ОП 01928-2019-0004
9 август 2019 г.
ВСЕЛЕНАТА НА ЗДРАВКА ЕВТИМОВА
26 септември 2019 г.

ОП 01928-2019-0005

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Мариана Владимирова, (02) 9183 214, vladimirova.mariana@gmail.com
Информация за процедура:
Наименование: „ДОСТАВКА, МОНТАЖ И ВЪВЕЖДАНЕ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ЛАБОРАТОРНО ОБОРУДВАНЕ ЗА ЛАБОРАТОРИЯ ПО КОНСЕРВАЦИЯ И РЕСТАВРАЦИЯ НА ДОКУМЕНТАЛНО НАСЛЕДСТВО НА НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПО ПРОЕКТ “ИЗГРАЖДАНЕ И РАЗВИТИЕ ЗА ВЪРХОВНИ ПОСТИЖЕНИЯ „НАСЛЕДСТВО БГ”.

Документ Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Peшение за откриване на процедура 12.08.2019 тук
2. Обявление за поръчка 12.08.2019 тук
3. Документация 12.08.2019 тук
4. Образци 12.08.2019 тук
5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 12.08.2019 тук
6. Протокол 18.09.2019 тук
7. Съобщение за отваряне на ценови оферти 30.09.2019 тук
8. Съобщение за отваряне на ценови оферти - нова дата 07.10.2019 тук
9. Решение 09.10.2019 тук
10. Обявление 25.10.2019 тук

Срок за подаване на оферти:
02.09.2019 г., 17.00 ч.

Оразмеряване на шрифта