ДЕТАЙЛИТЕ, КОИТО КАЗВАТ МНОГО…
ДЕТАЙЛИТЕ, КОИТО КАЗВАТ МНОГО…
7 май 2020 г.
Пламен Сивов в “Духът на словото”
8 май 2020 г.

СОФИЙСКА ИЛЮСТРИРАНА АЛЕКСАНДРИЯ

СОФИЙСКА ИЛЮСТРИРАНА АЛЕКСАНДРИЯ

Едно от малкото произведения, спадащи към средновековната светска книжнина на народите на Балканския полуостров, е Александрията – известният античен роман за живота на македонския цар Александър Велики, син на цар Филип II Македонски, живял през IV в. пр. н. е. Възникнал в старата гръцка книжнина от II – III в. от Р. Хр., в своите различни редакции Александрията започва да се разпространява и в Западна Европа чрез латинските си версии. През вековете това произведение става много популярно и е преведено на повече от 30 езика.

В южнославянската книжнина възникват по различно време две редакции, като българската е по-ранната (X-XI в.), а сръбската от края на XIII или началото на XIV в. Александрията е много четена, много преписвана, а понякога и илюстрирана. Интересът към романа продължава през столетията на османското владичество чак до века на Българското възраждане и до появата на печатни издания на това произведение – едно българско в Белград през 1844 г. и две сръбски в Белград през 1844 и в Нови сад, 1851 г.

Софийската илюстрирана Александрия е част от един по-голям сборник от втората четвърт на XV в., който съдържа разни статии с богословско съдържание, поговорки и текстове с гадания и врачувания, както и текста на повестта за Троянската война (известна като Троянската притча). Днес не знаем нито къде, нито от кого е изработен ръкописът, както и името на майстора-илюстратор на текста. Замисълът е бил да бъде илюстрирана и Троянската притча, но в кодекса са запазени само 2-3 скици на някои от сцените в повестта. Ръкописът е бил много четен, вероятно е сменил много собственици, живели по българските земи, а изгубените и повредени листове през вековете са подновявани с преписани текстове от други екземпляри.

Оразмеряване на шрифта