Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
Премиера на Литературен клуб „ПИСМЕНА” с новата стихотворна книга на Валери Станков
19 октомври 2016 г.

Машини 2016

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: И.Кьосева, (02) 918 3162, lawyer@nationallibrary.bg
Информация за процедура:
Наименование:„ЗАКУПУВАНЕ ЧРЕЗ ДОСТАВКА НА МАШИНА ЗА ОБЕЗПАРАЗИТЯВАНЕ НА КНИГИ ЗА НУЖДИТЕ НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА «СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Информация 06.12.2016 тук
2. Обява 06.12.2016 тук
3. Указания на Възложителя 06.12.2016 тук
4. Приложения (9 файла) 06.12.2016 Приложение 1
Приложение 2
Приложение 3
Приложение 4
Приложение 5
Приложение 6
Приложение 7
Приложение 8
Приложение 9
5. Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти 15.12.2016 тук
6. Протокол 20.12.2016 тук
7. Заповед 20.12.2016 тук
8. Договор 20.12.2016 тук

 

Оразмеряване на шрифта