Дейности на реставрационнен център


Дезинфекция

В сферата на дезинфекцията в периода 1970-1990 продължават да се следват традициите, установени от времето на Алкалай. През 80-те години формалинът е заместен с цетафарм и хлорин, в следствие на научната разработка на н.с. Рени Марчева. Установява се часов режим за контрол и корекция на температурно-влажностния режим в хранилищата.

 Почистване и избелване на хартията

За почистването на замърсявания в работата се въвежда използването на около 25 разтворители и смеси в различни съотношения. Въвежда се и употребата на ултравиолетова светлина и луминесценция за определяне на различните видове петна. За премахване на общото потъмняване на печатните издания се проучват и внедряват 14 избелителни средства, като се диференцират за хартия от текстилна полумаса, целулоза и дървесна маса. Определят се максимални концентрации и продължителност на действие. На по-късен етап се въвежда избелването на хартията чрез компреси с филтърни хартии.

 Укрепване на хартията и текста

Основен ръководен принцип при укрепването е осъществяването на единно стабилизиране на текста и хартия. В края на 70-те години започва употребата на примал и паралоид Б 72.

Листоотливане

Във връзка с усъвършенстване на листоотливането, съвместно със сътрудници от Държавна библиотека „Салтиков-Шчедрин“ – Ленинград, се изследва възможността за въвеждане на пълнители в хартиената маса като се разработват 19 вида хартии от белена сулфатна целулоза и различно съдържание на калциев карбонат. След въвеждането в употреба на новата листоотливна машина, която елиминира топлинно сушене и пресоване на хартията, се изследва и липсата на спойващи лепила. Правят се и експерименти за машинно дублиране на листоотлетите документи.

 Ламинация

През 1975 г. се разработва технологичен метод за студена ламинация, основаващ се на използването на фолио от японска хартия и поливинилалкохол. През 80-те години той се замества с емулсия от примал. В началото на 1981 г. в работата се въвежда и топлата ламинация.

Обработка на кожа и пергамент

За обработката на пергамент проучвателната работа е насочена към подбор на комплекс от омекотителни средства, подбор на стабилизатори на мастила, подбор на дезинфекционни средства и консерванти. Проучват се и начините на почистване и запълване на липсващите части с нов пергамент, като се използва и разработено в лабораторията лепило въз основа на алкалното набъбване на колагена. Във връзка с обработката на кожени подвързии се изследват и налагат в практиката консерванти и дезинфектанти. В практически аспект се налага възстановяването на кожените каишки за закопчаване и металните закопчалки на подвързиите.

Камера за обработка на документи и други материали  по метода на атмосфера аноксия (свободна от кислород среда)

Аноксията представлява процес на отстраняване на кислорода в затворено пространство, в което материали или обекти са изолирани за лечение или с превантивен характер. Използва се инертен газ азот. Методът аноксия е приложим за всички видове органични (хартия, кожа, плат, дърво) и неорганични материали. Чрез него се ликвидират  вредители по хартията и др. Методът  е нетоксичен и за хората, и за околната среда.

Реставрационният център оказва методическа помощ на библиотеки, институти и частни лица чрез експертни оценки, консултации, обучение на специалисти и реставрация и консервация на ценни материали.