КОНТАКТИ

 

ИЗПРАТЕТЕ НИ СЪОБЩЕНИЕ:


  ДОПЪЛНИТЕЛНИ КОНТАКТИ


  ИНФОРМАЦИЯ ЗА БИБЛИОТЕКАТА

  Тел: + 359 (2) 9183 212

  e-mail: PR@nationallibrary.bg

  АДМИНИСТРАЦИЯ

  Тел: + 359 (2) 9183 101
  Тел: + 359 878 273 403
  Факс: +359 (2) 423 14 85

  e-mail: secretary@nationallibrary.bg

  ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ

  Тел: + 359 (2) 9183 162
  Тел: + 359 (2) 9183 163

  e-mail: v.andreeva@nationallibrary.bg

  ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА

  Тел: + 359 (2) 9183 212
  Тел: + 359 (2) 9183 110
  Тел: + 359 (2) 9183 119
  Тел: + 359 878 911 459

  e-mail: PR@nationallibrary.bg

  e-mail: nationallibrary.PR@gmail.com

  МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

  Тел: + 359 (2) 9183 169
  e-mail: d.popova@nationallibrary.bg

  ОТДЕЛ „ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНА ДЕЙНОСТ”

  Тел: + 359 (2) 846 74 80
  Тел: + 359 (2) 9183 120

  e-mail: a.giurova@nationallibrary.bg


  НАПРАВЛЕНИЕ „БИБЛИОГРАФСКА ОБРАБОТКА НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ“

  Тел: + 359 (2) 9183 118

  e-mail: l.savcheva@nationallibrary.bg

  ОТДЕЛ „НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТНИ НОМЕРА”

  Тел: + 359 (2) 9183 218
  Тел: + 359 (2) 9183 219
  Тел: + 359 878 915 992

  e-mail: r.stefanova@nationallibrary.bg

  e-mail: issn@nationallibrary.bg

  e-mail: issn_nl@abv.bg

  ДЕПОЗИРАНЕ, НАБАВЯНЕ И РЕГИСТРАЦИЯ НА НАЦИОНАЛНА КНИЖНИНА

  Тел: + 359 (2) 944 65 91
  Тел: + 359 (2) 9183 140

  e-mail: ts.yanakieva@nationallibrary.bg

  ОТДЕЛ „БИБЛИОГРАФСКО И ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ“

  Тел: + 359 (2) 9183 113
  Тел: + 359 (2) 9183 114
  Тел: + 359 (2) 9183 115

  e-mail: j.karadatchka-simeonova@nationallibrary.bg


  МЕЖДУБИБЛИОТЕЧНО ЗАЕМАНЕ

  Тел: + 359 (2) 9183 223

  e-mail: ill@nationallibrary.bg


  „БУЛГАРИКА“

  Тел: + 359 (2) 9183 223

  e-mail: i.ilieva@nationallibrary.bg