        Жената на прозореца ; Музика за баба, телефон, и градски шум : проза / Иванка Могилска

В: Дума. - ISSN 0861-1343. - Год. 20, бр. 244 (23-24 окт. 2010), с. 20.

886.7-3
COBISS.BG-ID 1234834660

Св 281
НАНКОВ, Милен Петров, 1955-
        Душа с гълъбови крила за двадесет лева : разказ / Милен Нанков

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 31 (13-19 окт. 2010), с. 16.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235018212

Св 282
НИКОЛОВА, Мария В., 1947-
        Другата : разказ / Мария В. Николова

В: Новият Пулс. - ISSN 1311-9451. - Год. 11, бр. 19 (11-24 окт. 2010), с. 5.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234707684

Св 283
ТЕРЗИЕВ, Антон Петров, 1977-
        Пилета : разказ / Антон Терзиев

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 286 (16 окт. 2010), с. 22.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1234765284

Св 284
ФИЛКОВА, Федя Райкова, 1950-
        Стрелци по стихове ; Хвърчащо листче ; 0 часа : разкази / Федя Филкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 31 (13-19 окт. 2010), с. 14.

886.7-32
COBISS.BG-ID 1235017956


891.55 НОВОИРАНСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 285
РАВАНИПУР, Мониру, 1954-
        Дълга нощ ; Тъжна приказка за любовта : разкази / Мониру Раванипур ; прев. от персийски Кристина Анкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 34 (27 окт.-2 ноем. 2010), с. 10-11.

891.55-32
COBISS.BG-ID 1235090660


894.511 УНГАРСКА ЛИТЕРАТУРА

Св 286
        [УНГАРСКИ писатели] : проза. - Прев. от унг. ез. - Съдържа: Синът на астронома / Дежьо Костолани ; прев. Екатерина Георгиева. Късметът на Пали Сюч / Калман Миксат ; прев. Нели Димова. Щастие / Золтан Кьорьоши ; прев. Кристина Христова. Тайната експедиция Марот / Золтан Онад ; прев. Елизабет Маркова. Признание за приятелството / Кинга Ерьош ; прев. Мария Добрева. Никъде по света / Ференц Контра ; прев. Наталия Савова. Мяучения / Миклош-Дьорд Сараз ; прев. Георги Гаврилов. Гримаса / Золтан Бьосьормени ; прев. Лиляна Димкова. Островът на птиците / Ализ Матюш ; прев. Нора Александрова. Дневник / Шандор Андраш ; прев. Милена Киркова. Експеримент / Ищван Силади ; прев. Красимира Гаджокова. Дедите на Амина : откъс от романа "Турско огледало"/ Виктор Хорват ; прев. Катина Георгиева. Откриване статуята на Янош Заполски / Ева Банки ; прев. Лиляна Димкова. Адската парна баня / Габор Вида ; прев. Боряна Белева

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 32-33 (20-26 окт. 2010), с. 9-15, iv-viii.

894.511-3
COBISS.BG-ID 1235060964

Св 287
        [УНГАРСКИ поети] : стихотворения. - Прев. от унг. ез. - Съдържа: Точка на пресичане ; Издраскана плоча ; Божи имена ; Но избави ме от мен самата ; Снимка на телефона / Сабина Уги ; прев. Катина Георгиева. Тета Мария ; Танц / Габор Чордаш ; прев. Екатерина Георгиева, Марияна Финашкова и Александър Траянов. Из "Стихотворения за целия" / Балинт Балаши ; прев. Иван Цанев. Клаузура ; Монолог на Лихтенберг ; Вкопчване / Чаба Батори ; прев. Любена Славова. Лека земя / Андраш Борбей ; прев. Здравко Чубриев. Разцепеният с голи черни клони / Габор Ланцкор ; прев. Тихомир Иванов. Безмълвно заспива / Михай Лакатош ; прев. Тихомир Иванов

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 32-33 (20-26 окт. 2010), с. 1, 10, 16, i, viii.

894.511-1
COBISS.BG-ID 1235026660

Св 288
        [УНГАРСКИ поети] : хайку / прев. от унг. Петър Чухов и Дьорд Сонди. - Съдържа: В другия ; Сега ; Надгробно слово ; Простиране ; Липса ; Съмнение / Тибор Залан. Птичи трели... ; Стара колиба... ; Косчета... ; Лежим уютно... ; Дори две мравки... ; Мудно зеят... / Юдит Вихар. Праг над праг... ; Два коня рухват... / Агнеш Гергей. Нашите брони... ; каква градина!... ; стоеше пред мен... ; И да се стремиш... ; Синтаксис ; Точка / Акош Фодор. Нокътки / Шандор Каняди. Клечка щом има... ; Кости, камъни... ; Листо до листо... ; Тротоарът с ръб.../ Ласло Берток. Сред планините... ; От тътен на танк... ; Едно момченце... ; Над прозрачен лед... ; Разтопен скреж... / Имре Бабич. Дълго село ; Вече ; Тука времето... ; Господ-Бог зъзне... / Йожеф Уташи. Срещу демони... ; Вдовец подрежда... ; Задушница?... ; Сутрешно кафе... / Ференц Бакош. Виж на гърба... ; Мостът по-смъртен... ; Гледа щъркелът... ; С шестструнна китара... / Атила Ботар. както момчето... ; гледам през нощта... ; гледам водата... ; сред ноти-капки... ; глава повдигнах... / Янош Геци

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 32-33 (20-26 окт. 2010), с. 16.

894.511-193
COBISS.BG-ID 1235028452


896 АФРИКАНСКИ ЛИТЕРАТУРИ

Св 289
АГУАЛУЗА, Жузе Едуарду, 1960-
        Таксиметровият шофьор на Исус ; Околосветско пътешествие с асансьор ; Защо е толкова важно да виждаш звездите ; Петнистата кола ; Бедната негърка художник, която беше бял богаташ ; Евангелието според змията : разкази / Жузе Едуарду Агуалуза ; прев. от португ. Илияна Чалъкова

В: Литературен вестник. - ISSN 1310-9561. - Год. 19, бр. 34 (27 окт.-2 ноем. 2010), с. 14-15.

896(673)
COBISS.BG-ID 1235114724


9 ГЕОГРАФИЯ. БИОГРАФИИ. ИСТОРИЯ


902 АРХЕОЛОГИЯ

Св 290
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Шлиман е първообразът на днешните иманяри / Иван Петрински, Герасим Петрински

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 238 (14 окт. 2010), с. 13.
Живот и дело на търговеца и археолога

902(092)
92 Шлиман, Х.
COBISS.BG-ID 1234534116


904 ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ПЕРИОДИ. АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПАМЕТНИЦИ. СТАРИНИ

Св 291
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Нагръдният кръст на цар Георги Тертер Стари е незаслужено забравен / Иван Петрински

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 232 (7 окт. 2010), с. 13.

904:739.1(497.2)"12/13"
COBISS.BG-ID 1234531300

Св 292
ЧОБАНОВ, Тодор
        200 са частните колекции у нас, всички големи са вече на светло : интервю със заместник-министъра на културата Тодор Чобанов / Десислава Апостолова

В: Новинар. - ISSN 1312-0093. - Год. 18, бр. 227 (1 окт. 2010), с. 6.

904(497.2)(047.53)
COBISS.BG-ID 1234546660


92 БИОГРАФИИ
Вж и 01

АНДРОВСКИ, Кирил, 1939-
        Асен Йорданов научи света да лети : целунат от съдбата, българинът е велик изобретател, конструктор, летец изпитател, учител Вж Св 164
ВАНДОВ, Никола Иванов, 1949-
        Проф. Георги Иванов (17.2.1933 - 10.10.2010) Вж Св 186
ВАСИЛЕВ, Николай Куртев, 1954-
        Силното е силно още в името му: Исак Паси Вж Св 12
ГРАНИТСКИ, Иван, 1953-
        Духовните беседи на Антон Дончев : Антон Дончев на 80 години Вж Св 246
ДЪЛБОКОВ, Сава Атанасов, 1919-
        Изтъкнат учен и общественик : 90 години от рождението на акад. Николай Ирибаджаков Вж Св 13
ИВАНОВ, Никола
        Сплав от талант и характер : 75 г. от рождението на Иван Пауновски Вж Св 235
ИВАНОВА, Димитрина
        Актрисата, която живя шеметно и красиво : ако беше жива, Катя Паскалева днес щеше да е на 65... Вж Св 206
МИХАЙЛОВ, Петър
        Музиката му е винаги нова и дълбоко българска Вж Св 192
Св 293
ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Време ли е за нов държавен герб? / Иван Петрински

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 14, бр. 244 (21 окт. 2010), с. 13.

929.6(497.2)
COBISS.BG-ID 1234543076

ПЕТРИНСКИ, Иван Герасимов
        Шлиман е първообразът на днешните иманяри Вж Св 290
        ПОСЛЕДНИЯТ голям философски талант на България : Добрин Спасов (1926-2010) Вж Св 16
СТО
        100 години от рождението на Петър Динеков Вж Св 233
ТОПАЛОВ, Кирил Любомиров, 1943-
        Виолета и Васил на 150 години! Вж Св 227
ТОШЕВА, Кристина Димитрова, 1935-
        Невяна Инджева (1929-2010) Вж Св 228

930 ИСТОРИЧЕСКА НАУКА. ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ

Св 294
БАЕВА, Искра Василева, 1951-
        Полицейският архив не може да пренапише историята / Искра Баева

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 293 (23 окт. 2010), с. 16-17.

930.251:351.74(497.2)
COBISS.BG-ID 1234772964


941/949 ИСТОРИЯ НА ОТДЕЛНИТЕ ЕВРОПЕЙСКИ ДЪРЖАВИ И СТРАНИ

Св 295
ЧАКЪРОВ, Костадин
        Михаил Горбачов е "реформатор", който унижи родината си! / Костадин Чакъров

В: Земя. - ISSN 0861-2315. - Год. 21, бр. 191 (7 окт. 2010), с. 8, 17.

947(047.53)
COBISS.BG-ID 1234605796


949.72.05 БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ ПЕРИОДА НА КАПИТАЛИЗМА (1878 - 1944)

Св 296
МАРКОВ, Георги Георгиев, 1946-
        Мит е, че комунистите са железни : с Георги Марков, шеф на Института по история на БАН, разговаря Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 281 (11 окт. 2010), с. 17.
По повод поредицата на в. "Труд" "Тайните на старите полицейски досиета" за хора и събития през периода 1923-1944 г.

949.72.053(047.53)
COBISS.BG-ID 1234754532


949.72.06 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ от 9.IХ.1944 г.-

Св 297
КАЛИНОВА, Евгения Иванова
        България - 16-а република на СССР. Това е мит! : интервю с Евгения Калинова, преподавател по история в СУ "Св. Климент Охридски", пред Валентина Петкова

В: Труд. - ISSN 1313-7719. - Год. 75, бр. 299 (29 окт. 2010), с. 25.

949.72.06(047.53)
COBISS.BG-ID 1234800100


949.72 ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ

Св 298
БОРИСЛАВОВ, Ясен, 1964-
        Добър или лош, луд или не, Фердинанд заслужава да си го погребем / Ясен Бориславов

В: Сега. - ISSN 1311-3186. - Год. 13, бр. 234 (9-10 окт. 2010), с. 7-8.

949.72
COBISS.BG-ID 1234533348