Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
19 октомври 2016 г.

Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Валентина Аксентиева, (02) 918 3101, v.aksentieva@nationallibrary.bg
Информация за процедура:
Наименование: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за съставяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност с цел постигане на енергийни спестявания след изпълнение на набелязани мерки на сградата на Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, сграда с идентификатор 68134.407.156.1 съгласно КККР на район Оборище, одобрена със Заповед № РД-18-45/09.07.2010 г. на Изпълнителен директор на АГКК

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Информация 18.08.2017 тук
2. Обява 18.08.2017 тук
3. Документация 18.08.2017 тук
4. Образци (17 файла) 18.08.2017 Образци (заглавна)
Образец 1
Образец 2
Образец 3
Образец 4
Образец 5
Образец 6
Образец 7
Образец 8
Образец 9
Образец 10
Образец 11
Образец 12
Образец 13
Образец 14
Образец 15
Образец 16
5. Протокол 31.08.2017 тук
6. Заповед 31.08.2017 тук
7. Договор 15.09.2017 тук

Срок за подаване на оферти:
25.08.2017, 14.30ч.

Оразмеряване на шрифта