Музикална колекция


Музикалната колекция на Националната библиотека включва нотни издания, музикални книги, грамофонни плочи, аудиокасети, компактдискове, методики, енциклопедии, либрета, речници и справочници, езикови курсове, музикални периодични издания (списания и вестници).

Библиотека притежава уникални екземпляри на редки и ценни музикални български издания. Музикалният отдел съдържа най-богатата и добре запазена сбирка на музикалните издания от края на ХІХ век и следващите десетилетия. Единствено чрез нея може да се добие по-пълна представа за продукцията на първите български музикални издателства във Варна (“Нитче”), Русе (“Ст.И.Риголев”), София и други градове на страната. Запазените от това време нотни издания са единственият източник на информация за творчеството на композитори на песни, малки инструментални мелодии и пиеси, съобразени с нуждите на обучението по музика в тогавашните български училища. Сред тях са А. Стоянов, А. Божинов, Р. М. Зачов, Д. Бойчев и др. Съхраняват се също така и музикални пособия и по-големи инструментални, вокални и оркестрови творби от А. Мацак, К. Махан и др.

От 1965 г. в Музикалния отдел на Националната библиотека се депозират и съхраняват всички български грамофонни плочи. Сред най-ценните звукови документи са трите албума грамофонни плочи на фирмите “His Master’s Voice”, “Kolumbia”, “Polidor”, “Gramo-la” от 1930-40 г.; пълната колекция на записите на Мария Калас (на грамофонни плочи и компактдискове); юбилейното издание на пълните събрани съчинения на Й. С. Бах на 172 компактдиска “Hansler”; рециталите на Борис Христов, Енрико Карузо, Пласидо Доминго, Джоан Съдърланд, Монсера Кабайе и др. В колекцията са особено ценни книгите от 1800-1830 г.; репертоарите на императорските театри в Русия (1830-1890); пълните събрани съчинения на В. А. Моцарт, П. И. Чайковски и много други партитури и клавири на едни от най- големите световни издателства (“Rikordi”, “Peters”); музикалните енциклопедии на “Grove”; “MGG”; “La Rouse” и още много други.

През 2019 г. започна дигитализиране на Българските музикални и нотни издания от 1878 до 1944 г., които отразяват развитието на музикалното образование в периода след Освобождението. Включени са уникални и ценни учебници по музика, нотни азбуки, песнопойки и др., които представляват важно свидетелство за практиката и методите на музикалното възпитание: „Кратък учебник по музика за долните класове на гимназиите и горен курс на основните училища”, детска музикална библиотека „Славееви гори”, „Ръководство за преподаватели по нотно пеене” и др. Те са незаменим източник на информация за развитието на българското професионално композиторско творчество и в частност на жанра на детската и училищна песен.

Публикуваните в тези източници църковни, народни и популярни песни също представляват интересен материал за изследователите на процесите в българската музикална култура.