Ориенталски старопечатни книги


Сбирката от старопечатни книги на арабско писмо обхваща около 2000 тома. Тя включва почти всички издания на първата печатница на османотурски език на Ибрахим Мютеферика, започнала да функционира в Истанбул около 250 години след откритието на Гутенберг. Тук се причисляват и доста книги, издадени от издателство “Булак” (в Египет), книги и вестници, печатани в България до около 1940 г., а така също и издания от ХVІІІ и ХІХ век, свързани с Изтока и издадени в Европа.