Зад кулисите на "Под игото"
11 май 2020 г.
Митко Новков в “Духът на словото”
12 май 2020 г.

КНИГИ ВЪВ ВЕРИГИ

КНИГИ ВЪВ ВЕРИГИ

“Окованата” библиотека е библиотека, в която книгите са прикрепени с верига към шкафа или стелажа, на който са подредени. От една страна, това е мярка срещу евентуална кражба, а от друга – начин книгата да остане на определено място в библиотеката, подредена в тематична подрубрика или на друг принцип.Този способ се прилага за първи път през Средновековието и продължава в библиотечната практика до края на ХІХ в. Обикновено се свързва с манастира, църквата или образователна институция  (колеж и пр.).

Обекти на “оковаване” най-често са справочници, учебници, голямоформатни книги и книги, които се отличават от другите по рядкост и значимост, а от тук и  по стойност. До наши дни са се запазили само пет “оковани” библиотеки с тяхната мебелировка и книжовно богатство –  в Холандия, Италия, Англия и др. Нямаме сведения такива библиотеки да са съществували на територията на България през вековете.

В Националната библиотека се съхранява една книга с верига. Тя представлява корпус от събрани документи по обичайно право на Унгария, отпечатани за първи път през 1517 г. (Decreta, Constitutiones et Articuli Regum Inclyti Regni Ungariae, ab anno domini millesimo trigesimo quinto ad annum post sesquimillesimum octogesimum tertium publicis comitiis edita : cum rerum indice copioso). Съставител на този корпус е Ищван Вербьоци – висш държавник, политик и юрист. С документите се ограничават силно правата на крепостното население, най-вече правото на преместване,  което довежда и до завладяването на Унгария от османските нашественици. В края на XV в.  Вербьоци съставя свода на феодалното право на Унгария, т. нар. Трипатриум – Тройната книга, която така и не придобива силата на закон, но дворянството я ползва като Библия в продължение на векове – чак до Втората световна война. За Вербьоци понятието „нация” означавало цялостта на благородничеството.

Книгата е отпечатана през 1584 г. на латински език в гр. Трнава, на територията на днешна Словакия (тогавашно кралство Унгария). Екземплярът първоначално е дарен на австрийския архидук Матиас от Ищван Сухай, архиепископ на Вац. Последният изиграва важна роля на страната на Хабсбургите в процесите срещу магнатите-протестанти в Унгария. Може би книгата е била и част от библиотеката на католически колеж в Унгария. Последният й притежател я дарява на Националната ни библиотека.

Оразмеряване на шрифта