Онлайн услуги за читатели


Безплатни електронни услуги

 

COBISS+

COBISS+ осигурява на библиотеките и техните потребители онлайн достъп до сводния каталог на българските библиотеки, които участват в системата COBISS, както и до локалните им бази данни. COBISS+ дава възможност за търсене и преглед на библиотечните материали, информация за тяхната наличност и е предназначен за всички категории ползватели.    

https://plus.bg.cobiss.net/opac7/bib/search

 

МОЯТ COBISS (МОЯТА БИБЛИОТЕКА)

Приложението Моята библиотека предоставя възможност на всеки регистриран читател да резервира свободни за заемане библиотечни материали, да преглежда историята на своите заемания, както и да съхрани търсенията си в онлайн каталога на Библиотеката.

https://plus.bg.cobiss.net/opac7/user/login

 

ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА

Онлайн достъп до дигиталните колекции: „Български исторически архив”, „Български исторически архив – фотографии”, „Старопечатни книги”, „Славянски и други ръкописи”, „Източни ръкописи”, ,,Периодични издания”, „Музикални издания”.

Дигиталните копия в пълния им обем се предоставят на свободен достъп.

 

 

Електронни услуги по ценоразпис на НБКМ

 

Предоставяне на книги и статии от периодични издания в електронен вид

След попълване, посочения формуляр се изпраща на следния e-mail: usluginbkm@abv.bg.

 


Предоставяне на ръкописи и архивни материали в електронен вид

След попълване, съответния формуляр:

се изпраща на следния e-mail: usluginbkm@abv.bg.

 


Справочно-библиографски и информационни услуги

  • Адресни, фактографски, справки за уточняване на библиографски данни и др. на базата на: печатни справочни издания и електронни ресурси – библиографски, рефератни, пълнотекстови и други бази данни
  • Отговори на писма по традиционна и електронна поща
  • Юридически справки за българско и чуждо законодателство
  • Тематични библиографски и пълнотекстови справки
  • Пакети с документация
  • Библиографско издирване и доставяне на документите по електронен път
  • Издирване и предоставяне на актуална информация от вестници по заявена от потребителите тема (пресклипинг)

Заявки се подават чрез попълване на специален формуляр.

Можете да използвате и архива на изготвените писмени библиографски справки от последните пет години.

Заплащането е според утвърдения Ценоразпис на услугите на НБКМ.

За допълнителна информация и контакти:

Правна и икономическа информация

  • тел. +359 (2) 9183 223

България в чуждата литература (Булгарика)