ХЪРВАТСКАТА ГЛАГОЛИЦА – МОСТ МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА
ХЪРВАТСКАТА ГЛАГОЛИЦА – МОСТ МЕЖДУ ИЗТОКА И ЗАПАДА
1 юли 2019 г.
ОП 01928-2019-0005
12 август 2019 г.

ОП 01928-2019-0004

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Валентина Аксентиева, (02) 918 3104, v.aksentieva@nationallibrary.bg

Информация за процедура:
Наименование:„Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР” ОП01928-2019-0004

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Решение 09.08.2019 тук
2. Обявление 09.08.2019 тук
3. Документация 09.08.2019 тук
4. Образци 09.08.2019 тук
5. Методика 09.08.2019 тук
6. Техническа спецификация 09.08.2019 тук
7. Еедоп 09.08.2019 тук
8. Протокол 13.09.2019 тук
9. Съобщение 08.10.2019 тук
10. Протокол № 2 11.10.2019 тук
11. Протокол № 3 15.10.2019 тук
12. Решение 17.10.2019 тук
13. Протокол № 4 10.12.2019 тук
14. Решение 10.12.2019 тук
15. Обявление за възложена поръчка 27.12.2019 тук

Срок за подаване на оферти:
29.08.2019, 17.00 ч

Оразмеряване на шрифта