Работно време


Понеделник – петък

Регистрация

8.30 – 19.00 ч.

Читалня No 1

8.30 – 18.00 ч.

Читални No 3, 4, 5/6

8.30 – 20.30 ч.

Читални No 7

8.30 – 17.00 ч.

Читални No 8, 9 и 10

8.30 – 17.00 ч.

Приемане на читателски поръчки

8.30 – 19.00 ч.

Гардероб

8.30 – 20.30 ч.

Копирен център

9.00 – 19.30 ч.

Събота

Регистрация

9.00 – 15.00 ч.

Читалня No 1

9.00 – 15.00 ч.

Читални No 4

8.30 – 19.00 ч.

Приемане на читателски поръчки

9.00 – 15.00 ч.

Гардероб

8.30 – 19.00 ч.

Копирен център

11.00 – 17.00 ч.

 

 

За допълнителна информация:

Тел.: + 359 (2) 9183 212
e-mail: pr@nationallibrary.bg