Често задавани въпроси


Въпрос: Мога ли да взимам материали и книги за вкъщи?
Отговор: Не. Книгите и другите материали от фонда на НБКМ се ползват само на място, в читалните на библиотеката.

Въпрос: Мога ли да поръчам копия на документи в Националната библиотека?
Отговор: Да, но само с разрешение. Разрешението и начина на копиране на документа, зависи от състоянието и колко стар е документа. Начините са ксерокопиране, фотокопиране и сканиране.

Въпрос: Има ли библиотеката online каталог?
Отговор: Да. Достъпът е през официалния сайт на библиотеката www.nationallibrary.bg.

Въпрос: Колко време отнема изпълнението на една поръчка?
Отговор: Времето за изпълнение е в рамките на 20-30 мин. Подават се до три заемни бележки за книги и списания, а за вестници – до две. След 30 мин. може да направите нова заявка.
Времето за изпълнение на архивни материали е 24 часа.

Въпрос: Мога ли да запазвам поръчаните книги?
Отговор: Да. Книгите се запазват в съответната читалния и се пазят до три дни. Архивни материали се запазват за срок 1 месец.

Въпрос: Кой може да ползва библиотеката, как мога да стана читател на НБ?
Отговор: НБКМ е публична библиотека и достъп има всеки гражданин, навършил 14 години с личен документ. Читател на НБКМ се става след регистрация и издаване на читателска карта.

Въпрос: Как се издава читателска карта? За какъв срок е валидна?
Отговор: Читателската карта се издава на Регистрация срещу документ за самоличност. Тя може да бъде постоянна – за една година, месечна, седмична и еднодневна.

Въпрос: Има ли образователни визити в НБ?
Отговор: Да. Те се организират след предварително записване в отдел “Административен офис”.

Въпрос: Към кого мога да се обърна за информация?
Отговор: За информация може да се обърнете на гише Информация към дежурния информатор в каталожната зала или в стая 63 – отдел БИО

Въпрос: Как се търси книга, вестник, списание, архивен документ, ръкопис?
Отговор: Търсенето на материалите е възможно по автор, тематика и отрасъл в библиотечните каталози. Архивни документи и ръкописи се търсят в каталози, обзори и инвентарни описи и се изпълняват в специализираната читалня към отдел “Българско ръкописно-документално и книжовно наследство” № 1 на 2-я етаж. Поръчки в читалнята се приемат всеки делничен ден до 16 часа.

Въпрос: Как се поръчват книги, вестници или списания?
Отговор: Материалите се поръчват със заемни бележки, които се подават на гишето в каталожния хол.

Въпрос: Колко книги мога да поръчам едновременно?
Отговор: Едновременно се подават три заемни бележки. Ако изданието е многотомно, на една бележка се посочват три тома. При поръчка на вестници (до два тома) или списания, може да се посочат три последователни години. За архивни документи се подават пет заявки едновременно.

Въпрос: Има ли Интернет, може ли да се ползва личен лаптоп и фотоапарат в НБ?
Отговор: Да. Личен лаптоп се ползва в читалните зали. Лична техника за заснемане се ползва на Заемно гише.

Въпрос: Как мога да получа чуждестранна книга или статия от периодично издание, които не са притежание на фонда на НБ?
Отговор: Трябва да се обърнете към служител, който занимава с Междубиблиотечно заемане в отдел БИО.

Въпрос: Как и къде може да получа достъп и пароли за базите данни по абонамент в НБ?
Отговор: Достъпът до базите данни се осъществява само на място в НБКМ, а паролите се получават на гише Информация от дежурния информатор.

Въпрос: Къде мога да прегледам ежедневната преса?
Отговор: В читални № 2, №4 и № 5.

Въпрос: Мога ли да поръчам тематична справка по телефона и как мога да я получа без да посещавам библиотеката?
Отговор: Да. Заявка за тематична справка може да подадете по телефона, по електронна поща или като попълните онлайн формуляра. Заплащането става по банков път или с наложен платеж.

Въпрос: В каталога намерих издание със сигнатура Гр 6606 или Гр 378.4(497.2)СБУ/1993, къде мога да открия книгата?
Отговор: Сигнатура Гр 6606 – в читалня Карти и графика, а Гр 378.4(497.2)СБУ/1993- в читалня Официални издания. Сигнатури О 336 ; РДЦ Н10 ; Rл 782.1; Rmin 577 ; БИА, Н10 ; Ст 876 – в читалня № 1.

Въпрос: Къде мога да закупя издания на библиотеката?
Отговор: На гише “Регистрация” при влизането в НБКМ.

Въпрос: До колко часа се приемат поръчки?
Отговор: В делнични дни заемни бележки се подават до 19.00, а в събота до 15.00 часа.
В чит. № 1 не се приемат заявки в събота, но читалнята работи до 15.00 часа.

Въпрос: Може ли да се заявява искане за използване на архивни документи по кореспондентски път (по поща или по електронен път)?
Отговор: Нямаме практика да приемаме искане за използване на архивни документи по кореспондентски път. Поръчките за архивни документи се попълват лично, след като вече е депозирано писмено заявление до директора на НБКМ. Заявлението задължително съдържа трите имена, адрес и подпис на ползвателя, темата с нейните хронологични граници, целта на използването.

Въпрос: Правят ли се ксерокопия от ръкописи?
Отговор: Славянски и чуждоезични ръкописи, както възрожденски вестници и списания, редки и ценни книги не се ксерокопират и сканират от оригинал. Заснемат се дигитално.На хартиен носител се копират от електронно копие.

Въпрос: Какъв е редът за ползуване на компютърната техника?
Отговор: Компютрите са на разположение на читателите всеки делничен ден. Предназначени са за ползване основно на електронните бази и фондове на Национална библиотека “Св. св. Кирил и Методий”.

Ползуването на Интернет е САМО за образователни и научни цели, свързани с ръкописно-документалното наследство, съхранявано в Националната библиотека при спазване на авторските права.