Консервация и реставрация


Дейности и услуги, извършвани от отдел „Реставрационен център“:

  • Консервация и реставрация на външни обекти

Методика за приемане на външни обекти с цел консервация и реставрация в отдел „Реставрационен център“ на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“

Молба за консервация и реставрация на външни обекти

Ценоразпис за услугите в НБКМ

  • Методическа помощ на културни институции по въпроси, свързани със съхранението, консервацията и реставрацията на колекции на хартиена основа
  • Експертна оценка на състоянието на книжни и архивни фондове в случаи на бедствени ситуации и препоръки за действие

Контакти:

ас. д-р Ивайла Богданова
Адрес: София 1037, бул. „Васил Левски” 88
Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“
Tел.: + 359 2 9183 179
E-mail: i.bogdanova@nationallibrary.bg