Ползване на безплатен интернет


Всеки регистриран читател на НБКМ с постоянна или временна карта има право на безплатно ползване на Интернет.

Компютрите са на разположение на потребителите всеки делничен ден в рамките на работното време на Библиотеката.

Времето за ползване на Интернет от един читател е 30 мин. ( или неограничено, ако няма друг читател).

Ползването на Интернет е само за образователни и научни цели.

Правила за ползване на интернет