Валентина Радинска в “Духът на словото”
27 април 2020 г.
Мая Кисьова в “Духът на словото”
28 април 2020 г.

ЕНИНСКИ АПОСТОЛ

Енинският апостол е старобългарски паметник от Х- XI в. – най-старият кирилски паметник, съхраняван на територията на България. Открит през 1960 г. при реставрация на църквата „Св. Параскева (Петка)“ в с. Енина близо до Казанлък в много лошо състояние, ръкописът е донесен в Народната библиотека и е предаден за реставрация в Лабораторията за реставрация и консервация.

Ръкописът е намерен на 22 декември 1960 г., при реставрационни работи в двора на храма в село Енина, община Казанлък. Работникът Райчо Перфанов заравя варната яма и при разкопаването на пръстта в съседство попада на безформено кълбо от пергаментни листове, полепнали с кал, вар и тухлен прах.

След реставрацията се разкриват 39 листа или фрагменти от листове, които съдържат най-ранния кирилометодиевски превод на важната за богослужението книга -  изборен апостол. Паметникът, изписан със старинна кирилица – с висящо уставно писмо, съдържа апостолски четива от времето на 35-та неделя след Петдесетница до вечернята на Велика събота и от 1 септември до 3 октомври, деня на св. Дионисий Ареопагит. Освен този ранен вид кирилско писмо, в текста на ръкописа са запазени и няколко глаголически инициала основно с буквата „Б“, които заедно с другите езикови, текстологически и орнаментални особености на паметника показват връзката му с най-ранната глаголическа традиция.

За нуждите на научноизследователската работа скоро след реставрирането на най-стария кирилски паметник е изготвено специализирано издание на текста, а по-късно и фототипно издание.

Енинският апостол е първият български книжовен паметник, включен в регистъра на световното писмено наследство „Паметта на света“ на ЮНЕСКО.

Ръкописът може да бъде разгледан цялостно в Дигиталната библиотека на НБКМ под сигнатура НБКМ 1144.

Оразмеряване на шрифта