Запознайте се с колекциите на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Български исторически архив

Български исторически архив

Българският исторически архив (БИА) с принадлежащата към него сбирка “Портрети и снимки” е част от специалните отдели на Направление „Ръкописно-документално и книжовно наследство” (РДКН) на Националната библиотека ” Св. св. Кирил и Методий “.


Ориенталски сбирки

Ориенталски сбирки

Колекциите на отдел „Ориенталски сбирки“ съдържат арабографични ръкописи, старопечатни книги и архивни документи на османотурски, арабски и персийски език.


Официални издания

Официални издания

Създаването на колекцията в сектор “Официални издания” се базира на депозитните постъпления, определени от международните организации и българските документи, постъпващи в Библиотеката по Закона за задължителния депозит.


Специализирана колекция по библиотечни науки

Специализирана колекция по библиотечни науки

В сектор “Библиотекознание, библиография, книгознание и научна информация” се съхранява уникална колекция, съдържаща над 18 000 т. монографични издания и ценни справочници, над 100 заглавия специализирани периодични издания в областта на библиотекознанието, библиографията, книгознанието, издателското дело и научната информация.


Оразмеряване на шрифта