Антон Дончев в “Духът на словото”
24 май 2020 г.
Гълъбина Митева в “Духът на словото”
25 май 2020 г.

ХЪРВАТСКИ ГЛАГОЛИЧЕСКИ МОЛИТВЕНИК ОТ НАЧАЛОТО НА XVII В.

ХЪРВАТСКИ ГЛАГОЛИЧЕСКИ МОЛИТВЕНИК ОТ НАЧАЛОТО НА XVII В.

На 24 май в рубриката представяме на Вашето внимание единствения глаголически паметник в колекцията от славянски ръкописи на Националната библиотека. Хърватският глаголически молитвеник е от началото на XVII в. Той е изцяло изписан с хърватска ъглеста глаголица.

Първата славянска азбука е именно глаголицата, създадена след средата на IX в. Първоначалният вид на тази графична система е овален. В Хърватия през XI в. постепенно буквените начертания се развиват и придобиват ъглеста форма. Употребата на тази разновидност на глаголицата се използва през вековете по тези земи и интересът към нея продължава и до днес.

Хърватският глаголически молитвеник е изписан от трима писачи, като единият от тях е използвал курсив. В украсата на някои начални букви се забелязват растителни елементи в червено и черно. Ръкописът съдържа молитви за различни случаи. В началото на една от тях се чете: „Просвети очите ми, за да не заспя сън смъртен, да не каже врагът ми надвих му...“.

Паметникът е постъпил в сбирката на Библиотека през 1974 г. Той е дигитализиран и е достъпен на официалния ѝ сайт.

Оразмеряване на шрифта