Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
19 октомври 2016 г.

Подобрени условия на труд за хора с увреждания

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Цветанка Томова, (02) 918 3146, c.tomova@nationallibrary.bg
Информация за процедура:
Наименование: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Подобрени условия на труд за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ с 3 обособени позиции (1) „Доставка на компютърно оборудване за работни места за лица с трайни увреждания“ , (2) „Доставка на офис оборудване за работни места за лица с трайни увреждания“ , (3) „Доставка на техника за почистване за работни места за лица с трайни увреждания“ , Обявена по реда на чл. 186 от ЗОП, във вр. с чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Информация 21.06.2017 тук
2. Обява 21.06.2017 тук
3. Документация 21.06.2017 тук
4. Образци (12 файла) 21.06.2017 Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10
Образец 11
Образец 12
5. Приложения (3 файла) 21.06.2017 Приложениe 1
Приложениe 2
Приложениe 3
6. Информация за удължаване на срока 29.06.2017 тук
7. Протокол 05.07.2017 тук
8. Заповед 05.07.2017 тук
9. Договор(1) 28.07.2017 тук
10. Договор(2) 04.08.2017 тук
11. Договор(3) 04.08.2017 тук
Оразмеряване на шрифта