Жени Костадинова в “Духът на словото”
3 май 2020 г.
Илиана Илиева в “Духът на словото”
5 май 2020 г.

СБОРНИК, ИЗПИСАН ОТ ПОП ПУНЧО ОТ С. МОКРЕШ ПРЕЗ 1796 Г.

СБОРНИК, ИЗПИСАН ОТ ПОП ПУНЧО ОТ С. МОКРЕШ ПРЕЗ 1796 Г.

Ръкописът обхваща почти 400 л. Запазен е в цялост и е с автентична подвързия. Написан е на разбираем народен език.

Сборникът е с разнообразен състав, като включва над 60 заглавия. Поместени са голям брой слова, сред които и апокрифни. В него място намира и препис на История славянобългарска от Паисий Хилендарски. Голяма част от произведенията са преписи на преводни творби, които обаче са преработени от книжовника поп Пунчо.

Освен с подбора на текстовете в него, ръкописът е впечатляващ и със своето оформление и най-вече с изработката на многобройните (над 50) изображения в разнообразен стил, изпъстрили страниците на Сборника. Интерес представлява наличието на два автопортрета, дело на Пуно Куздин. Той изобразява себе си с необикновени багри – в зелена дреха с цветни шевици. Подобни цветове на одеждите не са присъщи на свещениците през този период, но са характерни за владетеля.

За това кога и от кого е писан ръкописът свидетелства пространна бележка, оставена от самия поп Пунчо. Освен нея, информация за пътя на ръкописа се намира и в по-късни приписки.

Ръкописът е донесен в Народната библиотека от Ставри Георгиев и е откупен.

В съвремието поп Пунчо и неговият Сборник служат като вдъхновение на изследователи, но също и на талантливи писатели. През 2019 г. например беше издаден романът „Аз, грешният и недостойният“, написан от журналиста Милен Александров, и посветен на поп Пунчо от с. Мокреш.

Оразмеряване на шрифта