ПОДКРЕПИ НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“

Как може да подкрепите библиотеката

Дарителството е в основата на учредяването на много културни институции в следосвобожденска България. Сред поредицата бележити имена са личности като Марин Дринов, Пенчо Славейков и много други, които допринасят със своите дарителски и благотворителни жестове за създаването на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“.

Традицията на дарителството е жива и до днес, а съчетанието на традиции и модерност в новия дигитален свят е залог за адекватното присъствие на Националната библиотека в обществото като национален културен институт. Традицията е нишката, която свързва настоящето и бъдещето и е предпоставка за високия професионализъм на специалистите в Националната библиотека. Културните проекти на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ са ориентирани към различни публики и са финансирани чрез дарения.

Дарения по програма „Осинови книга“

„Осиновяването“ на документ или книга е финансиране на реставрацията му. Дарителството може да е еднолично, от държавна или частна институция, от обществени организации. За „осиновяването“ на един документ могат да допринесат няколко дарители.

Осиновителят се удостоява с Дарителска грамота. Имената на дарителите се вписват в разделите на уеб сайта на Библиотеката: „Осиновители“ и „Осиновени книги“.

Осиновителите получават достъп до документа в неговия оригинален вид, както и/или след приключването на неговата реставрация. Имената на дарителите се поставят в кутията за дълготрайно съхраняване на документа чрез специално изработен етикет.

Дарителят сключва договор за дарение с Библиотеката. В него са посочени точната сума и целта, за която тя ще бъде изразходвана.

Избраните за дарение суми по програмата „Осинови книга“ могат да бъдат внесени по банков път:

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

София, бул. „Васил Левски“ 88

Булстат 000672293,

IBAN BG20UNCR76303100112993

BIC UNCRBGSF

Осиновители

Осиновени книги

За книги и предметни дарения

Моля свържете се с нас

За финансови дарения

Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

София, бул. „Васил Левски“ 88

Булстат 000672293,

IBAN BG20UNCR76303100112993

BIC UNCRBGSF

За допълнителна информация:

тел.: 02 91 83 121

ел. поща: m.veselinova@nationallibrary.bg