Учени и библиотекари от Азия и Европа на специално посещение в Националната библиотека
Учени и библиотекари от Азия и Европа на специално посещение в Националната библиотека
30 септември 2019 г.
Радиожурналистът и писател Румен Стоичков разказва…
25 октомври 2019 г.

ОП 01928-2019-0006

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Мариана Владимирова, (02) 9183 214, vladimirova.mariana@gmail.com
Информация за процедура:
Наименование: „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на лабораторно оборудване за лаборатория по консервация и реставрация на документално наследство на Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий” по проект “Изграждане и развитие за върхови постижения „Наследство БГ”?, включващо: - Овлажняваща камера - Ламинатор - Каутер - Скенер - Преса книговезка довършителна - Стан Книговезки - Преса книговзка ръчна - Дестилатор - Лабораторна камина/лабораторен бокс.

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Решение 23.10.2019 тук
2. Обявление 23.10.2019 тук
3. Документация 23.10.2019 тук
4. Образци 23.10.2019 тук
5. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 23.10.2019 тук
6. Протокол №1 13.11.2019 тук
7. Съобщение 14.11.2019 тук
8. Протокол №2 20.11.2019 тук
9. Решение 20.11.2019 тук
10. Обявление 02.01.2020 тук
11. Приложение № 1 02.01.2020 тук
12. Приложение № 2 02.01.2020 тук
13. Приложение № 3 02.01.2020 тук
14. Приложение № 4 02.01.2020 тук
15. Договор 02.01.2020 тук
16. Допълнително споразумение №1 към договор № ПД-13-04/03.12.2019 04.02.2020 тук
17. Обявление за приключване
02.07.2020 тук

Срок за подаване на оферти: 12.11.2019 г. до 17.30 ч.

Оразмеряване на шрифта