Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
19 октомври 2016 г.

Ваучери 2016

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Информация за процедура:
Наименование:„ИЗБОР НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА ХРАНА СЪС СРЕДСТВА ОТ ФОНД СБКО ЗА 2017 Г. ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Информация 06.12.2016 тук
2. Обява 06.12.2016 тук
3. Документация 06.12.2016 тук
4. Образци на документи 06.12.2016 тук
5. Протокол 16.12.2016 тук
6. Заповед 19.12.2016 тук
7. Договор 23.12.2016 тук
Оразмеряване на шрифта