ПОЕТЕСАТА ТАНЯ СИМЕОНОВА РИСУВА ЛЮБОВ
7 ноември 2018 г.
ПОЕТИЧНИ ДИАЛОЗИ С КАМЕЛИЯ КОНДОВА И ЕЛИЦА ВИДЕНОВА В КЛУБ “ПИСМЕНА” НА БИБЛИОТЕКАТА
31 януари 2019 г.

ОП 01928-2019-0001

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Християна Колева, (02) 918 3101, secretary@nationallibray.bg
Информация за процедура:
Наименование: ОП. № 01928-2019-0001 ОБЯВА ЗА СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ Проектиране, авторски надзор и основен ремонт на покривното покритие и авариралата каменна пластика на главния корниз на сградата на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ – София“

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Решение за откриване 06.08.2018 тук
2. Обявление за публикуване 06.08.2018 тук
3. Документация 06.08.2018 тук
4. Образци,
13 файла
06.08.2018 Образец 1,
Образец 2,
Образец 3,
Образец 4,
Образец 5
Образец 6,
Образец 7,
Образец 8,
Образец 9,
Образец 10,
Образец 10a,
Образец 11,
Образец 12
5. ЕЕДОП 06.08.2018 тук
6. Техническа спецификация 06.08.2018 тук
7. Методика 06.08.2018 тук
8. Технически паспорт 06.08.2018 тук
9. Обследване 06.08.2018 тук
10. Фасади, 5 файла 06.08.2018 Файл 1,
Файл 2,
Файл 3,
Файл 4,
Файл 5
11. Скица 06.08.2018 тук
12. Проекто-договор 06.08.2018 тук
13. Протокол №1 17.09.2018 тук
14. Протокол № 2 28.09.2018 тук
15. Съобщение 28.09.2018 тук
16. Протокол № 3 03.10.2018 тук
17. Решение 03.10.2018 тук
18. Договор 05.11.2018
тук
19. Обявление за възложена поръчка 16.11.2018 тук
20. Анекс № 1 26.08.2019 тук
21. Обявление за изменение 26.08.2019 тук
22. Обявление за приключване 30.10.2019 тук

Срок за подаване на оферти: От 06.08.2018 до 03.09.2018, 17.00ч

Оразмеряване на шрифта