Дигитализация и копиране на документи


Дигитализация

В Дигиталния център се извършва:

– предоставяне на копие от вече дигитализирани документи – върху CD.

 

В Копирния център се извършва сканиране на оригинални библиотечни документи, съгласно установения ред (Ксерокопиране), като цената на отделното дигитално копие се определя според вида и периода на създаване на оригиналния документ.

 

Копиране на документи

 

  1. Всеки читател може да поръча изработване на ксерокопия от материали на библиотеката.
  2. Библиотечните материали за копиране се заемат от читателите по установения ред. В контролния лист на читателя дежурният в читалнята библиотекар отбелязва броя на томовете, които читателят желае да копира. Служителите от Копирния център приемат за копиране материали, въз основа на отметките в контролния лист на читателя.
  3. Възможно е и копиране на части от книги, доставени от междубиблиотечното заемане за читателите на библиотеката. Копирането се извършва по установения ред за ксерокопиране на библиотечните материали в библиотеката.
  4. Библиотечни материали, които са минали през химична обработка се сканират.
  5. Подвързаните годишнини на вестници се сканират.
  6. Цените за копиране са посочени в Ценоразпис на услугите на НБКМ.
  7. Работно време на Копирен център: Понеделник – петък: 9.00 – 19.00 ч.
    Събота: 11.00 – 16.15 ч.

В делнични дни поръчки за ксерокопиране се приемат до 18.00 часа, а в събота – до 15.45 часа.