Бойка Асиова в “Духът на словото”
14 май 2020 г.
Кин Стоянов в “Духът на словото”
15 май 2020 г.

ПЪРВИЯТ ОСМАНСКИ ПЕЧАТАР С ПРОШЕНИЕ ДО СУЛТАНА

ПЪРВИЯТ ОСМАНСКИ ПЕЧАТАР С ПРОШЕНИЕ ДО СУЛТАНА

Днес в рубриката „Перли в КОРОНАта“ представяме молба (arzuhal) от Ибрахим Мютеферика до османския султан, с която иска да бъде увеличено възнаграждението му.

Ибрахим Мютеферика е унгарец по произход. Роден през 1670 г. в Трансилвания. По-сетне приема исляма и става служител на султана. Използвайки опита на печатарите от Западна Европа, с разрешение на султан Ахмед III, създава първата печатница в Османската империя, където до този момент книгите са се преписвали на ръка.

Документът (arzuhal) е част от колекциите на отдел „Ориенталски сбирки“ (конкретно „Ориенталска архивна колекция“, ОАК). Вероятно попада за съхранение в Националната библиотека след като през 1931 г. голямо количество османски архивни записи са продадени за претопяване в България. Спасени са от български историци и понастоящем се съхраняват и обработват в Библиотеката – важна част от фондовете на третия по големина османски архив в света.

Оразмеряване на шрифта