ПРЕМИЕРА НА КНИГАТА „ЖАЖДИ” НА СОФИЯ ФИЛИПОВА В КЛУБ „ПИСМЕНА” НА НБКМ
6 декември 2019 г.
КАЛЕНДАРИ И ЛЕТОЧИСЛЕНИЯ в поредицата на Националната библиотека "Книжовен калейдоскоп"
КАЛЕНДАРИ И ЛЕТОЧИСЛЕНИЯ в поредицата на Националната библиотека “Книжовен калейдоскоп”
13 януари 2020 г.

ОП №01928-2019-0007

Информация за възложител:
Национална библиотека "Св. св. Кирил и Методий"
бул. "Васил Левски" №88
Уеб адрес: www.nationallibrary.bg
Лице за контакт: Валентина Аксентиева, (02) 9183 101, secretary@nationallibray.bg
Информация за процедура:
Наименование: „Инженеринг за извършване на неотложни ремонтни работи в Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий – проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР”.

Документ (име на файла) Дата на публикуване Преглед/ Изтегляне
1. Решение 23.12.2019 тук
2. Обявление 23.12.2019 тук
3. Документация 23.12.2019 тук
4. Методика 23.12.2019 тук
5. Техническа спецификация 23.12.2019 тук
6. Образци 23.12.2019 тук
7. Протокол №1 10.02.2020 тук
8. Протокол №2 17.03.2020 тук
9. Съобщение 18.03.2020 тук
10. Протокол №3 15.04.2020 тук
11. Решение 15.04.2020 тук
12. Обявление за възложена поръчка 23.06.2020 тук
13. Договор 23.06.2020 Договор
Приложение № 1,
Приложение № 2,
Приложение № 3,
Приложение № 4
14. Анекс №1 09.07.2020 тук
15. Обявление за приключване на договор 07.01.2022 тук

Срок за подаване на оферти: 17.01.2020 г. до 17.30 ч.

Оразмеряване на шрифта