Услуги на реставрационнен център


В Реставрационния център на Националната библиотека се извършват следните услуги за институции и частни лица:

- Експертна оценка и изработване на консервационно-реставрационен протокол, включващ описание на състоянието преди реставрацията, физикохимичен анализ и технология на консервацията и реставрацията

- Почистване (механично и химично)

- Химическа обработка (стабилизация на мастила, деацидификация, укрепване)

- Ръчна реставрация (затваряне на разкъсвания, възстановяване на липсващи части, дублиране)

- Листоотливане

- Ламинация (частична ръчно; автоматична)

- Реставрация на подвързия (стабилизация при неразподвързано тяло; обработка на подвързия)

- Изработване и преподвързване с нова подвързия (изработване и преподвързване с реставрационни материали; изработване и преподвързване на цяла кожена подвързия)

- Обработка в камера „Аноксия“ (при запълнена камера; на един документ)

- Специализирана методична помощ от лицензиран специалист-реставратор

Всички услуги се заплащат по цени, установени с действащия Ценоразпис на услугите в НБКМ.