Амелия Личева в “Духът на словото”
20 май 2020 г.
БОРИС ХРИСТОВ – НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ОТ ВЕЛИКИТЕ (1914 – 1993)
БОРИС ХРИСТОВ – НАЙ-ВЕЛИКИЯТ ОТ ВЕЛИКИТЕ (1914 – 1993)
21 май 2020 г.

“ЧАСОСЛОВЕЦЪТ“ НА ЯКОВ КРАЙКОВ

 

Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ притежава една от най-богатите сбирки от славянски кирилски печатни книги в Европа. В нея се съхраняват екземпляри от ценни образци на ранното южнославянско книгопечатане, някои от които са свързани с началото на българското книгопечатане.

В колекцията специално място заема едно венецианско издание от XVI век. Става дума за първата книга, отпечатана от първия български печатар  Яков Крайков „Часословец“ от 1566 г.  Историята за набавянето на това изключително рядко издание не е с много голяма давност, макар че оттогава вече са изминали повече от 20 години.

Екземплярът, който бе собственост на частно лице от гр. Исперих, постъпи в Библиотеката през 1999 г. с колегиалната помощ и съдействие на сътрудници от Националния исторически музей. Набавянето на такава книга е рядък шанс, като се има предвид отдалечеността на епохата, в която е отпечатана. Ценността на постъплението се подсилва и от факта, че до този момент Библиотеката не притежаваше това рядко издание, а само ксерокопие на един от екземплярите на Народна библиотека „Иван Вазов“ в гр. Пловдив.

През 1519 – 1520 г. във Венеция Божидар Вукович основава най-голямата славянска кирилска печатница за българи и сърби. Яков Крайков я наема през 1566 г. и в същата година отпечатва първата си книга „Часословец“. Богослужебният му характер се определя от включените всекидневни молитви. „Часословец“-ът напомня по своето съдържание на молитвословите сборници, които освен молитвите включват Месецослов и житията и сказанията, свързани с годишните празници. В него първият български печатар ревностно отбелязва дните, в които се почита паметта на български светци и просветители: св. Климент Охридски, св. Иван Рилски, св. Параскева Търновска, св. Иларион Мъгленски и др.

Изкусен гравьор и майстор печатар, Яков Крайков използва при отпечатването на своята книга дребен изящен шрифт. Изданието се отличава и с богата художествена украса 47 заставки и винетки само за декоративно оформяне на текста и повече от 30 гравюри на дърво с ликове на православни светци и с евангелски сцени.

Оразмеряване на шрифта