Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
19 октомври 2016 г.

Абонамент 2018

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Мария Кършийска, (02) 918 3101, secretary@nationallibrary.bg
Информация за процедура:
Наименование: ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г.” с 2 Обособени позиции (1) „Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека”; (2) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека”

Документ Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Информация 21.12.2017 тук
2. Обява 21.12.2017 тук
3. Документация 21.12.2017 тук
4. Приложения на образци на документи 21.12.2017 тук
5. Информация за удължаване на срока 04.01.2018 тук
6. Протокол 09.01.2018 тук
7. Заповед 10.01.2018 тук
8. Договор (1) 02.02.2018 тук
9. Договор (2) 02.02.2018 тук
Във връзка с публикувана на 21.12.2017 г. в профила на купувача обява за СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: „Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с 2 Обособени позиции (1)„Абонамент и доставка на български периодични издания за международен книгообмен и за читалните на Националната библиотека” (2) „Абонамент и доставка на чуждестранни периодични издания за фонда на Националната библиотека” Ви уведомяваме, че поради допусната техническа грешка в текста на приложение образец № 2 от одобрените образци на документи към утвърдената документация, текстът в параграф първи „Подобрени условия на труд за хора с увреждания в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий” ще се чете "Избор на изпълнител за извършване на абонамент и доставка на периодични издания за нуждите на Национална библиотека през 2018 г. с 2 Обособени позиции:". Горното не променя условията по утвърдената документация и публикуваната обява. 02.02.2018 -

Срок за подаване на оферти:
03.01.2018, 17.00ч., удължен до 08.01.2018, 17.00ч.

Оразмеряване на шрифта