Обяви за работа


 

Библиотекар-експерт

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ обявява свободна позиция за длъжността „Библиотекар-експерт“.

Основни изисквания за заемане на длъжността:

  1. Образователна степен – минимално квалификационно ниво “бакалавър” с библиотечна квалификация.
  2. Компютърни умения.
  3. Комуникационни умения и работа в екип.
  4. Опит в областта ще се счита за предимство.

Ако предложението представлява интерес за вас, моля, изпратете ни актуална автобиография на e-mail v.andreeva@nationallibrary.bg, или на e-mail h.koleva@nationallibrary.bg, или на място на адрес: гр.София, бул. Васил Левски №88, ет.2, каб.81.

Всички кандидатури ще бъдат преглеждани при пълна конфиденциалност. Предоставянето на лични данни по тази обява е доброволно и те ще бъдат използвани само за целите на подбора. Само одобрените по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

Оразмеряване на шрифта